Τι νέο υπάρχει?       English version

Maria Moustaka-Gouni

Maria Moustaka-Gouni's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Hydrobotany – Hydroecology. Limnoecology, Biological Oceanography, Microbial Ecology, Aerobiology, Biotechnology (microalgae/cyanobacteria), Pelagic food-webs, Climate change effects on plankton biodiversity, Phytoplankton, Eutrophication, Harmful Algal Blooms, Red tides, Water quality (lakes, brackish waterbodies, coastal sea).

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Πολυφασική ταξινόμηση υδρόβιων μικροοργανισμών (μορφολογία, οικολογία, φυλογένεση) Οικολογία φυτοπλαγκτού λιμνών, ποταμών, παράκτιων θαλασσών Αερομεταφερόμενοι μικροοργανισμοί: μορφολογική και γενετική ποικιλότητα, οικολογία (διασπορά και εποίκηση υδάτινων συστημάτων, διαδοχή) Βιογεωγραφία υδρόβιων μικροοργανισμών Πλαγκτικά τροφικά πλέγματα Ανθίσεις τοξικών κυανοβακτηρίων και ποιότητα νερού Αποκατάσταση λιμνών.
Εκπαίδευση

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.