Τι νέο υπάρχει?       English version

Ελένη Βουλτσιάδου

 

For English please visit https://users.auth.gr/~elvoults/

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: Ελένη Βουλτσιάδου
Όνομα πατρός: Γεώργιος
Τόπος γέννησης: Δράμα
Ιθαγένεια: Ελληνική
Διεύθυνση εργασίας: Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ, 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο εργασίας: 2310 998321
Τηλεομοιότυπο: 2310 998269
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: elvoults@bio.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/~elvoults
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1973: Απολυτήριο Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
1973: Εισαγωγή στο Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. με υποτροφία
1977: Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ., Βαθμός: λίαν καλώς (7,65)
1985: Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
1986: Διδακτορικό Δίπλωμα στη Θαλάσσια Βιολογία, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1979-1987: επιστημονική συνεργάτης στο Εργαστήριο Ζωολογίας του Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ. (Α 1002/4.10.79).
1987: λέκτορας στον Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ. με θητεία (A6667/12.2.87).
1991: επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ. με θητεία (A12274/18.6.91).
1994-2005: επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ. σε μόνιμη θέση (A1029/21/9/94).
2005-2012: αναπληρώτρια καθηγήτρια στον Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ. σε μόνιμη θέση.
2013: καθηγήτρια στον Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ. σε μόνιμη θέση.
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Προπτυχιακά μαθήματα: στην παρούσα φάση Μορφολογία και Συστηματική Ασπονδύλων, Θαλάσσια Βιολογία και Υδατοκαλλιέργειες. Μεταπτυχιακά μαθήματα:Υδρόβιοι οργανισμοί και βιοκοινότητες, Βιολογία καλλιεργούμενων ειδών και Διαχείριση και προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων και Τύποι και συστήματα υδατοκαλλιεργειών και εκτροφήςΕπίβλεψη διπλωματικών εργασιών-διδακτορικών διατριβών: α) Επίβλεψη >45 πτυχιακών διπλωματικών εργασιών και συμμετοχή στην εξεταστική επιτροπή >50 πτυχιακών ή μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, β) επίβλεψη 3 διδακτορικών διατριβών, γ) συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές 10 διδακτορικών διατριβών και σε επταμελείς εξεταστικές επιτροπές 12 διδακτορικών διατριβών.
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
2011-2013, 2017-2019: διευθύντρια του Τομέα Ζωολογίας. Κατά τα τελευταία 15 έτη: μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας, μέλος σε 18 επιτροπές του Τμήματος Βιολογίας, 6 επιτροπές του Τομέα Ζωολογίας και 5 επιτροπές της Σχολής Θετικών Επιστημών. 2010-: μέλος της εισηγητικής επιτροπής ή/και του εκλεκτορικού σώματος σε >20 εκλογές μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου και άλλων Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων.
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ KAI ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βιοποικιλότητα και οικολογία ζωικών θαλάσσιων οργανισμών στις Ελληνικές θάλασσες και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου: α) ταξινομία με κλασσικές και μοριακές μεθόδους και ζωογεωγραφία σπόγγων (Porifera) και άλλων Μεσογειακών ασπονδύλων, β) μηχανική οικοσυστημάτων-συμβιωτικές σχέσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα, γ) δομή και εξάπλωση των βενθικών κοινοτήτων, δ) αλιευτική βιολογία, εκτίμηση αποθεμάτων και απορριπτόμενων αλιευμάτων καθώς και καλλιέργεια θαλάσσιων ασπονδύλων με χρηστική αξία, ε) συνέπειες ανθρωπογενούς επίδρασης στο θαλάσσιο οικοσύστημα-θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, στ) παλαιοταξινομία, παλαιοζωογεωγραφία των θαλάσσιων οργανισμών και παλαιοεθνοζωολογία.
Ερευνητικά προγράμματα: 17 ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, σε 5 από τα οποία ως επιστημονικώς υπεύθυνη.
Επιστημονικές δημοσιεύσεις: 1 διδακτορική διατριβή, 65 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 110 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων, 4 κεφάλαια σε βιβλία.
Αναγνώριση επιστημονικού έργου: >3000 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία (και αναφορές του ταξινομικού έργου σε 6 διεθνείς βάσεις δεδομένων), h-index 25, συνολικός IF έργου 100,1, επιστημονικές κρίσεις >45 εργασιών σε 27 διεθνή περιοδικά και συνέδρια, θεματικός συντάκτης στο περιοδικό Mediterranean Marine Science, προσκεκλημένη ομιλήτρια σε 15 συνέδρια και ημερίδες, μέλος της επιστημονικής ή/και οργανωτικής επιτροπής σε 10 συνέδρια ή ημερίδες.
Βιβλία και εκπαιδευτικά βοηθήματα: Συγγραφή και επιμέλεια επιστημονικών βιβλίων (5 βιβλία), επιμέλεια μετάφρασης διεθνών συγγραμμάτων (3 βιβλία), μετάφραση διεθνών συγγραμμάτων (7 κεφάλαια) και ποικίλες εκπαιδευτικές σημειώσεις.
 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
GANIAS Κ.,CHRISTIDIS G., KOMPOGIANNI I.F., SIMEONIDOU X., VOULTSIADOU E., ANTONIADOU C.  2021. Fishing for cuttlefish with traps and trammel nets: a comparative study in Thermaikos Gulf, Aegean Sea. Fisheries Research, 234, 105783.
KONSTANTINOU, D.KAKAKIOU R. V.PANTERIS E.VOULTSIADOU E., & GKELIS S. 2020.  Photosynthetic Sponge‐associated Eukaryotes in the Aegean Sea: A Culture‐dependent ApproachJournal of Eukaryotic Microbiology. http://doi.org/10.1111/jeu.12818

KONSTANTINOU, D.VOULTSIADOU E.PANTERIS E., & GKELIS S. 2020.  Revealing new sponge-associated cyanobacterial diversity: Novel genera and speciesMolecular Phylogenetics and Evolution, 155, http://doi.org/10.1016/j.ympev.2020.106991 

GUIDO A., MASTANDREA A., RUSSO F., ROSSO A., SANFILIPPO R., VOULTSIADOU E., GEROVASILEIOU V. 2019. Composition and biostratinomy of sponge-rich biogenic crusts in submarine caves (Aegean Sea, Eastern Mediterranean). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 534, 109338.

KONSTANTINOU D., VOULTSIADOU E., PANTERIS E., ZERVOU S.-K., HISKIA A., GKELIS S. 2019. Leptothoe, a new genus of marine cyanobacteria (Synechococcales) and three new species associated with sponges from the Aegean Sea. Journal of Phycology, early view.

LAGE A., GEROVASILEIOU V., VOULTSIADOU E., MURICY G. 2019. Taxonomy of Plakina (Porifera: Homoscleromorpha) from Aegean marine caves, with description of three new species and new characters for the genus. Marine Biodiversity, 49 (10): 727-747.

GEROVASILEIOU V., DAILIANIS T., SINI M., DEL MAR OTERO M., NUMA C., KATSANEVAKIS S., VOULTSIADOU E. 2018. Assessing the regional conservation status of sponges (Porifera): the case of the Aegean ecoregion. Mediterranean Marine Science, 19(3): 526-537, suppl. 1-13.

KONSTANTINOU D., GEROVASILEIOU V., VOULTSIADOU E., GKELIS S. 2018. Cyanobacteria and marine sponges: global review of their associations and new data from the Eastern Mediterranean. PLoS ONE, 13 (3): e0195001.

DIMARCHOPOULOU D., GEROVASILEIOU V., VOULTSIADOU E. 2018. Spatial variability of sessile benthos in a semi-submerged marine cave of a remote Aegean Island (eastern Mediterranean Sea). Regional studies in Marine Science, 17: 102-111.

VOULTSIADOU E., GEROVASILEIOU V., GANIAS K., VANDERPITTE L., ARVANITIDIS C. 2017. Aristotle’s scientific contribution to the classification, nomenclature and distribution of marine organisms.  Mediterranean Marine Science, 18(3): 468-478. 

GEROVASILEIOU V., DIMITRIADIS C., ARVANITIDIS C., VOULTSIADOU E. 2017. Taxonomic and functional surrogates of sessile benthic diversity in Mediterranean marine caves PLoS ONE, 12(9): e0183707. 

GANIAS K., MEZARLI C., VOULTSIADOU E. 2017. Aristotle as an ichthyologist: exploring Aegean fish diversity 2,400 years ago. Fish and Fisheries, 18: 1038-1055. (IF 8,52)

VOULTSIADOU E., GEROVASILEIOU V., BAILY N. 2016. Porifera of Greece: an updated checklist. Biodiversity Data Journal, 4: e7984.

GEROVASILEIOU V., CHINTIROGLOU C., KONSTANTINOU D., VOULTSIADOU E. 2016. Sponges as “living hotels” in Mediterranean marine caves. Scientia marina, 80(3): 279-289.

GEROVASILEIOU V., VOULTSIADOU E., ISSARIS Y., ZENETOS A. 2016. Alien biodiversity in Mediterranean marine caves. Marine Ecology, 37(2): 237-243.

 
 
 

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.