Τι νέο υπάρχει?       English version

Κατάλογος Μαθημάτων
Μαθήματα 1ου εξαμήνου


ΚΟΡΜΟΣ
1ο εξάμηνο
5 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
BO.01.04 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 7 Υ
EC.01.01 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5 Υ
GM.01.02 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 4 Υ
GM.01.06 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 Υ
ZO.01.03 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ 8 Υ
Μαθήματα 2ου εξαμήνου


ΚΟΡΜΟΣ
2ο εξάμηνο
5 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
BO.02.09 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ 5 Υ
EC.02.11 ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 6 Υ
GM.02.07 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 6 Υ
GM.02.10 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 Υ
ZO.02.08 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΔΩΤΩΝ 7 Υ
Μαθήματα 3ου εξαμήνου


ΚΟΡΜΟΣ
3ο εξάμηνο
5 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
BO.03.13 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 7 Υ
GM.01.05 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3 Υ
GM.03.14 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 7 Υ
GM.03.15 ΓΕΝΕΤΙΚΗ 6 Υ
ZO.03.12 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι 7 Υ
Μαθήματα 4ου εξαμήνου


ΚΟΡΜΟΣ
4ο εξάμηνο
5 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
BO.04.18 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ 7 Υ
EC.04.16 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 6 Υ
GM.04.19 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5 Υ
GM.04.20 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 6 Υ
ZO.04.17 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΙΙ 6 Υ
Μαθήματα 5ου εξαμήνου


Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία
5ο εξάμηνο
15 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
EC.ENB.5.13 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2 Ε
EC.ENB.5.14 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2 Ε
EC.ENB.5.15 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2 Ε
EC.ENB.5.16 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 4 Ε
EC.ENB.5.17 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 4 Ε
EC.ENB.5.20 ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 Ε
EC.ENB.7.14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 Ε
EC.ENG.5.19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6 Ε
GM.MGB.5.1 ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 ΕΑ
GM.MGB.5.3 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6 ΕΑ
GM.MGB.5.4 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 5 ΕΑ
GM.MGB.5.5 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 4 ΕΑ
GM.MGB.5.6 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 5 ΕΑ
GM.MGB.6.12 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 ΕΑ
ΖΟ.ENB.5.18 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 4 Ε


Περιβαλλοντική Βιολογία
5ο εξάμηνο
15 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
EC.ENB.5.13 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2 ΕΑ
EC.ENB.5.14 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2 ΕΑ
EC.ENB.5.15 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2 ΕΑ
EC.ENB.5.16 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 4 ΕΑ
EC.ENB.5.17 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 4 ΕΑ
EC.ENB.5.20 ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 ΕΑ
EC.ENB.7.14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 Ε
EC.ENG.5.19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6 ΕΑ
GM.MGB.5.1 ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 Ε
GM.MGB.5.3 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6 Ε
GM.MGB.5.4 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 5 Ε
GM.MGB.5.5 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 4 Ε
GM.MGB.5.6 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 5 Ε
GM.MGB.6.12 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 Ε
ΖΟ.ENB.5.18 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 4 ΕΑ


Γενική
5ο εξάμηνο
15 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
EC.ENB.5.13 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2 Ε
EC.ENB.5.14 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2 Ε
EC.ENB.5.15 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2 Ε
EC.ENB.5.16 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 4 Ε
EC.ENB.5.17 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 4 Ε
EC.ENB.5.20 ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 Ε
EC.ENB.7.14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 Ε
EC.ENG.5.19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6 Ε
GM.MGB.5.1 ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 Ε
GM.MGB.5.3 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6 Ε
GM.MGB.5.4 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 5 Ε
GM.MGB.5.5 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 4 Ε
GM.MGB.5.6 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 5 Ε
GM.MGB.6.12 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 Ε
ΖΟ.ENB.5.18 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 4 Ε


ERASMUS
5ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ES4052 RIVER AND LAKE WATER QUALITY - PROJECT 12 ΕΕ
Μαθήματα 6ου εξαμήνου


Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία
6ο εξάμηνο
12 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
EC.ENB.6.21 ΧΕΡΣΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 7 Ε
EC.ENB.8.11 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 Ε
GM.MGB.5.2 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 6 ΕΑ
GM.MGB.6.7 ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6 ΕΑ
GM.MGB.6.8 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 6 ΕΑ
GM.MGB.6.9 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 6 ΕΑ
GM.MGB.6.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΕΑ
GM.MGB.6.11 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΕΑ
ΒΟ.ΕΝΒ.6.24 ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 5 Ε
ΒΟ.ΕΝΒ.6.26 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 5 Ε
ΖΟ.ENB.6.23 ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 7 Ε
ΖΟ.ENB.6.25 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 Ε


Περιβαλλοντική Βιολογία
6ο εξάμηνο
12 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
EC.ENB.6.21 ΧΕΡΣΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 7 ΕΑ
EC.ENB.8.11 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 Ε
GM.MGB.5.2 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 6 Ε
GM.MGB.6.7 ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6 Ε
GM.MGB.6.8 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 6 Ε
GM.MGB.6.9 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 6 Ε
GM.MGB.6.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 Ε
GM.MGB.6.11 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 4 Ε
ΒΟ.ΕΝΒ.6.24 ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 5 ΕΑ
ΒΟ.ΕΝΒ.6.26 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 5 ΕΑ
ΖΟ.ENB.6.23 ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 7 ΕΑ
ΖΟ.ENB.6.25 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 ΕΑ


Γενική
6ο εξάμηνο
12 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
EC.ENB.6.21 ΧΕΡΣΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 7 Ε
EC.ENB.8.11 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 Ε
GM.MGB.5.2 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 6 Ε
GM.MGB.6.7 ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6 Ε
GM.MGB.6.8 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 6 Ε
GM.MGB.6.9 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 6 Ε
GM.MGB.6.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 Ε
GM.MGB.6.11 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 4 Ε
ΒΟ.ΕΝΒ.6.24 ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 5 Ε
ΒΟ.ΕΝΒ.6.26 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 5 Ε
ΖΟ.ENB.6.23 ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 7 Ε
ΖΟ.ENB.6.25 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 Ε


ERASMUS
6ο εξάμηνο
2 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ES4054 LAKE AND RIVER ECOSYSTEMS 6 Ε
ES4057 SPECIAL TOPICS OF GENETICS 6 Ε
Μαθήματα 7ου εξαμήνου


ΚΟΡΜΟΣ
7ο εξάμηνο
13 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
AT0007 ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 6 Ε
EC.ENB.7.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 6 Ε
GE0101 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι 6 ΔΙ
GE0102 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ 6 ΔΙ
GM.MGB.7.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 5 Ε
GM.MGB.7.2 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5 Ε
PB7300 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 2 Ε
ΒΟ.MGB.7.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 5 Ε
ΖΟ.ENB.7.5 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ 5 Ε
ΖΟ.ENB.7.10 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 6 Ε
ΖΟ.ENB.7.11 ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ 6 Ε
ΖΟ.ENB.7.13 ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΑ 5 Ε
ΖΟ.MGB.7.4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ 6 Ε
Μαθήματα 8ου εξαμήνου


ΚΟΡΜΟΣ
8ο εξάμηνο
14 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
AT0008 ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟ 6 Ε
BO.ENB.8.8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 6 Ε
EC.ENB.7.7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 6 Ε
EC.ENB.8.6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 5 Ε
GE0103 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙΙ 6 ΔΙ
GE0201 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι 6 ΠΡΚ
GE0202 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ 6 ΠΡΚ
GE0203 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 6 ΠΡΚ
GM.MGB.8.1 ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 5 Ε
GM.MGB.8.2 ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ 4 Ε
ΒΟ.ΕΝΒ.8.4 ΦΥΚΟΛΟΓΙΑ 6 Ε
ΒΟ.ΕΝΒ.8.5 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ 6 Ε
ΒΟ.ΕΝΒ.8.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 6 Ε
ΖΟ.ENB.8.3 ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 Ε
Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου


ERASMUS
Χειμερινό εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ES4059 GREEK NATURE: BIODΙVERSITY, CONSERVATION AND ECOSYSTEM SERVICES 6 Ε
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου


ERASMUS
Εαρινό εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ES4059 GREEK NATURE: BIODΙVERSITY, CONSERVATION AND ECOSYSTEM SERVICES 6 Ε


Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.