Τι νέο υπάρχει?       English version

Σπυρίδων Γκέλης

For English please visit: http://cyanolab.bio.auth.gr/

ΣΠΟΥΔΕΣ 

2001:    Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2006: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θέμα: “Πλαγκτικά κυανοβακτήρια: Χαρακτηρισμός και παραγόμενα βιοδραστικά πεπτίδια”.
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Βιοπληροφορική και βιοποικιλότητα φυτικών οργανισμών:

 • Eξερεύνηση της άγνωστης βιοποικιλότητας (μορφολογικής, γενετική, μεταβολιτών) φυτικών μικροοργανισμών και χαρτογράφηση της βιοποικιλότητας των φυτικών μικροοργανισμών με κλασική και μεταγονιδιωματική ανάλυση.
 • Φυλογένεση προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών φωτοσυνθετικών οργανισμών.
 • Ποικιλότητα βιοδραστικών ενώσεων (πεπτίδια, αλκαλοειδή) σε στελέχη και φυσικούς πληθυσμούς κυανοβακτηρίων και ιστούς υδρόβιων ζωικών οργανισμών. Επιδράσεις σε ανώτερα φυτά και κυτταροκαλλιέργειες.
 • Πληροφορική της βιοποικιλότητας (Biodiversity informatics). Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων βιοποικιλότητας. 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 1. ΕΚΕΤΑ. Συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)- Ομ. Καθ. Κ. Κυπαρισσίδης (2019-σήμερα)
 2. ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Συνεργασία με το Εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού και Γήρανσης - Δρ. Δημήτρης Κλέτσας (2018-σήμερα)
 3. University of Gdańsk, Πολωνία. Συνεργασία με την καθηγήτρια Hanna Mazur-Marzec, Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιοτεχνολογίας (2018-σήμερα)
 4. ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Συνεργασία με το Εργαστήριο Καταλυτικών Διεργασιών και Περιβαλλοντικών Αναλύσεων - Δρ. Αναστασία Χισκιά, Δρ. Θ. Τριάντης, Δρ. Τ. Καλούδης (2014-σήμερα)
 5. Helsinki University, Φινλανδία. Συνεργασία με την καθηγήτρια K. Sivonen και Docent David Fewer (2010-σήμερα)
 6. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συνεργασία με τον Καθηγητή Ι. Λεονάρδο (2012-2014) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

 1. 9/2019-9/2023. “Mobilising Data, Policies and Experts in Scientific Collections (MOBILISE)” (COST Action CA17106). Χρηματοδότηση: EU-COST (European Cooperation in Science and Technology). Καθήκοντα: Management Committee Substitute-Εκπρόσωπος για την Ελλάδα.
 2. 5/2015-5/2019. “European network for algal-bioproducts (EUALGAE)” (COST Action ES1408). Χρηματοδότηση: EU-COST (European Cooperation in Science and Technology). Καθήκοντα: Management Committee Member-Εκπρόσωπος για την Ελλάδα.
 3. 5/2015-9/2018. European Multi-Lake Survey (EMLS). Το πρόγραμμα EMLS οργάνωσε και διεξήγαγε συλλογή δειγμάτων από 369 λίμνες της Ευρώπης με σκοπό την αποτύπωση της ανθρωπογενούς επίδρασης και της κλιματικής αλλαγής στις επιβλαβείς ανθίσεις φυκών. Στην ομάδα συμμετείχαν 190 επιστήμονες από 27 χώρες. Καθήκοντα: Ερευνητής.
 4. 5/2018-[συνεχίζεται]. Global Urban Evolution Project (GLUE). Το πρόγραμμα GLUE είναι μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη μεγαλύτερη δοκιμή παράλληλης εξέλιξης που έχει πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα. Το πείραμα βασίζεται στην εξέλιξη της παραγωγής υδροκυανίο (HCN) στο λευκό τριφύλλι (Trifolium repens). Χωρίς χρηματοδότηση. Καθήκοντα: Ερευνητής.
 5. 5/2019-[συνεχίζεται]. FunAqua. To πρόγραμμα FunAqua αποκοσπεί στην καταγραφή-με-βάση-το-DNA των υδρόβιων μυκήτων από ένα πλήθος υδάτινων οικοσυστημάτων ανά την υφήλιο, για την τεκμηρίωση της παγκόσμιας ποικιλότητας των μυκήτων σε νερό και ιζήματα. Χωρίς χρηματοδότηση. Καθήκοντα: Ερευνητής.

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.