Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Minas Yiangou

Minas Yiangou's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Immunobiology – Molecular biology.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Homeostasis and stress. Autoimmunity in experimental models, cell and gene therapy. Immunoregulation of probiotic microorganisms in mammals and invertebrates, biotechnological applications. Use of sensitive biomarkers in health and antifouling technology assessment.

           

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.