Τι νέο υπάρχει?       English version

Κωνσταντίνος Βλαχονάσιος

 

Vlachonasios Konstantinos (Kostas)

Associate Professor of Plant Molecular Physiology

School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

https://www.bio.auth.gr/users/kvlachon

Tel: +30 2310998833

Email: kvlachon@bio.auth.gr

 

 

 

Education (Fluent in English and Greek)

1992                   B.Sc. Plant Sciences, Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki (AUTh), Thessaloniki, Greece.

1994                   DPGS. Horticultural Crops and Technology, Mediterranean Agronomic Institute (MAICh), Chania, Greece

1999                   Ph.D. Horticulture, Michigan State University (MSU), East Lansing, Michigan, USA. Dissertation: «Prestorage Heat Treatment to Inhibit Chilling Injury and Synchronize Ripening in Tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) Fruit». Supervisor: Prof. DR Dilley.

 

Position Held

2018-to date      Associate Professor, School of Biology, Department of Botany, AUTh, Thessaloniki, Greece

2012-2018         Assistant Professor, School of Biology, Department of Botany, AUTh, Thessaloniki, Greece

2016                   Tenure at Assistant Professor, School of Biology, Department of Botany, AUTh, Thessaloniki, Greece

2013                   Sabbatical, National Plant Phenomics Centre, Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, Aberystwyth, Wales, UK

2012-2013         Sabbatical, Carolyn Lynch Laboratory, Department of Biology, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA

2004-2012         Lecturer, School of Biology, Department of Botany, AUTh, Thessaloniki, Greece

2002-to date      Visiting Associate Professor, Department of Horticultural Genetics and Biotechnology, MAICh, Chania, Greece

2003-2004         Lecturer, Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Larissa, Greece

2003-2004         Lecturer, Department of Agricultural Development, Demokriteio University of Thrace, Orestiada, Greece

2003                   Greek Military Service

1999-2002         Postdoc, Department of Biochemistry and Molecular Biology, MSU, USA. Project: The role of transcriptional adaptor proteins in the cold acclimation of Arabidopsis thaliana. Supervisor: Prof. SJ. Triezenberg.

 

Scholarships

1994-1997         State Scholarships Foundation, Republic of Greece

1997                   Travel Award, American Society for Horticultural Sciences

1998                   Travel Award, American Society of Plant Physiologists

1998                   Dissertation Completion Fellowship, College of Agriculture and Natural Resources, MSU, USA.

 

Teaching

A. Undergraduate Studies Program

AUTh, School of Biology

       Β.3.13. “Plant Physiology”, 6 ECTS, 3rd semester, (2004-present).

       GΜΒ.6.9. “Animal and Plant Biotechnology”, 6 ECTS, 6th semester, (2004-present).

       BPB.8.5. “Applied Botany”, 6 ECTS, 8th semester, (2014-present)

       GE0101“Dissertation”, 18 ECTS, 8th semester, (2005-present);

I supervised 50 students, more than 50% continued for MSc or PhD programs abroad (UK, USA, Netherlands)

       GE0201“Intership”, 12 ECTS, 8th semester, (2006-present);

            I supervised 33 students

       LLP-Erasmus Placement “On-site training”, 18 ECTS, (2009-present);

            I supervised 7 students from Turkey and Germany.

 

AUTh, School of Pharmacy

       N43. “Biotechnology of medicinal plants”, 6 ECTS, 8th semester, (2017-2019).

 

B. Postgraduate Studies Program

Conservation of Biodiversity and Sustainable Exploitation of Native Plants (BNP), School of Biology, AUTh, Greece

ΒNP 2.8 Molecular Identification of Plants, 2 ECTS, (2008-2018)

ΒNP 1.4 Scientific Paper Retrieval, 2 ECTS, (2009-2018)

BNP 7.5 Proposals Writing, 2 ECTS, (2011-2012)

BNP 8.1 Advanced Laboratory Practical’s, 12 ECTS, (2009-2018)

BNP 2.3 Cultivation and Conservation of Plant material, 2 ECTS (2017-2018)

 

Supervisor of Postgraduate Diploma Thesis

 1. Theodoridis Spyros (2011). DNA barcoding in native plants of the Labiatae (Lamiaceae) family from Chios Island (Greece) and the adjacent Çeşme-Karaburun Peninsula (Turkey).
 2. Kalfagianni Agni (2012). DNA barcoding in native plants: Use of DNA barcodes ITS, matK, and trnH-psbA to identify native plants of genus Mentha from Chios and the adjacent Çeşme-Karaburun.
 3. Baltsavia Ismini (2018). Use of R programming language on processing of “DNA barcoding” molecular data from species of genus Sideritis.
 4. Pyrka Ioanna (in progress).

 

Applied Genetics and Biotechnology, School of Biology, AUTh, Greece

G5. Genetic Engineering-Cloning in Plasmids (2007-2014)

 

Supervisor of Postgraduate Diploma Thesis

 1. Theodoropoulos Konstantinos (2009). The effect of transcriptional adaptor proteins ADA2a, ADA2b and GCN5 in plant light responses.
 2. Zacharaki Vasiliki (2009). The role of transcriptional adaptors AtYAF9a/b in flowering mechanisms of Arabidopsis thaliana.
 3. Poulios Stylianos (2011). The combinatory action of GCN5 acetyltransferase and the CLV1 receptor affects ethylene signaling in Arabidopsis thaliana
 4. Topouzis Stergios (2015). Phenomic analysis of Arabidopsis chromatin remodeling mutants in response to drought stress

 

Applied Biology: Biotechnology-Molecular and Microbial Analysis of Food and Products, School of Biology, AUTh, Greece

ABA1. Laboratory Techniques and Biological Applications (2014-present)

ABA2. Current Topics in Biosciences (2014-2016)

 

Supervisor of Postgraduate Diploma Thesis

 1. Pegiou Kalliopi (2016). Analysis of the metabolic pathway of arginine in tomato varieties using genomic approaches.
 2. Gavriilidis Maxim (2016). The effect of transcriptional adaptors ADA3a/b in flowering mechanisms of Arabidopsis thaliana.
 3. Tsilimiga Foteini (in progress).

 

Department of Horticultural Genetics and Biotechnology, MAICh, Greece

HOB.534 Arabidopsis Genetics (2002-present), Offered in English.

 

Postgraduate Diploma Thesis Project; Co-supervision of postgraduate students

 1. Radu Talida (2004). Functional Analysis of Arabidopsis Prolyl 4-hydroxylase 7 T-DNA Mutants. Supervisor: Kalaitzis P.
 2. Codreanu Corina-Mirela (2006). The expression of HSP90-1 gene under low concentration oxygen and the biological role of P4H7 gene in Arabidopsis thaliana. Supervisor: Kalaitzis P.
 3. Younesi Erfan (2008). In silico analysis of the prolyl 4-hydroxylase gene family and functional characterization of the p4h4 T-DNA knockout mutants in Arabidopsis thaliana. Supervisor: Kalaitzis P.

C. Postgraduate Studies Program for PhD.

Ph.D. Dissertation Supervisor

 1. Poulios Stylianos (2018). The interaction of GCN5 histone acetyltransferase and CLV1 receptor in Arabidopsis thaliana development.
 2. Mougiou Niki (2019). Genes involved in biosynthesis of hydroxytyrosol in olive fruit and heterologous expression in Arabidopsis thaliana and Saccharomyces cerevisiae.

 

 

External Examiner of 20 MSc Theses and 2 Ph.D. Dissertations

 

Postdoctorate Mentoring

 1. Dr. Nikoloudi Adriana
 2. Dr. Kaldis Athanasios
 3. Dr. Poulios Stylianos

Administration (Member of)

 1. Committee for AUTh Research Policy (2010-12)
 2. Internal Evaluation Committee for the School of Biology, AUTh (2007-today)
 3. Committee for Undergraduate Program Studies and Education Strategy of the School of Biology, AUTh (2011-17)
 4. Committee for Quantitation of Capabilities of the School of Biology, AUTh (2004-08)
 5. Committee for Research Strategy of the School of Biology, AUTh (2005-08)
 6. Committee for Undergraduate Practical Training, School of Biology, AUTh (2009-today)
 7. Evaluation Committee for the Lecturer position “Plant Molecular Cellular Biology” (2005)
 8. Steering Committee for the Postgraduate Studies ProgramBNP”, School of Biology, AUTh, Greece (2008-2018)
 9. Coordinator for the Erasmus Exchange Program between the School of Biology, AUTh and the following Universities: 1. Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey, 2. Namik Kemal University, Tekirdag, Turkey, 3. Technische Universität München, Germany, 4. University of Szeged, Hungary, 5. University of Warwick, UK, 6. University Paris-Sud, France.

 

Research Interests

Epigenetic Mechanisms, with emphasis on histone acetylation, involved in Plant Development and Responses to Abiotic Stress.

Molecular Identification (DNA Barcoding) of Greek Native Plants.

Plant Biotechnology with emphasis on climate changes and food security.

Research projects (Supervisor and Participation)

 1. Mechanisms of Floral Gynoecium Development. How the transcription factor SPATULA affects the synergistic action of histone acetylation and CLAVATA signaling in gynoecium development of Arabidopsis thaliana? Ministry of Development and Affairs. PI: Vlachonasios KE.  (2020-2021)
 2. Aroma Distil. RESEARCH-CREATE-INNOVATE.  Principal Investigator (PI): Asimopoulou A (2018-2020)
 3. Aromatic Biodiversity of Natural Habitats. ARISTEIA II. Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, Greece. PI: Kokkini S. (2014-15)
 4. Phenomics analysis of Arabidopsis thaliana MAGIC mapping population and chromatin remodeling mutants during drought stress. European Plant Phenotyping Network. PI: Vlachonasios KE. (2013)
 5. Metabolic Engineering of model biofactories by recruiting the genetic resources of plants and microorganisms for the heterologous production of hydroxytyrosol with direct application in plant protection. Thales, Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, Greece. PI: Ververidis P. (2012-15)
 6. Co-evolution, structure and function of ADA2 transcriptional adaptor proteins. Hungary – Greece, Joint research and technology programs, Ministry of Development, General Secretariat for Research and Technology (GSRT), Greece. PI: Vlachonasios KE. (2012-14)
 7. Major Allergens in apple and olive fruits. SEE-ERA-NET Pilot Joint Call. PI: Vlachonasios KE. (2007-08)
 8. Histone Acetylation in Regulation of Plant Development. France – Greece, Joint research and technology programs, Ministry of Development, GSRT, Greece. PI: Vlachonasios KE. (2006-08)
 9. Τhe role of transcriptional coactivator GCN5 in Arabidopsis growth and development. PYTHAGORAS, Ministry of Education, EPEAEK II, Greece. PI: Vlachonasios KE. (2004-06)
 10. Molecular mechanisms of Arabidopsis plants to drought and salt tolerance: study of the role of transcriptional adaptor protein ADA2. Spain – Greece, Joint research and technology programs, Ministry of Development, GSRT, Greece. PI: Moustakas M. (2004-06)
 11. The role of transcriptional adaptor proteins in the cold acclimation of Arabidopsis thaliana. National Science Foundation (NSF), MCB 9728462, USA. PIs: Thomashow MF and Triezenberg SJ. (1999-2002)
 12. Structure-function analysis of ACC oxidase by site-directed mutagenesis. NSF, USA. PI: Dilley DR. (1995-98)
 13. The effect of pre-storage heat treatment on chilling injury and fruit ripening of tomato fruits (US-Israel Binational Agricultural Research and Development Fund Grant No. IS-2179). PI: Dilley DR. (1994-98)

Inventions

Invention Disclosure # 02-031. Triezenberg SJ, Thomashow MF, and Vlachonasios KE (2002). Title: Disruption of a specific gene in Arabidopsis confers constitutive freezing tolerance. MSU, East Lansing, MI, USA.

Professional activities

Member of American Association for the Advancement of Science (AAAS), American Society of Plant Biologist (ASPB), European Plant Science Organization (EPSO), Society for Experimental Biology (SEB), Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology (HSBMB), Hellenic Society for Biological Sciences (HSBS), Hellenic Society of Botany (HSB).

Associate Editor: Bioscience Horizons

Editorial Board: J. Plant Studies.

Reviewer of Manuscripts for Peer-Reviewed Journals, including: Genome Res., Trends Plant Sci., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Plant Cell, Mol. Ecol. Res., Plant J., Mol. Plant, Plant Biotech. J., BBA (Gene Regulatory Mechanisms), Scientific Rep., BMC Plant Biol., Front. Plant Sci., PloS One, Plant Sci., Plant Physiol. Biochem., Funct. Plant Biol., etc.

Reviewer of Grant Proposals including EVOL-INCO 2011-2014 (Republic of Serbia). FCT 2012 (Republic of Portugal). CONICYT-PCI 2014 (Republic of Chile). ARIMNet2 2014-2015. ERA-Net. H2020-SFS-03-2016, H2020-MSCA-IF-2016, 2017, 2018, 2019, ΕDΒΜ34-2017, RESEARCH-CREATE-INNOVATE-2017, ΕLΙDΕΚ-2017, EPPN2020.

 

Invited Speaker, last 10 years

IBERS, Aberystwyth University, UK (2013)

-Department of Biology, COMU, Canakkale, Turkey (2014)

-Szeged University, Hungary (2014)

-Seminars of Greek Society for Plant Breeding and Genetics, Thessaloniki, Greece (2014)

-5th International Conference for Olive Tree and Olive Products (OLIVEBIOTEQ 2014), Amman, Jordan

-Department of Life Sciences, University of Warwick, UK (2015)

-Plant Phenotyping Symposium, EPPN, Barcelona, Spain (2015)

-15th Conference of Hellenic Botanic Association, Chania, Greece (2017)

-3rd Plant Physiology Symposium with International Participation, Canakkale, Turkey (2018)

 

Publications in Peer-reviewed Journals (1: Graduate, 2: Undergraduate student) 21 in SCI out of total 28.

Cited by 992, h-index=15, SUM IF year publication= 87.93, mean IF year publication= 3.66.

 1. Poulios S1, Vlachonasios KE* (2018). Synergistic action of GCN5 and CLAVATA1 in the regulation of gynoecium development in Arabidopsis thaliana. New Phytologist 220: 593-608 doi: 10.1111/nph.15303. (IF2018=7.30, cited by 4)
 2. Kotak J, Saisana M2, Gegas V, Pechlivani N2, Kaldis A, Papoutsoglou P2, Makris A2, Burns J, Kendig AL, Kuschner CE, Whitney G, Caiola H, Doonan JH, Vlachonasios KE*, McCain ER, Hark AT (2018). The Histone Acetyltransferase GCN5 and the Transcriptional Coactivator ADA2b Affect Leaf Development and Trichome Morphogenesis in Arabidopsis. Planta 248: 613-28 https://doi.org/10.1007/s00425-018-2923-9. (IF2018=3.06, cited by 8)
 3. Mougiou N1, Trikka F, Trantas E, Ververidis F, Makris A, Argiriou A, Vlachonasios KE* (2018). Expression of hydroxytyrosol and oleuropein biosynthetic genes are correlated with metabolite accumulation during fruit development in olive, Olea europaea, cv. Koroneiki. Plant Physiology and Biochemistry 128: 41-49.pdf (IF2018=3.40, cited by 6)
 4. Bush MS, Pierrat O, Nibau C, Mikitova V, Zheng T, Corke FMK, Vlachonasios K, Mayberry LK, Browning KS, Doonan JH (2016). The eIF4A RNA helicase associates with CDKA in proliferating plant cells and is modulated by phosphorylation. Plant Physiology 172:128-140  http://dx.doi.org/10.1104/pp.16.00435. (IF2016=6.44, cited by 6)
 5. Poulios S1, Vlachonasios KE* (2016). Synergistic action of histone acetyltransferase GCN5 and receptor CLAVATA1 negatively affects ethylene responses in Arabidopsis thaliana. Journal of Experimental Botany 67:905-918 doi: 10.1093/jxb/erv503 (IF2016=5.83, cited by 10)
 6. Hassiotis CN, Ntana F2, Lazari DM, Poulios S1, Vlachonasios KE* (2014). Environmental and developmental factors affect essential oil production and quality of Lavandula angustifolia during flowering period. Ind. Crops Prod. 62: 359-66 pdf (IF2014=2.84, cited by 43)
 7. Camargo A, Doonan JH, Papadopoulou D2, Spyropoulou Z2, Vlachonasios K, Gay AP (2014). Objective definition of rosette shape variation using a combined computer vision and data mining approach. PloS ONE 9: e98889. doi: 10.1371/journal.pone.0096889 (IF2014=3.23, cited by 24)
 8. Demirbas S1, Vlachonasios K, Acar O, Kaldis A (2013). The effect of salt stress on Arabidopsis thaliana and Phelipanche ramosa interaction. Weed Res. 53: 452-60. pdf (IF2013=2.02, cited by 7)
 9. Zacharaki V1, Benhamed M, Poulios S1, Latrasse D, Papoutsoglou P2, Delarue M, Vlachonasios K (2012). The Arabidopsis ortholog of the YEATS domain containing protein YAF9a regulates flowering by controlling H4 acetylation levels at the FLC locus. Plant Sci. 196: 44-52. pdf (IF2012=2.92, cited by 19)
 10. Theodoridis S1, Stefanaki A1, Tezcan M1, Aki C, Kokkini S, Vlachonasios K* (2012). DNA barcoding in native plants of the Labiatae (Lamiaceae) family from Chios Island (Greece) and the adjacent Cesme-Karaburun Peninsula (Turkey). Mol. Ecol. Resour. 12: 620-633. pdf (IF2012=7.43, cited by 56)
 11. Mougiou N2, Poulios S1, Kaldis A, Vlachonasios KE* (2012). Arabidopsis thaliana TBP-Associated Factor 5 is essential for plant growth and development. Mol. Breeding 30: 355-366. pdf (IF2012=3.25, cited by 17)
 12. Vlachonasios KE*, Kaldis A, Nikoloudi A, Tsementzi D2 (2011). The role of transcriptional coactivator ADA2b in Arabidopsis abiotic stress responses. Plant Signal. Behav. 6: 1475-1478. pdf (cited by 12)
 13. Kaldis A, Tsementzi D2, Tanriverdi O1, Vlachonasios KE* (2011). Arabidopsis thaliana transcriptional co-activators ADA2b and SGF29a are implicated in salt stress responses. Planta 233: 749-762. pdf (IF2011=3.00, cited by 63)
 14. Hassiotis CN, Lazari D, Vlachonasios K (2010) The effects of habitat type and diurnal harvest on essential oil yield and composition of Lavandula angustifolia Mill. Fresenius Environmental Bulletin 19: 1491-1498. pdf (IF2010=0.72, cited by 44)
 15. Tezcan M, Vlachonasios K, Aki C (2010). DNA barcoding study on Sideritis trojana Bornm. An endemic medicinal plant of Ida mountain Turkiye. Fresenius Environmental Bulletin 19: 1352-1355. (IF2010=0.72, cited by 8)
 16. Stefanaki A, Aki C, Vlachonasios K, Kokkini S (2010). Phytogeographic versus political borders: European Union’s Lifelong Learning Programme towards a common concept in the East Aegean (E. Greece, W. Turkey). Fresenius Environmental Bulletin 19: 696-703. (IF2010=0.72, cited by 7)
 17. Cohen R, Schocken J, Kaldis A, Vlachonasios KE, Hark AT, McCain ER (2009). The histone acetyltransferase GCN5 affects the inflorescence meristem and stamen development in Arabidopsis. Planta 230: 1207-1221. pdf (IF2009=3.37, cited by 32)
 18. Hark AT, Vlachonasios KE, Kanchan A. Pavangadkar KA, Rao S, Gordon H, Adamakis ID, Kaldis A, Thomashow MF, Triezenberg SJ (2009). Two Arabidopsis orthologs of the transcriptional coactivator ADA2 have distinct biological functions. Biochimica and Biophysica Acta - Gene Regulatory Mechanisms 1789:117-124. html (IF2009=3.48, cited by 54)
 19. Ferenczi A, Song J, Tian M, Vlachonasios K, Dilley D, Beaudry R (2006). Aroma suppression and recovery following 1-MCP application to apple fruit. Journal of the American Society of Horticulture Science 131: 691-701. html (IF2006=1.04, cited by 45)
 20. Vlachonasios KE, Thomashow MF, Triezenberg SJ (2003) Disruption mutations of Arabidopsis ADA2b and GCN5 transcriptional adaptor genes dramatically affect plant growth, development and gene expression. Plant Cell 15: 626-638. pdf (IF2003=10.68, cited by 332)
 21. Kadyrzhanova DK, Vlachonasios KE, Ververidis P, Dilley DR (1998) Molecular cloning of a novel heat induced/chilling tolerance related cDNA in tomato fruit by use of mRNA differential display. Plant Molecular Biology 36: 885-895. pdf (IF1998=2.97, cited by 103)

* Corresponding Author

Presentations in Scientific Conferences (1: Graduate, 2: Undergraduate student), Only the last 23 from total 116.

 1. Pyrka I1, Vlachonasios K (2019) Discrimination of species of the genus Hypericum L. using DNA barcoding.  XVI OPTIMA Meeting, Athens, Greece, October 2-5.
 2. Tsilimigka F1, Poulios S, Vlachonasios K (2019) The effect of the histone acetyltransferase GCN5 on auxin signaling and transport at the root growth of Arabidopsis thaliana. SEB 2019 Annual Meeting. Seville, Spain, July 2-5
 3. Malliori B2, Vlachonasios K, Makris A, Theodosiou E (2019) Physiological and morphological responses of Yarrowia Lipolytica upon trophic and genetic perturbations.  41st Scientific Conference of HSBS. Katerini, May 9-11.
 4. Mougiou N1, Trikka F, Argyriou A, Vlachonasios K, Makris A (2019) Development of novel yeast strains for the overproduction of tyrosine and phenylalanine. 41st Scientific Conference of HSBS. Katerini, May 9-11.
 5. Psatha A2, Poulios S, Vlachonasios K (2019) The effect of transcriptional coactivator ADA2b on the expression of genes involved in gibberellin biosynthesis and signaling in the flower of Arabidopsis thaliana. 41st Scientific Conference of HSBS. Katerini, May 9-11.
 6. Pyrka I1, Kokkini S, Vlachonasios K (2019) Identification of plants of the genus Sideritis L. which are sold in Kavala’s market using DNA barcoding. 41st Scientific Conference of HSBS. Katerini, May 9-11.
 7. Tsilimigka F1, Poulios S, Mallioura A2, Vlachonasios KE (2019) The effect of the histone acetyltransferase GCN5 on auxin signaling and transport at the root growth of Arabidopsis thaliana. 41st Scientific Conference of HSBS. Katerini, May 9-11.
 8. Vlachonasios K (2018) Synergistic action of histone acetylation and CLAVATA signaling in the regulation of gynoecium development in Arabidopsis thaliana. UBFS-2018 III. Plant Physiology Symposium with International Participation. Abstract Book. COMU, Canakkale, Turkey, September 26-29.
 9. Skoumida A2, Poulios S1, Vlachonasios K (2018) The effect of Arabidopsis thaliana GCN5 histone acetyltransferase on gibberellins: production of transgenic plants with reference genes. 40th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Veroia, May 24-26.
 10. Vareltzoglou MR2, Poulios S1, Vlachonasios K (2017) The effect of histone acetyltransferase GCN5 on auxin signaling and transport in the root growth of Arabidopsis thaliana in response to high salinity. 15Ο Panellenic Scientific Conference of Hellenic Botanical Society (ΕΒΕ), Chania, September 14-17.
 11. Thomopoulou E2, Vlachonasios KE, Kokkini S (2017) Could “oregano” and “thyme” which are sold in the greek food market be certified with “DNA barcoding”? 15Ο Panellenic Scientific Conference of ΕΒΕ, Chania, September 14-17.
 12. Poulios S1, Vlachonasios KE (2017) The synergistic action of CLAVATA1 and GCN5 genes in the response to auxin and cytokinin during gynoecium development in Arabidopsis thaliana. 39th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Lamia, May 25-27.
 13. Xintari G2, Poulios S1, Karabournioti S, Vlachonasios KE (2017) Could DNA barcoding use to identify the thyme honey? 39th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Lamia, May 25-27.
 14. Kontogiannis S2, Vlachonasios KE (2017) The effect of YAF9A/B transcriptional adaptors on Arabidopsis thaliana responses to salt stress. 39th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Lamia, May 25-27.
 15. Dadarou D2, Topouzis S1, Tsakona M2, Poulios S1, Corke F, Nibau C, Moron-Garcia OM, Gay A, Doonan J, Vlachonasios KE (2016) YAF9a is implicated in drought stress responses in Arabidopsis thaliana. GARNet 2016: Innovation in the Plant Sciences, Cardiff, UK, September 6-7. 
 16. Hark AT, Kotak J, Sheikh M, Kendig A, Kuschner C, Whitney G, Makris A2, Vlachonasios K, Doonan J, McCain E (2016) The histone acetyltransferase GCN5 affects trichome development in Arabidopsis. Plant Biology 2016, Austin, TX, USA, July 9-13
 17. Gavriilidis M1, Mougiou N1, Poulios S1, Vlachonasios ΚΕ (2016) The effect of transcriptional adaptor ADA3a/b on flower mechanism of Arabidopsis thaliana. 38th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Kavala, May 26-28.
 18. Mougiou N1, Trantas E, Argiriou A, Ververidis F, Makris A, Vlachonasios K (2016) Identification and expression of the genes involved in hydroxytyrosol and oleuropein biosynthesis in the olive fruit (Olea europeae cv. Koroneiki). 38th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Kavala, May 26-28.
 19. Frantzezos G1, Vlachonasios KE (2016) The effect of histone acetylation on salt stress responses in Arabidopsis thaliana. 38th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Kavala, May 26-28.
 20. Mougiou N1, Nikolaidis A, Trikka F, Ververidis F, Vlachonasios K, Makris A (2015) Development of tyrosine overproducing yeast strains for the production of phenolic compounds.  66th National Conference of the Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology. Athens, December 11-13.
 21. Gavriilidis M1, Mougiou N1, Poulios S1, Makris A, Vlachonasios K (2015) Examination of the interaction of transcriptional adaptor ADA3b with other putative components of SAGA complex in Arabidopsis thaliana. 66th National Conference of the Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology. Athens, December 11-13.
 22. Vlachonasios KE, Topouzis S1, Tsakona M2, Corke F, Camargo-Rodriguez A, Doonan J (2015). Phenomics analysis of Arabidopsis thaliana chromatin remodeling mutants during drought stress. EPPN, Plant Phenotyping Symposium “Next generation plant phenotyping for trait discovery, breeding and beyond: transnational access to European platforms”. Barcelona, Spain, November 11-12, pp16.
 23. Poulios S1, Vlachonasios KE (2015) CLAVATA signaling and GCN5 histone acetyltransferase affect gynoecium development and gene expression in Arabidopsis thaliana». SEB 2015 Annual Meeting, Prague, June 30-July 3, pp196.

 

GenBank Accessions

417 gene accessions in GenBank, including nucleotide sequences from different plant organisms

 

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.