Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Stefanos Sgardelis

Stefanos Sgardelis's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Ecology and management of terrestrial populations and communities.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Soil biology, Structure and dynamic of Mediterranean type ecosystems, Air pollution effects on plants of urban ecosystems, spatially explicit models, habitat suitability models, landscape ecology, biodiversity patterns.

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.