Τι νέο υπάρχει?       English version

Ευθυμία Αντωνοπούλου

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ε. Αντωνοπούλου

Αναπληρώτριας Καθηγήτριας

Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ

 

BSc στη Βιολογία, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης, Σουηδία˙

PhD στον Τομέα Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης, Σουηδία

Από το 1992 έως το 1998, εργάστηκε ως βοηθός ερευνητή και βοηθός καθηγητή στο Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης. Επίσης έχει εργαστεί για μικρότερα χρονικά διαστήματα στην Ομάδα Συγκριτικής Ενδοκρινολογίας, Τμήμα Πειραματικής Ζωολογίας, Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης, Ολλανδία, στην Ομάδα Φυσιολογίας Ιχθύων της Εθνικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Αλιείας (National Marine Fisheries Service), Σιάτλ, ΗΠΑ και στην Ομάδα Αναπαραγωγικής Φυσιολογίας Ιχθύων, Κέντρο Θαλάσσιας Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Μέριλαντ, Βαλτιμόρη, ΗΠΑ.

Από το 1998, κατείχε θέση λέκτορα στο Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης, ενώ από τον Οκτώβριο του 1998, κατείχε θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Τμήμα Μοριακής Ενδοκρινολογίας της Αναπαραγωγής, Πανεπιστήμιο Ρεν, Γαλλία. Από τον Οκτώβριο του 2000, κατείχε θέση συνεργαζόμενης ερευνήτριας στο Τμήμα Ζωολογίας, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης, ενώ από το 2001, κατείχε θέση ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, Νέα Πέραμος Καβάλας.

Την άνοιξη του 2003 εκλέχτηκε Λέκτορας στο Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία ζωικών οργανισμών με έμφαση στους ιχθείς», ενώ από την άνοιξη του 2009 είναι επίκουρη καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα. Από το 2018 είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ίδιο τμήμα.

Διδάσκει τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και συμμετέχει στις διδακτικές ομάδες τεσσάρων μαθημάτων του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ (Φυσιολογία Ζώων, Συγκριτική και Περιβαλλοντική Φυσιολογία, Ιχθυολογία-Αλιευτική Βιολογία και Υδατοκαλλιέργειες). Έχει υπάρξει επόπτρια καθηγήτρια σε 60 πρακτικές ασκήσεις, επιβλέπουσα/συνεπιβλέπουσα σε 51 προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και σε 17 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Έχει υπάρξει εξετάστρια σε 18 προπτυχιακές και 14 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Επέβλεπε/επιβλέπει 4 διδακτορικές διατριβές, ενώ έχει συμμετάσχει στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή 6 διδακτορικών διατριβών και εξετάστρια στην επταμελή εξεταστική επιτροπή 7 διδακτορικών διατριβών.

Έχει πλούσια διοικητική δραστηριότητα με συμμετοχή σε πολλές Επιτροπές και στις Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ, καθώς και σε οργανωτικές επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων – διεθνών θεματικών δικτύων, καθώς και σε εκλεκτορικά σώματα.

Η συμβολή της στην επιστήμη περιλαμβάνει 217 δημοσιεύματα εκ των οποίων: 53 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με δείκτη βαρύτητας, 73 εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 29 εργασίες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κριτές συνεδρίων, 57 εργασίες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων χωρίς κριτές, 2 κεφάλαια σε βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων, 2 κεφάλαια σε ελληνικό πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό σύγγραμμα και άλλο ένα δημοσίευμα στον τύπο.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (peer-reviewed)

1. Borg B., Antonopoulou E., Andersson E., Carlberg T., Mayer I. (1993). Effectiveness of several androgens in stimulating kidney hypertrophy, a secondary sexual character, in castrated male three-spined sticklebacks, Gasterosteus aculeatus. Canadian Journal of Zoology 71, 2327-2329.

2. Antonopoulou E., Mayer I., Berglund I., Borg B. (1995). Effects of aromatase inhibitors on sexual maturation in Atlantic salmon, Salmo salar, male parr. Fish Physiology and Biochemistry 14, 15-24.

3. Berglund I., Antonopoulou E., Mayer I., Borg B. (1995). Stimulatory and inhibitory effects of testosterone on testes in Atlantic salmon, Salmo salar, male parr. Journal of Fish Biology 47, 586-598.

4. Antonopoulou E., Jakobsson S., Mayer I., Swanson P., Borg B. (1997). In vivo and in vitro effects of 17α,20β-dihydroxy-4-pregnene-3-one on testicular androgens in Atlantic salmon, Salmo salar, mature parr. Journal of Experimental Zoology 277, 66-71.

5. Bornestaf C., Antonopoulou E., Mayer I., Borg B. (1998). Effects of aromatase inhibitors on reproduction in male three-spined sticklebacks, Gasterosteus aculeatus, exposed to long and short photoperiods. Fish Physiology and Biochemistry 14, 419-423.

6. Borg B., Antonopoulou E., Mayer I., Andersson E., Berglund I., Swanson P. (1998). Effects of gonadectomy and androgen-treatments on pituitary and plasma levels of gonadotropins in Atlantic salmon, Salmo salar, mature male parr – Physiological positive feedback control of both gonadotropins. Biology of Reproduction 58, 814-820.

7. Antonopoulou E., Bornestaf C., Swanson P., Borg B. (1999). Feedback control of gonadotropins in Atlantic salmon, Salmo salar male parr I. Castration effects in rematuring and non-rematuring fish. General and Comparative Endocrinology 114, 132-141.

8. Antonopoulou E., Mayer I., Swanson P., Borg B. (1999). Feedback control of gonadotropins in Atlantic salmon, Salmo salar male parr II. Aromatase inhibitor and androgen effects. General and Comparative Endocrinology 114, 142-150.

9. Antonopoulou E., Mayer I., Borg B., Swanson P., Murza I., Christoforov O. (1999). Effects of testosterone on gonadotropins, testes, and plasma 17α,20β-dihydroxy-4-pregnene-3-one levels in postbreeding mature Atlantic salmon, Salmo salar, male parr. Journal of Experimental Zoology 284, 425-436.

10. Boukouvala E., Antonopoulou E., Favre-Krey L., Diez A., Bautista J.M., Leaver M.J, Tocher D.R., Krey G. (2004). Molecular characterization of three Peroxisome Proliferator-Activated Receptors from the marine fish sea bass (Dicentrarchus labrax). Lipids 39 (11), 1085-1092.

11. Leaver M.J.*, Boukouvala E.*, Antonopoulou E.*, Diez A., Favre-Krey L., Tariq Ezaz M., Bautista J.M., Tocher D.R., Krey G. (2005). Three peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) isotypes from each of two species of marine fish. Endocrinology 146 (7), 3150-3162 (*Leaver, Boukouvala and Antonopoulou have contributed equally to this work).

12. Tsikliras A.C., Antonopoulou E. (2006). Reproductive biology of round sardinella (Sardinella aurita) in the north-eastern Mediterranean. Scientia Marina 70 (2), 281-290.

13. Tsikliras A.C., Antonopoulou E., Stergiou K.I. (2007). A phenotypic trade-off between previous growth and present fecundity in round sardinella Sardinella aurita. Population Ecology 49, 221-227.

14. Chatzifotis S., Polemitou I., Divanach P., Antonopoulou E. (2008). Effect of dietary taurine supplementation on growth performance and bile salt activated lipase activity of common dentex, Dentex dentex, fed a fish meal/soy protein concentrate-based diet. Aquaculture 275, 201-208.

15. Moschou M., Papaefthimiou C., Kagiava A., Antonopoulou Ε., Theophilidis G. (2008). In vitro assessment of the effects of cadmium and zinc on mammalian nerve fibres. Chemosphere 71, 1996-2002.

16. Tryfonos M., Antonopoulou Ε., Papaefthimiou C., Chaleplis G., Theophilidis G. (2009). An in vitro assay for the assessment of the effects of an organophosphate, paraoxon, and a triazine, atrazine on the heart of the gilthead sea bream (Sparus aurata). Pesticide Biochemistry and Physiology 93, 40-46.

17. Papaefthimiou C., Antonopoulou Ε., Theophilidis G. (2009). Ιnhibitory vs protective effects of N-acetyl-L-cysteine (NAC) on the electromechanical properties of thespontaneously beating atria of the frog (Rana ridibunda): Αn ex vivo study. Toxicology in Vitro 23, 272-280.

18. Antonopoulou Ε., Swanson P., Borg B. (2009). Regulation of gonadotropins by aromatase inhibitors and different doses of testosterone in one year old male Atlantic salmon (Salmo salar). Comparative Biochemistry and Physiology – Part A: Molecular & Integrative Physiology 153, 408-416.

19. Tryfonos M., Papaefthimiou C., Antonopoulou Ε., Theophilidis G. (2009). Comparing the inhibitory effects of five protoxicant organophosphates (azinphos-methyl, parathion-methyl, chlorpyriphos-methyl, methamidophos and diazinon) on the spontaneously beating auricle of Sparus aurata: An ex vivo study. Aquatic Toxicology 94, 211-218.

20. Ravingerová T., Adameová A., Kelly T., Antonopoulou E., Pancza D., Ondrejčáková M., Khandelwal V.K.M., Čarnická S., Lazou A. (2009). Changes in PPAR gene expression and myocardial tolerance to ischaemia: relevance to pleiotropic effects of statins. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 87(12), 1028-1036.

21. Ravingerova, T., Čarnická, S., Antonopoulou, E., Lazou, A., Adameova, A. (2009) Anti-arrhythmic activity of statins: Evidence of their lipid-independent effects. World Heart Journal 2 (2), pp. 119-126.

22. Tsikliras A.C., Antonopoulou E., Stergiou K.I. (2010). Spawning season of Mediterranean marine fishes. Reviews in Fish Biology and Fisheries20 (4), 499-538.

23. Chatzifotis S., Papadaki M., Despoti S., Roufidou C., Antonopoulou E. (2011). Effect of starvation and re-feeding on reproductive indices, body weight, plasma metabolites and oxidative enzymes of sea bass (Dicentrarchus labrax). Aquacultureclear 316, 53-59.

24. Antonopoulou E., Tsikliras A.C., Kocour M., Žlábek V., Flajšhans M., Gela D., Piačková,  V., Scott A.P. (2011). Teleost maturation-inducing hormone, 17,20β-dihydroxypregn-4-en-3-one peaks after spawning in Tinca tinca. General and Comparative Endocrinology 172, 234-242.

25. Kaitetzidou E., Crespo D., Vraskou Y., Antonopoulou E., Planas J.V. (2012). Transcriptomic response of skeletal muscle to lipopolysaccharide in the gilthead seabream (Sparus aurata). Marine Biotechnology 14, 605-619.

26. Feidantsis K., Antonopoulou E., Lazou A., Pörtner H.O., Michaelidis B. (2013). Seasonal variations of cellular stress response of the gilthead sea bream (Sparus aurata). Journal of Comparative Physiology B: Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology 183 (5), 625-639.

27. Fernández C.G., Roufidou Ch., Antonopoulou E., Sarropoulou E. (2013). Expression of developmental-stage-specific genes in the gilthead sea bream Sparus aurata L. Marine Biotechnology 15, 313-320.

28. Antonopoulou E., Kentepozidou E., Roufidou C., Despoti S., Feidantsis K., Chatzifotis S. (2013). Starvation and re-feeding affect the expression of Hsp, MAPK and antioxidative enzymes of European sea bass (Dicentrarchus labrax). Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology 165, 79-88.

29. Orfanidou T., Papaefthimiou Ch., Antonopoulou E., Leonardos I., Theophilidis G. (2013). The force of the spontaneously contracting zebrafish heart, in the assessment of cardiovascular toxicity: Αpplication on adriamycin. Toxicology in Vitro 27, 1440-1444.

30. Antonopoulou E., Kousidou E., Tserga E., Feidantsis K., Chatzifotis S. (2014). Dietary lipid levels in meagre (Argyrosomus regius): effects on biochemical and molecular indicators of liver. Aquaculture 428-429, 265-271.

31. Feidantsis K., Kaitetzidou E., Mavrogiannis N., Michaelidis B., Kotzamanis Y., Antonopoulou E. (2014). Effect of taurine-enriched diets on the Hsp expression, MAPK activation and the antioxidant defence of the European sea bass (Dicentrarchus larbax). Aquaculture Nutrition 20, 431-442.

32. Feidantsis K., Pörtner H.O., Antonopoulou E., Michaelidis B. (2015). Synergistic effects of warming and low pH on cellular stress responses of the gilthead seabream Sparus aurata. Journal of Comparative Physiology B. Biochemical, Systems, and Environmental Physiology 185 (2), 185-205.

33. Kaitetzidou E., Xiang J., Antonopoulou E., Tsigenopoulos C.S., Sarropoulou E. (2015). Dynamics of gene expression patterns during early development of the European sea bass (Dicentarchus labrax). Physiological Genomics 47, 158-169.

34. Kaitetzidou E., Chatzifotis S., Antonopoulou E., Sarropoulou E. (2015). Identification, phylogeny and function of fabp2 paralogs in two non-model teleost fish species. Marine Biotechnology 17 (5) 663-677.

35. Gasco L., Henry M., Piccolo G., Marono S., Gai F., Renna M., Lussiana C., Antonopoulou E., Mola P., Chatzifotis S. (2016). Tenebrio molitor meal in diets for European sea bass (Dicentrarchus labrax L.) juveniles: Growth performance, whole body composition and in vivo apparent digestibility. Animal Feed Science and Technology 220, 34-45.

36. Mente E., Pierce G.J., Antonopoulou E., Stead D., Martin SAM. (2017). Postprandial hepatic protein expression in trout, Oncorhynchus mykiss, a proteomics examination. Biochemistry and Biophysics Reports 9, 79–85.

37. Antonopoulou E., Kaitetzidou E., Castellana B., Panteli N., Kyriakis D., Vraskou Y., Planas J.V. (2017). In vivo effects of lipopolysaccharide on peroxisome proliferator activated receptor expression in the gilthead seabream (Sparus aurata). Biology 6 (4), 36.

38. Chatzifotis S., Clavero S., Kounna Ch., Soumalevris A., Feidantsis K., Antonopoulou E. (2017). Effects of long term feed deprivation on body weight loss, muscle composition, plasma metabolites and intermediate metabolism of meagre (Argyrosomus regius) under different water temperatures. Fish Physiology and Biochemistry  44 (2): 527-542.

39. Antonopoulou E., Chouri E., Feidantsis K., Lazou A., Chatzifotis S. (2017). Effects of partial dietary supplementation of fish meal with soymeal on the stress and apoptosis response in the digestive system of common dentex (Dentex dentex).  Journal of Biological Research 24(1), 14.

40. Feidantsis K., Pörtner HO, Vlachonikola E., Antonopoulou E., Michaelidis B. (2018). Seasonal changes in metabolism and cellular stress phenomena in the gilthead sea bream (Sparus aurata). Physiological and Biochemical Zoology 91(3):878–895.

41. Mente E., Nikouli E., Antonopoulou E., Martin S., Kormas K. (2018). Core vs. diet -associated and postprandial bacterial communities of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) midgut and feaces. Biology Open 7 (6), bio. 034397.

42. Roufidou Ch., Feidantsis K., Mente E., Sarropoulou E., Antonopoulou E. (2018). HSP expression and MAPK phosphorylation during early embryonic developmental stages of the gilthead sea bream (Sparus aurata). Mediterranean Marine Science, 19(2): 240-247.

43. Bobori D., Tsakoumis E., Mouchlianitis F.A., Antonopoulou E., Ganias K. (2018). Growth and reproductive ecology of the endemic freshwater fish species Alburnus vistonicus Freyhof & Kottelat, 2007. Acta Zoologica Bulgarica, 70 (4): 569-574.

44. Tsertou M.I., Smyrli M., Kokkari K., Antonopoulou E., Katharios P. (2018). The aetiology of systemic granulomatosis in meagre (Argyrosomus regius): the “pathogen” hypothesis. Aquaculture Reports 12, 5-11.

45. Nikouli E., Meziti A., Antonopoulou E., Mente E., Kormas K.Ar. (2018). Gut bacterial communities in geographically distant populations of farmed sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax). Microorganisms 6, 92.

46. Antonopoulou E., Nikouli E., Piccolo G., Gasco L., Gai F., Chatzifotis S., Mente E., Kormas K.Ar. (2019). Reshaping gut bacterial communities after dietary Tenebrio molitor larvae meal supplementation in three different fish species. Aquaculture 503, 628-635.

47. Kaitetzidou E., Katsiadaki I., Lagnel J, Antonopoulou E., Sarropoulou E. (2019). Unravelling paralogous gene expression dynamics during three-spined stickleback embryogenesis. Scientific Reports 9:3752.

48. Kaloyianni M., Feidantsis K., Nteli I., Tsoulia T., Stergiou P., Dimitriadi A., Antonopoulou E., Bobori D. (2019). Biochemical and molecular responses of cyprinids in two Mediterranean lacustrine ecosystems: opportunities for ecological assessment and biomonitoring. Aquatic Toxicology 211, 105-115.

49. Nikouli E., Meziti A., Antonopoulou E., Mente E., Kormas K.Ar. (2019). Host-associated bacterial succession during the early embryonic stages and first feeding in farmed gilthead sea bream (Sparus aurata). Genes 10 (7), 483. 

50. Vlahos N., Levizou E., Stathopoulou P, Berillis P., Antonopoulou E., Bekiari V., Krigas N., Kormas K., and Mente E. (2019). An experimental brackish aquaponic system using juvenile gilthead sea bream (Sparus aurata) and rock samphire (Crithmum maritimum). Sustainability 11, 4820.

51. Anastasiou Τ.Ι., Mandalakis Μ., Krigas Ν., Vézignol Τ., Lazari D., Katharios P., Dailianis T., Antonopoulou E. (2020). Comparative evaluation of essential oils from medicinal-aromatic plants of Greece: chemical composition, antioxidant capacity and antimicrobial activity against bacterial fish pathogens. Molecules 25 (1), 148.

52. Tsertou M.I., Chatzifotis S., Fontanillas R., Cotou E., Fountoulaki E., Antonopoulou E., Katharios P. (2020). The aetiology of systemic granulomatosis in meagre (Argyrosomus regius, Asso, 1801): The metabolic disorder hypothesis. Aquaculture 521, p.735052.

53. Antonopoulou Ε., Chatzigiannidou Ι., Feidantsis K., Kounna C., Chatzifotis S. (2020). Effect of water temperature on stress and antioxidant responses in meagre, Argyrosomus regius. Fish Physiology and Biochemistry (in press).

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές

 1. Borg B., Andersson E., Carlberg T., Antonopoulou E., Mayer I. (1992). Dose-response study on the effectiveness of different androgens in stimulating kidney hypertrophy in castrated male three-spined sticklebacks (Gasterosteus aculeatus). In “2nd International Symposium on Fish Endocrinology”, St-Malo, France, 1-4 June 1992, p. 88.
 2. Antonopoulou E., Berglund I., Mayer I., Bornestaf C., Borg B. (1994). Aromatization and sexual maturation in Atlantic salmon, Salmo salar, male parr. In “17th Conference of European Comparative Endocrinologists”, Cordoba, Spain, 5-10 September 1994, p.188.
 3. Antonopoulou E., Jakobsson S., Mayer I., Borg B. (1995). Effects of 17α,20β-dihydroxy-4-pregnene-3-one on testicular androgens in mature Atlantic salmon, Salmo salar, male parr in vivo and in vitro studies. In “5th International Symposium on Reproductive Physiology of Fish”, Austin, Texas, USA, 2-8 July 1995, p. 305.
 4. Bornestaf C., Antonopoulou E., Mayer I., Borg B. (1995). Effects of aromatase inhibitors on sexual maturation in three-spined stickleback, Gasterosteus aculeatus. In “5th International Symposium on Reproductive Physiology of Fish”, Austin, Texas, USA, 2-8 July 1995, p. 179.
 5. Antonopoulou E., Borg B., Mayer I., Swanson P. (1997). Positive feedback control of both gonadotropin I and II in mature male Atlantic salmon parr. In “3rd International Symposium on Research for Aquaculture: Fundamental and Applied Aspects”, Barcelona, Spain, 24-27 August, 1997, p. 32.
 6. Antonopoulou E., Borg B., Mayer I., Swanson P. (1998). Feedback control of gonadotropic hormones in Atlantic salmon male parr. In “8th International Symposium on Fish Physiology”, Uppsala, Sweden, 15-18 August 1998, p. 45.
 7. Antonopoulou E., Bornestaf C., Borg B., Swanson P. (1998). Feedback control of gonadotropins and rematuration in Atlantic salmon male parr. In “8th International Symposium on Fish Physiology”, Uppsala, Sweden, 15-18 August 1998, p. 51.
 8. Hellqvist A., Swanson P., Borg B., Antonopoulou E. (2000). A non-steroidal aromatase inhibitor increases incidence of sexual maturation in Atlantic salmon parr males.In “4th International Symposium on Fish Endocrinology”, Seattle, WA, USA, 31 July-3 August 2000, p. 69.
 9. Antonopoulou E., Kern L., Kah O., Pakdel F. (2001). Duality of vitellogenin/VLDL receptor genes: Cloning and characterization of two genes from an oviparous vertebrate. In “14th International Congress of Comparative Endocrinology”, Sorrento, Italy, 26-30 May 2001, p. 87.
 10. Boukouvala E, Antonopoulou E., Krey G. (2002). Cloning and sequence analysis of three peroxisome proliferators-activated receptor subtypes from Sparus aurata and Dicentrachus labrax. In “10th International Symposium on Nutrition and Feeding in Fish”, Rhodes, Greece, 1-7 June 2002, p. 201.
 11. Antonopoulou E., Borg B. (2002). Preliminary results on the effects of different aromatase inhibitors and different doses of testosterone on gonadotropins in one year old male Atlantic salmon (Salmo salar). In: “1st International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management”, Athens, Greece, 9-11 June 2002, p. 10 (πλήρεςκείμενοστο CD-ROM του Συνεδρίου, 5pp.).
 12. Antonopoulou E., Borg B., Mayer I. (2002). Preliminary results on sex steroids in perch, Perca fluviatilis: plasma levels and role in spermatogenesis. In: “1st International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management”, Athens, Greece, 9-11 June 2002, p. 15 (πλήρεςκείμενοστο CD-ROM του Συνεδρίου, 3 pp.).
 13. Leaver M., Krey G., Tocher D., Bautista J., Fontagne S., Ezaz T., Antonopoulou E., Boukouvala E., Obach A. (2003). PPARs from fish species: genomic organization, primary structure and tissue expression. In “2nd International Symposium on PPARs: from basic science to clinical applications”, Florence, Italy, 19-22 March 2003, σελ. 28.
 14. Boukouvala E, Antonopoulou E., Krey-Favre L., Diez A., Bautista J., Tocher D., Leaver M., Obach A., Krey G. (2003). Molecular tools for the study of the peroxisome proliferators-activated receptors from fish. In “1st Network Meeting on Fish Oil and Meal Replacement: Alternative feed resources – influences on feed consumption, protein and lipid metabolism, physiological changes and product quality”, Santorini, Greece, 7-10 May 2003.
 15. Krey G., Corraze G., Mourente G., Robaina L. et al (2003). Alternative sources of nutrition: replacement of fish oil. In “International Aquaculture Conference”, Verona, Italy, 15-16, October, 2003.
 16. Diez A., Menoyo D., Bautista J.M., Vega-Rubin de Celis S., Gomez-Requeni P., Perez-Sanchez J., Bores G., Obach A., Leaver M., Tocher D., Boukouvala E., Antonopoulou E., Krey G. (2004). Regulation the expression of Peroxisome proliferator-activated receptor (PPARs) subtypes in Sparus aurata by dietary fat supplementation. In “11th International  Symposium  on  Nutrition  and  Feeding  in  Fish”, Phuket  Island,  Thailand, 3-7  May  2004, σελ. 59.
 17. Tsikliras A., Antonopoulou E. (2004). Aspects of reproductive biology of female round sardinella, Sardinella aurita, in northern Aegean Sea (Greece). In “37thCIESM Congress” (Congres de la Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Mer Mediterranee), Barcelona, Spain, 7-11 June 2004, σελ. 450.
 18. Antonopoulou E., Boukouvala E., Leaver M.J., Favre-Krey L., Krey G. (2004). Cloning, characterization and tissue expression of three peroxisome proliferator-activated receptor isotypes from the gilthead sea bream (Sparus aurata) and the sea bass (Dicentrarchus labrax).In “5thInternational Symposium on Fish Endocrinology”, Castellon, Spain, 5-9 September 2004, σελ. 88.
 19. Leaver M.J., Boukouvala E, Antonopoulou E., Diez A., Krey-Favre L., Tariq Ezaz M., Bautista J.M, Tocher D.R., Krey G. (2005). Studies on PPARs from fish species. In “3rd International Symposium on PPARs: from basic science to clinical applications”, Monte Carlo, 19-23 March 2005, σελ. 38.
 20. Tsikliras A.C., Antonopoulou E., Stergiou K.I. (2005). Reproduction of Mediterranean fishes. In: K.I Stergiou and D.C. Bobori (eds), Fish and more, Proc. 3rd FishBase Mini Symposium, pp. 37-40. University Studio Press, Thessaloniki.
 21. Antonopoulou E. (2006).Partial replacement of fish meal by soy meal, in the presence or absence of taurine supplementation, in the diet of the common dentex (Dentex dentex).In “4th Network Meeting on Fish Oil and Meal Replacement: “Aquaculture and healthy eating - with special focus on tailoring the farmed product to consumer needs”, Biarritz, France, 25-27 May, σελ.18.
 22. Antonopoulou E., Polemitou I., Divanach P., Chatzifotis S. (2006). Effect of dietary taurine supplementation in a fish/soybean meal-based diet on growth performance and lipase activity of common dentex (Dentex dentex).In “XII International  Symposium  on  Nutrition  and  Feeding  in  Fish”, Biarritz,  France, 28 May-1 June  2006, σελ. 255.
 23. Antonopoulou E., Christopoulou N.Th. (2006). The effects of feeding frequency on growth of whitefish (Coregonus lavaretus), using either belt-feeder or by hand-fed. In: “3rd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management”, Athens, Hellas, 3 - 4 November 2006.
 24. Ravingerova Τ., Adameova Α., Antonopoulou Ε., Lazou Α., Kuzelova Μ. (2007). Enhanced tolerance to ischemia in the diabetic rat hearts is abrogated by hypercholesterolemia: the role of PPAR. In: “XIX World Congress of the International Society for Heart Research”, Bologna, Italy, 22-26 June 2007, J Mol Cell Cardiol 42, S202.
 25. Adameova A., Ravingerova T., Antonopoulou E., Lazou A., Kuzelova M. (2007). Changes in PPAR isoforms expression and protection by simvastatin in the diabetic-hypercholesterolemic rat heart. In: “XIX World Congress of the International Society for Heart Research”, Bologna, Italy, 22-26 June 2007, J Mol Cell Cardiol 42, S202.
 26. Ravingerova Τ., Adameova Α., Kelly T., Antonopoulou Ε., Matejika J., Kuzelova Μ., Svec P., Lazou Α. (2007). The effect of diabetes mellitus on myocardial resistance to ischaemia/reperfusion injury and PPAR expression in the rat heart. In: “Joint meeting of the Slovak Physiological Society, The Physiological Society and the Federation of European Physiological Societies”, Bratislava, Slovakia, 11-14 September 2007, σελ. 41.
 27. Antonopoulou E., Kaitetzidou E., Favre-Krey L., Chatzifotis S., Krey G. (2007). Molecular characterization of three peroxisome proliferator activated receptor isotypes of common dentex (Dentex dentex). In “Aquaculture Europe 2007”, Istanbul, Turkey, 24-27 October 2007, σελ. 43
 28. Antonopoulou E., Kaitetzidou E., Vraskou G., Planas J. (2008). PPAR expression during immune and metabolic challenges in fish. In “33rd FEBS Congress & 11th IUBMB Conference” Athens, Greece, 28 June-3 July 2008. FEBS Journal 275 (Suppl.1) 99-437 σελ. 135.
 29. Antonopoulou E., Kaitetzidou E., Bastakis E.G., Baharidis P.K., Fountoulaki E., Planas J.V. (2008). Effect of diet and metabolic stress in seabream: Evaluation at the transcriptional level and signaling pathways. In “6th EuroFedLipid Congress: Oil, fats and Lipids in the 3rd millennium” Athens, Greece, 7-10 September 2008, σελ. 176.
 30. Feidantsis Κ., Pörtner Η.Ο., Lazou Α., Antonopoulou Ε., Michaelidis Β. (2009). Seasonal variations in metabolism and cellular stress response in the white muscle of the gilthead sea bream (Sparus aurata). In “26th European Society for Comparative Physiology and Biochemistry Congress”, Innsbruck, Austria, 6-10 September 2009. Comp. Biochem. Physiol., A 154 (2009) S1-S6, S3.
 31. Georgiou D., Bobori D., Antonopoulou E., Stergiou K. (2009). Reproductive biology of the freshwater fishes in Balkans and Turkey. In “11th International congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of the Eastern Mediterranean”, Heraklion, Greece, 22-25 September 2009, σελ. 117.
 32. Triantafyllidis A., Antonopoulou E., Kalafatakis S., Markou K. (2009). Genetic analysis of Tinca tinca populations. In “11th International congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of the Eastern Mediterranean”, Heraklion, Greece, 22-25 September 2009, σελ. 187.
 33. Kotzamanis Y.P., Van Eys J., Taylor S., Karacostas I., Andersen M., Cremer M., Ilia V., Mpourcha M., Antonopoulou E., Vatsos I.N. (2010). Effects of partial replacement of fish meal by soybean meal supplemented with different forms of synthetic amino acids on growth performance, serum chemistry, hepatic enzymatic activity and histology of juvenile European sea bass (Dicentrarchus labrax). In “Aquaculture Europe 2010”, Porto, Portugal, 5-8 October 2010, σελ. 673-675.
 34. Roufidou C., Despoti S., Chroubi S., Kaitetzidou E., Antonopoulou E. (2010). Impact of nutritional challenges on heat shock proteins (Hsp 70 and 90) and mitogen activated protein kinases (p38-MAPK and ERK) in two teleost species. In: “5th International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management”, Messologi, Greece, 25–27 November 2010.
 35. Αντωνοπούλου Ε., Τσίκληρας Α. (2011). Το στεροειδές επαγωγής της τελικής ωρίμασης των τελεόστεων (17α,20β-2ΟΗ-προγεστερόνη) δεν συνδέεται απαραίτητα με την περίοδο γεννοβολίας στα ψάρια: Η περίπτωση του γληνιού (Tinca tinca). Στο «4ο Διεθνές Συνέδριο Υδροβιολογίας – Αλιείας», Βόλος, 9-11 Ιουνίου 2011.
 36. Kaitetzidou E., Crespo D., Vraskou G., Planas J.V., Antonopoulou E. (2011). Transcriptional effects of lipopolysaccharide in sea bream (Sparus aurata, Linnaeus 1758) tissues with emphasis on the regulation of peroxisome proliferator – activated receptors. In: “International Symposium Genomics in Aquaculture2011”, Heraklion, Crete, 14-17 September, 2011, ID 201.
 37. Chouri E., Chatzifotis S., Lazou A., Antonopoulou E. (2011). Stress and apoptotic proteins response of the digestive system of common dentex, Dentex dentex, after the partial replacement of fish meal with soybean meal in diet. In: «AquacultureEurope 2011» στηΡόδο, 18-21 Οκτωβρίου 2011, σελ. 183-184.
 38. Antonopoulou E., Kousidou E., Tserga E., Chatzifotis S. (2011). The influence of dietary lipid levels on biochemical and signaling indicators in the liver of meagre juveniles (Argyrosomus regius). In: «Aquaculture Europe 2011» στη Ρόδο, 18-21 Οκτωβρίου 2011, σελ. 1108-1109.
 39. Feidantsis K., Anestis A., Antonopoulou E., Michaelidis B. (2013). Synergistic effects of low pH and temperature on the anti-/apoptotic and antioxidant proteins in the liver of the gilthead sea bream (Sparus aurata). In “3rd Conference on Conservation Physiology of Marine Fishes”, Faro, Portugal.
 40. Bousdras T., Feidantsis K., Chatzifotis S., Piccolo G., Gai F., Gasco L., Antonopoulou E. (2014). Effects of partial insect meal substitution of fish meal in diets on enzymatic activity in different farmed teleost species. In “11th International Congress on the Biology of Fish” Heriot-Watt University, Edinburgh, UK, 3-7 August, 2014, σελ. 59.
 41. Feidantsis K., Antonopoulou E., Michaelidis B. (2014). Seasonal variations of apoposis and autophagy in the liver of the gilthead seabream (Sparus aurata). In “11th International Congress on the Biology of Fish” Heriot-Watt University, Edinburgh, UK, 3-7 August, 2014, σελ. 98.
 42. Kaitetzidou E., Xiang J., Antonopoulou E., Tsigenopoulos C., Sarropoulou E. (2014). Differential gene expression and transcriptome characterization in European seabass (Dicentrarchus labrax) larval stages. In “11th International Congress on the Biology of Fish” Heriot-Watt University, Edinburgh, UK, 3-7 August, 2014, σελ. 125.
 43. Soumalevris A., Feidantsis K., Chatzifotis S., Antonopoulou Ε. (2014). Combined effect of temperature and starvation on the apoptotic pathway and antioxidant defense of meagre (Argyrosomus regius). In “11th International Congress on the Biology of Fish” Heriot-Watt University, Edinburgh, UK, 3-7 August, 2014, σελ. 219.
 44. Tsertou M., Feidantsis K., Chatzifotis S., Pavlidis M., Katharios P., Antonopoulou E. (2014). Physiological and biochemical aspects of partial replacement of fish meal with plant protein sources in combination with dietary vitamin C in meagre (Argyrosomus regius). In “11th International Congress on the Biology of Fish” Heriot-Watt University, Edinburgh, UK, 3-7 August, 2014, σελ. 234.
 45. Feidantsis K., Antonopoulou E., Michaelidis B. (2014). Seasonal variations of apoptosis and autophagy in the heart of the gilthead seabream (Sparus aurata). In “4th Conference on Conservation Physiology of Marine Fishes, Thessaloniki, Greece, 21-24 October, 2014.
 46. Kyriakis D., Feidantsis K., Kaitetzidou E., Triantafyllidis A., Antonopoulou E. (2014). Effect of exogenous LPS administration on molecular mechanisms in gilthead seabream, Sparus aurata. In “HydroMedit 2014: 1st International Congress of Applied Ichthyology and Aquatic Environment”, Βόλος, Ελλάδα, 13 - 15 Νοεμβρίου 2014.
 47. Kaitetzidou E., Chatzifotis S., Antonopoulou E., Sarropoulou E. (2015). Identification and expression profiles of IFABP paralogs in gilthead sea bream (Sparus aurata) and European sea bass (Dicentrarchus labrax). In “International Symposium on Genetics in Aquaculture – ISGA XII”, Santiago de Compostela, 21-27th June, 2015, σελ. 214
 48. Chatzifotis S., Santos-Rodríguez L., Mastoraki M., Antonopoulou E. (2015). Effect of temperature and feeding level on energy and nutrient efficiency of meagre (Argyrosomus regius). In: «Aquaculture Europe 2015» στo Rotterdam, The Netherlands, 20-23 Οκτωβρίου 2015, P 122.
 49. Mastoraki M., Kotzamanis Y., Ilia V., Antonopoulou E., Chatzifotis S. (2015). Effect of fish meal replacement by plant proteins supplemented with graded levels of crystalline animoacids on growth, energy and nutrient retention of greater amberjack (Seriola dumerili). In: «Aquaculture Europe 2015» στo Rotterdam, The Netherlands, 20-23 Οκτωβρίου 2015, P142.
 50. Antonopoulou Ε., Kormas K.A., Chatzifotis S., Piccolo G., Gasco L., Martin SAM., Mente E. (2016). Proteomic analysis in sea bream S. aurata, sea bass D. labrax and trout O. mykiss fed with diets containing insect meals. In: «Aquaculture Europe 2016» στo Edinburgh, Scottland, 20-23 Σεπτεμβρίου 2016, P172.
 51. Nikouli E., Mente E., Antonopoulou E., Alexandrou K., Kormas K.A. (2016). The effect of fishmeal substitution by insectmeal on the gut microbiome of two mediterranean aquaculture species Sparus aurata and Dicentrarchus labrax. In: «Aquaculture Europe 2016» στo Edinburgh, Scottland, 20-23 Σεπτεμβρίου 2016, P236.
 52. Tampou A., Nikouli E., Piccolo G., Antonopoulou E., Mente E., Kormas K. (2016). Gut microbiome of sea bream (S. aurata) fed an insect meal diet. In: “HydroMediT 2016, 2nd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment”, November 10-12, Messolonghi, Greece, 10-12 Νοεμβρίου 2016, σελ. 127-130.
 53. Alexandrou K., Nikouli E., Chatzifotis S., Antonopoulou E., Mente E., Kormas K. (2016). Gut microbiome of sea bass (Dicentrarchus labrax) fed an insect meal diet. In: “HydroMediT 2016, 2nd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment”, November 10-12, Messolonghi, Greece, 10-12 Νοεμβρίου 2016, σελ.131-135.
 54. Tsakoumis E., Tsoulia T., Feidantsis K., Apostologamvrou C., Bobori D.C., Berillis P., Antonopoulou E. (2016). Environmental response of the gills in the freshwater endemic fish Alburnus vistonicus. In: “HydroMediT 2016, 2nd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment”, November 10-12, Messolonghi, Greece, 10-12 Νοεμβρίου 2016, σελ. 206-210.
 55. Mastoraki M., Kotzamanis Y., Antonopoulou E., Chatzifotis S. (2016). The role of the amino acids alanine, arginine, glycine, lysine and methionine as olfactory stimuli for greater amberjack (Seriola dumerili). In: “HydroMediT 2016, 2nd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment”, November 10-12, Messolonghi, Greece, 10-12 Νοεμβρίου 2016, σελ. 439-442.
 56. Antonopoulou E., Nikouli E., Piccolo G., Gasco L., Chatzifotis S., Mente E., Kormas K.Ar. (2017). Fishmeal replacement with insect meal in the supplied diet of three commercially reared fish has differential effect on gut bacterial communities. In “1st International Fish - Microbiota Workshop”, 19-21 June, Trondheim, Norway, σελ. 19
 57. Tsertou M.I., Papandroulakis N., Pavlidis M., Milne J.D., Secombes J.Ch., Antonopoulou E., Katharios P. (2017). Chronic ulcerative dermatopathy in cultured meagre, Argyrosomus regius. In “18th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish”, 4-8 September, Belfast, UK, σελ. 123-Ο.
 58. Nikouli E., Mente E., Antonopoulou E., Kormas K.A. (2017). Bacterial microbiome structure in five sympatrically grown fish species. In “15th Symposium on Aquatic Microbial Ecology”, 5-8 September, Zagreb, Croatia, σελ. 183.
 59. Kaitetzidou E., Lagnel J., Katsiadaki I., Antonopoulou E., Sarropoulou E. (2017). Dynamics of the stickleback (Gasterosteus aculeatus) mirnome during early development. In: «Aquaculture Europe 2017» στo Dubrovnik, Croatia, 17-20 Οκτωβρίου 2017.
 60. Mastoraki M., Kotzamanis Y., Antonopoulou E., Chatzifotis S. (2017). Evaluation of the amino acids alanine, arginine, glycine and methionine as potential feeding stimulants for greater amberjack (Seriola dumerili, Risso 1810). In: «Aquaculture Europe 2017» στo Dubrovnik, Croatia, 17-20 Οκτωβρίου 2017, p. 738 – 739.
 61. Mastoraki Μ., Molla Ferrándiz P., Antonopoulou E., Gasco L., Kontodimas D., Kotzamanis Y., Chatzifotis S. (2017). Preliminary results of the effect of fish meal substitution with three different insect meals on growth of European sea bass (Dicentrarhus labrax). In: «Aquaculture Europe 2017» στo Dubrovnik, Croatia, 17-20 Οκτωβρίου 2017, p. 740 – 741.
 62. Nikouli E., Mente E., Antonopoulou E., Kormas K.A. (2017). Gut bacteria colonization in early life stages of Sparus aurata. In: «Aquaculture Europe 2017» στo Dubrovnik, Croatia, 17-20 Οκτωβρίου 2017.
 63. Tsertou M.I., Chatzifotis S., Fontanillas R., Cotou E., Fountoulaki E., Smyrli M., Antonopoulou E., Katharios P. (2017). Recent advances in the study of systemic granulomatosis in meagre (Argyrosomus regius). In: «Aquaculture Europe 2017» στo Dubrovnik, Croatia, 17-20 Οκτωβρίου 2017.
 64. Nikouli E, Mente E, Antonopoulou E, Kormas KA (2017) Bacterial microbiome structure in five sympatrically grown fish species. 15th Symposium on Aquatic Microbial Ecology, Zagreb, Croatia, 03-08/09/2017.
 65. Mastoraki M., Gasco L., Kotzamanis Y., Kontodimas D., Antonopoulou E., Chatzifotis S. (2018). Nutrient and energy digestibility in European sea bass Dicentrarchus labrax fed diets containing five different insect meals. AQUA 2018, 25 - 29 August 2018, Montpelier, France p. 496.
 66. Mastoraki M., Chatzifotis S., Mente E., Antonopoulou E. (2018). Towards a circular economy in aquaculture: Substitution of fish meal with insect protein for aqua feed. 5th International Symposium on Green Chemistry, Sustainable Development and Circular Economy, 30 September - 3 October 2018, Skiathos, Greece, p. 183 – 184
 67. Mastoraki M., Vlahos N., Zotou P., Chatzifotis S., Antonopoulou E., Mente, E. (2018). The effect of insect meal as a feed ingredient on survival, growth and feeding behavior of juvenile prawn Palaemon adspersus (Rathke, 1837). 3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment. 8 - 11 November 2018, Volos, Greece, p. 144 – 147
 68. Vlahos N., Petrou A., Patsea E., Nystas T., Panayiotou N., Vidalis K., Mente E., Antonopoulou E.  (2018). Τhe effect of fish meal replacement with insect meal on growth food consumption and survival rate of angelfish (Ρterophyllum scalare). 3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment. 8 - 11 November 2018, Volos, Greece, p. 160 – 163.
 69. Panteli N., Mastoraki M., Nikouli E., Chatzifotis S., Mente E., Kormas K. Ar., Antonopoulou E. (2018). Modulation of gut microbial communities in European sea bass (Dicentrarchus labrax) fed with different insect meal-based diets. 3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment. 8 - 11 November 2018, Volos, Greece, p. 166 – 170
 70. Katsoulas A, Touraki M, Kormas K, Antonopoulou E (2019). Bisphenol–A interactions with the gut and feces microbiotame of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 8th Conference of the Hellenic Society of MicroBioKosmos, 18-20/04/2019, Patras, Greece.
 71. Panteli, N., Mastoraki, M., Nikouli, E., Chatzifotis, S., Mente, E., Kormas, K.A., Antonopoulou E. (2019). Gut microbiota composition of farmed sea bass (Dicentrarchus labrax) and the significance of individual variability. 8th Conference of the Hellenic Scientific Society of Microbiokosmos. 18 - 20 April 2019, Patras, Greece, p. 140
 72. Panteli N., Mastoraki M., Nikouli E., Chatzifotis S., Mente E., Kormas K.Ar., Antonopoulou E. (2019). Individual variability affects gut microbiota in sea bream and seabass fed with insect meal containing diets. 2nd International Fish Microbiota workshop. 3 – 5 September 2019.  Eugene, Oregon, USA.
 73.  Mastoraki M., Katsika L., Antonopoulou E., Gasco L., Chatzifotis S. (2019). Τhe effect of fishmeal substitution with three different insect meals on growth performance, nutrient utilization and digestibility of gilthead sea bream, Sparus aurata. Aquaculture Europe 19. 7-10 October 2019. Berlin, Germany, p. 884 – 885.

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κριτές

 1. Antonopoulou E., Mayer I., Swanson P., Borg B. (1996). Effekter av kastrering på hypofys och plasma gonadotropin nivåer hos tidigt könsmogna laxhannar. In “3rdSvenska Fiskbiologiska Symposiet”, Fiskeriverket i Älvkarleby, Sweden, 4-5 June, 1996, p. 23. (στα σουηδικά)
 2. Αντωνοπούλου, Ε., Μπουκουβάλα Ε., Παπαδόπουλος Α.Ι., Κρέη Γ. (2001). Μοριακή κλωνοποίηση ρυθμιστικών παραγόντων του μεταβολισμού των λιπιδίων σε καλλιεργούμενα είδη ψαριών. Στο “10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων”, Χανιά 18-20 Οκτωβρίου 2001, σελ. 181-184.
 3. Πολεμίτου Ε., Χατζηφώτης Σ., Τσίκληρας Α., Divanach P., Αντωνοπούλου Ε. (2005). Επίδραση της διατροφής με σόγια στην αύξηση της συναγρίδας (Dentex dentex). Στο “12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ”, Δράμα, 13-16 Οκτωβρίου, 2005, 422-425.
 4. Αντωνοπούλου Ε., Χαλεπλής Γ., Θεοφιλίδης Γ. (2006). Επίδραση της ξενοβιοτικής ουσίας ατραζίνης στην καρδιακή λειτουργία του λαβρακιού, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758). Στο «8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωκεανογραφίας και Αλιείας», Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, 2006, σελ. 91.
 5. Αντωνοπούλου Ε., Τσίκληρας Α., Λεονάρδος Ι. (2007). Επίδραση της θερμοκρασίας και της φωτοπεριόδου στις στεροειδείς ορμόνες του γληνιού, Tinca tinca. Στο “13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ”, Μυτιλήνη, 27-30 Σεπτεμβρίου, 2007,σελ. 303-306.
 6. Καϊτετζίδου Ε., Χατζηφώτης Σ., Favre-Κρέη L., Κρέη Γ., Αντωνοπούλου Ε. (2007). Υποδοχείς που ενεργοποιούνται από πολλαπλασιαστές υπεροξειδιοσωμάτων (PPARs) και επίδραση της νηστείας και της επανασίτισης στην έκφρασή τους στο ήπαρ της συναγρίδας, Dentex dentex (Linnaeus, 1758). Στο “13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων”, Μυτιλήνη, 27-30 Σεπτεμβρίου, 2007,σελ. 383-386.
 7. Favre-Κρέη L., Μπουκουβάλα Ε., Αντωνοπούλου Ε., Κρέη Γ. (2007). Μοριακός χαρακτηρισμός του cDNA για την α-αμυλάση της τσιπούρας (Sparus aurata). Στο “13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ”, Μυτιλήνη, 27-30 Σεπτεμβρίου, 2007, σελ. 387-390.
 8. Tryfonos M., Papaefthimiou Ch., Antonopoulou E., Theophilidis G. (2008). Assesing the effect of organophosphates in the parasympathetic cholinergic terminals innervating the heart of the sea bream (Sparus aurata). Στο“22nd Conference of the Hellenic Society for Neuroscience”, Αθήνα, 16-19 Οκτωβρίου, 2008,σελ. 68.
 9. Φειδάντσης Κ., Αντωνοπούλου Ε., Μιχαηλίδης Β. (2009). Εποχικές επιδράσεις στην αερόβια ικανότητα της τσιπούρας, Sparus aurata. Στο «9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωκεανογραφίας και Αλιείας», Πάτρα, 13-16 Μαΐου, 2009, σελ. 722-726.
 10. Αντωνοπούλου Ε., Καϊτετζίδου Ε., Μπαστάκης Ε., Μπαχαρίδης Π., Φουντουλάκη Ε. (2009). Η υποκατάσταση των ιχθυελαίων με φυτικά έλαια επηρεάζει τη σύσταση λιπαρών οξέων, την έκφραση των PPAR και τη φυσιολογία του ήπατος της τσιπούρας (Sparusaurata). Στο «9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωκεανογραφίας και Αλιείας», Πάτρα, 13-16 Μαΐου, 2009, σελ. 1167-1171.
 11. Τρύφωνος Μ., Αντωνοπούλου Ε., Παπαευθυμίου Χ., Θεοφιλίδης Γ. (2009). Επίδραση φυτοπροστατευτικών ενώσεων στη σύσπαση του κόλπου της καρδιάς της τσιπούρας (Sparus aurata).Στο «9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωκεανογραφίας και Αλιείας», Πάτρα, 13-16 Μαΐου, σελ. 1303-1306.
 12. Χρούμπη Σ., Rimmer G., Sanders M., Hill T., Αντωνοπούλου Ε., Κατσιαδάκη Ι. (2010).  Έλεγχος της αξιοπιστίας του Ελέγχου Φυλετικής Ανάπτυξης στα Ψάρια (Fish Sexual Development Test, FSDT) χρησιμοποιώντας το αγκαθερό (Gasterosteus aculeatus). Στο “14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ”, Πειραιάς, 6-9 Μαΐου, 2010, σελ. 107-110.
 13. Δεσπότη Σ., Ρουφίδου Χ., Χατζηφώτης Σ., Αντωνοπούλου Ε. (2010). Επαγωγή πρωτεϊνικών δεικτών στρες στο λαβράκι, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) κατά την ασιτία και την επανασίτιση. Στο “14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ”, Πειραιάς, 6-9 Μαΐου, 2010, σελ. 213-216.
 14. Καϊτετζίδου Ε., Crespo D., Βράσκου Γ., Planas J., Αντωνοπούλου Ε. (2010). Γονιδιακή έκφραση στο μυϊκό ιστό της τσιπούρας (Sparus aurata, Linnaeus, 1758) μετά από πρόκληση ενεργοποίησης της μη ειδικής ανοσίας. Στο “14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ”, Πειραιάς, 6-9 Μαΐου, 2010, σελ. 221-224.
 15. Χούρη Ε., Λάζου Α., Χατζηφώτης Σ., Αντωνοπούλου Ε. (2010). Αξιολόγηση δεικτών καταπόνησης στο έντερο της συναγρίδας, Dentex dentex (Linnaeus, 1758) μετά τη μερική αντικατάσταση ιχθυάλευρων με σόγια. Στο “14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων”, Πειραιάς, 6-9 Μαΐου, 2010, σελ. 229-232.
 16. Φειδάντσης K., Ανέστης Α., Αντωνοπούλου Ε., Μιχαηλίδης Β. (2013). Συνεργιστικές επιδράσεις του χαμηλού pH και της θερμοκρασίας στο μονοπάτι της απόπτωσης και την αντιοξειδωτική άμυνα στο ήπαρ της τσιπούρας (Sparus aurata). Στο “15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ”, Θεσσαλονίκη, 10-13 Οκτωβρίου, 2013, σελ. 423-426.
 17. Χατζηγιαννίδου Ι., Σουμαλεύρης Α., Φειδάντσης Κ., Χατζηφώτης Σ., Αντωνοπούλου Ε. (2013). Επίδραση  διαφορετικών θερμοκρασιών και ασιτίας σε δύο μέλη (p38 MAPK και ERKs) του μονοπατιού των ενεργοποιούμενων από μιτογόνα πρωτεϊνικών κινασών (MAPKs) στο ήπαρ του κρανιού (Argyrosomus regius). Στο “15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ”, Θεσσαλονίκη, 10-13 Οκτωβρίου, 2013, σελ. 431-434.
 18. Τσέρτου Μ.Ι., Dell'Omini G., Αντωνοπούλου Ε., Καθάριος Π. (2015). Mελέτη της οντογένεσης του οργάνου της πλευρικής γραμμής και της χρόνιας ελκωτικής δερματοπάθειας στον κρανιό (Argyrosomus regius). Στο «11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωκεανογραφίας και Αλιείας», Μυτιλήνη, 13-17 Μαΐου, 2015, σελ. 281-284. (1ο βραβείο καλύτερης προφορικής παρουσίασης)
 19. Ευσταθίου Π., Καραπαναγιώτης Σ., Ζαλαμήτσου Χ., Φειδάντσης Κ., Καϊτετζίδου Ε., Χατζηφώτης Σ., Αντωνοπούλου Ε. (2015). Ενεργοποίηση αποπτωτικών και πρωτεολυτικών κυτταρικών μονοπατιών σε εκτρεφόμενα ψάρια μετά από χορήγηση εξωγενών ερεθισμάτων από την τροφή ή με ενδοπεριτοναϊκή έγχυση. Στο «11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωκεανογραφίας και Αλιείας», Μυτιλήνη, 13-17 Μαΐου, 2015, σελ. 285-288.
 20. Χατζηφώτης Σ., Santos-Rodríguez L., Μαστοράκη Μ., Αντωνοπούλου Ε. (2015). Η επίδραση της θερμοκρασίας και του επιπέδου σίτισης στην αξιοποίηση των πρωτεϊνών, λιπιδίων και ενέργειας της τροφής από τον κρανιό (Argyrosomus regius). Στο «11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωκεανογραφίας και Αλιείας», Μυτιλήνη, 13-17 Μαΐου, 2015, σελ. 301-304.
 21. Τσακούμης Ε., Αντωνοπούλου Ε., Μπόμπορη Δ.Χ. (2015). Στοιχεία βιολογίας και οικολογίας του ενδημικού είδους Alburnus vistonicus Freyhof & Kottelat, 2007. Στο «11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωκεανογραφίας και Αλιείας», Μυτιλήνη, 13-17 Μαΐου, 2015, σελ. 641-644.
 22. Τσακούμης Ε., Σαπουνίδης Α., Μουχλιανίτης Φ.Α., Αντωνοπούλου Ε., Κουτράκης Μ., Μπόμπορη Δ. (2016). Ηλικία και αύξηση του είδους Alburnus vistonicus στα ρέοντα ύδατα του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Στο “16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ”, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου, 2016, σελ. 341-344.
 23. Τσουλιά Θ.,Τσακούμης Ε., Φειδάντσης Κ., Μπόμπορη Δ., Αντωνοπούλου Ε. (2016). Προκαταρκτικά αποτελέσματα της επίδρασης των μεταβολών περιβαλλοντικών παραμέτρων στις πρωτεΐνες καταπόνησης Hsp70 και Hsp90 στο ενδημικό είδος Alburnusvistonicus. Στο “16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ”, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου, 2016, σελ. 349-352.
 24. Ζαλαμήτσου Χ., Καραπαναγιώτης Σ., Φειδάντσης Κ., Χατζηφώτης Σ., Αντωνοπούλου Ε. (2016). Διερεύνηση ουβικουιτινυλίωσης, αυτοφαγικών και αποπτωτικών μονοπατιών μετά από υποκατάσταση του ιχθυελαίου των σιτηρεσίων με φουντουκέλαιο στο ήπαρ εκτρεφόμενου κρανιού (Argyrosomus regius). Στο “16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων”, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου, 2016, σελ. 409-412.
 25. Μηνά Α., Αντωνοπούλου Ε., Παπαδόπουλος Α.Ι. (2016). Διερεύνηση της δραστικότητας του ενζύμου της χιτινάσης σε ιχθείς μετά από χορήγηση τροφής με μερική υποκατάσταση ιχθυάλευρου από εντομοάλευρο. Στο “16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων”, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου, 2016, σελ. 425-428.
 26. Παντελή Ν., Καϊτετζίδου Ε., Σαρροπούλου Ε., Φειδάντσης Κ., Μιχαηλίδης Β., Αντωνοπούλου Ε. (2016). Η Wap65-2 στην τσιπούρα (Sparus aurata): Μοριακός χαρακτηρισμός και μελέτη της γονιδιακής έκφρασης υπό ανοσολογική in vivo πρόκληση με LPS. Στο “16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων”, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου, 2016, σελ. 445-448.
 27. Τσέρτου Μ.-Ι., Χατζηφώτης Σ., Fontanillas R., Αντωνοπούλου E., Καθάριος Π. (2016). Επίδραση διαφορετικών διαιτητικών επιπέδων φωσφόρου και ασβεστίου στη χρόνια συστημική κοκκιωμάτωση στον κρανιό (Argyrosomus regius).Στο “16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ”, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου, 2016, σελ.477-480.
 28. Μαστοράκη Μ., Παντελή Ν., Χατζηφώτης Σ., Βλάχος Ν., Μεντέ Ε., Κορμάς Κ.Α., Αντωνοπούλου Ε. (2019). Διερεύνηση της χρήσης εντομοαλεύρων στην σίτιση εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών. Στο «18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο», 15 - 18 Οκτωβρίου 2019, Κομοτηνή, Ελλάδα​​, σελ. 96.
 29. Μαστοράκη Μ., Κατσίκα Λ., Αντωνοπούλου Ε., Χατζηφώτης Σ. (2019). Η επίδραση της υποκατάστασης ιχθυαλεύρου με τρία διαφορετικά εντομοάλευρα στην αύξηση και αξιοποίηση τροφής στην τσιπούρα, Sparus aurata (Linnaeus, 1758). Στο «17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων», 31 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2019, Ηράκλειο, Ελλάδα,​​ σελ. 273 – 276.

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων χωρίς κριτές

 1. Boukouvala E., Antonopoulou E., Leaver M.J., Krey G. (2003). Cloning of peroxisome proliferators-activated receptors from fish: The control of lipid homeostasis in farmed fish. In “Forum of New Scientists: Applied research in AquaculturePatras, Greece, 19 February, 2003”.
 2. Αντωνοπούλου Ε. (2004). Ο ρόλος των υποδοχέων που ενεργοποιούνται από επαγωγείς υπεροξειδιοσωμάτων (PPARs) στη ρύθμιση του μεταβολισμού των λιπιδίων στα ψάρια. Στο “26o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Βόλος 27-30 Μαΐου, 2004, σελ. 18-21 (προσκεκλημένη ομιλίτρια).
 3. Πολεμίτου Ε., Χατζηφώτης Σ., Τσίκληρας Α., Αντωνοπούλου Ε. (2005). Επίδραση της διατροφής με σόγια και συμπληρώματος ταυρίνης στην αύξηση της συναγρίδας (Dentex dentex). Στο “27o Επιστημονικό συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Ναύπλιο, 12-15 Μαΐου, σελ. 333-334.
 4. Τσίκληρας Α., Αντωνοπούλου Ε., Στεργίου Κ.Ι. (2005). Πρότυπα και τάσεις αναπαραγωγής Μεσογειακών ψαριών. Στο “27o Επιστημονικό συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Ναύπλιο, 12-15 Μαΐου, σελ. 397-398.
 5. Αντωνοπούλου Ε., Κουτσοκώστα Ο., Cieslak D., Λάζου Α. (2005). Επίδραση της ισχαιμίας / επανεμποτισμού στην έκφραση των υποδοχέων που ενεργοποιούνται από επαγωγείς υπεροξειδιοσωμάτων (PPAR) στην καρδιά αρουραίου. Στο “27o Επιστημονικό συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Ναύπλιο, 12-15 Μαΐου, σελ. 17-18.
 6. Χριστοπούλου Ν.Θ., Κάγκαλου Ι., Αντωνοπούλου Ε. (2006). Επίδραση της συχνότητας σίτισης στην αύξηση του κορήγονου (Coregonus lavaretus). Στο “28o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Ιωάννινα, 18-20 Μαΐου, σελ. 13-14.
 7. Αντωνοπούλου Ε., Τσίκληρας Α., Tσουμάνη Μ., Λεονάρδος Ι. (2006). Απροσδόκητη αύξηση του γληνιού, Tinca tinca, μετά τη μεταφορά του από την Τσεχία στην Ελλάδα. Στο “28o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Ιωάννινα, 18-20 Μαΐου, σελ. 445-446.
 8. Γαπκιάδη Ι., Κουρκούνη Ε., Καϊτετζίδου Ε., Χατζηφώτης Σ., Αντωνοπούλου Ε. (2007). Επίδραση της νηστείας και της διατροφής με σόγια και συμπληρώματος ταυρίνης στην έκφραση των PPAR στο ήπαρ της συναγρίδας (Dentex dentex). Στο “29o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Καβάλα, 17-19 Μαΐου, σελ. 44-45.
 9. Δεληγιώργη Ε.Σ., Στεριώτη Α., Αντωνοπούλου Ε. (2007). Προκαταρτικά αποτελέσματα της διάρκειας αποθήκευσης της προνυμφικής μορφής σκυφομέδουσας (Aurelia aurita) σε χαμηλή θερμοκρασία στην αύξηση. Στο “29o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Καβάλα, 17-19 Μαΐου, σελ. 82-83.
 10. Καϊτετζίδου Ε., Favre-Krey L., Κρέη Γ., Αντωνοπούλου Ε. (2007). Κλωνοποίηση των πυρηνικών υποδοχέων που ενεργοποιούνται από πολλαπλασιαστές υπεροξειδιοσωμάτων στη συναγρίδα (Dentex dentex). Στο “29o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Καβάλα, 17-19 Μαΐου, σελ. 128-129.
 11. Κέλλυ Τ., Αντωνοπούλου Ε., Πάνου Η., Λάζου A. (2007). Έκφραση των υποδοχέων που ενεργοποιούνται από επαγωγείς υπεροξειδιοσωμάτων (PPAR) στην καρδιά διαβητικών και υπερχοληστερολαιμικών αρουραίων. Επίδραση της ισχαιμίας/επανεμποτισμού. Στο “29o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Καβάλα, 17-19 Μαΐου, σελ.156-157.
 12. Κωνσταντινίδου Α.,  Αντωνοπούλου Ε., Παπαευθυμίου Χ., Θεοφιλίδης Γ. (2007). Συγκρτική μελέτη της δράσης της ταυρίνης στη σύσπαση των απομονωμένων κόλπων της καρδιάς σε ψάρι, αμφίβιο και θηλαστικό. Στο “29o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Καβάλα, 17-19 Μαΐου, σελ.210-211.
 13. Αϊβαζίδης Κ., ΟΜ.Ε.Α.* (2008). Αξιολόγηση του νέου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών και στοιχεία σχετικά με τις σπουδές στο Τμ. Βιολογίας Α.Π.Θ. Στο “30o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου, σελ. 10-11. (* H OM.E.A. του Τμ. Βιολογίας Α.Π.Θ. απαρτιζόταν από τους Καθηγητές-τριες Μ. Λαζαρίδου, Δ. Βώκου, Θ. Αμπατζόπουλο και Κ. Στεργίου. Υποστηρικτικό προσωπικό αποτελούν οι Λέκτορες Α. Τριανταφυλλίδης, Ε. Αντωνοπούλου, Κ. Βλαχονάσιος, και Ι. Τσιριπίδης, ο Λέκτορας Π.Δ. 407/80 Κ. Αϊβαζίδης και οι Ι.Δ.Α.Χ. Ν. Κρίγκας, Χ. Παπαευθυμίου, Α. Μπαξεβάνης, και Ε. Τσακίρη).
 14. Καϊτετζίδου Ε., Βράσκου Γ., Planas J.V., Αντωνοπούλου Ε. (2008). Εμπλοκή των υποδοχέων που ενεργοποιούνται από πολλαπλασιαστές υπεροξειδιοσωμάτων (PPAR) στη μη ειδική ανοσία της τσιπούρας (Sparus aurata). Στο “30o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου, σελ. 150-151.
 15. Καϊτετζίδου Ε., Μπαχαρίδης Π., Planas J.V., Αντωνοπούλου Ε. (2008). Επίδραση της νηστείας/επανασίτισης και της χορήγησης ινσουλίνης σε μεταβολίτες στην τσιπούρα (Sparus aurata). Στο “30o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου, σελ. 152-153.
 16. Μπαστάκης Ε.Γ., Καϊτετζίδου Ε., Φουντουλάκη Ε., Αντωνοπούλου Ε. (2008). Έκφραση των PPAR στο ήπαρ της τσιπούρας (Sparus aurata) μετά από μερική υποκατάσταση των ιχθυελαίων με έλαια φυτικής προέλευσης. Στο “30o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου, σελ. 336-337.
 17. Μπαχαρίδης Π., Δεληγιώργη Ε.-Σ., Τσίκληρας Α., Αντωνοπούλου Ε. (2008). Προκαταρτικά αποτελέσματα της καταγραφής βιολογικών χαρακτηριστικών των σπαροειδών Diplodus annularis και Diplodus vulgaris στο Βόρειο Αιγαίο. Στο “30o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου, σελ. 340-341.
 18. Τριανταφυλλίδης Α., Αντωνοπούλου Ε., Καλαφατάκης Σ., Μάρκου Κ. (2008). Γενετική ανάλυση πληθυσμών του γληνιού (Tinca tinca). Στο “30o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου, σελ. 480-481.
 19. Τρύφωνος Μ., Παπαευθυμίου Χρ., Αντωνοπούλου Ε., Θεοφιλίδης Γ. (2008). In vitro αξιολόγηση της δράσης οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων στην αυτόματη σύσπαση του κόλπου της καρδιάς στην τσιπούρα (Sparus aurata). Στο “30o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου, σελ. 486-487.
 20. Τρύφωνος Μ., Παπαευθυμίου Χρ., Αντωνοπούλου Ε., Θεοφιλίδης Γ. (2008). Συγκριτική μελέτη της απόκρισης της απομονωμένης καρδιάς της τσιπούρας (Sparus aurata) και του βατράχου (Rana ridibunda) σε οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα. Στο “3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων. Περιβάλλον και Υγεία”(πρακτικά σε CD). Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου.
 21. Φειδάντσης Κ., Αντωνοπούλου Ε., Μιχαηλίδης Β. (2008). Προκαταρκτικά αποτελέσματα εποχικών βιοχημικών και μοριακών μεταβολών στο είδος Sparus aurata (τσιπούρα). Στο “3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων. Περιβάλλον και Υγεία” (πρακτικά σε CD). Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου.
 22. Καϊτετζίδου Ε., Κουρκούνη Ε., Γαπκιάδη Ι., Μπαστάκης Ε.Γ., Αντωνοπούλου Ε. (2008). Οι PPARs σε καλλιεργούμενα είδη ψαριών: Επίδραση διατροφικών προκλήσεων. Στο “3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων. Περιβάλλον και Υγεία” (πρακτικά σε CD). Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου.
 23.  Γεωργίου Δ., Μπόμπορη Δ., Αντωνοπούλου Ε., Στεργίου Κ. (2009). Στοιχεία αναπαραγωγής των κυπρινοειδών Alburnus macedonicus και Carassius gibelio στη λίμνη Δοϊράνη. Στο “31oΕπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Πάτρα, 14-16 Μαΐου, σελ. 42-43.
 24. Δεσπότη Σ., Ρουφίδου X., Χατζηφώτης Σ., Αντωνοπούλου Ε. (2009). Επίδραση της ασιτίας και της ασιτίας / επανασίτισης στο μεταβολισμό του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax). Στο “31o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Πάτρα, 14-16 Μαΐου, σελ. 72-73.
 25. Μπαχαρίδης Π.Κ.,, Φουντουλάκη Ε., Αντωνοπούλου Ε. (2009). Διερεύνηση της επίδρασης της μερικής υποκατάστασης του ιχθυελαίου με έλαια φυτικής προέλευσης στην έκφραση των πρωτεϊνών HSP70 και HSP90 στο ήπαρ της τσιπούρας (Sparus aurata). Στο “31o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Πάτρα, 14-16 Μαΐου, σελ. 238-239.
 26. Χούρη Ε., Χατζηφώτης Σ., Λάζου Α, Αντωνοπούλου Ε. (2009). Μεταβολή ενζυμικών δεικτών stress στο πεπτικό σύστημα της συναγρίδας (Dentex dentex) μετά τη σίτιση με σόγια. Στο “31o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Πάτρα, 14-16 Μαΐου, σελ. 404-405.
 27. Χρούμπη Σ., Καϊτετζίδου Ε., Αντωνοπούλου Ε. (2009). Επίδραση της χορήγησης ινσουλίνης στο γλυκογόνο και στην έκφραση πρωτεϊνών θερμικού πλέγματος και MAP κινασών στην τσιπούρα (Sparus aurata). Στο “31o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Πάτρα, 14-16 Μαΐου, σελ. 406-407.
 28. Κουσίδου, Ε., Τσεργά, Ε., Χατζηφώτης, Σ., Αντωνοπούλου, Ε. (2010). Επίδραση της λιπιδικής σύστασης του σιτηρεσίου στη δραστικότητα μεταβολικών ενζύμων του κρανιού (Argyrosomus regius). Στο “32o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Καρπενήσι, 20-22 Μαΐου, σελ. 158-159.
 29. Ρουφίδου, Χ., Δεσπότη, Σ., Αντωνοπούλου, Ε., Παπαδάκη, Μ., Χατζηφώτης, Σ. (2010). Επίδραση της ασιτίας και επανασίτισης στους βιοχημικούς δείκτες και στην ωρίμανση των γονάδων του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax Linneaus, 1758). Στο “32o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Καρπενήσι, 20-22 Μαΐου, σελ. 328-329.
 30. Καϊτετζίδου, Ε.,Βράσκου, Γ., Planas, J.V., Αντωνοπούλου, Ε. (2011). Επίδραση ανοσολογικών παραγόντων στην έκφραση των υποδοχέων που ενεργοποιούνται από πολλαπλασιαστές των υπεροξειδιοσωμάτων (PPAR) σε κυτταρική σειρά της τσιπούρας (Sparus aurata, Linnaeus 1758). Στο “33o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Έδεσσα, 20-22 Μαΐου, σελ. 98-99.
 31. Τσεργά, Ε., Κουσίδου, Ε., Χατζηφώτης, Σ., Αντωνοπούλου, Ε. (2011). Επίδραση της λιπιδικής σύστασης του σιτηρεσίου στο ήπαρ ανήλικων ατόμων κρανιού (Argyrosomus regius). Στο “33o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Έδεσσα, 20-22 Μαΐου, σελ. 324-325.
 32. Κεντεποζίδου, Ε., Φειδάντσης, Κ., Xατζηφώτης, Σ., Αντωνοπούλου, Ε. (2012). Επίδραση της ασιτίας και επανασίτισης σε αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς του λαυρακιού (Dicentrarchus larbax). Στο “34o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Τρίκαλα, 17-19 Μαΐου, σελ 102-103.
 33. Μαυρογιάννης, Ν., Φειδάντσης, Κ., Καϊτετζίδου, Ε., Κοτζαμάνης, Ι., Αντωνοπούλου, Ε. (2012). Επίδραση σιτηρεσίων εμπλουτισμένων με ταυρίνη στη βιοχημική καταπόνηση και τους αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς στο λαυράκι (Dicentrarchus larbax). Στο “34o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Τρίκαλα, 17-19 Μαΐου, σελ 138-139.
 34. Ρουφίδου Χ., García-Fernández, C., Αντωνοπούλου, Ε., Σαρροπούλου, Ε. (2012). Αναγνώριση τμηματικής ακολουθίας νέων γονιδίων και ανάλυση αφθονίας του mRNA τους με QPCR στα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας,Sparus aurata L. Στο “34o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Τρίκαλα, 17-19 Μαΐου, σελ 230-231.
 35. Αντωνοπούλου, Ε., Κεντεποζίδου, Ε., Φειδάντσης, Κ., Ρουφίδου, Χ., Δεσπότη, Σ., Χατζηφώτης, Σ. (2013). Επίδραση της ασιτίας και επανασίτισης στην επαγωγή πρωτεϊνών- δεικτών στρες στο λαβράκι (Dicentrarchus labrax). Στο “35o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Ναύπλιο, 23-25 Μαΐου, σελ 22-23.
 36. Σουμαλεύρης Α., Φειδάντσης Κ., Χατζηφώτης Σ., Αντωνοπούλου Ε. (2013). Η ασιτία και οι κυμαινόμενες θερμοκρασίες επηρεάζουν τις πρωτεΐνες θερμικού πλήγματος στον κρανιό (Argyrosomus regius). Στο “35o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Ναύπλιο, 23-25 Μαΐου, σελ 328-329.
 37. Χατζηγιαννίδου Ι., Φειδάντσης Κ., Χατζηφώτης Σ., Αντωνοπούλου Ε. (2013). Η επίδραση της θερμοκρασίας στην αντιοξειδωτική άμυνα του νεοεισαγώμενου είδους στην ιχθυοκαλλιέργεια Argyrosomus regius (κρανιός). Στο “35o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Ναύπλιο, 23-25 Μαΐου, σελ 382-383.
 38. Κυριάκης Δ., Φειδάντσης Κ., Καϊτετζίδου Ε., Τριανταφυλλίδης Α., Αντωνοπούλου Ε.(2014). Eπίδραση λιποπολυσακχαρίτη στην τσιπούρα (Sparus aurata) σε μετα-μεταφραστικό επίπεδο. Στο “36o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Ιωάννινα, 8-10 Μαΐου, σελ 174-175.
 39. Μπούσδρας Θ., Φειδάντσης Κ., Χατζηφώτης  Σ., Αντωνοπούλου Ε. (2014). Επίδραση της μερικής αντικατάστασης ιχθυαλεύρων με άλευρα από έντομα στο εκτρεφόμενο λαβράκι (Dicentrarchus labrax). Στο “36o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Ιωάννινα, 8-10 Μαΐου, σελ 254-255.
 40. Σουμαλεύρης Α., Χατζηγιαννίδου Ι., Φειδάντσης Κ., Χατζηφώτης Σ., Αντωνοπούλου Ε.(2014). Επίδραση της θερμοκρασίας εκτροφής και της ασιτίας στους αντιοξειδωτικούς και αποπτωτικούς μηχανισμούς στο ήπαρ του κρανιού (Argyrosomus regius). Στο “36o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Ιωάννινα, 8-10 Μαΐου, σελ 328-329.
 41. Τσέρτου Μ.Ι., Φειδάντσης Κ., Χατζηφώτης Σ., Καθάριος Π., Αντωνοπούλου Ε. (2014). Συστημική κοκκιωμάτωση στον κρανιό (Argyrosomus regius): ιστολογική και μοριακή προσέγγιση. Στο “36o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Ιωάννινα, 8-10 Μαΐου, σελ 362-363.
 42. ΑντωνοπούλουE., Χατζηγιαννίδου Ι., Σουμαλεύρης Α., Φειδάντσης Κ., Χατζηφώτης Σ. (2014). Επίδραση διαφορετικών θερμοκρασιών σε μηχανισμούς καταπόνησης εκτρεφόμενων ψαριών: Ενδείξεις πιθανών επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στις ιχθυοεκτροφές σε τοπικό επίπεδο. Στο “7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας”, Μυτιλήνη, 9-12 Οκτωβρίου, σελ. 183.
 43. Ζαλαμήτσου Χ., Καραπαναγιώτης Σ., Φειδάντσης Κ., Χατζηφώτης Σ., Αντωνοπούλου Ε. (2015). Επίδραση της χορήγησης φουντουκέλαιου σε αποπτωτικά και πρωτεολυτικά κυτταρικά μονοπάτια στο ήπαρ του κρανιού, Argyrosomus regius. Στο “37o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Βόλος, 21-23 Μαΐου, σελ. 116-117.
 44. Καραπαναγιώτης Σ., Ζαλαμήτσου Χ., Φειδάντσης Κ., Χατζηφώτης  Σ., Αντωνοπούλου Ε. (2015).Επιδράσεις της αντικατάστασης ιχθυελαίων από φουντουκέλαιο σε μεταβολικά ένζυμα στο ήπαρ του εκτρεφόμενου κρανιού, Argyrosomus regius. Στο “37o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Βόλος, 21-23 Μαΐου, σελ. 148-149.
 45. Παντελή Ν., Καϊτετζίδου Ε., Φειδάντσης Κ., Σαρροπούλου E., Μιχαηλίδης B., Αντωνοπούλου E. (2015). Ισομορφές της Wap65 στην τσιπούρα (Sparus aurata): In Silico ανάλυση τμηματικής ακολουθίας και προκαταρτική μελέτη έκφρασης γονιδίων. Στο “37o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Βόλος, 21-23 Μαΐου, σελ. 300-301.
 46. Ζαφειράκογλου, Α., Αντωνοπούλου, Ε., Γιάγκου, Μ. (2016). Ανοσοπροσδιορισμός των ισομορφών αλλεργιογόνων παρβαλβουμινών σε εδώδιμους ιχθύες με οικονομική αξία. Στο “38o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, Καβάλα, σελ. 64-65.
 47. Παντελή, Ν., Φειδάντσης, Κ., Καϊτετζίδου, Ε., Σαρροπούλου, Ε., Μιχαηλίδης, Β., Αντωνοπούλου, Ε. (2016). Θερμικός εγκλιματισμός της τσιπούρας, Sparus aurata (Linnaeus, 1758): Έκφραση των παράλογων γονιδίων Wap65-1 και Wap65-2. Στο «8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας», 20-23 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη, σελ. 241.
 48. Τσακούμης, Ε., Φειδάντσης, Κ., Τσουλιά, Θ., Μπόμπορη, Δ., Αντωνοπούλου, Ε. (2016). Πρωτεϊνική απόκριση μελών των οικογενειών των HSPs και MAPKs του είδους ψαριού Alburnus vistonicus σε περιβαλλοντικές μεταβολές. Στο «8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας», 20-23 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη, σελ. 279.
 49. Παντελή, Ν., Κατσίκα, Λ., Κατσούλας, Α., Κοκκινοπλίτη, Α., Μαρτίνη, Ε., Αντωνοπούλου, Ε.  (2017). Επίδραση σίτισης με εντομοάλευρο λαρβών Tenebrio molitor σε μεταβολικά και ανοσοποιητικά γονίδια στην τσιπούρα (Sparus aurata).Στο “39o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, 25-27 Μαΐου, Λαμία, σελ. 64-65.
 50. Στεργίου, Π., Τσουλιά, Θ., Μπόμπορη, Δ.Χ., Αντωνοπούλου, Ε. (2017).Προκαταρκτικά αποτελέσματα της πρωτεϊνικής απόκρισης μελών των οικογενειών των HSPs και MAPKs στα είδη Carassius gibelio και Cyprinus carpio στις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη. Στο “39o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, 25-27 Μαΐου, Λαμία, σελ. 270-271.
 51. Μπάσμπα, Β., Χατζηγεωργίου, Γ., Αντωνοπούλου Ε. (2017). Προσδιορισμός ειδών πολυχαίτων και αμφιπόδων στις λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού. Στο «6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας», 5-7 Μαΐου, Θεσσαλονίκη.
 52. Κορμάς Κ.Α., Αντωνοπούλου Ε. (2018). Δομική και λειτουργική ποικιλότητα εντερικών βακτηριακών κοινοτήτων. Στο «12ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής», Θεσσαλονίκη.
 53. Παντελή Ν., Μανάκας ΠΑ., Ρούσσος Α., Φειδάντσης Κ., Μιχαηλίδης Β., Αντωνοπούλου Ε. (2018). Προκαταρκτικά αποτελέσματα της επίδρασης της θερμοκρασίας στη γονιδιακή έκφραση των FABPS, PPARS και MX πρωτεΐνης στο ήπαρ της τσιπούρας (Sparus aurata). Στο “40o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, 24-26 Μαΐου, Βέροια, σελ. 174-175.
 54. Τσέρτου Μ., Ξένου Δ., Μάρτου Ν., Μορφέσης Κ., Καθάριος Π., Αντωνοπούλου Ε. (2018). Απόκριση μελών των οικογενειών των HSPS και MAPKS στη χρόνια ελκωτική δερματοπάθεια στον κρανιό, Αrgyrosomus regius. Στο “40o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, 24-26 Μαΐου, Βέροια, σελ. 216-217.
 55. Κατσούλας Α., Τουράκη Μ., Κορμάς Κ., Αντωνοπούλου Ε. (2019). Αλληλεπιδράσεις της δισφαινόλης - Α (BPA) με το μικροβίωμα εντέρου και κοπράνων της ιριδίζουσας πέστροφας (Oncorhynchus mykiss). Στο “41o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, 9-11 Μαΐου, Κατερίνη, σελ. 123-124.
 56. Μάρτου Ν., Μορφέσης Κ., Πατσέα Ε., Βλάχος Ν., Μεντέ Ε., Αντωνοπούλου Ε. (2019). Απόκριση μελών των οικογενειών των HSPS και MAPKS στα είδη Sparus aurata και Dicentrarchus labrax σε διαφορετικές συγκεντρώσεις αλατοτήτων νερού. Στο “41o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών”, 9-11 Μαΐου, Κατερίνη, σελ. 151-152.
 57. Ανδρεάδης Σ.Σ.,  Στεφάνου Β., Τσεντιλασβίλη Σ., Κρίγκας Ν., Αντωνοπούλου Ε. (2020). Αξιολόγηση διαφορετικών υποστρωμάτων για την εκτροφή του Τenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) με σκοπό την παραγωγή εντομοαλεύρων για την εκτροφή ιχθύων και άλλων ζωικών οργανισμών. Στο «7ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 3-5 Απριλίου, Θεσσαλονίκη.

 

Κεφάλαια σε βιβλία

 1. Antonopoulou, E., Borg, B. (2015). The brain-pituitary-gonad axis in the Atlantic salmon (chapter 5) in “Evolutionary Biology of the Atlantic Salmon” Eds Tomislav Vladić, Erik Petersson by CRC Press Taylor and Francis Ltd.
 2. Αντωνοπούλου, Ε.(2015). Καλλιέργεια ιχθύων – διατροφή και θρέψη. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Βουλτσιάδου, Ε., Αμπατζόπουλος, Θ., Αντωνοπούλου, Ε., Γκάνιας, Κ., Γκέλης, Σ., Στάικου, Α., Τριανταφυλλίδης, Α. 2015. Υδατοκαλλιέργειες. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 3. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5086 (στα ελληνικά).
 3. Αντωνοπούλου, Ε. (2015). Καλλιέργεια ιχθύων - αναπαραγωγική φυσιολογία. [Κεφάλαιο συγγράματος]. Στο Βουλτσιάδου, Ε., Αμπατζόπουλος, Θ., Αντωνοπούλου, Ε., Γκάνιας, Κ., Γκέλης, Σ., Στάικου, Α., Τριανταφυλλίδης, Α. 2015. Υδατοκαλλιέργειες. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 4. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5087 (στα ελληνικά).
 4. Mente E., Jokumsen A, Carter C. G., Antonopoulou E., Tacon A.G.J. (2019). Nutrition in relation to organic aquaculture: sources and strategies (chapter 8) in Organic Aquaculture: Impacts and future developments” Eds Giuseppe Lembo, Elena Mente by Springer Nature Switzerland.

 

Άλλες Δημοσιεύσεις

Αντωνοπούλου Ε., Τσίκληρας Α. και Στεργίου Κ. (2005). FishBase και αναπαραγωγή των ψαριών. Αλιευτικά Νέα 294, σελ. 52-53.

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.