Τι νέο υπάρχει?       English version

Αντώνιος Μαζαρης

Πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα:

http://mazaris.net/

 

ΑΡΘΡΑ:

92 Karypidou, M.C., Almpanidou, V., Tompkins, A.M., Mazaris, A.D., Gewehr, S., Mourelatos, S., Katragkou, E. Projected shifts in the distribution of malaria vectors due to climate change. Climate Change (Accepted)

91 Tsavdaridou, A. I., Mazaris, A.D. Gaps and biases in the protection of transnational lakes: a global assessment. Landscape Ecology (accepted)

90 Gissi, , E., Manea, E., Mazaris, A. D., Fraschetti, S., Almpanidou, V., Bevilacqua, S., Coll, M., Guarnieri, G., Elena Lloret-Lloret, E., Pascual, M., Petza, D., Rilov, G., Schonwald, M., Stelzenmüller, V., Katsanevakis, S.  2021. A review of the combined effects of climate change and other local human stressors on the marine environment. Science of the Total Environment, 755, 142564  

89 Katsanevakis, S., Coll, M., Fraschetti, S., Giakoumi, S., Goldsborough, D., Mačić, V., Mackelworth, P. C., Rilov, G., Stelzenmüller, V., Albano, G. P.,  Bates, A. E., Bevilacqua, E., Gissi, E., Hermoso, V., Mazaris, A. D., Pita, C., Rossi, V., Teff-Seker, Y., Yates, K. 2020. Twelve recommendations for advancing marine conservation in European and contiguous seas, Frontiers in Marine Science, 7, 595668 

88 Bevilacqua, S., Katsanevakis, S., Micheli, F., Sala, E., Rilov, G.,  Sarà, G., Malak D-A, Abdulla, A,. Gerovasileiou, V., Gissi, E., Mazaris, A.D., Pipitone, C., Sini, M., Stelzenmüller, V., Terlizzi, A., Todorova, V, R., Fraschetti, S. 2020. The Status of Coastal Benthic Ecosystems in the Mediterranean Sea: Evidence from Ecological Indicators. Frontiers in Marine Science 7, 475

87 Almpanidou, V., Tsapalou, V., Tsavdaridou, A.I., Mazaris, A.D. 2020. The dark side of raptors ranges under climate change. Landscape Ecology, 35, 1435–1443

86 Stelzenmüller, V., Coll, M., Cormier, R., Mazaris, A.D., Pascual, M., Loiseau, C., Claudet, J., Katsanevakis, S., Gissi, E., Evagelopoulos, A., Rumes, B., Degraer, S., Ojaveer, H., Moller, T., Giménez, J., Piroddi, C., Markantonatou, V., Dimitriadis, C. 2020.  Operationalizing risk-based cumulative effect assessments in the marine environment. Science of the Total Environment 724, 138118

85 Chatzimentor, A., Apostolopoulou, E., Mazaris, A.D. 2020. A review of green infrastructure research in Europe: Challenges and opportunities. Landscape and Urban Planning, 198, 103775

84 Petsas, P., Tsavdardirou, A.I., Mazaris, A.D. 2020. A multispecies approach for assessing landscape connectivity in data-poor regions. Landscape Ecology 35, 561–576

83 Katsiapi, M., Genitsaris, S., Stefanidou, N., Tsavdaridou, A., Giannopoulou, I., Stamou, G., Michaloudi, E., Mazaris, A. D., Moustaka-Gouni, M. 2020. Ecological connectivity in two ancient lakes: impact upon planktonic cyanobacteria and water quality. Water 12, 18

82 Tsiafouli, M. A., Dimitriadis, C., Boutsis, G., Mazaris, A.D. Nematode community characteristics are associated to loggerhead turtle hatching success. Ecological Indicators, 111, 105977

81 Rilov, G., Fraschetti, S., Gissi, E., Pipitone, C., Badalamenti, F., Tamburello, L., Menini, E., Goriup, P., Mazaris, A.D., Garrabou, J., Benedetti-Cecchi, L., Danovaro, R., Loiseau, C., , Claudet, J., Katsanevakis S. 2019. A fast-moving target: achieving marine conservation goals under shifting climate and policies. Ecological Applications, 30, e02009

80 Tsavdaridou, A.I, Moustaka, M., Katsiapi, M., Mazaris, A.D. 2019. Gaps in the protection of European lakes. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 29, 1726–1734

79 Almpanidou, V., Markantonatou, V., Mazaris, A.D., 2019. Thermal heterogeneity along the migration corridors of sea turtles: implications for climate change ecology. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 520, 151223

78 Mazaris, A.D., Kallimanis, A., Gissi, E., Pipitone, C., Danovaro, R., Claudet, J., Rilov, G., Badalamenti, F., Stelzenmüller, V., Thiault, L., Benedetti-Cecchi, L., Goriup, P., Katsanevakis, S., Fraschetti, S., 2019. Threats to marine biodiversity in European protected areas. Science of The Total Environment 677, 418-42

77 Rilov, G., Mazaris, A.D., Stelzenmüller, V., Brian Helmuth, B., Martin Wahl, M., Guy-Haim, T., Mieszkowska, N., Jean-Baptiste Ledoux, J-B., Katsanevakis, S. 2019. Adaptive marine conservation planning in the face of climate change: What can we learn from physiological, genetic and ecological studies? Global Ecology and Conservation, 17: e00566

76 Germond, B., Mazaris A.D. 2019. Climate Change and Maritime Security. Marine Policy 99, 262-266

75 Fraschetti S., Pipitone, C., Mazaris, A.D., Rilov, G., Badalamenti, F., Bevilacqua, S., Claudet, J., Carić, H., Dahl, K., D’Anna, G., Daunys, D., Frost, M.T., Gissi, E., Göke, C., Goriup, P., Guarnieri, G., Holcer, D., Lazar, B., Mackelworth, P., Manzo, S., Martin, G., Palialexis, A., Panayotova, M.D., Petza, D., Rumes, B.,  Todorova, V., Katsanevakis, S. 2018. Light and shade in marine conservation across European and Contiguous Seas. Frontiers in Marine Science 5, 420

74 Bates, A.E., Helmuth, B., Burrows, M.T., Duncan, M.I., Garrabou, J., Guy-Haim, T., Lima, F., Queiros, A.M., Seabra, R., Marsh, R., Belmaker, J.,Bensoussan, N., Dong, Y., Mazaris, A.D., Smale, D., Wahl, M., Rilov, G. 2018. Biologists ignore ocean weather at their peril. Nature 560, 299-301

73 Mazaris A.D., Katsanevakis, S. 2018. The threat of biological invasions is under-represented in the marine protected areas of the European Natura 2000 network. Biological Conservation 225, 208-212

72 Giakoumi, G., Hermoso, V., Carvalho, S., Markantonatou V., Dagys M., Iwamura T., Probst, W.N., Smith B.J., Yates, K. L., Almpanidou, V., Novak, T., Ben-Moshe N., Katsanevakis, S., Claudet, J., Coll, M., Deidun, A., Essl, F., Garcia-Charton, J.A., Jimenez, C., Kark, S., Mandić, M., Mazaris, A.D., Rabitsch, W., Stelzenmüller, V., Tricarico, E., Vogiatzakis, I.N. 2018. Conserving European biodiversity across realms. Conservation Letters 2, e12586

71 Mačić, V., Albano, P.G., Almpanidou, V., Claudet, J., Corrales, X., Essl, F., Evagelopoulos, A., Giovos, I., Jimenez, C., Kark, S., Marković, O., Mazaris, A.D., Ólafsdóttir, G.A., Panayotova, M., Petović, S., Rabitsch, W., Ramdani, M., Rilov, G., Tricarico, E., Fernández, T.V., Sini, M., Trygonis, V., Katsanevakis, S. 2018. Biological invasions in conservation planning: A global systematic review. Frontiers in Marine Science 5, 178

70 Mazaris A.D., Germond, B. 2018. Bridging the Gap between Climate Change and Maritime Security: Towards a Comprehensive Framework for Planning. Science of the Total Environment 635, 1076-1080

69 Almpanidou, V., Katragkou, E., Mazaris, A.D.  2018. The efficiency of phenological shifts as an adaptive response against climate change: a case study of loggerhead sea turtles (Caretta caretta) in the Mediterranean. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 23, 1143–1158

68 Mazaris, A.D., Gkazinou, C., Almpanidou, V., Balazs. G. 2018. The sociology of sea turtle research: evidence on a global expansion of co-authorship networks. Biodiversity and Conservation 27, 1503–1516

67 Lee, P.L.M., Schofield, G., Haughey, R.I., Mazaris, A.D., Hays, G.C. 2018. A review of patterns of multiple paternity across sea turtle rookeries. Advances in Marine Biology 79, 1-30

66 Dimitriadis, C., Fournari-Konstantinidou, I., Sourbès, L., Koutsoubas, D., Mazaris, A.D. 2018. Reduction of sea turtle population recruitment caused by nightlight: evidence from the Mediterranean region. Ocean and Coastal Management 153, 108-115

65 Mazaris, A.D., Almpanidou, A., Giakoumi, S., Katsanevakis, S. 2018. Gaps and challenges of the European network of protected sites in the marine realm. ICES Journal of Marine Science, 75, 190–198

64 Stelzenmüller, V., Coll, M., Mazaris, A.D., Giakoumi, S., Katsanevakis, S., Portman, M., Renate D., Mackelworth, P., Gimpel, G., Albano, P.G., Almpanidou, V., Claudet, J., Essl, F., Evagelopoulos, T., Heylmans, J.J., Genov, T., Kark, S., Micheli, F., Pennino, M.G., Rilov, G., Rumes, B., Steenbeek, J., Ojaveer, H.  2018. A risk-based approach to cumulative effect assessments for marine management. Science of the Total Environment 612, 1132–1140

63 Sini, M., Katsanevakis, S., Koukourouvli, N., Gerovasileiou, V., Dailianis, T., Buhl-Mortensen, L., Damalas, D., Dendrinos, P., Dimas, X., Frantzis, A., Gerakaris, V., Giakoumi, S., Gonzalez-Mirelis, G., Hassiotis, T., Issaris, Y., Kavadas, S.G., Koutsogiannopoulos, D.D., Koutsoubas, D., Manoutsoglou, E., Markantonatou, V., Mazaris, A.D., Poursanidis, D., Papatheodorou, G., Salomidi, M., Topouzelis, K., Trygonis, V., Vassilopoulou, V., Zotou, M. 2017. Assembling ecological pieces to reconstruct the conservation puzzle of the Aegean Sea. Frontiers in Marine Science 4, 347

62 Mazaris, A.D., Schofield, G., Gkazinou, C., Almpanidou, V., Hays, G.C. 2017. Global sea turtle conservation successes. Science Advances, 3: e1600730

61 Almpanidou, V., Schofield, G., Mazaris, A.D. 2017. Unravelling the climatic niche overlap of global sea turtle nesting sites: impact of geographic variation and phylogeny. Journal of Biogeography 44, 2839-2848

60 Mazaris, A.D. 2017. Open Data and the future of Conservation Biology. Ethics in Science and Environmental Politics 17, 29-35

59 Halley, A.J., Monokrousos, N., Mazaris, A.D., Vokou, D. 2017. Extinction debt in plant communities: where are we now? Journal of Vegetation Science 28, 459-461

58 Mazaris, A.D., Vokou, D., Almpanidou, A., Schofield, G. 2017. Knock-on effects of national risk assessments on conservation of global biodiversity. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosysstems 27, 890-897

57 Hays, G.C., Mazaris, A.D., Schofield, G., Laloë, J-O. 2017. Population viability at extreme sex ratio skews produced by temperature dependent sex determination. Proceedings of the Royal Society of London B284: 20162576

56 Mazaris, A.D. 2017. Manifestation of maritime piracy as an additional challenge for global conservation. Marine Policy 77, 171-175

55 Katsanevakis, S., Mackelworth, P., Coll, M., Fraschetti, S., Mačić, V.,  Giakoumi, S.,  Jones,P.J.S., Levin, N., Albano, P., Badalamenti, F.,  Brennan, R.E.,  Claudet, J., Culibrk, D., D’Anna, G.,  Deidun, A.,  Evagelopoulos, A.,   García-Charton, J.A., Goldsborough, D., Holcer, D.,  Jimenez, C.,  Kark, S.,  Sørensen, T.R.,  Lazar, B.,  Martin, G., Mazaris, A., Micheli, F.,  Milner-Gulland, E.J.,  Pipitone, C.,  Portman, M.,  Pranovi, F.,  Rilov, G.,   Smith, R.J., Stelzenmüller, V., Vogiatzakis, I.,  Winters, G. 2017. Advancing marine conservation in European and contiguous seas with the MarCons Action. Research Ideas and Outcomes 3: e11884

54 Psaralexi, M.K., Votsi, N-E.P., Selva, N., Mazaris, A.D., Pantis, J.D. 2017. Importance of Roadless Areas for the European Conservation Network. Frontiers Ecology and Evolution, 5: 2. doi: 10.3389/fevo.2017.00002

53 Halley, J.M., Monokrousos, N., Mazaris, A.D., Newmark, W.D., Vokou, D. 2016. Dynamics of extinction debt across five taxonomic groups. Nature Communications 7, 12283

52 Almpanidou, A., Schofield, G., Kallimanis, A.S., Türkozan, O., Hays, G.C., Mazaris, A.D. 2016. Using climatic suitability thresholds to identify past, present and future population viability. Ecological Indicators 71, 551-556

51 Tsianou M.A., Koutsias, N., Mazaris, A.D., Kallimanis, A.S. 2016. Climate and landscape explain richness patterns depending on the type of species’ distribution data. Acta Oecologica 74, 19-2

50 Mazaris, A.D., Vokou, D., Almpanidou, V., Türkozan, O., Sgardelis, S.P. 2015. Low conservatism of the climatic niche of sea turtles and implications for predicting future distributions. Ecosphere 6, 1-12

49 Schofield, G., Scott, R., Katselidis, K.A., Mazaris, A.D., Hays, G.C. 2015. Quantifying wildlife watching ecotourism intensity on an endangered marine vertebrate. Animal Conservation 18, 517-528

48 Lehsten, V., Sykes, M.T., Scott, A. V., Tzanopoulos, J., Kallimanis, A., Mazaris, A.D., Verburg, P.H.,  Schulp, C.J.E., Potts, S.G. Vogiatzakis, I. 2015. Disentangling the effects of land‐use change, climate and CO2 on projected future European habitat types. Global Ecology and Biogeography 24, 653-663

47 Kallimanis, A.S., Touloumis, K., Tzanopoulos, J., Mazaris, A.D., Apostolopoulou, E., Stefanidou, S., Scott, A.V., Potts, S.G., Pantis, J.D. 2015. Vegetation coverage change in the EU: patterns inside and outside Natura 2000 protected areas. Biodiversity and Conservation 24, 579-591

46 Hays, G.C., Mazaris, A.D., Schofield, G. 2014. Different male vs. female breeding periodicity helps mitigate offspring sex ratio skews in sea turtles. Frontiers in Marine Science 1, 43

45 Vokou, D., Dimitrakopoulos, P.G., Jones, N., Damialis, A., Monokrousos, N., Pantis, J.D., Mazaris A.D., & Natura-2000 Committee 2014. Ten years of co-management in Greek protected areas: an evaluation. Biodiversity and Conservation 23, 2833-2855

44 Almpanidou, V., Mazaris, A.D., Mertzanis, Y., Avraam, I., Antoniou, I., Pantis, J. D., Sgardelis, S. P. 2014. Providing insights on habitat connectivity for male brown bears: A combination of habitat suitability and landscape graph-based models. Ecological Modelling 286, 37-44

43 Votsi, N.E.P., Mazaris, A.D., Kallimanis, A.S., Pantis, J.D. 2014. Natural quiet: An additional feature reflecting green tourism development in conservation areas of Greece. Tourism Management Perspectives 11, 10-17

42 Votsi, N.E.P., Mazaris, A.D., Kallimanis, A.S., Drakou, E.G., Pantis, J.D. 2014. Landscape structure and diseases profile: associating land use type composition with disease distribution. International Journal of Environmental Health Research 24, 176-187

41 Petanidou, T., Kallimanis, A. S., Sgardelis, S. P., Mazaris, A.D., Pantis, J. D., Waser, N. M. 2014. Variable flowering phenology and pollinator use in a community suggest future phenological mismatch. Acta Oecologica 59, 104-111

40 Votsi, N.E.P., Kallimanis, A.S., Mazaris, A.D., Pantis, J.D., 2014. Integrating environmental policies towards a network of protected and quiet areas. Environmental Conservation 41, 321-329  

39 Mazaris, A.D., Almpanidou, V., Wallace, B.P., Pantis, J.D., Schofield, G. 2014. A global gap analysis of sea turtle protection coverage. Biological Conservation 173, 17-23

38 Peer, G., Tsianou, M.A., Franz, K.W., Matsinos, Y.G., Mazaris, A.D., Storch, D., Kopsova, L., Verboom, J.,  Baguette, B., Stevens, M.V., Henle, K. 2014. Toward better application of minimum area requirements in conservation planning. Biological Conservation 170, 92-102

37 Tsiafouli, M.A., Apostolopoulou, E., Mazaris, A.D., Kallimanis A.S., Drakou, E.G. Pantis, J.D. 2013 Human activities in Natura 2000 sites: a highly diversified conservation network. Environmental Management 51, 1025-1033

36 Tsianou, M.A., Mazaris, A.D., Kallimanis, A.S., Deligioridi, P.S.K., Apostolopoulou, E., Pantis, J.D. 2013. Identifying the criteria underlying the political decision for the prioritization of the Greek Natura 2000 conservation network. Biological Conservation 166, 103-110

35 Mazaris, A.D., Tsianou, M.A., Sigkounas, A., Dimopoulos, P., Pantis, J.D., Sgardelis, S.P., Kallimanis, A.S. 2013. Accounting for the capacity of common and rare species to contribute to diversity spatial patterns: is it a sampling issue or a biological effect? Ecological Indicators 32, 9-13

34 Mazaris, A.D., Papanikolaou, A.D., Barbet-Massin, M., Kallimanis A.S., Jiguet, F., Schmeller, D., Pantis, J.D. 2013. Evaluating the connectivity of a protected areas’ network under the prism of global change: The efficiency of the European Natura 2000 network for four birds of prey. Plos One 1371/journal.pone.0059640

33 Mazaris, A.D., Kallimanis, A.S., Pantis, J.D., Hays, G.C. 2013. Phenological response of sea turtles to environmental variation across species’ northern range. Proceedings of the Royal Society of London B 280, 20122397

32 Katsiapi, M., Mazaris, A.D., Charalampous, E., Moustaka-Gouni, M. 2012. Watershed land use types as drivers of freshwater phytoplankton structure. Hydrobiologia 698, 121-131

31 Votsi, N., Mazaris. A.D., Kallimanis, A.S., Zomeni, M., Vogiatzakis, I.N., Sgardelis, S.P., Pantis, J.D. 2012. Road effects on habitat richness of the Greek Natura 2000 network. Nature Conservation 1, 53-71

30 Votsi, N-E.P., Mazaris, A.D.,Drakou, E.G., Kallimanis, A.S., Pantis, J.D. 2012. Distance-based assessment of open country Quiet Areas in Greece. Landscape and Urban Planning 104, 279-288

29 Kallimanis, A.S., Mazaris, A.D., Tsakanikas, D., Dimopoulos, P., Pantis, J.D., Sgardelis, S.P. 2012. Efficient biodiversity monitoring: which taxonomic level to study? Ecological Indicators 15, 100-104

28 Papanikolaou, A.D., Fyllas, N.M., Mazaris A.D., Dimitrakopoulos, P.G., Kallimanis, A.S., Pantis, J.D. 2011. Grazing effects on plant functional group diversity in Mediterranean shrublands. Biodiversity and Conservation 20, 2831-2834.

27 Drakou, E.G., Kallimanis, A.S., Mazaris, A.D., Apostolopoulou, E., Pantis, J.D. 2011. Habitat type richness associations with environmental variables: a case study in the Greek Natura 2000 aquatic ecosystems. Biodiversity and Conservation 20, 929-943

26 Casale, P., Mazaris, A.D., Freggi, D. 2011. Estimation of age at maturity of loggerhead sea turtles Caretta caretta in the Mediterranean using length frequency data. Endangered Species Research 13, 123-129

25 Mazaris, A. D., Kallimanis, A. S., Tzanopoulos, J., Sgardelis, S. P., Pantis, J. D. 2010. Can we predict the number of plant species from the richness of a few common genera, families or orders? Journal of Applied Ecology 47, 662-670

24 Mazaris, A.D., Moustaka-Gouni, M., Michaloudi, E., Bobori, D.C. 2010. Biogeographical patterns of freshwater micro- and macroorganisms: a comparison between phytoplankton, zooplankton and fish in the eastern Mediterranean. Journal of Biogeography 37, 1341-1351

23 Mazaris, A.D., Kallimanis, A.S., Tzanopoulos, J., Sgardelis, S.P., Pantis, J.D. 2009. Sea surface temperature variations in core foraging grounds drive nesting trends and phenology of loggerhead turtles in the Mediterranean Sea. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 379, 23-27

22 Mazaris, Α.D., Kallimanis, Α.S., Papdimitriou, K., Hatsigianidis, G., Pantis, J.D. 2009. Spatiotemporal analysis of an acoustic environment: interactions between landscape features and sounds. Landscape Ecology 24, 817-831

21 Papadimitriou, K., Mazaris, A.D., Kallimanis, A.S., Pantis, J.D., 2009. Cartographic Representation of the Sonic Environment.  The Cartographic Journal 46, 126-135

20 Casale, P., Mazaris, A.D., Freggi, D., Vallini, C., Argano, R. 2009. Growth rates and age at adult size of loggerhead sea turtles (Caretta caretta) in the Mediterranean Sea, estimated through capture-mark-recapture records. Scientia Marina 73, 589-595

19 Mazaris, A.D., Kramer-Schadt, S., Johst, K., Tzanopoulos, J., Matsinos, Y.G., Pants, J.D. 2009. Assessing the relative importance of conservation measures applied on sea turtles: comparison of measures focusing on nesting success and hatching recruitment success. Amphibia-Reptilia 30, 221-231

18 Mazaris, A.D., Matsinos, Y.G., Pantis, J.D. 2009. Evaluating the impacts of coastal squeeze on sea turtle nesting. Ocean and Coastal Management 52, 139-145

17 Drakou, E.G., Bobori, D.S., Kallimanis, A.S., Mazaris, A.D., Sgardelis, S.P., Pantis, J.D. 2009. Freshwater fish community structured more by dispersal limitation than by environmental heterogeneity. Ecology of Freshwater Fish 18, 369-379

16 Kalpakis, S., Mazaris, A.D., Mamakis, Y., and Poulopoulos, Y. 2009. A retrospective study of mortality and morbidity factors for Common Buzzards Buteo buteoand Long-legged Buzzards Buteo rufinus in Greece: 1996-2005. Bird Conservation International 19, 15-21

15 Mazaris, A.D., Kallimanis, A.S., Sgardelis, S.P., Pantis, J.D. 2008. Do long-term changes in sea surface temperature at the breeding areas affect the breeding dates and reproduction performance of Mediterranean loggerhead turtles? Implications for climate change. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 367, 219-226

14 Mazaris, A.D., Matsinos, Y.G., and Pantis, J.D. 2008. Evaluating the effect of varying clutch frequency in nesting trend estimation of sea turtles. Amphibia Reptilia 29, 361-369

13 Mazaris, A.D., Mamakis, Y., Kalpakis, S., Poulopoulos, Y., Matsinos, G.Y., 2008. Evaluating potential threats to birds in Greece: an analysis of a 10-year data set from a rehabilitation centre. ORYX 42, 408-414

12 Kallimanis, A.S., Tsiafouli, M.A., PantisJ.D., Mazaris A.D., Matsinos, Y., Sgardelis, P.S. 2008. Arable land and habitat diversity in Natura 2000 sites in Greece. Journal of Biological Research 9, 55-66

11 Mazaris, A.D., Tzanopoulos, J., Kallimanis, A.S., Matsinos, Y.G., Sgardelis, S.P., Pantis, J.D. 2008. The contribution of common and rare species to plant species richness patterns: the effect of habitat type and size of sampling unit. Biodiversity and Conservation 17, 3567-3577

10 Kallimanis, A.S., Mazaris, A.D., Tzanopoulos, J., Halley, J.M., Pantis, J.D., Sgardelis, S.P. 2008. How does habitat diversity affect the species-area relationship? Global Ecology and Biogeography 17, 532-538

9 Mazaris, A.D., Kallimanis, A.S., Sgardelis, S.P., Pantis, J.D. 2008. Does higher taxon diversity reflect richness of conservation interest species? The case for birds, mammals, amphibians, and reptiles in Greek protected areas. Ecological Indicators 8, 664-671

8 Matsinos, Y.G., Mazaris, A.D., Papadimitrious, K., Maioglou, D., Mniestris, A., Pantis, J.D. 2008. Spatio-temporal variability in human and natural sounds in a rural landscape.  Landscape Ecology 23, 945-959

7 Casale, P., Mazaris, A.D., Freggi, D., Basso, R., Argano, R. 2007. Survival probabilities of loggerhead sea turtles (Caretta caretta) estimated from capture-mark-recapture data in the Mediterranean Sea. Scientia Marina 71, 365-372

6 Mazaris, A.D., Matsinos, Y.G., Margaritoulis, D. 2006. Nest site selection of loggerhead sea turtles: The case of the island of Zakynthos, W Greece. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 336, 157-162

5 Mazaris, A., Matsinos, Y.G., 2006. An individual based model of sea turtles: investigating the effect of temporal variability on population dynamics. Ecological Modelling 194, 114-124

4 Mazaris, A.D., Breckling B., Matsinos, Y.G., 2006. An Individual-based model of a sea turtle population to analyze effects of age dependent mortality. Ecological Modelling 198, 174-182

3 Kornaraki, E., Matossian, D., Mazaris, D.A., Margaritoulis, D., Matsinos, G.Y. 2006. Effectiveness of different conservation measures for loggerhead sea turtle (Caretta caretta) nests at Zakynthos Island, Greece. Biological Conservation 130, 324-330

2 Mazaris, A., Fiksen, Ø., Matsinos Y.G., 2005. Using an individual based model for assessment of sea turtle population viability. Population Ecology 47, 179-191

1 Mazaris, A.D., Kornaraki, L., Matsinos, Y.G., Margaritoulis, D. 2004. Modelling the effect of sea surface temperature on sea turtle nesting activities by investigating seasonal trends. Natural Resource Modeling 17, 445-465

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

2021-23. INCENTIVE – Establishing Citizen Science Hubs in European Research Performing and Funding Organisations to drive institutional change and ground Responsible Research and Innovation in society. EU Horizon 2020, Mέλος Ομάδας

2020-24. Η κλιματική αλλαγή και το μέλλον των θαλάσσιων οικοσυστημικών υπηρεσιών και βιοποικιλότητας. Horizon2020, Επιστ. Υπεύθυνος Ομάδας ΑΠΘ 

2020-23. Συστηματικός σχεδιασμός διαχείρισης υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής: αναπτύσσοντας μια ολιστική προσέγγιση για την χαρισματική θαλάσσια μεγαπανίδα. ΕΛΙΔΕΚ, Επιστ. Υπεύθυνος

2020-22. Διερευνώντας την παρουσία ενδιαιτημάτων τροφοληψίας θαλασσίων χελωνών στο Ιόνιο Αρχιπέλαγος. MAVA Foundation, Επιστ. Υπεύθυνος

2020-22. Παρακολούθηση και έλεγχος των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών στην Ελλάδα με καινοτόμες τεχνικές υπό τις παρούσες και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, Ε. Π. Αλιείας & Θάλασσας, Επιστ. Υπεύθυνος Ομάδας ΑΠΘ 

2020-21. Μελέτη ανάπτυξης οικολογικού σήματος ποιότητας. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Επιστ. Υπεύθυνος

2020-21. Διερεύνηση των πιέσεων και απειλών στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης. Φορέας Διαχείρησης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλικού Κόλπο, Επιστ. Υπεύθυνος

2020-21. Δημιουργία και παραμετροποίηση Βάσεων Δεδομένων Βιοποικιλότητας, Γεωχωρικών Δεδομένων και Ανθρωπογενών πιέσεων. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Επιστ. Υπεύθυνος

2020-21. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για το έργο Εκπόνηση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) και Σχέδιο Διαχείρισης (ΣΔ) για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέρους) και Κεντρικής Μακεδονίας. Μελετητική Εταιρεία ΥΕΤΟΣ Α.Ε, Επιστ. Υπεύθυνος

2020-21. Παρακολούθηση θαλάσσιων και παράκτιων ενδιαιτημάτων των θαλασσίων χελωνών με τη χρήση καινοτόμων μέσων: ενισχύοντάς τα μέτρα διαχείρισης και τη προστασίας των θαλάσσιων χελωνών στη Νήσο της Κεφαλονιάς, Ιόνιο Πέλαγος. Ιonian Enviromenal Foundation, Επιστ. Υπεύθυνος

2019-22 Εφαρμογές της θεωρίας κυκλωμάτων και της θεωρίας των γράφων για τη μελέτη της οικολογικής συνδεσιμότητας σε δυναμικά μεταβαλλόμενα τοπία. ΕΛΙΔΕΚ, Επιστ. Υπεύθυνος – Επιβλέπων 

2019-20. Παρακολούθηση βιοτικών, αβιοτικών και κοινωνικοοικονομικών νεωτεριστικών στοιχείων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και προσεγγίσεων. ΦΔΕΘΠΖ, Επιστ. Υπεύθυνος

2020. Συλλογή δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης - χαρτογράφης των παραγόντων πίεσης και ρίσκου στις προστατευίμενες περιοχές και τις οδούς μετανάστευσης μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας - Εγκαθίδρυση ενός διασυνοριακού παρατηρητηρίου της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. ΦΔΕΘΠΖ, Επιστ. Υπεύθυνος

2019-20. Επικύρωση ανάδειξη και μετάφραση διαχειριστικού σχεδίου και συνοδών μελετών για την περιοχή Natura με κωδικό GR2220003. Μυκήναι Α.Ε., Επιστ. Υπεύθυνος Ομάδας ΑΠΘ 

2018-21. MARINE_ECOMED-Marine education and Communication network on the Mediterranean. Erasmsus+, KA203 - Strategic Partnerships for higher education, Επιστ. Υπεύθυνος Ομάδας ΑΠΘ 

2018-21. Κοινές δράσεις για την αύξηση της προσβασιμότητας των πολιτών σε βάσεις περιβαλλοντικών δεδομένων και εργαλεία παρακολούθησης με στόχο τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων στη Λεκάνη της Μάυρης Θάλασσας.  Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ENI-CBC "Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας", Επιστ. Υπεύθυνος Ομάδας ΑΠΘ 

2019-20. Παρακολούθηση βιοτικών, αβιοτικών και κοινωνικοοικονομικών νεωτεριστικών στοιχείων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και προσεγγίσεων. MAVA Fundation, Επιστ. Υπεύθυνος Έργου  

2019-19. Αποτύπωση κατανομής προστατευόμενων ειδών, οικοτόπων και απειλών στη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura2000 "Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρωμόνας)". Χρηματόδότηση: Green2 Sustain, Επιστ. Υπεύθυνος Ομάδας ΑΠΘ 

2018-19. Συστηματικός σχεδιασμός διατήρησης της βιοποικιλότητας: αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες στρατηγικές σε ενα μεταβαλλόμενο πλανήτη. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», Επιστ. Υπεύθυνος Ομάδας ΑΠΘ

2018-20. Combine2Protect-Common Plans for Biodiversity conservation and sustainable targets for the development of bilateral network of protected areas. IPA-CBC Programme, co-founded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries, Επιστ. Υπεύθυνος Ομάδας ΑΠΘ 

2016-20. MarCons-Advancing marine conservation in the European and contiguous seas. European Cooperation in Science and Technology, EU Framework Programme Horizon 2020, Μέλος Ερευνητικής Ομάδας 

2015-16. ProLife-The quality of life prerequisite for progress and sustainable development in the cross border area. IPA-CBC Programme, co-founded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries, Επιστ. Υπεύθυνος Ομάδας ΑΠΘ 

2014-15. Παρακολούθηση της ωοτοκίας της Caretta caretta στον κόλπο Λαγανά. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη’, Επιστ. Υπεύθυνος  Έργου 

2014-15. Αντιμετωπίζοντας την Οικονομική κρίση-πράσινες ιδέες για βιώσιμη ανάπτυξη. Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης-Εθνική Υπηρεσία στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος της Ε.Ε. ‘Νέα Γενιά σε Δράση’, Επιστ. Υπεύθυνος  Έργου 

2013-15. Κοινά σχέδια για τη διατήρησης της βιοποικιλότητας κάτω από το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Επιστ. Υπεύθυνος  Έργου 

2013-15. Οι επικονιαστές του Αιγαίου: βιοποικιλότητα και απειλές. ‘ΘΑΛΗΣ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Μέλος Ερευνητικής Ομάδας

2012-15.  Eκπόνηση Σχεδίων υδατικών πόρων των διασυνοριακών λεκανών απορροής Αξιού, Δοϊράνης κα Πρεσπών με έμφαση σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη’. Μέλος Ερευνητικής Ομάδας

2013. Δημιουργία σήμανσης ποιότητας και συνεργασίας με το Φ.Δ.. Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας- Ισμαρίδας. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη’.  Επιστ. Υπεύθυνος Έργου

2012. Διερεύνηση δυνατότητας και διαδικασιών πιστοποίησής τους και χορήγησης σήματος ποιότητας από τον Φορέα Διαχείρισης. Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: ‘Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών’ του Πράσινου Ταμείου (2012). Επιστ. Υπεύθυνος Έργου

2012. Παρακολούθηση χωρικών προτύπων και οικολογικών διεργασιών σε επίπεδο τοπίο. Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου- Βελεστίνου. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: ‘Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών’ του Πράσινου Ταμείου (2012). Επιστ. Υπεύθυνος Έργου

2012.  Δράσεις προώθησης νεανικής επιχειρηματικότητας. Χρηματοδότηση:  Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης-Εθνική Υπηρεσία και Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος 'Νέα Γενιά σε Δράση' της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέλος Ερευνητικής Ομάδας

2012. Εκπόνηση μελέτης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Δράσεων Εθελοντών. Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: ‘Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών’ του Πράσινου Ταμείου (2012). Επιστ. Υπεύθυνος Έργου

2012. Εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού. Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου-Βορείων Σποράδων. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: ‘Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών’ του Πράσινου Ταμείου (2012). Επιστ. Υπεύθυνος Έργου

2011-14. Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας ειδών και οικοτόπων στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000. Χρηματοδότηση:  Υ.Π.Ε.Κ.Α.. Μέλος Ερευνητικής Ομάδας

2008-15. SCALES- Securing the Conservation of biodiversity across Administrative Levels and spatial, temporal, and Ecological Scales. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: 7th Framework Programme FP7-ENV-2008-2. Μέλος Ερευνητικής Ομάδας

2008-09. SOILSERVICE- Conflicting demands of land use, soil biodiversity and the sustainable delivery of ecosystem goods and services in Europe. 7th Framework Programme (FP7-ENV-2007-1). Μέλος Ερευνητικής Ομάδας 

2008-09 Πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων στα μεγάλα θηλαστικά και στα ενδιαιτήματα τους από την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας Οδού στην περιοχή  από το ανατολικό στόμιο της Σήραγγας Μετσόβου έως την είσοδο της Σήραγγας Παναγιάς (3.5.1/2). Καλλιστώ & ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. (υπεργολάβος 3422/03.08.2007). Μέλος Ερευνητικής Ομάδας 

2007. Δίκτυο Ανατολικής Μεσογείου για την αειφόρο ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών. EAST-MED NET/INTERREG IIIB-ARCHIMED. Μέλος Ερευνητικής Ομάδας 

2005-07. Μελέτη και αποτύπωση επιλεγμένων Ελληνικών ηχοτοπίων. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Περιβάλλον-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ-EΠEAEK II. Μέλος Ερευνητικής Ομάδας 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.