Τι νέο υπάρχει?       English version

Βαρβάρα - Εύελιν Διαννελίδου

I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θέση:    Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Βοτανικής, Α.Π.Θ.
Επώνυμο    : Διαννελίδου 
Όνομα        : Βαρβάρα Εύελυν
Διεύθυνση    : Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 540 06 Θεσσαλονίκη
 
Τηλ. Γραφείου  : +31- 998253 (τηλ.) +31 -998389(Fax)
Email: barbara@bio.auth.gr
Φωτογραφία:  

Ι.1 ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας (1977), Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.      
 Διδακτορική διατριβή (1984),Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
Ινστιτούτο Βοτανικής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, Γερμανία

I.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1977-1984 : Βοηθός στο Εργαστήριο Βοτανικής της Φυσικομαθητικής Σχολής του Α.Π.Θ..
1984 -1998 : Λέκτωρ του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. 
1998  μέχρι σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Βοτανικής, Α.Π.Θ.

Ι.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Κυτταρική βιολογία φυτικών κυττάρων.
Μορφολογία, ανάπτυξη και δομή των κυττάρων των μακροφυκών και μικροφυκών. Μελέτη του βιολογικού κύκλου των Ροδοφυκών με οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία. Επίδραση βαρέων μετάλλων  στη δομή των κυττάρων των φυκών. 

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μορφολογία Φυτών (Τμ. Βιολογίας)                                          Ανατομία Φυτών  (Τμ. Βιολογίας)
Ανατομία –Μορφολογία Φυτού  (Σχ. Γεωπονία)

ΙΙ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών
    ΙΙ.1.1. Τμήμα Βιολογίας
    Α. Διδασκαλία
Μορφολογία Φυτών
Ανατομία Φυτών  

Β. Διπλωματικές Εργασίες
Βαρσάμης Αχιλλέας (1992) στη μελέτη της τετρασποριογένεσης του θαλάσσιου ροδοφύκους  Polysiphonia (Ceramiales : Rhodomelaceae)

Contribution to the study of tetrasporogenesis of  the marine  red alga. Polysiphonia (Ceramiales : Rhodomelaceae)

(35 σελ.) # Επιβλ.: Δεληβόπουλος Στ., Διαννελίδου Β. 

Ασφή Μαρία (2005)  Συμβολή στη μελέτη της τετρασποριογένεσης του θαλάσσιου ροδοφύκους Pterosiphonia baileyi (Harv.) Falk. (Rhodophyta: Ceramiales: Rhodomelaceae). 

Contribution to the study of tetrasporogenesis of  the marine  red alga. Pterosiphonia baileyi (Harv.) Falk. (Rhodophyta: Ceramiales: Rhodomelaceae). 

(50 σελ.) # Επιβλ.: Δεληβόπουλος Στ., Διαννελίδου Β. 

Κοκκινοπούλου Μαρία  (2007) Συμβολή στη μελέτη της τετρασποριογένεσης του θαλάσσιου ροδοφύκους  Cryptopleura ruprechtiana C. Agardh (Rhodophyta: Ceramiales : Delesseriaceae).

Contribution to the study of tetrasporogenesis of  the marine  red alga. Cryptopleura ruprechtiana C. Agardh (Rhodophyta: Ceramiales : Delesseriaceae).
(45 σελ ) # Επιβλ.: Δεληβόπουλος Στ., Διαννελίδου Β.                

Λουκανάρη, Άννα   (2007) Μελέτη της τετρασποριογένεσης στο θαλάσσιο ροδοφύκος  Nienburgia andersoniana. (Rhodophyta: Ceramiales: Delesseriaceae).

Study of tetrasporogenesis of  the marine  red alga Nienburgia andersoniana. (Rhodophyta: Ce0ramiales: Delesseriaceae).
(40 σελ.)# Επιβλ.: Δεληβόπουλος Στ., Διαννελίδου Β.                  

Μελικίδου, Αλεξάνδρα (2007) Μελέτη της τετρασποριογένεσης στο θαλάσσιο ροδοφύκος Chondria nidifica (Harv.). (Phodophyta: Ceramiales: Rhodomelaceae).

Study of tetrasporogenesis of  the marine  red alga Chondria nidifica (Harv.). (Phodophyta: Ceramiales: Rhodomelaceae). 

(57 σελ.)# Επιβλ.: Διαννελίδου Β.                                                 

Καλαϊτζή, Λεμονιά (2008) Συμβολή στη μελέτη της τετρασποριογένεσης του θαλάσσιου ροδοφύκους Callophyllis flabellulata (Harv.) (Rhodophyta: Cryptonemiales: Kallymeniaceae).

Contribution to the study of tetrasporogenesis of  the marine  red alga. Callophyllis flabellulata (Harv.) (Rhodophyta: Cryptonemiales: Kallymeniaceae).

(58 σελ.) # Επιβλ.: Δεληβόπουλος , Διαννελίδου Β.                                                 

ΙΙ.2.2. Διατμηματικά
    Α. Διδασκαλία
Ανατομία –Μορφολογία Φυτού  (Σχ. Γεωπονία)

VΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
1) Διαννελίδου Β.-Ε. 1987. Επίδραση χαλκού στη λεπτή δομή και τη φωτοσύνθεση του κυανοφύκους (κυανοβακτηρίου) Plectonema boryanum UTEX 594. Ανακοίνωση στο 10ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Πάτρα.
2) Delivopoulos, S.G. and B.-E. Diannelidis 1989. Ultrastructure of carposporogenesis in the red alga Caulacanthus ustulatus (Τurner) Kutzing. Proceedings of the 11th Scientific Congress of the Greek Society of Biological Sciences 
51-52. Κομοτηνή 1989. 
3) Delivopoulos, S.G. and B.-E. Diannelidis 1989. Ultrastructure of carpospore differentiation in the red alga Ceramium strictum Harvey (Ceramiales, Ceramiaceae). Proceedings of 3rd Balkan Congress on the Electron Miroscopy, 449-450. Athens 1989.
4) Delivopoulos, S.G. and B.-E. Diannelidis 1990. Ultrastructure of carposporophyte development in the red alga Ceramium strictum (Rhodophyta, Ceramiales).12ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Μυτιλήνη 1990.
5) Delivopoulos, S.G. and B.-E. Diannelidis 1991. Ultrastructure of carposporophyte development in the red alga Caulacanthus ustulatus (Gigartinales: Caulacanthaceae). J. Phycol. 27, suppl.3. 4th International Phycological Congress Durham N. Carolina Η.Π.Α. 1991 και στο 13ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Ηράκλειο Κρήτης 1991.
6) Διαννελίδου Β. Ε. 1994. Τετρασποριογένεση στο ροδοφύκος Hypnea musciformis (Rhodophyta). Πρακτικά 16ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, 2.57 - 2.59. Βόλος 1994.
7) Diannelidis, B.-E and S. G. Delivopoulos 1996. The effects of zinc, copper and cadmium on the fine structure of Ceramium ciliatum (Rhodophyceae, Ceramiales). Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας 315-318. Παραλίμνι Κύπρος 1996.
8) Diannelidis, B.-E and S. G. Delivopoulos 1997. The effects of zinc, copper and cadmium on the fine structure of Ceramium ciliatum (Rhodophyceae, Ceramiales). J. Phycol. 36, suppl. 4. 6ο International Phycological Congress Leiden Ολλανδία. 
9) Delivopoulos, S. G., M. Polne - Fuller and B.-E. Diannelidis 1997. Developmental studies in Porphyra (Bangiophyceae). IV. Ultrastructural study of the differentiated blade of the Porphyra perforata thallus. J. Phycol. 36, suppl. 4. 6ο International Phycological Congress Leiden Ολλανδία.
10) Delivopoulos, S. G., M. Polne - Fuller and B.-E. Diannelidis 1997. Ultrastructure of the Porphyra perforata thallus. First Balkan Botanical Congress, Θεσσαλονίκη 1997. 
11. Al-Tardeh, S., Sawidis, T., Diannelidis, B-E., Delivopoulos, S., 2006. Anatomical studies on the adventitious roots of the geophyte Urginea maritima (L.) Baker.  Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Γ. Διοργάνωση  Συμποσίων - Συνεδρίων
Μέλος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής του  7th International Phycological Congress  2001 Thessaloniki Greece 
Μέλος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής του  5th European  Phycological Congress

2011 Rhodos Greece

X. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Ελληνική Βοτανική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών  Επιστημών
Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία

XI. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Α. Διδακτορική Διατριβή
1. Διαννελίδου, Β. Ε. 1984. Μελέτη της καρποσποριογένεσης στα θαλάσσια ροδοφύκη Hypnea musciformis και Polysiphonia deusta με το οπτικό και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Διδακτορική Διατριβή. Σελίδες 177 Επιστημονική Επετηρίδα της Φυσικομαθηματικής Σχολής, Παράρτημα αριθμ. 8 του 23ου τόμου.

B. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά
1. Diannelidis, B.-E. and I. Tsekos, 1984. Fine structure of cellular inclusions in pericarp cells of Polysiphonia deusta (Ceramiales, Rhodophyta). Annals of Botany 53, 773-777.
2. Tsekos, I. and B.-E. Diannelidis, 1985. The ultrastructure of carposporogenesis in Gigartina teedii (Roth) Lamour (Gigartinales, Rhodophyceae): Carpospores. Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 60, 721-725.
3. Diannelidis, B.-E. and U. Kristen, 1988. Comparative histochemical studies of reproductive and gametophytic tissue of marine red algae by means of fluorescent and light microscopy. Botanica Marina 31, 163-170.
4. Tsekos, I. and B.-E. Diannelidis 1989. Mitochondrial structure at two different stages of carposporogenesis in Gigartina teedii (Rhodophyta). Flora 184, 78-80.
5. Delivopoulos, S.G. and B.-E. Diannelidis 1990. Ultrastructure of carposporogenesis in the red alga Caulacanthus ustulatus (Gigartinales, Caulacanthaceae). Annnals of Botany 66, 387-395.
6. Delivopoulos, S.G. and B.-E. Diannelidis 1990. Ultrastructure of carposporophyte development in the red alga Caulacanthus ustulatus (Gigartinales: Caulacanthaceae). Marine Biology 106, 145-152.
7. Delivopoulos, S.G. and B.-E. Diannelidis 1991. Ultrastructure of carposporophyte development in the red alga Ceramium strictum (Rhodophyta, Ceramiales) Microbios 65, 71-80.
8. Delivopoulos, S.G. and B.-E. Diannelidis 1991. Ultrastructure of carpospore differentiation in the red alga Alsidium corallinum C. Agardh (Ceramiales, Rhodomelaceae). Annales des Sciences Naturelles Botanique, 13e serie, Tom 11, 23-31.
 9. Delivopoulos, S.G. and B.-E. Diannelidis 1991. Ultrastructure of carpospore differentiation in the red alga Ceramium strictum  Greville and Harvey (Ceramiales, Ceramiaceae). Annales des Sciences Naturelles Botanique, 13e serie, Tom 11, 9-21. 
10. Diannelidis, B.-E and S. G. Delivopoulos 1997. The effects of zinc, copper and cadmium on the fine structure of Ceramium ciliatum (Rhodophyceae, Ceramiales). Marine Environmental Resarch 44, 127-134. 
11. Delivopoulos, S.G., M. Polne-Fuller and B.E. Diannelidis, 1999. Ultrastructural study of the differentiated blade of Porphyra perforata (Rhodophyta). Nova Hedwigia, 68, 1-2, 111-121.
12. Diannelidis, B.E. and S.G. Delivopoulos, 1999. Ultrastructural effects of heavy         metals on the epidermal cells of Dilophus spiralis (Montagne) Hammel (Dictyotales, Phaeophyta). International Journal on Algae 1(3), 21-30.
13. Al-Tardeh, S., Sawidis, T., Diannelidis, B-E., Delivopoulos, S., 2006. Anatomical studies on the adventitious roots of the geophyte Urginea maritima (L.) Baker. J.Biol. Res. 5, 61-70.
14. Al-Tardeh,  S., Sawidis, T., Diannelidis, B-E., Delivopoulos S., 2008.  Water content and reserve allocation patterns within the bulb of the perennial geophyte Urginea maritime (Liliaceae) in relation to the Mediterranean climate. Botany  86, 291-299.
15. Al-Tardeh, S., Sawidis, T., Diannelidis, B-E., Delivopoulos S., 2008. Morpho-anatomical features of the leaves of the Mediterranean geophyte Urginea maritima(L.) Baker (Liliaceae). J. Plant Biol. 51(2),150-158.

 

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.