Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Thomas Savvidis

Thomas Savvidis's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Ecophysiology of plants.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Ultrastructure and function of plant glands. Ecophysiology. Pollution of the environment with heavy metals and radionuclides. Mosses and lichens as indicators of pollution.

Σύντομο βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.