Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Nikoletta Karaiskou

Nikoletta Karaiskou's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Biology – Genetics and Molecular biology.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Identification, genetic diversity and differentiation of animal species using classic and modern genetic and bioinformatics DNA analyses.

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.