Τι νέο υπάρχει?       English version

Γεώργιος Μόσιαλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ

Καθηγητής
Τμήμα Βιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2019

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ετος γεννήσεως 1963

Τόπος γεννήσεως Θεσσαλονίκη

Ιθαγένεια Ελληνική

Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, δύο παιδιά

Διεύθυνση εργασίας Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας
Τμήμα Βιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη
54124, Θεσσαλονίκη
Τηλ/Φαξ: 2310998907
Email: gmosialo@bio.auth.gr

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1981-1986 Φοίτηση στο Χημικό Τμήμα της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1986 Πτυχίο Χημείας (βαθμός 7,95).
1987-1992 Διδακτορική διατριβή (Ph.D) στα τμήματα Χημείας και Βιολογίας του Boston University κάτω από την επίβλεψη του καθηγητή Thomas D. Gilmore.
Ιαν. 1993 Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) στην
Χημεία με ειδίκευση στη Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία.
1992-1994 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο τμήμα
Ιατρικής του νοσοκομείου Brigham and Women’s και στο τμήμα Μικροβιολογίας και Μοριακής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard.

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1994-1998 Λέκτορας (Instructor) στο τμήμα Ιατρικής του νοσοκομείου Brigham and Women’s της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard.
Ιαν. 1999-Ιουλ. 1999 Επίκουρος καθηγητής (Assistant Professor) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard.
Αυγ. 1999-
Μαρ. 2004 Κύριος Ερευνητής (Ερευνητής Β) στο Ινστιτούτο Ανοσολογίας του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμινγκ”.
Απρ. 2004- Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α) στο Ινστιτούτο Ανοσολογίας
Νοεμ. 2005 του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμινγκ”.
Νοεμ. 2005-Μάιος
2012 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μάιος2012-σήμερα Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δ.ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
1987-1992 Μεταπτυχιακή υποτροφία του Boston University για την πραγματοποίηση διδακτορικής διατριβής (Ph.D) στα τμήματα Χημείας και Βιολογίας.
1994-1997 Μεταδιδακτορική υποτροφία (Postdoctoral Fellowship) της Leukemia Society of America για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Μελέτη μηχανισμών δράσης της ογκογονικής πρωτεΐνης LMP1 του ιού Epstein-Barr.
2001-2004 Βραβείο νέου ερευνητή του European Molecular Biology Organization για το 2000 (EMBO Young Investigator Award).
2003 Επιστημονικό Βραβείο Ιδρύματος Μποδοσάκη στον τομέα της Μοριακής Βιοϊατρικής.
2004-2009 Scholar του Leukemia and Lymphoma Society of America.

E. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
2006-σήμερα Μέλος της Γενικής Συνέλευσης και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.
2007-2011 Μέλος της Επιτροπής Δομής και Λειτουργίας του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.
2007-2011 Μέλος της Επιτροπής Ερευνητικής Στρατηγικής του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.
2008-2013 Τακτικό μέλος της Επιτροπής Υποτροφιών της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Εταιριών Βιοχημείας (FEBS fellowship committee member)
2006-σήμερα Τακτικό μέλος εκλεκτορικών σωμάτων ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
2008-σήμερα Μέλος επιτροπών διενέργειας ενστάσεων και παραλαβής διαγωνισμών του Α.Π.Θ.
2010-2012 Αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Βιολογίας στην επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.
01.09.2011- Διευθυντής Τομέα Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, του Τμήματος
31-12-2012 Βιολογίας του Α.Π.Θ.
01.09.2011- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος
31-12-2012 Βιολογίας του Α.Π.Θ.
2019-2022 Τακτικό μέλος της Επιτροπής Δημοσιεύσεων της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Εταιριών Βιοχημείας (FEBS publications committee member)

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
• Austrian Academy of Sciences
• Association for International Cancer Research
• Cancer Research UK
• European Molecular Biology Organization (EMBO)
• European Commission
• Human Frontiers Science Program Organization (HFSP)
• Research Management Group, 1099 Winterson Road, Linthicum Heights, Maryland 21090, ΗΠΑ
• Research Grants Council, Hong Kong, China
• Swiss Federation Against Cancer (ONCOSUISSE)
• Wellcome Trust
• German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development
• Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ελλάδα
• Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου

Ζ. ΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
• American Journal of Pathology
• Biochimica and Biophysica Acta
• Biochemical Journal
• Blood
• British Journal of Dermatology
• Carcinogenesis
• EMBO Journal
• FEBS letters
• Journal of Biological Chemistry
• Journal of Clinical Virology
• Journal of Experimental Medicine
• Journal of General Virology
• Journal of Virology
• Molecular and Cellular Biology
• Molecular Cancer
• Oncogene
• PLoS Biology
• PLoS ONE
• Proceedings of the National Academy of Sciences, USA
• Trends in Cell Biology
• Trends in Immunology
• Virology

Η. ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (EDITORIAL BOARD) ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
• Cancers
• Journal of Biological Research

Θ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι ακόλουθες χρηματοδοτήσεις αφορούν την ερευνητική μου ομάδα

1996-2001 Χρηματοδότηση ατομικής πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Signal transduction by the EBV transforming protein LMP1
Χρηματοδότης: Εθνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (NIH/NCI grant number: 1R29CA71705-01)
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος

2000-2001 Χρηματοδότηση ομαδικής πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Ανοσορρυθμιστικοί μηχανισμοί ενεργοποίησης και καταστολής των Τ λεμφοκυττάρων από τον παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNF) και τους υποδοχείς του
Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης
Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 99
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής μου ομάδας

2000-2005 Χρηματοδότηση ατομικής πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Molecular Mechanisms of oncogenesis by the Epstein-Barr virus transforming protein LMP1
Χρηματοδότης: Howard Hughes Medical Institute των ΗΠΑ
Πρόγραμμα: Διεθνές πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων στον τομέα των λοιμωδών νοσημάτων και της παρασιτολογίας
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος

2001-2004 Χρηματοδότηση ομαδικής πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού
προγράμματος με τίτλο: Signal-dependent regulation of NF-κΒ activity Χρηματοδότης: Human Frontier Science program Organization
Πρόγραμμα: Διεθνές πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων στον τομέα της βασική έρευνας για την μελέτη βιολογικών διεργασιών με την χρήση μεθόδων μοριακής βιολογίας
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής μου ομάδας

2003-2006 Χρηματοδότηση ατομικής πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού
προγράμματος με τίτλο: Functional analysis of the cylindromatosis tumor-suppressor gene product-Implications for Epstein-Barr virus associated malignancies
Χρηματοδότης: External Research Program
Πρόγραμμα: Διεθνές πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων στον τομέα της έρευνας για την μελέτη της ογκογένεσης
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος

2004-2008 Χρηματοδότηση ομαδικής πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: RNA Interference Technology as Human Therapeutic Tool-RIGHT
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα: FP6 Integrated Project
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής μου ομάδας

2006-2008 Χρηματοδότηση ομαδικής πρότασης για την εκπόνηση
ερευνητικού προγράμματος με τίτλο:
Ο ρόλος του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB στην καρκινογένεση
Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης
Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 2003-Κωδικός έργου: 03ΕΔ422
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος

2006-2008 Χρηματοδότηση ομαδικής πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού
προγράμματος με τίτλο:
Ανάπτυξη ιικού συστήματος ετερόλογης έκφρασης και παραγωγής ιικών σωματιδίων –ψευδοκαψιδίων του ιού της ηπατίτιδας C και χρήση αυτών για τη μελέτη τροποποίησης της σηματοδότησης των MAPKs και NF-κB μονοπατιών
Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης
Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 2003-Κωδικός έργου: 03ΕΔ297
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής μου ομάδας

2006-2010 Χρηματοδότηση ομαδικής πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: The role of chronic infections in the development of cancer (INCA)
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα: FP6 Integrated Project
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής μου ομάδας

2010 Επιχορήγηση για την αγορά συστήματος PhosphorImager και εξοπλισμού μονάδας πειραματόζωων
Χρηματοδότης: Ίδρυμα Μποδοσάκη

2010-2013 Χρηματοδότηση ατομικής πρότασης με τίτλο: Μηχανισμοί ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης από τον ιό Epstein-Barr, για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα Πώλ Χάντουε
Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος
Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

2011-2015 Χρηματοδότηση ομαδικής πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Role of human papillomavirus infection and other co-factors in the aetiology of head and neck cancer in Europe and India-HPV AHEAD
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα: FP7 Collaborative Project-Small or medium-scale focused
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής μου ομάδας

2011-2015 Χρηματοδότηση ομαδικής πρότασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Mechanisms of signal transduction and gene expression in hepatocellular carcinoma
Χρηματοδότης: Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος
Πρόγραμμα: ΘΑΛΗΣ

2012-2015 Χρηματοδότηση ατομικής πρότασης με τίτλο: Evaluation of the functional role of the tumor suppressor Cyld in breast cancer development
Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης
Ρόλος στο έργο: Επιστημονικός υπεύθυνος
Πρόγραμμα: ΑΡΙΣΤΕΙΑ

2017-2020 Υποτροφία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής του κου Χρήστου Γωνίδα
Χρηματοδότης: Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Ρόλος στο έργο: Επιβλέπων
Πρόγραμμα: Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ

2018-2021 Υποτροφία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής της κας Παρακευής Κυριζάκη
Χρηματοδότης: Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Ρόλος στο έργο: Επιβλέπων
Πρόγραμμα: Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ

Ι. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Στις 31-12-2019, ο συνολικός αριθμός των αναφορών στις δημοσιεύσεις του κου Μόσιαλου είναι 6109 σύμφωνα με το Scopus και 8229 σύμφωνα με το Google Scholar. Ο δείκτης h είναι 37 σύμφωνα με το Scopus και 40 σύμφωνα με το Google Scholar

α. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κρίση.
1. Yupsanis T, Mosialos G, Georgatsos JG. Redundancy of a chromatin-associated nuclease in a wheat-rye hybrid. Biochimie und Physiologie der Pflanzen 184:179-182, 1989 .
2. Delwart EL, Mosialos G, Gilmore TD. Retroviral envelope glycoproteins contain “Leucine Zipper:-like repeat. AIDS Research and Human Retroviruses 6:703-706, 1990 .
3. Kamens J, Richardson P, Mosialos G, Brent R, Gilmore TD. Oncogenic transformation by vRel requires an amino-terminal activation domain. Mol. Cell. Biol. 10:2840-2847, 1990 .
4. Mosialos G, Hamer P, Capobianco AJ, Laursen RA, Gilmore TD. A conserved protein kinase-A recognition sequence is structurally linked to transformation by p59v-rel and cytoplasmic retention of p68c-rel. Mol. Cell. Biol. 11:5867-5877, 1991.
5. Capobianco AJ, Chang D, Mosialos G, Gilmore TD. p105, the NF-B p50 precursor, is one of the cellular proteins complexed with the vRel oncoprotein in transformed chicken spleen cells. J. Virol. 66:3758-3767, 1992.
6. Mosialos G, Gilmore TD. vRel and cRel are differentially affected by mutations at a conserved protein kinase recognition sequence. Oncogene 8:721-730, 1993.
7. Mosialos G, Hanissian S, Jawahar S, Vara L, Kieff E, Chatalia T. A Ca++/Calmodulin-dependent protein kinase-Gr, expressed after transformation of primary B lymphocytes by Epstein-Barr virus (EBV) is induced by the EBV oncogene LMP1. J. Virol. 68:1697-1705, 1994.
8. Feinstein R, Bolton WK, Quinones JN, Mosialos G, Sif S, Huff JL, Capobianco AJ, Gilmore TD. Characterization of a chicken cDNA encoding the retinoblastoma gene product. Biochim. Biophys. Acta 1218:82-86, 1994.
9. Yalamanchili R, Tong X, Grossman S, Johannsen E, Mosialos G, Kieff E. Genetic and biochemical evidence that EBNA 2 interaction with a 63-kDa cellular GTG-binding protein is essential for B lymphocyte growth transformation by EBV. Virology 204:634-641, 1994.
10. Mosialos G, Yamashiro S, Baughman R, Matsudaira, P, Vara L, Matsumura F, Kieff E, Birkenbach M. Epstein-Barr virus infection induces expression in B lymphocytes of a novel gene encoding an evolutionarily conserved 55-kD actin-bundling protein. J. Virol. 68:7320-7328, 1994.
11. Johannsen E, Koh E, Mosialos G, Tong X, Kieff. E, Grossman E. Epstein-Barr virus nuclear protein 2 transactivation of the latent membrane protein 1 promoter is mediated by Jk and PU.1. J. Virol. 69:253-262, 1995.
12. Kaye K, Izumi K, Mosialos G, Kieff E. The Epstein-Barr virus LMP1 cytoplasmic carboxy terminus is essential for B lymphocyte transformation; fibroblast co-cultivation complements a critical function within the terminal 155 residues. J. Virol. 69:675-683, 1995.
13. Mosialos G, Birkenbach M, Yalamanchili R, VanArsdale T, Ware C, Kieff E. The Epstein-Barr virus transforming protein LMP1 engages signaling proteins for the tumor necrosis factor receptor family. Cell, 80:389-399, 1995.
14. Tong X, Drapkin R, Yalamanchili R, Mosialos G, Kieff E. The Epstein-Barr virus nuclear protein 2 acidic domain interacts with a novel cellular coactivator that can associate with TFIIE. Mol. Cell. Biol., 15:4735-4744, 1995.
15. Mosialos G, Birkenbach M, Ayehunie S, Matsumura F, Pinkus GS, Kieff E, Langhoff E. Circulating human dendritic cells differentially express high levels of a 55-kD actin-bundling protein. Am. J. Pathology 148:593-600, 1996.
16. Devergne O, Hatzivasilliou E, Izumi K, Kaye K, Kleijnen M, Kieff E, Mosialos G. Association of TRAF1, TRAF2, and TRAF3 with an Epstein-Barr virus LMP1 domain important for B-lymphocyte transformation: role in NF- kappaB activation. Mol. Cell. Biol. 16:7098-7108,1996 .
17. Kaye K, Devergne O, Harada J, Izumi K, Yalamanchili R, Kieff E, Mosialos G. TNF Receptor Associated Factor 2 (TRAF2) is a mediator of NF-B Activation by the Epstein-Barr Virus Transforming Protein LMP1. Proc. Natl. Acad. Sci., USA 93:11085-11090, 1996.
18. Ishida T, Mizushima S, Azuma S, Kobayshi N, Tojo T, Suzuki K, Aizawa, S, Watanabe T, Mosialos G, Kieff E, Yamamoto T, Inoue J. Identification of TRAF6, a novel TRAF protein that mediates signaling from an amino-terminal domain of the CD40 cytoplasmic region. J. Biol. Chem. 271:28745-28748, 1996.
19. Eliopoulos A, Dawson C, Mosialos G, Floettmann J, Rowe M, Armitage R, Dawson J, Kerr D, Wakelman M, Reed J, Kieff E, Young L. CD40-induced growth inhibition in epithelial cells is mimicked by Epstein-Barr Virus-encoded LMP1: Involvement of TRAF3 as a common mediator. Oncogene 13: 2243-2254, 1996.
20. Miller W, Mosialos G, Kieff E, Raab-Traub N. Epstein-Barr Virus LMP1 induction of the Epidermal Growth Factor Receptor is mediated through a TRAF signaling pathway distinct from NF-B. J. Virol. 71:586-594, 1997.
21. VanArsdale T, VanArsdale S, Force W, Walter B, Mosialos G, Kieff E, Reed J, Ware C. Lymphotoxin-beta Receptor signaling complex: the role of TRAF3 recruitment in cell death and activation of Nuclear Factor-B. Proc. Natl. Acad. Sci., USA 94:2460-2465, 1997 (114).
22. Pinkus GS, Pinkus JI, Langhoff E, Matsumura F, Yamashiro S, Mosialos G, Said JW. Fascin, a sensitive new marker for Reed-Sternberg cells of Hodgkin’s Disease. Evidence for a dendritic or B cell derivation? Am. J. Pathol. 150:543-562, 1997.
23. Chatila T, Ho N, Liu P, Liu S, Mosialos G, Kieff E, Speck S. The Epstein-Barr Virus induced Ca2+/Calmodulin dependent kinase type IV/GR promotes a Ca+2 dependent switch from latency to viral replication. J. Virol. 71:6560-6567, 1997.
24. Hatzivassiliou E, Miller W, Raab-Traub N, Kieff E, Mosialos G. A fusion of the Epstein-Barr virus latent membrane protein 1 (LMP1) transmembrane domains to the CD40 cytoplasmic domain is similar to LMP1 in constitutive activation of epidermal growth factor receptor expression, nuclear factor B, and stress activated protein kinase. J. Immunol. 160:1116-1121, 1998.
25. Sylla BS, Hung SC, Davidson D, Hatzivassiliou E, Malinin N, Wallach D, Gilmore TD, Kieff E, Mosialos G. Epstein-Barr virus transforming protein latent infection membrane protein 1 activates transcription factor NF-B through a pathway that includes the NF-B-inducing kinase and the IB kinases IKK and IKK. Proc. Natl. Acad. Sci., USA 95:10106-10111, 1998.
26. Devergne O, McFarland EC, Mosialos G, Izumi KM, Ware CF, Kieff E. Role of the the TRAF binding site and NF-kB activation in Epstein-Barr virus latent membrane protein 1-induced cell gene expression. J. Virol. 72:7900-7908, 1998.
27. Sylla BS, Murphy K, Cahir-McFarland E, Lane WS, Mosialos G, Kieff E. The X-linked lymphoproliferative syndrome gene product SH2D1A associates with p62dok (Dok1) and activates NF-kappa B. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97:7470-7475, 2000.
28. Ishii T, Kwon H, Hiscott J, Mosialos G, Koromilas AE. Activation of the IkappaBalpha kinase (IKK) complex by double-stranded RNA-binding defective and catalytic inactive mutants of the interferon-inducible protein kinase PKR. Oncogene 20:1900-1912, 2001.
29. Luftig MA, Cahir-McFarland E, Mosialos G, Kieff ED. Effects of the NIK aly mutation on NF-{kappa}B activation by the Epstein-Barr virus latent infection membrane protein, LT{beta}R, and CD40. J. Biol. Chem. 276:14602-14606, 2001.
30. Prokova V, Mosialos G*, Kardassis D*. Inhibition of transforming growth factor beta signaling and Smad-dependent activation of transcription by the latent membrane protein 1 of Epstein-Barr virus. J. Biol. Chem. 277:9342-9350, 2002 [*these authors share senior authorship].
31. Trompouki E, Hatzivassiliou E, Tsichritzis T, Farmer H, Ashworth A, Mosialos G. CYLD is a deubiquitinating enzyme that negatively regulates NF-B activation by TNFR family members. Nature 424:793-796, 2003.
32. Luftig M, Prinarakis E, Yasui T, Tsichritzis T, Cahir-McFarland E, Inoue JI, Nakano H, Mak TW, Yeh WC, Li X, Akira S, Suzuki N, Suzuki S, Mosialos G*, Kieff E*. Epstein-Barr Virus Latent Membrane Protein 1 Activation of NF-B Through IRAK1 and TRAF6. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100:15595-15600, 2003 [*these authors share senior authorship].
33. Jono H, Lim JH, Chen LF, Xu H, Trompouki E, Pan ZK, Mosialos G, Li JD.
NF-B Is Essential for Induction of CYLD, the Negative Regulator of NF-B:
Evidence for A Novel Inducible Auto-Regulatory Feedback Pathway. J. Biol. Chem., 279:36171-36174, 2004.
34. Panagopoulos D, Victoratos P, Alexiou M, Kollias G, Mosialos G. Comparative analysis of signal transduction by CD40 and the Epstein-Barr virus oncoprotein LMP1 in vivo. J. Virol., 78:13253-13261, 2004.
35. Hatzivassiliou E, Tsichritzis T, Mosialos G. Induction of apoptosis by rewiring the signal transduction of the Epstein-Barr virus oncoprotein LMP1 towards caspase activation. J. Virol., 79:5215-5219, 2005.
36. Wang L, Baiocchi RA, Pal S, Mosialos G, Caligiuri M, Sif S. The BRG1- and hBRM-associated factor BAF57 induces apoptosis by stimulating expression of the cylindromatosis tumor suppressor gene. Mol Cell Biol. 25:7953-7965, 2005.
37. Tzimas C, Michailidou G, Arsenakis M, Kieff E, Mosialos G*, Hatzivassiliou
EG*. Human ubiquitin specific protease 31 is a deubiquitinating enzyme implicated in
activation of nuclear factor-kappaB. Cell Signal. 18:83-92, 2006 [*these authors share senior authorship].
38. Hatzivassiliou EG, Kieff E, Mosialos G. Constitutive CD40 signaling phenocopies the transforming function of the Epstein-Barr virus oncoprotein LMP1 in vitro. Leuk Res. 31(3):315-320, 2007.
39. Tsichritzis T, Gaentzsch PC, Kosmidis S, Brown AE, Skoulakis EM, Ligoxygakis P*, Mosialos G*. A Drosophila ortholog of the human cylindromatosis tumor suppressor gene regulates triglyceride content and antibacterial defense. Development 134(14):2605-2614, 2007 [*these authors share senior authorship].
40. Demetriades C, Mosialos G. The LMP1 promoter can be transactivated by NF-B directly. J. Virol., 83(10):5269-5277, 2009.
41. Trompouki E, Tsagaratou A, Kosmidis S, Dollé P, Qian J, Kontoyiannis DL, Cardoso W, Mosialos G. Catalytic inactivation of the cylindromatosis tumor suppressor impairs lung maturation. Neoplasia, 11(5):469-476, 2009.
42. Tsagaratou A, Trompouki E, Grammenoudi S, Kontoyiannis DL, Mosialos G. Thymocyte-specific truncation of the deubiquitinating domain of CYLD impairs positive selection in a NEMO-dependent manner. J. Immunol., 185(4):2032-2043, 2010.
43. Chantzoura E, Prinarakis E, Panagopoulos D, Mosialos G*, Spyrou G*. Glutaredoxin-1 regulates TRAF6 activation and the IL-1 receptor/TLR4 signalling. Biochem Biophys Res Commun., 403(3-4):335-339, 2010. [*these authors share senior authorship]
44. Tsagaratou A, Kontoyiannis DL, Mosialos G. Truncation of the deubiquitinating domain of CYLD in myelomonocytic cells attenuates inflammatory responses. PLoS One., 6(1):e16397, 2011.
45. Megas C, Hatzivassiliou EG, Yin Q, Marinopoulou E, Hadweh P, Vignali DA, Mosialos G. Mutational analysis of TRAF6 reveals a conserved functional role of the RING dimerization interface and a potentially necessary but insufficient role of RING-dependent TRAF6 polyubiquitination towards NF-κB activation. Cell Signal., 23(5):772-777, 2011.
46. Tsagaratou A, Grammenoudi S, Mosialos G. Differential requirement of IKKβ for CYLD-dependent representation of thymic and peripheral T cell populations. Eur. J. Immunol., 2011 Jul 4. doi: 10.1002/eji.201041160. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21728169.
47. Antonaki A, Demetriades C, Polyzos A, Vatsellas G, Lavigne M, Banos A, Apostolou E, Mantouvalou E, Papadopoulou D, Mosialos G*, Thanos D*. Genomic analysis reveals a novle NF-κΒ binding site in Alu repetitive elements. J. Biol. Chem., 286(44):38768-38782
2011 [*these authors share senior authorship].
48. Nikolaou K, Tsagaratou A, Eftychi C, Kollias G, Mosialos G, Talianidis I. Inactivation of the Deubiquitinase CYLD in Hepatocytes Causes Apoptosis, inflammation, Fibrosis, and Cancer. Cancer Cell, 21:738-750, 2012.
49. Yasui T, Sakakibara-Yada K, Nishimura T, Morita K, Tada S, Mosialos G, Kieff E, Kikutani H. Protein kinase N1, a cell inhibitor of Akt kinase, has a central role in quality control of germinal center formation. Proc Natl Acad Sci U S A.109(51):21022-21027, 2012.
50. Mavromatidis V, Varga Z, Waczek F, Őrfi Z, Őrfi L, Kéri G, Mosialos G. Identification of protein kinase inhibitors with a selective negative effect on the viability of Epstein-Barr virus infected B cell lines. PLoS One. 9(4):e95688, 2014.
51. Hadweh P, Habelhah H, Kieff E, Mosialos G*, Hatzivassiliou E*. The PP4R1 subunit of protein phosphatase PP4 targets TRAF2 and TRAF6 to mediate inhibition of NF-κB activation. Cell Signal. 26(12):2730-2737, 2014. [*these authors share senior authorship]
52. Karatzas DN, Xanthopoulos K, Kotantaki P, Pseftogas A, Teliousis K, Hatzivassiliou EG, Kontoyiannis DL, Poutahidis T, Mosialos G. Inactivation of CYLD in intestinal epithelial cells exacerbates colitis-associated colorectal carcinogenesis - a short report. Cell Oncol (Dordr), 39(3):287-293, 2016.
53. Jin YJ, Wang S, Cho J, Selim MA, Wright T, Mosialos G, Zhang JY. Epidermal CYLD inactivation sensitizes mice to the development of sebaceous and basaloid skin tumors. JCI Insight. 1(11): e86548, 2016.
54. Kotantaki P, Mosialos G. The expression of tumor suppressor gene Cyld is upregulated by histone deacetylace inhibitors in human hepatocellular carcinoma cell lines. Cell Biochem Funct., 34(7):465-468, 2016.
55. Pseftogas A, Gonidas C, Mosialos G. Activation of peroxisome proliferator-activated receptor gamma in mammary epithelial cells upregulates the expression of tumor suppressor Cyld to mediate growth inhibition and anti-inflammatory effects. Int J Biochem Cell Biol., 82:49-56, 2017.
56. Orfanidou T, Xanthopoulos K, Dafou D, Pseftogas A, Hadweh P, Psyllaki C, Hatzivassiliou E, Mosialos G. Down-regulation of the Tumor Suppressor CYLD Enhances the Transformed Phenotype of Human Breast Cancer Cells. Anticancer Res. 37:3493-3503, 2017.
57. Hadweh P, Chaitoglou I, Gravato-Nobre MJ, Ligoxygakis P, Mosialos G*, Hatzivassiliou E*. Functional analysis of the C. elegans cyld-1 gene reveals extensive similarity with its human homolog. PLoS One. 2018 Feb 2;13(2):e0191864. [*these authors share senior authorship]

β. Ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας μετά από πρόσκληση του εκδότη και κρίση (Invited Reviews)

1. Mosialos G. The role of Rel/NF-kappaB proteins in viral oncogenesis and the regulation of viral transcription. Seminars in Cancer Biology, 8:121-129, 1997.
2. Mosialos G. Signal transduction by the Epstein-Barr virus latent membrane
protein-1. EBV Report, 4:121-126, 1997.
3. Cahir McFarland ED, Izumi KM, Mosialos G. Epstein-barr virus transformation: involvement of latent membrane protein 1-mediated activation of NF-kappaB. Oncogene 18:6959-6964, 1999.
4. Mosialos G. Cytokine signaling and Epstein-Barr virus-mediated cell transformation. Cytokine and growth factor reviews 12:259-270, 2001.
5. Hatzivassiliou E, Mosialos G. Cellular signalling pathways engaged by the Epstein-Barr virus transforming protein LMP1. Frontiers in Bioscience, 7:319-329, 2002 (URL: http://www.bioscience.org/2002/v7/d/hatziva/fulltext.htm).

γ. Βιβλία, κεφάλαια βιβλίων και μονογραφίες
1. Mosialos G. Mutational analysis of a conserved consensus phosphorylation site in the retroviral oncoprotein vRel and in chicken cRel. Διδακτορική διατριβή, Boston University, Boston, 1993.
2. Gilmore TD, Mosialos G. 2003. Viruses as intruders in the Rel/NF-kB signalling pathway. In, Nuclear Factor-B: Regulation and Role in Disease (ed. R Beyaert), Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, pp 91-115.

δ. Πατέντες
1. Τίτλος: CONTROLLING TRAF-MEDIATED SIGNALS
Publication number: WO9620723 (A1)
Publication date: 1996-07-11
Inventor(s): KIEFF ELLIOTT; MOSIALOS GEORGE; BIRKENBACH MARK; VANARSDALE TODD; WARE CARL; KAYE KENNETH M
Patent record available from the World Intellectual Property Organization (WIPO)

Κ. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΈΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΉΣ

1. Mosialos G. TRAFs in NF-kB activation by the Epstein-Barr virus transforming gene LMP1. Annual Meeting of the American Association of Immunologists, New Orleans, Louisiana, USA, 1996.
2. Mosialos G. Molecular mechanisms of action of the transforming protein LMP1. Annual meeting of the Hellenic Association of Biochemistry and Molecular Biology, Glyfada, Greece, 1999 [Plenary lecture].
3. Mosialos G. Epstein-Barr virus and viral carcinogenesis. 6th Panhellenic Virology Conference, Athens, 2001 [Plenary Lecture].
4. Trompouki E, Hatzivassiliou E, Tsichritzis T, Farmer H, Ashworth A, Mosialos G. Regulation of NF-κB activity by the cylindromatosis tumor suppressor gene product. Keystone Symposia 2004, Snowbird, Utah, USA, 2004.
5. Mosialos G. Molecular mechanisms in signal transduction and cancer. FEBS-EMBO Advanced Lecture Course, Spetses, Greece, 2005.
6. Trompouki E, Kontoyiannis D, Mosialos G. Targeted inactivation of the cyl;indromatosis tumor suppressor gene causes perinatal lethality in mice. Keystone Symposia 2006, Fairmont Banff Springs, Banff, Alberta, Canada2006.
7. Mosialos G. The role of tumor suppressor protein CYLD in physiological and pathological conditions. Institute of Biology Seminar Series, National Center for Scientific Research “Demokritos”, Athens, Greece, April 16th 2006.
8. Mosialos G. Molecular mechanisms in signal transduction and cancer. FEBS-EMBO Advanced Lecture Course, Spetses, Greece, 2007.
9. Mosialos G. The complex regulation of transcription factor NF-κB in health and disease. 2nd Bioscience Conference of the University of Patras, Patras, Greece, 2007.
10. Mosialos G, Trompouki E, Tsagaratou A, Kontoyiannis D. Functional characterization of the cylindromatosis tumor suppressor. 32nd FEBS Congress,Vienna,Austria, 2007.
11. Mosialos G. Functional characterization of the cylindromatosis tumor supressor in model organisms. University Medical Centre of the University of MainzSeminar Series, Mainz, Germany, December 20th, 2007.
12. Mosialos G. Functional analysis of tumor suppressor protein CYLD. Molecular Cellular and therapeutic aspects of cancer-workshop on cancer research, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 2007.
13. Mosialos G. Functional characterization of the cylindromatosis tumor suppressor. 30th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, Thessaloniki, May 22-24, 2008.
14. Μόσιαλος Γ. Περιβάλλον και καρκίνος. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, Θεσσαλονίκη, 2008.
15. Mosialos G. B cell activation. 2nd Summer School of Immunology, Kefalonia, 2009.
16. Mosialos G. Molecular mechanisms in signal transduction and cancer. FEBS-EACR Advanced Lecture Course, Spetses, Greece, 2009.
17. Μόσιαλος Γ. Μεταγραφή-Ρύθμιση. Σεμινάρια Θετικών Επιστημών Βιολογίας και Ιατρικής Ιδρύματος Μποδοσάκη, Βραυρώνα, 2009.
18. Mosialos G. Exploring the multiple talents of the cylindromatosis tumor suppressor. Department of Biological Sciences Seminar Series, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, April 16th, 2010.
19. Mosialos G. Οι ακροβασίες του μεταγραφικού παράγοντα NF-kappaB κατά τη διαφοροποίηση αιμοποιητικών κυττάρων. Ιατρική Σχολή, ΠανεπιστήμιοΠατρών, 2011.
20. Mosialos G. Lymphocyte Signaling. 3rd Summer School of Immunology, Anargyrios and Korgialenios School of Spetses, Spetses, 2011.
21. Mosialos G. Molecular mechanisms in signal transduction and cancer. EACR-FEBS Advanced Lecture Course, Spetses, Greece, 2011
22. Mosialos G. Molecular mechanisms in signal transduction and cancer. EACR-FEBS Advanced Lecture Course, Spetses, Greece, 2013
23. Mosialos G. Λειτουργική ανάλυση του ογκοκατασταλτικού γονιδίου cyld. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, 2013.
24. Mosialos G. Regulation of cellular homeostasis by the cylindromatosis tumor suppressor. 64ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Αθήνα, 2013.
25. Mosialos G. Molecular mechanisms in signal transduction and cancer. FEBS Advanced Lecture Course, Spetses, Greece, 2013
26. Mosialos G. Characterisation of tissue homeostatic mechanisms that are regulated by the cylindromatosis tumor suppressor. Gray Institute for Radiation Oncology & Biology, Department of Oncology, University of Oxford, Oxford, UK, 2014.
27. Mosialos G. Molecular mechanisms in signal transduction and cancer. FEBS Advanced Lecture Course, Spetses, Greece, 2015
28. Mosialos G. Molecular mechanisms in signal transduction and cancer. EACR-FEBS Advanced Lecture Course, Spetses, Greece, 2017
29. Mosialos G. The role of cylindromatosis tumor suppressor in breast cancer development. Utrecht Medical Center, University of Utrecht, The Netherlands, 2019.
30. Mosialos G. Molecular mechanisms in signal transduction and cancer. EACR-FEBS Advanced Lecture Course, Spetses, Greece, 2019

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.