Τι νέο υπάρχει?       English version

Ηλίας Καππάς

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θέση: Επίκουρος Καθηγητής

Επώνυμο: Καππάς

Όνομα: Ηλίας

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

 

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

1996: Πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

2001: Διδάκτωρ School of Biological Sciences, University of Wales, Swansea, UK.

2005-2009: Υπεύθυνος του μαθήματος «Βιοπληροφορική» (εργασιακή σχέση Π.Δ. 407/80), Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας (ΓΑΜΒ), Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

2009: Λέκτορας, Τομέας ΓΑΜΒ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή φυλογένεση ζωικών οργανισμών και Βιοπληροφορική».

2016: Επίκουρος Καθηγητής (επί θητεία), Τομέας ΓΑΜΒ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

2019-σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος), Τομέας ΓΑΜΒ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Συγκριτική γονιδιωματική, εξελικτική βιοπληροφορική, φυλογενωμική, μοριακή συστηματική, μοριακή οικολογία, γενετική δομή και φυλογεωγραφία υδρόβιων οργανισμών και οργανισμών υφάλμυρων/υπεράλμυρων υδατοσυλλογών, πρότυπα και μηχανισμοί εξέλιξης σε μοριακό επίπεδο, βάσεις δεδομένων ακραιόφιλων (αλόφιλων) οργανισμών (http://halodom.bio.auth.gr/).

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

34 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές

3 άρθρα σε διεθνή βιβλία πολλών συγγραφέων

31 ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

> 750 (Web of Science).

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

9 ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα (6 χρηματοδοτούμενα).

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1996-1999: University of Wales Validation Board Studentship.

2006: Yποτροφία αριστείας μετα-διδακτόρων από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ.

 

KΡΙΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

84 εργασίες που υποβλήθηκαν σε 23 περιοδικά του Science Citation Index.

 

ΜΕΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Journal of Biological Research-Thessaloniki (2004-σήμερα)

Mediterranean Aquaculture Journal (2009-σήμερα)

Frontiers in Microbiology (Review Editor 2019-σήμερα)

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1.         Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ)

2.         Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ)

3.         International Society for Salt Lake Research (ISSLR)

4.         Ελληνική Βιοπληροφορική (H.bioinfo, Πρόεδρος 2017-σήμερα) (https://hscbio.wordpress.com/)

5.         International Society for Computational Biology (ISCB)

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών σπουδών

-          Εργαστηριακές ασκήσεις στα προπτυχιακά μαθήματα: Βιολογία Κυττάρου, Υδατοκαλλιέργειες, Μικροβιολογία, Γενετική

-          Διδασκαλία στα προπτυχιακά μαθήματα: Βιοπληροφορική, Γενετική

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών

-          2010-2014: «Υδατοκαλλιέργειες», «Διαχείριση Μονάδων και Προïόντων Υδατοκαλλιεργειών» (Κατεύθυνση: Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ)

-          2010-2014: «Προχωρημένα Θέματα Γενετικής» (Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ)

-          2010-2014: «Βιοπληροφορική» (Διατμηματικό ΠΜΣ, Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες, ΑΠΘ)

-          2010-2011: «Γενετική Πληθυσμών και Διαχείριση – Μοριακοί Δείκτες» (Κατεύθυνση: Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ)

-          2014-σήμερα: «Βιοπληροφορική» (Κατευθύνσεις: Α/Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοδιαγνωστική, Β/Βιοτεχνολογία – Μοριακή και Μικροβιολογική Ανάλυση Τροφίμων και Προïόντων, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ)

-          2014-σήμερα: «Βιοστατιστική» (Κατευθύνσεις: Α/Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοδιαγνωστική, Β/Βιοτεχνολογία – Μοριακή και Μικροβιολογική Ανάλυση Τροφίμων και Προïόντων, Ε/Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ)

-          2014-σήμερα: «Γονιδιωματική και Βιοτεχνολογία στις Υδατοκαλλιέργειες» (Κατεύθυνση: Γ/Υδατοκαλλιέργειες, Καινοτομία και Βιωσιμότητα, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ)

-          2016-2018: «Δυναμική και Γενετική Πληθυσμών, Πρότυπα Οργάνωσης Βιοκοινότητας» (Κατεύθυνση: Ε/Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ)

-          2017-σήμερα: «Δίκτυα Ζωής και Γεω-οικολογικά Συστήματα» (Διατμηματικό ΠΜΣ, Δίκτυα και Πολυπλοκότητα, ΑΠΘ)

-          2018-σήμερα: «Συστηματική – Φυλογένεση – Εξέλιξη» (Διιδρυματικό ΠΜΣ, Παλαιοντολογία – Γεωβιολογία)

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επιβλέπων ή συν-επιβλέπων = 18

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επόπτης καθηγητής = 35

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επίβλεψη = 1, Μέλος τριμελούς εξεταστικής = 6

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Επίβλεψη = 1, Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής = 3, Μέλος επταμελούς εξεταστικής = 6

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Διδακτορική διατριβή

Kappas I. (2001) “Microevolution and genetic differentiation in the brine shrimp Artemia”. School of Biological Sciences, University of Wales, Swansea, pp. 339.

 

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

12.1 Kappas, I. (1998) Speciation in the genus Artemia: evidence for a new bisexual species found in Tibet. Inter-departmental Symposium of School of Biological Sciences, University of Wales Swansea. [αναρτημένη ανακοίνωση]

12.2 Kappas, I. (1999) Microevolutionary studies in Artemia. Inter- departmental Symposium of School of Biological Sciences, University of Wales Swansea. [προφορική ανακοίνωση]

12.3 Abatzopoulos, T.J., I. Kappas, T. Baxevanis & C. Vasdekis (2001) Artemia population genetics and speciation. International Workshop on Artemia, Urmia, Iran: 4–6. [προφορική ανακοίνωση]

12.4 Papakostas, S., A. Triantafyllidis, M.I. Christodoulou, A.D. Baxevanis, I. Kappas, C.D. Triantaphyllidis & T.J. Abatzopoulos (2003) Genetic analysis of Brachionus plicatilis strains used for aquaculture: preliminary results. ROTIFERA X: International Conference on Rotifers, Illmitz, Austria: 71. [αναρτημένη ανακοίνωση]

12.5 Kappas, I., T.J. Abatzopoulos, N. Van Hoa, P. Sorgeloos & J.A. Beardmore (2003) Preliminary data on intraspecific genetic divergence between Artemia franciscana, San Francisco Bay and inoculated populations in Vietnam. INCO Artemia Biodiversity, Chile Regional Workshop, Puerto Varas. [προφορική ανακοίνωση]

12.6 Παπακώστας, Σ., Δ. Κανέλλης, Η. Καππάς, Α.Δ. Μπαξεβάνης, T. De Wolf, S. Dooms, O. Vadstein, K. Dierkens, P. Sorgeloos, Α. Τριανταφυλλίδης & Θ.Ι. Αμπατζόπουλος (2004) Γενετική μελέτη τροχοζώων του γένους Brachionus Ευρωπαϊκών εκκολαπτηρίων: προκαταρτικά αποτελέσματα. 26ο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΒΕ, Βόλος: 270–271. [αναρτημένη ανακοίνωση]

12.7 Baxevanis, A.D., G.V. Triantaphyllidis, A. Triantafyllidis, I. Kappas & T.J. Abatzopoulos (2004) Artemia tibetiana: truth and errors on its species status. INCO Artemia Biodiversity, Iran International Workshop, Urmia: 29–33. [κύριος ομιλητής]

12.8 Papakostas, S., S. Dooms, A. Triantafyllidis, D. Deloof, I. Kappas, K. Dierkens, T. De Wolf, P. Bossier, O. Vadstein, S. Kui, P. Sorgeloos & T.J. Abatzopoulos (2004) Genetic identification of Brachionus species used in different hatcheries. AQUACULTURE EUROPE 2004: International Conference on Biotechnologies for Quality, Barcelona, Spain, No. 34: 645–646. [προφορική ανακοίνωση]

12.9 Kappas, I., A.D. Baxevanis & T.J. Abatzopoulos (2005) Molecular marker capabilities and limits in Artemia research. International Workshop on Genetics and Molecular Biology of Aquatic Organisms, Artemia and Aquatic Animals Research Center, Urmia, Iran: 2. [κύριος προσκεκλημένος ομιλητής]

12.10 Kappas, I. (2005) Microsatellite methodology and applications. International Workshop on Genetics and Molecular Biology of Aquatic Organisms, Artemia and Aquatic Animals Research Center, Urmia, Iran. [κύριος προσκεκλημένος ομιλητής]

12.11 Παπακώστας, Σ., Κ. Βασιλειάδου, Η. Καππάς, Α. Τριανταφυλλίδης, Κ. Τριανταφυλλίδης & Θ.Ι. Αμπατζόπουλος (2005) Γενετική ταυτοποίηση τροχοζώων του γένους Brachionus σε Ευρωπαϊκά εκκολαπτήρια. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Δράμα: 394– 397. [κύριος ομιλητής]

12.12 Μπαξεβάνης, Α.Δ., Η. Καππάς, Α. Τριανταφυλλίδης, X. Naihong & Θ.Ι. Αμπατζόπουλος (2005) Γενετική ταυτοποίηση εμπορικών δειγμάτων Artemia από την Κίνα. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Δράμα: 390–393. [αναρτημένη ανακοίνωση]

12.13 Βασιλειάδου, Κ., Σ. Παπακώστας, Η. Καππάς, Α. Τριανταφυλλίδης & Θ.Ι. Αμπατζόπουλος (2007) Συνδυασμός nested-multiplex PCR για τη γρήγορη γενετική ταυτοποίηση τροχοζώων του γένους Brachionus. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη: 399– 402. [προφορική ανακοίνωση]

12.14 Λιούσια, Β., Α. Τριανταφυλλίδης, Ρ. Λιάσκο, Η. Καππάς, Π. Μουτσάκη, Θ.Ι. Αμπατζόπουλος & Ι. Λεονάρδος (2007) Μορφομετρική ανάλυση κλώνων του γυνογενετικού πληθυσμού Carassius gibelio (Bloch, 1782) της λίμνης Παμβώτιδας. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη: 391–394. [αναρτημένη ανακοίνωση]

12.15 Maniatsi, S., A.D. Baxevanis, K. Vasileiadou, I. Kappas & T.J. Abatzopoulos (2008) A population-specific marker within the superspecies Artemia franciscana. 10th International Conference on Salt Lake Research, Salt Lake City, USA: 257. [αναρτημένη ανακοίνωση]

12.16 Kappas, I., D. Zacharaki, S. Maniatsi, K. Vasileiadou, A.D. Baxevanis & T.J. Abatzopoulos (2008) Phylogenetic signal and utility of 16S rRNA sequence data in Artemia phylogeny. International Symposium on Advances in Crustacean Phylogenetics, Rostock, Germany: 148. [αναρτημένη ανακοίνωση]

12.17 Triantafyllidis, A., I. Kappas, A.D. Baxevanis, S. Papakostas, S. Maniatsi, K. Vasileiadou & T.J. Abatzopoulos (2009) Characterization and molecular phylogenetics of aquatic organisms. HSCBB-GSRD-ELIXIR, NHRF Athens. [προφορική ανακοίνωση]

12.18 Vanezis, K., A. Triantafyllidis, I. Kappas & T.J. Abatzopoulos (2009) Are Anguilla anguilla populations panmictic? Preliminary results. 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Ηράκλειο Κρήτης: 198. [αναρτημένη ανακοίνωση]

12.19 Michaloudi, E., S. Papakostas, A. Triantafyllidis, I. Kappas, K. Vasileiadou, K. Proios, S. Mills & T.J. Abatzopoulos (2009) Morphologic and genetic ‘decryption’ of Brachionus sp. ‘Austria’. International Symposium on ROTIFERA XII, Berlin, Germany: 116. [προφορική ανακοίνωση]

12.20 Papakostas, S., E. Michaloudi, A. Triantafyllidis, I. Kappas & T.J. Abatzopoulos (2009) The Brachionus rotifers of Lake Koronia, Greece: a year’s story. International Symposium on ROTIFERA XII, Berlin, Germany: 127. [προφορική ανακοίνωση]

12.21 Proios, K., E. Michaloudi, K. Vasileiadou, S. Papakostas, I. Kappas & T.J. Abatzopoulos (2009) The description of Brachionus sessilis Varga, 1951 (Rotifera: Brachionidae) based on morphological and molecular data: preliminary results. International Symposium on ROTIFERA XII, Berlin, Germany: 115. [αναρτημένη ανακοίνωση]

12.22 Baxevanis, A.D., R.S. Jellison, S. Staggos, S. Maniatsi, I. Kappas & T.J. Abatzopoulos (2011) Preliminary results on genetic characterization of Artemia from Mono Lake (USA). 11th International Conference on Salt Lake Research, Córdoba, Argentina: 28. [αναρτημένη ανακοίνωση]

12.23 Kappas, I., A. Katsarou, S. Maniatsi, S. Papakostas, B.T. Timms & T.J. Abatzopoulos (2011) Preliminary results on Parartemia diversification in Australia. 11th International Conference on Salt Lake Research, Córdoba, Argentina: 41. [αναρτημένη ανακοίνωση]

12.24 Παρασκευοπούλου, Σ., Η. Καππάς, Μ. Μαβίδης, Κ. Κουκάρας & Θ.Ι. Αμπατζόπουλος (2012) Μελέτη της βενθικής πανίδας σε λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα της Βόρειας Ελλάδας με έμφαση στην πληθυσμιακή δομή του αμφιπόδου Gammarus aequicauda (Martynov, 1931). 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Αθήνα: 225. [αναρτημένη ανακοίνωση]

12.25 Cavraro, F., S. Malavasi, P. Torricelli, C. Gkenas, V. Liousia, I. Leonardos, I. Kappas, T.J. Abatzopoulos & A. Triantafyllidis (2012) Genetic structure of the Southern European toothcarp Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) (Actinopterygii: Cyprinodontidae) populations in the Mediterranean basin focusing on the Venice Lagoon. 50th ECSA Conference: Today’s science for tomorrow’s management, Venice, Italy. [αναρτημένη ανακοίνωση]

12.26 Παρασκευοπούλου, Σ., Η. Καππάς, Κ. Κουκάρας & Θ.Ι. Αμπατζόπουλος (2013) Γενετική ταυτοποίηση και βιολογία του είδους Gammarus cf. crinicornis Stock, 1966 σε λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα (Λιμνοθάλασσα Παπαπουλίου, Βόρειο Αιγαίο). 15° Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Θεσσαλονίκη: 291–294. [προφορική ανακοίνωση]

12.27 Loukas, A., I. Kappas & T.J. Abatzopoulos (2016) HaloDom: A new halophiles database across all life domains. Hellenic Bioinformatics 09/2016 “Bioinformatics as a growth engine for Greece”, CERTH/ NOESIS, Thessaloniki. [αναρτημένη ανακοίνωση]

12.28 Ηλιάδου, Μ., Κ. Αλιγιζάκη, Η. Καππάς & Μ. Αρσενάκης (2017) Πολυπαραγοντική ταυτοποίηση των δινομαστιγωτών Gambierdiscus στις δυτικές ακτές της Κρήτης. 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Χανιά: 83. [αναρτημένη ανακοίνωση]

12.29 Τσερτσελή, Β., Η. Καππάς & Μ. Τουράκη (2018) Eπίδραση του παθογόνου Photobacterium damselae subsp. piscicida στο αμυντικό και αντιοξειδωτικό σύστημα της Artemia franciscana και προστατευτική δράση του προβιοτικού Lactococcus lactis. 40ο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΒΕ, Βε¶ροια: 220. [αναρτημένη ανακοίνωση]

12.30 Aligizaki, K., M. Iliadou, I. Kappas & M. Arsenakis (2018) Is the eastern Mediterranean a "Gambierdiscus biodiversity hotspot"? New data from Greece and Cyprus. 18th International Conference on Harmful Algae – ICHA 2018, Nantes, France. [αναρτημένη ανακοίνωση]

12.31 Loukas, A., T.J. Abatzopoulos & I. Kappas (2018) HaloPredictor: A web tool for detecting salinity adaptations in protein sequences. Hellenic Bioinformatics 11/2018 “Genome informatics, precision medicine & clinical omics in a world of data economies”, Thessaloniki Concert Hall. [αναρτημένη ανακοίνωση]

 

Εργασίες μετά από κρίση (*corresponding author)

13.1    Abatzopoulos T.J., Kappas I.*, Bossier P., Sorgeloos P. & Beardmore J.A. (2002) Genetic characterisation of Artemia tibetiana (Crustacea: Anostraca). Biological Journal of the Linnean Society 75: 333–344.

13.2    Gajardo G., Crespo J., Triantafyllidis A., Tzika A., Baxevanis A.D., Kappas I. & Abatzopoulos T.J. (2004) Species identification of Chilean Artemia populations based on mitochondrial DNA RFLP analysis. Journal of Biogeography 31: 547–555.

13.3    Kappas I.*, Abatzopoulos T.J., Hoa N.V., Sorgeloos P. & Beardmore J.A. (2004) Genetic and reproductive differentiation of Artemia franciscana in a new environment. Marine Biology 146: 103–117.

13.4    Papakostas S., Triantafyllidis A., Kappas I. & Abatzopoulos T.J. (2005) The utility of the 16S gene in investigating cryptic speciation within the Brachionus plicatilis species complex. Marine Biology 147: 1129–1139.

13.5    Baxevanis A.D., Triantaphyllidis G.V., Kappas I., Triantafyllidis A., Triantaphyllidis C.D. & Abatzopoulos T.J. (2005) Evolutionary assessment of Artemia tibetiana (Crustacea, Anostraca) based on morphometry and 16S rRNA RFLP analysis. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 43: 189–198.

13.6    Mura G., Baxevanis A.D., Lopez G.M., Hontoria F., Kappas I.*, Moscatello S., Fancello G., Amat F. & Abatzopoulos T.J. (2005) The use of a multidisciplinary approach for the characterization of a diploid parthenogenetic Artemia population from Torre Colimena (Apulia, Italy). Journal of Plankton Research 27: 895–907.

13.7    Papakostas S., Dooms S., Triantafyllidis A., Deloof D., Kappas I., Dierckens K., De Wolf T., Bossier P., Vadstein O., Kui S., Sorgeloos P. & Abatzopoulos T.J. (2006) Evaluation of DNA methodologies in identifying Brachionus species used in European hatcheries. Aquaculture 255: 557–564.

13.8    Papakostas S., Dooms S., Christodoulou M., Triantafyllidis A., Kappas I., Dierckens K., Bossier P., Sorgeloos P. & Abatzopoulos T.J. (2006) Identification of cultured Brachionus rotifers based on RFLP and SSCP screening. Marine Biotechnology 8: 547–559.

13.9    Baxevanis A.D., Kappas I. & Abatzopoulos T.J. (2006) Molecular phylogenetics and asexuality in the brine shrimp Artemia. Molecular Phylogenetics and Evolution 40: 724–738.

13.10    Mura G., Kappas I.*, Baxevanis A.D., Moscatello S., D’ Amico Q., Lopez G.M., Hontoria F., Amat F. & Abatzopoulos T.J. (2006) Morphological and molecular data reveal the presence of the invasive Artemia franciscana in Margherita di Savoia salterns (Italy). International Review of Hydrobiology 91: 539–554.

13.11    Agh N., Abatzopoulos T.J., Kappas I., Van Stappen G., Razavi Rouhani S.M. & Sorgeloos P. (2007) Coexistence of sexual and parthenogenetic Artemia populations in Lake Urmia and neighbouring lagoons. International Review of Hydrobiology 92: 48–60.

13.12    Papakostas S., De Wolf T., Triantafyllidis A., Vasileiadou K., Kanellis D., Cecconi P., Kappas I.* & Abatzopoulos T.J. (2007) Follow-up of hatchery rotifer cultures with regard to their genetic identity. Journal of Biological Research-Thessaloniki 7: 41–49.

13.13    Triantafyllidis A., Leonardos I., Bista I., Kyriazis I.D., Stoumboudi M.Th., Kappas I., Amat F. & Abatzopoulos T.J. (2007) Phylogeography and genetic structure of the Mediterranean killifish Aphanius fasciatus (Cyprinodontidae). Marine Biology 152: 1159–1167.

13.14    Ruiz O., Amat F., Saavedra C., Papeschi A., Cohen R.G., Baxevanis A.D., Kappas I., Abatzopoulos T.J. & Navarro J.C. (2008) Genetic characterization of Argentinean Artemia species with different fatty acid profiles. Hydrobiologia 610: 223–234.

13.15    Vasileiadou K., Papakostas S., Triantafyllidis A., Kappas I. & Abatzopoulos T.J. (2009) A multiplex PCR method for rapid identification of Brachionus rotifers. Marine Biotechnology 11: 53–61.

13.16 Kappas I., Baxevanis A.D., Maniatsi S. & Abatzopoulos T.J. (2009) Porous genomes and species integrity in the branchiopod Artemia. Molecular Phylogenetics and Evolution 52: 192–204.

13.17 Papakostas S., Triantafyllidis A., Kappas I. & Abatzopoulos T.J. (2009) Clonal composition of Brachionus plicatilis s.s. and B. sp. “Austria” hatchery strains based on microsatellite data. Aquaculture 296: 15–20.

13.18 Maniatsi S., Kappas I., Baxevanis A.D., Farmaki T. & Abatzopoulos T.J. (2009) Sharp phylogeographic breaks and patterns of genealogical concordance in the brine shrimp Artemia franciscana. International Journal of Molecular Sciences 10: 5455–5470.

13.19 Kargiotidou A., Kappas I., Tsaftaris A., Galanopoulou D. & Farmaki T. (2010) Cold acclimation and low temperature resistance in cotton: Gossypium hirsutum phospholipase Dα isoforms are differentially regulated by temperature and light. Journal of Experimental Botany 61: 2991–3002.

13.20 Vittas S., Drosopoulou E., Kappas I., Pantzartzi C.N. & Scouras Z.G. (2011) The mitochondrial genome of the European catfish Silurus glanis (Siluriformes, Siluridae). Journal of Biological Research-Thessaloniki 15: 25–35.

13.21 Siarkou V.I., Stamatakis A., Kappas I., Hadweh P. & Laroucau K. (2011) Evolutionary relationships among Chlamydophila abortus variant strains inferred by rRNA secondary structure-based phylogeny. PLoS One 6: e19813.

13.22 Maniatsi S., Baxevanis A.D., Kappas I., Deligiannidis P., Triantafyllidis A., Papakostas S., Bougiouklis D. & Abatzopoulos T.J. (2011) Is polyploidy a persevering accident or an adaptive evolutionary pattern? The case of the brine shrimp Artemia. Molecular Phylogenetics and Evolution 58: 353–364.

13.23 Papakostas S., Michaloudi E., Triantafyllidis A., Kappas I. & Abatzopoulos T.J. (2013) Allochronic divergence and clonal succession: two microevolutionary processes sculpturing population structure of Brachionus rotifers. Hydrobiologia 700: 33–45.

13.24 Baxevanis A.D., Maniatsi S., Kouroupis D., Marathiotis K., Kappas I., Kaiser H. & Abatzopoulos T.J. (2014) Genetic identification of South African Artemia species: invasion, replacement and co-occurrence. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 94: 775–785.

13.25 Proios K., Michaloudi E., Papakostas S., Kappas I., Vasileiadou K. & Abatzopoulos T.J. (2014) Updating the description and taxonomic status of Brachionus sessilis Varga, 1951 (Rotifera: Brachionidae) based on detailed morphological analysis and molecular data. Zootaxa 3873: 345–370.

13.26 Paraskevopoulou S., Monokrousos N., Kappas I. & Abatzopoulos T.J. (2015) Spatio-temporal variability of benthic macrofauna in a coastal lagoon assessed by ecological interaction networks. Community Ecology 16: 10–22.

13.27 Kappas I., Vittas S., Pantzartzi C.N., Drosopoulou E. & Scouras Z.G. (2016) A time-calibrated mitogenome phylogeny of catfish (Teleostei: Siluriformes). PLoS One 11: e0166988.

13.28 Michaloudi E., Mills S., Papakostas S., Stelzer C.-P., Triantafyllidis A., Kappas I., Vasileiadou K., Proios K. & Abatzopoulos T.J. (2017) Morphological and taxonomic demarcation of Brachionus asplanchnoidis Charin within the Brachionus plicatilis cryptic species complex (Rotifera, Monogononta). Hydrobiologia 796: 19–37.

13.29 Cavraro F., Malavasi S., Torricelli P., Gkenas C., Liousia V., Leonardos I., Kappas I., Abatzopoulos T.J. & Triantafyllidis A. (2017) Genetic structure of the South European toothcarp Aphanius fasciatus (Actinopterygii: Cyprinodontidae) populations in the Mediterranean basin with a focus on the Venice lagoon. The European Zoological Journal 84: 153–166.

13.30 Kappas I.*, Mura G., Synefiaridou D., Marrone F., Alfonso G., Alonso M. & Abatzopoulos T.J. (2017) Molecular and morphological data suggest weak phylogeographic structure in the fairy shrimp Streptocephalus torvicornis (Branchiopoda, Anostraca). Hydrobiologia 801: 21–32.

13.31 Loukas A., Kappas I.* & Abatzopoulos T.J. (2018) HaloDom: A new database of halophiles across all life domains. Journal of Biological Research-Thessaloniki 25: 2.

13.32 Natsidis P., Kappas I.* & Karlowski W.M. (2018) StarSeeker: An automated tool for mature duplex microRNA sequence identification based on secondary structure modeling of precursor molecule. Journal of Biological Research-Thessaloniki 25: 11.

13.33 Chasapi A., Aivaliotis M., Angelis L., Chanalaris A., Iliopoulos I., Kappas I., Karapiperis C., Kyrpides N.C., Pafilis E., Panteris E., Topalis P., Tsiamis G., Vizirianakis I.S., Vlassi M., Promponas V.J. & Ouzounis C.A. (2019) Establishment of computational biology in Greece and Cyprus: Past, present, and future. PLoS Computational Biology: https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007532.

13.34 Ouzounis C.A. & Kappas I. (2020) Travelling to scientific meetings is a mission, not a vacation. EMBO Reports: https://doi.org/10.15252/embr.202050388.

13.35 Tsagiopoulou M., Maniou M-C., Pechlivanis N., Togkousidis A., Kotrová M., Hutzenlaub T., Kappas I., Chatzidimitriou A. & Psomopoulos F. (2021) UMIc: A preprocessing method for UMI deduplication and reads correction. Frontiers in Genetics (Section: Computational Genomics): 10.3389/fgene.2021.660366.

13.36 Pechlivanis N., Togkousidis A., Tsagiopoulou M., Sgardelis S., Kappas I. & Psomopoulos F. (2021) A computational framework for pattern detection on unaligned sequences: An application on SARS-CoV-2 data. Frontiers in Genetics (Section: Computational Genomics): 10.3389/fgene.2021.618170.

 

Κεφάλαια σε βιβλία

1. Gajardo G., Abatzopoulos T.J., Kappas I. & Beardmore J.A. (2002) Evolution and speciation. In: Artemia: Basic and Applied Biology. Abatzopoulos Th.J., Beardmore J.A., Clegg J.S. & Sorgeloos P. (eds). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, pp. 225–250.

2. Kappas I., Baxevanis A.D. & Abatzopoulos T.J. (2011) Phylogeographic patterns in Artemia: a model organism for hypersaline crustaceans. In: Crustacean Issues 19: Phylogeography and Population Genetics in Crustacea. Koenemann S., Schubart C. & Held C. (eds). CRC Press, Boca Raton, Florida, pp. 233–255.

3. Kappas I., Cariou M.-L. & Abatzopoulos T.J. (2013) Genetic variability in Crustacea. In: Treatise on Zoology - Anatomy, Taxonomy, Biology - The Crustacea, Volume 4, Part A. von Vaupel Klein J.C., Charmantier-Daures M. & Schram Ñ F.R. (eds). Brill Academic Publishers, Leiden, The Netherlands, pp. 3–77.

 

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.