Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Thomas Lanaras

Thomas Lanaras's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Plant Physiology.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Photosynthesis (effects of environmental factors, light and dark reactions). Photosynthetic microorgansms. Secondary metabolites (cyanobacteria toxins, essential oils). Bioinformatic applications on plant biology.

      

Σύντομο βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.