Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Effimia Papatheodorou

Effimia Papatheodorou's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Structure and dynamics of terrestrial ecosystems with focus on soil ecology.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Response of soil microbes to disturbances; microbial interactions in soil and their effects on crop productivity; relation between structure and function of the soil microbial communities; soil enzymes; restoration of soils.

    

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.