Τι νέο υπάρχει?       English version

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης

 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο         : Τριανταφυλλίδης

Όνομα             : Αλέξανδρος

Θέση               : Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση       : Γραφείο 7.21

Τηλ. Γραφείου : 2310998545

Email                : atriant@bio.auth.gr

 

Ι.1 ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 
 Σπουδές- Τίτλοι

1990Απολυτήριο Λυκείου: Αποφοίτηση από το 14ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Βαθμός: 19,8 (Άριστα).

1994Πτυχίο Βιολογίας (1990-1994): Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βαθμός: 9,45 (Άριστα).

1999Διδακτορική διατριβή (1995-1999): Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θέμα " Μελέτη της γενετικής δομής των δύο ειδών του γένους Silurus (Pisces, Siluridae) της Ελλάδας ". Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Καρακούσης και μετέπειτα ο Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Αμπατζόπουλος. Βαθμός: Άριστα.

 

 
Ειδική Επιμόρφωση

1995 (Δεκέμβριος): Εκπαίδευση σε τεχνικές κυτταρογενετικής (εφαρμογή τεχνικών ζωνώσεων σε χρωμοσώματα ιχθύων) στο εργαστήριο «Εφαρμοσμένης και Γενικής Ιχθυολογίας» του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (Παρίσι, Γαλλία) κάτω από την καθοδήγηση του καθηγητή R. Billard και της Dr C. Costaz–Ozouf.

1997 (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος): Εκπαίδευση στην τεχνική ανάλυσης του μικροδορυφορικού DNA κάτω από την καθοδήγηση των Dr R. Guyomard και Dr A. Estoup στο Εργαστήριο Γενετικής Ιχθύων του INRA (Jouy-en-Josas), Γαλλία.

1998 (20-31 Μαρτίου): Advances in Molecular Ecology. Επιμορφωτικό Συνέδριο για Ερευνητές, NATO Advanced Study Institute (Erice, Sicily), Ιταλία.

1999 (Απρίλιος): Εκπαίδευση σε στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων ποικιλομορφίας σε επίπεδο μιτοχονδριακού και μικροδορυφορικού DNA κάτω από την καθοδήγηση του Dr. R. Guyomard στο Εργαστήριο Γενετικής Ιχθύων του INRA (Jouy-en-Josas), Γαλλία.

2002 (Απρίλιος), 2003 (Φεβρουάριος & Ιούλιος): Εκπαίδευση σε τεχνικές κλωνοποίησης DNA και εύρεσης της DNA αλληλουχίας σε αυτόματους αναλυτές στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Οβιέδο της Ισπανίας κάτω από την καθοδήγηση της Dr Ε. Garcia-Vazquez.

2005 (Ιούνιος): Επιστημονικό ταξίδι στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΑΝ Ελλάδας-Κίνας με τίτλο «Πολυπαραγοντικός χαρακτηρισμός εμπορικών ειδών Artemia και τροχοζώων» με σκοπό ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τεχνικές γενετικής ταυτοποίησης και παρακολούθησης υδατοκαλλιεργειών.

2006 (Σεπτέμβριος): Συμμετοχή στο «Conservation Genetics Data Analysis Course» στο Porto (Πορτογαλία) και εκπαίδευση σε νέες στατιστικές προσεγγίσεις στην ανάλυση δεδομένων πληθυσμιακής γενετικής.

2008 (Ιούνιος) Εκπαίδευση στην ανάλυση πολυμορφισμών SNP με βάση γονιδιωματικές αλληλουχίες στο εργαστήριο του Prof Filip Volckaert στο Πανεπιστήμιο του Leuven (Βέλγιο)

2010 (Φεβρουάριος)- 2011 (Φεβρουάριος):Μετεκπαίδευση στο Laboratory of Animal Diversity and Systematics (Katholieke Universitat Leuven, Belgium) στη βιοπληροφορική ανάλυση και χρήση γονιδιωματικών δεδομένων για την ταυτοποίηση γονιδίων σχετιζόμενων με τη συμπεριφορά στοCottusperifretum (Pisces, Cottidae) και στην ανάλυση του πολυμορφισμού σε πληθυσμούς του με τη χρήση πολυμορφισμών SNP, κάτω από την καθοδήγηση των Dr F. Volckaert και Dr G. Maes.

2010 (Μάρτιος) Εκπαίδευση στην ανάλυση γονιδιωματικών δεδομένων που προκύπτουν από πλατφόρμες αλληλούχησης δεύτερης γενιάς Ι (Leiden, Ολλανδία).

2010 (Δεκέμβριος) Εκπαίδευση στην ανάλυση γονιδιωματικών δεδομένων που προκύπτουν από πλατφόρμες αλληλούχησης δεύτερης γενιάς ΙΙ (Leuven, Βέλγιο).

2013 (Μάιος): Εκπαίδευση στην ανάλυση δεδομένων barcoding που προκύπτουν από πλατφόρμες αλληλούχησης δεύτερης γενιάς (Ηράκλειο). – 2nd Metabarcoding School (13-17/5/2013).

2014 (Νοέμβριος) Διαπίστευση Εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025

2019-2020 (Οκτώβριος – Ιούνιος) Μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε βιοπληροφορική ανάλυση αρχαιογενετικών δεδομένων

 

 

I.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1994-1998: Ερευνητής

2000-2002: Μετα-διδακτορικός Ερευνητής

2001-2003: Μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Βιοχημείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2003-2008: Λέκτορας Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

2008-2015: Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

2015-σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

 

 

 

 

Ι.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η έρευνα του εργαστηρίου εστιάζεται στην εφαρμογή των αρχών της πληθυσμιακής γενετικής στη διαχείριση και προστασία ζωικών πληθυσμών. Μέχρι τώρα χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ανώνυμοι ουδέτεροι μοριακοί δείκτες (κυρίως μιτοχονδριακό DNA και μικροδορυφορικό DNA), ενώ ήδη συμπεριλαμβάνονται και τεχνολογίες βιοπληροφορικής ανάλυσης γονιδιωματικών δεδομένων. Πιο αναλυτικά με ενδιαφέρουν

i) Σύνδεση της γενετικής ποικιλότητας με τη διαχείριση των ιχθυοπληθυσμών: Σκοπός είναι να μελετηθεί η γενετική δομή και οι γονιδιωματική έκφραση των ιχθυοπληθυσμών και σε συνδυασμό με τη βιολογία του κάθε είδους να βρεθούν πιθανές τοπικές προσαρμογές.

ii) Οι γενετικές επιπτώσεις των καλλιεργούμενων ιχθύων στους άγριους πληθυσμούς των ειδών. Στη Μεσόγειο θάλασσα τα καταλληλότερα είδη ως μοντέλα για τη μελέτη αυτών των επιπτώσεων είναι η τσιπούρα και το λαβράκι.

iii) Ιχνηλασιμότητα ειδών και τροφών Η ανάγκη για τη δημιουργία παγκόσμιας γενετικής βάσης δεδομένων (barcoding) γίνεται επιτακτικότερη με εφαρμογές στην ταυτοποίηση των ειδών και των προϊόντων τους (σε ψάρια, αιγοπρόβατα, βοοειδή, γουρούνια).

iv) Γενετικός Έλεγχος σε εκτρεφόμενα ζώα προς απελευθέρωση Σκοπός είναι να χρησιμοποιηθούν γενετικοί δείκτες ώστε να ελεγχθεί η ομοιότητα του γενετικού υλικού ζώων προς απελευθέρωση με τους ενδημικούς πληθυσμούς ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα γενετικής κατάρρευσης

v) Η εξελικτική ιστορία των Ελληνικών ειδών Αποτελεί θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας (γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας) καθώς και το γεγονός ότι η Βαλκανική χερσόνησος αποτέλεσε καταφύγιο για τα είδη κατά τις παγετωνικές περιόδους. 

 

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΙΙ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

            ΙΙ.1.1. Τμήμα Βιολογίας

            Α. Διδασκαλία

Στα πλαίσια των διδακτικών μου καθηκόντων συμμετείχα:

 

1. Στα προπτυχιακά μαθήματα:

- Γενετική (Τμήμα Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας). Συνυπεύθυνος (συμβασιούχος ΠΔ 407/80) στη διδασκαλία και στις εργαστηριακές ασκήσεις (2001-2003).

- Ειδικά Θέματα Γενετικής (Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ). Συνυπεύθυνος στη διδασκαλία και στις εργαστηριακές ασκήσεις (2004-σήμερα).

- Γενετική (Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ). Συνυπεύθυνος στη διδασκαλία (2004-2011, 2016-2019) και στις εργαστηριακές ασκήσεις (2004-2019).

 - Γενετική Μηχανική (Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ). Συνυπεύθυνος στη διδασκαλία (2005-2010).

- Υδατοκαλλιέργειες (Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ). Συνυπεύθυνος στη διδασκαλία (2007-2019).

- Βιοπληροφορική (Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ), Συνυπεύθυνος στις εργαστηριακές ασκήσεις (2004-2008).

- The Greek Nature, Biodiversity and Ecosystem Services (Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ- για φοιτητές Erasmus) – Εισηγητής σε μια παράδοση

 

2. Στις εργαστηριακές ασκήσεις των προπτυχιακών μαθημάτων:

- Γενετική του τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ (1994-1998, 2000).

- Μικροβιολογία του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ (1995-1996).

- Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ (1996-1997).

 

 

Β. Διπλωματικές Εργασίες

Υπήρξα επιβλέπων ή συνεπιβλέπων στις παρακάτω προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες:

1.    Κυριαζής Ιωάννης: «Γενετική ανάλυση πληθυσμών του είδους Aphanius fasciatus» ως συνεπιβλέπων (επιβλέπων Θ.Ι. Αμπατζόπουλος). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2005.

2.    Κούση Μαρία: «Μορφολογική διαφοροποίηση του αναπαραγωγικού συστήματος και γενετική ποικιλότητα σε πληθυσμούς του σαλιγκαριού Helix aspersa» ως συνεπιβλέπων (επιβλέπουσα Α. Στάικου). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2005.

3.    Μπίστα Ιλιάνα-Αγλαΐα: «Γενετικός πολυμορφισμός Ελληνικών πληθυσμών του Aphanius fasciatus (Teleostei: Cyprinodontidae)» ως συνεπιβλέπων (επιβλέπων Θ.Ι. Αμπατζόπουλος). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2007.

4.    Ασαρίδου Χλόη: «Γενετική ανάλυση άγριων και καλλιεργούμενων πληθυσμών τσιπούρας (S. aurata) με χρήση μιτοχονδριακού DNA» ως επιβλέπων (συνεπιβλέπων Θ.Ι. Αμπατζόπουλος). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2006.

5.    Μαντενούδη Όλγα: «Γενετικός πολυμορφισμός και ταυτοποίηση πατρότητας στο σαλιγκάρι H. aspersa με τη χρήση μικροδορυφορικού DNA» ως επιβλέπων (συνεπιβλέπουσα Α. Στάικου). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2006.

6.    Γεωργιτσάκης Γιώργος: «Γενετική ανάλυση πληθυσμών τσιπούρας (S. aurata)» ως επιβλέπων (συνεπιβλέπων Θ.Ι. Αμπατζόπουλος). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2009.

7.    Κολιαμήτρα Χριστίνα: «DNA barcoding της ιχθυοπανίδας των λιμνών Δοϊράνης και Βόλβης» ως επιβλέπων (συνεπιβλέπουσα Δ. Μπόμπορη). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2010.

8.    Μάρκου Κυριακή: «Γενετική ανάλυση του είδους Τinca tinca μεχρήση μιτοχονδριακού DNA» ως επιβλέπων (συνεπιβλέπουσα Ε. Αντωνοπούλου). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2008.

9.    Γκμπάντι Έμμα: «Γενετική ανάλυση (DNA barcoding) των ψαριών της λίμνης Κερκίνης» ως επιβλέπων (συνεπιβλέπουσα Δ. Μπόμπορη). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2009.

10.Καλαφατάκης Σταύρος: «Γενετική ανάλυση του είδους Τinca tinca μεχρήση μιτοχονδριακού DNA» ως επιβλέπων (συνεπιβλέπουσα Ε. Αντωνοπούλου). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2010.

11.Γκαγκαβούζης Κωνσταντίνος: «Γενετική ανάλυση του κόκκινου ελαφιού (Cervus elaphus) της Πάρνηθας, με τη χρήση μοριακών δεικτών»ως επιβλέπων (συνεπιβλέπων Θ.Ι. Αμπατζόπουλος). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2010.

12.Παπαπετρίδης Ιωάννης: «Γενετική ανάλυση του καφέ λαγού (Lepus europaeus) της Ελλάδας με τη χρήση μιτοχονδριακού DNA». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2010.

13.Μπάντη Μαρία: «Γενετική ταυτοποίηση (DNA barcoding) των ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας» ως επιβλέπων (συνεπιβλέπουσα Δ. Μπόμπορη). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2009.

14.Παχής Σπυρίδων: «Γενετική ταυτοποίηση θηραματικών πτηνών του Ελλαδικού χώρου» ως επιβλέπων (συνεπιβλέπων Θ.Ι. Αμπατζόπουλος). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2011.

15.Μηνούδη Στέλλα: «Γενετική ανάλυση του καφέ λαγού (Lepus europaeus) της Ελλάδας με τη χρήση μιτοχονδριακού DNA» ως επιβλέπων (συνεπιβλέπων Θ.Ι. Αμπατζόπουλος). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2012

16. Βουλγαρίδης Αντώνης: «Βιοπληροφορική ανάλυση γονιδιωμάτων» ως συνεπιβλέπων(επιβλέπων Ι. Βλαχάβας Καθ. Τμήματος Πληροφορικής). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το2012.

17. Σαμαράς Πάτροκλος: «Βιοπληροφορική ανάλυση γονιδιωμάτων» ως συνεπιβλέπων (επιβλέπων Ι. Βλαχάβας Καθ. Τμήματος Πληροφορικής). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2012.

18. Κωνσταντινίδης Ευάγγελος: «Εύρεση συντηρημένων μικροδορυφορικών τόπων σε γονιδιώματα ιχθύων με τη βοήθεια βιοπληροφoρικής». Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2012.

19. Ανδρεάδου Μυρτώ: «Γενετική ανάλυση ελληνικών πληθυσμών πετροκούναβου (Martes foina) με τη χρήση του μιτοχονδριακού δείκτη κυτόχρωμα b». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2013.

20. Τσούπας Αλέξανδρος: «Γενετική ανάλυση ελληνικών πληθυσμών πετροκούναβου (Martes foina) με τη χρήση της μιτοχονδριακής περιοχής ελέγχου». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2013.

21. Βαλεντίνα Τσαρτσανίδου: «Πολυμορφισμός του γονιδίου της κ-καζεϊνης Ελληνικών φυλών αίγας και η σημασία του στην ταυτοποίηση είδους σε γαλακτομικά προϊόντα». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2013.

22. Παρασκευή Κωλέτση: «Φυλογένεση της καφέ αρκούδας των Βαλκανίων». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2014.

23. Ιωάννης Σαρρόπουλος: «Γενετική ανάλυση, στον Ελληνικό πληθυσμό, του πολυμορφισμούrs4950, o οποίος σχετίζεται με την κατάληψη ηγετικών θέσεων». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2014. (επιβλέπουσα Α. Κουβάτση).

24. Αλέξανδρος Σωτηρόπουλος «Ανάλυση πατρότητας σε πληθυσμούς σαλιγκαριών με τη χρήση μικροδορυφορικού DNA». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2015 (επιβλέπουσα Α. Στάικου).

25. Δημήτρης Κυριάκης: «Επίδραση λιποπολυσακχαρίτη στην τσιπούρα (Sparus aurata) σε μετα-μεταφραστικό επίπεδο». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2015 (συνεπιβλέπουσα Ε. Αντωνοπούλου).

26. Φωτεινή Ιζαμπέλα Ζαμπέτα : «Γενετική ταυτοποίηση του περιεχόμενου εμπορικού ιχθυαλεύρου». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2015.

27. Στραχίνης Ηλίας: «Μοριακή Φυλογένεση των δύο ειδών του γένους Algyroides (Sauria: Lacertidae) της Βαλκανικής χερσονήσου βάσει του μιτοχονδριακού δείκτη κυτόχρωμα b». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2015.

28. Γιοφτσίδη Σταματία: «Ανίχνευση γονιδιακών τόπων ποσοτικών χαρακτηριστικών (QTL) που ελέγχουν το σωματικό βάρος στο εκτρεφόμενο είδος τσιπούρας Sparus aurata L.» Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2015. (Συνεπιβλέπων Δ. Χατζηπλής Α ΤΕΙ).

29. Κριαρίδου Χριστίνα: «Ανάλυση σύνδεσης και ανίχνευση γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων που επηρεάζουν το βάρος σε δύο ετερογενείς πληθυσμούς εκτρεφόμενης τσιπούρας (Sparus aurata L.)»  Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2015. (Συνεπιβλέπων Δ. Χατζηπλής Α ΤΕΙ).

30. Δημόπουλος Αντώνης: «Μελέτη γενετικής ποικιλότητας σε μετακινούμενες εκτροφές προβάτων». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2016. (Συνεπιβλέπων Δ. Χατζηπλής Α ΤΕΙ).

31. Πατρωνίδης Πολίτης: «Μοριακή φυλογένεση των δυο ειδών του γένους Algyroides της Βαλκανικής χερσονήσου βάσει του πυρηνικού δείκτη mc1r». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2016.

32. Αλέξιος Σαγώνας: «Σχεδιασμός εκκινητών και ανάλυση της ποιότητας τους με το βιοπληροφορικό πρόγραμμα ecoprimers». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2017.

33. Παπαβασιλείου Σοφία: «Γενετική ανάλυση των ιχθύων εσωτερικών υδάτων του γένους Barbus με προσέγγιση barcoding».  Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2017.

34. Ψάλτη Δέσποινα: «Διερεύνηση της γενετικής ποικιλομορφίας σε μετακινούμενους πληθυσμούς του είδους Capra aegagrus hircus με τη χρήση μικροδορυφορικών δεικτών» Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2017.

35. Αλεξίου Ραφαηλία: «Μορφολογική και γενετική ταυτοποίηση του κλαδοκερωτού του γένους Diaphanosoma σε επίπεδο είδους σε 5 ελληνικές λίμνες». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2017. (επιβλέπουσα Ε. Μιχαλούδη).

36. Καλαεντζής Κωνσταντίνος: «Γενετική ανάλυση ευρωπαϊκών πληθυσμών της πεδινής πέρδικας (Perdix perdix) βάσει των μιτοχονδριακών δεικτών CR και Cytb». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2018 (συνεπιβλέπουσα Ν. Καραϊσκου).

37. Καζίλας Χρήστος: «Φυλογενετική ανάλυση πληθυσμών του λαγόγυρου, Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) της Βαλκανικής χερσονήσου». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2018 (επιβλέπων Δ. Γιουλάτος).

38. Αναστασιάδου Κάκια: “Γενετική ιχνηλασιμότητα στην τσιπούρα (Sparus aurata) με τη βοήθεια SNPs”. Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2018.

39. Τοπαλούδης Αλέξανδρος: «Εύρεση μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών στο γονιδίωμα της Τσιπούρας (Sparus aurata) με τη χρήση του προγράμματος dDocent». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2018.

40. Τουρλούμη Θωμαή: «Μοριακή και Ανοσοιστοχημική Μελέτη σε γυναίκες με επαναλαμβανόμενες αποβολές» ως συνεπιβλέπων (επιβλέπουσα Θ. Παπαμήτσου Αναπ. Καθ. Τμήματος Ιατρικής). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2018.

41. Δέλλιου Νέλλη: «Μοριακή μελέτη πολυμορφισμού του γονιδίου CD46 και ανοσοϊστοχημική μελέτη της πρωτεΐνης BCL6 σε γυναίκες με επαναλαμβανόμενες αποβολές» ως συνεπιβλέπων (επιβλέπουσα Θ. Παπαμήτσου Αναπ. Καθ. Τμήματος Ιατρικής). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2018.

42. Φίλης Αθανάσιος: «Τεκμηρίωση γονιδίων σε δεδομένα από αλληλούχιση Νέας Γενιάς σε είδη ιχθύων με χρήση του αλγορίθμου Blast2GO». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2018.

43. Αριστοτελης Μουλιστάνος: «Γενετική ανάλυση ευρωπαϊκών πληθυσμών της πεδινής πέρδικας (Perdix perdix) βάσει μικροδορυφορικής ανάλυσης». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2019 (συνεπιβλέπουσα Ν. Καραϊσκου)

44. Μαρκέλλα Μωραϊτου: «Γενετική ιχνηλασιμότητα άγριων και εκτρεφόμενων πληθυσμών τσιπούρας (Sparus aurata) με τη βοήθεια SNPs» Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2019.

45. Φιλιώ Τουρλή: «Μορφολογική και γενετική ταυτοποίηση του κλαδοκερωτού του γένους Diaphanosoma σε επίπεδο είδους σε 4 ελληνικές λίμνες». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2019. (επιβλέπουσα Ε. Μιχαλούδη).

46. Λουλούδης Ιωάννης: «Εύρεση Μονονουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών σε δεδομένα Αλληλούχισης Νέας Γενιάς». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2019.

47. Ράπτης Βασίλειος: «Εύρεση Μονονουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών (SNPs) σε δεδομένα Αλληλούχισης Νέας Γενιάς». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2019. (Συνεπιβλέπουσα Ν. Καραισκου).

48. Τσαλκιτζίδου Μαρία Φυλογενετική Ανάλυση Νησιωτικής Πέρδικας (Alectoris chukar) Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2019. Συνεπιβλέπουσα Καραισκου Ν.

49. Γκόγκου  Φωτεινή Φυλογενετική Ανάλυση Ορεινής Πέρδικας (Alectoris graeca) Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2019. Συνεπιβλεπουσα Καραισκου Ν.

50. Χατζόγλου Γεώργιος-Δημήτριος Γενετική Ανάλυση Ειδών Νυχτερίδας στην Περιοχή του Νέστου            Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2019. Συνεπιβλεπων Γιουλατος Δ.

 

 

 

 

 

Γ. Πρακτική Άσκηση

Υπήρξα επιβλέπων στις παρακάτω προπτυχιακές πρακτικές εργασίες:

1.    Μπίστα Ιλιάνα-Αγλαΐα: «Εξωσωματική γονιμοποίηση και προγεννητικός έλεγχος β-μεσογειακής αναιμίας». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2005.

2.    Μαντενούδη Όλγα: «Καρκινικοί δείκτες. Αναπαραγωγικές ορμόνες». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2006.

3.    Κυριακίδου Ηλιάνα: «Σιδηροπενική αναιμία-Απόλυτοι δείκτες». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2006.

4.    Νατσοπούλου Μυρσίνη-Ειρήνη: «Γενικές αναλύσεις ούρων». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2006.

5.    Ζαχαράκη Δήμητρα: «Λοιμώδη νοσήματα & Ρευματικές Παθήσεις». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2006.

6.    Γούλα Ελένη: «Καρκινικοί Δείκτες». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2006.

7.    Ρογκότη Βασιλική Μαρία: «Καρκινικοί Δείκτες». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2006.

8.    Τζικτζή Κατερίνα: «Θυρεοειδής αδένας: Ορμόνες και νοσήματα». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2006.

9.    Σούρλα Φανή: «Αιμοσφαιρινοπάθειες». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2007.

10.Καλούδη Αικατερίνη: «Εφαρμογή σύγχρονων μοριακών διαγνωστικών μέσων στην ανίχνευση μεταλλάξεων των γονιδίων FV, FII, MTHFR, GPIa και PAI I του ανθρώπου». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2007.

11.Μάρκου Κυριακή: «Ανίχνευση σημειακών μεταλλάξεων στα β- και δ- γονίδια της αιμοσφαιρίνης με αποδιατακτικά πηκτώματα πολυακρυλαμίδης». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2007.

12.Καραγεώργου Βασιλική: «Καρκίνος του μαστού – Επεξεργασία ιστολογικών παρασκευασμάτων». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2008.

13.Τζίκαλου Λαμπρινή: «Μικροσκοπική ανάλυση αιματολογικών νεοπλασιών». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2008.

14.Τσιτσιπάτης Δημήτρης (2011): «Κυτταρομετρική ανάλυση της παροξυσμικής νυκτερινής αιμοσφαιρινουρίας». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2011.

15.Μηνούδη Στέλλα (2012): Πρακτική Άσκηση στον Κυανού Σταυρό. Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2012.

16.Θεοδωρίδου Αμαλία (2012): Πρακτική Άσκηση στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο (Μικροβιολογικό). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2012.

17. Ανδρεάδου Μυρτώ: «Κλινικές διαγνωστικές μέθοδοι απομόνωσης και ταυτοποίησης παθογόνων μικροοργανισμών». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2012.

18. Τσούπας Αλέξανδρος: «Γενικές εξετάσεις αίματος και αναλύσεις παραγόντων πήξης αίματος».Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2012.

19. Μουντζουρίδη Ευαγγελία-Αικατερίνη: «Οι ουρολοιμώξεις και η εργαστηριακή διάγνωση τους».Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2013.

20. Κωλέτση Παρασκευή: «Ανδρική υπογονιμότητα: Διάγνωση-Αντιμετώπιση». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2013.

21. Φαλιάγκας Λεωνίδας: «Η χρήση του ηλεκτροεγκεφαλογράφου στην νευροεπιστημονική έρευνα».Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2013.

22. Γωνίδας Χρήστος: «Εργαστηριακή διάγνωση της λοιμώδους μονοπυρήνωσης με χρήση μοριακών τεχνικών». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2013.

23. Προκάκης Ευάγγελος: «Μοριακές μέθοδοι  τυποποίησης και διάγνωσης του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2013.

24. Κωφίδου Δανάη: «Σύστημα Ποιοτικης Διαχείρισης σε εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης».Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2014.

25. Νιζάμης Κλεάνθης: «Μικροβιακός έλεγχος ποσίμου νερού και νερών αναψυχής για Legionella spp». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2014.

26. Αναγνωστοπούλου Μαρία: «HPV- Ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων και ανίχνευση του σε δείγματα ασθενών με τη μέθοδο του ανάστροφου υβριδισμού». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2014.

27. Μπάτζιου Κρυσταλλένια: «Διάγνωση της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας Μ2 με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2014.

28. Φωτιάδης Ζήσης: «Απομόνωση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) από κολποτραχηλικό δείγμα και ταυτοποίηση του με χρήση μικροσυστοιχιών». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2015.

29. Ζησιάδης Γεώργιος-Άλκης: «Προληπτικός έλεγχος Μεταλλάξεων στο γονίδιο CFTR της Κυστικής Ίνωσης». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2015.

30. Φίλης Αθανάσιος: «Χρήση κυτταρογενετικών τεχνικών για την παρατήρηση της πυρηνικής οργάνωσης». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2016.

31. Δαμάσκου Αρίστη: «Διεισδυτική ασπεργίλωση: εργαστηριακή διάγνωση σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2016.

32. Γαβριηλίδου Αθηνά: «Ανάστροφος υβριδισμός και Real Time PCR στη μοριακή διαγνωστική». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2016.

33. Τσιρίδη Μαρία: «Μικροβιολογικοί και Βιοχημικοί Έλεγχοι σε Γαλακτομικά προϊόντα». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2016.

34. Σέντης Γεώργιος: «Ιός των Ανθρώπινων Θηλωμάτων: Καρκινογένεση και Μοριακή Ταυτοποίηση». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2017.

35. Κουμασίδου Σοφία: «Μοριακός έλεγχος μεταλλάξεων στο γονίδιο CFTR της κυστικής ίνωσης». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2017.

36. Καραθόδωρου Αργυρώ: «Μοριακή ανάλυση των μεταλλάξεων της κυστικής ίνωσης». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2017.

37. Γιαμάκη Δέσποινα: «Η χρήση της πειραματικής αυτοάνοσης εγκεφαλομυελίτιδας (ΠΑΕ) σε μύες στη μελέτη της πολλαπλής σκλήρυνσης». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2017.

38. Τοπαλούδης Αλέξανδρος. «Διάγνωση Νυκτερινής Παροξυσμικής Αιμοσφαιρινουρίας με τη χρήση Κυτταρομετρίας Ροής». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2017.

39. Μάλαμας Γεώργιος «Τυποποίηση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) για διάγνωση». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2018.

40. Καλαϊτζίδου Παρθένα. «Ανάλυση Γενετικής Ποικιλότητας του είδους Sesamum indicum L με χρηση μοριακών δεικτών». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2018.

41. Μουλιστάνος Αριστοτέλης: «Αυτόματες αποβολές: κυτταρογενετική μελέτη». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2018.

42. Σύλλας Αλέξανδρος: «Χρήση μοριακών μεθόδων για τη διάγνωση και ταυτοποίηση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2018.

43. Χριστίνα Σκόδρα: «Γενετική διατήρησης της κρητικής μαλοτήρας (Sideritis syriaca subsp. syriaca) με χρήση μοριακών δεικτών ISSR». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2018.

44. Σπυροπούλου Άννα: «Ανδρική υπογονιμότητα: Διάγνωση-Αντιμετώπιση». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2019.

45. Γκόγκου Φωτεινή: «Εξετάσεις Ούρων». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2019.

46. Χατζόγλου Γεώργιος-Δημήτριος: «Ο καρκίνος του προστάτη και το ειδικό προστατικό αντιγόνο στην διάγνωση του» Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2019.

 

 

 

ΙΙ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

            ΙΙ.2.1. Τμήμα Βιολογίας

            Α. Διδασκαλία

- του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία» ως εισηγητής σε παραδόσεις (2004-2014).

- του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, κατεύθυνση «Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες» ως εισηγητής σε παραδόσεις και εργαστηριακές ασκήσεις (2004-2007 και 2011-2014).

- του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, «Εφαρμογές στη Βιολογία» κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοδιαγνωστική» ως εισηγητής σε παραδόσεις σε δύο μαθήματα (2014-2018).

- του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, «Εφαρμογές στη Βιολογία» κατεύθυνση «Βιοτεχνολογία- μοριακή και μικροβιολογική ανάλυση τροφίμων και προϊόντων» ως εισηγητής σε παραδόσεις σε τρία μαθήματα (2014-2018).

- του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, «Εφαρμογές στη Βιολογία» κατεύθυνση «Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση» ως εισηγητής σε παραδόσεις σε ένα μάθημα (2014-2018).

- του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, «Εφαρμογές στη Βιολογία» κατεύθυνση «Υδατοκαλλιέργειες, καινοτομία και Βιωσιμότητα» ως εισηγητής σε παραδόσεις σε δύο μαθήματα (2014-2018).

- του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, «Εφαρμογές στη Βιολογία» κατεύθυνση «Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική» ως εισηγητής σε παραδόσεις σε δύο μαθήματα (2018-2019).

- του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, «Εφαρμογές στη Βιολογία» κατεύθυνση «Βιοτεχνολογία- μοριακός και μικροβιολογικός έλεγχος προϊόντων και τροφίμων» ως εισηγητής σε παραδόσεις σε τρία μαθήματα (2018-2019).

- του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, «Διαχείριση βιοποικιλότητας και βιολογικών πόρων» κατεύθυνση «Αλιευτική βιολογία και διαχείριση» ως εισηγητής σε παραδόσεις σε ένα μάθημα (2018-2019).

- του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, «Διαχείριση βιοποικιλότητας και βιολογικών πόρων» κατεύθυνση «Οικολογια και Βιολογία διατήρησης» ως εισηγητής σε παραδόσεις σε ένα μάθημα (2018-2019).

- στο διατμηματικό πρόγραμμα «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ)» ως εισηγητής σε παραδόσεις στο μάθημα «Βιολογία και Περιβάλλον» (2018-2019).

- του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, «Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» ως εισηγητής σε παραδόσεις (2009-2011).

- στο διατμηματικό πρόγραμμα «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής» ως εισηγητής σε παραδόσεις (2008-σήμερα).

- του ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας με τίτλο «Υδατοκαλλιέργειες και Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφομένων Υδροβίων Οργανισμών» (2012, 2015)

- του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΑΤΕΙΘ με τίτλο «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» (2015 - 2018)

- στο διιδρυματικό πρόγραμμα προεξάρχοντος του τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ «Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή» ως εισηγητής σε παράδοση στο μάθημα «Παλαιογενετική» (2018-σήμερα).

- στο διιδρυματικό πρόγραμμα προεξάρχοντος του τμήματος Γεωολογίας του ΑΠΘ του ΑΠΘ «Παλαιοντολογία - Γεωβιολογία» ως εισηγητής σε παράδοση στο μάθημα «Σύγχρονες μέθοδοι έρευνας στην μακροπαλαιοντολογία» (2018-2019).

 

 

 

Β. Διπλωματικές Εργασίες

Επιβλέπων στις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες:

 1. Λάππα Μαρία: «Ανάλυση γενετικής ποικιλότητας των πληθυσμών του Cyprinus carpio (γριβάδι) και Esox lucius (τούρνα) της λίμνης Βόλβης με τη χρήση μοριακών δεικτών». Συνεπιβλέπων Θ.Ι. Αμπατζόπουλος. Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2008.
 2. Τσακογιάννης Αλέξανδρος: «Γενετική δομή του κόκκινου ελαφιού (Cervus elaphus) της Πάρνηθας και συσχέτιση με οικολογικές παραμέτρους». Συνεπιβλέπων Ι. Παντής. Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2011.
 3. Αντώνης Βλαχάβας: «Γενετική ανάλυση ιχθυάλευρων και ιχθυοτροφών» Συνεπιβλέπων Λ. Κοκοκύρης (Καθ. Εφαρ., ΤΕΙ Θες/νίκης). Ολοκληρώθηκε παρουσιάστηκε το 2013.
 4. Πελτέκη Ναταλία: «Γενετική διαφοροποίηση των ειδών Epipactis (Orchidaceae) της Ελλάδας» Συνεπιβλέπων Α. Δρούζας. Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2014.
 5. Στέλλα Μηνούδη: «Ποιοτικές και ποσοτικές γενετικές αναλύσεις τροφίμων». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2015.
 6. Γιάννης Καβακιώτης: «Ανάπτυξη Βιοπληροφορικών εργαλείων με εφαρμογές στη γενετική πληθυσμών» συνεπιβλέπων Ι. Βλαχάβας (Καθ. Τμήματος Πληροφορικής). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2015.
 7. Αθανάσιος Σιαμέτης: «Γενετική ανάλυση πληθυσμών του είδους Dicentrarchus labrax». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2016.
 8. Τσαρτσιανίδου Βαλεντίνα: «Βιοπαρακολούθηση λιμένων Ελλάδας και Ισπανίας με γενετικές και μεταγονιδιωματικές μεθόδους». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2016.
 9. Τσούπας Αλέξανδρος: «DNA barcoding ταυτοποίηση ειδών ιχθύων εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2017.
 10. Καζλάρη Ζωή: «Διερεύνηση της γενετικής βάσης γεννητόρων κρανιού (Argyrosomus regius) και φαγκριού (Pagrus pagrus) για το σχεδιασμό και τη σύσταση προγράμματος γενετικής βελτίωσης» συνεπιβλέπων Δ. Χατζηπλής (Καθ. ΑΤΕΙΘ). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2018.
 11. Πατρωνίδης Πολίτης: «Γενετική ανάλυση του πληθυσμού της Φλώρινας της καφέ αρκούδας (Ursus arctos)» συνεπιβλέπουσα Ν Καραισκου (ΕΔΙΠ). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2018.
 12. Κριαρίδου Χριστίνα: «Κατασκευή γενετικού χάρτη σύνδεσης και ανίχνευση γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων (QTL) με τη χρήση δεδομένων αλληλούχισης νέας γενιάς στη συναγρίδα (Dentex dentex)» συνεπιβλέπων Δ. Χατζηπλής (Καθ. ΑΤΕΙΘ). Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 2018.

 

Διδακτορικές Διατριβές

Επιβλέπων στις διατριβές:

 1. Γκαγκαβούζης Κώστας: «Γονιδιωματική ανάλυση άγριων και εκτρεφόμενων πληθυσμών τσιπούρας». Δεκέμβριος 2012 – Ιούλιος 2019.
 2. Μηνούδη Στέλλα: «Ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών μεθόδων στη Γενετική Ταυτοποίηση Τροφίμων Ζωικής Παραγωγής». Έναρξη Φεβρουάριος 2016.
 3. Σταυρούλα Οικονόμου: «Χρήσεις και εφαρμογές δεδομένων Αλληλούχισης Επόμενης Γενεάς σε προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης εκτρεφόμενων ιχθύων». Έναρξη Ιανουάριος 2017.
 4. Τσαρτσιανίδου Βαλεντίνα: Σχέση του γονιδιώματος του Ελληνικού Προβάτου με το Περιβάλλον του». Έναρξη Μάιος 2019.

Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στις ακόλουθες διδακτορικές διατριβές:

 1. Σαπουνίδης Αργύρης: «Μορφολογική και γενετική ανάλυση ειδών της ιχθυοπανίδας του Ποταμού Νέστου» (2014). Επιβλέπων Καθηγητής: Ι. Λεονάρδος, 2ο Μέλος: Μ. Κουτράκης. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 2. Λιούσια Βαρβάρα: «Μελέτη της Βιολογίας των ειδών της οικογένειας Syngnathidae στην Ελλάδα» (2014). Επιβλέπων Καθηγητής: Ι. Λεονάρδος, 2ο Μέλος: Μ. Κουτράκης. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 3. Τσακογιάννης Αλέξανδρος «Λειτουργικό φύλο, γονιδιακά δίκτυα και μεταγραφωματικές διαφορές αρσενικών και θηλυκών σε πέντε είδη της οικογένειας Sparidae (Τελεόστεοι ιχθύες)» (2018). Επιβλέπων Καθηγητής: Μ Παυλίδης 2ο Μέλος: Κ. Τσιγγενόπουλος. Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Ηρακλείου.
 4. Αναστασία Λάγκη: «Χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση καραβίδων εσωτερικών νερών της ηπειρωτικής Ελλάδας» (2018). Επιβλέπων Καθηγητής: Θ.Ι. Αμπατζόπουλος, 2ο Μέλος: Καθηγητής Ζ. Σκούρας.
 5. Αρσενόπουλος Κωνσταντίνος: Επιβλέπων Καθηγητής: Η. Παπαδόπουλος, 2ο Μέλος: Η. Συμεωνίδου. Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ.

 

Μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στις ακόλουθες διδακτορικές διατριβές:

1.      Παπακώστας Σπύρος (2008): «Καθορισμός γενετικής σύστασης πληθυσμών ειδών του γένους Brachionus με χρήση μοριακών δεικτών». Διδακτορική Διατριβή ΑΠΘ.

2.      Γαρεφαλάκη Μαρίνα-Έλενα (2010): «Μελέτη της διαπληθυσμιακής ποικιλότητας της συμπεριφοράς αναπαραγωγής και του σπερματικού ανταγωνισμού στο εδώδιμο σαλιγκάριCornu aspersum με στόχο τη βελτίωση της αναπαραγωγικής διαδικασίας στις μονάδες εκτροφής του». Διδακτορική Διατριβή ΑΠΘ.

3.      Νταϊλιάνης Αθανάσιος (2011): "Μακρο- και μικροταξινομική μελέτη των εμπορικών σπόγγων της Μεσογείου με κλασικές και μοριακές τεχνικές". Διδακτορική Διατριβή ΑΠΘ.

4.      Μιχαήλ Ροβάτσος (2012): «Μελέτη των φυλογενετικών σχέσεων των χρωμοσωματικών φυλών του υπόγειου σκαπτοποντικού Microtus thomasi με κυτταρογενετικές και μοριακές μεθόδους». Πανεπιστήμιο Πατρών.

5.      Γκένας Χρήστος (2012): «Μελέτη της οικολογίας ειδών της οικογένειας των Cobiidae των εσωτερικών υδάτων της Δυτικής Ελλάδος με έμφαση στον πληθυσμό της Παμβώτιδας».Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

6.      Πανωραία Αλεξανδρή (2013): «Ανάλυση γενετικής δομής του Ελληνικού αγριόχοιρου».Διδακτορική Διατριβή ΑΠΘ.

7.      Παπακώστα Μαλαματή (2013): «Η ποικιλότητα της λείας του πετροκούναβου (Martes foina) στα Μεσογειακά Οικοσυστήματα». Διδακτορική Διατριβή Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ.

8. Καβακιώτης Ιωάννης (2016): «Ανακάλυψη γνώσης από Βιολογικά Δεδομένα».  Διδακτορική Διατριβή Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

 

 

ΙΙ.2.2. Διατμηματικά

            Α. Διδασκαλία

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

Εισηγητής σε παραδόσεις κατά τα έτη 2008-2011.

 

 

 

 

 

ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ι. Μέλος ερευνητικής ομάδας:

1. “Genetic and Reproduction Studies of European Silurid Fishes; Applications to Conservation and Farming”. Πρόγραμμα FAIR χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάρκεια 3 έτη. Έναρξη: Οκτώβριος 1994. Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Καρακούσης και Κ. Τριανταφυλλίδης. Διάρκεια Σύμβασης: 2,5 έτη.

2. “Προσδιορισμός διαφορετικών ιχθυοαποθεμάτων της κουτσομούρας (Mullus barbatus L.) από το Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος με τη χρήση μοριακών τεχνικών”. Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Διάρκεια: 2 έτη. Έναρξη: Απρίλιος 1997. Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Καρακούσης και Κ. Τριανταφυλλίδης. Διάρκεια Σύμβασης: 8 μήνες.

3. “Genetic diversity in the European lobster (Homarus gammarus): population structure and impacts of stock enhancement”. Πρόγραμμα FAIR χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάρκεια 3 έτη. Έναρξη: Νοέμβριος 1998. Συντονιστής: A. Ferguson, School of Biology & Biochemistry, Belfast. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την Ελλάδα: Κ. Τριανταφυλλίδης. Διάρκεια Σύμβασης: 20 μήνες.

4. “Genetic identification of fish eggs by species specific DNA markers for use in stock biomass assessments and detection of commercial fraud”. Πρόγραμμα FAIR χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάρκεια: 4 έτη. Έναρξη: Ιανουάριος 2000. Συντονιστής: E. Garcia, University of Oviedo, Spain. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την Ελλάδα: Κ. Τριανταφυλλίδης. Διάρκεια Σύμβασης: 47 μήνες.

5. “Δειγματοληπτικός έλεγχος εκτροφών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Διατήρηση των σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων”. Υπουργείο Γεωργίας. Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Πλουμή. ΕΘΙΑΓΕ.

6. “Artemia Biodiversity: current global resources and their sustainable exploitation”. Πρόγραμμα INCO Concerted Action χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάρκεια 3 έτη. Έναρξη: Ιανουάριος 2002. Συντονιστής: P. Sorgeloos, University of Gent, Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center, Γάνδη, Βέλγιο. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την Ελλάδα: Θ. Αμπατζόπουλος. Διάρκεια Σύμβασης: 23 μήνες.

7. “Genetic implications in the production of rotifers in commercial finfish hatcheries”. Πρόγραμμα Quality of Life χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάρκεια 3 έτη. Έναρξη: Οκτώβριος 2002. Συντονιστής: P. Sorgeloos, University of Gent, Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center, Γάνδη, Βέλγιο. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την Ελλάδα: Θ. Αμπατζόπουλος. Διάρκεια Σύμβασης: 9 μήνες

8. “Study to investigate an invading bioindicator in the Mediterranean, Pinctada radiata (Leach, 1814)” χρηματοδοτούμενο από UNEP/MAP. Επιστημονικός Υπεύθυνος Α. Ζενέτου. Υπεργολάβος Θ. Αμπατζόπουλος.

9. «Πολυπαραγοντικός χαρακτηρισμός εμπορικών ειδών Artemia και τροχόζωων» χρηματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θ. Αμπατζόπουλος.

10. «Γενετική Ταυτοποίηση Πέρδικας». Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας. Διάρκεια: 2 έτη. Έναρξη: Απρίλιος 2003. Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Τριανταφυλλίδης.

11. “Evaluation of genetic impact of aquaculture activities on native populations – GENIMPACT”. Πρόγραμμα Concerted Action χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάρκεια 2 έτη. Έναρξη: Νοέμβριος 2005. Συντονιστής: Τ. Svaasand, IMR, Bergen. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την Ελλάδα: Κ. Τριανταφυλλίδης.

12. «Γενετική Ταυτοποίηση Αγριόχοιρου». Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας. Διάρκεια: 2 έτη. Έναρξη: Αύγουστος 2006. Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Τριανταφυλλίδης.

13. «Γενετική ταυτοποίηση αποθεμάτων καλλιεργούμενων και άγριων πληθυσμών τσιπούρας και λαβρακιού με χρήση DNA δεικτών» χρηματοδοτούμενο από ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-Ι Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα πανεπιστήμια. Διάρκεια: 2 έτη. Έναρξη: Μάρτιος 2004. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Τριανταφυλλίδης.

14. «Μελέτη της Βιολογίας του αλλόχθονου είδους Carassius gibelio (Bloch 1782), καθώς και των οικολογικών επιπτώσεων από την εισαγωγή του στα εσωτερικά ύδατα της Ελλάδας» χρηματοδοτούμενο από ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-Ι Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα πανεπιστήμια. Διάρκεια: 2,5 έτη. Έναρξη: Μάρτιος 2004. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Λεονάρδος.

15. «Καινοτόμες τεχνολογίες φυσικής αναπαραγωγής εμπορικών αυτόχθονων ειδών ψαριών εσωτερικών υδάτων επιλεγμένων με μεθόδους μοριακής γενετικής» χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Μέτρο 4.6 – Καινοτόμες ενέργειες). Διάρκεια: 3 έτη. Έναρξη: Δεκέμβριος 2005. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Τριανταφυλλίδης.

16. “iSAGE-Innovation for Sustainable Sheep and Goat Production in Europe”. Πρόγραμμα Horizon2020 χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάρκεια 4 έτη. Έναρξη: Μάρτιος 2016. Συντονιστής: Γ. Αρσένος. Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ.

17. «Βιώσιμη διατήρηση των νυχτερίδων στη διασυνοριακή περιοχή Ειδικότερη Απασχόληση: Μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας,οργάνωση,επεξεργασία και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων - BATSCONSERVE» Πρόγραμμα INTERREG V-A, Ελλάδα – Βουλγαρία. Διάρκεια 2 έτη. Έναρξη: Σεπτέμβριος 2017. Συντονιστής:  Α Σκαλτσογιάννης. Τμήμα Δασολογίας ΑΠΘ.

 18. «FoodOmicsGR Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων» Πρόγραμμα «Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας» χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ). Διάρκεια 4 έτη. Έναρξη Νοέμβριος 2018. Συντονιστής Γ Θεοδωρίδης. Τμήμα Χημείας ΑΠΘ.

 

 

ΙΙ. Επιστημονικός Υπεύθυνος:

 1. «Αξιολόγηση των γενετικών επιδράσεων στους φυσικούς πληθυσμούς τσιπούρας από την ακούσια και τη σκόπιμη απελευθέρωση καλλιεργούμενων ατόμων του είδους» χρηματοδοτούμενο από ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-IΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα πανεπιστήμια. Διάρκεια: 2,5 έτη. Έναρξη: Μάρτιος 2005. Προϋπολογισμός: 90.000 Ευρώ.
 2. «Γενετική ταυτοποίηση και διαχείριση του ελαφιού της Πάρνηθας» χρηματοδοτούμενο από Φορέα Διαχείρισης Πάρνηθας. Διάρκεια: 3 έτη. Έναρξη: Μάιος 2008. Προϋπολογισμός: 30.000 Ευρώ.
 3. «Γενετική ταυτοποίηση του λαγού» χρηματοδοτούμενο από Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας. Διάρκεια: 2 έτη. Έναρξη: Μάιος 2009. Προϋπολογισμός: 3.000 Ευρώ.
 4. «Γενετικός έλεγχος, DNA ταυτοποίηση και διαχείριση πληθυσμών ζωικών ειδών». Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών. Διάρκεια: 10 έτη. Έναρξη: Μάιος 2009. Προϋπολογισμός (Καταθέσεις) έως σήμερα: 28.000 Ευρώ.
 5. AQUATRACE— The development of tools for tracing and evaluating the genetic impact of fish from aquaculture: “AquaTrace”. Πρόγραμμα FP7 χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάρκεια 4 έτη. Έναρξη: Δεκέμβριος  2012. Συντονιστής: E. E. Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg, Denmark. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την Ελλάδα: A. Τριανταφυλλίδης. Προϋπολογισμός: 60.000 Ευρώ.
 6. «Έλεγχος για την υποκατάσταση ειδών ιχθυηρών σε δείγματα ιχθυηρών και τροφίμων». Χρηματοδοτούμενο από τον ΕΦΕΤ. Διάρκεια: 4 μήνες. Έναρξη: Ιούνιος 2015. Προϋπολογισμός: 21.700 Ευρώ.
 7. «Έλεγχος για την υποκατάσταση ειδών ιχθυηρών σε δείγματα ιχθυηρών και τροφίμων της Βουλγαρίας». Χρηματοδοτούμενο από τον ΕΦΕΤ Βουλγαρίας. Διάρκεια: 4 μήνες. Έναρξη: Ιούλιος 2015. Προϋπολογισμός: 5.800 Ευρώ.
 8. «Μη επεμβατική γενετική παρακολούθηση του πληθυσμού της αρκούδας στην περιοχή στης Ν. Καστοριάς». Χρηματοδοτούμενο από ΜΚΟ Καλλιστώ. Διάρκεια: 2 μήνες. Έναρξη: Αύγουστος 2015. Προϋπολογισμός: 11.800 Ευρώ.
 9. «Έλεγχος για την υποκατάσταση ειδών ιχθυηρών σε δείγματα ιχθυηρών και τροφίμων». Χρηματοδοτούμενο από τον ΕΦΕΤ. Διάρκεια: 6 μήνες. Έναρξη: Ιούλιος 2016. Προϋπολογισμός: 3.740 Ευρώ.
 10. «Υποστήριξη πληθυσμών πεδινής πέρδικας στη Σκωτία και την Ελλάδα με βάση γενετικές αναλύσεις». Χρηματοδοτούμενο από “Leventis Foundation”. Διάρκεια: 24 μήνες. Έναρξη: Οκτώβριος 2017. Προϋπολογισμός: 52.566 Ευρώ.
 11. «Έλεγχος για την υποκατάσταση ειδών ιχθυηρών σε δείγματα ιχθυηρών και τροφίμων». Χρηματοδοτούμενο από τον ΕΦΕΤ. Διάρκεια: 6 μήνες. Έναρξη: Ιούλιος 2017. Προϋπολογισμός: 3.200 Ευρώ.
 12. «Έλεγχος για την υποκατάσταση ειδών ιχθυηρών σε δείγματα ιχθυηρών και τροφίμων». Χρηματοδοτούμενο από τον ΕΦΕΤ. Διάρκεια: 5 μήνες. Έναρξη: Αύγουστος 2018. Προϋπολογισμός: 3.200 Ευρώ.
 13. Υπηρεσίες Ελέγχου – Εργαστηριακές αναλύσεις DNA αρκούδας στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος “Life” 2018. Έναρξη: Μάρτιος 2018. Προϋπολογισμός: 28.000 Ευρώ.  
 14. SMARTER SMAll RuminanTs breeding for Efficiency and Resilience”— H2020-SFS-2016-2017/H2020-SFS-2017-2. Πρόγραμμα Horizon2020 χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάρκεια 4 έτη. Έναρξη: Νοέμβριος 2018. Συντονιστής: Γ. Αρσένος. Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ. Προϋπολογισμός: 31.500 Ευρώ.

 

 

ΙΙΙ. Επιστημονικός Υπεύθυνος σε έργα του ΑΠΘ με κοινωνικό χαρακτήρα:

 1. «Εκπαίδευση στην υποστήριξη των προσφύγων μέσω των δομών της ανώτατης εκπαίδευσης – S.U.C.RE.» 2016-1-EL01-KA203-023651. Πρόγραμμα  Erasmus + KA2 Strategic Partnership. Διάρκεια 2 έτη. Έναρξη: Σεπτέμβριος 2016. Συντονιστής: Α Τριανταφυλλίδης. Προϋπολογισμός: 206.083 Ευρώ. Προϋπολογισμός για ΑΠΘ: 79.351 Ευρώ.
 2. «Δίκτυο Υποστήριξης, Προώθησης και Ένταξης στην Ευρώπη "Ερευνητών σε Κίνδυνο - InspirEurope». H2020-MSCA-RR-2018. Πρόγραμμα  Marie Sklodowska-Curie Actions. Διάρκεια 3 έτη. Έναρξη: Σεπτέμβριος 2019. Επιστ Υπευθ για ΑΠΘ: Α Τριανταφυλλίδης. Προϋπολογισμός για ΑΠΘ: 175.125 Ευρώ.

 

IV Μέλος σε έργα του ΑΠΘ με εκπαιδευτικό χαρακτήρα:

 1. «Making Mobility the Norm» 2019- Πρόγραμμα Erasmus + KA2 Strategic Partnership. Διάρκεια 3 έτη. Έναρξη: Οκτώβριος 2019. Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του ΑΠΘ. Προϋπολογισμός για ΑΠΘ: 23.917 Ευρώ.

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συμμετέχω, ως υπεύθυνος, στις ανταλλαγές διδακτικού προσωπικού και φοιτητών μεταξύ του ΑΠΘ και του:

 • Πανεπιστημίου Oviedo της Ισπανίας (από το 2004).
 • Πανεπιστημίου Vigo της Ισπανίας (από το 2010).
 • Πανεπιστημίου Κύπρου (από το 2010).
 • Πανεπιστημίου του Leuven του Βελγίου (από το 2012).
 • Πανεπιστημίου Wageningen της Ολλανδίας (από το 2012).
 • Πανεπιστήμιο Λιέγης του Βελγίου (από το 2014)
 • Πανεπιστήμιο Alcala Ισπανίας (από το 2014)
 • Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης Ισπανίας (από το 2014)
 • Πανεπιστήμιο Complutense Μαδρίτης Ισπανίας (από το 2014)
 • Πανεπιστήμιο Murcia Ισπανίας (από το 2014)
 • Πανεπιστήμιο Kaunas Λιθουανίας (από το 2014)
 • Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης Ολλανδίας (από το 2014)
 • Πανεπιστήμιο Aveiro Πορτογαλλίας (από το 2014)
 • Πανεπιστήμιο Lund Σουηδίας (από το 2014)
 • Πανεπιστήμιο Oulu Φινλανδίας (από το 2014)
 • Πανεπιστήμιο Birmingham ΗΒ (από το 2018)

 

 

VΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 1. 1994: 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Βόλος.
 2. 1994: 1st Balkan Congress of Human Genetics. Thessaloniki, Greece.
 3. 1995: Ημερίδα Ανοσοβιολογίας, Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας. Π.Ε.Β. Θεσσαλονίκη.
 4. 1995: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Πάτρα.
 5. 1997: 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. και 1ο Βιολογικό Συνέδριο Βαλκανικών χωρών. Θεσσαλονίκη.
 6. 1997: International Round Table Barbus IV. Thessaloniki, Greece.
 7. 1997: 9th International Congress of European Ichthyologists “Fish Biodiversity”. Trieste, Italy.
 8. 1998: 3rd Balkan Congress of Human Genetics. Thessaloniki, Greece. (secretariat member)
 9. 1998: 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Υδατοκαλλιεργειών Θεσσαλονίκη.
 10. 1999: 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Σύρος.
 11. 2001: 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Χίος.
 12. 2001: Διεθνές Συνέδριο: Life Histories, Assessment and Management of Crustacean Fisheries. La Coruna, Spain.
 13. 2002: 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Ερέτρια.
 14. 2002: Διεθνές Συνέδριο: 8th Colloquium Crustacea Decapoda Mediterranea. Corfu, Greece.
 15. 2002: Διεθνές Συνέδριο: ICES Annual Science Conference and Centenary. Copenhague, Denmark.
 16. 2003: 7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Χερσόνησος Κρήτης.
 17. 2003: Διεθνές Συνέδριο: Rotifera X. Illmitz, Austria.
 18. 2003: Διεθνές Συνέδριο: INCO Artemia Biodiversity, Chile Regional Workshop. Puerto Varas, Chile.
 19. 2004: 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Βόλος.
 20. 2004: 6th Balkan Congress of Human Genetics. Thessaloniki, Greece. (secretariat member)
 21. 2004: Διεθνές Συνέδριο: Aquaculture Europe 2004, Biotechnologies for Quality. Barcelona, Spain.
 22. 2004 Διεθνές Συνέδριο: IVth EFARO Workshop on “Genetics tools for fisheries and aquaculture”. Lisboa, Portugal.
 23. 2005: Διεθνές Συνέδριο: LARVI 2005, 4th Fish & Shellfish Larviculture Symposium. Ghent, Belgium. Προσκεκλημένος Ομιλητής.
 24. 2005: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων «Ελλάδα 2005: Υδατοκαλλιέργειες-Αλιεία-Υδάτινο Περιβάλλον». Δράμα.
 25. 2006: Διεθνές Συνέδριο: GENIMPACT International Workshop on “Genetic tools for monitoring aquaculture individuals in the wild”. Tenerife, Spain. Προσκεκλημένος Ομιλητής.
 26. 2007: Διεθνές Συνέδριο: CIESM Workshop on "Impact of Mariculture on Coastal Ecosystems". Lisboa, Portugal. Προσκεκλημένος Ομιλητής.
 27. 2007: Διεθνές Συνέδριο: GENIMPACT International Workshop on “Development of management options to reduce genetic impacts of Aquaculture activities”. Thessaloniki, Greece.
 28. 2007: Διεθνές Συνέδριο: 1st International Workshop “Genomics, Evolution & Biodiversity”. Athens, Greece.
 29. 2007: 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Καβάλα.
 30. 2007: Διεθνές Συνέδριο: GENIMPACT International Symposium on “Genetic impacts from aquaculture: meeting the challenge in Europe”. Bergen, Norway. Προσκεκλημένος Ομιλητής.
 31. 2007: Διεθνές Συνέδριο: 5th International Congress on Wild Fauna. Chalkidiki, Greece. Προσκεκλημένος Ομιλητής.
 32. 2007: 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων «Υδάτινοι Βιολογικοί Πόροι & Οικοσυστήματα». Μυτιλήνη. Προσκεκλημένος Ομιλητής.
 33. 2007: Διεθνές Συνέδριο: DNA Barcoding in Europe. Leiden, Holland.
 34. 2007: Διεθνές Συνέδριο: 9th Transnational workshops PROFET POLICY. What Future for Mediterranean Marine Aquaculture? Athens, Greece.
 35. 2008: Διεθνές Συνέδριο: European meeting of FISH-BOl. Barcoding European Fish. Palermo, Italy.
 36. 2008: 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Θεσσαλονίκη.
 37. 2009: Διεθνές Συνέδριο: Rotifera XII. Berlin, Germany.
 38. 2009: Διεθνές Συνέδριο: 11th ICZEGAR. Heracleion, Greece.
 39. 2010: Διεθνές Συνέδριο: Daphnia Genomics Consortium meeting, Leuven, Βέλγιο.
 40. 2010: Διεθνές Συνέδριο: Genomics of Pig (Sus scrofa), Evolution and Diversity. Sardinia, Italy.
 41. 2010: Διεθνές Συνέδριο: 2nd workshop of the European Regional Working Group of FISH-BOL. Braga, Portugal.
 42. 2010: Διεθνές Συνέδριο: CAnMove Symposium- Genetics of migration. Lund, Sweden.
 43. 2011: Διεθνές Συνέδριο: FWO Sixth International Symposium on "Eco-Evolutionary Dynamics. Leuven, Belgium.
 44. 2011: Διεθνές Συνέδριο: Genomics of Pig (Sus scrofa), Evolution and Diversity ΙΙ. Chalkidiki, Greece.
 45. 2011: Διεθνές Συνέδριο: XXX International Union of Game Biologists Conference. Barcelona, Spain.
 46. 2012: Διεθνές Συνέδριο: 12th ICZEGAR. Athens, Greece.
 47. 2012: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη.
 48. 2013: Διεθνές Συνέδριο: Instrumental Methods of Analysis-Modern Trends and Applications. Thessaloniki.
 49. 2013: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Θεσσαλονίκη
 50. 2015: Διεθνές Συνέδριο: Transport, Infrastructure and other categories of bear-human conflicts. Kastoria, Greece
 51. 2015: 11ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής. Θεσσαλονίκη. Προσκεκλημένος Ομιλητής.
 52. 2015: 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Βόλος. Προσκεκλημένος Ομιλητής.
 53. 2016: Διεθνές Συνέδριο: 4th Genomics in Aquaculture. Athens.
 54. 2016: Διεθνές Συνέδριο: Erasmus Congress and Exhibition 2016. Thessaloniki, Greece
 55. 2017: Ημερίδα ΕΦΕΤ: Σύγχρονες και αναδυόμενες προκλήσεις της ασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης. Αθήνα. Προσκεκλημένος Ομιλητής.
 56. 2018: Διεθνές Συνέδριο: Scholars at Risk Network Global Conference. Berlin. Germany.
 57. 2018: Διεθνές Συνέδριο: TCA- "Dissemination, sustainability and impact in Erasmus+ Strategic Partnerships (KA2), DAAD" Bonn/Germany. Προσκεκλημένος Ομιλητής.
 58. 2018: Διεθνές Συνέδριο: Universities and the United Nations Together summit. UN New York
 59. 2018: Διεθνές Συνέδριο: EUF Open Space 2018. Thessaloniki.
 60. 2018: Διεθνές Συνέδριο: Synergies for Sustainability of Higher Education Projects Supporting Refugees in Europe". Brussels. Belgium
 61. 2018: Διεθνές Συνέδριο: Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Conference. Thessaloniki
 62. 2018: Διεθνές Συνέδριο: 3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment. Volos
 63. 2019: Διεθνές Συνέδριο: Bologna Process beyond 2020: Fundamental values of the EHEA. Bologna. Italy
 64. 2019: Διεθνές Συνέδριο: TCA- Fostering Erasmus+ cooperation projects impact and cross fertilization on social inclusion and civic engagement.   Bologna. Italy. Προσκεκλημένος Ομιλητής.
 65. 2019: Διεθνές Συνέδριο: 14th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Thessaloniki
 66. 2019: Διεθνές Συνέδριο: 8th International Council for Archaeozoology working group meeting of Archaeozoology, Genetics, Proteomics and Morphometrics, MNHN, Paris. France   

 

 

Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων

1. Τριανταφυλλίδης Α. & Καρακούσης Ι. (1995). Προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης του γενετικού πολυμορφισμού των ειδών Silurus glanis και Silurus aristotelis (Pisces, Siluridae). 17οΠανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας (Πάτρα), σ. 60-62.

2. Τριανταφυλλίδης Α., Αμπατζόπουλος Θ. & Οικονομίδης Π.Σ. (1997). Μελέτη της μιτοχονδριακής γενετικής ποικιλότητας των ελληνικών πληθυσμών Silurus glanis και Silurus aristotelis. 19οΠανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας και 1ο Βιολογικό Συνέδριο Βαλκανικών χωρών (Θεσσαλονίκη), σ. 407-408. Παρουσίαση από Α. Τριανταφυλλίδη.

3. Triantafyllidis A., Abatzopoulos T.J. & Economidis P.S. (1997). Genetic structure of GreekSilurus aristotelis and S. glanis populations based on RFLP analysis of two PCR amplified regions of mt DNA. 9th International Congress of European Ichthyologists “Fish Biodiversity” (Trieste, Italy), pp. 93-94.

4. Triantafyllidis A., Abatzopoulos T.J., Economidis P.S. & Karakousis I. (1998). Genetic variation and phylogenetic relationships of Greek Silurus glanis and Silurus aristotelis (Pisces: Siluridae) populations. NATO Advanced Study Institute, Advances in Molecular Ecology (Erice, Sicily).

5. Paschos I., Natsis L., Tsoumani M., Kolletas F. & Triantafyllidis A. (1998). Study on hybrid between Silurus glanis X Silurus aristotelis. 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Υδατοκαλλιεργειών (Θεσσαλονίκη).

6. Κατσαρές Β., Τριανταφυλλίδης Α., Αποστολίδης Α.Π., Κουβάτση Α. & Τριανταφυλλίδης Κ. (1999). Προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης του μιτοχονδριακού DNA πληθυσμών της ευρωπαϊκής αστακοκαραβίδας (H. gammarus). 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας (Σύρος), σ. 123-124.

7. Τριανταφυλλίδης Α., Guyomard R., Krieg F. & Estoup A. (1999). Μικροδορυφορική ανάλυση των δύο ειδών του γένους Silurus (Pisces, Siluridae) της Ελλάδας. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας (Σύρος), σ. 301-302.

8. Ιερεμιάδου Φ., Τριανταφυλλίδης Α., Μανιατάκος Ν., Τριανταφύλλου Α., Δεληγιαννίδης Π., Κουβάτση Α. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2001). Γενετική ανάλυση των κατοίκων των νομών Κορινθίας, Λακωνίας και Εύβοιας με τη χρήση μικροδορυφορικών δεικτών. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας (Χίος), σ. 55.

9. Καραΐσκου Ν., Αποστολίδης Α.Π., Τριανταφυλλίδης Α., Κουβάτση Α. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2001). Γενετική ταυτοποίηση τριών ειδών του γένους Trachurus. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας (Χίος), σ. 62.

10. Κατσαρές Β., Τριανταφυλλίδης Α., Αποστολίδης Α.Π., Κουβάτση Α. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2001). Αποτελέσματα ανάλυσης του mtDNA Ελληνικών πληθυσμών αστακοκαραβίδας. 23οΠανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας (Χίος), σ. 68.

11. Σταμάτης Κ., Μούτου Κ.A., Τριανταφυλλίδης Α., Κουρέτας Δ. & Μαμούρης Ζ. (2001). Γενετική διαφοροποίηση πληθυσμών καραβίδας (Nephrops norvegicus) όπως προκύπτει από την ανάλυση του μιτοχονδριακού DNA. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας (Χίος), σ. 166.

12. Triantafyllidis A., Apostolidis A.P., Katsares V., Triantaphyllidis C., Agnalt A-L., Farestveit E., Ferguson A., Heath P., Jorstad K., Hughes M., Kelly E., Mercer J., Prodohl P. & Taggart J. (2001). The GEL project: Results of mtDNA RFLP analysis of the European lobster (Homarus gammarus) populations. Life Histories, Assessment and Management of Crustacean Fisheries (La Coruna, Spain), p. 59.

13. Prodohl P., Hughes M., Agnalt A-L., Apostolidis A.P., Farestveit E., Ferguson A., Heath P., Jorstad K., Katsares V., Kelly E., Mercer J., Taggart J., Triantafyllidis A. & Triantaphyllidis C. (2001). The GEL project: Microsatellite genetic variation within and among populations of the European lobster (Homarus gammarus). Life Histories, Assessment and Management of Crustacean Fisheries (La Coruna, Spain), pp. 59-60.

14. Hughes M., Prodohl P., Apostolidis A.P., Farestveit E., Ferguson A., Heath P., Jorstad K., Katsares V., Kelly E., Mercer J., Triantafyllidis A. & Triantaphyllidis C. (2001). The GEL project: Paternity assessment and breeding structure in the European lobster (Homarus gammarus). Life Histories, Assessment and Management of Crustacean Fisheries (La Coruna, Spain), p. 60.

15. Ferguson A., Apostolidis A.P., Farestveit E., Heath P., Hughes M., Jorstad K., Katsares V., Kelly E., Mercer J., Prodohl P., Taggart J., Triantafyllidis A. & Triantaphyllidis C. (2001). Population structure and gene flow in the European lobster (Homarus gammarus): an overview of results of the GEL project. Life Histories, Assessment and Management of Crustacean Fisheries (La Coruna, Spain), p. 32. Παρουσίαση από ΑΤριανταφυλλίδη.

16. Stamatis C., Moutou K.A., Triantafyllidis A. & Mamuris Z. (2001). Genetic differentiation of Norway lobster (Nephrops norvegicus) populations as revealed by mitochondrial DNA analysis. Life Histories, Assessment and Management of Crustacean Fisheries (La Coruna, Spain), p. 69.

17. Τριανταφυλλίδης Κ., Κουβάτση Α., Τριανταφυλλίδης Α., Αποστολίδης Α.Π., Κατσαρές Β. & Καραΐσκου Ν. (2002). Διαχείριση ζωικών πληθυσμών με βάση την ανάλυση του DNA τους. 2οΠανελλήνιο Συνέδριο Βιολογικών Επιστημών για το Περιβάλλον (Αθήνα), σ. 54.

18. Καραΐσκου Ν., Τριανταφυλλίδης Α., Αποστολίδης Α.Π., Κουβάτση Α., & Τριανταφυλλίδης Κ. (2002). Γενετική διάκριση τριών ειδών του γένους Trachurus με τη χρήση μιτοχονδριακών και πυρηνικών DNA δεικτών. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας (Ερέτρια), σ. 116-117.

19Κατσαρές Β., Τριανταφυλλίδης Α., Αποστολίδης Α.Π., Κουβάτση Α. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2002). Ανάπτυξη εκκινητών για την ενίσχυση ολόκληρου του μιτοχονδριακού γονιδιώματος της Ευρωπαϊκής αστακοκαραβίδας (H. gammarus L.). 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας (Ερέτρια), σ. 123-124.

20. Παπακώστας Σ., Πλουμή Κ., Τριανταφυλλίδης Α., Δεληγιαννίδης Π., Τσίγκα Α., Χριστοδούλου Βλ., Κατσαρές Β. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2002). Ανάλυση της μιτοχονδριακής γενετικής ποικιλότητας σπάνιων φυλών βοοειδών της Ελλάδας. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας (Ερέτρια), σ. 222-223.

21. Deligiannidis P., Kouvatsi A., Triantafyllidis A. & Triantaphyllidis C. (2002). Genetic study of the Greek population using microsatellite DNA markers. 5th Balcan Meeting on Human Genetics (Sofia, Bulgaria), p. 21.

22. Triantafyllidis A., Agnalt A-L., Apostolidis A.P., Farestveit E., Ferguson A., Heath P., Hughes M., Jorstad K., Katsares V., Kelly E., Mercer J., Prodohl P., Taggart J. & Triantaphyllidis C. (2002). The genetics of the European lobster (Homarus gammarus) project: Conclusions on the population structure, differentiation and management of European lobster populations. 8th Colloquium Crustacea Decapoda Mediterranea. (Corfu, Greece), p. 97. Παρουσίαση από ΤριανταφυλλίδηΑ.

23. Triantafyllidis A., Perez J., Karaiscou N., Martinez J-L., Triantaphylidis C. & Garcia-Vazquez E. (2002). Genetic identification of three species of the genus Trachurus based on sequencing of the D-loop on mitochondrial DNA region. ICES Annual Science Conference and Centenary (Copenhagen, Denmark), pp. 198-199.

24. Παπακώστας Σ., Πλουμή Κ., Τριανταφυλλίδης Α., Δεληγιαννίδης Π., Τσίγκα Α., Χριστοδούλου Βλ., Κατσαρές Β. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2002). Ανάλυση της μιτοχονδριακής γενετικής ποικιλότητας σπάνιων φυλών βοοειδών της Ελλάδας. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη), σ. 152-153.

25. Κουβάτση Α., Δεληγιαννίδης Π., Φλωρεντίν Λ., Τριανταφυλλίδης Α., Χατζηκυριακίδου Α., Μπίλη Χ., Πέιου-Τσοποζίδου Μ. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2002). Έλεγχος αδερφικής σχέσης με ανάλυση πολυμορφικών DNA δεικτών στον Ελληνικό πληθυσμό. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο Ιατροδικαστικής και Tοξικολογίας (Ηράκλειο), Ο14.

26. Triantafyllidis A., Baxevanis A., Tzika A., Markatzinou E. & Abatzopoulos T.J. (2002). Artemiacharacterisation based on mtDNA RFLP analyses. INCO Artemia Biodiversity, China Regional Workshop (Beijing), pp. 8-9.

27.Kaiser H., Triantafyllidis A., Baxevanis A., Hecht T. & Abatzopoulos T.J. (2002). Preliminary RFLP analysisof mtDNAfromSouthern African Artemia. INCO Artemia Biodiversity, China Regional Workshop (Beijing), pp. 19-20.

28Crespo J.E., Gajardo G., Abatzopoulos T.J. & Triantafyllidis A. (2002). Artemia en Chile: caracterizacion genetica del DNA mitocondrial por PCR-RFLP (Artemia in Chile: Genetic characterisation of mitochondrial DNA by PCR-RFLP). XXXV reunión anual sociedad de genética de Chile (Antofagasta, Chile). Book of abstracts.

29. Prodohl P., Agnalt A-L., Apostolidis A.P., Farestveit E., Ferguson A., Heath P., Hughes M., Jorstad K., Katsares V., Kelly E., Mercer J., Taggart J., Triantafyllidis A & Triantaphyllidis C. (2002). Genetic differentiation in the European lobster Homarus gammarus: A model system for the application of microsatellite DNA profiling to determine population structure. Genetics of Subpolar fish and Invertebrates. 20th Lowell Wakefield Fisheries Symposium (Juneau, Alaska).

30. ΤριανταφυλλίδηςΑ., Garcia-Vazquez E., Perez J., Alvarez P., Rico. C., Fox C., Lopes P., Teia A., Καραΐσκου Ν. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2003). Γενετική ταυτοποίηση ψαριών με τη βοήθεια ειδο-ειδικών δεικτών DNA για τον υπολογισμό της βιομάζας και την εξακρίβωση της εμπορικής νοθείας. 7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας (Χερσόνησος Κρήτης), σ. 166. Παρουσίαση απόΑ. Τριανταφυλλίδη.

31. Καραΐσκου Ν., Τριανταφυλλίδης Α., Κουβάτση Α. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2003). Διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων και γενετική ταυτοποίηση τριών ειδών του γένους Trachurus. 7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας (Χερσόνησος Κρήτης), σ. 168.

32. Κατσαρές Β., Τριανταφυλλίδης Α., Αποστολίδης Α.Π., Κουβάτση Α. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2003). Γενετική ανάλυση και μορφομετρία πληθυσμών της Ευρωπαϊκής αστακοκαραβίδας (H. gammarus L.) της Ελλάδας. Διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας (Μυτιλήνη), σ. 134-135.

33. DoomsS., Dierckens K., Abatzopoulos T.J., TriantafyllidisA., Olsen Y., De Wolf T., Delbare D., Bossier P. & Sorgeloos P. (2003). Genetic implications in the production of rotifers in commercial finfish hatcheries. ROTIFERA X, International Conference on Rotifers (Illmitz, Austria), pp. 26-27.

34. Papakostas S., Triantafyllidis A., Christodoulou M., Baxevanis A.D., Kappas I., Triantaphyllidis C.D., & Abatzopoulos T.J. (2003). Genetic analysis of Brachionus plicatilis rotifers strains used for aquaculture. ROTIFERA X, International Conference on Rotifers (Illmitz, Austria), p. 71.

35. Amat F., Baxevanis A.D., Triantafyllidis A., Tzika A., Mura G. & Abatzopoulos T.J. (2003). The use of RFLP 16S rDNA analysisfor detecting Artemia franciscana in western Mediterranean region. INCO Artemia Biodiversity, Chile Regional Workshop (Puerto Varas), Book of abstracts. Παρουσίαση από Α. Τριανταφυλλίδη.

36. Καραΐσκου N., Τριανταφυλλίδης A., Μαργαρώνη Μ., Καρατζάς Δ. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2004). Γενετική ταυτοποίηση αυγών του Mscolopax (Pisces, Centriscidae). 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας (Βόλος), σ. 124-125.

37. Παπακώστας Σ., Κανέλλης Δ., Καππάς Η., Μπαξεβάνης Α., De Wolf T., Dooms S., Vadstein O., Dierckens K., Sorgeloos P., Τριανταφυλλίδης A., & Αμπατζόπουλος Θ.Ι. (2004). Γενετική μελέτη τροχοζώων του γένους Brachionus Ευρωπαϊκών εκκολαπτηρίων. Προκαταρκτικά αποτελέσματα. 26οΠανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας (Βόλος), σ. 270-271.

38. Τριανταφυλλίδης Α., Τηλαβερίδου Κ., Καρατζάς Δ., Γεωργιάδου Μ., Δρίκος Ι., Χατzηνίκος Ε., Μάνιος Ν., Παπαγεωργίου Ν. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2004). Γενετική ταυτοποίηση της Ελληνικής πέρδικας - Προκαταρκτικά αποτελέσματα. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας (Βόλος), σ. 354-355. Παρουσίαση από Α. Τριανταφυλλίδη.

39. Zenetos A., Dosi A., Abatzopoulos T.J., TriantafyllidisA., Bejaoui N., Soufi E., Ammar I.A. & Ibrahim A. (2004). Study to investigate an invading bioindicator in the Mediterranean, Pinctada radiata (Leach 1814). ICESCIEM, Session V: Update on case of selected invaders (ToRa, Cesenatico, Italy), ACME 04, p. 45.

40. Garcia-Vazquez E., Perez J., Alvarez P., Rico C., Fox C., Lopes P., Teia A., Gomes L., Karaiskou N., Triantafyllidis A., Triantaphyllidis C. & Castillo A.G. (2004). Genetic identification of fish eggs by species-specific DNA markers for use in stock biomass assessments. 4th World Fisheries Congress (Vancouver, Καναδάς), p. 248.

41. Deligiannidis P., Triantafyllidis A., Psaroulis D., Triantaphyllidis C. & Kouvatsi A. (2004). Analysis of 13 STR loci in the Romani population (Gypsies) of Greece. Balkan Congress of Human Genetics (Θεσσαλονίκη), p. 36.

42. Papakostas S., Dooms S., Triantafyllidis A., Deloof D., Kappas I., Dierckens K., De Wolf T., Bossier P., Vadstein O., Kui S., Sorgeloos P. & Abatzopoulos T.J. (2004). Genetic identification ofBrachionus species used in different hatcheries. Aquaculture Europe 2004, (Barcelona, Ισπανία) pp. 645-646. Παρουσίαση από ΑΤριανταφυλλίδη.

43. Baxevanis A.D., Triantaphyllidis G.V., Triantafyllidis A., Kappas I. & Abatzopoulos T.J. (2004).Artemia tibetiana:truths and errors on its species status. INCO Artemia Biodiversity, Iran International Workshop (Urmia), pp. 29-33.

44. Καραΐσκου N., Τριανταφυλλίδης Α., Κατσαρές Β., Αμπατζόπουλος Θ. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2005). Γενετική σύσταση άγριων και καλλιεργούμενων πληθυσμών Sparus aurata της Ελλάδας με τη χρήση μικροδορυφορικών δεικτών. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας (Ναύπλιο), σ. 113-114.

45. Κατσαρές Β., Τριανταφυλλίδης Α., Καραΐσκου Ν., Αμπατζόπουλος Θ. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2005). Γενετική σύσταση άγριων και καλλιεργούμενων πληθυσμών Dicentrarchus labrax της Ελλάδας με τη χρήση μικροδορυφορικών δεικτών. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας (Ναύπλιο), σ. 133-134.

46. Τριανταφυλλίδης Α., Αλεξανδρή Π., Ανδρεάκου Ε., Λάππα Μ., Χατζηνίκος Ε., Μάνιος Ν., Παπαγεωργίου Ν. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2005). Γενετική ταυτοποίηση της Ελληνικής πέρδικας. 27οΠανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας (Ναύπλιο), σ. 391-392.

47. Triantafyllidis A., Karatzas D., Georgiadou M., Drikos I., Andreakou E., Lappa M., Hatzinikos E., Manios N., Papageorgiou N. & Triantaphyllidis C. (2005). Genetic identification of Greek partridges Alectoris graeca and Alectoris chukar. XXVIIth Congress of the IUGB (Hannover, Germany), pp.189-190.

48. ΤριανταφυλλίδηςΑ., Κυριαζής Ι.Δ., Μπίστα Ι., Λεονάρδος Ι. & ΑμπατζόπουλοςΘ.Ι. (2005). Γενετικός πολυμορφισμός Ελληνικών πληθυσμών του Aphanius fasciatus, Nardo 1827(Pisces, Cyprinodontidae). 12ο Πανελλήνιο συνέδριο Ιχθυολόγων (Δράμα), σ. 327-330. Παρουσίαση από Α. Τριανταφυλλίδη.

49. Παπακώστας Σ., Τριανταφυλλίδης Α., Μιχαλούδη Ε., Σίνης Α. & Αμπατζόπουλος Θ.Ι. (2005). Η χρήση του γονιδίου 16S rRNA στη μελέτη φυσικών πληθυσμών του γένους Brachionus: Προκαταρκτικά αποτελέσματα. 12ο Πανελλήνιο συνέδριο Ιχθυολόγων (Δράμα), σ. 331-334.

50. Κατσαρές Β., Τριανταφυλλίδης Α., Καραΐσκου Ν., Αμπατζόπουλος Θ. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2005). Γενετική σύσταση και διάκριση άγριων και καλλιεργούμενων πληθυσμών Dicentrarchus labrax Linnaeus 1758, της Ελλάδας με τη χρήση μικροδορυφορικών δεικτών. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων (Δράμα), σ. 350-353.

51. Καραΐσκου N., Τριανταφυλλίδης Α., Κατσαρές Β., Αμπατζόπουλος Θ. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2005). Γενετική σύσταση άγριων και καλλιεργούμενων πληθυσμών Sparus aurata της Ελλάδας με τη χρήση μικροδορυφορικών δεικτών. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων (Δράμα), σ. 354-357.

52. Μπαξεβάνης Α.Δ., Καππάς Η., Τριανταφυλλίδης Α., Naihong Χ. & Αμπατζόπουλος Θ.Ι. (2005). Γενετική ταυτοποίηση εμπορικών δειγμάτων Artemia από την Κίνα. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων (Δράμα), σ. 390-393.

53. Παπακώστας Σ., Βασιλειάδου Κ., Καππάς Η., Τριανταφυλλίδης Α., Τριανταφυλλίδης Κ. & Αμπατζόπουλος Θ.Ι. (2005). Γενετική ταυτοποίηση τροχόζωων του γένους Brachionus σε Ευρωπαϊκά εκκολαπτήρια. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων (Δράμα), σ. 394-397.

54. Καραΐσκου N., Τριανταφυλλίδης Α., Κατσαρές Β., Αμπατζόπουλος Θ.Ι. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2006). Γενετική σύσταση και διάκριση άγριων και καλλιεργούμενων πληθυσμών Sparus aurata,Linnaeus 1758, της Ελλάδας με χρήση DNA δεικτών. 8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας (Θεσσαλονίκη), σ. 238.

55. Κατσαρές Β., Τριανταφυλλίδης Α., Καραΐσκου Ν., Αμπατζόπουλος Θ.Ι. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2006). Γενετική σύσταση και διάκριση άγριων και καλλιεργούμενων πληθυσμών Dicentrarchus labrax,Linnaeus 1758, της Ελλάδας με χρήση DNA δεικτών. 8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας (Θεσσαλονίκη), σ. 102.

56. Triantafyllidis A., Karaiskou N., Leonardos J. & Abatzopoulos T.J. (2006). Genetic impact of stocking and cultured escapees on wild Greek Sparus aurata populations. FSBI «Fish Population Structure: Implications to Conservation» (Aberdeen). Journal of Fish Biology (2006) 69 (Supplement C), p 262.

57. Moutsaki P., Triantafyllidis A., Liasko R., Kagalou I., Abatzopoulos T.J. & Leonardos J. (2006). Genetic structure of Carassius gibelio (Bloch) population in lake Pamvotis (Greece). FSBI «Fish Population Structure: Implications to Conservation» (Aberdeen), Journal of Fish Biology (2006) 69 (Supplement C), pp. 262-263.

58. Triantafyllidis A., Alexandri P., Tilaveridou K., Chatzinikos E., Manios N., Papageorgiou N. & Triantaphyllidis C. (2006). Genetic identification of Greek partridges with microsatellite loci. 10thInternational Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions (Patra), p. 90.

59. Michaloudi E., Papakostas S., Triantafyllidis A. & Abatzopoulos T.J. (2006). Morphological and molecular data on Brachionus sp. ‘Austria’: Preliminary results. ROTIFERA XI, International Symposium on Rotifers (Mexico, Μεξικό) p. 55.

60. Τριανταφυλλίδης Α., Μαντενούδη Ο., Γαρεφαλάκη Μ.Ε. & Στάικου Α. (2007). Ταυτοποίηση πατρότητας στο χερσαίο σαλιγκάρι Helixaspersa με τη χρήση μικροδορυφορικού DNA. Προκαταρκτικά αποτελέσματα. 29ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Καβάλα), σ. 380-381.

61. Τριανταφυλλίδης Α., Μπόμπορη Δ. & Χριστίνα Κ. (2007). Γενετική ανάλυση των ψαριών της λίμνης Δοϊράνης. 29ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Καβάλα), σ. 382-383.

62. Τριανταφυλλίδης Α., Καραΐσκου Ν., Λεονάρδος Ι. & Αμπατζόπουλος Θ.Ι.. (2007). Γενετικές επιδράσεις στους φυσικούς πληθυσμούς τσιπούρας από την απελευθέρωση καλλιεργούμενων ατόμων του είδους. 29ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Καβάλα), σ. 384-385.

63. Αλεξανδρή Π., Τριανταφυλλίδης Α., Χατζηνίκος Ε., Παπαγεωργίου Ν., Αμπατζόπουλος Θ.Ι. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2007). Γενετική ταυτοποίηση του αγριόχοιρου στην Ελλάδα. 29ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Καβάλα), σ. 428-429.

64. Triantafyllidis A., Alexandri P., Ververis A., Tilaveridou K., Chatzinikos E., Manios N., Papageorgiou N. & Triantaphyllidis C. (2007). Genetic structure and hybridisation of Greek partridges Alectoris graeca and Alectoris chukar based on microsatellite DNA analysis. XXVIIIthCongress of the IUGB (Upsalla, Σουηδία), p. 132. Παρουσίαση από ΑΤριανταφυλλίδη.

65. Alexandri P., Triantafyllidis A., Abatzopoulos T., Chatzinikos E., Manios N., Papageorgiou N. & Triantaphyllidis C (2007). Genetic identification of Greek wild boar – Preliminary analysis. XXVIIIthCongress of the IUGB (Upsalla, Σουηδία) p. 249.

66. Triantafyllidis Α., Bobori D.C. & Koliamitra C. (2007). DNA barcoding in Greek freshwater fish: the cases of Doirani and Volvi lakes. 11th Congress of the European society for Evolutionary Biology (Uppsala, Σουηδία), p. 432.

67. Λιούσια B., Τριανταφυλλίδης A., Λιάσκο Ρ., Καππάς H., Μουτσάκη Π., Αμπατζόπουλος Θ.Ι. & Λεονάρδος I. (2007). Μορφομετρική ανάλυση κλώνων του γυνογενετικού πληθυσμού Carassius gibelio (Bloch, 1782)της λίμνης Παμβώτιδας. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων (Μυτιλήνη), σ. 391-394.

68. Τριανταφυλλίδης Α., Ασαρίδου Χ.Μ., Καραΐσκου Ν., Λεονάρδος Ι. & Αμπατζόπουλος Θ.Ι. (2007). Ανάλυση μιτοχονδριακού DNA άγριων και καλλιεργούμενων πληθυσμών τσιπούρας (Sparus aurata) με τη μέθοδο SSCP. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων (Μυτιλήνη), σ. 395-398. Παρουσίαση από Α. Τριανταφυλλίδη.

69. Βασιλειάδου Κ., Παπακώστας Σ., Καππάς Η., Τριανταφυλλίδης Α. &. Αμπατζόπουλος Θ.Ι (2007). Συνδυασμός nested-multiplex PCR για τη γρήγορη γενετική ταυτοποίηση τροχοζώων του γένους Brachionus. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ιχθυολόγων (Μυτιλήνη), σ. 399-402.

70. Triantafyllidis Α., Bobori D.C. & Koliamitra C. (2007). Initial results on DNA barcoding Greek freshwater fish. DNA Barcoding in Europe (Leiden, Ολλανδία), p 28.

71. Αϊβαζίδης K., & ΟΜ.Ε.Α. (2008). Αξιολόγηση του νέου προγράμματος προπτυχιακών Σπουδών και στοιχεία σχετικά με τις σπουδές στο τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. 30ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Θεσσαλονίκη), σ. 10-11.

72. Αλεξανδρή Π., Τριανταφυλλίδης A., Χατζηνίκος E., Παπαγεωργίου N., Αμπατζόπουλος Θ.Ι. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2008). Ανάλυση γενετικής δομής του αγριόχοιρου (Sus scrofa) στην Ελλάδα. 30ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Θεσσαλονίκη), σ. 20-21.

73. Γαρεφαλάκη Μ.Ε., Τριανταφυλλίδης Α., Αμπατζόπουλος Θ.Ι. & Στάικου Α. (2008). Σπερματικός ανταγωνισμός στο σαλιγκάρι Helix aspersa: Ταυτοποίηση πολλαπλής πατρότητας και συσχέτιση με τη συμπεριφορά αναπαραγωγής: Προκαταρκτικά αποτελέσματα. 30ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Θεσσαλονίκη), σ. 72-73.

74. Ιμσιρίδου A., Τριανταφυλλίδης A. & Τριανταφυλλίδης K. (2008). Γενετική δομή ελληνικών πληθυσμών του κοινού κυπρίνου (Cyprinus carpio L.) με τη χρήση μιτοχονδριακών ακολουθιών. 30οΕπιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Θεσσαλονίκη), σ. 146-147.

75. Λάππα M., Βλάχου A.K., Καλομοίρης Σ., Τριανταφυλλίδης Α., Καραΐσκου Ν., Αμπατζόπουλος Θ.Ι., Οικονομίδης Γ., Ψαλτοπούλου Χ. & Τριανταφυλλίδης Κ. (2008). Εφαρμογές μικροδορυφορικών δεικτών στην ανάλυση δυο ειδών ψαριών της λίμνης Βόλβης. 30ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Θεσσαλονίκη), σ. 272-273.

76. Μιχαηλίδης Σ., Κυριακοπούλου – Σκλαβούνου Π., Τριανταφυλλίδης Α., Μιχαηλίδης Β. (2008). Ισοενζυμικές μορφές ενζύμων της γλυκόλυσης κατά τη χειμέρια νάρκη του βατράχου Rana ridibunda. 30ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Θεσσαλονίκη), σ. 316-317.

77. Τριανταφυλλίδης Α., Μπόμπορη Δ., Γκμπάντι Ε., Κολιαμήτρα Χ. (2008). Γενετική ανάλυση των ψαριών της λίμνης Κερκίνης. 30ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Θεσσαλονίκη), σ. 478-479.

78. Τριανταφυλλίδης Α., Αντωνοπούλου Ε., Καλαφατάκης Σ., Μάρκου Κ. (2008). Γενετική ανάλυση πληθυσμών του γληνιού (Tinca tinca). 30ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Θεσσαλονίκη), σ. 480-481.

79. Alexandri P., Triantafyllidis A., Chatzinikos E., Papageorgiou N., Abatzopoulos T.J. & Triantaphyllidis C (2008). Analysis of the genetic structure of wild boar (Sus scrofa) in Greece. 7thInternational Symposium on wild boar (Sus scrofa) and on sub-order Suiformes (Sopron, Ουγγαρία) p. 43.

80. Garefalaki M.E., Triantafyllidis A., Abatzopoulos T.J. & Staikou A. (2008). Multiple paternity inferences in Helix aspersa. Analogies in the evolution of gender expression and sexual strategies in animals and plants (Neuhausen, Γερμανία) pp. 49-50.

81. Michaloudi E., Papakostas S., Triantafyllidis A., Kappas I., Vasileiadou K., Proios K., Mills S. & Abatzopoulos T.J. (2009). Morphological and genetic decryption of Brachionus sp. ‘Austria’ Rorifera XII (Berlin) p.116.

82. Papakostas S., Michaloudi E., Triantafyllidis A., Kappas I. & Abatzopoulos T.J. (2009). TheBrachionus rotifers of Lake Koronia, Greece: a year’s story. Rorifera XII (Berlin) p. 127.

83. Alexandri P., Triantafyllidis A., Chatzinikos E., Platis P., Papageorgiou N. Abatzopoulos T.J. & Triantaphyllidis C. (2009). Genetic structure and traceability of wild boar (Sus scrofa) in Greece. XXIXth Congress of the IUGB (Moscow, Ρωσία) pp. 164-168

84. Imsiridou A., Triantafyllidis A., Baxevanis A.D. & Triantaphyllidis C. (2009). Genetic characterization of common carp (Cyprinus carpio) populations from Greece using mitochondrial DNA sequences. 13th European congress of Ichthyology (Klaipeda, Λιθουανία) σ. 50.

85. Maniatsi S., Papakostas S., Triantafyllidis A. & Abatzopoulos T.J. (2009). A first in-depth look into the genetic make-up of the Greek Artemia parthenogens. 11th ICZEGAR (Herakleion, Κρήτη) p. 151.

86. Triantafyllidis A., Bobori D.C., Gbandi E. & Κoliamitra C. (2009). Identifying Greek freshwater fish species through DNA barcoding: the case study of lake Kerkini. 11th ICZEGAR (Herakleion, Κρήτη) p. 189.

87Triantafyllidis A., Antonopoulou E., Kalafatakis S. & Markou K. (2009). Genetic structure of European Tinca tinca populations. 11th ICZEGAR (Herakleion, Κρήτη) p. 190.

88. Vanezis K., Triantafyllidis A., Kappas I. & Abatzopoulos T.J. (2009). Are Anguilla anguillapopulations panmictic? Preliminary results. 11th ICZEGAR (Herakleion, Κρήτη) p. 198

89. Καραΐσκου Ν., Γκαγκαβούζης Κ., Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, Παπίκα Σ., Λατσούδης Π., Αμπατζόπουλος Θ.Ι., Τριανταφυλλίδης Κ., Τριανταφυλλίδης Α. (2010). Γενετική ανάλυση του κόκκινου ελαφιού (Cervus elaphus) της Πάρνηθας. 32ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Καρπενήσι), σ. 130-131.

90. Παπαπετρίδης Ι., Αλεξανδρή Π., Καραϊσκου Ν.,  Χατζηνίκος Ε., Δεδουσοπούλου Ε., Κιούσης Δ., Αμπατζόπουλος Θ.Ι., Τριανταφυλλίδης Κ. & Τριανταφυλλίδης Α. (2010). Γενετική ταυτοποίηση του λαγού (Lepus europaeus) στον ελλαδικό χώρο. 32ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Καρπενήσι), σ. 300-301.

91Τριανταφυλλίδης Α., Παχής Σ., Αλεξανδρή Π., Αμπατζόπουλος Θ.Ι., & Τριανταφυλλίδης Κ. (2010). Ανάπτυξη αναλύσεων DNA με σκοπό τη γενετική ταυτοποίηση εκτρεφόμενων θηραμάτων. 32ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Καρπενήσι), σ. 376-377.

92. Alexandri P., Triantafyllidis A., Chatzinikos E., Papageorgiou N., Abatzopoulos T.J. & Triantaphyllidis C. (2010). Fine scale genetic structure of wild boar in Greece. 8th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, (York, Μ. Βρεττανία).

93. Iacolina L., Megens H-J., Scandura M., Alexandri P., Triantafyllidis A., Groedbloed D., Larson G., Crooijmans R., Rund L., Perez-Enciso M., Muir B., Bertorelle G., Apollonio M., Archibald A., Groenen M., Schook L. (2010). Genome-wide assessment of genetic diversity in European Wild Boar. 8th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, (York, Μ. Βρεττανία). P. 32.

94. Megens H-J., Crooijmans R., Larson G., Scandura M., Iacolina L., Apollonio M., Bertorelle G., Triantafyllidis A., Alexandri P.,  Muir W., Semiadi G.,  Perez-Enciso M., Archibald A., Groenen M. & Schook L. (2010). The Porcine HapMap projects: genome-wide analysis of pig, wild boar and suiforme diversity. 8th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, (York, Μ. Βρεττανία). pp 8-9.

95. Kobler A., Maes G.E., Triantafyllidis A., Hellemans B., Nolte A., Eens M., & Volckaert F.A.M. (2010). Is there a genetic basis for between-individual differences in stream fish (Cottus perifretum) movement range? CAnMove Symposium- Genetics of migration (Lund, Σουηδία).

96. Karaiskou N., Tsakogiannis A., Οperator of Parnitha’s national park, Papika S., Latsoudis P., Pantis J., Abatzopoulos T.J., Triantaphyllidis C., Triantafyllidis A. (2011). Genetic monitoring of the red deer population (Cervus elaphus) of mountain Parnitha. 5th International Biogeography Society Conference (Crete, Greece). p

97. Triantafyllidis A., Kobler A., Maes G.E., Van Geystelen A., Hellemans B., Nolte A., Eens M., Volckaert F.A.M. (2011). Bioinformatic development and validation of candidate genes for personality traits in a small benthic fish, Cottus perifretum. FWO Sixth International Symposium on "Eco-Evolutionary Dynamics  (Leuven, Βέλγιο) p85.

98 Triantafyllidis A., Alexandri P., Karaiskou N., Chatzinikos E., Abatzopoulos T.J., Triantaphyllidis C. (2011). Control of releases of farmed game birds in Greece based on genetic tests. XXX International Union of Game Biologists Conference (Βαρκελώνη, Ισπανία). p188. Παρουσίαση από Α. Τριανταφυλλίδη.

99. Liousia V., Triantafyllidis A. & Leonardos I.D. (2011). Biology of Syngnathus typhle in Greece. The Syngnathid Biology International Symposium (Fiskebäckskil Sweden), p 62.

100. Papakosta M.A., Andreadou M., Tsoupas A., Karaiskou N., Bakaloudis D.E., Chatzinikos E., Sakoulis A., Triantafyllidis A. & Vlachos C.G. (2012). Genetic analysis of stone marten (Martes foina) Greek populations. 12th ICZEGAR (Athens, Greece), p. 129. Παρουσίαση από Α.Τριανταφυλλίδη

101. Tsaparis D., Karaiskou N., Mertzanis Y. & Triantafyllidis A. (2012). Νon invasive genetic study and population monitoring of brown bear (Ursus arctos l.,) in the Kastoria region, Greece. 12th ICZEGAR (Athens, Greece), pp 181-182.

102. Cavraro F., Malavasi S., Torricelli P., Gkenas C., Liousia V., Leonardos I., Kappas I., Abatzopoulos T.J.& Triantafyllidis A. (2012). Population genetic structure of the Southern European Toothcarp  Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) (Actinopterygii: Cyprinodontidae) in the Mediterranean basin with focus in the Venice Lagoon. 50th ECSA conference (Venice, Italy).

103. Tsartsianidou V., Triantafillidou D., Karaiskou N., Tarantili P., Triantaphyllidis G.,  Georgakis E. & Triantafyllidis A. (2013). The differentiation between goat and sheep Greek dairy products using the official IEF German method generates false positive results due to κ-casein polymorphisms8th International Conference, IMA 2013-Instrumental Methods of Analysis-Modern Trends and Applications (Thessaloniki, Greece), p. 213.

104Βλαχάβας A., Καραΐσκου N., Δροσοπούλου E., Κοκοκύρης K. & Τριανταφυλλίδης  A. (2013) Γενετική ταυτοποίηση του περιεχομένου εμπορικών ιχθυάλευρων. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο ιχθυολόγων (Θεσσαλονίκη), σ. 339-442.

105Πελτέκη Ν.,  Τσιφτσής Σ.,  Καραΐσκου Ν.,  Τριανταφυλλίδης Α. & Δρούζας Α.Δ. (2013)  Απουσία ποικιλότητας στην περιοχή trnL, σε 21 είδη και υποείδη του γένους Epipactis Zinn. (Orchidaceae) της Ελλάδας. 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Θεσσαλονίκη), σ. 134.

106Liousia V., Triantafyllidis A. & Leonardos I.D. (2013). Βiometric and genetic analyses of Syngnathusspecies in Greece. 2nd Syngnathid Biology International Symposium (Faro, Portugal), p. 48.

107. Γαρεφαλάκη M., Σωτηρόπουλος A.Γ., Καραΐσκου N., Τριανταφυλλίδης A. & Στάικου A. (2014). Πρώτα αποτελέσματα ανάλυσης πατρότητας σε πληθυσμούς σαλιγκαριών του είδους Cornu aspersum36οΕπιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Ιωάννινα), σ. 54-55.

108. Γκαγκαβούζης Κ., Καραΐσκου Ν., Κατωπόδη Θ., Λεονάρδος Ι., Αμπατζόπουλος Θ.Ι., &Τριανταφυλλίδης Α. (2014). Γενετική ανάλυση φυσικών Ελληνικών πληθυσμών τσιπούρας (Saurata) με τη χρήση μικροδορυφορικού DNA. 36ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Ιωάννινα), σ. 60-61.

109. Κυριάκης Δ., Φειδάντσης Κ., Καϊτετζίδου Ε., Τριανταφυλλίδης Α. & Αντωνοπούλου Ε. (2014)Επίδραση λιποπολυσακχαρίτη στην τσιπούρα (sparus aurataσε μετα-μεταφραστικό επίπεδο. 36οΕπιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Ιωάννινα), σ 174-175.

110. Μηνούδη Σ., Καραΐσκου Ν. & Τριανταφυλλίδης Α. (2014). Ποιοτική ανίχνευση νοθείας σε τρόφιμα μεDNA ανάλυση. 36ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Ιωάννινα), σ 222-223.

111. Σαρρόπουλος Ι., Τριανταφυλλίδης Α., Κουβάτση Α. (2014) Προκαταρκτικά δεδομένα από την ανάλυση στον ελληνικό πληθυσμό του πολυμορφισμού rs4950, ο οποίος σχετίζεται με την κατάληψη ηγετικών θέσεων. 36ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Ιωάννινα), σ 316-317.

112. Τριανταφυλλίδης Α. (2015). Εφαρμογές των γενετικών δεικτών στην Ιχνηλασιμότητα και μελλοντικές προεκτάσεις. 37ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Βόλος), σσ 438a-439b.

113. Γιοφτσίδη Σ., Λουκοβίτης Δ., Καραΐσκου Ν., Τριανταφυλλίδης Α. & Χατζηπλής Δ. (2015) Ανίχνευση γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων (QTL) στην εκτρεφόμενη τσιπούρα (Sparus aurata L.). 37ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Βόλος), σ. 80-81.

114. Γκαγκαβούζης Κ., Καραΐσκου Ν., Καβακιώτης Ι. & Τριανταφυλλίδης Α. (2015) προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη γενετική ανάλυση εκτρεφόμενων πληθυσμών τσιπούρας (S. aurata) Ελληνικών εταιριών, με τη χρήση σημειακών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNPS). 37ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Βόλος), σ84-85.

115 Δημόπουλος Ε.Α., Λουκοβίτης Δ., Καραΐσκου Ν., Τριανταφυλλίδης Α. & Χατζηπλής Δ (2015). Γενετική ποικιλότητα σε εκτροφές προβάτων. 37ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Βόλος), σ 102-103. Βράβευση Παρουσίασης.

116 Κριαρίδου Χ., Λουκοβίτης Δ., Καραΐσκου Ν., Τσιγγενόπουλος Κ., Τριανταφυλλίδης Α. & Χατζηπλής Δ. (2015). Ανάλυση σύνδεσης και επιβεβαίωση γονιδιακών τοπων ποσοτικών ιδιοτήτων που επηρεάζουν το βάρος στις ομάδες σύνδεσης 1 και 9 σε δύο πληθυσμούς εκτρεφόμενης τσιπούρας (Sparus aurata L.). 37ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Βόλος),  σ 192-193.

117 Μηνούδη Σ., Καραΐσκου Ν. & Τριανταφυλλίδης Α. (2015). Ποιοτικές και ποσοτικές γενετικές αναλύσεις τροφίμων. 37ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Βόλος),  σ 238-239.

118 Τσαρτσιανίδου Β., Ardura A., Τριανταφυλλίδης Α. & Garcia-Vazquez E. (2015) Χρήση του DNA barcoding με σκοπό την ταυτοποίηση ειδών, την ανίχνευση ειδών - εισβολέων και την εκτίμηση της Βιοποικιλότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον. 37ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Βόλος),  σ 398-399.

119 Τριανταφυλλίδης Α., Καραισκου Ν. & Μηνούδη Σ. (2015).  Ποιοτική και ποσοτική γενετική ταυτοποίηση στα ελληνικά τρόφιμα. 11ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής, (Θεσσαλονίκη).

120 Gkagkavouzis K., Ogden R., Murray-Dickson G., Maroso F., Karaiskou N., Triantafyllidis A. & Taylor M. (2015). Development of a SNP panel for the identification of wild and farmed individuals of Gilthead sea bream (Sparus aurata) sampled in Greece. Population Genetics Group Meeting 49 (Edinburgh), p 54.

121 Pelteki N., Tsiftsis S., Karaiskou N., Triantafyllidis A. & Drouzas A.D. (2015). Low genetic differentiation among 21 different species and subspecies of the genus Epipactis native in Greece. 15th International Conference on Temperate Orchids Research & Conservation (Samos), p108.

122 Γκαγκαβούζης K., Καραΐσκου N., Murray-Dickson G., Maroso F., Bargelloni L., Taylor M., & Τριανταφυλλίδης A. (2016). Γενετική ανάλυση και ταυτοποίηση φυσικών και εκτρεφόμενων πληθυσμών τσιπούρας (Sparus aurata) ελληνικών υδάτων. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων (Καβάλα), σσ 401-404.

123 Μηνούδη Σ., Καραΐσκου1 Ν., Αυγέρης Μ., Γκαγκαβούζης Κ., Ταραντίλη Π., Τριανταφυλλίδου Δ., Παλίλης Λ., Αβραμοπούλου Β., Μπαρμπέρης Κ. & Τριανταφυλλίδης Α. (2016). Έλεγχος νοθείας σε εμπορικά προϊόντα ιχθυηρών στην Ελλάδα με γενετικές μεθόδους. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων (Καβάλα), σσ 429-432.

124 Σιαμέτης A., Γκαγκαβούζης K., Καβακιώτης I., Καραΐσκου N. & Τριανταφυλλίδης A. (2016) Γενετική διάκριση άγριων και καλλιεργούμενων πληθυσμών του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax) στα ελληνικά ύδατα. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων (Καβάλα), σσ 453-456.

125 Nielsen E. Triantafyllidis A. & the Aquatrace Consortium (2016) Aquatrace: Providing molecular tools for assessing and monitoring potential genetic impact of aquaculture on native populations. Genomics in Aquaculture (Athens), p15.

126 Gkagkavouzis K., Ogden R., Murray-Dickson G., Maroso F., Karaiskou N., Triantafyllidis A. & Taylor M. (2016). Targeted SNP genotyping enables identification of wild and farmed Greek sea bream (Sparus aurata).  Genomics in Aquaculture (Athens), p54.

127 Siametis A., Gkagkavouzis K., Kavakiotis I., Karaiskou N., Triantafyllidis A. & AQUATRACE consortium. (2016). Genetic analyses of Greek wild and farmed sea bass (Dicentrarchus labrax) populations. Genomics in Aquaculture (Athens), p55.

128 Στραχίνης Η., Πατρωνίδης Π., Καραΐσκου Ν., Πουλακάκης Ν., Jablonski D. & Τριανταφυλλίδης A. (2016). Μοριακή φυλογένεση των δύο ειδών του γένους Algyroides (Sauria: Lacertidae) της Βαλκανικής χερσονήσου. 38ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Καβάλα), σς 252-253.

129 Bargelloni L., Maroso F., de Innocentiis S., Triantafyllidis A., Gkagkavouzis K & the Aquatrace consortium (2016) RAD-tag SNPS reveal strong differentiation between broodstocks of gilthead sea bream (sparus aurata): implications for european aquaculture and wild stock management. Aquaculture Europe (Edinburgh), pp 605-606.

130 Volckaert FAM., Hillen J., Coscia I., Maes GE., Hellemans B., Van Houdt J., Taggart J., Maroso F., Bargelloni L., Gagavouzis K., Triantafyllidis A., Carr A., De Innocentiis S., Taylor M., Ogden R. & the Aquatrace consortium. (2016). Molecular traceability of farmed european sea bass in the wild. Aquaculture Europe (Edinburgh), p 1103.

131 Taylor MI., Murray-Dickson G., Webster L., Volckaert FAM., Hillen J., Coscia I., Maes GE. Hellemans B., Maroso F., Bargelloni L., Gagavouzis K., Τriantafyllidis A., De Innocentiis S., Ogden R. & the Aquatrace consortium (2016). Traceability panels and detection and quantification of introgression between farmed and wild populations in european sea bass and gilt head sea bream Aquaculture Europe (Edinburgh), p 1017.

132 Αναστασιάδου Κ., Γκαγκαβούζης K., Καραΐσκου N., Τριανταφυλλίδης K. & Τριανταφυλλίδης A. (2017) Είναι αυτή η τσιπούρα «αλανιάρα»; Ιχνηλασιμότητα με τη χρήση μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNPs) Προκαταρκτικά αποτελέσματα. 39ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Λαμία), σσ 28-29.

133 Kavakiotis I., Bardos K., Triantafyllidis A. & Vlahavas I. (2017). Experimental comparison of marker evaluation metrics for high dimensional population genomic data. Proceedings of the Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB17) (Athens)

134 Kavakiotis I, Intzevidou K., Triantafyllidis A. & Vlahavas I. (2017) Exploring marker selection in high dimensional population genomic data through social choice and voting theory methods. Proceedings of the Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB17) (Athens).

135 Patronidis P., Karaiskou N., Gkagkavouzis K., Lazarou G., Tragos A., Tsaknakis Y., Mertzanis Y., Triantafyllidis A. (2018) Genetic structure of a brown bear (Ursus arctos) subpopulation in the extreme NW of Greece. 26th International Conference on bear research and management, (Ljubljana), p 178.

136 Volckaert F., Hillen J., Hablützel P., Maes G., Herten K., Chaturvedi A., Ogden R., Taylor M., Maroso F., Verheyden D., Cambiè G., Gkagkavouzis K., Triantafyllidis A., De Innocentiis S. & Coscia I. (2018). Seascape-mediated patterns and processes of population differentiation in European seabass. 53rd European Marine Biology Symposium (Ostend) p 98.

137 Παπαβασιλείου Σ., Τσούπας Α., Μηνούδη Σ., Γκαγκαβούζης Κ., Πετρίκη Ο., Μπόμπορη Δ. & Τριανταφυλλίδης Α. (2018) Γενετική ανάλυση ιχθύων του γένους Barbus από συστήματα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας με προσέγγιση DNA-Barcoding 39ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Βέροια), σσ 176-177.

138 Kazilas C., Ćirović D., Karaiskou N., Minoudi S., Youlatos D. & Triantafyllidis A. (2018). Phylogenetic analysis of European ground squirrel populations, Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) from the Balkan peninsula. VII. European Ground Squirrel Meeting. (Budapest), p 68.

139 Alexiou R., Tourli F., Minoudi S., Tsartsianidou V., Stamou G., Triantafyllidis A. & Michaloudi E. (2018). Morphological and genetic identification of the cladocera of the genus Diaphanosoma at species level in 5 Greek lakes. 3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment (Volos), pp 746-747.

140 Tsoupas A., Papavasileiou S., Minoudi S., Gkagkavouzis K., Petriki O., Bobori D., Sapounidis A., Koutrakis M., Leonardos I., Karaiskou N., Triantafyllidis A. (2018) DNA barcoding identification of greek freshwater fishes. 3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment (Volos), pp 409-413.

141 Μουλιστάνος Α., Καραΐσκου Ν., Γκαγκαβούζης Κ., Murray-Dickson G., Ghazali Μ, Μηνούδη Σ., Καλαεντζής Κ., Χατζηνίκος Ε., Κιούσης Δ., Μάνιος Ν., Ball Α., Senn H. & Τριανταφυλλίδης Α. (2019). Γενετική ανάλυση πληθυσμών της πεδινής πέρδικας (Perdix perdix) στην Ελλάδα βάσει της μικροδορυφορικής ανάλυσης 41ο Επιστημονικό συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. (Κατερίνη), σσ 181-182.

142 Alexiou R., Tourli F., Minoudi S., Tsartsianidou V., Stamou G., Triantafyllidis A. & Michaloudi E. (2019). Diversity of Diaphanosoma in 7 Greek lakes based on morphological and molecular assessments. 14th ICZEGAR (Thessaloniki), p11.

143 Strachinis I., Poulakakis N., Karaiskou N., Patronidis P., Patramanis I., Jablonski D. & Triantafyllidis A. (2019) Molecular phylogeny of the two Algyroides species (Sauria: Lacertidae) in the Balkan Peninsula, A. nigropunctatus and A. moreoticus. 14th ICZEGAR (Thessaloniki), p 149.

144 Martin-Collado D., Vouraki S., Rubio A., Serrano M., Argyriadou A., Tsartsianidou V., Triantafyllidis A., Arsenos G., & Diaz C. (2019). Factors influencing sheep farmer attitudes towards breeding tools across Mediterranean breeds. 1stJoint Meeting, FAO-CIHEAM Networks on Sheep and Goats and on Mediterranean Pastures (Marocco), p23.

 

VII. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συμμετείχα στις παρακάτω επιτροπές του τμήματος Βιολογίας:

 

 1. Επιτροπή Ποσοτικοποίησης των δυνατοτήτων του τμήματος (2004-2009).
 2. Επιτροπή Επικοινωνιακού Σχεδιασμού (2005-2007).
 3. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων/Ανταλλαγών στο πρόγραμμα Erasmus/Socrates (2005-σήμερα).
 4. Επιτροπή Συντονισμού ECTS (2011-2017).
 5. Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων (2006-2007).
 6. Επιτροπή Προετοιμασίας στοιχείων επαγγελματικών δικαιωμάτων Πτυχιούχων Τμημάτων Βιολογίας (Ιούλιος 2007).
 7. Επιτροπή Διασφάλισης και Ανταγωνιστικότητας του Τμήματος - Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΟΜ.Ε.Α. (2007-σήμερα).
 8. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και Εκπαιδευτικής Στρατηγικής (2011-2014). Αναπληρωματικό Μέλος.
 9. Επιτροπή Ερευνητικής Στρατηγικής & Υλικοτεχνικής Υποδομής (2011-2014) Αναπληρωματικό Μέλος.
 10. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Άνοιξη 2013, 2014- 2019).
 11. Επιτροπή Ιστοσελίδας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (2018- σήμερα)

ΙI. Επιτροπή της  κοσμητείας ΣΘΕ

 

 1. Επιτροπή Erasmus (2014-).

 

ΙII. Επιτροπή της  Πρυτανείας ΑΠΘ

 1. Επιτροπή Ευρωπαϊκών και Εκπαιδευτικών προγραμμάτων (2015-2019)
 2. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του δικτύου “Utrecht” (2015-)

ΙV. Μέλος συνελεύσεων

 1. Εκπρόσωπος Τομέα ΓΑΜΒ στη Γενική Συνέλευση Τμήματος Βιολογίας (2004-2008, 2011-2016, 2018-2019).
 2. Εκπρόσωπος Τμήματος Βιολογίας στη Γενική Συνέλευση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. «Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες» (2004-2008).
 3. Εκπρόσωπος Τμήματος Βιολογίας στη Σύγκλητο (2007-2008).
 4. Εκπρόσωπος Τμήματος Βιολογίας στην επιτροπή «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά μαθήματα Α.Π.Θ» (2012- 2015).
 5. Εκπρόσωπος Τμήματος Βιολογίας στο πρόγραμμα European University Foundation – Campus Europae (2013- σήμερα).
 6. Εκπρόσωπος Τμήματος Βιολογίας στο πρόγραμμα Erasmus Mundus (2013- 2016).
 7. Εκπρόσωπος Τμήματος Βιολογίας στη Γενική Συνέλευση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. “Οικολογική Ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής» (2013- 2016).
 8. Εκπρόσωπος Τμήματος Βιολογίας στη Γενική Συνέλευση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. “Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (2018- σήμερα).

 

 

 

 

Β. Κριτής Επιστημονικών Εργασιών

 

 1. Animal Biotechnology (1 εργασία)
 2. Aquaculture (24 εργασίες)
 3. Aquatic Environment Interaction (1 εργασία)
 4. Aquaculture Research (2 εργασίες)
 5. Aquatic Conservation (2 εργασίες)
 6. Biochemical Genetics (1 εργασία)
 7. Biochemical Systematics & Ecology (2 εργασίες)
 8. Biodiversity and Conservation (1 εργασία)
 9. Biological Journal of the Linnean Society (4 εργασίες)
 10. Belgian Journal of Zoology (1 εργασία)
 11. Cahiers de Biologie Marine (1 εργασία)
 12. Conservation Genetics (3 εργασίες)
 13. Environmental Biology of Fishes (1 εργασία)
 14. European Journal of Wildlife Research (1 εργασία)
 15. Fisheries Research (1 εργασία)
 16. Gene (1 εργασία)
 17. Heredity (1 εργασία)
 18. Herpetologica (1 εργασία)
 19. ICES Journal of Marine Science (4 εργασίες)
 20. International Journal of Genomics (1 εργασία)
 21. Journal of Agricultural and Food Chemistry (1 εργασία)
 22. Journal of Biogeography (2 εργασίες)
 23. Journal of Biological Research (9 εργασίες)
 24. Journal of Biological Research – Biomed Central (1 εργασία)
 25. Journal of Fish Biology (1 εργασία)
 26. Journal of Heredity (1 εργασία)
 27. Journal of Zhejiang University Science B (1 εργασία)
 28. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research (2 εργασίες)
 29. Landscape and Urban Planning (1 εργασία)
 30. Marine Biology (2 εργασίες)
 31. Marine Biotechnology (1 εργασία)
 32. Marine Ecology Progress Series (1 εργασία)
 33. Mitochondrial DNA (1 εργασία)
 34. Marine Genomics (2 εργασίες)
 35. Molecular Ecology (1 εργασία)
 36. Molecular Ecology Resources (3 εργασίες)
 37. Plos ONE (3 εργασίες)
 38. Zoological Science (1 εργασία)

 

 

X. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών

European Society for Marine Biotechnology

European Society for Evolutionary Biology

European Ichthyological Society

Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων

 

 

XI. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

 

Α. Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική διατριβή (1995-1999): Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θέμα "Μελέτη της γενετικής δομής των δύο ειδών του γένους Silurus (Pisces, Siluridae) της Ελλάδας ". Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Καρακούσης και μετέπειτα ο Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Αμπατζόπουλος. Βαθμός: Άριστα.

 

 

B. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 
Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά του Science Citation Index

1. Mamouris Z., Apostolidis A., Triantafyllidis A., Ecomomidis P. & Triantaphyllidis C. (1998). Relationship between morphometric and genetic variation in red mullet (Mullusbarbatus) populations from Greek Seas. FoliaZoologica 47, 295-303. (IF 0,529)

2. TriantafyllidisA., Ozouf-Costaz C., Rab P., Suciu R. & Karakousis Y. (1999). Allozyme variation in European silurid catfishes, SilurusglanisandSilurusaristotelisBiochemicalSystematics &Ecology27, 487-498. (IF 0,906)Υπεύθυνοςσυγγραφέας.

3. TriantafyllidisA., Abatzopoulos T.J. & Economidis P.S. (1999). Genetic differentiation and phylogenetic relationships among Greek Silurusglanis and Silurusaristotelis (Pisces, Siluridae) populations, assessed by PCR-RFLP analysis of mitochondrial DNA segments. Heredity 82, 503-509. (IF 2,872)Υπεύθυνοςσυγγραφέας.

4. Krieg F., Estoup A., Triantafyllidis A. & Guyomard R. (1999). Isolation of microsatellite loci in European catfish, Silurus glanis. Molecular Ecology 8, 1964-1966. (IF 4,825)

5. Krieg F., Triantafyllidis A. & Guyomard R. (2000). Mitochondrial DNA variation in European populations of Silurus glanis. Journal of Fish Biology 56, 713-724. (IF 1,393)

6. Triantafyllidis A., Krieg F., Cottin C., Abatzopoulos T.J., Triantaphyllidis C. & Guyomard R. (2002). Genetic structure and phylogeography of European catfish (Silurus glanis) populations.Molecular Ecology 11, 1039-1055. (IF 4,825)

7. Triantafyllidis Α., Abatzopoulos T.J., Leonardos J. & Guyomard R. (2002). Microsatellite analysis of the genetic population structure of native and translocated Aristotle’s catfish (Silurus aristotelis).Aquatic Living Resources 15, 351-359. (IF 1,247)

8. Karaiskou N., Apostolidis A.P., Triantafyllidis A., Kouvatsi A. & Triantaphyllidis C. (2003). Genetic identification and phylogeny of three species of the genus Trachurus based on mtDNA analysis. Marine Biotechnology 5, 493-504. (IF 2,408)

9. Katsares V., Apostolidis A.P., Triantafyllidis A., Kouvatsi A. & Triantaphyllidis C. (2003). Development of mitochondrial DNA primers for use with homarid lobsters. Marine Biotechnology 5, 469-479. (IF 2,408)

10. Abatzopoulos T.J., Triantaphyllidis G.V., Roedaki N., Baxevanis A.D., Triantafyllidis A. & Sorgeloos P. (2003). Elevated salinities may enhance the recovery of hydrated heat-shocked Artemia fransciscana cysts (International Study on Artemia. LXV). Belgian Journal of Zoology 133, 105-111. (IF 0,333)

11. Karaiskou N., Triantafyllidis A. & Triantaphyllidis C. (2003). Discrimination of three Trachurusspecies using both mitochondrial and nuclear based DNA approaches. Journal of Agricultural and Food Chemistry 51, 4935-4940. (IF 2,322)

12. Gajardo G., Crespo J., Triantafyllidis A., Tzika A., Baxevanis A.D., Kappas I. & Abatzopoulos T.J. (2004). Species identification of Chilean Artemia populations based on mitochondrial DNA RFLP analysis. Journal of Biogeography 31, 547-555. (IF 2,878)Υπεύθυνοςσυγγραφέας.

13. Stamatis C., Triantafyllidis A.,Moutou K.Α. & Mamuris Z. (2004). Mitochondrial DNA variation in Northeast Atlantic and Mediterranean populations of Norway lobster, Nephrops norvegicus.Molecular Ecology 13, 1377-1390. (IF 4,825)

14. Karaiskou Ν., Triantafyllidis Α. & Triantaphyllidis C. (2004). Shallow genetic structure of three marine species of the genus Trachurus in European waters. Marine Ecology Progress Series 281, 193-205. (IF 2,286)

15Triantafyllidis A., Apostolidis A.P., Katsares V., Kelly E., Mercer J., Hughes M., Jørstad K.E., Tsolou A., Hynes R. & Triantaphyllidis C. (2005). Mitochondrial DNA variation in the European lobster (Homarus gammarus) throughout the range. Marine Biology 146, 223-235. (IF 1,756)

16. Baxevanis A.D., Triantaphyllidis G.V., Kappas I., Triantafyllidis A., Triantaphyllidis C.D. & Abatzopoulos T.J. (2005). Evolutionary assessment of Artemia tibetiana (Crustacea, Anostraca) based on morphometry and 16S rRNA RFLP analysis. Journal of Zoological Systematics & Evolutionary Research 43, 189-198. (IF 1,826)

17. Papakostas S., Triantafyllidis A., Kappas I. & Abatzopoulos T.J. (2005). The utility of the 16S gene in investigating cryptic speciation within the Brachionus plicatilis species complex. Marine Biology 147, 1129-1139. (IF 1,756)

18. Karaiskou Ν., Triantafyllidis Α., Margaroni Μ., Karatzas D. & Triantaphyllidis C. (2005). A double DNA approach for identifying Macrorhamphosus scolopax (Pisces, Centriscidae). ICES Journal of Marine Science 62, 1683-1690. (IF 1,469)

19. Leonardos I.D., Kagalou I., Triantafyllidis A. & Sinis A. (2005). Life history traits of Ylikiensis roach (Rutilus ylikiensis) in two Greek lakes of different trophic state. Journal of Freshwater Ecology20, 715-722. (IF 0,376)

20. Papakostas S., Dooms S., Triantafyllidis A., Deloof D., Kappas Ι., Dierckens Κ., De Wolf Τ., Bossier P.,Vadstein O., Kui S., Sorgeloos P. & Abatzopoulos T.J. (2006). Evaluation of DNA methodologies in identifying Brachionus species used in European hatcheries. Aquaculture 255, 557-564. (IF 2,081)

21. Stamatis C., Triantafyllidis A.,Moutou K.A. & Mamuris Z. (2006). Allozymic variation in Northeast Atlantic and Mediterranean populations of Norway lobster, Nephrops norvegicusICES Journal of Marine Science 63, 875-882. (IF 1,469)

22. Papakostas S., Dooms S., Christodoulou M., Triantafyllidis A., Kappas I., Dierckens K., Bossier P., Sorgeloos P. & Abatzopoulos T.J. (2006). Identification of cultured Brachionus rotifers based on RFLP and SSCP screening. Marine Biotechnology 8, 547-559. (IF 2,408)Υπεύθυνοςσυγγραφέας.

23. Dooms S., Papakostas S., Hoffman S., Delbare D., Dierckens K., Triantafyllidis A., De Wolf T., Vadstein O., Abatzopoulos T.J., Sorgeloos P. & Bossier P (2007). Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) as a tool for the characterisation of Brachionus sp. strains. Aquaculture, 262 29–40. (IF 2,081)

24. Leonardos I., Kagalou I. & Triantafyllidis A. (2007). Threatened fishes of the world: Silurus aristotelis (Agassiz 1856) (Siluridae). Brief Communication, Environmental Biology of Fishes 78, 285–286. (IF 0,934)

25. Ekateriniadou L.V., Panagiotidis C.H., Terzis A., Ploumi K., Triantafyllidis A., Deligiannidis P., Triantaphyllidis C. & Sklaviadis T. (2007). Genotyping for PrP gene polymorphisms in rare Greek breeds of sheep. Short Communication Veterinary Record 160, 194-195. (IF 1,168)

26. Papakostas S., De Wolf T., Triantafyllidis A., Vasileiadou K., Kanellis D., Cecconi P., Kappas I. & Abatzopoulos T.J. (2007). Follow-up of hatchery rotifer cultures with regard to their genetic identity. Journal of Biological Research 7, 41-49.

27Triantafyllidis A., Leonardos I., Bista I., Kyriazis I.D., Stoumboudi M.Th., Kappas I., Amat F. & Abatzopoulos T.J. (2007). Phylogeography and genetic structure of the Mediterranean killifishAphanius fasciatus (Cyprinodontidae). Marine Biology 152, 1159-1167. (IF 1,756)

28. Karaiskou N., Triantafyllidis A., Alvarez P., Lopez P., Garcia-Vasquez E. & Triantaphyllidis C. (2007).Horse mackerel egg identification using DNA methodology. Short Communication. Marine Ecology 28, 429-434. (IF 0,936)

29. Vasileiadou Κ., Papakostas S., Triantafyllidis A., Kappas I. & Abatzopoulos T.J. (2009). A multiplex PCR method for rapid identification of Brachionus rotifers. Marine Biotechnology 11, 53–61. (IF 2,962)

30. Karaiskou N., Triantafyllidis A., Katsares V., Abatzopoulos T.J. & Triantaphyllidis C (2009) Microsatellite variability of wild and farmed populations of Sparus aurataJournal of Fish Biology74, 1816–1825. (1,330)

31. Imsiridou A., Triantafyllidis A., Baxevanis A.D. & Triantaphyllidis C. (2009) Genetic characterization of common carp (Cyprinus carpio) populations from Greece using mitochondrial DNA sequences. Biologia 64, 781-785. (0,609)

32. Garcia-Vazquez E., Horreo J.L., Campo D., Machado-Schiaffino G., Bista I., Triantafyllidis A. & Juanes F. (2009). Mislabeling of two commercial North American hake species suggests underreported exploitation of offshore hake. Transactions of the American Fisheries Society 138, 790-796. (1,603)

33. Papakostas S., Triantafyllidis A., Kappas I. & Abatzopoulos T.J. (2009). Clonal composition ofBrachionus plicatilis s.s. and B. sp. ‘Austria’ hatchery strains based on microsatellite data.Aquaculture 296, 15-20. (IF 2,044)

34. Karaiskou N., Moran P, Georgitsakis G., Abatzopoulos T.J. & Triantafyllidis A. (2010) High allelic variation of MHC class II alpha antigen and the role of selection in wild and cultured Sparus aurata populations. Hydrobiologia 638, 11-20. (1,964)

35. Garefalaki M.E., Triantafyllidis A., Abatzopoulos T.J. & Staikou A. (2010). The outcome of sperm competition is affected by behavioural and anatomical reproductive traits in a simultaneously hermaphroditic land snail. Journal of Evolutionary Biology 23, 966-976. (3,656)

36. Triantafyllidis A., Karaiskou N., Perez J., Martinez J.L., Roca A., Lopez B. & Garcia-Vazquez E. (2010). Fish allergy risk derived from ambiguous vernacular fish names: Forensic DNA-based detection in Greek markets. Food Research International 43, 2214-2216. (2,416)

37. Μichaelidis Β., Μichailidis S., Triantafyllidis A. & Kyriakopoulou-Sklavounou P. (2010). Isoforms of enzymes of intermediated metabolism during the hibernation of the water frog Rana ridibunda Journal of Biological Research 14, 191–198. (IF 0,682)

38. Maniatsi S., Baxevanis A.D., Kappas I., Deligiannidis P., Triantafyllidis A., Papakostas S., Bougiouklis D. & Abatzopoulos T.J. (2011). Is polyploidy a persevering accident or an adaptive evolutionary pattern? The case of the brine shrimp Artemia. Molecular Phylogenetics and Evolution58, 353-364. (IF 3,889)

39. Garcia-Vazquez Ε., Perez J., Martinez J.L., Pardinas A.F., Lopez B., Karaiskou N., Casa M.F., Machado-Schiaffino G., Triantafyllidis A. (2011). High Level of Mislabeling in Spanish and Greek Hake Markets Suggests the Fraudulent Introduction of African Species. Journal of Agricultural and Food Chemistry 59, 475-480. (IF 2,816)

40. Karaiskou Ν., Lappa Μ., Kalomoiris S., Oikonomidis G., Psaltopoulou C., Abatzopoulos T.J., Triantaphyllidis C., Triantafyllidis A. (2011). Genetic monitoring and effects of stocking practices on small Cyprinus carpio populations. Conservation Genetics 12, 1299-1311. (1,255)

41Triantafyllidis A., Bobori D., Koliamitra C., Gbandi E., Mpanti M., Petriki O. & Karaiskou N. (2011) DNA barcoding analysis of fish species diversity in four north Greek Lakes. Mitochondrial DNA 22, 37-42. (IF 1,273)

42. Alexandri P., Triantafyllidis A., PapakostasS., ChatzinikosE., PlatisP., PapageorgiouN., LarsonG., Abatzopoulos T.J., Triantaphyllidis C. (2011). The Balkans and the colonization of Europe: the post-glacial range expansion of the wild boar, Sus scrofaJournal of Biogeography (accepted) (IF 4,273).

43. Papakostas S., Michaloudi E., Triantafyllidis A., Kappas I. & Abatzopoulos, T.J. (2013) Allochronic divergence and clonal succession: two microevolutionary processes sculpturing population structure of Brachionus rotifers. Hydrobiologia 700, 33-45. (IF 1,985)

44. Tsaparis D., Karaiskou N., Mertzanis Y. & Triantafyllidis A.  (2014) Non invasive genetic study and population monitoring of brown bear (Ursus arctos) in Kastoria region – Greece. Journal of Natural Historyhttp://dx.doi.org/10.1080/00222933.2013.877992 (IF 0,775)

45. Kavakiotis Ι., Triantafyllidis Α., Samaras P., Voulgaridis Α., Karaiskou Ν., Konstantinidis E. &Vlahavas Ι (2014). Pattern discovery for microsatellite genome analysis.  Computers in Biology and Medicine 46, 71-78. (IF 1,162)

46. Karaiskou N, Tsakogiannis A., Gkagkavouzis K., Οperator of Parnitha’s National Park, Papika S., Latsoudis P., Kavakiotis I., Pantis J., Abatzopoulos T.H., Triantaphyllidis C. & Triantafyllidis A.(2014) Greece: a balkan subrefuge for a remnant red deer (Cervus elaphus) population.Journal of Heredity, 105, 334-344 (IF 1,995)

47.  Kavakiotis I., Triantafyllidis A., Ntelidou D., Alexandri P., Megens H.J., Crooijmans R., Groenen MAM, Tsoumakas G. & Vlahavas I (2015). TRES: Identification of Discriminatory and Informative SNPs from Population Genomic Data.", Journal of Heredity,Wiley,2015 2015 Sep-Oct;106(5):672-6. doi: 10.1093/jhered/esv044. Epub 2015 Jul 2.

48 Cavraro F., Malavasi S., Torricelli P., Gkenas C., Liousia V., Leonardos I., Kappas I., Abatzopoulos T.J. & Triantafyllidis A. (2017). Genetic structure of the South European Toothcarp Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) (Actinopterygii: Cyprinodontidae) populations in the Mediterranean basin with a focus on the Venice lagoon. The European Zoological Journal 84, 153-166.

49 Alexandri P., Megens H.J., Crooijmans R.P.M.A., Groenen M.A.M., Goedbloed D.J., Herrero-Medrano J.M., Rund L.A., Schook L.B., Chatzinikos E., Triantaphyllidis C. & Triantafyllidis A. (2017). Distinguishing migration events of different timing for wild boar in the Balkans. Journal of Biogeography 44, 259-270.

50. Tsartsianidou V., Triantafillidou D., Karaiskou N., Tarantili P., Triantafillidis G., Georgakis E., Triantafyllidis A. (2017). Caprine and ovine Greek dairy products: The official German method generates false-positive results due to κ-casein gene polymorphism. Journal of Dairy Science 100, 3539-3547.

51. Laggis A., Baxevanis A.D., Charalampidou A., Maniatsi S., Triantafyllidis A. & Abatzopoulos T.J. (2017). Microevolution of the noble crayfish (Astacus astacus) in the Southern Balkan Peninsula. BMC Evolutionary Biology 17, 122.  DOI: 10.1186/s12862-017-0971-6.

52. Michaloudi Ε., Mills S., Papakostas S., Stelzer C.P., Triantafyllidis A., Kappas I., Vasileiadou K., Proios K. & Abatzopoulos TJ (2017). Morphological and taxonomic demarcation of Brachionus asplanchnoidis Charin within the Brachionus plicatilis cryptic species complex (Rotifera, Monogononta). Hydrobiologia 796, 19-37. DOI: 10.1007/s10750-016-2924-2.

53. Yang B., Cui L., Perez-Enciso M., Traspov A., Crooijmans R.P.M.A., Zinovieva N., Schook L.B., Archibald A., Gatphayak K., Knorr C., Triantafyllidis A., Alexandri P., Semiadi G., Hanotte O., Dias D., Dovč P., Uimari P., Iacolina L., Scandura M., Groenen M.A.M., Huang L. & Megens H.-J. (2017). Genome-wide SNP data unveils the globalization of domesticated pigs. Genetics Selection Evolution 49, 71. DOI: 10.1186/s12711-017-0345-y.

54. Kavakiotis I., Samaras P., Triantafyllidis A. & Vlahavas I. (2017). FIFS: A data mining method for informative marker selection in high dimensional  population genomic data. Computers in Biology and Medicine 90, 146-154. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2017.09.020

55. Minoudi S., Papapetridis I., Karaiskou N., Chatzinikos E., Triantaphyllidis C., Abatzopoulos T.J. & Triantafyllidis A. (2018). Genetic analyses of brown hare (Lepus europaeus) support limited migration and translocation of Greek populations. PLoS One 31, 13:e0206327. DOI: 10.1371/journal.pone.0206327.

56. Vlachavas A., Karaiskou N., Kokokiris L., Zampeta F.I., Drosopoulou E. & Triantafyllidis A. (2019). Using genetic methods for analysis of fish meals and feeds employed in Greek mariculture. Aquaculture Research 50, 312-322. DOI: 10.1111/are.13900

57. Thacker C.E., Gkenas C., Triantafyllidis A., Malavasi S. & Leonardos, I. (2019). Phylogeny, systematics and biogeography of the European sand gobies (Gobiiformes: Gobionellidae). Zoological Journal of the Linnean Society 185, 212-225. DOI: 10.1093/zoolinnean/zly026.

58. Tsoupas A., Andreadou M., Papakosta M.A., Karaiskou N., Bakaloudis D.E., Chatzinikos E., Sakoulis A., Triantafyllidis A. & Vlachos C.G. (2019). Phylogeography of Martes foina in Greece. Mammalian Biology 95, 59-68. DOI: 10.1016/j.mambio.2019.02.004

59. Gkagkavouzis K., Karaiskou N., Katopodi T., Leonardos I., Abatzopoulos T.J. & Triantafyllidis A. (2019). The genetic population structure and temporal genetic stability of gilthead sea bream Sparus aurata populations in the Aegean and Ionian Seas, using microsatellite DNA markers. Journal of Fish Biology 94, 606-613.  DOI: 10.1111/jfb.13932.

60. Frantz L.A.F., Haile J., …., Triantafyllidis A., …, Girdland-Flink L. & Larson G. (2019). Ancient pigs reveal a near-complete genomic turnover following their introduction to Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences 116, 17231-17238. DOI: 10.1073/pnas.1901169116

61. Vavasis C., Simotas G., · Spinos E., Konstantinidis E., Minoudi S., Triantafyllidis A., · Perdikaris C., (2019). Occurrence of Pterois miles in the Island of Kefalonia (Greece): The Northernmost Dispersal Record in the Mediterranean Sea. Thalassas: An International Journal of Marine Sciences https://doi.org/10.1007/s41208-019-00175-x

62. Palm S., Vinterstare J., Nathanson J.E., Triantafyllidis A. & Petersson E. (2019). Reduced genetic diversity and low effective size in peripheral northern European catfish (Silurus glanis L.) populations. Journal of Fish Biology, doi: 10.1111/jfb.14152

 

Γ. Δημοσιεύσεις σε βιβλία-proceedings συνεδρίων μετά από κρίση

Jorstad K.E., Prodohl P.A., Agnalt A-L., Hughes M., Apostolidis A.P., Triantafyllidis A., Farestveit E., Kristiansen T.S., Mercer J. & Svasand T. (2004). Sub-Αrctic populations of European lobster,Homarus gammarus, in northern Norway. Environmental Biology of Fishes 69, 223-231.

Kavakiotis Ι., Triantafyllidis Α., Tsoumakas G & Vlahavas I. (2014) Feature Evaluation Metrics for Population Genomic Data.  Proceedings of 8th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2014) A. Likas, K. Blekas and D. Kalles (Eds.) Artificial intelligence: Methods and Applications, Lecture Notes in Computer Science,  8445,  pp 436-441.

Kavakiotis I., Triantafyllidis A., Tsoumakas G., Vlahavas I. (2016) Ensemble feature selection using rank aggregation methods for population genomic data. ACM International Conference Proceeding Series, art. no. a22, DOI: 10.1145/2903220.2903233

 

 

 

 

Δ. Διδακτικά εγχειρίδια-βοηθήματα

1.    Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα «Γενετική» στο Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2001-2003).

2.    Διδακτικές και Εργαστηριακές σημειώσεις καθώς και εποπτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή(Blackboard) για το μάθημα «Ειδικά Θέματα Γενετικής» στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ (2004-2011) με ετήσια ενημέρωση.

3. Δημιουργία Open Online Course για το μάθημα «Ειδικά Θέματα Γενετικής» (https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS146/) στο πλαίσιο του προγράμματος του ΑΠΘ AUTh OpenCourses. Βράβευση στις 24/9/2015 για την ποιότητα του παραχθέντος υλικού.

4. Δημιουργία Open Online Course για το μάθημα «Special Topics in Genetics» (https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS474/) στο πλαίσιο του προγράμματος του ΑΠΘ AUTh OpenCourses.

 

E. Βιβλία

1. Επιμέλεια μετάφρασης σε ένα κεφάλαιο του βιβλίου «Ανασυνδυασμένο DNA». Αγγλικός Τίτλος “Recombinant DNA (Genes and Genomes – A short course)”. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Μπάσδρα & Σία Ο.Ε. (2007).

2. Γενική Επιμέλεια μετάφρασης σε πέντε κεφάλαια του βιβλίου «iGenetics-Μια Μεντελική Προσέγγιση». Αγγλικός Τίτλος “iGenetics- A Mendelian approach)”. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Μπάσδρα & Σία Ο.Ε. (2009)

3. Συντονιστής της Ελληνικής Έκδοσης και επιμέλεια μετάφρασης ενός κεφαλαίου στο βιβλίο «Βασικές Αρχές Γενετικής». Αγγλικός Τίτλος “Concepts of Genetics”. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Μπάσδρα & Σία Ο.Ε. (2016)
 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές

65

Συνολικός αριθμός αναφορών

1002

H-index

20

 

 

Σύνολο παρουσιάσεων σε Επιστημονικά Συνέδρια

144

Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια

38

Συμμετοχή σε Ελληνικά Συνέδρια

18

 

 

Συντονιστής σε Εθνικά και Ευρωπαικα προγράμματα

14

Συμμετοχές σε Εθνικά προγράμματα

10

Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά προγράμματα

8

 

 

Επιβλέπων σε προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

50

Εξεταστής σε προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

32

Επιβλέπων σε πρακτικές

46

Επιβλέπων σε μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

12

Εξεταστής σε μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες:

12

Επιβλέπων σε διδακτορικές διατριβές
4

Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής διδακτορικών

5

Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής διδακτορικών

8

 

 

Αριθμός εργασιών που έκρινα για περιοδικά του Science Citation Index

90

 

 

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.