Τι νέο υπάρχει?       English version

Αφροδίτη Σιβροπούλου

I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θέση:    Επίκουρη Καθηγήτρια
Επώνυμο    : Σιβροπούλου

Όνομα        : Αφροδίτη 
Διεύθυνση    : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας
Τηλ. Γραφείου  : 0030 2310 998267
Email: asivropo@bio.auth.gr

Ι.1 ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Πτυχίο Βιολογίας, 1981, A.Π.Θ.
M.S. 1985, New Mexico State University, U.S.A,                                                                               
Διδακτορικό, 1991,  Α.Π.Θ.

 

I.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Λέκτορας, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

 

Ι.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Α. Μοριακοί μηχανισμοί αλληλεπίδρασης μικροοργανισμών με κύτταρα-ξενιστές.    

Β. Αντιμικροβιακή δράση ουσιών φυσικής προέλευσης

Γ. Αναγέννηση οστεΐνης – εφαρμογές.

 

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

 

ΙΙ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

ΙΙ.1.1. Τμήμα Βιολογίας

Α. Διδασκαλία
Μικροβιολογία 
Εργαστηριακές ασκήσεις Μικροβιολογίας 
Ειδικά θέματα Μικροβιολογίας                                                                                               
Βιοτεχνολογικές εφαρμογές μικροοργανισμών                                                                                             
Βιολογία (σε φοιτητές της Φ.Μ.Σ)

 

 

Β. Πρακτική Άσκηση
Επόπτρια Καθηγήτρια για περισσότερες από 15 Πρακτικές Ασκήσεις  φοιτητών

Γ. Διπλωματικές Εργασίες

1.     ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ Λ. (1997). Μελέτη των υποκλώνων του Bacillus thuringiensis που προέκυψαν μετά από αφανισμό πλασμιδίων.            

2.     ΑΡΜΑΚΑ Μ. (1998). Αντι-ιïκή δράση της DL-ισοβορνεόλης ενάντια στον ιό έρπητα απλό τύπου 1 (HSV-1).  

3.     ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α. (1999). Ενζυμική δράση πολυπεπτιδίων των σπορίων και των κρυστάλλων του στελέχους 1.1 του Bacillus thuringiensis.                                                                                           

4.     ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Γ. (1999). Μελέτη των ιϊκών και κυτταρικών παραγόντων που συμβάλλουν στο σχηματισμό συγκυτίων από τον ιό έρπητα απλό τύπου 1, στέλεχος S, HSV-1(S). 

5.     ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Θ. (2001).

6.     ΚΟΥΡΕΑΣ Δ. (2002). Απομόνωση και μελέτη ανθιστάμενου στην 1,8 κινεόλη στελέχους E.coli.

7.     ΣΤΕΑ Ε. (2002). Κλωνοποίηση της 140 kDa κρυσταλλικής πρωτεΐνης του στελέχους 1.1 του Bacillusthuringiensis.

8.     ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. (2002). Μελέτη της τοξικής δράσης των κρυστάλλων του Bacillusthuringiensis σε επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου προνύμφης D.melanogaster.

9.     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. (2003). Μελέτη της κατανομής του Bacillus sphaericus στον Ελλαδικό χώρο. (σελ. 64). # Επιβλ.:. Κολιάης Σ., Σιβροπούλου Α       

10. ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ Κ. (2003). Παραγωγή γλυκόζης από ακατέργαστες πρώτες ύλες με τη χρησιμοποίηση του στελέχους 1.1 του Bacillus thuringiensis.

11. ΚΑΚΑΡΗΣ Γ. (2003). Μελέτη της κρυσταλλικής πρωτεΐνης 32 kDa, του στελέχους 114Α του Bacillusthuringiensis.

12. ΚΑΝΑΤΑ Ε. (2003). Βιολογικός ρόλος της 140 kDa κρυσταλλικής πρωτεΐνης του στελέχους 1.1 του Bacillusthuringiensis.

13. ΣΤΑΜΑΤΕΡΗΣ Ε. (2004). Μελέτη της 140 kDa κρυσταλλικής πρωτεΐνης του στελέχους 1.1 του BacillusthuringiensisΈκφραση σε E.coli.

14. ΣΤΑΪΚΟΥ Ε. (2005). Αντιμικροβιακή δράση αιθερίων ελαίων ενάντια σε σποριογόνα βακτήρια του γένους Bacillus.

15. ΜΠΟΤΣΙΟΣ Σ. (2004). Mελέτη των κρυσταλλικών πολυπεπτιδίων των υποκλώνων του στελέχους Α4 του Bacillus thuringiensis.                                                                                         

16. ΤΟΥΜΠΑΡΗΣ Γ. (2004). Συγκριτική μελέτη των στελεχών του Bacillus sphaericus.                                                                                       

17. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ε. (2005). Συγκριτική μελέτη των στελεχών F και S του απλού έρπητα 1 (HSV-1).                                                                                                   

18. ΝΑΚΟΥ Ε. (2005).Έλεγχος των ιδιοτήτων του κλώνου pMAL150.

19. ΤΣΕΤΙΝΗ Σ. (2006). Αντι-ιϊκή δράση της ισοβορνεόλης in vivo.

20.  ΧΑΡΙΤΟΥ Π. (2006) Αντι- ιϊκή δράση της ισοβορνεόλης έναντι του Herpes Simplex Virus.

21.  KΟΥΡΤΖΕΛΗΣ Ι. (2006). Μελέτη του ανθιστάμενου στην 1,8-κινεόλη στελέχους 8879Α του E.coli.

22. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ Χ. (2006). Τοξική δράση της 140 kDa κρυσταλλικής πρωτεΐνης του Bacillusthuringiensis 1.1 σε κύτταρα εντερικού σωλήνα της Drosophila melanogaster.

23. ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ Γ. (2007). Βελτίωση βιολογικού καθαρισμού ζυθοποιίας με τη χρήση ενδογενών μικροοργανισμών.

23. MΑΪΔΟΥ Σ. (2007). Αντιμυκητιακή δράση συστατικών αιθερίων ελαίων των M.spicata και M.pulegium ενάντια σε κλινικά στελέχη δερματοφύτων. # Επιβλ.: Αρσενάκης Μ., Σιβροπούλου Α .

24. ΡΟΥΛΙΑΣ Α. (2007). Αντιμυκητιακή δράση συστατικών αιθερίων ελαίων των M.spicata και M.pulegium ενάντια σε κλινικά στελέχη δερματοφύτων. # Επιβλ.: Αρσενάκης Μ., Σιβροπούλου Α .

25. ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ Ν.(2008). Η επίδραση των μεταγραφικών προσαρμοστών ADA2b και GCN5 στους μηχανισμούς ανθεκτικότητας του Arabitopsis thaliana στο παθογόνοPseudomonas syringaea.                                                                                                    Τhe effect of transcriptional co-activators ADA2b and GCN5 in resistance mechanisms of Arabitopsis thaliana to Pseudomonas syringaea pathogen.#Επιβλ.: Βλαχονάσιος Κ., Σιβροπούλου Α

26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. (2008).Η παρουσία της Pseudomonas A1 σε βιοΰαλο μειώνει τόσο τον σχηματισμό υδροξυαπατίτη (HAp) όσο και τη μάζα της.

27.  ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ε. (2008). Χαρακτηρισμός ενδογενών μικροοργανισμών αποβλήτων ζυθοποιείου. 

28. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Κ. (2009). Ανάπτυξη, σε διαφόρων τύπων ικριώματα, κυττάρων που απομονώθηκαν από ανθρώπινο περιοδοντικό σύνδεσμο με στόχο την ιστική αναγέννηση.

 

ΙΙ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
    ΙΙ.2.1. Τμήμα Βιολογίας
    Α. Διδασκαλία

Δομή και οργάνωση γονιδιώματος - Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία (2003-2009)
Β. Διπλωματικές Εργασίες

1. ΣΜΕΡΛΑ Σ. (2003) Μελέτη στελεχών του Bacillus sphaericus”  # Επιβλ.: Σ. Κολιάης,  Σιβροπούκου Α.

2. ΖΑΜΙΟΥΔΗΣ Χ. (2005) Δευτερογενείς φαινολικοί μεταβολίτες του φυτού Origanum vulgare ως ενεργοποιητές της επίκτητης διασυστηματικής ανθεκτικότητας των φυτών.

3. Παπαδοπούλου Μ. (2008) Κυτταρικοί και ιϊκοί παράγοντες που συμβάλλουν στο σχηματισμό συγκυτίων του στελέχους S του απλού έρπητα τύπου 1(HSV1).

   

ΙΙI. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
 Σε εξέλιξη 2

ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.     "Λεμφοκυτταρικοί υποδοχείς". (1982), Υ.Υ.Π.Κ.Α.,  Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών.

2.     "Isolation and identification of microorganisms able to detoxify aflatoxins". (1983), Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α., Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού.   

3.     "Παραγωγή μονοειδικών αντιγόνων για την ανοσοδιάγνωση των λοιμώξεων που προκαλούν οι ερπητοϊοί HSV-1 και HSV-2". (1989) Γ.Γ.Ε.Τ.

4.     "Βελτίωση της τοξικότητας του Bacillus thuringiensis για την καταπολέμηση του Δάκου". (1992) Γ.Γ.Ε.Τ.

5.     "Biotechnological applications for plant regeneration, identification and certification aiming at the production of healthy propagation material and the industrial utilization of certain aromatic plants". (1992) Ευρωπαϊκή Ένωση, ECLAIR, Agro-industrial research.

6.     "Bacillus thuringiensis as a means of controlling Dacus oleae. Isolation and characterization of strains and genes for increased toxicity". (1993) Ευρωπαϊκή Ένωση, AIR-2 Agro-industrial research.

7.   “ΒΙΟΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ: Εφαρμογή σε Ακίνητες Οδοντιατρικές Αποκαταστάσεις’’ (2000-01), ΠΕΝΕΔ 99 (99 ΕΔ-544) , 

8.     “The biological response and interactions of fibroblast cell lines to dental ceramics modified by bioactive glass”. (2003-05) Γ.Γ.Ε.Τ., συνεργασίας Ελλάδος-Ρουμανίας.

9.      “Παρασκευή σύγχρονων υλικών με βιοενεργή συμπεριφορά- Μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων και κυτταρικής ανταπόκρισης νέου τύπου οδοντιατρικών κεραμικών τροποποιημένων με βιοενεργά κεραμικά” (2005-06) Πυθαγόρας ΙΙ .

10.   “Bacterial Toxins for Insect Control”. Ευρωπαϊκή Ένωση COST862.  

11. “Ανάπτυξη Οδοντιατρικών Βιοενεργών Κεραμικών Υλικών Συζευγμένων με Βιοπολυμερή Ικριώματα για Ιστική Ανάπλαση”. (2003) Γ.Γ.Ε.Τ. , ΠΕΝΕΔ.

 

 

VΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1.      Σιβροπούλου Α. και Μ. Αρσενάκης. (1989). Χαρτογράφηση της επαγωγικής λειτουργίας του α4 ρυθμιστικού γονιδίου του HSV-1. Πρακτικά 11ου Συνεδρίου EEBE

2.      Σιβροπούλου Α. και Μ. Αρσενάκης. (1991). Ρύθμιση της γλυκοπρωτεΐνης gD1 του ιού HSV-1 από την κύρια ρυθμιστική πρωτεΐνη α4. Πρακτικά 13ου Συνεδρίου EEBE

3.      Αρσενάκης Μ. και Α. Σιβροπούλου. (1991). Έκφραση των γλυκοπρωτεϊνών gGl και gG2 των ιών HSV-1 και HSV-2 σε μεταμορφωμένες κυτταρικές σειρές. Πρακτικά 13ου Συνεδρίου EEBE

4.      Νικολάου Κ., Σ. Παπανικολάου, Α. Σιβροπούλου. Σ. Κοκκίνη, Θ. Λαναράς και Μ. Αρσενάκης. (1995). Μελέτη των αντιβακτηριακών ιδιοτήτων των αιθερίων ελαίων της Μέντας. Πρακτικά 17ου Συνεδρίου EEBE

5.      Παπανικολάου Ε., Κ. Νικολάου, Α. Σιβροπούλου, Σ. Κοκκίνη, θ. Λαναράς και Μ. Αρσενάκης. (1995). Κυτταροτοξικές, αντι-ιïκές και αντιμικροβιακές ιδιότητες του αιθερίου ελαίου της Salvia fruticosa. Πρακτικά 17ου Συνεδρίου EEBE

6.      Απτόσογλου Σ., Α. Σιβροπούλου, Ε. Βασάρα, Δ. Μόσιαλος, Ε. Καραμανλίδου και Σ. Κολιάης. (1995). Μελέτη δειγμάτων του Bacillus thuringiensis από τον Ελλαδικό χώρο. Πρακτικά 17ου Συνεδρίου EEBE  

7.   Σιβροπούλου Α., Ε. Βασάρα, Σ. Απτόσογλου, Ε. Καραμανλίδου και Σ. Κολιάης. (1995).

Τοξικότητα του Bacillus thuringiensis στο Δάκο της ελιάς. Πρακτικά 17ου Συνεδρίου EEBE  

8. Βασάρα Ε., Α. Σιβροπούλου, Μ. Αρσενάκης και Σ. Κολιάης. (1996). Μελέτες στα πολυπεπτίδια των κρυστάλλων του Bacillus thuringiensis. Πρακτικά 18ου Συνεδρίου EEBE

9        Σιβροπούλου Α., Ε. Βασάρα, Λ. Χαριτίδου, Μ. Αρσενάκης και Σ. Κολιάης. (1996). Υποστελέχη του Bacillus thuringiensis ύστερα από κατεργασίες αφανισμού πλασμιδίων. Πρακτικά 18ου Συνεδρίου EEBE  

10     Απτόσογλου Σ., Α. Σιβροπούλου, Ε. Βασάρα και Σ. Κολιάης. (1996). Μελέτη στο πλασμιδιακό περιεχόμενο Ελληνικών στελεχών του Bacillus thuringiensis. Πρακτικά 18ου Συνεδρίου EEBE  

11. Gash S., D.Ellar, S.Aptosoglou, M.Arsenakis, A.Sivropoulou, E.Vasara, S.Koliais, T.M.Alberola, Y. Bel, F.Granero, M.J.Martinez-Sebastian, J.Ferre, G.Delrio, S.Rubino, A.Satta, G.Scarpellini, R.Prota. (1996). Insecticidal activity of isolates of Bacillus thuringiensis on larvae and adults of Bactrocera oleae Gmelin (Dipt., Tephritidae). XX International Congress of Entomology, Firenze, Italy.

12.    Αδάμ Κ., Α. Σιβροπούλου, Σ. Κοκκίνη, Θ. Λαναράς και Μ. Αρσενάκης. (1997). Αντιμυκητιακή δράση των αιθερίων ελαίων των Origanum vulgare subsp hirtumMentha spicata, Lavandula angustifolia, και Salvia fruticosa. Πρακτικά 19ου Συνεδρίου EEBE .

13.    Απτόσογλου Σ., Α. Σιβροπούλου και Σ. Κολιάης. (1997). Απομόνωση και μελέτη Ελληνικών στελεχών του Bacillus thuringiensis. Πρακτικά 19ου Συνεδρίου EEBE .

14.    Διακίδη-Κώστα Α., Α. Σιβροπούλου, Γ. Κοντόγουνης και Μ. Αρσενάκης. (1997). Χαρτογράφηση και χαρακτηρισμός συγκυτιακής μετάλλαξης σημείου στο καρβοξυτελικό άκρο της γλυκοπρωτεΐνης Β (gB) του ιού έρπητα απλού 1 (herpes simplex virus 1; HSV-1). Πρακτικά 19ου Συνεδρίου EEBE

15.    Χαριτίδου, Λ., Α. Σιβροπούλου, Ε. Βασάρα, Σ. Απτόσογλου και Σ. Κολίαης. (1997). Μελέτη των υποκλώνων του Bacillus thuringiensis ύστερα από κατεργασία για τον αφανισμό πλασμιδίων. Πρακτικά 19ου Συνεδρίου EEBE.

16. Κυραγιάννη Τ., Α. Σιβροπούλου και Μ. Αρσενάκης. (1997). Χρησιμοποίηση της ρυθμιστικής περιοχής του κύριου ρυθμιστικού γονιδίου "α4" του ιού έρπητα απλού 1 (herpes simplex virus 1, HSV-1) για την παραγωγή DNA εμβολίων. Πρακτικά 19ου Συνεδρίου EEBE.

17. Βασάρα Ε., Ε. Ναβροζίδης, Α. Σιβροπούλου και Σ. Κολίαης. (1997). Επίδραση των τοξινών του Bacillus thuringiensis στο Δάκο της ελιάς, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera:Tephritidae). Πρακτικά 19ου Συνεδρίου EEBE.

18. Αρμακά Μ., Ε. Παπανικολάου, Α. Σιβροπούλου και Μ. Αρσενάκης. (1998). Αντι- ιϊκή    δράση της DL-ισοβορνεόλης ενάντια στον ιό έρπη απλό 1 (HSV-1). Πρακτικά 20ουΣυνεδρίου EEBE.  

19. Παπαλαζαρίδου Α., Κ. Αδάμ, Λ. Χαριτίδου και Α. Σιβροπούλου. (1998). Ενζυμική δράση πολυπεπτιδίων των σπορίων και των κρυστάλλων του στελέχους 1.13 τουBacillus thuringiensis. Πρακτικά 20ου Συνεδρίου EEBE.

20. Μιχαηλίδου Γ., Α.Σιβροπούλου και Μ. Αρσενάκης. (1999). Παράγοντες που συμβάλλουν στο σχηματισμό συγκυτίων από τον ιό έρπη απλό 1, στέλεχος S, HSV-1 (S). Πρακτικά 21ου Συνεδρίου EEBE.

21. Παπαλαζαρίδου Α., Α. Σιβροπούλου και Σ. Κολιάης. (1999). Ιδιότητες της β-γλυκοσιδάσης των κρυστάλλων του στελέχους 1.13 του Bacillus thuringiensis. Πρακτικά 21ουΣυνεδρίου EEBE.

22. Κλεφτογιάννη Β., Κουρέας Δ., Σιβροπούλου Α., Κοκκίνη Σ. (2000). Η ‘ρίγανη’ στην αγορά της Θεσσαλονίκης: αιθέρια έλαια και αντιμικροβιακή δράση. Πρακτικά 8ουΣυνεδρίου EEBE.

23. Koureas D., SivropoulouA. (2002). Isolation ofE.coli strain resistant to 1,8-cineole, the major component of Salviafruticosa essential oil. 2th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries.

24. Staikou E., Sivropoulou A. (2004) Antimicrobial properties of essential oils against spore forming bacteria. 3th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries.

25. Kontonasaki E, Sivropoulou A, Papadopoulou L, Garefis P, Paraskevopoulos KM, Koidis P. (2005) Attachment and proliferation of human periodontal ligament fibroblasts on fibronectin-coated bioactive glass modified ceramics,18th International Symposium on Ceramics in Medicine. Bioceramics 18, Annual Meeting of International Society for Ceramics in Medicine.

27. Πιταράκης Γ., Γωγάκος Σ., Σιβροπούλου Α. (2006). Ενδογενείς μικροοργανισμοί για τη βελτίωση του βιολογικού καθαρισμού βιομηχανικής μονάδας ζυθοποΐειας. Πρακτικά 28ου Συνεδρίου EEBE

28. Κουρτζέλης Γ., Σιβροπούλου Α. (2006). Ανθιστάμενο στην 1,8-κινεόλη στέλεχος E.coli.

 Πρακτικά 28ου Συνεδρίου EEBE.

29. Χαρίτου Ε., Στατίνη Σ., Σιβροπούλου Α. (2006). Ισοβορνεόλη ως αντι-ϊκός παράγοντας.

Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιολογίας.

30. Μιχαηλίδης Ε., Σιβροπούλου Α. (2006). Συγκριτική μελέτη των στελεχών S και F του απλού έρπητα 1 (HSV-1. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιολογίας.

31. Κοντονασάκη Ε., Παπαδοπύλου Λ., Καντιράνης Ν., Κάβουρας Π., Χατζησταύρου Ξ., Ζορμπά Φ., Θεοχαρίδου Α., Σιβροπούλου Α., Παρασκευόπουλος Κ., Κοΐδης Π. (2006). Προσδιορισμός μικροδομής και μηχανοβιολογικών ιδιοτήτων οδοντιατρικής πορσελάνης χαμηλής τήξης. Πρακτικά 26ου Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συνεδρίου.  

32. Theoharidou A., Kontonasaki E., Oraiopoulou X., Papadopoulou L., Chatzistavrou X., Sivropoulou A., Paraskeuopoulos K., Koidis P. (2007). Periodontal legament fibroblasts’ behavior on modified bioactive dental ceramic coatings. European Prosthodontic Association.

33. Καρίνου Ε. και Σιβροπούλου Α. (2009). Σποριοκτόνος δραση της καρβακρόλης. Πρακτικά 31ου Συνεδρίου EEBE.

34. Κωνσταντινίδου Κ., Θεοχαρίδου Α., Τσιόπτσας Κ., Παναγιώτου Κ., Κοΐδης Π.2, Σιβροπούλου Α.(2009).Αναπτυξη PDLF κυτταρων σε διαφορετικου τυπου ικριωματα. Πρακτικά 31ου Συνεδρίου EEBE.

35. Πεχλιβάνη Ν., Σιβροπούλου Α., και Κ. Βλαχονάσιος. (2009). Επιδραση των μεταγραφικων προσαρμοστων ADA2B και GCN5 στους μηχανισμους ανθεκτικοτητας τουArabidopsis thaliana στο παθογονο Pseudomonas syringae. Πρακτικά 31ου Συνεδρίου EEBE.

VI. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέλος της Γενικής Συνέλευσης και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας 
Μέλος της Επιτροπής για την διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων του 5ου ορόφου 
 
VIΙ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
543 αναφορές (Πηγή: Web of Science)                                                                                              Who’sWho in Science and Engineering 2006-7, 2008-9
 
Α. Κριτής Επιστημονικών Περιοδικών
ΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Journal of Essential Oil Research

Journal of Basic Microbiology

Archives of Biological Sciences

Journal of Biological Research

  
VIII. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
 Ομιλίες σε τοπικούς συλλόγους και σε μαθητές σχολείων 
  
X. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
 
Α. Διατριβές 

1. Σιβροπούλου Α. (1985). Inactivation of herpes simplex virus 2 (HSV-2) by

chlorine, iodine and chlorine dioxide. M. Sc. Thesis, New Mexico State University.

2. Σιβροπούλου Α. (1991) Μελέτες στην έκφραση του γενετικού υλικού των ιών της ομάδας herpes. Διδακτορική διατριβή. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ. 

 

B. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

1.         Dimitriadis, V.K., Nikolaidis, K., Sivropoulou, A. (1992) Isolation of herpes simplex virus 1 by intracllular membranes of BHK tk- cells. Microbios 72: 119-127.                                                                                                           

2.     Sivropoulou, A., Arsenakis, M. (1993). Mapping of the functional domains of the α4 protein of herpes simplex virus 1. Archives of Virology, 129: 317-325.         

3.      Sivropoulou, A., Arsenakis, M. (1993). Regulation of glycoprotein D synthesis of herpes simplex virus 1 by α4 protein, the major regulatory protein of the virus, in stably transformed cell lines: effect of the relative gene copy numbers. Archives of Virology, 131: 153-168.                                                                           

 4.     Sivropoulou, A., Arsenakis, M. (1994). Transformed cells producing the glycoprotein D of HSV-1 are resistant to infection by clinical strains of HSV. Archives of Virology, 137: 397- 404.                                                                         

 5.   Sivropoulou, A., Arsenakis, M. (1994). Application of a transformed cell line constitutively expressing HSV-1 polypeptides for the detection of HSV antibodies in human sera by an enzyme immunoassay. Archives of Virology, 139: 183-188.    

6.    Sivropoulou, A., Kokkini, S., Lanaras, T., Arsenakis, M. (1995). Antimicrobial activity of mint essential oils. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43: 2384-2388.          

7.     Sivropoulou, A., Papanikolaou, E., Nikolaou, C., Kokkini, S., Lanaras, T., Arsenakis, M. (1996). Antimicrobial and cytotoxic activities of Origanum essential oils. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44: 1202-1205.                                    

8.    Aptosoglou, S., Sivropoulou, A., Koliais, S. (1996). Distribution of Bacillus thuringiensis in the enviroment of the olive in Greece. Microbiologica 20: 69-76.

9.     Sivropoulou, A., C., Nikolaou, C., Papanikolaou, E., Kokkini, S., Lanaras, T., Arsenakis, M. (1997). Antimicrobial cytotoxic and antiviral activities of Salvia fruticosaessential oils. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45: 3197-3201.                   .

10.    Aptosoglou, S., Sivropoulou, A., Koliais, S. (1997). Plasmid patterns of Bacillus thuringiensis strains and isolates. Microbios 91: 203-214.                  

11.   Adam, A., Sivropoulou, A., Kokkini, S., Lanaras, T., Arsenakis, M. (1998). Antifungal activities of Origanum vulgare subsp. hirtum, Mentha spicata, Lavandula angustifolia, and Salvia fruticosa essential oils against human pathogenic fungi. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46: 1739-1745.                               

12.   Armaka, M., Papanikolaou, E., Sivropoulou, A., Arsenakis, M. (1999). Antiviral properties of isoborneol, a potent inhibitor of herpes simplex virus 1. Antiviral Research, 43: 79-92.                                                                                     

13.    Alberola, T.M., Aptosoglou, S., Arsenakis, M., Bel, Y., Delrio, G., Ellar, D.J., Ferre, J., Granero, F., Guttmann, D.M., Koliais, S., Martnez-Sebastian, M.J., Prota, R., Rubino, S., Satta, A., Sivropoulou, A., Vassara, E. (1999). Insecticidal activity of strains of Bacillus thuringiensis on larvae and adults of Bactrocera oleae Gmelin (Dipt. Tephritidae). Journal of Invertebrate Pathology, 74: 127-136.

14.    Sivropoulou, A., Haritidou, L., Vassara, E., Aptosoglou, S., Koliais, S. (2000). Correlation of the insecticidal activity of the Bacillus thuringiensis A4 strain againstBactrocera oleae (Diptera) with the 140 kDa crystal polypeptide. Current Microbiology, 41: 262-266.

15.     Kokoti, M., Sivropoulou, A., Koidis, P., Garefis, P. (2001). Comparison of cell proliferation on modified dental ceramics. Journal of Oral Rehabilitation, 28(9): 880-885.

16.    Papalazaridou, A., Charitidou, L., Sivropoulou, A. (2003). β-glucosidase enzymatic activity of crystal polypeptide of the Bacillus thuringiensis strain 1.1.Journal of Endotoxin Research, 9: 215-224.

17.     Diakidi-Kosta, A., Michailidou, G., Kontogounis, G., Sivropoulou, A., Arsenakis, M. (2003). A single amino acid substitution in the cytoplasmic tail of the glycoprotein B of herpes simplex virus 1 affects both syncytium formation and binding to intracellular heparan sulfate. Virus research, 93: 99-108.

18.   Kontonasaki, E, Sivropoulou, A, Papadopoulou, L, Garefis, P, Paraskevopoulos, KM., Koidis P. (2006). Attachment and proliferation of human periodontal ligament fibroblasts on fibronectin-coated bioactive glass modified ceramics, Key Engineering Materials. 309-311, ΙΙ: 727-730.

19.    Kontonasaki, E., Sivropoulou A., Papadopoulou, L., Garefis, P., Paraskeuopoulos, K., Koidis, P. (2007). Attachment and Proliferation of Human Periodontal Ligament Fibroblasts on Bioactive Glass Modified Ceramics. Journal of Oral Rehabilitation 34: 57-67

20.     Kontonasaki Ε, Kantiranis Ν, Papadopoulou Λ, Chatzistavrou Χ, Kavouras P, Zorba T, Sivropoulou A, Chrissafis K, Paraskevopoulos K.M, Koidis P.T. (2008). Microstructural characterization and comparative evaluation of physical, mechanical and biological properties of three ceramics for metal–ceramic restorations. Dental Materials 24: 1362-1373.

21.     Papadopoulou, E., Papadopoulou, L., Paraskevopoulos, K.M., Koidis, P., Sivropoulou, A. (2009). Pseudomonas A1 influences the formation of hydroxyapatite and degrades bioglass. Materials Science and Engineering B, 165: 239–242

  

 

 

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.