Τι νέο υπάρχει?       English version

Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου

Ημερομηνία γέννησης: 24/05/1955

Τόπος γέννησης: Douala, Cameroon

Υπηκοότητα: Ελληνική

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά 22 και 17 ετών.

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις:  Απαλλάχθηκα νόμιμα το 1976, ως ομογενής από αλλοδαπή χώρα.

Διεύθυνση κατοικίας: Βασ. Όλγας 38 Θεσσαλονίκη

Τηλ. Κατοικίας: 2310. 857990

 

Ξένες Γλώσσες 

Αγγλικά: Ικανοποιητικά (γραφή, ανάγνωση, ομιλία)

Γαλλικά: Πολύ Καλά (ομιλία και ανάγνωση) ικανοποιητικά (γραφή)

Σπουδές

Απολυτήριο Γυμνασίου Εκπαιδευτήρια Κωνσταντινίδη Θεσσαλονίκη (1972-1973) - Πτυχίο Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας, Φυσικομαθηματική Σχολή, Α.Π. Θ. (1973–1978) - Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ (1981 – 1987).

 

Μετεκπαιδεύσεις

1984: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας  Παρισίων (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος)

1986: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Παρισίων (Ιούλιος - Αύγουστος)

1988-1989: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Παρισίων (1/9/88 – 30/6/1989, Συμμετοχή σε Ερευνητικό πρόγραμμα του Ιδρύματος). Στη διάρκεια της παραμονής μου επισκέφτηκα το Station Marine d’Endoume Marseille (15 ημέρες παραμονή) και το Πανεπιστήμιο Reading U.K. για 7 ημέρες

1991-92: Μουσείο  Φυσικής  Ιστορίας Παρισίων (παραμονή 2 μηνών)

1993-94: Μουσείο  Φυσικής  Ιστορίας Παρισίων (παραμονή 3 μηνών)

 

Απονομή τίτλου

Τίτλος: του «Άμεσα συνδεδεμένου ερευνητή με το Museum National d’Histoire Naturelle»

 

Ακαδημαϊκές Θέσεις

1981: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας (Α.Π.Θ.)

1987: Λέκτορας του Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας (A.Π.Θ.) με θητεία

1991: Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας (A.Π.Θ.) με θητεία

1994: Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας (Α.Π.Θ.) σε μόνιμη θέση μετά από κρίση

1998: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας (Α.Π.Θ.)

2004 -  μέχρι σήμερα: Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας (Α.Π.Θ.)

 

 

Διοικητικές Θέσεις

1982-1984 & 1985-1986: Εκπρόσωπος του Τομέα Ζωολογίας στη Γ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας.

1993- 1997: Εκπρόσωπος του Τομέα Ζωολογίας στη Γ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας.

1997 – μέχρι σήμερα. Εκπρόσωπος του Τομέα Ζωολογίας στη Γ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας. 

1998-1999: Εκλεγμένος Διευθυντής του Τομέα Ζωολογίας.

2001-2003: Εκλεγμένος Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας.

2003- 2005: Εκλεγμένος Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας.

2000- 2003:  Πρόεδρος της Συντονιστικής του Π.Μ.Σ. του Τμήματος.

2009- 2012   : Εκλεγμένος Διευθυντής του Εργαστηρίου Ζωολογίας του Τομέα Ζωολογίας του   

               Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

2011-2013 : Εκλεγμένος Πρόεδρος με θητεία, του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστήμων. 

20012 - 2015: Εκλεγμένος Διευθυντής με θητεία του Εργαστηρίου Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ

 

 

Μέλος επιτροπών

 

Τμήματος Βιολογίας

 • 1995-2000: Μέλος της εκδοτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού BIOS, του Τμήματος Βιολογίας. 
 • 2003-Σήμερα: Μέλος της εκδοτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού BIOS, του Τμήματος Βιολογίας.
 • 1998-σήμερα: Μέλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης..
 • 2002-2003: Μέλος Επιτροπών σύνταξης προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ.
 • 2003. Συμμετοχή στο εορταστικό πρόγραμμα των τριαντάχρονων του Τμήματος Βιολογίας με διάλεξη και εποπτικό υλικό (Power Point) για τις δραστηριότητες του Τμήματος Βιολογίας στη Θαλάσσια Βιολογία.
 • 2002-2003:Υπεύθυνος οργάνωσης ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ του Τμήματος Βιολογίας. 
 • 2003-2010: Πρόεδρος της επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας. 
 • 2009-2011: Εκλεγμένος Αναπληρωτής Συντονιστής Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ
 • 2012-2014: Εκλεγμένος Αναπληρωτής Συντονιστής Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ

 

Κοσμητείας

2001-02: Πρόεδρος της Επιτροπής Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Σχολής Θετικών Επιστημών, και Υπεύθυνος σύνταξης μελέτης «ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.» - Διερεύνηση της στρατηγικής ανάπτυξης σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κλίμακα. Σελ. 27. (κατατέθηκε στην Σύγκλητο του Α.Π.Θ.).

 

Συγκλήτου του Α.Π.Θ.

2002 - 2005: Με την απόφαση 2741/26-6-02 της Συγκλήτου ορίστηκα μέλος της επιτροπής των Κτιριακών Προβλημάτων του Α.Π.Θ..(πρόεδρος της επιτροπής ο Κοσμήτωρ της ΝΟΠΕ κ. Γ. Παπαστερίου. Το έργο της επιτροπής βρίσκεται σε εξέλιξη).

2005-2010: Εκλεγμένος Αναπληρωτής Συντονιστής του Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ

 

Ειστημονικών επιτροπών

Διορισμένο μέλος της Τριμελούς Επιστημονικής Επιτροπής του Οργανισμού Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. (Υπουργική απόφαση Αρ. Πρωτ. 014-47257/1611,  4-4-2001)

 

Εκδοτικών επιτροπών

 • •Stamou G., Lazaridou-Dimitriadou & C. Chintiroglou 1994. Proceedings of the sixth International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and the Adjacent Regions “ THESSALONIKI April 5-9/1993. BIOS: 1-332.
 • •Chintiroglou C.C., Lazaridou-Dimitriadou M., G. Stamou, K. Stergiou & D. Vafidis. 1999. 8th ICZEGAR Abstract (International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and the Adjacent Regions) “ April 17-21 –1999 Kavala. Published by The Hellenic Zoological Society. 1-172.
 • •Chintiroglou, C.C. & E.R. Schockarert 2000. Proceedings of the sixth International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and the Adjacent Regions “ May 17-21 1999. Belgian Journal of Zoology, 130(Supplement): 1-147.
 • •Chintiroglou C.C., Papaconstantinou, C., Argyropoulou, M., Youlatos D., & D. Vafidis. 2002. 9th ICZEGAR Abstract (International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and the Adjacent Regions) “ May 17-21 2002 Thessaloniki. Published by The Hellenic Zoological Society. 1-176.
 • •Chintiroglou, C.C. E.R. Schockarert, Argyropoulou, M., Youlatos D., & K. Stergiou (2003-04). Proceedings of the sixth International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and the Adjacent Regions “ May 17-21 2002. Belgian Journal of Zoology , (σε προετοιμασία).

 

Επιστημονικών εταιριών – ενώσεων

 • •Ελληνική Ζωολογική Εταιρία (Μέλος του Δ.Σ. για τα έτη 1995-96, 2000-2001, και ως Πρόεδρος του Δ.Σ. 1997-98).
 • •Ένωση Ελλήνων Οικολόγων (Μέλος του Δ.Σ. για το 1986-87).
 • •Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων.
 • •Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée  (CIESM).
 • •Linnean Society of London.

 

Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων

 • 1993. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου “Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and the Adjacent Regions “ THESSALONIKI  April 5-9/1993.
 • 1999. Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής του 8th InternationalCongress on the Zoogeography and ecology of Greece and the Adjacent Regions. April 17-21/1999 Kavala.
 • 2002. Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής του 9th InternationalCongress on the Zoogeography and ecology of Greece and the Adjacent Regions. May 17-21/2002 Thessaloniki.

 

Κριτής σε διεθνή περιοδικά

 • •Κριτής στο Organism Diversity & Evolution
 • •Κριτής στο Belgian Journal of Zoology
 • •Κριτής άρθρων του περιοδικού Journal Marine Biology Assoc. U.K. 

 

Μέλος Επιστημονικής Συντακτικής Επιτροπής Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών

 

 • •Editorial Advisor Board of The Open Marine Biology Journal
 • •Editorial Advisor Board of The Open Oceanography Journal
 • •Editorial Advisor Board of The Journal of Biological Research

 

 

 

Επιστημονικός Yπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων

 • •Eκτίμηση του βαθμού ρύπανσης του Θερμαϊκού κόλπου από τη σύνθεση των οργανισμικών συνευρέσεων του σκληρού υποστρώματος (ΠENEΔ - Υποβλήθηκε τελική έκθεση το Νοέμβρη του 1995). 
 • •Bιολογική - Oικολογική μελέτη του απειλούμενου με εξαφάνιση είδους Θαλάσσιας Aνεμώνης Paranemonia vouliagmeniensis Doumenc, England & Chintiroglou, 1987 και των οργανισμικών συνευρέσεών του (ΠΕΝΕΔ - Τελικής Έκθεση 108 σελ.  X. Xιντήρογλου). 
 • •Βιοπαρακολούθηση των θαλάσσιων βενθικών βιοκοινωνιών της υποπαραλιακής ζώνης στις ΒΑ. Ακτές του κόλπου Θεσσαλονίκης (Περιοχή Αερολιμένα Μακεδονία). ΥΠΑ/ΠΡΟΠΕ /52741/1094/ Φ.Κ.Α.ΘΜ/23/11/2000. Ε.Υ. Χαρίτων Χιντήρογλου. (υποβλήθηκαν τρεις τεχνικές εκθέσεις 300 σελ. και η τελική έκθεση 100σελ.).  
 • •«Βιολογία, Οικολογία και εκτίμηση αποθεμάτων για σχεδιασμό διαχειριστικού σχεδίου αλιείας των ειδών Ostrea edulisCallista chione και Venus verucossa στο Θερμαϊκό Κόλπο» - Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γ΄ ΚΠΣ. Ε. Υ. Καθ. Χ. Χιντήρογλου (Δειγματοληψίες, εργασίες πεδίου – εργαστηρίου, καταχώρηση δεδομένων σε Η/Υ, εργασία την περίοδο 2007-2008).

 

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

 • •1974-1982: "Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα  των Ηνωμένων Εθνών για τη ρύπανση της Μεσογείου" (U.N.E.P. MED. POL.). Ε.Υ. Καθηγητής Μ. Κάττουλας.
 • •Προσδιορισμός της ποιοτικής σύνθεσης της βενθικής πανίδας του B. Αιγαίου και διαπίστωση του βαθμού ρύπανσης ορισμένων περιοχών του". (Υποβλήθηκε τελική έκθεση τον Οκτώβρη του 1985). Ε.Υ. Καθηγητής Μ. Κάτουλας
 • •Ποιοτική μελέτη των βενθικών οργανισμών σκληρού υποστρώματος και καταγραφή της Ιχθυοπανίδας των B. Σποράδων". (H υποβολή της τελικής έκθεσης έγινε το Νοέμβριο του 1985). Ε.Υ. Καθηγητής Α. Κούκουρας.
 • •Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης και της παραγωγικής  ικανότητας του Δέλτα του ποταμού Έβρου". (Υποβλήθηκε τελική έκθεση το Mάιο του 1986). Ε.Υ. Καθηγητής Α. Κούκουρας.
 • •Εκπόνηση φωτογραφικού οδηγού με αντικείμενο το θαλάσσιο πάρκο της περιοχής των Βόρειων Σποράδων. (Υποβλήθηκε τελική έκθεση τον Αύγουστο του 1987). Ε.Υ. Καθηγητής Α. Κούκουρας.
 • •Προσδιορισμός προγραμμάτων και τρόπου λειτουργίας ενυδρείου Δήμου Καλαμαριάς (με έμφαση σε οργανισμούς και οικοσυστήματα της τοπικής χλωρίδας και πανίδας). (Υποβλήθηκε τελική έκθεση το Νοέμβρη του 1995).  Ε.Υ. Καθηγητής Κ. Καστρίτσης. 
 • •Kατασκευή και πόντιση πρότυπων πειραματικών καταφυγίων (τεχνητών υφάλων). Eγκρίθηκε το 1995-96, από τη Γενική Γραμματεία 'Eρευνας και Tεχνολογίας στα πλαίσια της προκήρυξης ΠENEΔ α/α έργου 1800, τομέας 1.2. Τελική Έκθεση 54 σελ. Ε.Υ. Α. Σίνης. 
 • •Χαρτογράφηση και γενετική ταυτοποίηση φυσικών πληθυσμών μυδιών του είδους Mytilus galloprovincialis LAM. Στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό. Νομαρχία Θεσ/νίκης αριθ. Πρωτ. 03/952 (24/5/ 2000). Ε.Υ. Ζ. Σκούρας. 
 • •IMPACTO: Assessing the impact of bivalve fisheries on the benthic ecosystems of the Ria Formosa lagoon (Portugal) Venice Lagoon (Italy) Aegean Sea (Kavala, Greece) and on the juvenile flatfish in the South coast of Portugal. Ε.Υ. Δ. Βαφείδης (ΙΝ.ΑΛ.Ε. Ν. Πέραμος Καβάλα). 
 • •Κατασκευή τεχνητών υφάλων και δημιουργία προστατευόμενης ζώνης στην ευρύτερη περιοχή από Βιστωνικό κόλπο έως Ακρωτήριο Μαρώνιας. Ε.Υ. Κ. Ντούνας (Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης – Τμήμα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Γεωργίας Δ/νση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών. (ΦΕΚ 687/25.10.90). 
 • •Εντοπισμός αποθεμάτων σπόγγων με βιοχημικό και φαρμακευτικό ενδιαφέρον, στην ευρύτερη περιοχή της Δωδεκάνησου. Συντονιστής προγράμματος: Δρ. Δ. Βαφείδης (ερευνητής Γ, ΙΝΑΛΕ Ν. Πέραμος Καβάλα). 
 • •Ερευνητική Μελέτη Αξιοποίησης των ειδών από την θαλάσσια περιοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου σε πιλοτική βάση.  Συντονιστής προγράμματος: Δρ. Δ. Βαφείδης. (Ερευνητικής Γ. ΙΝΑΛΕ). 
 • •SuPORTS Sustainable management for european local ports 2010-13. European project, coordinator for the AUTH: prof. Α. Naniopoulos (CIVIL AUTH).

 

 

Διδακτική Εμπειρία

Οργάνωση και διδασκαλία Μαθημάτων και Εργαστηρίων του Τμήματος Βιολογίας – Διδασκαλία Μαθημάτων στο European Class (Θεσσαλονίκη) (1999-2000) - Οργάνωση και διδασκαλία Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Βιολογίας – Συμμετοχή με διαλέξεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» που πραγματοποιείται στο Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου.

 

Επίβλεψη Προπτυχιακών Διπλωματικών (ΔΕ) και πρακτικών (ΠΑ) εργασιών 

35 ΔΕ  και 6 ΔΕ (μέλος εξεταστικής επιτροπής) – 15 ΠΑ 

 

Επίβλεψη Μεταπτυχιακών εργασιών (ΜΕ) και Διδακτορικών διατριβών (ΔΔ)

13 ΜΕ και 10 ΜΕ (μέλος εξεταστικής επιτροπής) – 2 ΔΔ, 1 ΔΔ (συνεπίβλεψη), 6 ΔΔ (μέλος Τριμελής Συμβουλευτικής Επιτροπής) και 12 ΔΔ (μέλος εξεταστικής επιτροπής)

 

 

 

Δημοσιευσεις σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές 

1. Doumenc, D.,  C. Chintiroglou & Ath. Koukouras 1985. Actinies de la mer Egée: Méthodes d’ identification, Zoogéographie. Bull. Mus. Natn. Hist. Nat., Paris, 4 ser., 7 Section A (3) : 497-529.

2. Koukouras, A. E. Voultsiadou-Koukoura, H. Chintiroglou & C. Dounas 1985. Benthic bionomy of the North Aegean Sea. III. A comparison of the macrobenthic animal assemblages associated with seven sponge species. Cahiers de Biologie Marine, 26 : 301-319.

3. Doumenc D., K.W. England & C. Chintiroglou 1987. A new species of sea-anemone in the genus Paranemonia Carlgren, 1900 (Anthozoa: Actiniaria) from the Aegean Sea.  Zoologica scripta, 16 (4): 271-275.

4. Chintiroglou C., C. Dounas & A. Koukouras 1989. The Presence of Corallium rubrum (Linnaeus, 1758) in the Eastern Mediterranean Sea.  Mitt. Zool. Mus. Berl., 65 (1) : 145-149.

5. Doumenc D., Ch. Chintiroglou & A. Foubert 1989. Variabilité du genre Telmatactis Gravier, 1918 (Actiniaria, Acontiaria, Isophelliidae). Bull. Mus. Natn. Hist. Nat., Paris, 4 ser., 11, section A. (1): 5-45.

6. Chintiroglou Ch. & A. Koukouras 1991. Observations on the feedings habits of Calliactis parasitica (Couch, 1842) (Anthozoa, Cnidaria).  Oceanologica. Acta.  14 (4): 389-396.

7. Chintiroglou Ch., D. Doumenc & D. Koutsoubas 1992. Allométrie d’une nouvelle association entre le Décapode anomoure Pagurus alatus (Fabricius,1775) et l’Actinie acontiaire Sagartiogeton undatus (Müller, 1788).  Crustaceana., 62, 1: 1-12.

8. Koukouras A., A. Russo, E. Voultsiadou - Koukoura, C. Douna & C. Chintiroglou 1992. Relationships of sponge macrofauna with the morphology of their hosts in the North Aegean Sea. Int. Revue ges. Hydrobiol. 77(4) 609-619.

9. Chintiroglou Ch. & A. Koukouras 1992. A population of the sea anemone Anemonia viridis (Forskal, 1775) and its associated flora and fauna in the North Aegean Sea. Int. Revue ges. Hydrobiol. 77(3): 483-495.

10. Chintiroglou Ch. & A. Koukouras 1992. The feeding habits of three Mediterranean sea anemone species, Anemonia viridis (Forskal) Actinia equina (Linnaeus) and Cereus pendunculatus (Pennant).  Helgol. Meeresunters 46: 53 – 68.

11. Guinot, D., D. Doumenc, & Ch. C. Chintiroglou 1995. A rewiew of the carrying behaviour in brachyuran crabs, with additional information on the symbioses with sea anemones. Raffles Bull. Zool., 43(2): 377-416.

12. Chintiroglou Ch & den Hartog, J.C. 1995. Additional records of Actiniaria (Anthozoa) from Greece.  Zool. Med. Leiden 69 (27): 353-364.

13. Chintiroglou Ch., D. Doumenc & D. Guinot, 1996. Anemone - carrying behaviour in a deep-water Homolid crab (Brachyura, Podotremata). Crustaceana 69: 91): 19-25.

14. Chintiroglou Ch. & D. Stephanidou. 1996. Notes on the sea Anemone Actinia striata (Rizzi, 1907) (Anthozoa, Cnidaria): Taxonomy, Habitat, Distribution.  Mitt. Zool. Mus. Berl., 72 (2): 339-346.

15. Chintiroglou, C. C., Th. Valkouma & M. Culley 1996. Allometry of feeding and body size in a population of the sea anemone Paranemonia vouliagmeniensisJ. Mar. Biol. Ass. UK., 76: 603-616.

16. Chintiroglou Ch. C. 1996. Feeding guilds of polychaetes associated with Cladocora caespitosa (L.) (Anthozoa, Cnidaria) in the North Aegean Sea.  Israel J. Zool., 42:261-274.

17. Chintiroglou, Ch. 1996. Biometric study of Edwardsia claparedii (Panceri) cnidome (Actiniaria: Anthozoa). Belg. J. Zool., 126: 177-180.

18. Skoufas, G., M. Poulicek, &  C. Ch. Chintiroglou 1996. Etude préliminaire de la biométrie d' Eunicella singularis  (Esper, 1794) (Gorgonacea, Anthozoa) à la mer Egée.Belg. J. Zool., 126:85-92.

19. Loukmidou, S., C.C. Chintiroglou & D. Doumenc 1996. Inventaire du cnidome des Actiniaires et Corallimorphaires de Mediterranee (Cnidaria, Anthozoa). Bios (Macedonia, Greece), 4: 63-114.

20. Chintiroglou, Ch., D. Doumenc, J. Le Renard, A. Foubert & Ph. Kolyva-Machaira 1996. Classification of Cnidaria nematocysts using multivariate and digital image analysis. ). Bios (Macedonia, Greece), 4: 123-135.

21. Chintiroglou, Ch. 1996. Observations on the population ecology of the sea anemone Anemonia viridis (Förskal, 1775) in the North Aegean Sea. Oebalia., 22: 71-82.

22. Christidis J.,  Ch. Chintiroglou &  M.B. Culley 1997. A study of the populations of Calliactis parasitica (Couch, 1842) in symbiosis with anomuran decapods in Thermaikos gulf (N.Aegean Sea). Crustaceana: 70:227-238.

23. Chintiroglou, C.C., M. Simsiridou & I. Christou 1997. Biometric investigations on the cnidae of the Mediterranean colour morphs of Actinia equina mediterranea sensu SCHMIDT, 1972. Isr. J. Zool. 43: 377-384.

24. Chintiroglou Ch. & M. Simsiridou 1997. Biometric investigations on the cnidae of the sea anemone Actinia equina mediterranea Form I sensu Schmidt, 1972. Israel J. Zool., 43:  5-11.

25. Karalis, P. & Ch. Chintiroglou 1997. Biometrical investigations on the cnidae of the rustica-color sea anemone Anemonia viridis (Förskal, 1775). Israel J. Zool., 43: 385-390.

26. Chintiroglou, Ch., D. Doumenc & M. Zamponi, 1997. Commented list of the Mediterranean Actiniaria and Corallimorpharia (Anthozoa). Acta Adriatica 38(1): 65-70.

27. Chintiroglou Ch. & D. Doumenc, 1998. Isanthus homolophilus n. sp. (Isanthidae, Actiniaria, Anthozoa) from  Frenc Polynesia . J. Mar. Biol. Ass. UK., 78: 829-834.

28. Koukouras, A., D. Kühlmann., E. Voultsiadou-Koukoura., D. Vafidis, C. Dounas., Ch. Chintiroglou & D. Koutsoubas. 1998. The macrofaunal assemblage associated with the hexacoral Cladocora caespitosa (Linnaeus) in the Mediterranean sea. Ann. Inst. oceanogr., Paris., 74(2): 97-114.

29. Damianidis, P. & C.C. Chintiroglou 2000. Structure and fuctions of Polychaetofauna living in Mytilus galloprovincialis assemblages in Thermaikos Gulf (north Aegean Sea). Oceanologica Acta 23: 323-337.

30. Chintiroglou, Ch. & P. Karalis 2000. Biometric investigations on the cnidae of Aegean colour morphs of Anemonia viridis. J. Mar. Biol. Ass. U.K., 80: 543-544.

31. Chintiroglou, C.C., C. Antoniadou & P. Damianidis 2000. Spatial dispersion and density of the Paranemonia vouliagmeniensis in Vouliagmeni Lagoon. J. Mar. Biol. Ass. U.K., 80: 941-942.

32. Morri, C., D. Vafidis, A. Peirano., C.C. Chintiroglou & C.N. Bianchi 2000. Anthozoa from a subtidal hydrothermal area of Milos Island (Aegean Sea) with notes on the construction potential of the scleractinian Madractis pharensisItal. J. Zool., 67: 319-325.

33. Baxevanis A. & C. Chintiroglou 2000. Peracarida crustacean populations of the artificial hard – substratum in N. Michaniona (N. Aegean). Belg. J. Zool., 130 (suppl.) 11-16.

34. Skoufas, G., M. Poulicek & C.C. Chintiroglou 2000. Growth variation of Eunicella singularis (Esper, 1794) (Gorgonacea, Anthozoa). Belg. J. Zool., 130 (suppl.): 125-128.

35. Sinis, I. A., C.C. Chintiroglou & K. I. Stergiou 2000. Preliminary results from the establishment of experimental artificial reefs in the N.Aegean Sea (Chalkidiki, Greece).Belg. J. Zool., 130 (suppl.) 143-147.

36. Rayyan A., J. Christidis & C. C. Chintiroglou 2002. First record of the bivalve-inhabiting hydroid Eugymnanthea inquilina in the eastern Mediterranean Sea (Gulf of Thessaloniki, north Aegean Sea, Greece). J. Mar. Biol. Ass. U.K. 82, 851-853.

37. Vafidis D & Chariton C. Chintiroglou 2002. Segonzactis hartogi sp. n. (Condylamthidae) and other sea anemones of the Aegean deep water. Belg. J. Zool. 132 (2) : 87-93.

38. Rayyan A & C.C.Chintiroglou 2003.  Steinhausia mytilovum in cultured mussel Mytilus galloprovincialis L. in Thermaikos Gulf (North Aegean Sea, Greece. Dis. Aquat. Org. 57: 271-273.

39. Rayyan A., G. Photis & C.C. Chintiroglou 2003. Metazoan parasite species in the cultured mussel Mytilus galloprovincialis L. in Thermaikos Gulf (North Aegean Sea, Greece). Dis. Aquat.Org. 58: 55-62.

40. Karalis P., C. Antoniadou & C.C. Chintiroglou 2003. Structure of the artificial hard substrate assemblages in ports in Thermaikos Gulf (North Aegean Sea). Oceanologica Acta : 215-224. 

41. Antoniadou, C., Koutsoubas D. & C. C. Chintiroglou 2005. Mollusca fauna from infralittoral hard substrate asseblages in the North Aegean Sea. Belg. J. Zool. 135(2)119-126.

42. Manoudis G., C. Antoniadou.,  K. Dounas & C.C. Chintiroglou 2005. Successional stages of experimental artificial reefs deployed in Vistonikos gulf (N. Aegean Sea, Greece): Preliminary results. Belg. J. Zool., 135(2): 209-215.

43. Arsenoudi P., Z. Scouras & C.C. Chintiroglou 2003.  First evaluation of Mytilus galloprovincialis Lmk. Natural populations in Thermaikos Gulf: Structure and distribution.Fresenius Environmental Bulletin 12 (11):  1384-1393.

44. Gonticaki E., C. Antoniadou & C.C. Chintiroglou 2003. Population structure of Ceractoderma glaucum and Abra ovata in Vouliagmeni Lagoon (Attiki). J. Mar. Biol. Ass. U.K. 83: 1095-1097.

45. Chintiroglou C.C., P. Damianidis., C. Antoniadou., M. Lantzouni & D. Vafidis., 2004. Macrofauna biodiversity of Mediterranean mussel beds asseblages in Thermaikos Gulf (North Aegean Sea). Helgol Mar Res 58: 62-70.

46. Chintiroglou, C.C., Antoniadou C., A., Baxevanis, P. Damianidis, P. Karalis, & D. Vafidis 2004. Peracarida populations of hard substrate assemblages in ports of NW Aegean sea (Eastern Mediterranean). Helgol Mar Res 58: 54-61.

47. Kourelea Ε., D. Vafidis C.C. Chintiroglou, G. Trongios & Chicharo L., (2004). Temporal variations in Fine Sands Assemblage in the North Aegean Sea (East Mediterranean Sea).  International Review of Hydrobiology 89(2): 175-187.

48. Antoniadou C., Nicolaidou A. & Chintiroglou C. (2004). Polychaetes associated with the sciaphilic algae community in the North Aegean Sea: Spatial and temporal variability. Helgoland Marine Research, 58:168-182.

49. Antoniadou C., Krestenitis Y. & Chintiroglou C. (2004). Structure of the "Amphioxus sand" community in Thermaikos Bay (Eastern Mediterranean). Fresenius Environmental Bulletin, 13: 1122-1128.

50. Antoniadou C. & Chintiroglou C. (2005). Biodiversity of zoobenthic hard-substrate sublittoral communities in the Eastern Mediterranean (North Aegean Sea). Estuarine Coastal and Shelf Science, 62: 637-653.

51. Antoniadou C., Chintiroglou C. (2005) Response of polychaete populations to disturbance: an evaluation of methods in hard substratum. Fresenius Environmental Bulletin14, 1066-1073. IF: 0.463

52. Antoniadou C., Chintiroglou C. (2005) Trophic relationships of polychaetes associated with different algal growth forms. Helgoland Marine Research (in press). Helgoland Marine Research 60, 39-49. IF: 1.591

53. Chintiroglou C.,Antoniadou C., Vafidis D., Koutsoubas D. Biodiversity of hard substrate benthic communities in the Greek Seas. Mediterranean Marine Science 6, 51-62.

54. Antoniadou C., Voultsiadou E., Chintiroglou C. (2005). Sublittoral megabenthos along cliffs of different profile (Aegean Sea, Eastern Mediterranean). Belgian Journal of Zoology. (in press)

55. Chintiroglou C. C. (2004). Impact of Steinhausia mytilovum on its host: reply to Comtet (2004). – Dis. Aquat. Org.59: 177-178.

56. Rayyan A., P. Damianidis, Ch. Antoniadou, C.C. Chintiroglou, 2005. Protozoan parasites in cultured mussels Mytillus galloprovincialis in the Thermaikos Gulf (noth Aegean Sea). Diseases of Aquatic Organisms 70, 251-254. IF: 1.586

57.  Kourtidis, A, E. Drosopoulou, Ch. N. Pantzartzi, C.C. Chintiroglou and Z. Scouras. 2006. Three new satellite sequences and a mobile element found inside HSP70 introns of the Mediterranea mussel (Mytilus galloprovincialis). Genome 49: 1451-1458.

58. Panagiotou M., Antoniadou C., Krestenitis Y., Chintiroglou C. (2007) Stock assessment of the dominant ascidians: Microcosmus savignyiStyela plicata and Phallusia mammillata, in Thessaloniki Bay (Thermaikos Gulf). Fresenius Environmental Bulletin 16, 1012-1019. IF: 0.463  

59. Chintiroglou C., Antoniadou C., Krestenitis Y. (2006) Can polychaetes be used as a surrogate group in assessing ecological quality of soft substratum communities (NE Thermaikos Gulf)? Fresenius Environmental Bulletin 15, 1199-1207. IF: 0.463

60. Antoniadou C., Chintiroglou C. (2007) Zoobenthos associated with the invasive red alga Womersleyella setacea (Rhodomelacea) in the northern Aegean Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 87, 629-641. IF: 1.056

61. VOULTSIADOU E.PYROUNAKI M. and CH. CHINTIROGLOU (2007). The habitat engineering tunicate Microcosmus sabatieri (Roule, 1885) and its associated peracarid epifauna. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 74: 197-204.

62. Panagiotou M., Antoniadou C., Chintiroglou C. (2008) Population dynamics and reproductive status of Microcosmus savignyi Monniot, 1962 (Thermaikos Gulf, Eastern Mediterranean): a preliminary assessment. Journal of Natural History 42, 545-558. IF: 0.727

63. Chintiroglou C., Antoniadou C., Damianidis P. (2008) Spatio-temporal variability of zoobenthic communities in a tectonic lagoon (Lake Vouliagmeni, Attika, Greece).Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 88, 873-881. IF: 1.056

64. Vafidis D., Antoniadou C., Chintiroglou C. (2008) Population dynamics, allometric relationships and reproductive status of Microcosmus sabatieri (Tunicata: Ascidiacea) in the Aegean Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 88, 1043-1051. IF: 1.056

65. VOULTSIADOU E. and CH. CHINTIROGLOU (2008). Aristotle’s lantern in echinoderms: an ancient riddle. Cahiers de Biologie marine, 49(3): 299-302 .

66. Kombiadou K., Krestenitis Y., Antoniadou C., Chintiroglou C. (2009) Mathematical investigation of the applicability of benthic ascidians as biological filters in coastal areas. Journal of Marine Environmental Engineering IF: __

67. Antoniadou C., Voultsiadou E., Chintiroglou C. (2009) Benthic colonization and succession on temperate sublittoral rocky cliffs. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology (in press) IF: 2.072

68. Kazanidis G., Antoniadou C., Lolas A., Neofytou N., Vafidis D., Chintiroglou C., Neofytou C. (2009) Population dynamics and reproduction of Holothuria tubulosa(Holothuroidea: Echinodermata) in the Aegean Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom (in press) IF: 1.056

69. Antoniadou C., Sarantidis S., Chintiroglou C. (2011) Small-scale spatial variability of zoobenthic communities in a commercial Mediterranean port. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 91, 77-89. IF: 0.995

70. Voultsiadou E., Dailianis T., Antoniadou C., Vafidis D., Dounas C., Chintiroglou C. (2011) Aegean bath sponges: historical data and current status. Reviews in Fisheries Science 19, 34-51. IF: 1.939

71. Fryganiotis K., Antoniadou C., Vafidis D., Chintiroglou C. (2011) Redescription of the Mediterranean endemic sea-pen Crassophyllum thessalonicae (Octocorallia: Pteroeididae). Marine Biodiversity Records 4, 1-3.

72. Voultsiadou E., C. Fryganiotis., M. Porra., P. Damianidis & C.C. Chintioroglou., 2011. Diversity of Invertebrate discards in small and medium scale Aegean Sea Fisheries. The Open Marine Biology Journal 5: 73-81.

73. Vafeiadou, A-M., C Antoniadou., C. Chintiroglou, 2012. Symbiosis of sea anemones and hermit crabs: different resource utilization patterns in the Aegean Sea. Helgol Mar. Res., 66:385-392.

74. Antoniadou Chr., El. Voultsiadou, Abdalnasser Rayann & Ch. Chintiroglou 2013. Sessile biota fouling farmer mussels: diversity, spatio-temporal patters, and implications for the basibiont. Journal of Marine Biological Association of the United Kingdom 1-15. 

75. Fryganiotis K., C. Antoniadou & C. Chintoroglou 2013. Comparative distribution of the fan mussel Atrina fragilis (Bivalvia, Pinnidae) in protected and trawled areas of the north Aegean Sea (Thermaikos Gulf). Mediterranean Marine Science 14/1: 119-124.

 

 

Κεφαλαια σε Επιστημονικεσ Εκδοσεισ 

1. Chintiroglou C., Antoniadou C., Vafidis D., Koutsoubas D. (2005) Biota of the sea bed: Zoobenthos - Hard substrata communities. In: Papathanassiou E. & Zenetos A. (eds). State of the Hellenic Marine Environment, 247-253. Athens: Hellenic Center of Marine Research.

2. Chintiroglou C., Antoniadou C. (2008) Ecological indicators: Polychaetes / Amphipode index. In: Jorgensen S.E. & Fath B.D. (eds). Ecological Indicators. Vol. [4] of Encyclopedia of Ecology, 5 vols., 2868-2872.  Oxford: Elsevier.

3. Chintiroglou C., Antoniadou C. (2008) Ecology of temperate port communities. In: Columbus F. (ed). Marine Ecology Research Developments.NOVA publishers (σε εκτύπωση).

4. Antoniadou C., Vafeiadou A-M., Chintiroglou C. (2012) Symbiosis of sea anemones and hermit crabs in temperate seas. In: Camisão & Pedroso. (ed). Symbiosis, Evolution, Biology and Ecological Effects.NOVA publishers, in press.

 

Συγγραφή Βιβλίων

1. Ηθολογία Ζώων (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Τρίτη έκδοση) 2004 Χαρίτων Χιντήρογλου 156 σελ.

2. Ασκήσεις Ηθολογίας Ζώων (University Studio Press) 2003. Χ. Χιντήρογλου, Α. Στάϊκου, & Β. Γκούτνερ. 144 σελ. 

3. Επιστημονικό Ερευνητικό Έργο του Τμήματος Βιολογίας: Μια τριακονταετής πορεία στο Α.Π.Θ.  (University Studio Press) 2004. Χ. Χιντήρογλου & Ζ. Βενέτη 222 σελ. 

4. Βιοποικιλότητα: Μια εισαγωγή (μετάφραση του ομώνυμου βιβλίου των Gaston & Spicer) (University Studio Press): Χ. Χιντήρογλου & Δ. Βαφείδης 2002. 175 σελ.  

5. Βιοποικιλότητα: Μια εισαγωγή (μετάφραση του ομώνυμου βιβλίου των Gaston & Spicer) (University Studio Press): 2η έκδοση. Χ. Χιντήρογλου & Δ. Βαφείδης 2008. 242 σελ.  

6. Ηθολογίας Ζώων: Μια πρακτική προσέγγιση (University Studio Press) 2007. Χ. Χιντήρογλου, Α. Στάϊκου, & Β. Γκούτνερ. 263 σελ. 

7. Χρόνια Πολλά Δαρβίνε: ένας βιολόγος και ένας γεωλόγος συζητούν … με το Δαρβίνο για το Δαρβίνο και το Δαρβινισμό. Χαρίτων Σ. Χιντήρογλου & Σπύρο Β. Παυλίδης 2012. University Studio Press 143 σελ. (βιβλίο εκλαϊκευμένης επιστήμης). 

8. Ζωολμορφές: Απεικονίσεις ζωικής ποικιλότητας από την πινακοθήκη του Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ. 2013. Βουλτσιάδου Ελένη & Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου επιστ. Επιμέλεια, University Studio Press 70σελ.

 

Aνακοινώσεις σε Εθνικα και Διεθνή Συνέδρια 

1. **Koukouras Ath, Hel. Voultsiadou-Koukoura, Con. Dounas, Am. Gogou & Har. Chintiroglou 1979. Preliminary results on the qualitative and quantitative composition of the fauna associated with littoral sponges at Chalkidiki Peninsula. Biologia Gallo-Hellenica, 8 : 41-46.

2. *Kούκουρας Θ. & X. Xιντήρογλου 1980. Mερικές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις πάνω στη συμπεριφορά του Spisula subtruncata (Da Costa). Πρακτικά ανακοινώσεων A’ Oικολογικής Hμερίδας, Ένωσης Eλλήνων Oικολόγων, σελ. 14-21, Bόλος.

3. *Xιντήρογλου Χ, A. Kούκουρας & M. Kάττουλας 1981. Η κατοίκηση επτά παράκτιων σπόγγων της χερσονήσου της Xαλκιδικής, από την οικογένεια Aphroditidae (Polychaeta). Πρακτικά Aνακοινώσεων B’ Oικολογικής Hμερίδας, Ένωση Eλλήνων Oικολόγων, σελ. 7-10, Θεσσαλονίκη.

4. *Kούκουρας Α. X. Xιντήρογλου & E. Bουλτσιάδου-Kούκουρα 1982. Bενθική βιονομία του Bόρειου Aιγαίου. X: Ο σπόγγος Petrosia ficiformis (Poiret) ως ιδιαίτερος βιότοπος.Πρακτικά Aνακοινώσεων Γ’ Oικολογικής Hμερίδας, Ένωσης Eλλήνων Oικολόγων, σελ. 10-16, Aθήνα.

5. *Kούκουρας Θ., M. Kάττουλας, X. Xιντήρογλου & N. Γκούβης 1982. Bενθική βιονομία του Bόρειου Aιγαίου. XI: Eκτίμηση του βαθμού ρύπανσης του κόλπου της Θεσσαλονίκης, από τη σύνθεση της βενθικής του πανίδας. Πρακτικά Aνακοινώσεων Γ’ Oικολογικής Hμερίδας, Ένωσης Eλλήνων Oικολόγων, σελ. 17-31, Aθήνα.

6. *Bουλτσιάδου-Kούκουρα E., Θ. Kούκουρας & X. Xιντήρογλου 1982. Bενθική βιονομία του Bόρειου Aιγαίου.ΧΙV: H ενδοπανίδα και επιπανίδα του σπόγγου Verongia aerophoba (Schmidt). Πρακτικά Συνεδρίου, Eλλ. Eτ. Bιολ. Eπιστ., σελ. 94-95, Θεσσαλονίκη.

7. **Chintiroglou Ch. 1992. Note sur les Actinies de la Mediterranée (Données  préliminaires). Rapp. Comm. Int. Mer Médit., 33: 33p XXXIII Congrés - Assemblée Plénière Trieste (ITALIE). 

8. **Chintiroglou Ch. & M. Simsiridou. 1992. Biometric investigations on the nematocysts of the sea anemone Actinia equina mediterranea Form I Schmidt 1971.

9. **Chintiroglou Ch. & D. Stephanidou 1994. Note on the sea - anemone Actinia striata (Rizzi, 1907) (Anthozoa, Cnidaria): Taxonomy, Habitat, Distribution. Proceedings of the VI International Congress of The Hellenic Zoological Society. Bios (Macedonia Greece), 2: 3-9.

10. *Βαλκούμα Ε. & Χ. Χιντήρογλου 1994. Τροφικές συνήθειες της θαλάσσιας ανεμώνης Paranemonia vouliagmeniensis Doumenc et al., 1987 (Actiniaria: Anthozoa).Πρακτικά 16ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. Βόλος 5-7 Μαϊου 1994, 3: 72-75.

11. *Xιντήρογλου, X. 1994. Bιομετρική μελέτη του κνιδώματος του Edwardsia claparedi (Panceri) (Actiniaria: Anthozoa). Πρακτικά 16ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. Βόλος 5-7 Μαϊου 1994, 3: 13-15.

12. *Χριστίδης Γ. & Χ. Χιντήρογλου 1994.  Κατανομή του πληθυσμού του Calliactis parasitica (Couch) (Anthozoa) κατά τη συμβίωσή του με ανόμουρα δεκάποδα στο Θερμαϊκό Κόλπο. Πρακτικά 16ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. Βόλος, Μάιος 1994, 3: 21-24.

13. *Pagou, E, & Ch. Chintiroglou 1995. Preliminary results on the structure of the populations of Bivalve Mytilus galloprovincialis Lam. 1819, in the east coast of Thessalonikis gulf. Proceeding of the 17th Panhellenic Biological conference Patras, 277-279.

14. *Karalis P, & Ch. Chintiroglou 1995. Biometrical study on the nematocysts of the sea anemon Anemonia viridis (Förskal, 1775). Proceeding of the 17th Panhellenic Biological conference Patras, 242-243.

15. *Chintiroglou Ch. 1995. Additional information concerning the Actinaria (Anthozoa) of the Mediterranean Sea. Proceeding of the 17th Panhellenic Biological conference Patras, 251-253.

16. *Loukmidou S, & Ch. Chintiroglou 1995. Contribution to the study of the cnidom of the sea anemones of Greece. Proceeding of the 17th Panhellenic Biological conference Patras, 239-241.

17. *Lajunen M.  & Ch. Chintiroglou 1995. The constitution of the associated fauna and flora living on the Microcosmus sabatieri Roule 1885 (Ascidiacea) in the North Aegean Sea. Proceeding of the 17th Panhellenic Biological conference Patras, 271-273.

18. *Christidis J. & Ch. Chintiroglou 1995. A contribution to the study of the symbiotic relationship between the Anomuran Decapod Paguristes oculatus and the sea anemoneCalliactis parasiticaProceeding of the 17th Panhellenic Biological conference Patras 274-276.

19. **Chintiroglou Ch., & M. Simsiridou, 1995. Biometric investigations on the cnidae of the sea anemone Actinia equina mediterranea Form I Schmidt, 1971. 6th International Conference on Coelenterate Biology 16-21 July 1995 "The leeuwenhorst", Noordwijkerhout The Netherlands.

20. **Skoufas G., M. Poulicek & C. Ch. Chintiroglou 1996.  Preliminary study of the associated crustacean fauna living on the Eunicella singularis (Esper, 1794) (Gorgonacea) in the North Aegean Sea. 2nd European Crustacean Conference Liege Belgium 2-6/ 9/ 1996, p. 62.

21. **Poulicek M., G. Skoufas & Ch. Chintiroglou 1996. Morphology of the colonies of Eunicella singularis by Fractal analysis. Preliminary results. Third Benelux Congress of Zoology. 8-9 / 11. Namur Belgium. 1996

22. **Antoniadou Chr. & Ch. Chintiroglou 1997. Feeding guilds of Polychaetes associated with Stypocaulon scoparium in the North Aegean sea. Proceeding of the 19thPanhellenic meeting of H.S.B.S. and 1st Biological meeting of Balkan Countries Thessaloniki 1997: 19-20.

23. **Damianidis P. & Ch.Chintiroglou 1997. Feeding guilds of the Polychaetes in the assemblages of Mytilus galloprovincialis Lamark, 1819, in Thessaloniki Bay. Proceeding of the 19th Panhellenic meeting of H.S.B.S. and 1st Biological meeting of Balkan Countries Thessaloniki 1997: 76-77.

24. **Lantzouni M., E. Voultsiadou & Ch. Chintiroglou 1997. Composition of Amphipod crustacean populations associated with the assemblage of Mytilus galloprovincialisLam. in the Bay of Thessaloniki. Proceeding of the 19th Panhellenic meeting of H.S.B.S. and 1st Biological meeting of Balkan Countries Thessaloniki 1997: 254-255.

25. **Le Breton S., & Ch. Chintiroglou 1997. Structure of Mytilus galloprovincialis Lamark, 1819 populations in Thessaloniki Bay. Proceeding of the 19th Panhellenic meeting of H.S.B.S. and 1st Biological meeting of Balkan Countries Thessaloniki 1997: 256-257.

26. **Loukmidou S. & Ch. Chintiroglou 1997. Biometric study of Actinauge richardi (Marion, 1882) cnidome (Anthozoa: Actiniaria). Proceeding of the 19th Panhellenic meeting of H.S.B.S. and 1st Biological meeting of Balkan Countries Thessaloniki 1997: 260-261.

27. **Skoufas G., M. Poulicek. & Ch.Chintiroglou 1997. Preliminary study of the epifauna living on Eunicella singularis (Esper, 1794) (Anthozoa : Gorgonacea) in the Bay of Kavala. Proceeding of the 19th Panhellenic meeting of H.S.B.S. and 1st Biological meeting of Balkan Countries Thessaloniki 1997: 381-382.

28. *Χιντήρογλου Χ., Γ. Χρηστίδης, Γ. Σκούφας, Π. Καραλής, Σ. Λουκμίδου, Χ. Αντωνιάδου & Μ. Λαντζούνη 1997. Αφθονία του Mytilus galloprovincialis Lam.,1819 στις αν. ακτές του Κόλπου της Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Καβάλα 15-18/ 04/1997 – Τόμος ΙΙ, σελ. 103-106. 

29. **Lantzouni M., E. Voultsiadou & Ch. Chintiroglou 1998. Preliminary observations on amphipod assemblages associated with Mytilus galloprovinciallis beds from Thermaikos Gulf. Rapp. Comm. int. Mer Médit. 35, 458-459.

30. **Loukmidou S.  & C.C. Chintiroglou 1998. Biometric study of the Actinauge richardi (Marion, 1882) (Actiniaria: Anthozoa) cnidome. Rapp. Comm. int. Mer Médit. 35, 462-463.

31. **Damianidis P. & C.C. Chintiroglou 1998. Feeding guilds of Polychaetes associated with Mytilus galloprovincialis (Lam.) assemblage in the North Aegean Sea. Rapp. Comm. int. Mer Médit. 35 : 416-417.

32. **Chintiroglou C. C. 1998. Structural aspects of Anemonia viridis (Förskal, 1775) (Cnidaria, Anthozoa) populations in the North Aegean Sea. Rapp. Comm. int. Mer Médit.35, 528-529.

33. **Le Breton S. & C. C.Chintiroglou 1998. Étude prélimenaire de la structure de trois populations de moules Mytilus galloprovincialis Lmk. sur la côte est de la baie de Thessaloniki. Rapp. Comm. int. Mer Médit. 35: 558-559.

34. *Kourtidis A., N. Nikolaidis, Ch. Chintiroglou & Z.G. Scouras. 1998. Analysis of the mtDNA of the Sphaeromatidae family (Crustacea, Isopoda). 20th Panhellenic Meeting 28-31 May Samos. 143-144.

35. **Chintiroglou C.C., J., Christidis, G., Skoufas, P., Karalis, S., Loukmidou, Antoniadou C. & Lantzouni M. 1999. Abundance of Mytilus galloprovinicialis Lam., 1819 in the eastern coast of Thessaloniki Bay (N. Aegean Sea). Contributions to the Zoogeography and Ecology of the Eastern Mediterranean Region. Vol. 1(1999) pp. 459-464.

36. **Antoniadou Ch., C.C. Chintiroglou & E. Voultsiadou 1999. Seasonal changes in abundance and spatial dispersion of the infralittoral hard substratum megafauna in the North Aegean Sea. 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Kavala. Abstracts 12p.

37. **Baxevanis A. & C.C. Chintiroglou 1999. Peracarida Crustacean populations of the artificial hard substratum in N. Michaniona (N. Aegean). 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Kavala. Abstracts 14p.

38. **Damianidis P. & C.C. Chintiroglou 1999. Polychaeta populations in Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1859) assemblages in Thermaikos gulf (N. Aegean Sea). 8thInternational Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Kavala. Abstracts, 35p.

39. **Koutsoubas D., L. Crowley & C.C. Chintiroglou 1999. The Molluscan fauna associated with the ascidian Microcosmus abatieri Roule 1885 (Ascidiacea) in the North Aegean sea. 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Kavala.  Abstracts 78p.

40. **Psaltopoulou Ch., A. Sinis & C.C. Chintiroglou 1999. Preliminary results on the structure of Donax trunculus Linnaeus, 1758 (Bivalvia) populations during summertime, in the NE Aegean Sea coasts (Xanthi region). 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Kavala. Abstracts 123p.

41. **Sinis I.A., C.C. Chintiroglou & K.I. Stergiou. 1999. Preliminary results from the establishment of experimental artificial reefs in the area of Neos Marmaras, Chalkidiki (Northern Greece). 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Kavala. Abstracts 132p.

42. **Skoufas G., M. Poulicek. & C.C. Chintiroglou 1999. Variations of the relationships between dry weight and biometric macro features of the Gorgonian Eunicella sigularis(Esper, 1794) related to intensity of the water current. 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Kavala.  Abstracts 133.

43. **Vafidis D. & C.C. Chintiroglou 1999. The presence of Segonzactis platypus Riemann-Zurneck, 1979, (Condylanthidae, Actiniaria) in the Mediterranean Sea. 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Kavala.  Abstracts (supplement), 1 p.

44. **Chintiroglou C.C. Ch. Antoniadou & P. Damianidis 1999. Biological studies In Vouliagmeni lagoon: 1. Spatial dispersion and density of the Paranemonia vouliagmenieisis Doumenc, England & Chintirolgou 1987 population. Eureco 99 Sub-session 7.2. Posters, 306.

45. **Kourelea E., D. Vafidis, C.C Chintiroglou, G. Trontsios & L. Chicharo 2001. Megafaunal composition of the fine surface sands biocenosis in North Aegean Sea (Coast of Xanthi). Rapp. Comm. Int. Mer. Med. 36 : 288.

46. **Antoniadou C. & C.C. Chintiroglou 2001. Colonization pattern of the infralittoral hard substrate community in the North Aegan Sea (Chalkidiki, Greece). Preliminary results. Rapp. Comm. Int. Mer. Med. 36 : 351.

47. **Chintiroglou C.C, G. Skoufas, P. Arsenoudi, A. Kourtidis & Z. Skouras 2001.Structure des populations naturelles de Mytilus galloprovincialis LMK. dans le golfe de Thermaikos. Rapp. Comm. Int. Mer. Med. 36 : 254.

48. **Antoniadou C., G. Manoudis, K. Dounas, A. Kallianiotis, P. Vidoris & C.C. Chintiroglou 2001. The colonization of experimental artificial reefs from the serpulids polychaetes in the N. Aegean Sea (Greece). Preliminary results. Rapp. Comm. Int. Mer. Med. 36 : 352. 

49. *Psaltopoulou D.Ch., A.I. Sinis & Ch. Chintiroglou 2001. Preliminary observations on population dynamics of Donax trunculus (Linnaeus, 1758) of the coastal area in Region Xanthi. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Χανιά 18-20 Οκτώβριο 2001. 37-40.

50. **Antoniadou C. & C. Chintiroglou 2002. Biodiversity of polychaetes living in infralittoral hard substrate assemblages in Νorth Aegean Sea. Part I: Temporal changes. 9thInternational Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Thessaloniki 22-25 May 2002. p. 7.

51. **Antoniadou C. & C. Chintiroglou 2002. Biodiversity of polychaetes living in infralittoral hard substrate assemblages in north Aegean sea. Part II: Spacial changes. 9thInternational Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Thessaloniki 22-25 May 2002. p. 8.

52. **Arsenoudi P., Z. Scouras & C.C. Chintiroglou 2002. Indentification of natural populations of the edible bivalve Mytilus galloprovuncialis LMK and study on the population structure in the gulf of Thessaloniki & Thermaikos (N. Aegean). 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Thessaloniki22-25 May 2002. p. 10.

53. **Gonticaki E., C. Antoniadou & C.C. Chintiroglou 2002. Population structure of Cerastoderma glaucum and Abra ovata (Bivalvia: Mollusca) in Vouliagmeni Lake. 9thInternational Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Thessaloniki 22-25 May 2002. p. 44.

54. **Gontikaki E., A. Zenetos & C.C. Chintiroglou 2002. Evaluation of the biodiversity of Bivalvia molluscs of the soft substrate at Evvoikos Gulf. 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Thessaloniki 22-25 May 2002. p. 45.

55. **Kourelea E., D. Vafidis, G. Trontsios & C.C. Chintiroglou 2002. Megafaunal and macrofaunal composition of the fine surface sands biocenosis in North Aegean Sea (Coast of Xanthi). 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Thessaloniki 22-25 May 2002. p. 78.

56. **Kourtidis A., V. Hatzis., N. Nikolaidis., E. Drosopoulou, C. Chintiroglou & Z. Scouras 2002. Molecular studies on Mytilus galloprovincialis populations in Thermaikos Gulf.9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Thessaloniki 22-25 May 2002. p. 80.

57. **Manoudis G., C. Antoniadou, K. Dounas & C. Chintiroglou 2002. Successional stages of experimental artificial reefs deployed in Vistonikos gulf (N. Aegean sea, Greece). 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Thessaloniki 22-25 May 2002. p. 89.

58. **Antoniadou C., D. Koutsoubas & C. Chintiroglou 2002. Molluscan fauna from infralittoral hard substrate asseblages in North Aegean sea. A qualitative approach. 9thInternational Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Thessaloniki 22-25 May 2002. p. 109.

59. ** Rayyan Abdalnasser, J. Christidis, G. Photis & C. Chintiroglou 2002. Metazoan parasite species in the cultured mussel Mytilus galloprovincialis L. in Thermaikos Gulf (North Aegean Sea, Greece). 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Thessaloniki 22-25 May 2002. p. 129.

60. *Kourelea E, D. Vafidis, L. Chicharo & C. Chintiroglou 2003. Fishing pressure on the populations of Donax trunculus (Linnaeus, 1758) along the coasts of Xanthi (NE Aegean Sea). 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ΠΡΕΒΕΖΑ 10-13 Απριλίου 2003. 273-276.

61. **Karalis P., C. Antoniadou & C. Chintiroglou 2002. Hard substratum assemblages of Thessaloniki’s main port (Thermaikos gulf: North Aegean Sea). Structure, function and adaptations. 1st Scientific conference Oceanographical aspects for a sustainable Mediterranean. Athens 27-29 September. B8. 

62. *Rayyan A., Φώτης Γ., Α. Ζενέτου & Χ. Χιντήρογλου 2003. Παρασιτικοί οργανισμοί του καλλιεργούμενου μυδιών Mytilus galloprovincialis (LMK) στο Θερμαϊκό κόλπο. 7οΣυμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. σελ. 229.

63. *Αντωνιάδου, Χ., Γ. Μανούδης, Σ. Σαραντίδης, Β. Κουστένη, Γ. Τρώντσιος, Ι. Κρεστενίτης & Χ. Χιντήρογλου, 2003. Βιοπαρακολούθηση των βενθικών συνευρέσεων της υποπαραλιακής ζώνης των ΒΑ ακτών του κόλπου Θεσσαλονίκης: Προκαταρκτικά Αποτελέσματα. 7ο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. σελ 261.

64. *Οικονομίδης Ν., Σ. Σαραντίδης, Δ. Βαφείδης & Χ. Χιντήρογλου 2003. Δομή των φυσικών αποθεμάτων του Parcentrotus lividus (Echinoidea, Echinodermata) στον κόλπο της Καβάλας: Προκαταρκτικά Αποτελέσματα. 7ο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. σελ.300.

65. **Chintiroglou C.C., Y., Krestenitis, Chr., Antoniadou, V., Kousteni, G., Manoudis, E., Kourelea, S., Sarantis, G., Trongios, P, Damianidis, D., Vafidis, A. Pardalou & G. Haleplis. 2003. Benthic communities: A reference point for the biomonitoring of the marine enviroment. 1st International Conference Airports: planning, design and operation,694-711.

66. *Κουρελέα, Ε., Δ. Βαφείδης & Χ. Χιντήρογλου 2003. Χωροδιάταξη και πυκνότητα των πληθυσμών του είδους Donax trunculus (L., 1758) στο Β.Α. Αιγαίο (Ακτές Νομού Ξάνθης). Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων Θεσσαλονίκη, 27&28 Σεπτεμβρίου 2003.

67. *Χιντήρογλου, Χ., Ι., Κρεστενίτης, Χ., Αντωνιάδου, Β., Κουστένη, Γ., Μανούδης, Ε., Κουρελέα, Σ., Σαραντίδης, Γ., Τρώντσιος, Π., Δαμιανίδης, Δ., Βαφείδης, Παρδαλού Α. & Γ. Χαλεπλής 2003. Βενθικές Βιοκοινωνίες: Σημείο αναφοράς της βιοπαρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων ΟικολόγωνΘεσσαλονίκη 27&28 Σεπτεμβρίου 2003.

68. *Αντωνιάδου Χ., Ε. Βουλτσιάδου & Χ. Χιντήρογλου 2003. Διερευνήσεις χωροδιάταξης του μεγαβένθους της βιοκοινωνίας των σκιόφιλων φυκών στο Β. Αιγαίο. Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων Θεσσαλονίκη 27&28 Σεπτεμβρίου 2003.

69. *Σαραντίδης Σ., Αντωνιάδου Χ., Γ. Κρεστενίτης & Χ. Χιντήρογλου 2003. Δομή των βιοκοινωνιών του σκληρού υποστρώματος της ανώτερης υποπαραλιακής ζώνης στον κόλπο της Θεσσαλονίκης (Θερμαϊκός κόλπος). Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων Θεσσαλονίκη 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2003. 

70. Antoniadou C., Chintiroglou C., Voultsiadou E., Vafidis D. (2004) First assessment of the natural stock of Microcosmus sabatieri in South Aegean (Greece). Rapp. Comm. int. Mer Médit. 37, Barcelona, p 477.

71. Antoniadou C., Voultsiadou E., Chintiroglou C. (2004) On the ecology of several megabenthic species from the sciaphilic algae community (North Aegean Sea, Greece).Rapp. Comm. int. Mer Médit. 37, Barcelona, p 476.

72. Chintiroglou C., Kousteni V., Antoniadou C. (2004) On the occurrence of Amphioxus (Branchiostoma lanceolatum Pallas, 1744) in Thermaikos Gulf (Greece). Rapp. Comm. int. Mer Médit. 37, Barcelona, p 505.

73. Chintiroglou C., Antoniadou C., Damianidis P. (2004) Contribution to the knowledge of the macrobenthic biodiversity of Vouliagmeni lagoon (Attica, Greece). Rapp. Comm. int. Mer Médit. 37, Barcelona, p 506.

74. Αντωνιάδου Χ., Βαφείδης Δ., Βουλτσιάδου Ε., Χιντήρογλου Χ. (2005) Δομή των πληθυσμών του εδώδιμου ασκίδιου Microcosmus sabatieri Roule, 1885 στο Νότιο Αιγαίο.Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Δράμα, σελ. 172-175.

75. Σαραντίδης Σ., Βαφείδης Δ., Αντωνιάδου Χ., Βουλτσιάδου Ε., Χιντήρογλου Χ. (2005) Δομή των πληθυσμών του εδώδιμου αχινού Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) στη Νήσο Αστυπάλαια. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Δράμα, σελ. 176-179.

76. Αντωνιάδου Χ., Σαραντίδης Σ., Κρεστενίτης I., Χιντήρογλου Χ. (2005) Οικολογική ποιότητα των βενθικών βιοκοινοτήτων του σκληρού υποστρώματος του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 2ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 6 σελ.

77. Chintiroglou C., Antoniadou C., Krestenitis Y. (2005) Polychaetes from soft substratum communities (NE Thermaikos Gulf) as ecological quality indicators. Proceedings of the 13th International Symposium of MESAEP, Thessaloniki, 1 p. 

78. Παναγιώτου Μ., Αντωνιάδου Χ., Κρεστενίτης I., Χιντήρογλου Χ. (2005) Δομή των πληθυσμών των κυρίαρχων βενθικών ασκίδιων (Microcosmus savignyi, Phallusia mammillata, Styela plicata) στον κόλπο της Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 27ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ναύπλιο, σελ. 283-284. 

79. *Ρίζος Δ., Νεοφύτου Χ., Δαμιανίδης Π., Χιντήρογλου Χ. (2005). Βιονομία και αλιεία του πολύχαιτου Eunice aphroditois στο Δίαυλο των Ωρεών (Β. Εύβοια). 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Δράμα, 13-16 Οκτωβρίου 2005.

80. Σαραντίδης Σ., Βαφείδης Δ., Αντωνιάδου Χ., Βουλτσιάδου Ε., Χιντήρογλου Χ. (2005) Δομή των πληθυσμών του εδώδιμου αχινού Paracentrotus lividus (Echinoidea, Echinodermata) στο Νότιο Αιγαίο. Πρακτικά 27ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ναύπλιο, σελ. 357-358.

81. Θεοδοσίου Α., Αντωνιάδου Χ., Χιντήρογλου Χ. (2005) Συμβολή στη μελέτη του κνιδώματος της οικογένειας Edwardsiidae (Actiniaria, Anthozoa). Πρακτικά 27ουΕπιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ναύπλιο, σελ. 99-100.

82. Γλαρόπουλος Α., Μαργαρίτης Μ., Αντωνιάδου Χ., Χιντήρογλου Χ. (2006). Κατανομή της θαλάσσιας ανεμώνης Anemonia viridis (Forskal, 1775) στη Χαλκιδική (Β. Αιγαίο).Πρακτικά 28ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα, σελ. 51-52.

83. Μαργαρίτης Μ., Γλαρόπουλος Α., Αντωνιάδου Χ., Χιντήρογλου Χ. (2006). Διερεύνηση της χωροδιάταξης των πληθυσμών του Anemonia viridis (Forskal, 1775) στη Χαλκιδική (Β. Αιγαίο). Πρακτικά 28ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα, σελ. 245-246.

84. Χιντήρογλου Χ., Αντωνιάδου Χ., Κρεστενίτης Ι. (2006) Οικολογική ποιότητα των βενθικών βιοκοινοτήτων των ΒΑ ακτών του Κόλπου Θεσσαλονίκης. 2ο Συνέδριο Συμβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σελ. 447-453. 

85. Αντωνιάδου Χ., Βαφείδης Δ., Χιντήρογλου Χ. (2006) Βιομετρικές – αλλομετρικές σχέσεις του εδώδιμου ασκίδιου Microcosmus sabatieri Roule, 1885 σε πληθυσμούς του Νοτίου Αιγαίου. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 3 σελ.

86. Αντωνιάδου Χ., Σαραντίδης Σ., Κρεστενίτης Ι., Χιντήρογλου Χ. (2006) Ετήσια μεταβολή της πληθυσμιακής δομής των περακαρίδων της βιοκοινότητας των φωτόφιλων φυκών στον Κόλπο της Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4 σελ.

87. Σαραντίδης Σ., Αντωνιάδου Χ., Δαμιανίδης Π., Κρεστενίτης Ι., Χιντήρογλου Χ. (2006) Πληθυσμιακή δομή των βενθικών περακαρίδων του σκληρού υποστρώματος στο Λιμένα Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 3 σελ.

88. Κρεστενίτης Ι., Αντωνιάδου Χ., Κομπιάδου Κ., Παναγιώτου Μ., Χιντήρογλου Χ. (2006) Δυναμική πληθυσμών των βενθικών ασκίδιων του Κόλπου Θεσσαλονίκης και προσομοίωση της διηθητικής τους δράσης στη διασπορά του σωματιδιακού υλικού. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4 σελ.

89. Panagiotou M., Antoniadou C., Chintiroglou C. (2006) Population dynamics and reproduction of the ascidian Microcosmus savignyi Monniot, 1962 (Thermaikos Gulf, Eastern Mediterranean). Proceedings of the 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Patra, p 189. 

90. **Damianidis P., Fryganiotis K. & C.C. Chintiroglou (2007). Invertebrate discards from trawlers in Thermaikos Gulf (Aegean Sea, Greece). Rapp. Comm. int. Mer Médit., 38, 452.

91. Κουρεπίνη Μ., Σταματελάτου Β., Φρυγανιώτης Κ., Δαμιανίδης Π., Βουλτσιάδου Ε. & Χιντήρογλου Χ. (2007). Βιοποικιλότητα απορριπτόμενων ασπόνδυλων από την παράκτια αλιεία στο Νότιο Αιγαίο: Μία προκαταρκτική έρευνα. Πρακτικά 29ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών, Καβάλα, 17-19 Μαΐου 2007, σ. 178.

92. Κουρεπίνη Μ., Σταματελάτου Β., Δαμιανίδης Π., Φρυγανιώτης Κ. & Χιντήρογλου Χ. (2007). Περί οικολογικών τριγώνων στο Αιγαίο. Πρακτικά 29ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών, Καβάλα, 17-19 Μαΐου 2007, σ. 180.

93. Ρούσου Μ., Χριστοδούλου, Μ., Φρυγανιώτης Κ., Δαμιανίδης Π., Βουλτσιάδου Ε. & Χιντήρογλου Χ. (2007). Βιοποικιλότητα απορριπτόμενων ασπόνδυλων της παράκτιας αλιείας στις ακτές της Κύπρου: Μία προκαταρκτική έρευνα. Πρακτικά 29ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών, Καβάλα, 17-19 Μαΐου 2007, σ. 352.

94. Φρυγανιώτης Κ., Δαμιανίδης Π. & Χιντήρογλου Χ. (2007). Περί απορριπτόμενων ασπόνδυλων οργανισμών στο Θερμαϊκό κόλπο. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη, 27-30 Σεπτεμβρίου 2007, σ. 93-96.

95. Χιντήρογλου X., Ρούσου Μ., Χριστοδούλου Μ., Φρυγανιώτης Κ., Δαμιανίδης Π. & Ε. Βουλτσιάδου (2007). Απορριπτόμενα μη εμπορεύσιμα ασπόνδυλα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στην Κύπρο. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη, 27-30 Σεπτεμβρίου 2007, σ. 97-100.

96. Χιντήρογλου X., Κουρεπίνη Μ., Σταματελάτου Β., Φρυγανιώτης Κ., Δαμιανίδης Π. & Ε. Βουλτσιάδου (2007). Απορριπτόμενα μη εμπορεύσιμα ασπόνδυλα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στο Νότιο Αιγαίο. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη, 27-30 Σεπτεμβρίου 2007, σ. 105-108.

97. Fryganiotis K., Chouvelon T., Damianidis P., Vafidis D. & C.C. Chintiroglou (2007). The diet of Sepia elegans (Blainville, 1827) discarded from bottom trawls in Thermaikos Gulf. Rapp. Comm. int. Mer Médit., 38, 479. Antoniadou C., Krestenitis Y., Panagiotou M., Chintiroglou C. (2007) The ascidian Styela plicata as a natural eutrophication control. Preliminary results of an experimental approach. Rapp. Comm. iInt. Mer Médit. 38, Istanbul, p 417.

98. Antoniadou C., Vafidis D., Voultsiadou E., Chintiroglou C., Papageorgiou V., Gkafas G., Exadactylos A. (2007) Density, dispersion and genetic structure of Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) natural stocks in the South Aegean. Rapp. Comm. int. Mer Médit. 38, Istanbul, p 418.

99. Chintiroglou C., Antoniadou C., Damianidis P., Kourelea E. (2007) Surrogate measures of biodiversity in macrobenthic communities in Thermaikos Gulf, Greece. Rapp. Comm. int. Mer Médit. 38, Istanbul, p 449.

100. Αντωνιάδου Χ., Βαφείδης Δ., Βουλτσιάδου Ε., Χιντήρογλου Χ. (2007). Αφθονία και δομή των πληθυσμών του εδώδιμου ασκίδιου Microcosmus sabatieri στα Δωδεκάνησα. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη, σελ. 209-212.

101. Βαφειάδου Α.Μ., Αντωνιάδου Χ., Βουλτσιάδου Χ., Κουρεπίνη Μ., Χιντήρογλου Χ. (2008) Συμβιωτικά τρίγωνα στο Αιγαίο: Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Πρακτικά 30ουΕπιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, σελ. 46-47.

102. Δαμιανίδης Π., Καραχλέ Π.Κ. & Χιντήρογλου Χ. (2008). Προκαταρκτικά αποτελέσματα για τη βιολογία του δίθυρου Callista chione στο Θερμαϊκό Κόλπο. Πρακτικά 30ουΕπιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου 2008, σ. 100-101.

103. Δαμιανίδης Π., Καραχλέ Π.Κ. & Χιντήρογλου Χ. (2008). Προκαταρκτικά αποτελέσματα για τη βιολογία του δίθυρου Venus verrucosa στο Θερμαϊκό Κόλπο. Πρακτικά 30ουΕπιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου 2008, σ. 102-103.

104. Βαφειάδου Α.Μ., Αντωνιάδου Χ., Χιντήρογλου Χ. (2008) Αλλομετρία συμβιωτικών τριγώνων του Αιγαίου: Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Πρακτικά 30ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, σελ. 48-49.

105. Βαφειάδου Α.Μ., Αντωνιάδου Χ., Χιντήρογλου Χ. (2008) Συμβολή στη μελέτη των οικολογικών τριγώνων του Αιγαίου: σχέσεις βιομάζας γαστερόποδων – ανεμώνων.Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων «Περιβάλλον και Υγεία», Θεσσαλονίκη, 1 σελ. 

106. Πώρρα M., Αντωνιάδου Χ., Χιντήρογλου Χ. (2008) Αφθονία και κατά μήκος σύνθεση των ειδών Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758) και Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758) (Mollusca: Gastropoda) από το Θερμαϊκό Κόλπο. Πρακτικά 31ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Πάτρα, σελ. 306-307.

107. Κομπιάδου Κ., Κρεστενίτης Γ.Ν., Αντωνιάδου Χ., Χιντήρογλου Χ. (2008). Μαθηματική διερεύνηση της εφαρμοσιμότητας βενθικών ασκιδίων ως βιολογικών φίλτρων σε παράκτιες περιοχές. Πρακτικά 3ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας 8 σελ.

108. Αντωνιάδου Χ., Χιντήρογλου Χ. (2009). Πρότυπα οικολογικής διαδοχής της βιοκοινότητας των σκιόφιλων μάκροφυκων στο Βόρειο Αιγαίο. 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας.

109. Φρυγανιώτης Κ., Βαφείδης Δ., Αντωνιάδου Χ., Χιντήρογλου Χ. (2009). Συμβολή στη βιομετρία του ενδημικού είδους Crassophyllum thessalonicae (Anthozoa, Octocorallia, Pennatulacea) στο Θερμαϊκό Κόλπο. 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας 

110. Καζανίδης Γ., Λόλας Α., Νεοφύτου Ν., Αντωνιάδου Χ., Βαφείδης Δ., Χιντήρογλου Χ., Νεοφύτου Χ. (2009). Πληθυσμιακή δομή του Holothuria tubulosa (Echinodermata: Holothuroidea) στον Παγασητικό Κόλπο. 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας  

111. Λόλας Α., Δεσποτοπούλου Α., Καζανίδης Γ., Νεοφύτου Ν., Βαφείδης Δ., Αντωνιάδου Χ., Χιντήρογλου Χ., Νεοφύτου Χ. (2009). Πληθυσμιακή μελέτη του κοινού αχινού (Paracentrotus lividus) στον Παγασητικό Κόλπο και στις Β. Σποράδες. 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας  

112. Αntoniadou C., Chintiroglou C (2009) Temporal variability of zoobenthos inhabiting the photophilic algae community in Thermaikos Gulf (Eastern Mediterranean).Proceedings of the 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Heracleion, Crete, p 94

113. Fryganiotis K., Damianidis P., Porra M., Antoniadou C., Chintiroglou C. (2009) Invertebrate discards from small and medium scale fisheries at Thermaikos Gulf (North Aegean Sea, Eastern Mediterranean): Preliminary results. Proceedings of the 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Heracleion, Crete, p 114

114. Fryganiotis K., Vafidis D., Damianidis P., Antoniadou C., Chintiroglou C. (2009) Comparative dietary analysis of the squids Alloteuthis subulata and Alloteuthis media at Thermaikos Gulf (North Aegean, Greece). Proceedings of the 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Herakleion, Crete, p 115.

115. Keklikoglou N, Chintiroglou C, Syrides G., Antoniadou C. (2009) Diversity of fossil and recent Mollusks of Rhodes Island (Aegean Sea, Greece) Proceedings of the 11thInternational Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Herakleion, Crete, p 140.

116. Vafeiadou A-M., Antoniadou C., Chintiroglou C. (2009) Ecological triangles in the Aegean Sea: the symbiotic associations among sea anemones, hermit crabs and gastropod shells. Proceedings of the 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Herakleion, Crete, p 197.

 

 

 

 

 

Άλλες δημοσιεύσεις

 

 

Αριθμός άλλων δημοσιεύσεων ( 8 )

 

Αρθογραφία στον ημερήσιο τύπο                          (>200 άρθρα)

 

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.