Τι νέο υπάρχει?       English version

Μαρία Τουράκη

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Θέση        : Επίκουρη Καθηγήτρια
Επώνυμο    :  Τουράκη
Όνομα        :  Μαρία
Διεύθυνση    :  Εργ. Γενικής Βιολογίας, Τομέας Γ.Α.Μ.Β., Τμήμα Βιολογίας
Τηλ. Γραφείου  : 2310 99 82 92
Email:  touraki@bio.auth.gr
Φωτογραφία: 

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Πτυχίο Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ., 1983
Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ., 1988
Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήμα Βιολογίας, 1990

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1984-1989: Επικουρική διδασκαλία Εργαστηρίων σε προπτυχιακό επίπεδο στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
1990-1996: Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικά προγράμματα (Κοινοτικά Προγράμματα FAR και AIR)
1991: Διδασκαλία Χημείας και Φυσικής στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Θεσσαλονίκης
1995: Διδασκαλία στα ΚΕΚ με θέμα «Υδατοκαλλιέργειες», Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
1995-1997 : Μελέτες Βιοισοδυναμίας φαρμάκων
1997: Υπεύθυνος Βιοχημικός στο Διαγνωστικό Ιατρικό Κέντρο «Euromedica» Θεσσαλονίκης
1998- 2003 Υπάλληλος Α.Π.Θ. ΠΕ .
2003-2005 ΕΕΔΙΠ, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
2005-2018: Λέκτορας, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

5/10/2018- Σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής με μονιμότητα, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

               

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Βιοχημεία – Παθοβιολογία και τρόποι αντιμετώπισης - Ένζυμα αποτοξίνωσης κυττάρων:
 • Αναλυτική Βιοχημεία: Δομή, λειτουργία, πρόσληψη, μεταβολισμός και αποβολή ουσιών, οι οποίες προκαλούν παθογένεια συμπεριλαμβανομένης της τοξικότητας, καθώς και  βιομορίων, θεραπευτικών φαρμακευτικών ουσιών και μορίων βιολογικού ενδιαφέροντος.  Ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων για τον ποσοτικό προσδιορισμό τους σε βιολογικά δείγματα με H.P.L.C.
 • Αξιολόγηση βιομορίων, ιόντων ή θεραπευτικών φαρμακευτικών ουσιών ενάντια σε νόσους ζώων και μελέτη μηχανισμού προστατευτικής δράσης έναντι παθολογικών καταστάσεων σε επίπεδο κυττάρου, ή οργανισμών αξιολογούμενου με βιοχημικούς δείκτες όπως δραστικότητα ενζύμων, επίπεδα μεταβολιτών, επιβίωση
 • Παθοβιολογία – Προβιοτικά βακτήρια:  Έκκριση, αλληλεπίδραση και ποσοτικός προσδιορισμός βιομορίων με αντιμικροβιακή δράση, διερεύνηση μηχανισμού της προστασίας που προσφέρουν σε ζώα ευρισκόμενα σε παθολογικές καταστάσεις σε επίπεδο κυττάρου, ή οργανισμών. Τα προβιοτικά βακτήρια και οι βακτηριοσίνες τους ως αντιμικροβιακοί παράγοντες Πρόσληψη, μεταβολισμός και αποβολή ουσιών, οι οποίες προκαλούν παθογένεια συμπεριλαμβανομένης της τοξικότητας, καθώς και  βιομορίων, θεραπευτικών φαρμακευτικών ουσιών και μορίων βιολογικού ενδιαφέροντος. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1984-1989: Επικουρική διδασκαλία Εργαστηρίων σε προπτυχιακό επίπεδο στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
1991: Διδασκαλία Χημείας και Φυσικής στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Θεσσαλονίκης
1993-1994: Επικουρική διδασκαλία διπλωματικών εργασιών (2) φοιτητών (Λαδουκάκης, Προκοπίου), Τμήμα Βιολογίας (επίβλεψη : Κ. Καστρίτσης) 
1995: Διδασκαλία στα ΚΕΚ με θέμα «Υδατοκαλλιέργειες», Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
1998: Επικουρική διδασκαλία διπλωματικής εργασίας (1) φοιτητή (Κάτσαρης), Τμήμα Βιολογίας (επίβλεψη : Κ. Καστρίτσης) 
2000: Επικουρική διδασκαλία διπλωματικής εργασίας (1) φοιτητή (Σωτηράκη), Τμήμα Βιολογίας (επίβλεψη : Κ. Καστρίτσης, Σ. Κολιάης)
1998- 2006: Διδασκαλία στο τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ., σε Εργαστήρια Βιολογίας Κυττάρου, Εργαστήρια Ειδικών Θεμάτων Βιολογίας Κυττάρου, Εργαστήρια Ανοσοβιολογίας
2006-σήμερα: Βιοχημεία (διαλέξεις και εργαστήρια), Βιολογία Κυττάρου (Διαλέξεις και Εργαστήρια), Οικοτοξικολογία

2010-2015 ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας ,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γ4 ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συντονιστής Καθηγητής κ. Γιάγκου)

2015- 2016 ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας,

 Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοδιαγνωστική, AAB3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Κατεύθυνση: Βιοτεχνολογία-Μοριακή και Μικροβιολογική Ανάλυση Προϊόντων και Τροφίμων, BBB2 ΜΟΡΙΑΚΗ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Κατεύθυνση: Υδατοκαλλιέργειες, ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

2016- 2018, ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας ,ΑΠΘ,      

Κατεύθυνση : Κορμός, ABA1             ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ AAB3

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοδιαγνωστική,  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Κατεύθυνση : Βιοτεχνολογία-Μοριακή και Μικροβιολογική Ανάλυση Προϊόντων και Τροφίμων, BBB2 ΜΟΡΙΑΚΗ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Κατεύθυνση Υδατοκαλλιέργειες, ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

2018- σήμερα ΠΜΣ Εφαρμογές στη Βιολογία

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΟΡΙΑΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

-    Διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών φοιτητών (46)

Α. Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής υποψηφίων διδακτόρων (1)

Ντούσκου Εσμεράλντα  (σε εξέλιξη). Μικροχλωρίδα του εδώδιμου χερσαίου σαλιγκαριού Corna aspersum και ενίσχυση του αμυντικού του συστήματος (Επιβλέπων Μηνάς Γιάγκου, Α’ Συνεπιβλ. Α. Στάικου, Β’ Συνεπιβλ. Μ. Τουράκη)

Β. Διπλωματικές εργασίες ΠΜΣ

1. Αρβανίτη Ελένη (2011). Μελέτη του μηχανισμού διαλυτοποίησης ανόργανων φωσφορικών ενώσεων στο στέλεχος Pseudomonas sp. Επιβλ.: Σιβροπούλου Α., Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Μαρία Τουράκη, Μηνάς Αρσενάκης

2. Κωνσταντινιδης Δημητριος (2015) Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της κυτταρικής επιφάνειας και της ανοσοτροποποιητικής δράσης πιθανών προβιοτικών στελεχών του γένους Lactobacillus. Επιβλέπων Σύμβουλος Μηνάς Γιάγκου, Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Αφροδίτη Σιβροπούλου, Μαρία Τουράκη

3. Κατσούλας Αντώνης (2019) Αλληλεπιδράσεις της Δισφαινόλης – Α (BPA) με το μικροβίωμα εντέρου και κοπράνων της ιριδίζουσας πέστροφας (Oncorhynchus mykiss). Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ευθυμία Αντωνοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μαρία Τουράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Μοριακής Βιολογίας Γενετικής και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Κορμάς, Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

4. Ρίζου Ελευθερία (2019) Τα προβιοτικά στη διατροφή του Tenebrio molitor ( Coleoptera: Tenebrionidae) : Επίδραση στην ανάπτυξη και τη διατροφική του αξία. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Τουράκη Μαρία (Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ.), Λάζου Αντιγόνη (Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ.) Μουρτζίνος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας, Α.Π.Θ.)

5. Χριστίνα Θώδα (σε εξέλιξη) Μελέτη της αποπτωτικής δράσης  βακτηριοσινών προβιοτικών βακτηρίων σε καρκινικά κύτταρα παχέος εντέρου.  Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Τουράκη Μαρία (Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ.), Γ. Κολιάκος (Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Α .Π.Θ.), Κοντογιάννης Δ. (Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.)

6. Δέσποινα Δημογλου (σε εξέλιξη)  Διερεύνηση της συσχέτισης διατροφικών προβιοτικών με την αντίσταση της καρδιάς στην ισχαιμία. Ο ρόλος του εντερικού μικροβιώματος Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Τουράκη Μαρία (Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ.), Α. Λάζου (Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας , ΑΠΘ), Γιάγκου Μ. (Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας , ΑΠΘ)

Πρακτική Άσκηση
Συνεργασία με τα ακόλουθα εκπαιδευτικά κέντρα:
Εργαστήριο Προγεννητικού Ελέγχου- Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, Αθήνα 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης Μαμάτσειο

Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Σάμου 

Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424 

Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο

Euromedica, Κυανούς Σατυρός

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1987: «Συγκριτικές μελέτες στη βιοχημεία και φυσιολογία ασπονδύλων» ερευνητικό πρόγραμμα επιδοτούμενο από την Ε.Ε., Ουαλλία (Επιστημονικώς υπεύθυνος: Καθηγ. J. Barett)

1990-1992: Κοινοτικό Ερευνητικό Πρόγραμμα FAR (Fisheries and aquaculture research) DG-XIV, AQ.1.94 “Improved therapeutics and prophylaxis in marine aquaculture through the use of supplementation techniques with the live food preys Brachionus and Artemia». Συμμετέχοντες οργανισμοί: Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. (Επιστημονικώς υπεύθυνος: Καθηγ. Κ. Καστρίτσης), Πανεπιστήμιο Γάνδης (Βέλγιο), Πανεπιστήμιο Sterling ( Μεγ. Βρεττανία)

1993-1995: Κοινοτικό Ερευνητικό Πρόγραμμα Agro-Industrial, DG-XIV, AIR 2-CT93-1600, «Oral delivery of chemotherapeutics in marine larviculture of fish. Phase II: Optimization and applications». (Επιστημονικώς Υπεύθυνος Καθηγ. Κ. Καστρίτσης). Συμμετέχοντες οργανισμοί: Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Γάνδης (Βέλγιο).
1994-1995: Ερευνητικό Πρόγραμμα Υπουργείου Γεωργίας: «Διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης Artemia ως ζωντανού οχήματος μεταφοράς αντιβιοτικών και εμβολίων για τη χρησιμοποίηση από προνυμφικά στάδια καλλιεργούμενων ιχθύων» (Επιστημονικώς υπεύθυνος: Καθηγ. Κ. Καστρίτσης) Εργ. Γενικής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
1995: Διδασκαλία στα ΚΕΚ με θέμα «Υδατοκαλλιέργειες», Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
1.    Επαγωγή του παράδοξου του ασβεστίου στην εμποτισμένη καρδιά αμφιβίων. Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Μπέης Ι.
Πηγή: Πρακτικά Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) Ιωάννινα 1986
2.    The calcium paradox: enzymatic, electrophysiological and contractile characteristics in the isolated frog heart. 
Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Μπέης Ι.Πηγή: Πρακτικά Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) Πάτρα 1988
3.     Επίδραση δισθενών ιόντων στο παράδοξο του ασβεστίου σε απομονωμένη καρδιά βατράχου.
Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Μπέης Ι.Πηγή: Πρακτικά Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) Κομοτηνή, 1989
4.    Μεταβολικές επιδράσεις του παράδοξου του ασβεστίου στην καρδιά του αμφίβιου Rana ridibunda. Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Μπέης Ι.
Πηγή: Πρακτικά Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) Μυτιλήνη 1990
5.     Επίδραση της αδενοσίνης στο παράδοξο του ασβεστίου στην απομονωμένη καρδιά βατράχου. Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Λάζου Α. 
Πηγή: Πρακτικά Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) Ηράκλειο Κρήτης 1991
6.    Η Artemia ως φορέας αντιβιοτικών στις υδατοκαλλιέργειες: Μελέτη της βιοεγκύστωση των αντιβιοτικών Trimethoprim και Sulfamethoxazole.
Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Ρήγας Π., Περγαντάς Π., Αμπατζόπουλος Θ. Και Καστρίτσης Κ.Πηγή: Πρακτικά Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) Ηράκλειο Κρήτης 1991
7.    Θεραπεία ασθενειών γόνου καλλιεργούμενων ψαριών με τη μέθοδο της βιοεγκύστωσης χημειοθεραπευτικών ουσιών στην Artemia. Συγγραφείς: Μουρελάτος Σ., Μ. Τουράκη και Κ. Καστρίτσης.Πηγή: Πρακτικά 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Ξάνθη, 4-6 Ιουνίου 1993
8.    Τα λιποσώματα ως φορέας αντιβιοτικών στις υδατοκαλλιέργειες. Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Ρήγας Π., Περγαντάς Π. Και Καστρίτσης Κ. 
Πηγή: Πρακτικά Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) Βόλος 1994
9.    Βιοεγκύστωση αντιμικροβιακών παραγόντων για τη θεραπεία βακτηριακής αιτιολογίας νοσημάτων σε ιχθύδια λαβρακιού (Dicentrarchus labrax). Εκτίμηση διαφόρων θεραπευτικών σχημάτων. Συγγραφείς: ΜουρελάτοςΣ., Τουράκη Μ., Σαββίδης Γ. και Καστρίτσης Κ. Πηγή: Πρακτικά 1ο Διεθνές Συνέδριο Θαλασσοκαλλιεργειών της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Αθήνα 1994.
10. Η χρήση της μεθόδου της βιοενσωμάτωσης για τη θεραπεία βακτηριακών ασθενειών προνυμφών λαβαρακιού. Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Μουρελάτος Σ., Λαδουκάκης Μ., Προκοπίου Κ., Σουλούνιας Γ., ΚαλαιτζοπούλουΣ., Καραμανλίδου Χ., Μαυρουδής Δ. Και Καστρίτσης Κ. Πηγή: Πρακτικά, 2ο Συνέδριο Σ.Ε.Θ., «Υδατοκαλλιέργειες Έρευνα και Παραγωγή», Θεσσαλονίκη 1995
11.    The use of bioncapsulated oxolinic acid for the treatment of bacterial diseases in fish larviculture. Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Καραμανλίδου Χ., Κάτσαρης Ν., Προκοπίου Κ., και Καστρίτσης Κ. Πηγή: Πρακτικά, 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Υδατοκαλλιεργειών, Δ.Ε.Θ., Θεσσαλονίκη 1998.
12.   Evaluation of the use of various chemotherapeutics for the treatment of bacterial diseases of seabass larvae. Συγγραφείς: ΤουράκηΜ., Καραμανλίδου Χ., Σαββίδης Γ., Σωτηράκη Ελ., Λαδουκάκης Μ., Προκοπίου Κ., Κολιάης Σ. Και Καστρίτσης Κ. Πηγή: 9th International Conference of the European Association of Fish Pathologists on the “Diseases of  Fish and Shellfish” Rhodes 1999
13.    Χορήγηση Lactococcus lactis σε ιχθύδια λαβράκιού μέσω βιοενσωμάτωσης σε ναυπλίους    Artemia με σκοπό την προστασία έναντι της δονακίωσης (από Vibrio anguillarum). Συγγραφείς: Μ. Κοζιώτης, Χ. Καραμανλίδου, Μ. Τουράκη Πηγή:          Πρακτικά 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Δράμα 13-16 Οκτωβρίου 2005, σελ 93
14.    Βιοενσωμάτωση του Bacillus subtilis σε ναυπλίους Artemia. O ρόλος της ενάντια στη δονακίωση που προκαλεί το Vibrio anguillarum. Συγγραφείς: Π. Καραβίδα, Χ. Καραμανλίδου, Σ. Κολιάης,  Μ. Τουράκη Πηγή:        Πρακτικά 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Δράμα 13-16 Οκτωβρίου 2005, σελ 94

15.  Ανασταλτική δράση των προβιοτικών βακτηρίων  Bacillus subtilis και Lactococcus lactis στην ανάπτυξη στελεχών διαφόρων μικροοργανισμών.Συγγραφείς: Α. Μαμάρα, Κ.  Τουλούπη, Μ. Τουράκη, Χ. Καραμανλίδου Πηγή:        Πρακτικά 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα, Μάιος 2006, σελ. 239-240

16.  Απομόνωση και in vitro αντιμικροβιακή δράση  εξωτοξινών του προβιοτικού βακτηρίου Bacillus subtilis. Συγγραφείς: Φρύδας, Η., Καραμανλίδου Χ., Τουράκη Μ.

Πηγή: Πρακτικά 32ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Καρπενήσι, 2010, σελ. 412-41317

17.  Καταβολισμός της αμπικιλλίνης από Pseudomonassynxantha και Pseudomonassp. σε αστικά απόβλητα. Συγγραφείς: Παπαδοπούλου Γ.,    Κωνσταντίνου Μ., Τουράκη Μ. και Σιβροπούλου Α. Πηγή: 3ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Mikrobiokosmos, Θεσσαλονίκη, 2010

18. Ο ρόλος των προβιοτικών στις υδατοκαλλιέργειες.Συγγραφείς: Τουράκη Μ. Πηγή:   3ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Mikrobiokosmos, Θεσσαλονίκη, 2010.

19. Τουράκη Μ. (2010) Ο ρόλος των προβιοτικών στις υδατοκαλλιέργειες. 3ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Mikrobiokosmos, Θεσσαλονίκη, 2010.

20. Καραγιώτα Αγγελική, Τουράκη Μαρία (2013) “ Προσδιορισμός Βακτηριοσινών του προβιοτικού βακτηρίου Bacillus subtilis με χρωματογραφία υψηλής απόδοσης- HPLC” 35ο  ΕΕΒΕ 2013, Ναυπλιο

21. Καθαρόπουλος Ευστάθιος, Τουράκη Μαρία (2013) “Προσδιορισμός Βακτηριοσινών του προβιοτικού βακτηρίου Lactococcus lactis με χρωματογραφία υψηλής απόδοσης- HPLC” 35ο ΕΕΒΕ 2013 Ναυπλιο

22. Χρηστίδου Ακριβή , Γερακόπουλος Βασίλειος, Σαλιακούρα Μαρία , Ντούσκου Εσμεράλντα-Μαρία, Κοτζαμανίδης Χαράλαμπος, Τουράκη Μαρία, Λιτοπούλου- Τζανετάκη Ευανθία, Γιάγκου Μηνάς (2013)   Ανοσοτροποποιητική δράση πιθανών προβιοτικών μικροοργανισμών. 35ο  ΕΕΒΕ 2013 Ναυπλιο

23. Αμανετίδου Ελένη, Γιαρμά Ελένη, Τουφεξή Αλεξία, Τουράκη Μαρία (2014) Αντιοξειδωτική κατάσταση και υπεροξείδωση λιπών στην Artemia franciscana. Επίδραση της ανάπτυξης και της πρόκλησης μόλυνσης με Vibrio anguillarum. ΕΕΒΕ 36ο 2014 Ιωαννινα

24. Konstantinidis Dimitrios, Christidou Akrivi, Charizani Elisavet, Touraki Maria, Litopoulou-Tzanetaki Evanthia, Yiangou Minas (2015). Διερεύνηση των ιδιοτήτων της κυτταρικής επιφάνειας και της ανοσοτροποποιητικής δράσης πιθανών προβιοτικών στελεχών του γένους Lactobacillus. 6o Συνέδριο Μικροβιόκοσμου. Αθήνα.

 25. Αµανετίδου Ελένη, Τουράκη Μαρία. (2015) Η επίδραση του προβιοτικού  Lactobacillus plantarum στο αμυντικό και αντιοξειδωτικό σύστημα της Artemia franciscana μετά από πρόκληση μόλυνσης με το παθογόνο Vibrio anguillarum 332A. 37ο ΕΕΒΕ 2015 Βόλος

26. Γιαρμά Ελένη, Τουράκη Μαρία. (2015) Η επίδραση του προβιοτικού  Lactococcus lactis plantarum στο αμυντικό και αντιοξειδωτικό σύστημα της Artemia franciscana μετά από πρόκληση μόλυνσης με το παθογόνο Vibrio anguillarum 332A.  332A 37ο ΕΕΒΕ 2015 Βόλος

27. Χαριτίδης Θ. Φίλιππος, Ξαγοράρη Ε. Αγγελική,, Σωτηρόπουλος Δαµιανός, Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας, Τουράκη Μαρία.(2015) Εκτίμηση του οξειδωτικού στρες μοσχευμάτων ομφαλιοπλακουντιακού αίματος πριν και μετά την κρυοσυντήρηση τους. ΕΕΒΕ 2015 Βόλος

 28. Παπαβασιλείου Ευµορφία-Μαρία, Τσιότσιου Μαλαµατή, Χουσεΐν-Ογλού Σεβντά και Τουράκη Μαρία.  Επίδραση δισφαινόλης Α (BPA) στη βιωσιμότητα και την οξειδωτική κατάσταση των ναυπλίων της Artemia franciscana. 38ο ΕΕΒΕ 2016 Καβάλα

29. Τασάκης Ραφαήλ Νικόλαος, Τσιτσοπούλου Χαρίκλεια, Τουράκη Μαρία. Η Εξέλιξη της αλληλουχίας και της δομής των αντιμικροβιακών πεπτιδίων του εκκριτώματος του Lactococcus lactis: Μία βιοπληροφορική προσέγγιση. 38ο ΕΕΒΕ 2016 Καβάλα

30. Τσιτσοπούλου Χαρίκλεια, Τασάκης Ραφαήλ Νικόλαος, Τουράκη Μαρία  Ταυτόχρονος προσδιορισμός των αμινοξέων λανθειονίνη, σερίνη και αλανίνη με HPLC και ανιχνευτή DAD.  38ο ΕΕΒΕ 2016 Καβάλα

31. Ραφαήλ Νικόλαος Τασάκης, Χαρίκλεια Τσιτσοπούλου, Μαρία Τουράκη. Προσδιορισμός αμινοξικής σύστασης βακτηριοσινών του προβιοτικού L. lactis με όξινη υδρόλυση υποβοηθούμενη από μικροκύματα (MAAH) και HPLC-DAD. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Θεσσαλονίκη, 2-4 Δεκεμβρίου 2016, ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. https://www.eex.gr/activities/1436-22o-panellinio-sunedrio-ximeias (μετά από πρόσκληση)

32. Ζουμπουρτικούδη Βαρβάρα , Πυργέλης Νικόλαος , Χατζηγρηγορίου Μαρία, Τασάκης Ραφαήλ Νικόλαος, Τουράκη Μαρία. Αποκωδικοποιώντας τη βακτηριακή επικοινωνία των αλληλεπιδράσεων προβιοτικών και ζύμης. 39ο Επιστημονικο Συνεδρίο Ε.Ε.Β.Ε., Λαμία, 25-27 Μαϊου 2017

33. Νικολόπουλος Θεόδωρος-Θωμάς, Ρηγόπουλος Άγγελος-Θεόδωρος, Γιαμάκη Δέσποινα, Τουράκη Μαρία. Ανάλυση του ενδοκρινικού διαταρράκτη δισφαινόλη Α σε ναυπλίους Artemia franciscana με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης χρησιμοποιώντας της 4-n- οκτυλφαινόλη ως εσωτερικό πρότυπο. 39ο Επιστημονικο Συνεδρίο Ε.Ε.Β.Ε., Λαμία, 25-27 Μαϊου 2017

34. Χανού Άννα, Χατζηγρηγορίου Μαρία, Παντερής Εμμανουήλ, Τουράκη Μαρία . Μελέτη της επίδρασης του προβιοτικού Lactobacillus plantarum στη λεπτή δομή του εντέρου ναυπλίων της Artemia franciscana χωρίς και μετά από πρόκληση μόλυνσης με το παθογόνο Photobacterium damselae subsp. piscicida.  39ο Επιστημονικο Συνεδρίο Ε.Ε.Β.Ε., Λαμία, 25-27 Μαϊου 2017

35. Ρηγόπουλος Άγγελος Θεόδωρος, Χατζησιδέρη Θεοδώρα, Σαρλή Βασιλική, Σαμανίδου Βικτωρία, Τουράκη Μαρία. Ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού του ενδοκρινικού διαταρράκτη Δισφαινόλη-Α σε καλλιέργεια βακτηρίων L. Lactis (ATCC 11454) με HPLC-DAD. 1o Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών φοιτητών ΑΠΘ, ΚΕΔΕΑ, Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2017. (μετά από πρόσκληση).

36. Γιαμάκη Δέσποινα, Τουράκη Μαρία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗΣ-Α ΣΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥΣ ARTEMIA FRANCISCANA ΜΕ HPLC, 40ο Επιστημονικό Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Βέροια, 24-26 Μαϊου 2018

37.  Δημητρίου Αφροδίτη, , Παπαδημητρίου Ελένη, , Καρακώτα Μαρία, , Κολιάκος Γεώργιος, Τουράκη Μαρία ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 40ο Επιστημονικό Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Βέροια, 24-26 Μαϊου 2018

38. Κυρίλα Γκλόρια, Δουλγερίδου Σαββούλα, Σχορετσανίτη Βασιλική, Ρηγόπουλος Άγγελος, Τουράκη Μαρία ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗΣ-Α 40ο Επιστημονικό Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Βέροια, 24-26 Μαϊου 2018

39. Τσερτσελή Βασιλική, Καππάς Ηλίας, Τουράκη Μαρία EΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ Photobacterium damselae ssp. piscicida ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Artemia franciscana ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥ Lactococcus lactis.

40. Papadimitriou E., Karakota M. , Koliakos G., Touraki M.2019 Cytotoxic Effects of Lactococcus lactis Secretome on Colorectal Cancer cells.  8ο Συνέδριο Μικροβιόκοσμου. Πάτρα

41. Kyrila G., Rigopoulos A., Samanidou V., Touraki M. 2019Tolerance and biodegradation of Bisphenol-A by two strains of probiotic bacteria 8ο Συνέδριο Μικροβιόκοσμου. Πάτρα

42. Katsoulas A., Touraki M., Kormas K., Antonopoulou E. 2019. Bisphenol–A interactions with the gut and feces microbiome of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 8ο Συνέδριο Μικροβιόκοσμου. Πάτρα

43. Κυρίλα Γκλόρια, Σχορετσανίτη Βασιλική, Σαμανίδου Βικτωρία, Τουράκη Μαρία Μεταβολική αποικοδόμηση του ρύπου Δισφαινόλη-Α από τρία στελέχη προβιοτικών βακτήριων 41ο Επιστημονικό Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Κατερίνη, Μάιος 2019

44. Παπαδημητρίου Ε. , Καρακότα Μ. , Κολιάκος Γ., Τουράκη Μ.Επιλεκτική κυτταροτοξική δράση του εκκριτώματος του προβιοτικού Lactococcus lactis στην ανθρώπινη καρκινική σειρά RKO. 41ο Επιστημονικό Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Κατερίνη, Μάιος 2019

45. Katsoulas A., Touraki M., Kormas K., Antonopoulou E. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗΣ – Α (BPA) ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ (Oncorhynchus mykiss) 41ο Επιστημονικό Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Κατερίνη, Μάιος 2019

46. Κυρίλα Γκλόρια, Σχορετσανίτη Βασιλική, Σαμανίδου Βικτωρία, Τουράκη Μαρία Απομάκρυνση και αποικοδόμηση του ρύπου Δισφαινόλη-Α από τέσσερα προβιοτικά στελέχη 3o Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών φοιτητών ΑΠΘ, ΚΕΔΕΑ, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2019. (μετά από πρόσκληση).

47. Ε. Ρίζου, Ι. Μουρτζίνος, Α. Λάζου και Μ. Τουράκη Τα προβιοτικά βακτήρια στη διατροφή του Tenebrio molitor (Coleoptera:Tenebrionidae): Επίδραση στην ανάπτυξη και τη διατροφική του αξία. 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Κομοτηνή, 15-18 Οκτωβρίου 2019. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Επιτροπή Ποσοτικοποίησης 
Επιτροπή Προμήθειας Υλικών Εργαστηρίων, Τομέα Γ.Α.Μ.Β.
Επιτροπή Προγράμματος Υπαίθριων Ασκήσεων Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ.
Επιτροπή Δημιουργίας Ιστοσελίδων Τομέα
Εκπρόσωπος Τομέα στη  Γενική Συνέλευση Τμήματος Βιολογίας και στην Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (2008-2009)
Μέλος Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (2009) 
Επιτροπή Επικοινωνίας και Πολιτισμού (2011-12)

Επιτροπή Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού (2011-12)

Οργανωτική Επιτροπή «Ημέρα DNA»

Υπεύθυνη για τις προμήθειες χημικών- αναλωσίμων για τις εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών, του Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας (έως 2017)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
1989-2004: Συνολικά 440 αναφορές των εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά

Κριτής  Επιστημονικών Περιοδικών

Journal of Biological Research, Aquacultural Engineering, Crustaceana, Journal of Fish Diseases, Aquaculture, Aquaculture International,  Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Journal of Separation Science, Infectious Disorders - Drug Targets, Bentham Science, Probiotics and Antimicrobial Proteins (PAAP), Food Analytical Methods

Biocontrol Science & Technology, Aquaculture Nutrition, Archives of Microbiology (AOMI)

Fish Physiology and Biochemistry, CyTA - Journal of Food, Journal of Pathogens,  Journal of Separation Science, Scientific Reports, Annals of Microbiology

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
-    Αρθρογραφία επί θεμάτων βιοχημικού ενδιαφέροντος (O ρόλος της CPK, Διατροφή αθλητών, Φαρμακοδιέγερση) σε εκλαϊκευμένη μορφή,  στην ιστοσελίδα http://swim-news.gr ,  και www.swimnet.wordpress.com
-    Μέλος στην Επιτροπή Δράσης της ΧΑΝΘ 
-    Κατασκευή και διατήρηση www.ymcaswim.gr και www.swimnet.wordpress.com

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Ένωση Ελλήνων Χημικών
Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων
Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών.

Mikrobiokosmos

ΠλατφόρμαΤεχνολογίαςκαιΚαινοτομίαςτηςΕλληνικήςΥδατοκαλλιέργειας (Hellenic Aquaculture Technology & Innovation Platform -HATiP) THEMATIC AREA 7: FISH HEALTH and WELFARE

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Α. Διδακτορική Διατριβή
Τουράκη Μ. 1990. «Μελέτη του παράδοξου του ασβεστίου στην απομονωμένη καρδιά του αμφίβιου Rana ridibunda» Επιβλέπων Ι. Μπέης, Τμήμα Βιολογίας, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ. σελ. 274

B. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 1. Brophy Ρ.Μ., Papadopoulos Α., Touraki Μ., Coles Β., Korting W. Barret J. (1989) Purification of cytosoIic glutathione transferases from Schistocephalus solidus (PIerocercoid): Interaction with antheIminthics and products of Iipid peroxidation. MoIecuIar and BiochemicaI ParasitoIogy 36, 187-196.
 2. Τouraki Μ. and Beis Ι. (1990) Characterization of the calcium paradox in the isolated frog heart: enzymatic, contractile, ionic and electrophysiological studies. J. Comparative Physiology Β. 160, 113-118 
 3. Τouraki Μ. and Beis Ι. (1991) Alterations in the energy metabolism of the isolated perfused frog heart during calcium depletion and subsequent  repletion. J. Comparative Physiology Β 161, 85-92 
 4. Τouraki Μ., Thomopoulos G.N. and Beis Ι. (1991) Effects of calcium depletion and calcium paradox on the ultrastructure of the frog heart. J.  Submicroscopic Cytology and Pathology 
 5. Τouraki Μ. and Beis Ι. (1991) Protective effects of manganese, cobalt, nickel and barium against a calcium paradox in the isolated frog heart. J. Experimental Zoology 259: 287-293
 6. Τouraki Μ. and Lazou Α. (1992) Protective effects of adenosine against a calcium paradox in the isolated frog heart. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 70, 115-120
 7. Touraki Μ., Rigas Ρ., Pergandas Ρ. and Kastritsis C. (1995) Determination of oxytetracycline in the live fish feed Artemia using H.P.L.C. with ultraviolet detection. (Journal of Chromatography Β, Biomed. Applic. ,663, 167-171).
 8. Touraki Μ., Rigas Ρ. and Kastritsis C. (1995) Liposomes as a tool for the delivery of water soluble antibiotics to the larvae of aquatic animals. Aquaculture 136, 1-10
 9. Τouraki Μ., Mourelatos S., Karamanlidou G., Kalaitzopoulou S. and Kastritsis C. (1996) Bioencapsulation of chemotherapeutics in Artemia as a means of prevention and treatment of infectious diseases of marine fish fry  Aquacultural Engineering, 15(2), 133-147.
 10. Touraki Μ., Niopas Ι. and Kastritsis C. (1999). Bioaccumulation of Trimethoprim, Sulfamethoxazole and N-Acetyl-Sulfamethoxazole in Artemia nauplii and in sea bass larvae after repeated oral dosing of medicated nauplii. Aquaculture 175, 15-30.
 11. .Touraki Μ., Ladoukakis Μ., Prokopiou C. (2001). High performance liquid chromatographic determination of oxolinic acid and flumequine in the live fish feed Artemia. Journal of Chromatography Β: Biomedical Applications. 751 (2), 247-256.
 12. .Papadopoulos A., Lazaridou E., Mauridou G. and Touraki M. (2004) Glutathione S-transferase in the branchiopod Αrtemia salina. Mar.Biol., 144(2), 295-301. 
 13. Touraki, M., Niopas, I., Ladoukakis, E. and Karagiannis, V. (2010) Efficacy of flumequine administered either by bath or through medicated nauplii of Artemia franciscana (L.) in the treatment of vibriosis in sea bass larvae. Aquaculture 306 (1-4), 146-152.
 14. .Touraki M. and Niopas I. (2012). Bioencapsulation and pharmacokinetic study of oxolinic acid in rotifers (Brachionus plicatilis), Artemia franciscana nauplii   and metanauplii. Aquaculture Research. 44, 701-712.
 15. Touraki M., Niopas I. and Karagiannis V.  (2012). Treatment of vibriosis in sea bass larvae with oxolinic acid administered by bath or through medicated nauplii of Artemia franciscana (L.): Efficacy and residual kinetics. J Fish Dis. 2012, 35 (7), 513-22.
 16. Touraki M. , Karamanlidou G., Karavida P., Karamanoli C. (2012) Evaluation of the probiotics Bacillus subtilis and Lactobacillus plantarum bioencapsulated in Artemia nauplii against vibriosis in European sea bass larvae (Dicentrarchus labrax, L.). World J Microbiol Biotechnol., 28 (6), 2425-2433.
 17. Touraki M., Frydas I., Karamanlidou G., Mamara A.. (2012)  Partial purification and characterization of a bacteriocin produced by Bacillus subtillis NCIMB 3610 that exhibits antimicrobial activity against fish pathogens. Journal of Biological Research (Greece) 18, 310-319.
 18. Touraki M., Karamanlidou G., Koziotis M., Christidis I.  (2013)   Antibacterial effect of Lactococcus lactis subsp. lactis on Artemia franciscana nauplii and Dicentrarchus labrax larvae against the fish pathogen Vibrio anguillarum. Aquaculture International 21(2),  481-495. 
 19. Katharopoulos, E., Touloupi, K., Touraki, M. (2016) Monitoring of multiple bacteriocins through a developed dual extraction protocol and comparison of HPLC-DAD with turbidometry as their quantification system Journal of Microbiological Methods 127, 123-131.
 20. Giarma, E., Amanetidou, E., Toufexi, A., Touraki, M.  (2017) Defense systems in developing Artemia franciscana nauplii and their modulation by probiotic bacteria offer protection against a Vibrio anguillarum challenge. Fish and Shellfish Immunology 66, 163-172.
 21. R.N. Tasakis, M. Touraki (2018). Identification of bacteriocins secreted by the probiotic Lactococcus lactis following microwave-assisted acid hydrolysis (MAAH), amino acid content analysis, and bioinformatics. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 410(4), 1299-1310. Επιλέχθηκε από εκδότη ως Paper in forefront.
 22.  T. Rigopoulos, V. F. Samanidou and M. Touraki (2018, invited paper to Separations, MDPI). Development and validation of an HPLC-DAD method for the simultaneous extraction and quantification of Bisphenol-A, 4-Hydroxybenzoic Acid, 4-Hydroxyacetophenone and Hydroquinone in bacterial cultures of Lactococcus lactis. Separations 2018, 5(1), 12.
 23. Zoubourtikoudi V., R. N. Tasakis, Pyrgelis N., Hatzigrigoriou M., Touraki M. Quorum sensing between probiotics and yeast enhances their efficacy against Vibrio anguillarum infection of Artemia franciscana nauplii. Microbial Pathogenesis 125 (2018) 497–506
 24. Vergou Y, Touraki M, Paraskevopoulou A, Triantis TM, Hiskia A, Gkelis S. β-Ν-Methylamino-L-alanine interferes with nitrogen assimilation in the cyanobacterium, non-BMAA producer, Synechococcus sp. TAU-MAC 0499. Toxicon. 2020;185:147-155. doi:10.1016/j.toxicon.2020.07.013
 25. Karagiota A, Tsitsopoulou H, Tasakis RN, Zoumpourtikoudi V, Touraki M. Characterization and Quantitative Determination of a Diverse Group of Bacillus subtilis subsp. subtilis NCIB 3610 Antibacterial Peptides [published online ahead of print, 2020 Sep 12]. Probiotics Antimicrob. Proteins. 2020; 10.1007/s12602-020-09706-y. doi:10.1007/s12602-020-09706-y

Διδακτικά εγχειρίδια-βοηθήματα
1995: Σημειώσεις ΚΕΚ, Α.Π.Θ. « Στοιχεία Φυσιολογίας και Αναπαραγωγής Ψαριών»

E. Βιβλία
1993: Μετάφραση και μεταφραστική επιμέλεια του βιβλίου «The natural history of evolution» του Phillip Whitfield, Marshall Editions, London

ΣΤ. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
2008: Σημειώσεις Διαλέξεων Βιοχημείας (κεφάλαιο Ένζυμα) σε ηλεκτρονική μορφή στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, eLearning

2008: Διαλέξεις Βιολογία Κυττάρου (eLearning)

2016 Οικοτοξικολογία: Σημειώσεις, Διαλέξεις , (eLearning)

 

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.