Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Athanasios Baxevanis

Athanasios Baxevanis's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Biology – Molecular phylogeny of aquatic organisms.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Genetic identification, phylogeny and phylogeography of aquatic organisms, biodiversity, mechanisms of evolution, genetic structure, bioinformatics, the use of Anostraca in aquaculture.

2006: Διδακτορική Διατριβή (2002-2006): Διδάκτωρ του Τμήματος Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

2001: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα της κατεύθυνσης «Υδροβιολογία-Υδατοκαλλιέργειες»  του ΠΜΣ Tριών Κατευθύνσεων του Τμήματος Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

1999: Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.