Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Antigone Lazou

Antigone Lazou's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Animal physiology.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Cardiovascular Physiology. Intercellular communication and signal transduction. Cellular and molecular stress responses, redox mechanisms, mechanisms of cell death (apoptosis, autophagy, necroptosis), metabolic regulation.

      

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.