Τι νέο υπάρχει?       English version

Γεώργιος Μόσιαλος

I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Θέση:                                              Καθηγητής
Επώνυμο             :                            Μόσιαλος          
Όνομα                  :                          Γεώργιος
Διεύθυνση          :                             Σμύρνης 18, 57010, Πεύκα
Τηλ. Γραφείου :                                30-2310998907
Email:                                              gmosialo@bio.auth.gr
 
Ι.1 ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
1986, Πτυχίο Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.
1993, Ph.D, Boston University

1992-1994  Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Ιατρικής του νοσοκομείου Brigham and Women's της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard
 
I.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1994-1998           Λέκτορας (Instructor) στο τμήμα Ιατρικής του νοσοκομείου Brigham and Women’s της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard.
1999                   Επίκουρος καθηγητής (Assistant Professor) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard.
Αυγ. 1999-
Μαρ. 2004           Κύριος Ερευνητής (Ερευνητής Β) στο Ινστιτούτο Ανοσολογίας του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμινγκ”.
Απρ. 2004-             
Νοεμ. 2005          Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α) στο Ινστιτούτο Ανοσολογίας του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμινγκ”.      

Νοεμ. 2005-2012  Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2012-σήμερα        Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Ι.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
1. Μοριακοί μηχανισμοί ογκογένεσης του ιού Epstein-Barr
2. Η ρύθμιση του μεταγραφικού παράγοντα NF-kappaB σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις
 
ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 
ΙΙ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών
                ΙΙ.1.1. Τμήμα Βιολογίας
                Α. Διδασκαλία
Βιοχημεία
Ειδικά θέματα μοριακής βιολογίας
Βιοτεχνολογία ζώων και φυτών
 
Β. Διπλωματική Εργασία
Επίβλεψη 2 προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών το χρόνο
 
Γ. Πρακτική Άσκηση
Επόπτης σε 2 πρακτικές ασκήσεις φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. το χρόνο
 
ΙΙ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
                ΙΙ.2.1. Τμήμα Βιολογίας
                Α. Διδασκαλία
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Βιολογίας (3 κατευθύνσεις)

     Γ1 Δομή και οργάνωση γονιδιώματος - Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία
     Γ5 Γενετική Μηχανική - Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία

     Γ7 Εγαρμογές της Γενετικής και της Βιοτεχνολογίας στη βελτίωση ζωικών και φυτικών οργανισμών-Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία

Β. Διπλωματικές Εργασίες
Επιβλέπων σε 2 Δ.Ε.
 
ΙΙI. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Επίβλεψη 6 διδακτορικών διατριβών που ολοκληρώθηκαν και 3 που εκπονούνται τώρα
 
ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1996-2001            Χρηματοδότηση ατομικής πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Signal transduction by the EBV transforming protein LMP1
Χρηματοδότης: Εθνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (NIH/NCI grant number: 1R29CA71705-01)
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος
 
2000-2001                  Χρηματοδότηση ομαδικής πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Ανοσορυθμιστικοί μηχανισμοί ενεργοποίησης και καταστολής των Τ λεμφοκυττάρων από τον παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNF) και τους υποδοχείς του
Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης
Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 99
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής μου ομάδας
 
2000-2005                  Χρηματοδότηση ατομικής πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Molecular Mechanisms of oncogenesis by the Epstein-Barr virus transforming protein LMP1
Χρηματοδότης: Howard Hughes Medical Institute των ΗΠΑ
Πρόγραμμα: Διεθνές πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων στον τομέα των λοιμωδών νοσημάτων και της παρασιτολογίας
                                Ρόλος στο έργο:     Επιστημονικος υπεύθυνος     
 
2001-2004              Χρηματοδότηση ομαδικής πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Signal-dependent regulation of NF-κΒ activity Χρηματοδότης: Human Frontier Science program Organization
Πρόγραμμα: Διεθνές πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων στον τομέα της βασική έρευνας για την μελέτη βιολογικών διεργασιών με την χρήση μεθόδων μοριακής βιολογίας
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής μου ομάδας
 
2003-2006         Χρηματοδότηση ατομικής πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Functional analysis of the cylindromatosis tumor-suppressor gene product-Implications for Epstein-Barr virus associated malignancies
                       Χρηματοδότης: PM External Research Program
Πρόγραμμα: Διεθνές πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων στον τομέα της έρευνας για την μελέτη της ογκογένεσης
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος
 
2004-2009           Χρηματοδότηση ομαδικής πρότασης
RIGHT-Integrated Project
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής μου ομάδας
 
2006-2008           Χρηματοδότηση ομαδικής πρότασης για την εκπόνηση
                      ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Ο ρόλος του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB στην καρκινογένεση
Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης
Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 2003-Κωδικός έργου: 03ΕΔ422
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος
 
2006-2008               Χρηματοδότηση ομαδικής    πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού
προγράμματος με τίτλο:
Ανάπτυξη ιικού συστήματος ετερόλογης έκφρασης και παραγωγής ιικών σωματιδίων –ψευδοκαψιδίων του ιού της ηπατίτιδας C και χρήση αυτών για τη μελέτη τροποποίησης της σηματοδότησης των MAPKs και NF-κB μονοπατιών
Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης
Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 2003-Κωδικός έργου: 03ΕΔ297
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής μου ομάδας
 
2006-2010            Χρηματοδότηση ομαδικής πρότασης
INCA-Integrated Project
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
                      Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής μου ομάδας

 

2010-2013       Χρηματοδότηση ατομικής πρότασης με τίτλο: Μηχανισμοί ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης από τον ιό Epstein-Barr, για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα Πώλ Χάντουε

Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης

Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος

Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

 

2011-2015       Χρηματοδότηση ομαδικής πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Role of human papillomavirus infection and other co-factors in the aetiology of head and neck cancer in Europe and India-HPV AHEAD

                      Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

                      Πρόγραμμα: FP7 Collaborative Project-Small or medium-scale focused

                      Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής μου ομάδας   

2011-2015       Χρηματοδότηση ομαδικής πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Mechanisms of signal transduction and gene expression in hepatocellular carcinoma

                        Χρηματοδότης: Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος

Πρόγραμμα: ΘΑΛΗΣ 

 

 

 

2012-2015       Χρηματοδότηση ατομικής πρότασης με τίτλο:  Evaluation of the functional role of the tumor suppressor Cyld in breast cancer development

Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης

Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος

Πρόγραμμα: ΑΡΙΣΤΕΙΑ

 

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
1. Richardson P, Mosialos G, Kamens J, Brent R and Gilmore TD. Transcriptional activation by Rel and Dorsal proteins [Παρουσίαση poster]. Fifth Annual Meeting on Oncogenes, Frederick, Maryland, USA, 1989.
2. Richardson P, Mosialos G, Kamens J, Brent R and Gilmore TD. Transformation by Rel proteins correlates with gene activation in yeast [Παρουσίαση poster]. AACR Special Meeting on Steroid Receptors, Transcription Factors and Gene Expression, San Diego, California, USA, 1990.
3. Mosialos G, Richardson P, Hamer P and Gilmore TD. Mutational analysis of a conserved consensus site for phosphorylation by protein kinase A in Rel proteins [Παρουσίαση poster]. Seventh Annual Meeting on Oncogenes, Frederick, Maryland, USA, 1991.
4. Mosialos G and Gilmore TD. Mutations in a conserved protein kinase-A recognition site differentially affect binding by vRel and cRel to kappaB sites [Διάλεξη]. Eighth Annual Meeting on Oncogenes, Frederick, Maryland, USA, 1992.
5. Mosialos G, Hanissian SH, Jawahar S, Vara L, Kieff E, and Chatila TA. The Epstein-Barr virus oncogene LMP1 induces CaM kinase-Gr in human B lymphocytes [Παρουσίαση poster]. 1994 Keystone Symposia: Human Tumor Viruses, Taos, New Mexico, USA, 1994.
 6. Mosialos G and Kieff E. Identification of cellular proteins that interact with the carboxy-terminal region of LMP1 [Διάλεξη]. Cold Spring Harbor Laboratory Meeting: Cancer Cells: Epstein-Barr Virus & Associated Diseases, Cold Spring Harbor, New York, USA, 1994.
7. VanArsdale T, Walter B, VanArsdale S, Xhu M, Lai MC, Mosialos G, Kieff E, Ware C. TNF and Lymphotoxin beta receptor signaling complexes are targeted by Epstein-Barr virus [Παρουσίαση poster]. The 9th International Congress of Immunology, San Francisco, California, USA, 1995.
8. Devergne O, Hatzivassiliou E, Kaye K, Izumi K, Gruss HJ, Kieff E, Franken M, Wang F, Harada J and Mosialos G. TNFR associated factors (TRAFs) 1 and 2 mediate NF-?B activation by the EBV transforming protein LMP1 [Διάλεξη]. European Cytokine Network 7:196, 1996.
9. Force WR, Williams-Abbott L, Mosialos G, Kieff E, Nakano H and Ware CF. LTbetaR interacts with multiple TRAFs: Signaling specificity in the activation of NF-?B [Παρουσίαση poster]. European Cytokine Network 7:207, 1996.
10. Kieff E, Mosialos G, Robertson E, Devergne O, Izumi K, Kaye K, Yalamanchili R, Harada S, Lin J, Hatzivassiliou E and Harada J. Signal transduction and transcriptional regulation in Epstein-Barr virus transformation of primary human B lymphocytes [Διάλεξη]. 21st Herpesvirus Workshop, Northern Illinois University, DeKalb, Illinois, USA, 1996.
11. Force WR, Williams-Abbott LJ, Mosialos G, Kieff E and Ware CF. Lymphotoxin beta receptor signals NF-kappaB and binds TRAF3 [Παρουσίαση poster]. Annual Meeting of the American Association of Immunologists, New Orleans, Louisiana, USA, 1996.
12. Mosialos G. TRAFs in NF-?B activation by the Epstein-Barr virus transforming gene LMP1 [Διάλεξη]. Annual Meeting of the American Association of Immunologists, New Orleans, Louisiana, USA, 1996.
13. Izumi K, Harada S, Lin J, Sylla B, Mosialos G, Devergne O, Kaye K, McFarland E, Kieff E. Epstein-Barr virus usurps control of Tumor Necrosis Factor Receptor and Notch pathways to transform human B lymphocytes [Διάλεξη]. Cellular targets of viral oncogenesis (American Association for Cancer Research special conference in cancer research), Dana Point, California 1998.
14. Mosialos G. Molecular mechanisms of action of the transforming protein LMP1 [Διάλεξη]. Annual meeting of the Hellenic Association of Biochemistry and Molecular Biology, Glyfada, Greece, 1999 [Plenary Lecture].
15. Hatzivassiliou E, Tzimas C, Mihailidou Y, Arsenakis M, Kieff E and Mosialos G. Characterization of a novel homolog of deubiquitinating enzymes that associates with tumor necrosis factor receptor associated factor 2 (TRAF2) [Παρουσίαση poster]. European Life Sciences Organization 2000 meeting, Geneva, Switzerland, 2000.
16. Mosialos G. Epstein-Barr virus and viral carcinogenesis [Διάλεξη]. 6th Panhellenic Virology Conference, Athens, 2001 [Plenary Lecture].
17. Hatzivassiliou E, Tzimas C, Kieff E, and Mosialos G. Characterization of a novel homolog of deubiquitinases impicated in latent membrane protein 1 signaling [Διάλεξη]. Howard Hughes Medical Institute 2001 meeting of international Research Scholars, Vancouver, Canada, 2001.
18. Trompouki E and Mosialos G. A candidate tumor suppressor gene product that functions as a deubiquitinating enzyme is involved in signal transduction by the Epstein-Barr virus transforming protein LMP1 [Διάλεξη]. Howard Hughes Medical Institute 2002 meeting of international Research Scholars, Palm Cove, Australia, 2002.
19. Trompouki E, Hatzivassiliou E, Tsichritzis T, Farmer H, Ashworth A and Mosialos G. Regulation of NF-κB activity by the cylindromatosis tumor suppressor gene product [Διάλεξη]. Keystone Symposia 2004, Snowbird, Utah, USA, 2004.
20. Trompouki E, Tsagaratou A,Kontoyiannis D and Mosialos G. Inactivation of the murine cyld gene causes perinatal lethality [Διάλεξη]. Annual meeting of the Hellenic Association of Biochemistry and Molecular Biology, Athens, Greece, 2005.
21. Demetriades C, Antonaki A, Apostolou E, Vatsellas G, Papadopoulou D, Agelopoulos M. Mosialow G and Thanos D. Identification of direct NF-κB target genes in models of virus infection [Διάλεξη]. Annual meeting of the Hellenic Association of Biochemistry and Molecular Biology, Athens, Greece, 2005.
22. Trompouki E, Kontoyiannis D, and Mosialos G. Targeted inactivation of the cyl;indromatosis tumor suppressor gene causes perinatal lethality in mice [Διάλεξη]. Keystone Symposia 2006, Fairmont Banff Springs, Banff, Alberta, Canada 2006.
23. Demetriades C and Mosialos G. NF-κB regulates directly the Epstein-Barr Virus LMP1 promoter [Διάλεξη]. Annual meeting of the Hellenic Association of Biochemistry and Molecular Biology, Patras, Greece, 2006.
24. Apostolou E, Antronaki A, Demetriades C, Agelopoulos M, Gagos S, Mosialos G, and Thanos D. NF-κB targeting in the human genome [Διάλεξη]. Annual meeting of the Hellenic Association of Biochemistry and Molecular Biology, Patras, Greece, 2006.
25. Mosialos G. The complex regulation of transcription factor NF-κB in health and disease [Διάλεξη]. 2nd Bioscience Conference of the University of Patras, Patras, Greece, 2007.
26. Mosialos G, Trompouki E, Tsagaratou A, and Kontoyiannis D. Functional characterization of the cylindromatosis tumor suppressor [Διάλεξη]. 32nd FEBS Congress,Vienna, Austria, 2007.
27. Tsagaratou A, Trompouki E, Kontoyiannis D and Mosialos G. CYLD: A key molecule in T cell development [Διάλεξη]. EMBO/ ENII conference, Sardinia, Italy, 2007.
28. Tsagaratou A, Trompouki E, Kontoyiannis D and Mosialos G. The cylindromatosis tumor supressor (CYLD) is a key molecule in T cell development, activation and homeostasis [Παρουσίαση poster]. 33rd FEBS Congress, Athens, Greece, 2008.
29. Hatzivassiliou EG and Mosialos G. The regulatory subunit PP4R1 of protein phosphatase PP4 is implicated in activation of NF-kappaB by the Epstein-Barr virus oncoprotein LMP1 [Παρουσίαση poster]. 34th FEBS Congress, Prague, Czech Republic, 2009.
26. Hadweh P, Hatzivassiliou E, Mavromatidis V, Mosialos G. Signal transduction pathways that play a critical role in the survival of Epstein-Barr virus-transformed human B lymphocytes [Διάλεξη]. “New Frontiers in Infection-related Cancer”-INCA Public Workshop, Veyrier-du-lac, France, 2010.

27. Hatzivassiliou E, Hadweh P, Mosialos G. Molecular and functional characterization of the role of TRAF3 in Epstein-Barr virus mediated cellular transformation [Παρουσίαση poster]. 14th Biennial Conference of the International Association for Research on Epstein-Barr & Associated Diseases, Birmingham, UK, 2010.

28. Νικολάου Κ, Μόσιαλος Γ, Ταλιανίδης Ι. Ο ρόλος του CYLD στο ήπαρ [Διάλεξη]. 61ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Αλεξανδρούπολη, 2010.

29. Μαυροματίδης Β, Καραναστάση Σ, Μόσιαλος Γ. Ταυτοποίηση αναστολέων κινασών που επηρεάζουν αρνητικά τη βιωσιμότητα Β λεμφοκυττάρων μετασχηματισμένων από τον ιό Epstein-Barr [Διάλεξη]. 61ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Αλεξανδρούπολη, 2010.

30. Ravanidis S, Polyzoidou E, Lourbopoulos A, Lagoudaki R, Poulatsidou K, Tascos N, Mosialos G, Arsenakis M, Grigoriadis N. Neural precursor cells improve clinical outcome of experimental autoimmune encephalomyelitis via reduced chemotaxis of peripheral lymphocytes [Παρουσίαση poster]. 20th Meeting of the European-Neurological-Society, Berlin, Germany, 2010.

31. Hadweh PM, Mosialos G. Evaluation of the role of TRAFs in B lymphocyte transformation by Epstein-Barr virus [Παρουσίαση poster]. Molecular mechanisms in signal transduction and cancer-EACR-FEBS Advanced Lecture Course, Spetses, Greece, 2011.

32. Χατζηβασιλείου ΕΓ, Χάντουε Π, Μόσιαλος Γ. Η πρωτεΐνη TRAF3 εμπλέκεται στη ρύθμιση της μεταγραφής από υποδοχείς στεροειδών ορμονών [Διάλεξη]. 4οΠανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας, Θεσσαλονίκη, 2011.

33. Kefalopoulou S.1, Mosialos G.1 and Hatzivassiliou E.2 Modulation of dexamethasone-dependent transcription by the Epstein-Barr virus oncoprotein LMP1 signaling pathway [Παρουσίαση Poster]. 63ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Ηράκλειο, 2012.

34. Polyzos A, Nikolaou K, Talianidis I, Mosialos G. Inactivation of CYLD in murine hepatocytes is associated with downregulation of the majority of liver signature genes and deregulation of gene expression associated with immune regulation apoptosis and cell cycle [Παρουσίαση Poster]. EMBO Workshop on Liver and Pancreas Development, Function and Disease. Cape Sounio, Athens, Greece, 2013

 
VI. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
2006-2013     Μέλος της Γενικής Συνέλευσης και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.
2007-2010     Μέλος της Επιτροπής Δομής και Λειτουργίας του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.
2007-2010     Μέλος της Επιτροπής Ερευνητικής Στρατηγικής του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.
2008-2013    Τακτικό μέλος της Επιτροπής Υποτροφιών της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Εταιριών Βιοχημείας (FEBS)
 
 
VIΙ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Περισσότερες από 5000 αναφορές (Πηγή: Web of Science)
 
Α. Κριτής Επιστημονικών Περιοδικών
ΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
 

    * American Journal of Pathology
    * Biochimica and Biophysica Acta
    * Blood
    * Carcinogenesis
    * EMBO Journal
    * FEBS letters
    * Journal of Biological Chemistry
    * Journbal of Clinical Virology
    * Journal of Experimental Medicine
    * Journal of General Virology
    * Journal of Virology
    * Molecular and Cellular Biology
    * Oncogene
    * PLoS Biology
    * Trends in Cell Biology
    * Trends in Immunology
    * Virology 

 
 
 
Γ. Διεθνείς Διακρίσεις
1994 Leukemia Society of America Fellow
2000 EMBO Young Investigator

2003 Επιστημονικό Βραβείο Ιδρύματος Μποδοσάκη στον τομέα της Μοριακής Βιοϊατρικής

2004 Leukemia and Lymphoma Society of America Scholar
 
 
Δ. Προσκεκλημένος Ομιλητής
1. Mosialos G. TRAFs in NF-kB activation by the Epstein-Barr virus transforming gene LMP1.  Annual Meeting of the American Association of Immunologists, New Orleans, Louisiana, USA, 1996.

2. Mosialos G. Molecular mechanisms of action of the transforming protein LMP1. Annual meeting of the Hellenic Association of Biochemistry and Molecular Biology, Glyfada, Greece, 1999 [Plenary lecture].

3. Mosialos G. Epstein-Barr virus and viral carcinogenesis. 6th Panhellenic Virology Conference, Athens, 2001 [Plenary Lecture].

4. Trompouki E, Hatzivassiliou E, Tsichritzis T, Farmer H, Ashworth A, Mosialos G. Regulation of NF-κB activity by the cylindromatosis tumor suppressor gene product. Keystone Symposia 2004, Snowbird, Utah, USA, 2004.

5. Mosialos G. Molecular mechanisms in signal transduction and cancer. FEBS-EMBO Advanced Lecture Course, Spetses, Greece, 2005.

6. Trompouki E, Kontoyiannis D, Mosialos G. Targeted inactivation of the cyl;indromatosis tumor suppressor gene causes perinatal lethality in mice. Keystone Symposia 2006, Fairmont Banff Springs, Banff, Alberta, Canada2006.

7. Mosialos G. The role of tumor suppressor protein CYLD in physiological and pathological conditions. Institute of Biology Seminar Series, National Center for Scientific Research “Demokritos”, Athens, Greece, April 16th 2006.

8. Mosialos G. Molecular mechanisms in signal transduction and cancer. FEBS-EMBO Advanced Lecture Course, Spetses, Greece, 2007.

9. Mosialos G. The complex regulation of transcription factor NF-κB in health and disease. 2nd Bioscience Conference of the University of Patras, Patras, Greece, 2007.

10. Mosialos G, Trompouki E, Tsagaratou A, Kontoyiannis D. Functional characterization of the cylindromatosis tumor suppressor. 32nd FEBS Congress,Vienna,Austria, 2007.

11. Mosialos G. Functional characterization of the cylindromatosis tumor supressor in model organisms. University Medical Centre of the University of MainzSeminar Series, Mainz, Germany, December 20th, 2007.

12. Mosialos G. Functional analysis of tumor suppressor protein CYLD. Molecular Cellular and therapeutic aspects of cancer-workshop on cancer research, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 2007.    

13. Mosialos G. Functional characterization of the cylindromatosis tumor suppressor. 30th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, Thessaloniki, May 22-24, 2008.

14. Μόσιαλος Γ. Περιβάλλον και καρκίνος. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, Θεσσαλονίκη, 2008.

15. Mosialos G. B cell activation. 2nd Summer School of Immunology, Kefalonia, 2009.

16. Mosialos G. Molecular mechanisms in signal transduction and cancer. FEBS-EACR Advanced Lecture Course, Spetses, Greece, 2009.

17. Μόσιαλος Γ. Μεταγραφή-Ρύθμιση. Σεμινάρια Θετικών Επιστημών Βιολογίας και Ιατρικής Ιδρύματος Μποδοσάκη, Βραυρώνα, 2009.

18. Mosialos G. Exploring the multiple talents of the cylindromatosis tumor suppressor. Department of Biological Sciences Seminar Series, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, April 16th, 2010.

19. Mosialos G. Οι ακροβασίες του μεταγραφικού παράγοντα NF-kappaB κατά τη διαφοροποίηση αιμοποιητικών κυττάρων. Ιατρική Σχολή, ΠανεπιστήμιοΠατρών, 2011.

20. Mosialos G. Lymphocyte Signaling. 3rd Summer School of Immunology, Anargyrios and Korgialenios School of Spetses, Spetses, 2011.

21. Mosialos G. Molecular mechanisms in signal transduction and cancer. EACR-FEBS Advanced Lecture Course, Spetses, Greece, 2011

22. Mosialos G. Molecular mechanisms in signal transduction and cancer. EACR-FEBS Advanced Lecture Course, Spetses, Greece, 2013

23. Mosialos G. Λειτουργική ανάλυση του ογκοκατασταλτικού γονιδίου cyldΙνστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, 2013.

24. Mosialos G. Regulation of cellular homeostasis by the cylindromatosis tumor suppressor. 64ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Αθήνα, 2013.

VIII. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης (2008)
 
IX. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας
Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών
American Society for Microbiology
 
X. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
 
Α. Διδακτορική Διατριβή
1. Mosialos G. Mutational analysis of a conserved consensus phosphorylation site in the retroviral oncoprotein vRel and in chicken cRel. Ph.D. thesis, Boston University, Boston, 1993.
 
B. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά
 
1. Yupsanis T, Mosialos G, Georgatsos JG. Redundancy of a chromatin-associated nuclease in a wheat-rye hybrid. Biochimie und Physiologie der Pflanzen 184:179-182, 1989.
2. Delwart EL, Mosialos G, Gilmore TD. Retroviral envelope glycoproteins contain “Leucine Zipper:-like repeat. AIDS Research and Human Retroviruses 6:703-706, 1990.
3. Kamens J, Richardson P, Mosialos G, Brent R, Gilmore TD. Oncogenic transformation by vRel requires an amino-terminal activation domain. Mol. Cell. Biol. 10:2840-2847, 1990.
4. Mosialos G, Hamer P, Capobianco AJ, Laursen RA, Gilmore TD. A conserved protein kinase-A recognition sequence is structurally linked to transformation by p59v-rel and cytoplasmic retention of p68c-rel.  Mol. Cell. Biol. 11:5867-5877, 1991.
5. Capobianco AJ, Chang D, Mosialos G, Gilmore TD. p105, the NF-kB p50 precursor, is one of the cellular proteins complexed with the vRel oncoprotein in transformed chicken spleen cells. J. Virol. 66:3758-3767, 1992.
6. Mosialos G, Gilmore TD. vRel and cRel are differentially affected by mutations at a conserved protein kinase recognition sequence.  Oncogene 8:721-730, 1993.
7. Mosialos G, Hanissian S, Jawahar S, Vara L, Kieff E, Chatalia T. A Ca++/Calmodulin-dependent protein kinase-Gr, expressed after transformation of primary B lymphocytes by Epstein-Barr virus (EBV) is induced by the EBV oncogene LMP1. J. Virol. 68:1697-1705, 1994.
8. Feinstein R, Bolton WK, Quinones JN, Mosialos G, Sif S, Huff JL, Capobianco AJ, Gilmore TD. Characterization of a chicken cDNA encoding the retinoblastoma gene product. Biochim. Biophys. Acta 1218:82-86, 1994.
9. Yalamanchili R, Tong X, Grossman S, Johannsen E, Mosialos G, Kieff E. Genetic and biochemical evidence that EBNA 2 interaction with a 63-kDa cellular GTG-binding protein is essential for B lymphocyte growth transformation by EBV. Virology 204:634-641, 1994.
10. Mosialos G, Yamashiro S, Baughman R, Matsudaira, P, Vara L, Matsumura F, Kieff E, Birkenbach M. Epstein-Barr virus infection induces expression in B lymphocytes of a novel gene encoding an evolutionarily conserved 55-kD actin-bundling protein. J. Virol. 68:7320-7328, 1994.
11. Johannsen E, Koh E, Mosialos G, Tong X, Kieff. E, Grossman E. Epstein-Barr virus nuclear protein 2 transactivation of the latent membrane protein 1 promoter is mediated by Jk and PU.1.  J. Virol. 69:253-262, 1995.
12. Kaye K, Izumi K, Mosialos G, Kieff E. The Epstein-Barr virus LMP1 cytoplasmic carboxy terminus is essential for B lymphocyte transformation; fibroblast co-cultivation complements a critical function within the terminal 155 residues. J. Virol. 69:675-683, 1995.
13. Mosialos G, Birkenbach M, Yalamanchili R, VanArsdale T, Ware C, Kieff E. The Epstein-Barr virus transforming protein LMP1 engages signaling proteins for the tumor necrosis factor receptor family. Cell, 80:389-399, 1995.
14. Tong X, Drapkin R, Yalamanchili R, Mosialos G, Kieff E. The Epstein-Barr virus nuclear protein 2 acidic domain interacts with a novel cellular coactivator that can associate with TFIIE. Mol. Cell. Biol., 15:4735-4744, 1995.
15. Mosialos G, Birkenbach M, Ayehunie S, Matsumura F, Pinkus GS, Kieff E, Langhoff E. Circulating human dendritic cells differentially express high levels of a 55-kD actin-bundling protein. Am. J. Pathology 148:593-600, 1996.
16. Devergne O, Hatzivasilliou E, Izumi K, Kaye K, Kleijnen M, Kieff E, Mosialos G. Association of TRAF1, TRAF2, and TRAF3 with an Epstein-Barr virus LMP1 domain important for B-lymphocyte transformation: role in NF- kappaB activation. Mol. Cell. Biol. 16:7098-7108,1996.
17. Kaye K, Devergne O, Harada J, Izumi K, Yalamanchili R, Kieff E, Mosialos G. TNF Receptor Associated Factor 2 (TRAF2) is a mediator of NF-kappaB Activation by the Epstein-Barr Virus Transforming Protein LMP1. Proc. Natl. Acad. Sci., USA 93:11085-11090, 1996.
18. Ishida T, Mizushima S, Azuma S, Kobayshi N, Tojo T, Suzuki K, Aizawa, S, Watanabe T, Mosialos G, Kieff E, Yamamoto T, Inoue J. Identification of TRAF6, a novel TRAF protein that mediates signaling from an amino-terminal domain of the CD40 cytoplasmic region. J. Biol. Chem. 271:28745-28748, 1996.
19. Eliopoulos A, Dawson C, Mosialos G, Floettmann J, Rowe M, Armitage R, Dawson J, Kerr D, Wakelman M, Reed J, Kieff E, Young L. CD40-induced growth inhibition in epithelial cells is mimicked by Epstein-Barr Virus-encoded LMP1: Involvement of TRAF3 as a common mediator. Oncogene 13: 2243-2254, 1996.
20. Mosialos G. The role of Rel/NF-kB proteins in viral oncogenesis and the regulation of viral transcription. Seminars in Cancer Biology, 8:121-129, 1997
21.  Mosialos G.  Signal transduction by the epstein-barr virus latent membraneprotein-1.  EBV Report, 4:121-126, 1997.
22. Miller W, Mosialos G, Kieff E, Raab-Traub N. Epstein-Barr Virus LMP1 induction of the Epidermal Growth Factor Receptor is mediated through a TRAF signaling pathway distinct from NF-kappaB. J. Virol. 71:586-594, 1997.
23. VanArsdale T, VanArsdale S, Force W, Walter B, Mosialos G, Kieff E, Reed J, Ware C. Lymphotoxin-beta Receptor signaling complex: the role of TRAF3 recruitment in cell death and activation of Nuclear Factor-?B. Proc. Natl. Acad. Sci., USA 94:2460-2465, 1997.
24. Pinkus GS, Pinkus JI, Langhoff E, Matsumura F, Yamashiro S, Mosialos G, Said JW. Fascin, a sensitive new marker for Reed-Sternberg cells of Hodgkin’s Disease. Evidence for a dendritic or B cell derivation? Am. J. Pathol. 150:543-562, 1997.
25. Chatila T, Ho N, Liu P, Liu S, Mosialos G, Kieff E, Speck S. The Epstein-Barr Virus induced Ca2+/Calmodulin dependent kinase type IV/GR promotes a Ca+2 dependent switch from latency to viral replication. J. Virol. 71:6560-6567, 1997.
26. Hatzivassiliou E, Miller W, Raab-Traub N, Kieff E, Mosialos G. A fusion of the Epstein-Barr virus latent membrane protein 1 (LMP1) transmembrane domains to the CD40 cytoplasmic domain is similar to LMP1 in constitutive activation of epidermal growth factor receptor expression, nuclear factor kappaB, and stress activated protein kinase. J. Immunol. 160:1116-1121, 1998.
27. Sylla BS, Hung SC, Davidson D, Hatzivassiliou E, Malinin N, Wallach D, Gilmore TD, Kieff E, Mosialos G. Epstein-Barr virus transforming protein latent infection membrane protein 1 activates transcription factor NF-?B through a pathway that includes the NF-?B-inducing kinase and the I?B kinases IKK? and IKK?. Proc. Natl. Acad. Sci., USA 95:10106-10111, 1998.
28. Devergne O, McFarland EC, Mosialos G, Izumi KM, Ware CF, Kieff E. Role of the the TRAF binding site and NF-kB activation in Epstein-Barr virus latent membrane protein 1-induced cell gene expression. J. Virol. 72:7900-7908, 1998.
29. Cahir McFarland ED, Izumi KM, Mosialos G. Epstein-barr virus transformation: involvement of latent membrane protein 1-mediated activation of NF-kappaB. Oncogene 18:6959-6964, 1999.
30. Sylla BS, Murphy K, Cahir-McFarland E, Lane WS, Mosialos G, Kieff E. The X-linked lymphoproliferative syndrome gene product SH2D1A associates with p62dok (Dok1) and activates NF-kappa B. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97:7470-7475, 2000.
31. Mosialos G. Cytokine signaling and Epstein-Barr virus-mediated cell transformation. Cytokine and growth factor reviews 12:259-270, 2001.
32. Ishii T, Kwon H, Hiscott J, Mosialos G, Koromilas AE. Activation of the IkappaBalpha kinase (IKK) complex by double-stranded RNA-binding defective and catalytic inactive mutants of the interferon-inducible protein kinase PKR. Oncogene 20:1900-1912, 2001.
33. Luftig MA, Cahir-McFarland E, Mosialos G, Kieff ED. Effects of the NIK aly mutation on NF-{kappa}B activation by the Epstein-Barr virus latent infection membrane protein, LT{beta}R, and CD40. J. Biol. Chem. 276:14602-14606, 2001.
34. Hatzivassiliou E, Mosialos G. Cellular signalling pathways engaged by the Epstein-Barr virus transforming protein LMP1. Frontiers in Bioscience, 7:319-329, 2002.
35. Prokova V, Mosialos G, Kardassis D. Inhibition of transforming growth factor beta signaling and Smad-dependent activation of transcription by the latent membrane protein 1 of Epstein-Barr virus. J. Biol. Chem. 277:9342-9350, 2002.
36. Trompouki E, Hatzivassiliou E, Tsichritzis T, Farmer H, Ashworth A, Mosialos G. CYLD is a deubiquitinating enzyme that negatively regulates NF-kappaB activation by TNFR family members. Nature 424:793-796, 2003.
37. Luftig M, Prinarakis E, Yasui T, Tsichritzis T, Cahir-McFarland E, Inoue JI, Nakano H, Mak TW, Yeh WC, Li X, Akira S, Suzuki N, Suzuki S, Mosialos G, Kieff E. Epstein-Barr Virus Latent Membrane Protein 1 Activation of NF-?B Through IRAK1 and TRAF6. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100:15595-15600, 2003.
38. Jono H, Lim JH, Chen LF, Xu H, Trompouki E, Pan ZK, Mosialos G, Li JD. NF-?B Is Essential for Induction of CYLD, the Negative Regulator of NF-kappaB: Evidence for A Novel Inducible Auto-Regulatory Feedback Pathway. J. Biol. Chem., 279:36171-36174, 2004.
39. Panagopoulos D, Victoratos P, Alexiou M, Kollias G, Mosialos G. Comparative analysis of signal transduction by CD40 and the Epstein-Barr virus oncoprotein LMP1 in vivo. J. Virol., 78:13253-13261, 2004.
40. Hatzivassiliou E, Tsichritzis T, Mosialos G. Induction of apoptosis by rewiring the signal transduction of the Epstein-Barr virus oncoprotein LMP1 towards caspase activation. J. Virol., 79:5215-5219, 2005.
41. Wang L, Baiocchi RA, Pal S, Mosialos G, Caligiuri M, Sif S. The BRG1- and hBRM-associated factor BAF57 induces apoptosis by stimulating expression of the cylindromatosis tumor suppressor gene. Mol Cell Biol. 25:7953-7965, 2005.
42. Tzimas C, Michailidou G, Arsenakis M, Kieff E, Mosialos G, Hatzivassiliou EG. Human ubiquitin specific protease 31 is a deubiquitinating enzyme implicated in activation of nuclear factor-kappaB. Cell Signal. 18:83-92, 2006.
43. Hatzivassiliou EG, Kieff E, Mosialos G. Constitutive CD40 signaling phenocopies the transforming function of the Epstein-Barr virus oncoprotein LMP1 in vitro. Leuk Res. 31(3):315-320, 2007.
44. Tsichritzis T, Gaentzsch PC, Kosmidis S, Brown AE, Skoulakis EM, Ligoxygakis P, Mosialos G. A Drosophila ortholog of the human cylindromatosis tumor suppressor gene regulates triglyceride content and antibacterial defense. Development 134(14):2605-2614, 2007.
45. DemetriadesC, MosialosG. The LMP1 promoter can be transactivated by NF-?B directly. J. Virol., 83(10):5269-5277, 2009.
46. TrompoukiE, Tsagaratou A, Kosmidis S, Dolle P, Qian J, Kontoyiannis DL, Cardoso W, Mosialos G. Truncation of the catalytic domain of the cylindromatosis tumor suppressor impairs lung maturation. Neoplasia, 11(5):469-476, 2009
47. Tsagaratou A, Trompouki E, Grammenoudi S, Kontoyiannis DL, Mosialos G. Thymocyte-specific truncation of the deubiquitinating domain of CYLD impairs positive selection in a NEMO-dependent manner. J. Immunol., 185(4):2032-2043, 2010.

48. Chantzoura E, Prinarakis E, Panagopoulos D, Mosialos , Spyrou G. Glutaredoxin-1 regulates TRAF6 activation and the IL-1 receptor/TLR4 signalling. Biochem Biophys Res Commun., 403(3-4):335-339, 2010.

49. Tsagaratou A, Kontoyiannis DL, Mosialos G. Truncation of the deubiquitinating  domain of CYLD in myelomonocytic cells attenuates inflammatory responses. PLoS One., 6(1):e16397, 2011.

50.  Megas C, Hatzivassiliou EG, Yin Q, Marinopoulou E, Hadweh P, Vignali DA, Mosialos G. Mutational analysis of TRAF6 reveals a conserved functional role of the RING dimerization interface and a potentially necessary but insufficient role of RING-dependent TRAF6 polyubiquitination towards NF-κB activation. Cell Signal., 23(5):772-777, 2011.

51. Tsagaratou A, Grammenoudi S, Mosialos G. Differential requirement of IKKβ for CYLD-dependent representation of thymic and peripheral T cell populations. Eur. J. Immunol., 2011 Jul 4. doi: 10.1002/eji.201041160. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21728169.

52. Antonaki A, Demetriades C, Polyzos A, Vatsellas G, Lavigne M, Banos A, Apostolou E, Mantouvalou E, Papadopoulou D, Mosialos G, Thanos D. Genomic analysis reveals a novle NF-κΒ binding site in Alu repetitive elements. J. Biol. Chem., 286(44):38768-38782

2011.

53. Nikolaou K, Tsagaratou A, Eftychi C, Kollias G, Mosialos G, Talianidis I. Inactivation of the Deubiquitinase CYLD in Hepatocytes Causes Apoptosis, inflammation, Fibrosis, and Cancer. Cancer Cell, 21:738-750, 2012.

54 Yasui T, Sakakibara-Yada K, Nishimura T, Morita K, Tada S, Mosialos G, Kieff E, Kikutani H. Protein kinase N1, a cell inhibitor of Akt kinase, has a central role in quality control of germinal center formation. Proc. Natl Acad Sci USA. 109(51):21022-21027, 2012.

 

 

Γ. Δημοσιεύσεις σε βιβλία-proceedingsσυνεδρίων μετά από κρίση
1. Gilmore TD and Mosialos G. 2003. Viruses as intruders in the Rel/NF-kB signalling pathway.  In, Nuclear Factor-?B: Regulation and Role in Disease (ed. R Beyaert), Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, pp 91-115.
 
 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.