Τι νέο υπάρχει?       English version

Αντιγόνη Λάζου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΛΑΖΟΥ

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1980           Πτυχίο Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1984           Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης

Θέμα διατριβής: Μελέτη του ενεργειακού μεταβολισμού και του μεταβολισμού της αδενοσίνης στον καρδιακό μυ του αμφίβιου Rana ridibunda

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1985-1989              Λέκτορας του Τομέα Ζωολογίας, Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ.

1989- 1995             Επίκουρη Καθηγήτρια στον ίδιο τομέα

1992-1993              Επισκέπτρια καθηγήτρια στο Department of Cardiac Medicine, Νational Heart and Lung Institute, University of London                      

1995-2003              Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τομέα Ζωολογίας, Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ

2003-                      Καθηγήτρια του Τομέα Ζωολογίας, Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

 • Διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων:

  Φυσιολογία Ζώων (1985-87)

  Φυσιολογία Ζώων Ι (1987-88, 1989-90, 1991-92, 1993-94, 1995-2010)

  Φυσιολογία Ζώων ΙΙ (1987-88, 1994-2002)

  Ειδικά Θέματα Φυσιολογίας Ζώων (1985-89)

  Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων (1990-92, 1993-2005)

  Αρχές Φυσιολογίας (1989-2007)

 • Επίβλεψη 40 προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών
 • Επίβλεψη φοιτητών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συνεργασίας

Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών 

 • ΠΜΣ Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

 «Βιολογία καλλιεργούμενων ειδών» της κατεύθυνσης «Υδατοκαλλιέργειες» (1995-99).

«Δομή και οργάνωση γονιδιώματος» (1999-2010) και «Εφαρμογές της γενετικής και της βιοτεχνολογίας στη βελτίωση της υγείας» (1999-2010) της κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία».

 • ΠΜΣ για Διδακτορικά Διπλώματα του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 «Φυσιολογία-Ανοσολογία» (2000-01)

 • Επίβλεψη 4 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών
 • Επίβλεψη 7 διδακτορικών διατριβών
 • Συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές 17 διδακτορικών διατριβών.

 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. ΛΑΖΟΥ Α. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ. Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 97.

2. Μπέης Ι., Γαϊτανάκη Κ., ΛΑΖΟΥ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΙΙ. Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 172.

3. Μπέης Ι., Γαϊτανάκη Κ., Θεοφιλίδης Γ., Καλογιάννη Μ., ΛΑΖΟΥ Α., Μιχαηλίδης Β. και Παπαδόπουλος Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι. σελ 79 

4. Μπέης Ι., Γαϊτανάκη Κ., Καλογιάννη Μ., ΛΑΖΟΥ Α., Μιχαηλίδης Β. και Παπαδόπουλος Α. ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη 1990, σελ. 320.

5. Θεοφιλίδης Γ. και ΛΑΖΟΥ Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, σελ. 90.

6. ΛΑΖΟΥ Α. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ, Μέρος Β’, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 189.

7. Μπέης Ι., ΛΑΖΟΥ Α. και Γαϊτανάκη Κ. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 59.

8. ΛΑΖΟΥ Α. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι. σελ. 43

9. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι. σελ 133

10. ΛΑΖΟΥ Α. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 2002,   σελ. 238

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 • Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (1976-1980, 1981-1983).
 • Επιχορηγήσεις από Wellcome Trust (1983), Boehringer Igelheim Fonds (1986), British Biochemical Society (1993) και  American Society for Biochemistry and Molecular Biology (2000) για ερευνητική μετεκπαίδευση σε εργαστήρια του εξωτερικού και συμμετοχή σε συνέδρια.

  

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 • Μετεκπαίδευση στο Cardiothoracic Institute, University of London (1983) και στο Department of Anatomy and Embryology, University College, London, Αγγλία (1986).
 • Επισκέπτρια στο Department of Cardiac Medicine, National Heart and Lung Institute, University of London, Αγγλία (1992-93).
 • Μόνιμη ερευνητική συνεργασία με ερευνητικές ομάδες στο Department of Cardiac Medicine, National Heart and Lung Institute Division, Imperial College of Science, Technology and Medicine, Λονδίνο, Αγγλία (Prof. PH Sugden, Dr A. Clerk), στο INSERM390, Montpellier, Γαλλία (Dr G. Vassort), Institute of Heart Research, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia (Prof. T. Ravingerova), University of Medicine and Pharmacy "Victor Babes" (Prof. Danina Muntean).

  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Συγκριτική φυσιολογία ασπονδύλων. 1987-1989, ΕΟΚ
 • Μελέτη του ρόλου της αδενοσίνης στην καρδιά. 1991-93, Επιτροπή Ερευνών, Α.Π.Θ. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • Μελέτη της χειμέριας νάρκης στα ερπετά. 1991-1993, Επιτροπή Ερευνών, Α.Π.Θ.
 • Μέτρηση ελευθέρων ριζών οξυγόνου επί συνδρόμου οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας. 1992, Υπουργείο Υγείας.
 • Intracellular signalling responsible for the stimulation of the mitogen-activated protein kinase cascade by hypertrophic agonists in cardiac myocytes. 1992-93, Wellcome Trust.
 • Regulation of cardiac phosphatidylinositide hydrolysis by hypertensive aortic pressures. 1992-93, British Heart Foundation
 • Μηχανισμοί προστασίας του μυοκαρδίου από τις βλάβες κατά την ισχαιμία-επαναιμάτωση: Ο ρόλος της πρωτεϊνικής κινάσης C. 1996-98, Γ.Γ.Ε.Τ., ΠΕΝΕΔ95. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • Αlpha-1 adrenergic function and dysfunction: Inotropism, arrhythmias and hypertrophy. 1996-99, Ευρωπαϊκή Ενωση, BIOMED2. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • Παραγωγή του αραχιδονικού οξέος και ενεργοποίηση των ρευμάτων καλίου μετά από πουρινεργική διέγερση της καρδιάς σε φυσιολογικούς και μετά από έμφραγμα αρουραίους. 1998-2000, Γ.Γ.Ε.Τ., Πρόγραμμα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας με τη Γαλλία. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • Mechanisms of cardiac preconditioning: involvement of Bcl-2 family proteins. 2000-02, Royal Society of London. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • Ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί κατά την πουρινεργική διέγερση του ρεύματος ασβεστίου στην καρδιά. 2001-03, Γ.Γ.Ε.Τ., Πρόγραμμα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας με τη Γαλλία. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • The regulation of apoptosis in the heart. 2002-06, Ευρωπαϊκή Ενωση, Improving Human Potential. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • Μελέτη του μηχανισμού μεταγωγής μηνυμάτων μέσω των α1-αδρενεργικών υποδοχέων στην καρδιά θηλαστικών. 2004-05, Εμπειρίκειον Ιδρυμα. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στα καρδιομυοκύτταρα από ανάλογα θυρεοειδικών ορμονών. Υπουργείο Παιδείας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ.
 • Μηχανισμοί σηματοδότησης και ενεργοποίηση μεταγραφικών παραγόντων κατά την προσαρμογή της καρδιάς στην ισχαιμία- επαναιμάτωση. 2004-06, Γ.Γ.Ε.Τ., Πρόγραμμα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας με τη Σλοβακία. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • Nuclear hormone receptors: Their role in the assessment of developmental toxicity. Ευρωπαϊκή Ενωση. FP6-SSA
 • Επίδραση του οξειδωτικού στρες στην απόπτωση και τις πρωτεϊνες Bcl-2. Μελέτη στα καρδιομυοκύτταρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα. 2006-2008, Γ.Γ.Ε.Τ., Πρόγραμμα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας με τη Ρουμανία. (Eπιστημονική υπεύθυνη).

  

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

 • Intracellular signalling pathways: the role of protein kinases in cardiac myocytes. 18th Annual Meeting of the Hellenic Society for Biological Sciences, May 1996
 • Stress-activated MAPKs.    XVI World Congress of the International Society for Ηeart Research, May 1998
 • Intracellular signaling via mitogen-activated protein kinases pathways in the heart. Department of Pharmacology, University of Florence, March 2001
 • Signalling via mitogen-activated protein kinases pathways in the heart. «The 1rst Athens Exchange of Cardiological Research Ideas», Department of Pharmacology, Medical School, University of Athens, February 2002.
 • Signal transduction mechanisms in cardiac pathophysiology. Working group seminars of the Hellenic Society of Cardiology, Athens, February 2002.
 • The role of protein kinases in cardiac hypertrophy. 24th Annual Meeting of the Hellenic Society for Biological Sciences, May 2002.     
 • Transcriptional regulation by alpha-1 adrenergic receptors in the heart.  «The 2nd Athens Exchange of Cardiological Research Ideas», Department of Pharmacology, Medical School, University of Athens, January, 2003
 • Signalling for hypertrophy and apoptosis in the heart. «The 3rd Athens Exchange of Cardiological Research Ideas», Department of Pharmacology, Medical School, University of Athens, January 2004. 
 • Oxidative stress and apoptosis in cardiac myocytes: the role of Bcl-2 family proteins. 26th Annual Meeting of the Hellenic Society for Biological Sciences, May 2004
 • Signal transduction mechanisms in the heart. Seminars of the Department of Pharmacology, University of Thessaloniki, June 2004
 • Signaling in cardiac myocyte hypertrophy and apoptosis. Slovak Academy of Sciences, Bratislava, September 2005
 • Oxidative stress and apoptosis in the heart: signaling mechanisms regulating Bcl-2 family proteins. Working group seminars of the Hellenic Society of Cardiology, Thessaloniki, February 2007
 • Signaling in cardiac myocyte apoptosis and survival. Timisoara, Romania, October 2007.
 • Signaling in cardiac pathophysiology: hypertrophy or apoptosis? "Democritos" Research Center, Athens, April 2008
 • Signaling pathways in cardiac myocyte hypertrophy and apoptosis.  Annual Meeting of the International Society for Ηeart Research, Athens 2008
 • Νέοι μοριακοί θεραπευτικοί στόχοι στην καρδιακή υπερτροφία. Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2009 
 • Οξειδωτικό στρες στην καρδιά: Ανταγωνιστικοί προστατευτικοί και προ-αποπτωτικοί μηχανισμοί. Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2010 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Ελληνική Εταιρία Βιολογικών Επιστημών (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 • British Biochemical Society
 • American Physiological Society
 • American Society for Biochemistry and Molecular Biology
 • International Society for Heart Research
 • Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας
 • Ελληνική Εταιρεία Φυσιολογίας

ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Circulation
 • American Journal of Physiology
 • Journal of Physiology
 • Comparative Biochemistry and Physiology
 • Cellular Physiology and Biochemistry
 • British Journal of Pharmacology
 • Archives of Biochemistry and Biophysics
 • Hormone and Metabolic Research
 • Molecular and Cellular Biochemistry
 • Pharmacological Research
 • FEBS Journal
 • International Journal of Biochemistry and Cell Biology
 • Acta Physiologica
 • European Journal of Pharmacology
 • Canadian Journal of Physiology and Pharmacology
 • World Journal of Cardiology (Editorial Booard)

ΚΡΙΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
 • Υπουργείο Παιδείας
 • Ευρωπαϊκή Ενωση
 • Health Research Board of Ireland
 • Italian Ministry of Universities, Science and Technology (MIUR)
 • Biotechnology and Biological Sciences Research Council, UK 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 • Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (2004-2010)
 • Θεματική Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας "Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση", Θεσσαλονίκη 2009
 • "30 Χρόνια Βιολογία", Εκδηλώσεις του Τμήματος Βιολογίας, 2003
 • "Apoptosis", Ημερίδα της ΕΙΕΝΕΜ, Θεσσαλονίκη 2003

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1.      Sugden P.H. and LAZOU A. (1984). Activities of cathepsins B, D, H and L in rat heart atrial and ventricular  muscle. Cardiovascular Research 18: 483-485.

2.      LAZOU A. and Beis I. (1985). Enzymes of adenosine metabolism in Rana ridibunda heart. Purification and some properties of adenosine kinase. Molecular Physiology 8: 131-142.

3.      Michaelidis B., LAZOU A. and Beis I. (1985). Purification, catalytic and regulatory properties of pyruvate kinase from the foot of Patella caerulea (L.). Comperative Biochemistry and Physiology 82B: 405-412.

4.      LAZOU A. and Beis I. (1986). Studies on the energy metabolism in the isolated, perfused Rana ridibunda heart. Canadian Journal of Zoology 64: 485-489.

5.      LAZOU A. and Beis I. (1986). The role of adenosine in the isolated Rana ridibunda heart. Journal of  Comperative Physiology 156: 839-844.

6.      LAZOU A. and Beis I. (1987). Effects of adenosine perfusion on the metabolism and contractile activity of Rana ridibunda heart. Comperative Biochemistry and Physiology 86C: 415-419.

7.      LAZOU A., Gaitanaki C., Michaelidis B., Papadopoulos A. and Beis I. (1987). Purification, catalytic and regulatory properties of malate dehydrogenase from the foot of Patella careulea (L.). Comperative Biochemistry and Physiology 88B: 1033-1040.

8.      LAZOU A. (1989). Adenylate metabolizing enzymes in invertebrate tissues. Comperative Biochemistry and Physiology 92B: 175-180.

9.      LAZOU A., Michaelidis B. and Beis I. (1989). Evidence for glycolytic enzyme binding during anaerobiosis of the foot muscle of Patella caerulea (L.). Journal of Comparative Physiology 158: 771-777.

10. Michaelidis B., LAZOU A. and Beis I. (1989). The possible role of glycolytic enzyme binding in the control of glycolysis in Patella caerulea foot muscle during stimulation. Comperative Biochemistry and Physiology 93B: 247-250.

11. Papadopoulos A., Michaelidis B. and LAZOU A. (1990). Tissue specific isoenzymes of D-lactate dehydrogenase from the foot, mantle and hepatopancreas of Patella caerulea (L.). Purification and properties. International Journal of Biochemistry 22: 601-605.

12. Beis A. and LAZOU A. (1990). Removal of artifactual bands associated with the presence of 2-mercaptoethanol in two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis. Analytical Biochemistry 190: 57-59.

13. LAZOU A. (1991). Regulation of phosphofructokinase in the foot muscle of Patella caerulea (L.) during exposure to air. Journal of Experimental Zoology 259: 202-208.

14. Touraki M. and LAZOU A. (1992). Protective effect of adenosine against a calcium paradox in the isolated frog heart. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 70: 115-120.

15. Beis A., LAZOU A. and Kontogianni E. (1992). Changes in plasma membrane protein composition during early development of the frog Rana ridibundaCellular and Molecular Biology 38: 513-523.

16. LAZOU A., Bogoyevitch M.A., Marshall C.J. and Sugden P.H. (1993). Mitogen-activated (MAP) kinase stimulation by phorbol esters and external load in the isolated perfused heart.  Biochem. Soc. Trans. 21: 358S.

17. Bogoyevitch M.A., Glennon P.E., Andersson M.B., LAZOU A., Marshall C.J. and Sugden P.H. (1993). Acidic fibroblast growth factor or endothelin-1 stimulate the MAP kinase cascade in cardiac myocytes.  Biochem. Soc. Trans. 21: 356S

18. Sugden P.H., Bogoyevitch M.A. and LAZOU A. (1993). From hypertension to hypertrophy: molecular and cellular aspects. Current Advances in ACE Inhibition 3. GA MacGregor and PS Sever (eds), Churchill Livingstone, New York, pp 13-22.

19. LAZOU A. and Beis A. (1993). Lithium induces changes in the plasma membrane protein pattern of early amphibian embryos. Biology of the Cell 77: 265-268.

20. Bogoyevitch M.A., Glennon P.E., Andersson M.B., Clerk A., LAZOU A., Marshall C.J., Parker P.J. and Sugden P.H. (1994). Endothelin-1 and fibroblast growth factors stimulate the mitogen-activated protein kinase signalling cascade in cardiac myocytes. The potential role of the cascade in the integration of two signalling pathways leading to myocyte hypertrophy. Journal of Biological Chemistry 269: 1110-1119.

21. LAZOU A., Polydoros I. and Beis I. (1994). The effect of anaerobiosis and anhydrobiosis on the extent of glycolytic enzyme binding in Artemia embryos.Journal of Comperative Physiology 164: 306-311.

22. LAZOU A., Fuller S.J., Bogoyevitch M.A., Orfali K.A. and Sugden P.H. (1994). Characterization of the stimulation of phosphoinositide hydrolysis by α1-adrenergic agonists in adult rat heart. American Journal of Physiology 267: H970-Η978.

23. LAZOU A. and Frosinis A. (1994). Kinetic and regulatory properties of pyruvate kinase from Artemia embryos during incubation under aerobic and anoxic conditions. Comparative Biochemistry and Physiology 109B: 325-332.

24. LAZOUA., BogoyevitchM.A., ClerkA., Fuller S.J., MarshallC.J. andSugdenP.H. (1994). Regulation of the mitogen-activated protein kinase cascade in adult rat heart preparations in vitroCirculationResearch 75: 932-941.

25. Drossos G., LAZOU A., Panagopoulos P. and Westaby S. (1995). Deferoxamine cardioplegia reduces superoxide radical production in human myocardium.Annals of Thoracic Surgery 59:169-172.

26. Clerk A., Bogoyevitch M.A., Fuller S.J., LAZOU A., Parker P. and Sugden P.H. (1995). Expression of protein kinase C isoforms during cardiac ventricular development in rat and man. American Journal of Physiology 269: Η1087-Η1097. 

27. LAZOU A., Sugden P.H. and Clerk A. (1998). Activation of mitogen-activated protein kinases (p38-MAPKs, SAPKs/JNKs and ERKs) by the G-protein-coupled receptor agonist phenylephrine in the perfused rat heart. Biochemical Journal 332: 459-465.

28. LAZOU A., Seraskeris S., Tsiona V. and Drossos G. (2000). Oxidative status and anti-oxidant enzyme activity during calcium paradox in the rat isolated heart. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 27:160-166.

29. Efstathiou A., Seraskeris S., Papakonstantinou C., Aidonopoulos A. and LAZOU A. (2001). Differential effect of preconditioning on post-ischaemic myocardial performance in the absence of substantial infarction and in extensively infarcted rat hearts. European Journal of Cardiothoracic Surgery 19: 493-499.

30. Aggeli I.-K., Gaitanaki C., LAZOU A. and Beis I. (2001). Activation of multiple MAPK pathways (ERKs, JNKs, p38-MAPK) by diverse stimuli in the amphibian heart. Molecular and Cellular Biochemistry 221: 63-69.

31. Seraskeris S., Gaitanaki C. and LAZOU A. (2001). α1D-Adrenoceptors do not contribute to phosphoinositide hydrolysis in adult rat cardiac myocytes.Archives of Biochemistry and Biophysics 392:117-122.

32. Aggeli I.-K.S., Gaitanaki C., LAZOU A. and Beis I. (2001). Stimulation of multiple MAPK pathways by mechanical overload in the perfused amphibian heart.American Journal of Physiology 281: R1689-R1698.

33. Seraskeris S. and LAZOU A. (2002). α1-adrenergic stimulation mediates Ca2+-dependent inositol phosphate formation through the α1B-like adrenoceptor subtype in adult rat cardiac myocytes. Journal of Cellular Biochemistry 84:201-210.

34. Vasara E., Seraskeris S. and LAZOU A. (2002). Activation of α1-adrenoceptors is not essential for the mediation of ischaemic preconditioning in rat heart.Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 29:11-17.

35. Aggeli I.-K.S., Gaitanaki C., LAZOU A. and Beis I. (2002). Hyperosmotic and thermal stresses activate p38-MAPK in the perfused amphibian heart. Journal of Experimental Biology 205: 443-454.

36. LAZOU A., Gaitanaki C., Vaxevanellis S. and Pehtelidou A. (2002). Identification of α1-adrenergic receptors and their involvement in phosphoinositide hydrolysis in the frog heart. Journal of Experimental Zoology 293: 99-105.  

37. Markou T. and LAZOU A. (2002). Phosphorylation and activation of mitogen- and stress- activated protein kinase-1 in adult rat cardiac myocytes by G-protein-coupled receptor agonists requires both extracellular-signal-regulated kinase and p38 mitogen-activated protein kinase. Biochemical Journal 365: 757-763.

38. Aggeli I.-K.S., Gaitanaki C., LAZOU A. and Beis I. (2002). α1- and β-adrenoceptor stimulation differentially activate p38-MAPK and atrial natriuretic peptide production in the perfused amphibian heart. Journal of Experimental Biology 205: 2387-2397.

39. Iliodromitis E.K., Gaitanaki C., LAZOU A., Bofilis E., Karavolias G.K., Beis I. and Kremastinos D.Th. (2002). Dissociation of stress-activated protein kinase (p38-MAPK and JNKs) phosphorylation from the protective effect of preconditioning in vivo. Journal of Molecular and Cellular Cardiology 34: 1019-1028.

40. Tsouka V., Markou T. and LAZOU A. (2002). Differential effect of ischemic and pharmacological preconditioning on PKC isoform translocation in adult rat cardiomyocytes. Cellular Physiology and Biochemistry 12: 315-324

41. Markou T., Vassort G. and LAZOU A. (2003). Regulation of MAPK pathways in response to purinergic stimulation in adult rat cardiac myocytes. Molecular and Cellular Biochemistry 242: 163-171.

42. Vasara E., Katharou I. and LAZOU A. (2003). Myocardial adenosine does not correlate with the protection mediated by ischaemic or pharmacological preconditioning in rat heart. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 230: 350-356.

43. Markou T, Hadzopoulou-Cladaras M and LAZOU A (2004). Phenylephrine induces activation of CREB in adult rat cardiac myocytes through the MSK1 and PKA signaling pathways. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 37: 1001-1011.

44. Bitzikas G, Papakonstantinou C, LAZOU A, Bougioukas G, Toumpouras M, Tripsianis G, Spanos P (2005). The supportive value of pre-bypass L-Glutamate loading in patients undergoing coronary artery bypass grafting. J Cardiovasc Surg 46: 551-7.

45. LAZOU A, Markou T, Zioga M, Vasara E, Efstathiou A, Gaitanaki C (2006). Dopamine mimics the cardioprotective effect of ischemic preconditioning via activation of α1 adrenoceptors in rat heart. Physiological research. 55: 1-8.

46. Iliodromitis E, Gaitanaki C, LAZOU A, Aggeli I-K, Gizas V, Bofilis E, Zoga A, Beis I, Kremastinos D (2006). Differential activation of mitogen-activated protein kinases in ischemic and nitroglycerin-induced preconditioning in rabbits. Basic Res Cardiol 101: 327-335.

47. LAZOU A, Iliodromitis EK, Cieslak D, Voskarides K, Mousikos S , Bofilis E, Kremastinos DT (2006). Ischemic but not mechanical preconditioning attenuates ischemia/reperfusion induced myocardial apoptosis in anaesthetized rabbits: the role of Bcl-2 family proteins and ERK1/2. Apoptosis 11:2197-2204.

48. Anestis A, LAZOU A, Portner HO, Michaelidis B (2007). Behavioural, metabolic and molecular stress responses of marine bivalve Mytilus galloprovinciallis during long-term acclimation at increasing ambient temperature. Am J Physiol. 293: R911-921

49. Cieslak D, LAZOU A (2007). Regulation of BAD protein by PKA, PKCδ and phosphatases in adult cardiac myocytes subjected to oxidative stress. Mol Cells: 24:221-231

50. Iliodromitis EL, LAZOU A, Kremastinos DTh (2007). Ischemic preconditioning: protection against myocardial necrosis and apoptosis. Vascular Risk and Health Management. 3: 629-637

51. Anestis A, Portner HO, LAZOU A, Michaelidis B (2008) Metabolic and molecular stress responses of sublittoral bearded horse mussel Modiolus barbatus to warming sea water. Implications for vertical zonation. J Exp Biol  211: 2889-2898.

52. Markou T, Cieslak D, Gaitanaki C, LAZOU A. (2008). Differential roles of MAPKs and MSK1 signalling pathways in the regulation of c-Jun during phelylephrine- induced cardiac myocyte hypertrophy. Mol Cell Biochem. 322: 103-112.

53. Feidantsis K, Portner H. O., LAZOU A, Kostoglou B, Michaelidis B. (2009). Metabolic and molecular stress responses of marine fish Sparus aurata during exposure to increasing sea water temperature. A correlation with vertical distribution Mar Biol. 156: 797-809

54. Michaelidis Β, Hatzikamari Μ, Antoniou V, Anestis A, LAZOU A (2009) Stress activated protein kinases, JNKs and p38 MAPK, are differentially activated in ganglia and heart of land snail Helix lucorum (L.) during seasonal hibernation and arousal. Comp. Biochem Physiol B.  153: 149-153

55. Markou T,  Dowling A, Kelly T, Cieslak D, LAZOU A (2009). Regulation of Bcl-2 phosphorylation in response to oxidative stress in cardiac myocytes. Free Radic Res   43:809-816

56. Ravingerova T, Adameova A, Kelly T, Antonopoulou E, Pancza D, Ondrejčáková M, Khandelwal VKM, Čarnická S, LAZOU A (2009). Changes in PPAR gene expression and myocardial tolerance to ischaemia: Relevance to pleiotropic effects of statins. Can J Physiol Pharmacol  87: 1028-1036

57.  Iordanidou A, Hadzopoulou-Cladaras M, Lazou A (2010). Non-genomic effects of thyroid hormone in adult cardiac myocytes: relevance to gene expression and cell growth. Mol Cell Biochem In Press

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

1.      Galatou, E; Kelly, T; Lazou, A (2008). Activation of peroxisome proliferator-activated receptor beta/delta inhibits phenylephrine-induced MAPK and Akt signalling and prevents cardiac hypertrophy. FEBS J   275: 324   

2.      Ravingerova, T; Adameova, A; Kelly, T, et al.  (2008). Treatment with statins protects rat heart against ischemia/reperfusion injury independent of lipid-lowering effects. J Mol Cell Cardiol    44(4): 787

3.      Markou, T; Dowling, AA; Lazou, A (2008) Differential activation of MAPKs/MSK1 and Akt pathways by cytoprotective, apoptotic and hypertrophic stimuli in cardiomyocytes. J Mol Cell Cardiol 44 (4): 795

4.      Markou, T; Makridou, Z; Legakis, Y, et al. (2008). Levosimendan protects cardiac myocytes from simulated ischemia/reoxygenation through PI-3-K and ERK signaling. J Mol Cell Cardiol 44 (4): 796

5.      Markou Τ, Iordanidou Α, Cieslak C, Papadopoulou L, Tsiftsoglou A, Lazou A (2008). Role of PI-3-K/GSK3 and MAPK signaling in doxorubicin-induced HepG2 apoptosis.Apoptosis World 2008, From mechanisms to applications p. 160

6.      Dowling AA, Markou T, Lazou A (2008). Expression and phosphorylation of bcl-2 protein in adult rat cardiac myocytes during oxidative stress. Apoptosis World 2008, From mechanisms to applications

7.      Ravingerova T., Αdameova A., Kelly T., Antonopoulou E, Matejikova J., Kuzelova M., Svec P, Lazou A. (2007). The effect of diabetes mellitus on myocardial resistance to ischemia/reperfusion injury and PPAR expression in the rat heart. Proceedings of the Joint Meeting of the Slovak Physiological Society, The physiological Society and The Federation of European Physiological Societies. Bratislava.

8.      Adameova, A; Ravingerova, T; Antonopoulou, E, et al.(2007). Changes in PPAR isoforms expression and protection by simvastatin in the diabetic-hypercholesterolemic rat heart. J Mol Cell Cardiol 42: S202

9.      Ravingerova, T; Adameova, A; Antonopoulou, E, et al.Enhanced tolerance to ischemia in the diabetic rat hearts is abrogated by hypercholesterolemia: The role of PPAR. (2007). J Mol Cell Cardiol 42: S202

10. Dowling, AA; Cieslak, D; Tsintzou, M, et al.(2005). Regulation of bcl-2 expression and phosphorylation in adult rat cardiac myocytes during oxidative stress (2005). J Mol Cell Cardiol 38(6): 1018

11. Iliodromitis Ε.Κ., Gaitanaki C., LAZOU A., Zoga Α., Steliou I., Beis I. and Kremastinos D.Th. (2002). Stress activated protein kinases and ischemic preconditioning in vivo.Eur Heart J Abstr Suppl 4216.

12. Iliodromitis E.K., Gaitanaki C., LAZOU A., Bofilis E., Zoga A., Beis I. and Kremastinos D.Th. (2001). Activation of mitogen activated protein kinases in various models of preconditioning. J Mol Cell Cardiol 33: A50.

13. Μarkou T. and LAZOU A. (2001). Phosphorylation of mitogen- and stress- activated protein kinase-1 in response to α1- adrenergic stimulation in rat cardiac myocytes. J Mol Cell Cardiol 33: A73

14. Markou T. and LAZOU A. (2000). α1-Αdrenergic stimulation differentially activates the mitogen-activated protein kinase subfamilies in adult rat cardiac myocytes.Abstracts of  the 18th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, p 419.

15. Sugden P.H., LAZOU A., Clerk A., Fuller S.J. and Bogoyevitch M.A. (1994). Regulation of the mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade in adult rat hearts.FASEB J. 8(5): A793

16. LAZOU A., Bogoyevitch M.A., Marshall C.J. and Sugden P.H. (1993). Mitogen-activated (MAP) kinase stimulation by phorbol esters and external load in the isolated perfused heart.  Biochem. Soc. Trans. 21: 358S.

17. Bogoyevitch M.A., Glennon P.E., Andersson M.B., LAZOU A., Marshall C.J. and Sugden P.H. (1993). Acidic fibroblast growth factor or endothelin-1 stimulate the MAP kinase cascade in cardiac myocytes.  Biochem. Soc. Trans. 21: 356S

18. Sugden P.H., LAZOU A., Glennon P.E., Marshall C.J. and Bogoyevitch M.A. (1993). Hypertrophic agonists stimulate mitogen-activated protein kinase in cultured ventricular myocytes from neonatal rat hearts.  Circulation 88(4) Part 2: I-333.

19. Sugden P.H., LAZOU A., Glennon P.E., Andersson M.B., Marshall C.J. and Bogoyevitch M.A. (1993). Stimulation of the mitogen-activated protein kinase cascade by hypertrophic agents in cardiac myocytes.  Abstracts of the Scientific Meeting on the Molecular Biology of the Normal, Failing and Hypertrophied Heart.

20. Sugden P.H., LAZOU A., Glennon P.E., Clerk A., Andersson M.B., Marshall C.J. and Bogoyevitch M.A. (1993). Hypertrophic agents stimulate the mitogen-activated protein kinase cascade in cardiac myocytes.  The Physiologist 36 (5): A-10.

 

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.