Τι νέο υπάρχει?       English version

Στυλιανή Κοκκίνη - Γκουζκούνη

Καθηγήτρια Τομέα Βοτανικής, 
Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ
54124 Θεσσαλονίκη
E-mail: kokkini@bio.auth.gr

H Καθηγήτρια κ. Στέλλα Κοκκίνη είναι πτυχιούχος του Φυσιογνωστικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΑΠΘ (1975) και Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ (1983). 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Διδάσκει σε: 
Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ): 
- ΠΠΣ του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ: (i) Συστηματική Βοτανική,  (ii) Βιογεωγραφία και (iii) Εφαρμοσμένη Βοτανική: Φυτά με βιολογικώς δραστικά συστατικά
- ΠΠΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ: Βοτανική (Συστηματική Βοτανική)
- ΠΠΣ της Σχολής Γεωπονίας του ΑΠΘ: Συστηματική Βοτανική
 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):  
- ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μου Κρήτης: Βιοτεχνολογία Φυτικών Οργανισμών 
- ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ: κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία
- ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ: Βιοποικιλότητα και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών
- ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ: Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευομένων περιοχών

Ακόμη έχει διδάξει στην Ανωτέρα Σχολή Ξεναγών του ΕΟΤ καθώς και σε πολυάριθμα σεμινάρια εκπαιδευτικών της Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ.

Στα πλαίσια του προγράμματος ΕRASMUS/SOCRATES είναι ακαδημαϊκά υπεύθυνος του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ για αμοιβαίες μετακινήσεις φοιτητών στα  Πανεπιστήμια Freie Universitat Berlin και Technische Universitat Carolo - Wilhelmina zu Braunschweig, Germany.

Έχει επιβλέψει ή επιβλέπει 6 Διδακτορικές Διατριβές, 11 Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες, 47 Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες (η μία εκ των οποίων βραβεύτηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως η καλύτερη σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος στην Ελλάδα: Παρχαρίδου Π. 2001. Μεταβολές της χλωρίδας κατά μήκος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκη) και 3 Διπλωματικές Εργασίες αλλοδαπών φοιτητών ERASMUS. Ακόμη, συμμετείχε ή συμμετέχει σε 17 τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές  Διδακτορικών Διατριβών.
Συμμετείχε στη συγγραφή 3 εκπαιδευτικών βοηθημάτων και την παραγωγή ενός ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού εργαλείου. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Το κύριο ερευνητικό της έργο αφορά στην ταξινόμηση και εξάπλωση αυτοφυών φυτών, την καταγραφή της ελληνικής χλωρίδας και ειδικότερα στα ελληνικά αρωματικά φυτά και τα αιθέρια έλαιά τους.

Δημοσίευσε περί τις 90 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και έχει πάνω από 80 ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Για το δημοσιευμένο έργο της υπάρχουν πάνω από 900 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία.   
Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανώσεων, κριτής επιστημονικών εργασιών διεθνών περιοδικών και συμμετείχε ή συμμετέχει στην εκπόνηση 27 ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, τη ΓΓΕΤ, το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Υπουργείο Γεωργίας, το Διεθνές Ταμείο Προστασίας της Φύσης, το ΥΠΕΘΟ, τον ΟΠΕ καθώς και από άλλους φορείς.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (την τελευταία 5ετία)
- Kokkini S., Karousou R., Hanlidou E., Lanaras T. 2004. Essential oil of Greek (Origanum vulgare subsp. hirtum) and Turkish (Ο. onites) oregano: A tool for their distinction. Journal of Essential Oil Research  16: 334-338. 
- Kofidis G., Bosabalidis A., Kokkini S. 2004. Seasonal variation of essential oils from a linalool-rich chemotype of Mentha spicata grown wild in Greece. Journal of Essential Oil Research 16: 469-472.
- Kokkini S., Hanlidou E., Karousou R., Lanaras T. 2004. Clinal variation of Mentha pulegium essential oils along the climatic gradient of Greece. Journal of Essential Oil Research 16: 588-593.
- Hanlidou E., Karousou R., Kleftoyanni V., Kokkini S. 2004. The herbal market of Thessaloniki (Greece) and its relation to the ethnobotanical tradition. Journal of Ethnopharmacology 91: 281-299.
- Krigas N., Kokkini S. 2004. A survey of the alien vascular flora of the urban and suburban area of Thessaloniki, N Greece. Willdenowia 34: 81-99.
- Krigas N., Kokkini S. 2005. The indigenous vascular flora of the urban and suburban area of Thessaloniki (N Greece). Botanica Chronica 18: 29-85.
- Dardioti A., Kokkini S. 2005. Satureja pilosa subsp. origanita (Labiatae): a new taxon from Thrace. Botanica Chronica 18: 109-113.
- Karousou R., Koureas D., Kokkini S. 2005. Essential oil composition is related to the natural habitats: Coridothymus capitatus and Satureja thymbra in NATURA 2000 sites of Crete. Phytochemistry 2668-2673.
- Assimopoulou A.N., Karapanagiotis I., Vasiliou A., Kokkini S., Papageorgiou V. 2006. Analysis of alakannin derivatives from Alkanna species by high-performance liquid chromatography / photodiode array/ mass spectrometry. Biomedical Chromatography 20: 1359-1374. 
- Karousou R., Balta M., Hanlidou E., Kokkini S. 2007. "Mints", smells and traditional uses in Thessaloniki (Greece) and other Mediterranean countries. Journal of Ethnopharmacology 109: 248-257.
- Cook C.M., Kokkini S., Lanaras T. 2007. Mentha spicata essential oils rich in 1,8-cineole and 1,2-epoxy-p-menthane derivatives from Zakynthos (Ionian Island, W. Greece.  Journal of Essential Oil Research  19: 225-230.
- Cook C.M., Maloupa E., Kokkini, S. and Lanaras T. 2007. Differences between the inflorescence, leaf and stem essential oils of wild Mentha pulegium plants from Zakynthos, Greece. Journal of Essential Oil Research 19: 239-243.
- Cook C.M., Lanaras T., Kokkini S. 2007. Essential oils of two Calamintha glandulosa (Req.) Bentham chemotypes in a wild population from Zakynthos, Greece. Journal of Essential Oil Research 19: 534-539.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η κ. Κοκκίνη διετέλεσε μέλος της οργανωτικής επιτροπής της έκθεσης «Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία» στην Κρυπτοστοά της Αρχαίας Αγοράς της Θεσσαλονίκης (21.8 - 22.9.1997) και της έκθεσης «Βιοτεχνολογία: Με σύνεση προς το μέλλον» στην Αποθήκη Γ΄ Λιμένος Θεσσαλονίκης (1.10 - 15.12.1999). Ακόμη συμμετείχε την οργάνωση και διδασκαλία του κύκλου διαλέξεων «Επιστήμη και Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα». Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ (2000). 
Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας ΝΑΥΔΟΜΟΣ που ανακατασκεύασε τα αρχαία ελληνικά πλοία «ΜΙΝΩΑ» (2004)  και «ΑΡΓΩ» (2008).

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.