Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Vasileios Gkoutner

Vasileios Gkoutner's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Zoology of terrestrial vertebrates.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Distribution and temporal changes of bird populations. Evaluation and management of wetlands. Habitat selection, feeding ecology, breeding biology and bird population management. Evaluation of bird species as bioindicators of pollution from organochlorines and heavy metals.

       

Σύντομο βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.