Τι νέο υπάρχει?       English version

Κωνσταντίνος Στεργίου

I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Θέση: Καθηγητής
Επώνυμο : Στεργίου
Όνομα : Κωνσταντίνος
Διεύθυνση : Παρνασσού 7, Θεσσαλονικη
Τηλ. Γραφείου : 002310998268
Email: kstergio@bio.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://ichthyology.bio.auth.gr

Ι.1 ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
1976 Απολυτήριο Γυμνασίου, 14ο Γυμνάσιο Αρρένων, Κουκάκι, Αθήνα.
1981 Πτυχίο Βιολογίας (1976-1981), Τμήμα Βιολογίας, Φυσικομαθηματική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
1984 Master of Science (1981-1984), Institute of Oceanography, McGill University, Montreal, Καναδάς. Ειδίκευση: Βιολογική (αλιευτική) ωκεανογραφία. Μαθήματα (βιολογική ωκεανογραφία, περιγραφική ωκεανογραφία, δυναμική ωκεανογραφία, θαλάσσια γεωχημεία, προχωρημένα μαθήματα θαλάσσιας οικολογίας) και διατριβή. Επιβλέπων: Καθ. M. J. Dunbar.
1991 Διδακτορικό Δίπλωμα (1986-1991), Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ. Επιβλέπων: Καθ. Π. Σ. Οικονομίδης.
Ειδική επιμόρφωση
1989 (18-29/9) Ειδική εκπαιδευτική ομάδα εργασίας (workshop): "Statistical treatment and interpretation of marine community data", Αθήνα. Οργανωτής: Πρόγραμμα για την παρακολούθηση της ρύπανσης και της έρευνας στη Μεσόγειο (MEDPOL Φάση ΙΙ? FAO/IOC/UNEP). Υπεύθυνος: Ε. Παπαθανασίου, Ερευνητής Α", ΕΛΚΕΘΕ. (Αποδεικτικό Α.1).
1990 (25/3-7/4) Συμμετοχή στο "NATO Advanced Science Institute: Operation research and management on fishing", Povoa de Varzim, Πορτογαλία. Οργανωτής: University of Minho, Πορτογαλία. (Αποδεικτικό Α.2).
1992 (21/6-18/7) Συμμετοχή σε "θερινό σχολείο" (summer school) με θέμα: "Long time series analysis and interpretation in terrestrial, marine and freshwater ecosystems", Cornell University, Ithaca, ΗΠΑ. Οργανωτής: Dr J. Steele, Woods Hole Oceanographic Institute, και Dr T. Powell, University of California, Davis, ΗΠΑ. (Αποδεικτικό Α.3).
1993 (1-16/6) Pacific Fisheries Environmental Group, National Oceanic and Atmospheric Administration, Monterey Bay, ΗΠΑ. Σκοπός επίσκεψης: Απόκτηση εμπειρίας σε νέες τεχνικές επεξεργασίας χρονοσειρών αφθονίας ιχθυοπληθυσμών (πολυμεταβλητά στοχαστικά μοντέλα, μη γραμμικές εξισώσεις), επεξεργασία στοιχείων από το θαλάσσιο οικοσύστημα του Περού (στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος CEOS) και συλλογή κλιματικών στοιχείων (συνεργασία με Drs P. Cury, C. Roy, R. Parrish και R. Mendelssohn). (Αποδεικτικό Α.4).
1993 (29/10-6/11) Scottish Office of Agriculture and Fisheries, Marine Laboratory, Aberdeen, Σκωτία. Σκοπός επίσκεψης: Ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στην επιλεκτικότητα της τράτας (σε συνεργασία με Dr D. MacLennan και Mr R. Ferro).
1994 (12-23/4) Scottish Office of Agriculture and Fisheries, Marine Laboratory, Aberdeen, Σκωτία. Σκοπός επίσκεψης: Ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στην επιλεκτικότητα της τράτας (σε συνεργασία με Dr D. MacLennan και Mr R. Ferro).
1997 (Ιούνιος) University of Algarve, Faro, Πορτογαλία. Σκοπός επίσκεψης: Ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στην επιλεκτικότητα των παραγαδιών (σε συνεργασία με Αν. Καθ. K. Erzini).
2003 (29/3-14/4) University of British Columbia, Fisheries Centre, Vancouver, Καναδάς. Σκοπός επίσκεψης: Ενημέρωση στις νέες τεχνικές "Χαρτογράφηση αλιευτικών αποθεμάτων" και "Επιστροφή στο μέλλον" (σε συνεργασία με την ομάδα του Καθ. D. Pauly).
2004 (1/9/04-28/2/05) 6μηνη εκπαιδευτική άδεια στο University of Algarve, Faro, Πορτογαλία. Σκοπός επίσκεψης: Συνεργασία σε θέματα που αφορούν στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων, την παράκτια αλεία και τις οικολογικές επιπτώσεις της αλιείας (σε συνεργασία με Αν. Καθ. K. Erzini).
2005 (1-20/2) WorldFish Center, Los Banos, Φιλιππίνες. Σκοπός επίσκεψης: Ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στη FishBase (με Dr R. Froese, Ms E. Capuli).
2005 (22/4–6/5) Institute of Marine Research, Recruitment Biology and Behaviour Group, Storebo, Νορβηγία. Σκοπός επίσκεψης: Συνεργασία σε θέματα που αφορούν στη θαλάσσια οικολογία (σε συνεργασία με Dr H.Ι. Browman).
2006 (3-22/1) WorldFish Center, Los Banos, Φιλιππίνες. Σκοπός επίσκεψης: Εμπλουτισμός της FishBase με στοιχεία για τα ψάρια της Μεσογείου.

I.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1985-87 (5/1985-10/1987) Εργαστήριο Αλιείας, Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), Αθήνα. Σχέση εργασίας: Σύμβαση έργου. Καθήκοντα: Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Υπεύθυνος προϊστάμενος: Κ. Παπακωνσταντίνου, Ερευνητής Α. (Αποδεικτικό Α.7).
1988-89 (3/1988-11/1989) Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Οκτώβριος 1988-Νοέμβριος 1989: Τμήμα Μηχανογράφησης, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Αθήνα. Καθήκοντα: Χρήση Η/Υ και προγραμμάτων εφαρμογής, συγγραφή εγχειριδίου για πρόγραμμα εφαρμογής "Νοσηλεία". Υπεύθυνος προϊστάμενος: Λ/γος Κ. Καραδήμος.
1991-94 (9/1991-9/1992 και 1/1993-1/1994) Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, ΕΚΘΕ. Σχέση εργασίας: Σύμβαση έργου. Καθήκοντα: Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Υπεύθυνος προϊστάμενος: Κ. Παπακωνσταντίνου, Ερευνητής Α. (Αποδεικτικό Α.7).
1994 (18/10) Εκλογή στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή Ιχθυολογίας (με θητεία). Τμήμα Βιολογίας (Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τομέας Ζωολογίας), ΑΠΘ.
1995 (24/8, ΦΕΚ 143) Διορισμός στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Ιχθυολογίας (με θητεία). Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.
1999 (1/6, ΦΕΚ 86) Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Ιχθυολογίας. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.
2000 (3/7) Εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Ιχθυολογίας - Αλιευτικής Βιολογίας. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.
2000 (10/10, ΦΕΚ 237) Διορισμός στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Ιχθυολογίας-Αλιευτικής Βιολογίας. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.
2007 (11/10) Εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή Ιχθυολογίας - Αλιευτικής Βιολογίας. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.
2007 (14/11, ΦΕΚ 1035) Διορισμός στη βαθμίδα του Καθηγητή Ιχθυολογίας -Αλιευτικής Βιολογίας. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

 

Ι.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Βιολογία και οικολογία ψαριών, Τάσεις και πρότυπα στην αύξηση, διατροφή και αναπαραγωγή των ψαριών της Μεσογείου (συλλογή και ανάλυση στοιχείων, θαλασσινών και εσωτερικών νερών) – στρατηγικές ζωής, Κλιματικές αλλαγές, Περιγραφή της ελληνικής αλιείας και αλιευτικής παραγωγής – αλιευτική οικολογία, Τάσεις και πρότυπα και ποσοτικοποίηση ελληνικής αλιείας και αλιευτικής παραγωγής, Επιλεκτικότητα (μεγέθους και ειδών) αλιευτικών εργαλείων (στατικών και συρόμενων) – τυπολογία αλιείας, Επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια οικοσυστήματα (ελληνικά, Μεσόγειος, παγκόσμιος ωκεανός) και διαχείριση θαλάσσιων οικοσυστημάτων, Φιλοσοφία, πολιτική και ηθική της επιστήμης, επιστημονομετρία

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΙΙ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών
ΙΙ.1.1. Τμήμα Βιολογίας
Α. Διδασκαλία
1995 - 02 Συνδιδάσκων του μαθήματος επιλογής "Ιχθυολογία" (θεωρία, εργαστήρια και υπαίθριες ασκήσεις). Συντονιστής μαθήματος: Καθ. Π. Σ. Οικονομίδης.
2002 - Συντονιστής του μαθήματος επιλογής "Ιχθυολογία" (θεωρία, εργαστήρια και υπαίθριες ασκήσεις), που από το 2005 άλλαξε σε "Ιχθυολογία-Αλιευτική Βιολογία". Από το 2003-04 συμμετέχει ως συνδιδάσκων η Λέκτορας Ε. Αντωνοπούλου (2-3 διαλέξεις). Στα εργαστήρια και στις υπαίθριες ασκήσεις είναι συνδιδάσκων η Λέκτορας Δ. Μπόμπορη.
1997 - 02 Συνδιδάσκων του μαθήματος "Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Eφαρμογές στη Βιολογία". Συντονιστής μαθήματος: Αν. Καθ. Σ. Σγαρδέλης.
1995 - 02 Συνδιδάσκων του υποχρεωτικού μαθήματος "Ζωολογία ΙΙ" με 3 εργαστήρια: (α) Μορφολογία και ανατομία χονδριχθύος (2 εργαστήρια) και (β) Μορφολογία και ανατομία οστεϊχθύος (1 εργαστήριο). Συντονιστής μαθήματος: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης.
2002 - Συνδιδάσκων του υποχρεωτικού μαθήματος "Μορφολογία και Συστηματική Χορδωτών". 4 ώρες διαλέξεις και 2 εργαστήρια: (α) Μορφολογία και ανατομία χονδριχθύος και (β) Μορφολογία και ανατομία οστεϊχθύος. Συντονιστής μαθήματος: Καθ. Ν. Λουμπουρδής.
2004 Συνδιδάσκων του υποχρεωτικού μαθήματος κατεύθυνσης "Θαλάσσιο περιβάλλον και οργανισμοί", 4 ώρες διαλέξεις. Συντονιστής μαθήματος: Καθ. Χ. Χιντήρογλου.
2005 - Συνδιδάσκων του υποχρεωτικού μαθήματος κατεύθυνσης "Βάσεις δεδομένων", 2 ώρες διαλέξεις. Συντονιστής μαθήματος: Αν. Καθ. Σ. Σγαρδέλης.
2004 - Διαλέξεις (4 ώρες) για το υποχρεωτικό μάθημα "Ιχθυοκομία-Αλιεία", 10ο εξάμηνο, Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ. Διαλέξεις: Ιχθυολογία και FishBase. Συντονιστής μαθήματος: Επ. Καθ. Α. Αποστολίδης.

Β. Διπλωματικές
Επιβλέπων
1.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Κ. (1999). Σχέσεις μηκών και σχέσεις μήκους-βάρους διαφόρων ειδών ψαριών στη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 48 σελ. (+ 20 σελ. Παράρτημα).
2.ΚΑΡΠΟΥΖΗ Β. (2001). Μερικές μορφομετρικές παράμετροι που σχετίζονται με τη βιολογία διαφόρων ειδών ψαριών στη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 69 σελ.
3.ΠΙΝΑΚΗΣ Ε. (2001). Ηλικία και αύξηση του ψαριού Perca fluviatilis L., 1758 στη λίμνη Κορώνεια. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 42 σελ.
4.ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. (2002). Αλιευτική παραγωγή του γαύρου και της σαρδέλας στις ελληνικές θάλασσες την περίοδο 1964-1996. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 61 σελ. (+10 σελ. Παράρτημα).
5.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ν. (2004). Μερικές μορφομετρικές σχέσεις που σχετίζονται με τη βιολογία και την οικολογία ορισμένων ειδών ψαριών στη θαλάσσια περιοχή της Νάξου. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 61 σελ.
6.ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Κ. (2006). Κατά μήκος συνθέσεις ορισμένων μη εμπορικών ειδών ψαριών στο Ιόνιο Πέλαγος. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. 62 σελ.
7.ΚΑΤΣΙΟΣ Ν. Ανάλυση των κατά μήκος συνθέσεων των ψαριών της Ανατολικής Μεσογείου. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.
Συνεπιβλέπων
1.ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΟΥ, Κ. (2002). Μορφολογική και γενετική ανάλυση ενός είδους του γένους Trachurus. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 111 σελ. (με Καθ. Κ. Τριανταφυλλίδη).
2.ΠΑΡΔΑΛΟΥ Α. (2006). Βάση δεδομένων για το Θερμαϊκό κόλπο (1970-2000) και αποδελτοποίηση των πληροφοριών. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 125 σελ. (με Καθ. Χ. Χιντήρογλου).
3.ΧΑΛΚΙΑ Β. (2006). Μερικές μορφομετρικές σχέσεις που σχετίζονται με τη βιολογία ορισμένων ειδών ψαριών από τα εσωτερικά νερά της Ελλάδας. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 65 σελ. (με Λέκτορα Δ. Μπόμπορη).
4.ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Γ. (2008). Διατροφή και τροφικά επίπεδα των ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 52 σελ. (με Λέκτορα Δ. Μπόμπορη).
5.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. (2008) Στοιχεία αναπαραγωγής των ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 64 σελ. (με Λέκτορες Δ. Μπόμπορη και Ε. Αντωνοπούλου).
6.ΑΝΔΡΕΟΥ Α. (2008). Σχέσεις μήκους-βάρους ψαριών της Μεσογείου. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 162 σελ. (με Λέκτορα Δ. Μπόμπορη).
7.ΜΠΕΚΡΗ Μ. (2008). Σχέσεις μηκών και σχέσεις μήκους-βάρους ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής και χωρών της Α. Μεσογείου. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 50 σελ. + 14 σελ Παράρτημα (με Λέκτορα Δ. Μπόμπορη).
8.ΛΩΜΗΣ Α. Κατά μήκος συνθέσεις των ψαριών των εσωτερικών νερών χωρών της Βαλκανικής και της Τουρκίας. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (Με Λέκτορα Δ. Μπόμπορη).
9. ΜΕΜΕΤ Ι.Γ. Ηλικία και αύξηση του Rutilus prespensis από τη λίμνη Μικρή Πρέσπα. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (Με Λέκτορα Δ. Μπόμπορη).

ΙΙ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΙΙ.2.1. Τμήμα Βιολογίας
Α. Διδασκαλία
1995 - 07 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες", Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. Διαλέξεις και εφαρμογές σε Η/Υ (και εργασίες σε δύο μαθήματα): Στατιστική ανάλυση, θεωρία χρονοσειρών, δυναμική και διαχείριση ιχθυοπληθυσμών, επίδειξη της FishBase και του προγράμματος FiSAT (1995-96: 5 ώρες, 1996-04: 32 ώρες ανά έτος, 2004-05: 4 ώρες, 2005-06: 5 ώρες, 2006-07: 7 ώρες).
2004 - 07 ΠΜΣ "Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες", Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. Συντονιστής μαθημάτων Α3 και Α8.
1996 - 07 ΠΜΣ "Περιβαλλοντική Βιολογία", Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. Διαλέξεις και εφαρμογές σε Η/Υ: στατιστική ανάλυση και θεωρία χρονοσειρών, δυναμική και διαχείριση ιχθυοπληθυσμών, υπεραλίευση (14 ώρες ανά έτος, με εξαίρεση το 1996-97, 13 ώρες, και το 2004-2005, 2 ώρες).
1998 - 03 ΠΜΣ "Δυναμική και Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων", Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διαλέξεις και εφαρμογές σε Η/Υ: θεωρία και ανάλυση χρονοσειρών και εφαρμογές στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στη διαχείριση. Συντονιστής μαθήματος "Ανάλυση δεδομένων": Επ. Καθ. Κ. Λύκα) (9 ώρες ανά έτος).
2001 "Θερινό Οικολογικό Πανεπιστήμιο", Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΥΠΕΧΩΔΕ. Διάλεξη: Αλιευτικοί πόροι και διαχείριση στη Μεσόγειο (Σκύρος, 19 Ιουλίου, 6 ώρες).

Β. Διπλωματικές Εργασίες
Επιβλέπων
1.ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ Π. (1997). Βιολογία και δυναμική της σαρδέλας Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) στο Θερμαϊκό Κόλπο. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 67 σελ.
2.ΛΟΥΚΜΙΔΟΥ Σ. (1998). Βιολογία και δυναμική του γαύρου Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) (Pisces, Engraulidae) στο Θερμαϊκό Κόλπο. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 62 σελ.
3.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Υ. (1999). Βιολογία και δυναμική της Argentina sphyraena Linnaeus, 1758 (Pisces, Argentinidae) στις ελληνικές θάλασσες. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 81 σελ.
4.ΚΑΡΑΧΛΕ Π. Κ. (2000). Αλληλεπικάλυψη αλιευτικών εργαλείων, ως προς τις κλάσεις μεγέθους σύλληψης. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 72 σελ.
5.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Κ. (2002). Παράγοντες που καθορίζουν τη σύνθεση των αλιευμάτων σε παράκτια εργαλεία. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 126 σελ. (+16 σελ. Παράρτημα).
6.ΤΣΙΑΝΗΣ Δ. (2003). Διαχρονικές αλλαγές των βιολογικών παραμέτρων του γαύρου και της σαρδέλας στο ΒΔ Αιγαίο. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, 110 σελ.
7.ΑΡΜΕΝΗΣ Γ. (2005). Αλληλεπικάλυψη σε μήκος των κυριοτέρων ειδών ψαριών που μετέχουν στο αλίευμα διαφορετικών αλιευτικών εργαλείων στη θαλάσσια περιοχή της Ζακύνθου. ΜΔΕ, ?ιαπανεπιστημιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακ?ν Σπουδ?ν "Αειφορική ?ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών", ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 74 σελ.
8.ΑΔΑΜΙΔΟΥ Α. (2006). Απορριπτόμενα είδη ψαριών από μηχανότρατα στο Θρακικό Πέλαγος - Μήκος απόρριψης (L50) και παράγοντες που το επηρεάζουν. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ. 114 σελ.
Συνεπιβλέπων
1.ΔΑΜΙΑΛΗΣ Α. (2002). Η διασπορά γυρεοκόκκων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 109 σελ. (με Καθ. Δ. Βώκου).
2.ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ Ι. (2007). Ηλικία και αύξηση ψαριών της Λίμνης Δοϊράνης. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 67 σελ. (με Λέκτορα Δ. Μπόμπορη).
3.ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ Χ. (2008). Περιβαλλοντικά προβλήματα των κεφαλοειδών (οικ. Mugilidae) στο λιμνοθαλάσσιο σύστημα του Βιστωνικού κόλπου. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 165 σελ. (με Καθ. Χ. Χιντήρογλου).
4. ΠΕΤΡΙΚΗ, Ο. (2009). Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας της τεχνητής λίμνης Κερκίνης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.ΜΔΕ. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 82 σελ. + 2 σελ. Παράρτημα. (Με Λέκτορα Δ. Μπόμπορη).
Συνεπιβλέπων – Πανεπιστήμια εξωτερικού
1.PIRODDI CH. (2008). The application of Ecopath with Ecosim to study dolphin population dynamics in the central Mediterranean. Department of Zoology and Fisheries Centre, University of British Columbia, British Columbia, Canada, 121 pp. (Eπιβλέποντες: Καθ. V. Christensen και Καθ. D. Pauly).

ΙΙ.2.2. Διατμηματικά
Α. Διδασκαλία
2007 - Διατμηματικο ΠΜΣ "Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής" (Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ). Διάλεξη: Αλιεία και διαχείριση (2 ώρες).

 

ΙΙ.2.3. Διαπανεπιστημιακά
Α. Διδασκαλία
21998 - 00 ΠΜΣ "Δυναμική και Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων", Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διαλέξεις και εφαρμογές σε Η/Υ: πολυμεταβλητές μεθόδους ανάλυσης σε βιοκοινοτικά δεδομένα θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Συντονιστής μαθήματος "Ανάλυση δεδομένων": Επ. Καθ. Κ. Λύκα (2 ώρες ανά έτος).
003 - 04 Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ "Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών" (ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαλέξεις: Επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια οικοσυστήματα, Σύγχρονες τάσεις διαχείρισης θαλάσσιων αποθεμάτων (8 ώρες).
2004 Ευρωπαϊκό ΠΜΣ "International Masters in Aquaculture and Fisheries", (University of Algarve και άλλα 6 Πανεπιστήμια). Διάλεξη: Marine ecosystems from past to present – examples and the Mediterranean experience (4 ώρες).

 

ΙΙ.3. Διαλέξεις – Επιμορφωτικά Σεμινάρια

1986 - 92 Εισηγητής, Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ, Παραρτήματα Λάρισας και Αθήνας). 173 ώρες διδασκαλίας, για αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, κατανεμημένες σε 9 κύκλους σεμιναρίων. Θέματα εισηγήσεων: Βιολογία ψαριών, θαλάσσια οικολογία, αλιευτική οικολογία και ωκεανογραφία, αλιεία, αλιευτική παραγωγή και πρόβλεψή της, διαχείριση ιχθυαποθεμάτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις υδατοκαλλιεργειών. Υπεύθυνος: Ι. Αργυρού, ΕΛΚΕΠΑ. (Αποδεικτικά Α.8 έως Α.13).
1989 (Νοέμβριος) Εισηγητής (10 ώρες, για απόφοιτους ΑΕΙ), Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που οργανώθηκε από την Εταιρεία Οικολογίας και Ανάπτυξης και το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς. Θέμα εισήγησης: Αλιευτική οικολογία. Υπεύθυνος: Π. Παναγιωτίδης, Ερευνητής Γ, ΕΚΘΕ. (Αποδεικτικό Α.14).
1995 (Οκτώβριος) Εισηγητής (5 ώρες), ΚΕΚ-Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Υδατοκαλλιέργειες. Υπεύθυνος: Καθ. Κ. Καστρίτσης.
2006 (Μάρτιος) Εισηγητής (2 ώρες), Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Καστοριά. Θέμα εισήγησης: Εφαρμογές της FishBase στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Υπεύθυνος: Δρ Θ. Μαρδίρης.

ΙΙI. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Επιβλέπων
1.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Ε. (2004) Τα απορριπτόμενα αλιεύματα από τις μηχανότρατες στο Θρακικό Πέλαγος. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 274 σελ.
2.ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ Α. (2004). Βιολογία και δυναμική του ιχθύος Sardinella aurita Valenciennes, 1847 (φρίσσα) στον Κόλπο Καβάλας. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 160 σελ.
3.ΚΑΡΑΧΛΕ Β. (2008). Οικολογία διατροφής των αφθονότερων ιχθυοπληθυσμών του Β. Αιγαίου. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 277 σελ. και 276 σελ. παράρτημα.
4.ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γ. Επιλεκτικότητα στατικών διχτυών. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.
5.ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Κ. Πολυειδικά στατιστικά μοντέλα για τη διαχείριση προστατευόμενων ή μη, αλιευτικών περιοχών. ?ιαπανεπιστημιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αειφορική ?ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών", Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Συμμετοχή στην τριμελή επιτροπή
1. ΓΚΑΝΙΑΣ Κ. (2003). Παραγωγή ιχθυοπλαγκτού της σαρδέλας (Sardina pilchardus Walb.) σε συνάρτηση με ωκεανογραφικές και μετεωρολογικές παραμέτρους. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 112 σελ. (Επιβλέπων: Καθ. Α. Θεοδώρου).
2.ΚΑΤΣΑΡΕΣ Β. (2003). Γενετική σύσταση πληθυσμών της αστακοκαραβίδας Homarus gammarus (L.) της Ελλάδας. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 220 σελ. (Επιβλέπων: Καθ. Κ. Τριανταφυλλίδης).
3.ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Ν. (2004). Διερεύνηση της γενετικής δομής τριών ειδών του γένους Trachurus με τη χρήση DNA-δεικτών. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 194 σελ. (Επιβλέπων: Καθ. Κ. Τριανταφυλλίδης).
4.ΤΖΑΝΑΤΟΣ, Ε. (2006). Δομή, χαρακτηριστικά και διαχείριση της μικρής παράκτιας αλιείας στην Ελλάδα. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 157 σελ. (Επιβλέπων: Αν. Καθ. Κ. Κουτσικόπουλος).
5.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. Επίδραση διαχειριστικών πρακτικών στην ποιότητα νερού και στην οικολογία των ποταμών της Ελλάδας. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. (Επιβλέπων: Καθ. Μ. Λαζαρίδου).
6. ΠΕΤΡΙΚΗ Ο. Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ιχθυολογικού πολυμετρικού δείκτη για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας λιμνών. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (Επιβλέπουσα: Καθ. Μ. Λαζαρίδου) (σε εξέλιξη).

 

ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Βιολογία και δυναμική των βενθοπελαγικών ιχθυοπληθυσμών του Πατραϊκού και Κορινθιακού Κόλπου και του Ιονίου Πελάγους. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Υπεύθυνος προγράμματος: Κ. Παπακωνσταντίνου, Ερευνητής Α, ΕΚΘΕ. Καθήκοντα: Συμμετοχή στις εργασίες πεδίου, ανάλυση στοιχείων βιολογίας και αλιευτικής παραγωγής για διάφορα είδη ψαριών, συμβολή στη διαμόρφωση της τελικής τεχνικής έκθεσης.
2. Προοπτικές ανάπτυξης της παράκτιας αλιείας στο Καστελόριζο. Χρηματοδότηση: Νομαρχία Ρόδου. Υπεύθυνος προγράμματος: Κ. Παπακωνσταντίνου, Ερευνητής Α, ΕΚΘΕ. Καθήκοντα: Συμμετοχή στις εργασίες πεδίου, μελέτη διατροφής του Siganus luridus, συμβολή στη διαμόρφωση της τελικής τεχνικής έκθεσης.
3. Βιολογία και δυναμική των βενθοπελαγικών ιχθυοπληθυσμών του Ευβοϊκού και Παγασητικού Κόλπου. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Κ. Παπακωνσταντίνου, Ερευνητής Α, ΕΚΘΕ. Καθήκοντα: Συμμετοχή στις εργασίες πεδίου, προκαταρτική μελέτη της διατροφής του Trisopterus minutus capelanus, συμβολή στη διαμόρφωση της πρώτης ενδιάμεσης τεχνικής έκθεσης.
4. Εκτίμηση της αφθονίας των μικρών πελαγικών ψαριών στο Β Αιγαίο με τη χρήση ηχοβολιστικών. Χρηματοδότηση: ΜΟΠ. Υπεύθυνος προγράμματος: Κ. Παπακωνσταντίνου, Ερευνητής Α, ΕΚΘΕ. Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ Κ. Ι. Στεργίου. Καθήκοντα: Συλλογή στοιχείων στο πεδίο, δειγματοληπτικός σχεδιασμός, ανάλυση στοιχείων ηχοαφθονίας και αλιευτικής παραγωγής των μικρών πελαγικών ψαριών, υπεύθυνος διαμόρφωσης τελικών τεχνικών εκθέσεων.
5. Fish stock assessment of the demersal fish with commercial importance in the Thermaikos Gulf and Thracian Sea. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και ΕΚΘΕ, Support Framework/Operation Programme for Research and Technology, FAR. Υπεύθυνος προγράμματος: Κ. Παπακωνσταντίνου, Ερευνητής Α, ΕΚΘΕ. Καθήκοντα: Συμμετοχή στις εργασίες πεδίου, δειγματοληπτικός σχεδιασμός, μελέτη της βιογεωγραφίας της περιοχής έρευνας, ανάλυση στοιχείων αλιευτικής παραγωγής, μελέτη της βιολογίας των ψαριών Merlangius merlangus euxinus και Zeus faber, συνυπεύθυνος διαμόρφωσης τεχνικών εκθέσεων.
6. Small-scale fishery in South Euboikos Gulf. Χρηματοδότηση: ΕΕ, Συμβόλαιο XVI-MED/91/007. Υπεύθυνος προγράμματος: Γ. Πετράκης, Λειτουργικός Ερευνητής Γ, ΕΚΘΕ. Καθήκοντα: Συμμετοχή στις εργασίες πεδίου, δειγματοληπτικός σχεδιασμός, ανάλυση στοιχείων επιλεκτικότητας και επικάλυψης αλιευτικών εργαλείων, ανάλυση στοιχείων διατροφής 13 ειδών, συνυπεύθυνος διαμόρφωσης τεχνικών εκθέσεων.
7. Operational forecasting of Greek fishery catches. Χρηματοδότηση: ΕΕ, Συμβόλαιο XVI-MED/92/019. Διάρκεια: 24 μήνες. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ Κ.Ι. Στεργίου. Ύψος χρηματοδότησης: 33.000 €. Καθήκοντα: Ανάλυση στοιχείων αλιευτικής παραγωγής 16 ειδών την περίοδο 1964-1989, περιγραφή της αλιείας τους, εκτίμηση της κατάστασής τους και ανάπτυξη/σύγκριση 10 στοχαστικών και καθοριστικών μεθόδων για την πρόβλεψη της παραγωγής τους, υπεύθυνος διαμόρφωσης τεχνικών εκθέσεων. (Αποδεικτικό Α.22).
8. Selectivity of square and diamond cod-ends. Χρηματοδότηση: Ε.Ε., Συμβόλαιο XVI-MED/92/020. Διάρκεια: 24 μήνες. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ Κ.Ι. Στεργίου. Ύψος χρηματοδότησης: 46.000 €. Καθήκοντα: Συμμετοχή στις εργασίες πεδίου, δειγματοληπτικός σχεδιασμός, ανάλυση στοιχείων επιλεκτικότητας διχτυών μηχανότρατας με μάτι 14 mm, 20 mm τετράγωνο και 20 mm ρομβοειδές, και συμμετοχή στην ανάλυση στοιχείων μήκους-βάρους, ευρωστίας και συντελεστών αύξησης για 15 είδη ψαριών, υπεύθυνος διαμόρφωσης τεχνικών εκθέσεων. (Αποδεικτικό Α.23).
9. Estimates of discards in Hellenic commercial fisheries. Χρηματοδότηση: Ε.Ε., Συμβόλαιο XVI-MED/92/018. Διάρκεια: 24 μήνες. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος: Καθ. Ν. Τσιμενίδης, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Καθήκοντα: Δειγματοληπτικός σχεδιασμός, ανάλυση κατά μήκος συνθέσεων απορριπτόμενων ψαριών, στατιστική ανάλυση αφθονίας απορριπτόμενων ψαριών, συνυπεύθυνος διαμόρφωσης τεχνικών εκθέσεων.
10. Comparison of Eastern Ocean Systems (CEOS): Global versus local changes in marine pelagic ecosystems. Διεθνές πρόγραμμα που οργανώθηκε από το International Center for Living Aquatic Resources Management (Φιλιππίνες), National Oceanic and Atmospheric Administration (ΗΠΑ), Pacific Fisheries Environmental Group (ΗΠΑ) και Institut Francais de Recherche Scientifique pour le Development en Cooperation (ORSTROM, Γαλλία), στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 30 ερευνητές από όλο τον κόσμο. Διάρκεια: 36 μήνες. Έναρξη: 1992. Υπεύθυνος προγράμματος: Dr P. Cury, Pacific Environmental Group, PO Box 831, Monterey Bay California, ΗΠΑ. Καθήκοντα: (α) Σύγκριση των πελαγικών οικοσυστημάτων των ελληνικών θαλασσών με αυτά άλλων θαλάσσιων περιοχών (κυρίως Περού, ΒΔ Αφρική, Καλιφόρνια) και (β) εφαρμογή στατιστικών μεθόδων για την περιγραφή και πρόβλεψη της δυναμικής των ιχθυοπληθυσμών και της αλιευτικής παραγωγής από διαφορετικές περιοχές. (Αποδεικτικό Α.24).
11. Development of a routine methodology for the drafting of an annual economic report (AER) on the trawl fishery/fleet in the Gulf of Thessaloniki (Northern Greece). Χρηματοδότηση: ΕΕ. Συμβόλαιο: MAC/19/96. Ύψος χρηματοδότησης: 7.000 €. Διάρκεια: 24 μήνες. Έναρξη: Μάρτιος 1995. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος για Ελλάδα: Ζ. Βακέλα. Καθήκοντα: εξωτερικός συνεργάτης –εμπειρογνώμων (σε θέματα εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης και οικονομικών επιπτώσεων τους, στατιστικής ανάλυσης).
12. Comparative fixed gear selectivity studies in Portugal and Greece. Χρηματοδότηση: ΕΕ. Συμβόλαιο: XVI-MED/97/065. Ύψος χρηματοδότησης για Ελλάδα: 197.000 €. Διάρκεια: 24 μήνες. Έναρξη: Μάρτιος 1997. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος για Ελλάδα-ΑΠΘ: Αν. Καθ. Κ. Ι. Στεργίου.
13. Κατασκευή και πόντιση πρότυπων πειραματικών καταφυγίων (τεχνητών υφάλων). Χρηματοδότηση: Εθνική, ΠΕΝΕΔ 1995. Συμβόλαιο: ΠΕΝΕΔ/1995/1800/1.2. Ύψος χρηματοδότησης: 8.000.000 δρχ. Διάρκεια: 24 μήνες. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος: Αν. Καθ. Α.Ι. Σίνης. Καθήκοντα: Συμμετοχή στη στατιστική ανάλυση αλιευτικών δεδομένων.
14. Δυναμική και διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ΠΜΣ). Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΠΕΑΕΚ/ΠΜΣ. Έναρξη: 1998. Διαχειριστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Ν. Τσιμενίδης. Υπεύθυνος για το Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ: Καθ. Π. Σ. Οικονομίδης.
15. Comparative trammel net selectivity studies in Portugal, Spain and Greece. Χρηματοδότηση: ΕΕ. Συμβόλαιο: XVI-MED/98/014. Ύψος χρηματοδότησης για Ελλάδα: 144.232 €. Διάρκεια: 24 μήνες. Έναρξη: Μάρτιος 1999. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος για Ελλάδα-ΑΠΘ: Αν. Καθ. Κ. Ι. Στεργίου.
16. Sustainable fisheries. How can the scientific basis for fish stock assessment and predictions be improved (SAP)? Διεθνές πρόγραμμα κατηγορίας "concerted action", στο οποίο συμμετείχαν 34 ερευνητές από 24 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Χρηματοδότηση: ΕΕ. Συμβόλαιο: FAIR/CT97/3805. Ύψος χρηματοδότησης για Ελλάδα: 12.800 €. Διάρκεια: 36 μήνες. Έναρξη: Μάρτιος 1998. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος: Καθ. O. Ulltang, Department of Fisheries and Marine Biology, Bergen, Νορβηγία. Υπεύθυνος για Ελλάδα-ΑΠΘ: Αν. Καθ. Κ. Ι. Στεργίου. Καθήκοντα: (α) Εκτίμηση της διακύμανσης της αφθονίας >400 αποθεμάτων σε διάφορα θαλάσσια οικοσυστήματα και σχέση διακύμανσης με στρατηγικές ζωής και (β) ιδιαιτερότητες της μεσογειακής αλιευτικής παραγωγής.
17. Ecological effects of protection on Mediterranean marine reserves. Διεθνές πρόγραμμα κατηγορίας "concerted action", στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 30 ερευνητές από 13 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Χρηματοδότηση: ΕΕ. Συμβόλαιο: MAST II/97. Ύψος χρηματοδότησης για Ελλάδα: 25.315 €. Διάρκεια: 30 μήνες. Έναρξη: Μάρτιος 1998. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος: Dr R. Goni, Instituto Oceanografico de Baleares, Ισπανία. Υπεύθυνος για Ελλάδα-ΑΠΘ: Επ. Καθ. Ε. Βουλτσιάδου. Καθήκοντα: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και μεθοδολογίας για τα θαλάσσια καταφύγια σε σχέση με την αλιεία.
18. Genetic identification of fish eggs by species-specific DNA markers for use in stock biomass assessments and detection of commercial fraud. Χρηματοδότηση: ΕΕ. Ύψος χρηματοδότησης για Ελλάδα: 253.968 €. Διάρκεια: 48 μήνες. Έναρξη: Ιανουάριος 2000. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος: Dr E. Garcia, Ισπανία. Υπεύθυνος για Ελλάδα-ΑΠΘ: Καθ. Κ. Τριανταφυλλίδης. Καθήκοντα: Συνδυασμός περιοχών δειγματοληψίας, συμμετοχή στη διαμόρφωση πρότασης διαχείρισης ιχθυαποθεμάτων.
19. Patterns and propensities in Greek fishing effort and catches. Χρηματοδότηση: ΕΕ. Ύψος χρηματοδότησης για ΑΠΘ: 52.680 €. Διάρκεια: 12 μήνες. Έναρξη: Ιανουάριος 2001. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος για ΙΘΑΒΙΚ: Α. Μαχιάς, Ερευνητής Γ. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος για ΑΠΘ: Αν. Καθ. Κ.Ι. Στεργίου.
20. Enhancing the outreach of aquatic biodiversity and ecosystem research in support of the transition towards global sustainability (ECOFISH). Διεθνές πρόγραμμα κατηγορίας "concerted action". Χρηματοδότηση: ΕΕ. Ύψος χρηματοδότησης για ΑΠΘ: 6.000 €. Διάρκεια: 30 μήνες. Έναρξη: Ιανουάριος 2002. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος: Dr R. Froese, Institut fur Meereskunde, Kiel, Γερμανία. Επιστημονικός υπεύθυνος για ΑΠΘ: Αν. Καθ. Κ. Ι. Στεργίου.
21. European Network of Excellence for Ocean Ecosystems Analysis (EUROOCEANS). Διεθνές πρόγραμμα κατηγορίας "network of excellence", στο οποίο συμμετέχουν 60 Eρευνητικά Kέντρα και Πανεπιστήμια από 25 χώρες. Χρηματοδότηση: ΕΕ/FP6. Ύψος χρηματοδότησης για ΑΠΘ: 4.000 €. Διάρκεια: 48 μήνες. Έναρξη: Ιανουάριος 2005. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος για Ελλάδα: Ι. Σιώκου, Ερευνητής Α, ΕΛΚΕΘΕ.
22. Probabilistic assessment, management and advice model for fishery management in the case of poor data availability (POORFISH). Χρηματοδότηση: ΕΕ. Ύψος χρηματοδότησης για ΑΠΘ: 61.529 €. Διάρκεια: 36 μήνες. Έναρξη: Οκτώβριος 2005. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος: Dr G. Pilling, Centre for Environmental, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Lowestoft, Αγγλία. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος για ΑΠΘ: Αν. Καθ. Κ. Ι. Στεργίου.
23. Σύγκριση και αντιπαραβολή των στρατηγικών ζωής τριών εμπορικών σπαροειδών από τις τυνησιακές και ελληνικές θάλασσες. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Διακρατική συνεργασία Ελλάδας-Τυνησίας. Ύψος χρηματοδότησης για ΑΠΘ: 11.740 €. Διάρκεια: 24 μήνες. Έναρξη: Ιανουάριος 2007. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος για ΑΠΘ: Λέκτορας Ε. Αντωνοπούλου.
24. Πρόταση για τη δημιουργία θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στον Κορινθιακό Κόλπο. Χρηματοδότηση: Greenpeace Ελλάδας. Ύψος χρηματοδότησης: 2.500 €. Διάρκεια: 6 μήνες. Έναρξη: Ιανουάριος 2007. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος για ΑΠΘ: Καθ. Κ. Ι. Στεργίου.
25. ECOKNOWS—Effective use of ecosystem and biological knowledge in fisheries Collaborative project. Χρηματοδότηση: ΕΕ, FP7-KBBE-2009-3. Ύψος χρηματοδότησης για ΑΠΘ: ~ 153.000 €. Διάρκεια: 36 μήνες. Έναρξη: Ιούνιος 2010. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος: Prof. Sakari Kuikka, University of Helsinki. Διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος για ΑΠΘ: Καθ. Κ. Ι. Στεργίου.

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
1986 - Συμμετοχή σε 50 διεθνή και 21 εθνικά συνέδρια, συμπόσια και διασκέψεις. Από τα 50 διεθνή σε 21 συμμετοχή ως προσκεκλημένος ομιλητής με 25 ομιλίες (με μπλε γραφή).
- Διεθνή
1. FAO Technical consultation on stock assessment in the eastern Mediterranean. Ρώμη, Ιταλία, Απρίλιος 1986
- Production of cephalopods in Greek waters, 1928-81
- Pre-war long-term changes in the abundance of Pagellus erythrinus, Merluccius merluccius and Engraulis encrasicolus in Greek waters and climatic change
2. 30th Congress of the International Commission for the Exploration of the Mediterranean Sea (CIESM). Palma de Mallorca, Ισπανία, Οκτώβριος 1986
- Crustacean fishery in Greek waters, 1928-1981
- On the assessment of the pelagic fishery resources in Greek waters
- On the anchovy and pilchard fishery in Greek waters, 1964-1982
3. International Conference on the "Ecology and biogeography of Greece and adjacent regions". Καμμένα Βούρλα, Απρίλιος 1987
- Cephalopod abundance in Greek waters in relation to environmental variations
4. 4th International Symposium on the "Environmental pollution and its impact on life in the Mediterranean region". Καβάλα, Σεπτέμβριος 1987
- On the factors affecting the abundance and distribution of the red bandfish (Cepola macrophthalma) in the western coast of Greece (Patraikos, Korinthiakos Gulfs and Ionian Sea)
5. 23rd European Marine Biology Symposium. Swansea, Αγγλία, Σεπτέμβριος 1988
- Distribution and abundance of red pandora, Pagellus erythrinus, on the western coast of Greece: the effect of temperature, salinity and depth (με μορφή αφίσας)
6. 31st Congress of CIESM. Αθήνα, Οκτώβριος 1988
- Spectral analysis of pilchard catches in Greek waters, 1964-1982
- Allocation, assessment and management of the cephalopod fishery resources in Greek waters, 1964-1985
- Allocation of gadoid fishery in Greek waters, 1964-1985
7. FAO Technical consultation on stock assessment in the Eastern Mediterranean. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1991
- Geographic variations in biological parameters of red bandfish, Cepola macrophthalma, in the western Aegean Sea: implications for fisheries management in the eastern Mediterranean
- Virtual population analysis and cohort analysis of hake in the North Aegean Sea
- The Mullidae (Mullus barbatus, M. surmuletus) fishery in Greek waters, 1964-1986
8. International Symposium on the "Foods and wines in Greece". Πόρτο Καρράς, Οκτώβριος 1991
- The Hellenic marine fishes and fisheries
9. 1st World Fisheries Congress. Αθήνα, Μάιος 1992
- Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση (παρουσιάστηκε η εργασία του Κ. Παπακωνσταντίνου)
10. 33rd Congress of CIESM. Trieste, Ιταλία, Οκτώβριος 1992
- Biomass estimates of red bandfish, Cepola macrophthalma (L.), in the Western Aegean Sea
11. International Symposium on the "Fish farm effluents and their control in EU countries". Hamburg, Γερμανία, Νοέμβριος 1992
- Aquaculture in Greece: environmental legislation and site restrictions (η εργασία παρουσιάστηκε από την Ι. Αργυρού)
12. International Workshop on the "Biology and fisheries of hake, Merluccius merluccius, in the Mediterranean and the Atlantic". Vigo, Ισπανία, Δεκέμβριος 1993
- Biology and fisheries of hake, Merluccius merluccius, in the eastern Mediterranean
13. International Council for the Exploration of the Seas (ICES) "Fishing technology and fish behaviour". Montpellier, Γαλλία, Απρίλιος 1994
- Trawl selectivity experiments in Hellenic waters (με μορφή αφίσας)
- Gill net selectivity in Hellenic waters (με μορφή αφίσας)
14. 1st International Workshop on "Comparison of eastern ocean systems (CEOS)". Monterey Bay, ΗΠΑ, Σεπτέμβριος 1994
- Desperately searching for natural eutophication: the case of the NE Mediterranean
- Variability of fish catches in different ecosystems
15. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών-1ο Βιολογικό Συνέδριο Βαλκανικών Χωρών. Θεσσαλονίκη, Μάιος 1997
- Απόψεις για τις στρατηγικές ζωής των ψαριών στις ελληνικές θάλασσες
- Σχέσεις μηκών, σχέσεις μήκους-βάρους και γοναδοσωματικός δείκτης της σαρδέλας (Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)) στο Θερμαϊκό Κόλπο (με μορφή αφίσας)
- Προκαταρκτική μελέτη αύξησης και θνησιμότητας της σαρδέλας (Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)) στο Θερμαϊκό Κόλπο (παρουσιάστηκε από την Π. Βουλγαρίδου)
16. International Conference οn "Ocean food webs and economic productivity". Λισσαβόνα, Πορτογαλία, Ιούλιος 1998
- Fisheries impacts on marine ecosystems
17. 35th Congress of CIESM. Dubrovnik, Κροατία, Οκτώβριος 1998
- Variability of fish catches in the Mediterranean Sea (στο Στρογγυλό Τραπέζι του Population Dynamics Working Group )
- Estimates of discards in the Hellenic commercial trawl fishery
18. COPEMED Workshop "Mediterranean POPDYN analysis". Palermo, Ιταλία, Οκτώβριος 1998
- Use of POPDYN data (the FAO fisheries data base)
19. International Workshop "Assessement of the potential role of mass-balance models for the management of the Mediterranean fisheries". Βαρκελώνη, Ισπανία, Απρίλιος 1999
- Aegean Sea
20. 8th International Congress on the Zoogeography and ecology of Greece and adjacent regions. Καβάλα, Μάιος 1999
- Life-history aspects of Mediterranean fishes
- Effects of fishing on marine ecosystems
- Preliminary results on trawl discards in the Thracian Sea (παρουσιάστηκε από τον Ε. Λαμπράκη)
- The black sea bream, Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758), fishery in Hellenic waters during 1964-1996 (με μορφή αφίσας)
- Preliminary results from the establishment of experimental artificial reefs in the area of Neos Marmaras, Chalkidiki (Northern Greece) (με μορφή αφίσας)
- Comparative fixed gear studies: catch composition of longlines and gill nets in the Aegean Sea (Cyclades; Naxos Island), Hellas (με μορφή αφίσας)
- Aspects of biology of sardine, Sardina pilchardus (Walbaum, 1792), in the Thermaikos Gulf (παρουσιάστηκε από την Π. Βουλγαρίδου)
21. ICES Conference "Ecosystem effects of fishing". Montpellier, Γαλλία, Μάιος 1999
- Comparative fixed gear studies: I. Catch composition and catch rates of longlines and gill nets in the Algarve (southern Portugal) (με μορφή αφίσας)
22. CIESM Workshop "Precautionary approach to local fisheries in the Mediterranean Sea". Kerkena, Tυνησία, Σεπτέμβριος 1999
- Precaution in fisheries within the context of ecological and environmental changes
23. EURO Conference "Oceanography and marine resources in the context of global environmental change and ecosystem sustainability". Vigo, Ισπανία, Μάιος 2000
- Variability of fish catches in different ecosystems
24. 8th European Ecological Congress. Πόρτο Καρράς, Ιούνιος 2000
- Variability of fish catches in different ecosystems
25. CIESM Workshop "Fishing down the Mediterranean food webs?". Κέρκυρα, Ιούλιος 2000
- Overfishing, tropicalization of fish stocks, uncertainty and ecosystem management: resharpening Ockham's razor
- Fishing down the marine food webs in the Hellenic seas
26. SAP international Symposium "Fish stock assessment and predictions: Integrating relevant knowledge". Bergen, Νορβηγία, December 2000
- Τrends in various biological parameters of the European sardine, Sardina pilchardus (Walbaum, 1792), in the Eastern Mediterranean Sea (με μορφή αφίσας)
- Modelling and forecasting monthly swordfish catches in the Eastern Mediterranean
27. COPEMED/FAO Workshop "Environmental variability and small pelagics in the Mediterranean Sea". Palma de Mallorca, Ισπανία, Ιούνιος 2001
- Anchovy and sardine in Greek waters: A review of biological, ecological and fisheries aspects related to environmental variability
- Larval fish associations in pelagic fishes trace inter-annual environmental variability in the NE Aegean Sea (παρουσιάστηκε από το Σ. Σωμαράκη)
28. 36th Congress of CIESM. Mονακό, Σεπτέμβριος 2001
- Variability in fish landings, uncertainty and ecosystem management: an evolutionary perspective
- Trammel net catch species composition in Cyclades waters (Aegean Sea, Greece)
- Small-scale gear competition and overlap for Diplodus annularis and Serranus cabrilla (με μορφή αφίσας)
- Relationships between maximum girth and body length for several marine fishes (με μορφή αφίσας)
29. 9th International Congress on the "Zoogeography and ecology of Greece and adjacent regions". Θεσσαλονίκη, Μάιος 2002
- Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση
30. 2nd Port-Cros International Conference on fisheries and biodiversity. Porquerolles Isle, Γαλλία, Σεπτέμβριος 2003
- Invading species, biodiversity, fishing and ecosystem management: the Mediterranean perspective
31. CIESM Workshop "Investigating the role of cetaceans in marine ecosystems". Βενετία, Ιταλία, Ιανουάριος 2004
- Trophic levels of marine mammals and overlap in resource utilization between marine mammals and fisheries in the Mediterranean Sea
32. 37th Congress of CIESM. Βαρκελώνη, Ισπανία, Ιούνιος 2004
- Time series: A new challenge for Mediterranean marine ecology (Στρογγυλό Τραπέζι "Harmonization of zooplankton time series")
- New mapping approaches for decribing and investigating marine mammal distributions (Στρογγυλό Τραπέζι "Cetacean Distribution: Data collection and use")
- Preliminary results on relationships between tail area and total body length for four fish species (με μορφή αφίσας)
33. International Workshop "The Mediterranean history of marine animals". Βαρκελώνη, Ισπανία, Σεπτέμβριος 2004
- The Hellenic fisheries: from present to past
34. 2nd FishBase Symposium. Παρίσι, Γαλλία, Σεπτέμβριος 2004
Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση
35. I Conferencia Internacional sobre la "Investigacion pesquera y aquicola en el ambito Iberico-Marroqui". Cartaya (Huelva), Ισπανία, Νοέμβριος 2004
Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση
36. 17th Annual Conference of European Association of Fisheries Economists. Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2005
Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση
37. 2005 Forum of North American Association of Fisheries Economists. Vancouver, Καναδάς, Μάιος 2005
Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση
38. 3rd FishBase Symposium "Fish and More". Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2005
- FishBase Symposium: Fish and More
- Reproduction of Mediterranean fishes (παρουσιάστηκε από τον Α. Τσίκληρα)
- Growth of freshwater fishes from the Balkans and Turkey (παρουσιάστηκε από τον Α. Τσίκληρα)
- Morphometric relationships in fishes (παρουσιάστηκε από την Π. Καραχλέ)
39. International Symposium "Thinking big: A global look at fisheries science". Vancouver, Kαναδάς. Μάιος 2006
- Fishing down the marine food webs
40. 10th International Congress on the "Zoogeography and ecology of Greece and adjacent regions". Πάτρα, Ιούνιος 2006
- Mediterranean ecosystems: lessons from FishBase
- Trophic level of fishes caught with trawls in the Thracian Sea (παρουσιάστηκε από τον Ε. Λαμπράκη)
41. 4th FishBase Symposium "Fishes in databases and ecosystems". Vancouver, Καναδάς, Σεπτέμβριος 2006
- Scientific impact of FishBase: a citation analysis
- Age and growth of Mediterranean marine fishes (παρουσιάστηκε από τον Α. Τσίκληρα)
- Trophic levels of Νorth Aegean Sea fishes and comparisons with those from FishBase
42. CIESM Workshop 32 "Impact of mariculture on coastal ecosystems". Λισσαβόνα, Πορτογαλία, Φεβρουάριος 2007
- Introductory opening (με B. Galil)
43. 38th Congress of CIESM. Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, Απρίλιος 2007
- Impacts of mariculture on coastal ecosystems
- Demersal-pelagic ratio in Greek fish landings (1964-2003) (παρουσιάστηκε από τον Α. Τσίκληρα)
44. EUROCEANS Annual Meeting. Αθήνα, Απρίλιος 2007
- Reconstruction of Greek marine fisheries landings (παρουσιάστηκε από τον Α. Τσίκληρα)
45. 5th FishBase Symposium. Tervuren, Βέλγιο, Σεπτέμβριος 2007
- "Uncoiling" information on fish gut
46. ICES Annual Science Conference. Ελσίνκι, Φινλανδία, Σεπτέμβριος 2007
- Probabilistic assessment, management and advice model for fishery management in the case of poor data availability: the EU POORFISH project (παρουσιάστηκε από τον P. Failer)
47. 6th FishBase Symposium. Qingdao, Κίνα, Σεπτέμβριος 2008
- Preliminary results on the relationships between fish tail height, tail area and tail aspect ratio with body length
48. International Workshop "Data poor modelling towards ecosystem fisheries management". Palma de Majorka, Ισπανία, Σεπτέμβριος 2008
- Applying the Marine Trophic Index in the Greek Seas
49. WWF Mediterranean Programme Office, Blue School 2008 – Guidelines for Ecosystems Approach to Fisheries in the Mediterranean. Βαρκελώνη, Ισπανία, Δεκέμβριος 2008
- Fisheries, ecosystems and management tools: a nomothetic approach
- Marine Protected Areas as a conservation and managerial tool: a nomothetic approach
50. 7th FishBase Symposium. Ρώμη, Ιταλία, Σεπτέμβριος 2009
- Mouth morphometrics in marine fishes
- Εθνικά
1. 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Αθήνα, Μάιος 1987
- Βιο-υδρομετεωρολογικές αλληλεπιδράσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα
- Ο τροφικός θώκος του προσφυγάκι (Micromesistius poutassou) στον Πατραϊκό και Κορινθιακό Κόλπο
- Η αλιευτική παραγωγή στον Πατραϊκό, Κορινθιακό Κόλπο και στο Ιόνιο Πέλαγος την περίοδο 1980-1985
2. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 1988
- Μέθοδοι επεξεργασίας χρονοσειρών αλιευτικής παραγωγής
3. 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Ρόδος, Απρίλιος 1993
- Εποχιακές σχέσεις ολικού μήκους-μεικτού βάρους για την κορδέλα, Cepola macrophthalma (L.), στους κόλπους Ευβοϊκό και Παγασητικό
4. 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Καβάλα, Απρίλιος 1997
- Διακύμανση της αλιευτικής παραγωγής στις ελληνικές θάλασσες
- Η σημασία των στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για την περιγραφή, την αξιολόγηση της κατάστασης και τη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων στις ελληνικές θάλασσες
5. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών. Σάμος, Μάιος 1998
- Σχέσεις μηκών, σχέσεις μήκους-βάρους και γοναδοσωματικός δείκτης του γαύρου, Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)στο Θερμαϊκό κόλπο (με μορφή αφίσας)
- Προκαταρκτική μελέτη αύξησης και θνησιμότητας του γαύρου Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758), στο Θερμαϊκό κόλπο (με μορφή αφίσας)
- Σχέσεις μηκών και σχέσεις μήκους-βάρους επτά ειδών ψαριών στο Αιγαίο Πέλαγος (με μορφή αφίσας)
- Συγκριτική μελέτη επιλεκτικότητας διχτυών και παραγαδιών στην Πορτογαλία και την Ελλάδα
(με μορφή αφίσας? στο συνέδριο παραβρέθηκε μόνο ο Δ. Μουτόπουλος)
6. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών. Σύρος, Μάιος 1999
- Συγκριτική μελέτη στάσιμων αλιευτικών εργαλείων: ποσοστιαία σύνθεση των ειδών από παραγάδια και δίχτυα στην Ελλάδα (με μορφή αφίσας? στο συνέδριο παραβρέθηκε μόνο ο Π. Οικονομίδης)
7. 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Χίος, Μάιος 2000
- Σχέσεις μεταξύ μεγέθους στόματος και μήκους σώματος στο Pagellus erythrinus και στο Diplodus vulgaris
- Κατά μήκος και κατά βάρος συνθέσεις διαφόρων ειδών ψαριών στο Αιγαίο Πέλαγος (Κυκλάδες)
- Σχέσεις μήκους-βάρους και κατά μήκος συνθέσεις του γαύρου Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) στο Θερμαϊκό κόλπο
- Κατά μήκος συνθέσεις και αύξηση της σαρδέλας Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) στο Θερμαϊκό κόλπο
- Διαχείριση των παράκτιων και βενθοπελαγικών αποθεμάτων των ελληνικών θαλασσών
- Modelling and forecasting monthly anchovy catches using the X-11 census technique
8. 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Χανιά, Οκτώβριος 2001
- Γεωγραφική διαφοροποίηση της ελληνικής αλιείας
- Σχέσεις μήκους-βάρους των ψαριών στις ελληνικές θάλασσες (παρουσιάστηκε από τον Δ. Μουτόπουλο)
- Κατά μήκος συνθέσεις των ψαριών Boops boops, Mullus barbatus και Trachurus mediterraneus για διαφορετικά αλιευτικά εργαλεία στη θαλάσσια περιοχή Νάξου-Κουφονησιών
9. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Πρέβεζα, Απρίλιος 2003
- Αλληλεπικάλυψη σε μήκος στάσιμων αλιευτικών εργαλείων για τέσσερα είδη ψαριών (με μορφή αφίσας)
- Οικονομική αξία και τροφικό επίπεδο του αλιεύματος παραγαδιών και διχτυών στη θαλάσσια περιοχή της Νάξου (παρουσιάστηκε από την Π. Καραχλέ)
10. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2003
- Εξωτικά είδη στη Μεσόγειο: ανταγωνιστικές επιπτώσεις και διαχείριση
- Στοιχεία βιολογίας και αναπαραγωγής του γαύρου Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) στο ΒΔ Αιγαίο (παρουσιάστηκε από το Δ. Τσιάνη)
11. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών. Βόλος, Μάιος 2004
Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση
12. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών. Ναύπλιο, Μάιος 2005
- Πρότυπα και τάσεις στην αναπαραγωγή των Μεσογειακών ψαριών (με μορφή αφίσας)
13. 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Δράμα, Οκτώβριος 2005
- FishBase: το σύγχρονο εργαλείο της ιχθυολογίας, αλιευτικής βιολογίας και θαλάσσιας οικολογίας
- Εισαγόμενα είδη ψαριών στα εσωτερικά νερά των χωρών της Βαλκανικής: μια προσέγγιση μέσω της FishBase (με μορφή αφίσας)
- ?υναµική (θνησιµότητα και απόδοση ανά νεοσυλλεγόµενο άτοµο) του πληθυσµού της φρίσσας, Sardinella aurita Valenciennes, 1847, στο βόρειο Αιγαίο (με μορφή αφίσας)
14. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών. Ιωάννινα, Μάιος 2006
- Αποτελεσματικότητα του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους για εμπορικά είδη ψαριών ανά αλιευτικό εργαλείο στο Ιόνιο πέλαγος (παρουσιάστηκε από το Δ. Μουτόπουλο)
15. 8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2006
- Κατά μήκος συνθέσεις τεσσάρων ειδών ψαριών για διαφορετικά αλιευτικά εργαλεία στο Ιόνιο (παρουσιάστηκε από το Δ. Μουτόπουλο)
- Παρουσίαση και αξιολόγηση της διαθέσιμης - για τα ψάρια των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής και της Τουρκίας - πληροφορίας, μέσω της FishBase (με μορφή αφίσας)
- Η επίδραση του κλίματος στις εκφορτώσεις της φρίσσας (Sardinella aurita Valenciennes, 1847) (παρουσιάστηκε από τον Α. Τσίκληρα)
- Σχέση ανάμεσα στο μήκος εντέρου, τη διατροφή και το τροφικό επίπεδο για μερικά είδη ψαριών στο Β-ΒΔ Αιγαίο (με μορφή αφίσας)
- Τροφικά επίπεδα για μερικά είδη ψαριών από το Β-ΒΔ Αιγαίο (με μορφή αφίσας)
16. 29o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών. Καβάλα, Μάιος 2007
- Δυσδιάστατα διαγράμματα οικολογικών χαρακτηριστικών και η χρήση τους στον σχεδιασμό θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (παρουσιάστηκε από τον Α. Τσίκληρα)
17. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 2007
- Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του ολικού και απορριπτόμενου αλιεύματος μηχανότρατας με μάτι στο σάκο 40 mm, στο Θρακικό Πέλαγος (παρουσιάστηκε από την Α. Αδαμίδου)
- Κατά μήκος συνθέσεις ορισμένων μη εμπορικών ειδών ψαριών στο Ιόνιο Πέλαγος (παρουσιάστηκε από τον Κ. Αντωνακάκη)
- Κατά μήκος συνθέσεις για μερικά είδη ψαριών από το Β-ΒΔ Αιγαίο (παρουσιάστηκε από την Π. Καραχλέ)
- Βαθυμετρική κατανομή των απορριπτόμενων αλιευμάτων από τις μηχανότρατες στο Θρακικό Πέλαγος (ΒΑ Αιγαίο) (παρουσιάστηκε από τον Ε. Λαμπράκη)
- Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (παρουσιάστηκε από τον Α. Τσίκληρα)
18. 30o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών. Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008
- Σχήμα ουραίου πτερυγίου για ορισμένα είδη ψαριών (παρουσιάστηκε από την Π. Καραχλέ)
19. Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2008
- Υπεραλίευση και "υγεία" θαλάσσιων οικοσυστημάτων
20. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας, Βόλος, Οκτώβριος 2008
- Διερεύνηση του φαινομένου ΄αλίευση προς τα κάτω των τροφικών πλεγμάτων΄ σε 4 λίμνες της Β. Ελλάδας (παρουσιάστηκε από την Ι. Σαλβαρίνα)
21. 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Πάτρα, Μάιος 2009
- Σύνθεση ειδών και τρόπος σύλληψης κατά την αλιεία με μανωμένα δίχτυα στις Κυκλάδες (Αιγαίο Πέλαγος) (παρουσιάστηκε από το Δ. Μουτόπουλο)

 

VI. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
2004 - 05 Αντιπρόεδρος του "FishBase Consortium" (FBC). Το FBC αποτελείται από 9 Ιδρύματα μέλη (Museum Νational d" Histoire Νaturelle Παρίσι, Musee Royal de l" Afrique Centrale, Tervuren Βέλγιο, Swedish Museum of Natural History, Στοκχόλμη, Institut fur Meereskunde, Κίελο, Γερμανία, FAO Ρώμη, WorldFish Center, Los Banos, Φιλιππίνες, Fisheries Centre, UBC, Βανκούβερ, Καναδάς, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, Chinese Academy of Fishery Sciences) και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, διαχείριση, χρηματοδότηση και ανάπτυξη της FishBase.
2005 - 06 Πρόεδρος του "FishBase Consortium".
2007 - Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιχθυολογίας του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ (βλέπε Έκθεση δραστηριοτήτων του εργαστηρίου για την περίοδο 1990-2007).
2007 - 08 Διευθυντής του Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ.
Συμμετοχή σε επιτροπές
1986 - 87 Εκλεγμένος Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΘΕ.
Συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, την περίοδο από το 1995 έως σήμερα, όπως:
1996 - 99 Μέλος της ΓΣ.
2001 - 04 Μέλος της ΓΣ.
2005 - Μέλος της ΓΣ.
1995 - 05 Μέλος της επιτροπής επιλογής υποψήφιων διδακτόρων για τον Τομέα Ζωολογίας.
1997 Υπεύθυνος για την οργάνωση της συμμετοχής του Τμήματος Βιολογίας στην Έκθεση Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών, Θεσσαλονίκη.
1997 Μέλος της επιτροπής για τη σύνταξη έκθεσης για τα επιστημονικά περιοδικά που αφορούν τον Τομέα Ζωολογίας.
1997 - 03 Μέλος της επιτροπής για τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας της Νησίδας Η/Υ.
1998 Μέλος της επιτροπής σύνταξης πρότασης χρηματοδότησης για την αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (Συντονιστής: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης).
2001 Μέλος της επιτροπής σύνταξης πρότασης χρηματοδότησης του ΠΜΣ (Συντονιστής: Καθ. Α.Ι. Σίνης, χρηματοδοτήθηκε).
2002 - 03 Μέλος της επιτροπής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ).
2002 Μέλος της επιτροπής σύνταξης πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΠΕΑΕΚ για την αναμόρφωση του ΠΠΣ (Συντονιστής: Καθ. Μ. Λαζαρίδου, χρηματοδοτήθηκε).
1998 - 00 Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού ΠΜΣ (Τμήματα Βιολογίας, ΑΠΘ και Πανεπιστήμιο Κρήτης).
2003 - 05 Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Διαπανεπιστημιακού ΠΜΣ (ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).
2004 - Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.
2005 Υπεύθυνος της διοργάνωσης για την αναγόρευση του Καθ. Daniel Pauly σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας.
2007 Μέλος της επιτροπής σύνταξης πρότασης για την ανάληψη της Διεθνούς Ολυμπιάδας Βιολογίας το 2009.
2007 -08 Μέλος της ΟΜΕΑ για τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Βιολογίας.
2007 - Μέλος της ΓΣ του Διατμηματικού ΠΜΣ "Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής" (Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ).
2009 - Μέλος της Επιτροπής Εγκαταστάσεων Υδροβιολογικού Σταθμού Ν. Μηχανιώνας.

VIΙ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. Υπεύθυνος Σύνταξης Επιστημονικών Περιοδικών
2002 - Editorial Board, Fisheries Research (Impact factor 1,1).
2003 - Editorial Board, Journal of Biological Research (Impact factor 0,5).
2005 - Contributing Editor , Marine Ecology Progress Series (Impact factor 2,3).
2006 - Editorial Board, Ethics in Science and Environmental Politics.
2007 - Associate Editor, Acta Ichthyologica et Piscatoria, FishBase Section – Υπεύθυνος για το "Short Communications in Ichthyology".
2003- Co-ordinator/co-editor, Theme Sections, Marine Ecology Progress Series (http://www.int-res.com/journals/meps/theme-sections).
1. Perspectives on ecosystem-based approaches to the management of marine resources (MEPS Vol. 274, 2004)
Συντονισμός, επιμέλεια, κρίση: Browman H.I., Stergiou K.I.
Συμμετέχοντες: Browman Η.Ι., P.M. Cury, R. Hilborn, S. Jennings, H.K. Lotze, P.M. Mace, S. Murawski, D. Pauly, M. Sissenwine, K.I. Stergiou, D. Zeller.
2. Politics and socio-economics of ecosystem-based management of marine resources (MEPS Vol. 300, 2005)
Συντονισμός, επιμέλεια, κρίση: Browman H.I., Stergiou K.I.
Συμμετέχοντες: Agardy T., H.I. Browman & K. I. Stergiou, D. L. Fuharty, M. Hirshfield, P. Livingston, O. A. Misund & H. R. Skjoldal, J. C. Rice, A.A. Rosenberg & K. L. McLeod, S. Tudela & K. Short, R. U. Sumaila, G. Valdimarsson & R. Metzner, W. Watson-Wright.
3. Bridging the gap between aquatic and terrestrial ecology (MEPS Vol. 304, 2005)
Συντονισμός, επιμέλεια, κρίση: Stergiou K.I., Browman H.I.
Συμμετέχοντες: Cole J. J., J. M. Halley, R.T. Paine, D. Raffaelli, M. Solan, T.J. Webb, N.Chr. Stenseth, A. Mysterud, J.M. Durant, D.O. Hjermann, G. Ottersen, K.I. Stergiou, H.I. Browman, A.J. Underwood, D.H. Wall, E. Ayes, V. Behan-Pelletier, A.P. Covich, P.V.R. Snelgrove.
2007 - Co-ordinator/co-editor, Theme Sections, Ethics in Science and Environmental Politics (http://www.int-res.com/journals/esep/theme-sections).
4. The use and misuse of bibliometric indices in evaluating scholarly performance (ESEP Vol. 8, 2008)
Συντονισμός, επιμέλεια, κρίση: Browman H.I., Stergiou K.I.
Συμμετέχοντες: Campbell P., P.A. Lawrence, P.A. Todd, R.J. Ladle, M. Taylor, P. Perakakis, V. Trachana, W.W.L. Cheung, A.C. Tsikliras, M. Zitt, E. Bassecoulard, A.-W. Harzing, R. van der Wal, D. Pauly, K.I. Stergiou, H.I. Browman, J. Giske, L. Butler, L. Bornmann, R. Mutz, C. Neuhaus, H.-D. Daniel, S. Harnad.

Β. Κριτής Επιστημονικών Περιοδικών
Κριτής για περισσότερα από 610 δημοσιεύματα για 35 διεθνή περιοδικά και βιβλία (340 κρίσεις) και συνέδρια (270 κρίσεις)

Γ. Διοργάνωση Συμποσίων - Συνεδρίων
2000 CIESM Workshop "Fishing down the Mediterranean food webs?" Κέρκυρα, 26-30 Ιουλίου (με τον Dr Briand).
2003 CIESM Workshop "Mediterranean biological time series". Split, Κροατία, 11-14 Ιουνίου (με τον Dr Briand).
2004 37th CIESM Congress. Βαρκελώνη, Ισπανία, 7-11 Ιουνίου (με τους Drs Briand, Galil, Lascaratos, Boero, Fischer, Herndl, Tursi).
2005 3rd FishBase Symposium "Fish and More". Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου (με τη Λέκτορα Δ. Μπόμπορη).
2005 6η Ετήσια συνάντηση του FishBase Consortium. Θεσσαλονίκη, 1-3 Σεπτεμβρίου (με τη Λέκτορα Δ. Μπόμπορη).
2007 CIESM Workshop "Impact of mariculture on coastal ecosystems". Λισσαβόνα, Πορτογαλία, 21-24 Φεβρουαρίου (με τους Drs Briand, Galil).
2007 38th CIESM Congress. Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, 9-13 Απριλίου (με τους Drs Briand, Galil, Fond, Herndl, Sakellariou, Snoussi, Fischer).

Δ. Προσκεκλημένος Ομιλητής
Βλέπε παραπάνω συνέδρια
και
1993 Ecology of the Hellenic Seas. Pacific Fisheries Environmental Group, National Marine Fisheries Service, NOAA, Monterey Bay, ΗΠΑ, Ιούνιος.
1997 Life-history aspects of Hellenic marine fishes. University of Algarve, Faro, Πορτογαλία, Ιούνιος.
1998 Variability of fish catches in different ecosystems and relations to the life-history aspects. Γενική εισαγωγική διάλεξη στην 1η συνάντηση του διεθνούς προγράμματος SAP, Bergen, Νορβηγία, Φεβρουάριος.
1999 Μεταβλητότητα αλιευτικής παραγωγής: Η επίδραση των στρατηγικών ζωής και του τύπου του οικοσυστήματος. ΙΘΑΒΙΚ, Ηράκλειο, Κρήτη, Δεκέμβριος.
2003 Sustainability indicators for fisheries management. ECOFISH Workshop "Identification of sustainability indicators for aquatic ecosystems in relation to fisheries and identification of procedures how to put these indicators into practice", Dakar, Σενεγάλη, Απρίλιος.
2003 Τhoughts on FishBase and Ecopath. ECOFISH–FishBase Workshop "Reaching the public and involving volunteers in biodiversity monitoring", Ηράκλειο, Κρήτη, Ιούλιος.
2004 Integrating FishBase and Ecopath/Ecosim: A new challenge for marine ecology and conservation. ECOFISH Workshop "Integrating Fishbase and Ecopath", La Paz, Μεξικό, Μάρτιος.
2004 FishBase: Tο σύγχρονο εργαλείο της ιχθυολογίας, αλιευτικής βιολογίας και οικολογίας. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Ιούνιος.
2004 FishBase and Aristotle University. 5th FishBase Consortium Annual Meeting, Παρίσι, Γαλλία, Σεπτέμβριος.
2005 Daniel Pauly. Έπαινος, Τελετή Αναγόρευσης του Kαθ. Daniel Pauly σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ, 22 Νοεμβρίου.
2007 Daniel Pauly. Έπαινος, Τελετή Απονομής του ECI Ecology Prize (in Marine Ecology) στον Kαθ. Daniel Pauly, 24 Αυγούστου. Ecology Institute, Olendorf, Germany.
2008 Απόστολος Σίνης. Χαιρετισμός για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον Kαθηγητή Απόστολο Σίνη, 12 Οκτωβρίου, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.
2009 The use and misuse of bibliometrics for evaluating scholarly performance. Μάιος. Ιατρική Σχολή ΑΠΘ.
2009 Αλιεία, οικοσυστήματα και διαχειριστικά εργαλεία – μια νομοθετική πρσέγγιση. Διημερίδα παρουσίασης μεταπτυχιακών εργασιών των φοιτητών του ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 27 Ιουνίου, Βάμος, Κρήτη.
2009 Mediterranean ecosystems, shifting baselines and databases. SHMAP International Summer School 2009: When humanities meet ecology - historic changes in Mediterranean and Black Sea marine biodiversity and ecosystems since Roman period until nowadays. 4 Αυγούστου, Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Ιταλία.
2010 The use and misuse of bibliometrics for evaluating scholarly performance. Μάρτιος. Ιατρική Σχολή ΑΠΘ.

Ζ. Μέλος Εθνικών Επιτροπών
1997-02 Μέλος του "Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF)" της ΕΕ. Η ΕΕ συμβουλεύεται την επιτροπή STECF για θέματα διατήρησης και διαχείρισης των υδρόβιων βιολογικών πόρων (περιλαμβανομένων οικονομικών, κοινωνικών και τεχνικών θεμάτων) όταν παρουσιάζει προτάσεις για την αλιευτική διαχείριση. (Αποδεικτικό Α.25).
1999 Μέλος του "Editorial Board του DYNPOP" του CIESM (αντικαταστάθηκε αργότερα από το Fisheries Science Task) για την παραγωγή εγχειριδίου κοινής μεθοδολογίας της δυναμικής των πληθυσμών προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου.
1999-01 Συντονιστής του "Fisheries Science Τask" του CIESM. (Αποδεικτικό Α.26).
1993-00 Επίσημος Συνεργάτης της FishBase.
2000-04 Εθνικός Συντονιστής της FishBase.
2004- Μέλος (ως εκπρόσωπος του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ) στο "FishBase Consortium".
2001-04 Πρόεδρος της Υποεπιτροπής "Living Resources" του CIESM (μετά από εκλογή).
2004-07 Συν-πρόεδρος της επιτροπής "Marine Ecosystems and Living Resources" του CIESM (μετά από εκλογή). Οι πρόεδροι των επιτροπών συνεργάζονται με το γενικό διευθυντή για το στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης συνεργασίας ανάμεσα στους επιστήμονες της Μεσογείου, την προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας, την οργάνωση ειδικών ομάδων εργασίας (CIESM Workshops) και την οργάνωση του τριετούς συνεδρίου.

VΙΙI. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Εκπρόσωπος του Τμήματος Βιολογίας στο "FishBase Consortium" (FBC). Το FBC αποτελείται από 9 Ιδρύματα μέλη (Museum Νational d" Histoire Νaturelle Παρίσι, Musee Royal de l" Afrique Centrale, Tervuren Βέλγιο, Swedish Museum of Natural History, Στοκχόλμη, Institut fur Meereskunde, Κίελο, Γερμανία, FAO Ρώμη, WorldFish Center, Los Banos, Φιλιππίνες, Fisheries Centre, UBC, Βανκούβερ, Καναδάς, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, Chinese Academy of Fishery Sciences) και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, διαχείριση, χρηματοδότηση και ανάπτυξη της FishBase, της μεγαλύτερης ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας για τα ψάρια (www.fishbase.org) που αποτελεί το πιο σύγχρονο, σε παγκόσμιο επίπεδο, εργαλείο για τη μελέτη, τη διδασκαλία και την ενημέρωση του κοινού σε θέματα σχετικά με τα ψάρια και τα υδάτινα οικοσυστήματα.

 

ΙX. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
American Ecological Society (1989-2000)
American Society of Naturalists (1989- 2000)
American Society of Limnology and Oceanography (1992-2000)
Fisheries Society of the British Islands (1991-2001)
British Ecological Society
Marine Vertebrate and Cephalopod Committee of CIESM (καταργήθηκε το 2001)
Network of Tropical Fisheries Scientists
Network of Tropical Aquaculture Scientists
Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων
Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών
Ελληνική Οικολογική Εταιρεία

 

X. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Α. Διδακτορική Διατριβή
Α.1. STERGIOU K.I. 1984. Capelin (Mallotus villosus) and climatic change in the Barents Sea. MSc Thesis, Institute of Oceanography, McGill University, 242 pp.
Α.2. ΣΤΕΡΓΙΟΥ K.I. 1991. Βιολογία, οικολογία και δυναμική του ψαριού Cepola macrophthalma (L., 1758) (Pisces Cepolidae) στον Ευβοϊκό και Παγασητικό Κόλπο. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 221 σελ.

B. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά
Σε διεθνή περιοδικά του Science Citation Index (SCI)
B.1. STERGIOU K.I. 1988. Feeding habits of the Lessepsian migrant Siganus luridus in the eastern Mediterranean Sea, its new environment. Journal of Fish Biology 33: 531-543.
B.2. STERGIOU K.I. 1989. Assessment of the state and management of the cephalopod trawl fishery resources in Greek waters. Toxicological and Environmental Chemistry 20/21: 233-239.
B.3. STERGIOU K.I. 1989. On the factors affecting the abundance and distribution of the red bandfish (Cepola macrophthalma) in the western coast of Greece (Patraikos, Korintiakos Gulfs and Ionian Sea). Toxicological and Environmental Chemistry 20/21: 285-289.
B.4. STERGIOU K.I. 1989. Capelin Mallotus villosus (Pisces: Osmeridae), glaciations, and speciation: a nomothetic approach to fisheries ecology and reproductive biology. Marine Ecology Progress Series 56: 211-224.
B.5. STERGIOU K.I. 1989. Modelling and forecasting the fishery for pilchard (Sardina pilchardus) in Greek waters using ARIMA time-series models. Journal du Conseil international pour l' Exploration de la Mer 46: 16-23.
B.6. STERGIOU K.I. 1990. A seasonal autoregressive model of the anchovy Engraulis encrasicolus fishery in the Eastern Mediterranean. Fishery Bulletin of U.S. 88: 411-414.
B.7. STERGIOU K.I. 1990. Prediction of the Mullidae fishery in the eastern Mediterranean 24 months in advance. Fisheries Research 9: 67-74.
Β.8. STERGIOU K.I. 1991. Describing and forecasting the sardine-anchovy complex in the eastern Mediterranean using Vector AutoRegressions. Fisheries Research 11: 127-141.
Β.9. STERGIOU K.I. 1991. Short-term fisheries forecasting: comparison of smoothing, ARIMA and regression techniques. Journal of Applied Ichthyology 7: 193-204.
Β.10. STERGIOU K.I. 1991. Possible implications of climatic variability on the presence of capelin (Mallotus villosus) off the Norwegian coast. Climatic Change 19: 369-391.
B.11. STERGIOU K.I. & H. FOURTOUNI. 1991. Food habits, ontogenetic diet shift and selectivity in Zeus faber Linnaeus, 1758. Journal of Fish Biology 39: 589-603.
B.12. GEORGAKOPOULOS-GREGORIADES E., V. VASILOPOULOU & K.I. STERGIOU. 1991. Multivariate analysis of organochlorines in red mullet from Greek waters. Marine Pollution Bulletin 22: 237-241.
B.13. STERGIOU K.I. 1992. Variability of monthly catches of anchovy Engraulis encrasicolus in the Aegean Sea. Fishery Bulletin of U.S. 90: 211-215.
B.14. STERGIOU K.I., P. ECONOMIDIS & A. SINIS. 1992. Age, growth and mortality of red bandfish, Cepola macrophthalma (L.), in the western Aegean Sea (Greece). Journal of Fish Biology 40: 395-418.
B.15. STERGIOU K.I. 1993. Abundance-depth relationship, condition factor and adaptive value of zooplanktophagy for red bandfish, Cepola macrophthalma. Journal of Fish Biology 42: 645-660.
B.16. STERGIOU K.I. 1993. Nutrient-dependent variation in growth and longevity of the red bandfish, Cepola macrophthalma, in the Aegean Sea. Journal of Fish Biology 42: 633-644.
B.17. STERGIOU K.I. & C. PAPACONSTANTINOU. 1993. Natural mortality of red bandfish, Cepola macrophthalma (L.), in the Aegean Sea (Greece): comparison of direct and indirect estimation methods. Fisheries Research 16: 347-361.
B.18. STERGIOU K.I. 1993. Seasonality and trends in the commercial catches of fishes in Greek waters, 1964-1987. Fresenius Environmental Bulletin 2: 37-42.
B.19. STERGIOU K.I., C. PAPACONSTANTINOU, M. KLEANTHOUS & A. FOURTOUNI. 1993. The relative abundance and distribution of small pelagic fishes in the Aegean Sea. Fresenius Environmental Bulletin 2: 357-362.
B.20. STERGIOU K.I. & G. PETRAKIS. 1993. Description, assessment of the state and management of the demersal and inshore fisheries resources in the Hellenic Seas. Fresenius Environmental Bulletin 2: 312-319.
B.21. STERGIOU K.I. & D. POLLARD. 1994. A spatial analysis of the commercial fisheries catches from the Greek Aegean Sea. Fisheries Research 20: 109-135.
B.22. PETRAKIS G. & K.I. STERGIOU. 1995. Weight-length relationships for 33 fish species in Greek waters. Fisheries Research 21: 465-469.
B.23. PETRAKIS G. & K.I. STERGIOU. 1995. Gill net selectivity for Diplodus annularis and Mullus surmuletus in Greek waters. Fisheries Research 21: 455-464.
B.24. ARGYROU I. N. & K.I. STERGIOU. 1994. Developmental trends and aquaculture perspectives in Greece. Journal of Applied Ichthyology 10: 379-388.
B.25. STERGIOU K.I. & E.D. CHRISTOU. 1996. Modelling and forecasting annual fisheries catches: comparison of regression, univariate and multivariate time series methods. Fisheries Research 25: 105-138.
B.26. STERGIOU K.I., P. ECONOMIDIS & A. SINIS. 1996. Sex ratio, spawning season and size at maturity of red bandfish in the western Aegean Sea. Journal of Fish Biology 49: 561-572.
B.27. PETRAKIS G. & K.I. STERGIOU. 1996. Gill net selectivity for four fish species (Mullus barbatus, Pagellus erythrinus, Pagellus acarne and Spicara flexuosa) in Greek waters. Fisheries Research 27: 17-27.
B.28. STERGIOU K.I., G. PETRAKIS & C.-Y. POLITOU. 1996. Small-scale fisheries in the South Euboikos Gulf (Greece): species composition and gear competition. Fisheries Research 26: 325-336.
B.29. STERGIOU K.I., E.D. CHRISTOU & G. PETRAKIS. 1997. Modelling and forecasting monthly fisheries catches: comparison of regression, univariate and multivariate time series methods. Fisheries Research 29: 55-95.
B.30. PETRAKIS G. & K.I. STERGIOU. 1997. Size selectivity of diamond and square mesh codends for four commercial Mediterranean fish species. ICES Journal of Marine Science 54: 13-23.
B.31. STERGIOU K.I., E.D. CHRISTOU, D. GEORGOPOYLOS, A. ZENETOS & C. SOUVERMEZOGLOU. 1997. The Hellenic Seas: physics, chemistry, biology and fisheries. Oceanography Marine Biology - an Annual Review 35: 415-538.
B.32. STERGIOU K.I., G. PETRAKIS E. & C.-Y. POLITOU. 1997. Size selectivity of diamond and square cod-ends for Nephrops norvegicus in the Aegean Sea. Fisheries Research 29: 203-209.
B.33. STERGIOU K.I., C.-Y. POLITOU, E.D. CHRISTOU & G. PETRAKIS. 1997. Selectivity experiments in the NE Mediterranean: the effect of trawl codend mesh size on species diversity and discards. ICES Journal of Marine Science 54: 774-786.
B.34. CHRISTOU E.D. & K.I. STERGIOU. 1997. Modelling and forecasting the fortnightly cladoceran abundance in the Saronikos Gulf (Aegean Sea). Journal of Plankton Research 27: 1313-1320.
B.35. STERGIOU K.I. 1999. Effects of changes in the size and shape of codend on catch of Aegean Sea fishes. ICES Journal of Marine Science 56: 96-102.
B.36. STERGIOU K.I. 1999. Intraspecific variations in size- and age-at-maturity for red bandfish, Cepola macrophthalma. Environmental Biology of Fishes 54: 151-160.
Β.37. SINIS A.I., C.C. CHINTIROGLOU & K.I. STERGIOU. 2000. Preliminary results from the establishment of experimental artificial reefs in the N. Aegean Sea (Chalkidiki, Greece). Belgian Journal of Zoology 130(Sup.): 143-147.
B.38. STERGIOU K.I. 2002. Overfishing, tropicalization of fish stocks, uncertainty and ecosystem management: resharpening Ockham"s razor. Fisheries Research 55: 1-9.
B.39. MOUTOPOULOS D.K. & K.I. STERGIOU. 2002. Length-weight and length-length relationships of fish species from the Aegean Sea (Greece). Journal of Applied Ichthyology 18: 200-203.
B.40. STERGIOU K.I., D.K. MOUTOPOULOS & K. ERZINI. 2002. Gill net and longlines fisheries in Cyclades waters (Aegean Sea): species composition and gear competition. Fisheries Research 57: 25-37.
B.41. STERGIOU K.I. & K. ERZINI. 2002. Comparative fixed gear studies in the Cyclades (Aegean Sea): size selectivity of small-hook longlines and monofilament gill nets. Fisheries Research 58: 25-40.
B.42. STERGIOU K.I. & V.S. KARPOUZI. 2002. Feeding habits and trophic levels of Mediterranean fish. Reviews in Fish Biology and Fisheries 11: 217-254.B.42.
B.43 STERGIOU K.I. & V.S. KARPOUZI. 2003. Length-girth relationships for several marine fishes. Fisheries Research 60: 161-168.
B.44. STERGIOU K.I., A. MACHIAS, S. SOMARAKIS & A. KAPANTAGAKIS. 2003. Can we define target species in Mediterranean trawl fisheries? Fisheries Research 59: 431-435.
B.45. VOULGARIDOU P. & K.I. STERGIOU. 2003. Τrends in various biological parameters of the European sardine, Sardina pilchardus (Walbaum, 1792), in the Eastern Mediterranean Sea. Scientia Marina 67(Sup.): 269-280.
B.46. STERGIOU K.I., G. TSERPES & P. PERISTERAKI. 2003. Modelling and forecasting monthly swordfish catches in the Eastern Mediterranean. Scientia Marina 67(Suppl): 283-290.
B.47. KARPOUZI V.S. & K.I. STERGIOU. 2003. The relationships between mouth size and shape and body length for 18 species of marine fishes and their trophic implications. Journal of Fish Biology 62: 1353–1365.
B.48. CHEN Y., CHEN L. & K.I. STERGIOU. 2003. Impacts of data quantity on fisheries stock assessment. Aquatic Sciences 65: 92-98.
B.49. ERZINI K., GONCALVES J.M.S., BENTES L., LINO P.G., RIBEIRO J. & K.I. STERGIOU. 2003. Quantifying the roles of competing static gears: comparative selectivity of longlines and monofilament gill nets in a multi-species fishery of the Algarve (southern Portugal). Scientia Marina 67: 341-351.
B.50. STERGIOU K.I., D.K. MOUTOPOULOS & G. KRASSAS. 2004. Body size overlap in industrial and artisanal fisheries for five commercial fish species in the Mediterranean Sea. Scientia Marina 68: 179-188.
B.51. BROWMAN H.I. & K.I. STERGIOU. 2004. Marine Protected Areas as a central element of ecosystem-based management: defining their location, size and number. In: BROWMAN H.I., STERGIOU K.I. (eds) Perspectives on ecosystem-based approaches to the management of marine resources. Marine Ecology Progress Series 274: 271–272.
B.52. TSIKLIRAS A.C., E.T KOUTRAKIS & K.I. STERGIOU. 2005. Age and growth of round sardinella (Sardinella aurita) in the northeastern Mediterranean. Scientia Marina 69: 231-240.
B.53. STERGIOU K.I. & BROWMAN H.I. 2005. Imbalances in the reporting and teaching of ecology from limnetic, oceanic and terrestrial eco-domains. In: STERGIOU K.I., BROWMAN H.I. (eds) Bridging the gap between aquatic and terrestrial ecology. Marine Ecology Progress Series 304: 292-296.
B.54. HALLEY J.M. & K.I. STERGIOU. 2005. The implications of increasing variability of fish landings. Fish and Fisheries 6: 266-276. (Ghoti Paper).
B.55. STERGIOU K.I., D.K. MOUTOPOULOS, M.C. SORIGUER, E. PUENTE, P.G. LINO, C. ZABALA, P. MONTEIRO, L.A. ERRAZKIN & K. ERZINI. 2006. Trammel net catch species composition, catch rates and metiers in southern European waters: A multivariate approach. Fisheries Research 79: 170-182.
B.56. ERZINI K., J.M.S. GONCALVES, L. BENTES, D.K. MOUTOPOULOS, J.A.H. CASAL, M.C. SORIGUER, E. PUENTE , L.A. ERRAZKIN & K.I. STERGIOU. 2006. Size selectivity of trammel nets in southern European small-scale fisheries. Fisheries Research 79: 183-201.
B.57. STERGIOU K.I., D.K. MOUTOPOULOS, J.A.H. CASAL & K. ERZINI. 2007. Trophic signatures of small-scale fishing gears and their implications for conservation and management Marine Ecology Progress Series 333: 117-128.
B.58. TSIKLIRAS A.C., E. ANTONOPOULOU & K.I. STERGIOU. 2007. A phenotypic trade-off between previous growth and present fecundity in round sardinella Sardinella aurita. Population Ecology 49: 221-227..
Β.59. LAMPRAKIS M.K., A.A. KALLIANIOTIS & K.I. STERGIOU. 2007. Trophic level of fishes caught by trawls in Thracian Sea. Journal of Natural History. (In Press).
Εκδοτικά σημειώματα (editorials) και βιβλιοκριτικές
B.60. STERGIOU K.I. 2003. The balance and conservation of the North Atlantic ecosystems? Book review of Pauly D. & J. MacLean"s "In a Perfect Ocean – the State of Fisheries and ecosystems in the North Atlantic Ocean" (Island Press). Reviews in Fish Biology and Fisheries 13: 455-457.
B.61. BROWMAN H.I. & K.I. STERGIOU (eds). 2004. Perspectives on ecosystem-based approaches to the management of marine resources. Marine Ecology Progress Series 274: 269–303.
B.62. BROWMAN H.I. & K.I. STERGIOU. 2004. Introduction. In: BROWMAN H.I., STERGIOU K.I. (eds.) Perspectives on ecosystem-based approaches to the management of marine resources. Marine Ecology Progress Series 274: 269–270.
B.63. STERGIOU K.I. 2005. Time-lagged scientific dialogues. Book review of D. Pauly"s "Darwin"s Fishes – A study in Icthyology, ecology and evolution" (Cambridge University Press). Conservation Biology 19: 983-985.
B.64. BROWMAN H.I. & K.I. STERGIOU (eds). 2005. Politics and socio-economics of ecosystem-based management of marine resources. Marine Ecology Progress Series 300: 241-296.
B.65. Browman H.I. & K.I. STERGIOU 2005. Introduction. In: BROWMAN H.I., STERGIOU K.I. (eds) Politics and socio-economics of ecosystem-based management of marine resources. Marine Ecology Progress Series 300: 241-242.
B.66. STERGIOU K.I. & H.I. BROWMAN (eds). 2005. Bridging the gap between aquatic and terrestrial ecology. Marine Ecology Progress Series 304: 271-307.
B.67. STERGIOU K.I. & H.I. BROWMAN. 2005. Introduction. In: STERGIOU K.I., BROWMAN H.I. (eds) Bridging the gap between aquatic and terrestrial ecology. Marine Ecology Progress Series 304: 271-272.
B.68. CHINTIROGLOU C.C., M.D. ARGYROPOULOU, D. GIOULATOS & K.I. STERGIOU. 2005. Introduction - Ninth International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (9th ICZEGAR) (22-25 May 2002, Thessaloniki, Greece). Assessing biodiversity in the eastern Mediterranean region: Approaches and applications. Belgian Journal of Zoology 135(2): 105-106.
Δημοσιεύσεις
Β.69. GONCALVES J.M.S.., K.I. STERGIOU, J.A. HERNANDO CASAL, E. PUENTED, D.K. MOUTOPOULOS, L. ARREGID, R. COELHOA & K. ERZINI. 2008. Discards of trammel nets in southern European small-scale fisheries. Fisheries Research 88: 5-14.
Β.70. BARNES C., D.M. BETHEA, R.D. BRODEUR, J. SPITZ, V. RIDOUX, C. PUSINERI, B.C. CHASE, M.E. HUNSICKER, F. JUANES, A. KELLERMANN, J. LANCASTER, F. MENARD, F.-X. BARD, P. MUNK, J.K. PINNEGAR, F.S. SCHARF, R.A. ROUNTREE, K.I. STERGIOU, C. SASSA, A. SABATES & S. JENNINGS. 2008. Predator and prey body sizes in marine food webs. Ecology 89: 881 (Ecological Archives E089-051).
Β.71. KARACHLE P.K. & K.I. STERGIOU. 2008. The effect of season and sex on trophic levels of marine fishes. Journal of Fish Biology 72: 1463–1487.
B.72. MACHIAS A., K.I. STERGIOU, S. SOMARAKIS, V.S. KARPOUZI & A. KAPANTAGAKIS. 2008. Trends in trawl and purse seine catch rates in the north-eastern Mediterranean. Mediterranean Marine Science 9: 49-65.
Β.73. STERGIOU K.I., A.C. TSIKLIRAS & D. PAULY. 2009. Farming up the Mediterranean Sea. Conservation Biology 23(1): 230-232.
Β.74. KARACHLE P.K. & K.I. STERGIOU. 2009. Length-length and length-weight relationships of several fish species from the North Aegean Sea (Greece). Journal of Biological Research 10: 149-157.
Β.75. STERGIOU K.I., D.K. MOUTOPOULOS & G. ARMENIS. 2009. Perish legally and ecologically: the ineffectiveness of the minimum landing sizes in the Mediterranean Sea. Fisheries Management and Ecology --: ----.
B.76. TSIKLIRAS A.C., E. ANTONOPOULOU & K.I. STERGIOU. 2010. Spawning period of Mediterranean marine fishes. Reviews in Fish Biology and Fisheries
B.77. KARACHLE P.K. & K.I. STERGIOU. 2010. Intestine morphometrics: a compilation and analysis of bibliographic data Acta Ichthyologica et Piscatoria
B.78. KONSTANTINOS I. STERGIOU, PIERRE FAILLER, GRAHAM M. PILLING, SAKARI KUIKKAD, FRANCESC MAYNOUE, BEATRIZ MORALES-NINF , RAINER FROESE. Protolean fisheries, models and management: simple approaches to complex problems. Fisheries Research
B.79. ERZINI K., GONCALVES J.M.S., BENTES L., LINO P.G., RIBEIRO J., MOUTOPOULOS D.K. & K.I. STERGIOU. 2010. Competition between static gears of the small-scale fisheries in Algarve waters (southern Portugal). Mediterranean Marine Science

Γ. Σε άλλα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Γ.1. STERGIOU K.I. 1987. Cephalopod abundance in Greek waters in relation to environmental variations. Biologia Gallo-hellenica 13: 25-34.
Γ.2. STERGIOU K.I. 1988. Multivariate analysis of the commercial fishery of the northwestern coast of Greece, 1964-1981. Acta Adriatica 29: 161-170.
Γ.3. STERGIOU K.I. 1989. Multivariate analysis and trends of the Greek fishery. Fishbyte (ICLARM) 7(3): 4-7.
Γ.4. STERGIOU K.I. 1989. A method to cope with collinearity of ecological data sets in community studies. Coenoses 4: 91-94.
Γ.5. STERGIOU K.I. & D. GEORGOPOULOS. 1993. The distribution of phytoplankton pigments and the fishery of anchovy (Engraulis encrasicolus) in the Hellenic Seas. Naga (ICLARM) 16: 34-37.
Γ.6. STERGIOU K.I. & C.-Y. POLITOU. 1995. Biological parameters, body length-weight and length-height relationships for various species in Greek waters. Naga (ICLARM) 18: 42-45.
Γ.7. STERGIOU K.I. & A. LASKARATOS. 1997. Climatic variability and the anchovy/sardine ratio in Hellenic waters. Geojournal 41: 245-254.
Γ.8. KLEANTHIDIS P.K., A.I. SINIS &. K.I. STERGIOU. 1999. Length-weight relationships of freshwater fishes in Greece. Naga, (ICLARM) 22: 37-41.
Γ.9. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Π., Ζ. ΜΑΜΟΥΡΗΣ, K.I. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ. 1999. Διαχείριση των αποθεμάτων της κουτσομούρας (Mullus barbatus L.) στις ελληνικές θάλασσες με βάση γενετικές, μορφολογικές και αλιευτικές έρευνες. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα 10: 340-349.
Γ.10. STERGIOU K.I. 2000. Life-history patterns of fishes in the Hellenic Seas. Web Ecology 1: 1-10.
Γ.11. STERGIOU K.I. & D.K. MOUTOPOULOS. 2001. A review of length-weight relationships of fishes from Greek marine waters. Naga (ICLARM) 24: 23-39.
Γ.12. LAMPRAKIS M.K., A.A. KALLIANIOTIS, D.K. MOUTOPOULOS & K.I. STERGIOU. 2003. Weight-length relationships of fishes discarded by trawlers in the North Aegean Sea. Acta Ichthyologica et Piscatoria 33: 145-151.
Γ.13. KARACHLE P.K., C. TRIANTAFYLLIDIS & K.I. STERGIOU. 2004. Bluespotted cornetfish, Fistularia commersonii Rupell, 1838: A Lessepsian sprinter. Acta Ichthyologica et Piscatoria 34: 103–108.
Γ.14. TSIKLIRAS A.C., M. TORRE & K.I. STERGIOU. 2005. Feeding habits and trophic level of round sardinella (Sardinella aurita) in the northeastern Mediterranean (Aegean Sea, Greece). Journal of Biological Research 3: 67–75.
Γ.15. PAULY D. & K.I.STERGIOU. 2005. Equivalence of results from two citation analyses: Thomson ISI"s Citation Index and Google"s Scholar service. Ethics in Science and Envoronmental Politics 2005: 33-35.
Γ.16. STERGIOU K.I. & A.C. TSIKLIRAS. 2006. Underrepresentation of regional ecological research output by bibliometric indices. Ethics in Science and Envoronmental Politics 2006: 15-17.
Γ.17. STERGIOU K.I. & P.KARACHLE. 2006. A review on various biological parameters for fish from the Greek Seas. Journal of Biological Research 6: 199-211.
Γ.18. STERGIOU K.I.& A.C. TSIKLIRAS. 2006. Scientific impact of FishBase: a citation analysis. In: PALOMARES M.L.D., STERGIOU K.I., PAULY D. (eds) Fishes in Databases and Ecosystems. Fisheries Centre Research Reports 14(4): 2-6. Fisheries Centre, University of British Columbia [ISSN 1198-6727].
Γ.19. STERGIOU K.I., A.C. TSIKLIRAS & C.A. APOSTOLIDIS 2006. Age and growth of Mediterranean marine fishes. In: PALOMARES M.L.D., STERGIOU K.I., PAULY D. (eds) Fishes in Databases and Ecosystems. Fisheries Centre Research Reports 14(4): 18-21. Fisheries Centre, University of British Columbia [ISSN 1198-6727].
Γ.20. KARACHLE P.K. & STERGIOU K.I. 2006. Trophic levels of north Aegean Sea fishes and comparisons with those from FishBase. In: PALOMARES M.L.D., STERGIOU K.I., PAULY D. (eds), Fishes in Databases and Ecosystems. Fisheries Centre Research Reports 14(4): 22-26. Fisheries Centre, University of British Columbia [ISSN 1198-6727].
Γ.21. SOMARAKIS S., D.E. TSIANIS, A. MACHIAS & K.I. STERGIOU. 2006. An overview of biological data related to anchovy and sardine stocks in Greek waters. In: PALOMARES M.L.D., STERGIOU K.I., PAULY D. (eds) Fishes in Databases and Ecosystems. Fisheries Centre Research Reports 14(4): 56-64. Fisheries Centre, University of British Columbia [ISSN 1198-6727].
Γ.22. KLEANTHIDIS P.K. & K.I. STERGIOU. 2006. Growth parameters and length-length relationships of Greek freshwater fishes. In: PALOMARES M.L.D., STERGIOU K.I., PAULY D. (eds) Fishes in Databases and Ecosystems. Fisheries Centre Research Reports 14(4): 69-77. Fisheries Centre, University of British Columbia [ISSN 1198-6727].
Γ.23. MOUTOPOULOS D.K., K. ERZINI & K.I. STERGIOU. 2006. Analyzing trammel net catches using generalized linear models. Thalassas 22 (1): 75-85.
Γ.24. LLORET J., G. WEGNER, J. LLEONART, K.I. STERGIOU, J.M FROMENTIN., B. MACKENZIE, U. DAMM & P. DRAKOPOULOS. 2006. Variability of physical factors relevant to fisheries production in the Mediterranean Sea, North Sea and Baltic Sea. Bolletino Instituto Espanol de Oceanografia 22: 73-82.
Γ.25. STERGIOU K.I., A. MACHIAS, S. SOMARAKIS & A. KAPANTAGAKIS. 2007. Multivariate analysis of multigear fisheries catch per day in NE Mediterranean. Fisheries Centre Research Reports15(2): 139-148. Fisheries Centre, University of British Columbia [ISSN 1198-6727].
Γ.26. TSIKLIRAS A.C., D.K. MOUTOPOULOS & K.I. STERGIOU. 2007. Reconstruction of Greek marine fisheries landings, and comparison of national with FAO statistics. Fisheries Centre Research Reports 15(2): 121-137. Fisheries Centre, University of British Columbia [ISSN 1198-6727].
Γ.27. PAULY D. & K.I. STERGIOU. 2008. Re-interpretation of "influence weight" as a citation-based Index of New Knowledge (INK). In: BROWMAN H. I. & STERGIOU K.I. (eds) The use and misuse of bibliometric indices in evaluating scholarly performance. Ethics in Science and Environmental Politics 8: 75-78.
Γ.28 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΙΣ Ψ.Α. & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΘ. 2008. A preliminary compilation of life-history data for Mediterranean marine invertebrates. In: PALOMARES M.L.D. & PAULY D. (εds.), Von Bertalanffy Growth Parameters of Non–fish Marine Organisms. Fisheries Centre Research Reports 16(10): 92-111. Fisheries Centre, University of British Columbia [ISSN 1198-6727].
Εκδοτικά σημειώματα (editorials)
Γ.29. PALOMARES M.L.D., K.I. STERGIOU & D. PAULY (eds). 2006. Fishes in databases and ecosystems. Fisheries Centre Research Reports 14(4): 1-104. Fisheries Centre, University of British Columbia [ISSN 1198-6727].
Γ.30. BROWMAN H.I. & K.I. STERGIOU (eds). 2008. The use and misuse of bibliometric indices in evaluating scholarly performance. Ethics in Science and Environmental Politics 8: 107 pp.
Γ.31. BROWMAN H.I. & K.I. STERGIOU. 2008. Introduction - Factors and indices are one thing, deciding who is scholarly, why they are scholarly, and the relative value of their scholarship is something else entirely. In: BROWMAN H. I. & STERGIOU K.I. (eds) The use and misuse of bibliometric indices in evaluating scholarly performance. Ethics in Science and Environmental Politics 8: 1-3.

Γ. Δημοσιεύσεις σε βιβλία-proceedings συνεδρίων μετά από κρίση

Δ. Κεφάλαια σε βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων με κριτές
Δ.1. PAPACONSTANTINOU C. & K.I. STERGIOU. 1995. Biology and fisheries of eastern Mediterranean hake (M. merluccius). pp. 149-180. In: ALHEIT J., PITCHER T. J. (eds) Hake: Biology, fisheries and markets. Fish and Fisheries Series 15, Chapman and Hall, London.
Δ.2. WARNER S.C., K.E. LIMBURG, A.H. ARINO, M. DODD, J. DUSHHOFF, K.I. STERGIOU & J. POTTS. 1995. Time series compared across the land-sea gradient. pp. 242-273. In: POWELL T.M., STEELE J.H. (eds) Ecological time series. Chapman and Hall, London.
Δ.3. STERGIOU K.I. & E.D. CHRISTOU. 1998. Desperately searching for natural eutrophication: the case of the NE Mediterranean. pp. 371-389. In: DURAND M.E., CURY P., MENDELSSOHN R., ROY C., BAKUN A., PAULY D. (eds) Global versus local changes in upwelling systems. ORSTOM Editions, Paris.
Δ.4. STERGIOU K.I. 1998. Variability of fish catches in different ecosystems. pp. 359-370. In: DURAND M.E., CURY P., MENDELSSOHN R., ROY C., BAKUN A., PAULY D. (eds) Global versus local changes in upwelling systems. ORSTOM Editions, Paris.
Δ.5. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 2001. Η διαχείριση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο. σελ. 233-242. Στο: Μ. Μοδινός (Επιμ. Εκδ.) Η Οικογεωγραφία της Μεσογείου. Εκδόσεις Στοχαστής/ΔΙΠΕ.
Δ.6. STERGIOU K.I. 2005. Fisheries impact on trophic levels: long-term trends in Hellenic waters. pp. 326-329. In: PAPATHANASSIOU E., ZENETOS A. (eds) State of the Hellenic marine environment. Hellenic Centre for Marine Research, Institute of Oceanography, Athens, Greece.
Δ.7. STERGIOU K.I. & V.K. KARPOUZI. 2005. The trophic position of fishes in Hellenic marine ecosystems. pp. 280-284. In: PAPATHANASSIOU E., ZENETOS A. (eds) State of the Hellenic marine environment. Hellenic Centre for Marine Research, Institute of Oceanography, Athens, Greece.
Δ.8. PAULY D., J. ALDER, A. BAKUN, S. HEILEMAN, K.-H. KOCK, P. MACE, W. PERRIN, K.I. STERGIOU, U.R. SUMAILA, M.VERRIOS, K.M.F. FREIRE, Y. SADOVY, V. CHRISTENSEN, K. KASCHNER, M.L.D.PALOMARES, P. TYEDMERS, C. WABNITZ, R. WATSON & B. WORM. 2006. Chapter 18 - Marine fisheries systems. pp. 477-511. In: BAKER J., MORENO CASASOLA P., LUGO A., SUAREZ RODRIGUEZ A., LING TANG L.D. (eds) Millennium Ecosystem Assessment: Ecosystems and human well-being. A framework for assessment: Condition and trends. Island Press, Washington, D.C., USA.
Δ.9. STERGIOU K.I., D.K. MOUTOPOULOS & A.C. TSIKLIRAS. 2007. Hellenic marine fisheries: a general perspective from the National Statistical Service data. In: C. PAPACONSTANTINOU, A. ZENETOS, V. VASSILOPOULOU & G. TSERPES (eds) State of Hellenic fisheries, pp. 132-140. Hellenic Centre for Marine Research, Athens, Greece.
Δ.10. STERGIOU K.I., D.K. MOUTOPOULOS & A.C. TSIKLIRAS. 2007. Spatial and temporal variability in Hellenic marine fisheries landings. In: C. PAPACONSTANTINOU, A. ZENETOS, V. VASSILOPOULOU & G. TSERPES (eds) State of Hellenic fisheries, pp. 141-150. Hellenic Centre for Marine Research, Athens, Greece.
Δ.11. TSIKLIRAS A.C. & K.I. STERGIOU. 2007. Fisheries management and marine protected areas. In: C. PAPACONSTANTINOU, A. ZENETOS, V. VASSILOPOULOU & G. TSERPES (eds) State of Hellenic fisheries, pp. 306-314. Hellenic Centre for Marine Research, Athens, Greece.
Δ.12. PILLING G.M., P. APOSTOLAKI, P. FAILLER, C. FLOROS, P.A. LARGE, B. MORALES-NIN, P. REGLERO, K.I. STERGIOU & A.C. TSIKLIRAS. 2007. Assessment and management of data-poor fisheries Ιn: PAYNE A., POTTER T., COTTER J. (eds) Advances in Fisheries science: 50 years from Beverton and Holt, pp. 280-305. Blackwell Publishing, CEFAS.

Ε. Ειδικές εκδόσεις
Ε.1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ., Η. ΚΑΡΑΓΚΙΤΣΟΥ, K.I. ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ, Χ. ΜΥΤΗΛΗΝΑΙΟΥ & Θ. ΠΑΝΟΥ. 1987. Δυναμική βενθοπελαγικών ιχθυοπληθυσμών στον Κορινθιακό, Πατραϊκό Κόλπο και Ιόνιο Πέλαγος. Μέρος Ι. Μεθοδολογία, αλιευτική κατάσταση της περιοχής και βιολογία των αφθονότερων ιχθύων. ΕΚΘΕ Ειδική Έκδοση 13: 208 σελ.
Ε.2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ., Η. ΚΑΡΑΓΚΙΤΣΟΥ, Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ & K.I. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 1988. Η παράκτια αλιεία στο Καστελλόριζο (Δωδεκάνησα). ΕΚΘΕ Ειδική Έκδοση 15: 106 σελ.
Ε.3. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. & Ι. ΠΑΝΤΗΣ. 2006. Πανεπιστημιακή έρευνα και αξιολόγηση. Πανεπιστημιούπολη 20: 8-9.
E.4. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι., Δ.X. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Ε. ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ & Κ. ΓΚΑΝΙΑΣ. 2008. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση Δραστηριοτήτων 1990-2007. Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, 79 σελ.
E.5. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 2008. Στρατηγικές ζωής ψαριών. σελ. 17. Στο: Στεργίου Κ.Ι., Μπόμπορη Δ.X., Μιχαλούδη Ε., Γκάνιας Κ., 2008. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007. Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, 79 σελ.
E.6. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 2008. Παράκτια αλιεία: Τυπολογία, επιλεκτικότητα, επιπτώσεις. σελ. 21-22. Στο: Στεργίου Κ.Ι., Μπόμπορη Δ.X., Μιχαλούδη Ε., Γκάνιας Κ., 2008. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007. Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, 79 σελ.
E.7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. & Α. ΤΣΙΚΛΙΡΑΣ. 2008. Ελληνική Αλιεία. σελ. 23. Στο: Στεργίου Κ.Ι., Μπόμπορη Δ.X., Μιχαλούδη Ε., Γκάνιας Κ., 2008. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007. Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, 79 σελ.
E.8. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 2008. Ανάλυση χρονοσειρών αλιευτικής παραγωγής. σελ 25. Στο: Στεργίου Κ.Ι., Μπόμπορη Δ.X., Μιχαλούδη Ε., Γκάνιας Κ., 2008. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007. Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, 79 σελ.
E.9. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 2008. Διαχείριση αλιευτικών αποθεμάτων. σελ. 26-27. Στο: Στεργίου Κ.Ι., Μπόμπορη Δ.X., Μιχαλούδη Ε., Γκάνιας Κ., 2008. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007. Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, 79 σελ.
E.10. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 2008. Επιστημονομετρία. σελ. 32. Στο: Στεργίου Κ.Ι., Μπόμπορη Δ.X., Μιχαλούδη Ε., Γκάνιας Κ., 2008. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007. Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, 79 σελ.
ΣΤ. Σε επιστημονικές εκδόσεις (με κριτές) διεθνών οργανισμών
ΣΤ.1. STERGIOU K.I. 1986. Production of cephalopods in Greek waters, 1928-81. FAO Fisheries Report 361: 119-123.
ΣΤ.2. STERGIOU K.I. 1986. Pre-war long-term changes in the abundance of Pagellus erythrinus, Merluccius merluccius and Engraulis encrasicholus in Greek waters and climatic change. FAO Fisheries Report 361: 99-105.
ΣΤ.3. PAPACONSTANTINOU C., K.I. STERGIOU & G. PETRAKIS. 1986. Abundance of non-commercial fish in the Patraikos and Korinthiakos Gulfs and the Ionian Sea, Greece. FAO Fisheries Report 345: 107-110.
ΣΤ.4. STERGIOU K.I. & C. PAPACONSTANTINOU. 1987. Abundance of commercial fish in the Patraikos, Korinthiakos Gulfs and the Ionian Sea, Greece. FAO Fisheries Report 394: 300-306.
ΣΤ.5. PAPACONSTANTINOU C. & K.I. STERGIOU. 1987. On the density-dependent regulation of the 0 group hake (Merluccius merluccius, L. 1758) in the Patraikos Gulf, Greece. FAO Fisheries Report 394: 168-171.
ΣΤ.6. POLITOU C.-Y., K.I. STERGIOU & G. PETRAKIS. 1988. Feeding of poor-cod (Trisopterus minutus capelanus) in the Euboean and Pagassitikos Gulfs (Greece). FAO Fisheries Report 412: 90-93.
ΣΤ.7. STERGIOU K.I. 1992. Geographic variations in biological parameters of red bandfish, Cepola macrophthalma, in the western Aegean Sea: Ιmplications for fisheries management in the eastern Mediterranean. FAO Fisheries Report 477: 35-42.
ΣΤ.8. STERGIOU K.I., G. PETRAKIS & C. PAPACONSTANTINOU. 1992. The Mullidae (Mullus barbatus, M. surmuletus) fishery in Greek waters, 1964-1986. FAO Fisheries Report 477: 97-113.
ΣΤ.9. PETRAKIS G., C. PAPACONSTANTINOU & K.I. STERGIOU. 1992. Virtual population analysis and cohort analysis of hake in the North Aegean Sea. FAO Fisheries Report 477: 163-172.
ΣΤ.10. ARGYROU I.N. & K.I. STERGIOU. 1993. Aquaculture in Greece: Environmental legislation and site restrictions. pp. 93-100. In: ROSENTHAL H., HILGE V., KAMSTRA A. (eds) Fish farm effluents and their control in EC countries.
ΣΤ.11. STERGIOU K.I. 1999. Precaution in fisheries within the context of ecological and environmental changes. CIESM Workshop Series 7: 33-36.
ΣΤ.12. STERGIOU K.I. & N. POLUNIN. 2000. Introduction. In: BRIAND F. (ed) Fishing down the Mediterranean food webs? CIESM Workshop Series 12: 7-15.
ΣΤ.13. STERGIOU K.I. & M. KOULOURIS. 2000. Fishing down the marine food webs in the Hellenic seas. In: Briand F. (ed.) Fishing down the Mediterranean food webs? CIESM Workshop Monographs 12: 73-78.
ΣΤ.14. ERZINI K., L. BENTES, J.M.S. GONCALVES, P. LINO, J. RIBEIRO, K.I. STERGIOU, P.S. ECONOMIDIS, D.K. MOUTOPOULOS, G. PETRAKIS & P. VOULGARIDOU. 2001. Project No 96/065: Comparative fixed gear selectivity studies in Portugal and Greece. pp. 157-159. In: NICHOLS P., BEAN D. (eds) Dissemination of the results of biological studies. European Commission, Studies and support services related to the common fisheries policy. February 2001, MacAlister Elliott & Partners LTD, Lymington, UK.
ΣΤ.15. STERGIOU K.I., J. PINNEGAR, T. WHYATT, J. LLORET, G. DASKALOV, H. YNDESTAD, A. BAKUN, J. VAN DER MEER & F. BRIAND. 2003. Executive summary. In: BRIAND F. (ed) Mediterranean biological time series.CIESM Workshop Monographs 22: 5-20.
ΣΤ.16. KASCHNER K., K.I. STERGIOU, G. WEINGARTNER & S. KUMAGAI. 2004. Trophic levels of marine mammals and overlap in resource utilization between marine mammals and fisheries in the Mediterranean Sea. In: BRIAND F. (ed) Investigating the roles of cetaceans in marine ecosystems. CIESM Workshop Monographs 25: 51-58.
ΣΤ.17. BEARZI G. & K.I. STERGIOU 2004. Box 2 - Investigating shifts in the Mediterranean ecosystem: the case of short-beaked common dolphins and striped dolphins. In: BRIAND F. (ed) Investigating the roles of cetaceans in marine ecosystems. CIESM Workshop Monographs 25: 17.
ΣΤ.18. KAPANTAGAKIS A. & K.I. STERGIOU. 2004. Project No 00/018: Patterns and propensities in Greek fishing effort and catches. pp. 145-146.In: Dissemination of the results of biological studies 1997-2000. European Commission, Fisheries and Maritime Affairs, Directorate General (DG Fish), Belgium, Brussels.
ΣΤ.19. ERZINI K., E. PUENTE PICO, J.A.E. CASAL & K.I. STERGIOU. 2004. Project No 98/014: Trammel net selectivity studies in the Algarve (southern Porugal), Gulf of Cadiz (Spain), Βasque Country (Spain) and Cyclades islands (Greece). pp. 180-181. In: Dissemination of the results of biological studies 1997-2000. European Commission, Fisheries and Maritime Affairs, Directorate General (DG Fish), Belgium, Brussels.
ΣΤ.20. GALIL B., K.I. STERGIOU & 13 contributors. 2007. Executive summary. pp. 5-17. In: BRIAND F. (ed), Impact of Mariculture on Coastal Ecosystems. CIESM Workshop Monograph 32: 118 pp.

Ζ. Σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές
Z.1. STERGIOU K.I. 1986. Crustacean fishery in Greek waters, 1928-1981. Rapp. Comm. int. Mer Medit. 30: 13.
Ζ.2. STERGIOU K.I. 1986. On the assessment of the pelagic fishery resources in Greek waters. Rapp. Comm. int. Mer Medit. 30: 241.
Ζ.3. STERGIOU K.I. 1986. On the anchovy and pilchard fishery in Greek waters, 1964-1982. Rapp. Comm. int. Mer Medit. 30: 241.
Ζ.4. STERGIOU K.I. & D. ZOUROUDIS 1986. Pre-war fluctuations in the fisheries of scorpionfish, red mullet and striped mullet in Greek waters. Rapp. Comm. int. Mer Medit. 30: 242.
Ζ.5. STERGIOU K.I. 1988. Spectral analysis of pilchard catches in Greek waters, 1964-1982. Rapp. Comm. int. Explor. Mer Medit. 31: 282.
Ζ.6. STERGIOU K.I. 1988. Allocation, assessment and management of the cephalopod fishery resources in Greek waters, 1964-1985. Rapp. Comm. int. Explor. Mer Medit. 31: 253.
Ζ.7. STERGIOU K.I. & TH. PANOS. 1988. Allocation of gadoid fishery in Greek waters, 1964-1985. Rapp. Comm. int. Mer Medit. 31: 281.
Ζ.8. STERGIOU K.I. & CH. MYTILINEOU. 1988. Distribution and abundance of red pandora, Pagellus erythrinus, on the western coast of Greece: the effect of temperature, salinity and depth. 23rd European Marine Biology Symposium, Poster abstracts: 28-29.
Ζ.9. ARGYROU I.N. & K.I. STERGIOU. 1990. Aquaculture production in Greece, 1980-1988. Rapp. Comm. int. Mer Medit. 32: 245.
Ζ.10. ARGYROU I. N., K.I. STERGIOU & G. GIANNACOPOULOS. 1991. Aquaculture in Greece: Projects approved by EC Commission under Regulation 4028/86. European Aquaculture Society, Special Publication 14: 10-11.
Ζ.11. STERGIOU K.I. 1992. Biomass estimates of red bandfish, Cepola macrothphalma (L.), in the Western Aegean Sea. Rapp. Comm. int. Mer Medit. 33: 312.
Z.12. STERGIOU K.I., A. ECONOMOU, C. PAPACONSTANTINOU, N. TSIMENIDES & S. KAVADAS. 1998. Estimates of discards in the Hellenic commercial trawl fishery. Rapp. Comm. int. Mer Medit. 35: 490-491.
Z.13. LAMPRAKIS M.K., A. KALLIANIOTIS & K.I. STERGIOU. 1999. Preliminary results on trawl discards in the Thracian Sea. 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Abstracts 8: 84.
Z.14. MOUTOPOULOS D.K. & K.I. STERGIOU. 1999. The black sea bream Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758), fishery in Hellenic waters during 1964-1996. 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Abstracts 8: 104.
Z.15. SINIS A.I., C.C. CHINTIROGLOU & K.I. STERGIOU. 1999. Preliminary results from the establishment of experimental artificial reefs in the area of Neos Marmaras, Chalkidiki (Northern Greece). 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Abstracts 8: 132.
Z.16. STERGIOU K.I., D.K. MOUTOPOULOS, K. ERZINI, P.S. ECONOMIDIS & J.M.S. GONCALVES. 1999. Comparative fixed gear studies: catch composition of longlines and gill nets in the Aegean Sea (Cyclades; Naxos Island), Hellas. 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Abstracts 8: 139.
Z.17. VOULGARIDOU P. & K.I. STERGIOU. 1999. Aspects of biology of sardine, Sardina pilchardus (Walbaum, 1792), in the Thermaikos Gulf. 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Abstracts 8: 158.
Z.18. ERZINI K., J.M.S. GONCALVES, L. BENTES, P.G. LINO, J. RIBEIRO & K.I. STERGIOU. 1999. Comparative fixed gear studies: I. Catch composition and catch rates of longlines and gill nets in the Algarve (southern Portugal). ICES/SCOR Symposium Ecosystems Effects of Fishing, Montpellier, France 15-19 March 1999, Book of Abstracts: 48.
Z.19. STERGIOU K.I. 2000. Variability of fish catches in different ecosystems. 8th European Ecological Congress, Abstracts 8: 197.
Z.20. STERGIOU K.I. 1999. Fisheries impacts on marine ecosystems. In: PAULY D., CHRISTENSEN V., COELHO L. (eds) EXPO"98 Conference on Ocean Food Webs and Economic Productivity. Lisbon, Portugal. ACP-EU Fisheries Research Report 5: 29-30.
Z.21. MACHIAS A., K.I. STERGIOU & D. VATSOS. 2001. Deep-water trawling discards in the western Ionian Sea. NAFO/ICES/CSIRO Symposium on Deep-sea Fisheries. Annual Scientific Council Special Session, 12-14 September 2001, Varadero, Cuba, Book of Abstracts: P38.
Ζ.22. STERGIOU K.I. 2001. Variability in fish landings, uncertainty and ecosystem management: an evolutionary perspective. Rapp. Comm. int. Mer Medit. 36: 327.
Z.23. STERGIOU K.I., D.K. MOUTOPOULOS, P.K. KARACHLE, V.S. KARPOUZI & K. ERZINI. 2001. Trammel net catch species composition in Cyclades waters (Aegean Sea, Greece). Rapp. Comm. int. Mer Medit. 36: 328.
Z.24. KARACHLE P.K. & K.I. STERGIOU. 2001. Small-scale gear competition and overlap for Diplodus annularis and Serranus cabrilla. Rapp. Comm. int. Mer Medit. 36: 282.
Z.25. KARPOUZI V.S., K.I. STERGIOU & D.K. MOUTOPOULOS. 2001. Relationships between maximum girth and body length for several marine fishes. Rapp. Comm. int. Mer Medit. 36: 285.
Z.26. STERGIOU K.I., S. SOMARAKIS & A. MACHIAS. 2002. Anchovy and sardine in Greek waters: a review of biological, ecological and fisheries aspects related to environmental variability. In: AGOSTINI V., OLIVER P. (eds) Environmental Variability and Small Pelagic Fisheries in the Mediterranean Sea. Informes y estudios COPEMED 8: 66-68.
Z.27. SOMARAKIS S., P. DRAKOPOULOS & K.I. STERGIOU. 2002. Larval fish associations in pelagic fishes trace inter-annual environmental variability in the NE Aegean Sea. In: AGOSTINI V., OLIVER P. (eds) Environmental Variability and Small Pelagic Fisheries in the Mediterranean Sea. Informes y estudios COPEMED 8: 65.
Ζ.28. STERGIOU K.I. 2003. Invading species, biodiversity, fishing and ecosystem management: the Mediterranean perspective. 2nd Port-Cros Conference on Fisheries and Biodiversity. Porquerolles, France, IUCN, IFREMER, FONDATION, CD Abstracts.
Z.29. KARACHLE P.K. & K.I. STERGIOU. 2004. Preliminary results on relationships between tail area and total body length for four fish species. Rapp. Comm. int. Mer Medit. 37: 376.
Z.30. STERGIOU K.I., A.C. TSIKLIRAS & D.K. MOUTOPOULOS. 2004. The Hellenic fisheries: from present to past. History of Marine Animal Populations (HMAP)-1st Mediterranean Workshop, Institut de Ciencies del Mar, Barcelona, Spain, Abstracts: 17-18.
Ζ.31. TSIKLIRAS A.C., E. ANTONOPOULOU & K.I. STERGIOU. 2005. Reproduction of Mediterranean fishes. pp. 37-40. In: STERGIOU K.I., BOBORI D. (eds) FishBase Symposium: Fish and More. Aristotle University of Thessaloniki, University Studio Press, Thessaloniki, Greece. [ISBN 960-12-1427-5].
Ζ.32. BOBORI D.C., A.C.TSIKLIRAS, P.K. KLEANTHIDIS & K.I. STERGIOU. 2005. Growth of freshwater fishes from the Balkans and Turkey. pp. 41-43. In: STERGIOU K.I., BOBORI D. (eds) FishBase Symposium: Fish and More. Aristotle University of Thessaloniki, University Studio Press, Thessaloniki, Greece. [ISBN 960-12-1427-5].
Z.33. KARACHLE P. & K.I. STERGIOU. 2005. Morphometric relationships in fishes. pp. 44-47. In: STERGIOU K.I., BOBORI D. (eds) FishBase Symposium: Fish and More. Aristotle University of Thessaloniki, University Studio Press, Thessaloniki, Greece. [ISBN 960-12-1427-5].
Z.34. STERGIOU K.I. 2005. FishBase Symposium: Fish and More. pp. 1-4. In: STERGIOU K.I., BOBORI D. (eds.) FishBase Symposium: Fish and More. Aristotle University of Thessaloniki, University Studio Press, Thessaloniki, Greece. [ISBN 960-12-1427-5].
Z.35. STERGIOU K.I. & D. BOBORI (eds). 2005. FishBase Symposium: Fish and More. Aristotle University of Thessaloniki, University Studio Press, Thessaloniki, Greece, 47 pp. [ISBN 960-12-1427-5].
Z.36. STERGIOU K.I. 2006. Mediterranean ecosystems: lessons from FishBase. 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Book of abstracts 10: 5.
Z.37. LAMPRAKIS M.K., A.A. KALLIANIOTIS. & K.I. STERGIOU 2006. Trophic level of fishes caught with trawls in the Thracian Sea. 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Book of abstracts 10: 59.
Z.38. SOMARAKIS S., D. TSIANIS, N. NIKOLIOUDAKIS, A. MACHIAS & K.I. STERGIOU. 2007. Short-term trends in anchovy and sardine catch/day in Greek waters. Rapp. Comm. int. Mer Medit. 38.
Z.39. TSIKLIRAS A.C. & K.I. STERGIOU. 2007. Demersal-pelagic ratio in Greek fish landings (1964-2003). Rapp. Comm. int. Mer Medit. 38: 622.
Z.40. KARACHLE P.K. & K.I. STERGIOU. 2007. "Uncoiling" information on fish gut. Proceedings of the 5th FishBase Symposium (SNOEKS J., BODEN J. & MUSSCHOOT T., eds), Tervuren, Belgium 5: 17-18.
Z.41. TSIKLIRAS A.C., MOUTOPOULOS D.K. & K.I. STERGIOU. 2007. Reconstruction of Greek marine fisheries landings. EUR-OCEANS Annual Meeting, Athens Book of abstracts, 25-26 April 2007: 1 pp.
Z.42. FAILLER P., B.O.M. TFEIL, K.-M. JARVENPAA, L. UUSITALO, M. LAURANS, P. LARGE, G. PILLING, M. SMITH, I. ANASTOPOULOU, K. KARLOU-RIGA, F. MAYOU, B. MORALES, R. LAE, M. DEME, A. DIADAHOU, C. FLOROS, H. PELTONEN, K.I. STERGIOU & S. KUIKKA. 2007. Probabilistic assessment, management and advice model for fishery management in the case of poor data availability: the EU POORFISH project. ICES Annual Science Conference, Session O, Helsinki, Finland, 17-21 September 2007, ICES CM2007/O25: 9 pp.
Z.43. KARACHLE P.K. & K.I. STERGIOU. 2008. Preliminary results on the relationships between fish tail height, tail area and tail aspect ratio with body length. 6th FishBase Symposium Quingdao, China (η παρουσίαση όλη σε σε CD) 6: 1 pp.
Ζ.44. TSIKLIRAS A.C. & K.I. STERGIOU. 2008. Applying the Marine Trophic Index in the Greek Seas. International Workshop "Data poor modelling towards ecosystem fisheries management" Palma de Majorka, Spain, Book of abstracts, 1 pp.

Η. Σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με ή χωρίς κριτές
Η.1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ K.I. 1987. Βιο-υδρομετεωρολογικές αλληλεπιδράσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 2: 538-543.
Η.2. ΣΤΕΡΓΙΟΥ K.I., Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & Γ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ. 1987. Η αλιευτική παραγωγή στον Πατραϊκό, Κορινθιακό Κόλπο και στο Ιόνιο Πέλαγος την περίοδο 1980-1985. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 2: 571-576.
Η.3. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γ. & K.I. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 1987. Ο τροφικός θώκος του προσφυγάκι (Micromesistius poutassou) στον Πατραϊκό και Κορινθιακό Κόλπο. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 2: 558-564.
Η.4. ΣΤΕΡΓΙΟΥ K.I. 1988. Μέθοδοι επεξεργασίας χρονοσειρών αλιευτικής παραγωγής. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων 4: 153-163.
Η.5. ΣΤΕΡΓΙΟΥ K.I. 1993. Εποχιακές σχέσεις ολικού μήκους-μεικτού βάρους για την κορδέλα, Cepola macrophthalma (L.), στους κόλπους Ευβοϊκό και Παγασητικό. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 4: 310-313.
Η.6. ΣΤΕΡΓΙΟΥ K.I. 1997. Διακύμανση αλιευτικής παραγωγής στις ελληνικές θάλασσες. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 5: 83-85.
Η.7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ K.I. 1997. Η σημασία των στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για την περιγραφή, την αξιολόγηση της κατάστασης και τη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων στις ελληνικές θάλασσες. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 5: 131-134.
Η.8. ΣΤΕΡΓΙΟΥ K.I. 1997. Απόψεις για τις στρατηγικές ζωής των ψαριών στις ελληνικές θάλασσες. Πρακτικά 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ - 1ου Βιολογικού Συνεδρίου Βαλκανικών Χωρών 19: 388.
Η.9. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ Π. & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 1997. Σχέσεις μηκών, σχέσεις μήκους-βάρους και γοναδοσωματικός δείκτης της σαρδέλας Sardina pilchardus (Walbaum 1792) στο Θερμαϊκό Κόλπο. Πρακτικά 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ- 1ου Βιολογικού Συνεδρίου Βαλκανικών Χωρών 19: 445.
Η.10. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ Π. & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 1997. Προκαταρκτική μελέτη αύξησης και θνησιμότητας της σαρδέλας Sardina pilchardus (Walbaum 1792) στο Θερμαϊκό Κόλπο. Πρακτικά 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ - 1ου Βιολογικού Συνεδρίου Βαλκανικών Χωρών 19: 447.
Η.11. ΛΟΥΚΜΙΔΟΥ Σ. & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 1998. Σχέσεις μηκών, σχέσεις μήκους-βάρους και γοναδοσωματικός δείκτης του γαύρου Engraulis encrasicolus (Linnaeus 1758) στο Θερμαϊκό κόλπο. Πρακτικά 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ 20: 169.
Η.12. ΛΟΥΚΜΙΔΟΥ Σ. & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 1998. Προκαταρκτική μελέτη αύξησης και θνησιμότητας του γαύρου Engraulis encrasicolus (Linnaeus 1758) στο Θερμαϊκό Κόλπο. Πρακτικά 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ 20: 171.
Η.13. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Κ. & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 1998. Σχέσεις μηκών και σχέσεις μήκους-βάρους επτά ειδών ψαριών στο Αιγαίο Πέλαγος. Πρακτικά 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ 20: 207.
Η.14. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι., K. ERZINI, J.M.S. GONCALVES, Δ.K. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, L. BENTES, P.G. LINO, J. RIBEIRO & Π.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ. 1998. Συγκριτική μελέτη επιλεκτικότητας διχτυών και παραγαδιών στην Πορτογαλία και την Ελλάδα. Πρακτικά 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ 20: 319.
Η.15. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι., Δ.Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, K. ERZINI & P.G. LINO. 1999. Συγκριτική μελέτη στάσιμων αλιευτικών εργαλείων: ποσοστιαία σύνθεση των ειδών από παραγάδια και δίχτυα στην Ελλάδα. Πρακτικά 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ 21: 281.
Η.16. ΚΑΡΠΟΥΖΗ Β.Σ. & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2000. Σχέσεις μεταξύ μεγέθους στόματος και μήκους σώματος στο Pagellus erythrinus και στο Diplodus vulgaris. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 6(2): 51-55.
Η.17. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Κ. & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2000. Κατά μήκος και κατά βάρος συνθέσεις διαφόρων ειδών ψαριών στο Αιγαίο Πέλαγος (Κυκλάδες). Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 6(2): 46-50.
Η.18. ΛΟΥΚΜΙΔΟΥ Σ.Π. & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2000. Σχέσεις μήκους-βάρους και κατά μήκος συνθέσεις του γαύρου Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) στο Θερμαϊκό κόλπο. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 6(2): 109-113.
Η.19. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ Π. & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2000. Κατά μήκος συνθέσεις και αύξηση της σαρδέλας Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) στο Θερμαϊκό κόλπο. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 6(2): 114-118.
Η.20. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι., Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & Σ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ. 2000. Διαχείριση των παράκτιων και βενθοπελαγικών αποθεμάτων των ελληνικών θαλασσών. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 6(2): 164-169.
Η.21. STERGIOU K.I. 2000. Modelling and forecasting monthly anchovy catches using the X-11 census technique. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 6(2): 170-174.
H.22. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. & Δ.Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ. 2001. Σχέσεις μήκους-βάρους των ψαριών στις ελληνικές θάλασσες. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων 10: 101-104.
Η.23. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι., Α. ΜΑΧΙΑΣ, Σ. ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ, Α. ΚΑΠΑΝΤΑΓΑΚΗΣ & J. LAURENSEN. 2001. Γεωγραφική διαφοροποίηση της ελληνικής αλιείας. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων 10: 1-4.
H.24. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι., Δ.Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ & Γ. ΚΡΑΣΣΑΣ. 2001. Κατά μήκος συνθέσεις των ψαριών Boops boops, Mullus barbatus και Trachurus mediterraneus για διαφορετικά αλιευτικά εργαλεία στη θαλάσσια περιοχή Νάξου-Κουφονησιών. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων 10: 85-88.
H.25. ΚΑΡΑΧΛΕ Π.Κ., Δ.Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ & K.I. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2003. Αλληλεπικάλυψη σε μήκος στάσιμων αλιευτικών εργαλείων για τέσσερα είδη ψαριών. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων 11: 245-248.
H.26. ΚΑΡΑΧΛΕ Π.Κ. & K.I. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2003. Οικονομική αξία και τροφικό επίπεδο του αλιεύματος παραγαδιών και διχτυών στη θαλάσσια περιοχή της Νάξου. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων 11: 261-264.
H.27. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 2003. Εξωτικά είδη στη Μεσόγειο: ανταγωνιστικές επιπτώσεις και διαχείριση. Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων, Θεσσαλονίκη 2003 (Περίληψη σε CD).
H.28. ΤΣΙΑΝΗΣ Δ.Ε., Δ.Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ & K.I. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2003. Στοιχεία βιολογίας και αναπαραγωγής του γαύρου Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) στο ΒΔ Αιγαίο. Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων, Θεσσαλονίκη 2003. (Περίληψη σε CD).
Η.29. ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ Α., Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2005. Πρότυπα και τάσεις στην αναπαραγωγή των Μεσογειακών ψαριών. Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ 27: 397.
Η.30. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 2005. FishBase: το σύγχρονο εργαλείο της ιχθυολογίας, αλιευτικής βιολογίας και θαλάσσιας οικολογίας. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων 12: 92-95.
Η.31. CASAL C.M.V., Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2005. Εισαγόμενα είδη ψαριών στα εσωτερικά νερά των χωρών της Βαλκανικής: Μια προσέγγιση μέσω της FishBase. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων 12: 346-349.
Η.32. ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ Α., Μ. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2005. ?υναµική (θνησιµότητα και απόδοση ανά νεοσυλλεγόµενο άτοµο) του πληθυσµού της φρίσσας, Sardinella aurita Valenciennes, 1847, στο βόρειο Αιγαίο. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων 12: 76-79.
Η.33. ΑΡΜΕΝΗΣ Γ., Δ.Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2006. Αποτελεσματικότητα του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους για εμπορικά είδη ψαριών ανά αλιευτικό εργαλείο στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρακτικά 28ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ 28: 17.
Η.34. ΑΡΜΕΝΗΣ Γ., Δ.Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2006. Κατά μήκος συνθέσεις τεσσάρων ειδών ψαριών για διαφορετικά αλιευτικά εργαλεία στο Ιόνιο. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 8: 1-5.
Η.35. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Δ.Χ., A.G. TORRES & K.I. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2006. Παρουσίαση και αξιολόγηση της διαθέσιμης - για τα ψάρια των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής και της Τουρκίας - πληροφορίας, μέσω της FishBase. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 8: 1-5.
Η.36. ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ Α. & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2006. Η επίδραση του κλίματος στις εκφορτώσεις της φρίσσας (Sardinella aurita Valenciennes, 1847). Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 8: 1-5.
Η.37. ΚΑΡΑΧΛΕ Π.Κ. & Κ.Ι ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2006. Σχέση ανάμεσα στο μήκος εντέρου, τη διατροφή και το τροφικό επίπεδο για μερικά είδη ψαριών στο Β-ΒΔ Αιγαίο. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 8: 1-5.
Η.38. ΚΑΡΑΧΛΕ Π.Κ. & Κ.Ι ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2006. Τροφικά επίπεδα για μερικά είδη ψαριών από το Β-ΒΔ Αιγαίο. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 8: 1-4.

Θ. Στον ελληνικό ή διεθνή τύπο
Θ.1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 1986. Ιστορική αναδρομή της αλιείας στον Πατραϊκό, Κορινθιακό Κόλπο και στο Νότιο Ιόνιο Πέλαγος. Αλιευτικά Νέα 65: 62-64.
Θ.2. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. & Λ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 1987. Στοιχεία παγκόσμιας αλιείας και κατανάλωσης χελιών. Αλιευτικά Νέα 69: 47-49.
Θ.3. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. & Λ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 1987. Τα χέλια στον ελληνικό χώρο: αλιευτική παραγωγή, εξαγωγές και προοπτικές καλλιέργειας. Αλιευτικά Νέα 77: 62-69.
Θ.4. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. & Θ. ΠΑΝΟΥ. 1987. Εκτίμηση της κατάστασης και διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων στις ελληνικές θάλασσες: η περίπτωση των Γαδιφόρμων. Αλιευτικά Νέα 77: 73-78.
Θ.5. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. & Ε. ΧΡΗΣΤΟΥ. 1988. Η παράκτια αλιεία των κεφαλοπόδων στα ελληνικά νερά. Αλιευτικά Νέα 82: 62-68.
Θ.6. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 1989. Διάρθρωση παγκόσμιας αλιευτικής παραγωγής. Αλιευτικά Νέα 102: 29-37.
Θ.7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 1990. Διάρθρωση ελληνικής αλιευτικής παραγωγής. Αλιευτικά Νέα 103: 31-38.
Θ.8. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. & Ι.Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ. 1990. Παραγωγή από υδατοκαλλιέργειες το 1992: μια στατιστική προσέγγιση. Αλιευτικά Νέα 104: 73-76.
Θ.9. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. & Ι.Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ. 1990. Παραγωγή από υδατοκαλλιέργειες την περίοδο 1990-1992. Αλιευτικά Νέα 107: 24.
Θ.10. ΑΡΓΥΡΟΥ Ι.Ν. & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 1990. Διάρθρωση και πρόβλεψη παραγωγής υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα. Αγροτικός Συνεργατισμός 45(9): 60-64.
Θ.11. STERGIOU K.I. 1991. A stochastic approach to the monthly fishery (1964-1987) of the pelagic fish in the eastern Mediterranean. Αλιευτικά Νέα 115: 112-116 (στα αγγλικά).
Θ.12. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 1991. Τα οικοσυστήματα του Ευβοϊκού και Παγασητικού κόλπου. Αλιευτικά Νέα 123: 57-67.
Θ.13. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 1993. Ελληνική αλιεία: περιγραφή, κατάσταση και διαχείριση. Μέρος 1ο. Αλιευτικά Νέα 143: 90-95.
Θ.14. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 1993. Ελληνική αλιεία: περιγραφή, κατάσταση και διαχείριση. Μέρος 2ο. Αλιευτικά Νέα 144: 89-95.
Θ.15. STERGIOU K.I. 1997. Validity of the fisheries time series published by the National Statistical Service of Hellas (NSSH). Αλιευτικά Νέα 192: 121-127.
Θ.16. STERGIOU K.I. 1997. Fisheries time series: recommendations to the National Statistical Service of Hellas (NSSH). Αλιευτικά Νέα 193/194: 127-131.
Θ.17. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι., Γ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ, Χ. ΠΟΛΙΤΟΥ & Μ. ΚΑΡΚΑΝΗ. 1997. Πειράματα επιλεκτικότητας τράτας στο Αιγαίο. Αλιευτικά Νέα 192: 32-39.
Θ.18. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 1998. Διαχείριση ιχθυαποθεμάτων, θαλάσσια πάρκα και εφήμερες πολιτικές σκοπιμότητες. Αλιευτικά Νέα 201: 48-53.
Θ.19. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 1998. Οι (αλιευτικοί) επιστήμονες πρέπει να γράφουν. Βιολογική 2: 6.
Θ.20. ERZINI K., K.I. STERGIOU, J.M.S. GONCALVES, D. MOUTOPOULOS, L. BENTES, P.G. LINO, J. RIBEIRO & P.S. ECONOMIDIS. 1998. Comparative fixed gear selectivity studies in Portugal and Greece. Αλιευτικά Νέα 204: 130-135.
Θ.21. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι., Ε.Δ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Δ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΖΕΝΕΤΟΥ & Κ. ΣΟΥΒΕΡΜΕΖΟΓΛΟΥ. 1998. Οι ελληνικές θάλασσες: Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Αλιεία. Αλιευτικά Νέα 208: 70-71.
Θ.22. STERGIOU K.I. 1998. Stock assessment in the eastern Mediterranean: problems and pitfalls. Αλιευτικά Νέα 209: 147-151.
Θ.23. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. & Δ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ. 1998. Συγκριτική μελέτη επιλεκτικότητας διχτυών και παραγαδιών στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Αλιευτικά Νέα 210: 78-82.
Θ.24. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 1998. Impact factor και γνωστικό αντικείμενο (ή η "δυστυχία" του να είσαι μηχανολόγος αεροδιαστήματος). Βιολογική 8: 4.
Θ.25. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 1999. Πλίνθοι και κέραμοι (impact factor) με τάξη (στατιστικώς) πεσμένοι (αναλυμένοι). Βιολογική 10: 6.
Θ.26. ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ Χ. & K.I. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 1999. Τεχνητά και φυσικά καταφύγια. Η λύση στην αναπτυξιακή αλιευτική και τουριστική πολιτική. Αλιευτικά Νέα 221: 40-48.
Θ.27. STERGIOU K.I. 2000. Life-history adaptations of a "two dimensional" fish in a "three dimensional" universe. Newsletter of the Hellenic Zoological Society 33: 5-7.
Θ.28. ΜΑΧΙΑΣ Α., Σ. ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ, Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & Π. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ. 2001. Η κατάσταση των αποθεμάτων της σαρδέλας στο Β. Αιγαίο και η σημασία μακρόχρονων αλιευτικών ερευνών. Αλιευτικά Νέα 241: 60-63.
Θ.29. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι., ΜΑΧΙΑΣ Α., Α. ΚΑΠΑΝΤΑΓΑΚΗΣ, Σ. ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ & Ν. ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ. 2001. Του ψαρά το πιάτο δέκα φορές είναι αδειανό και μια φορά γεμάτο; Αλιευτικά Νέα 243: 34-35.
Θ.30. KAPANTAGAKIS A., MACHIAS A., STERGIOU K.I., SOMARAKIS S. & KARPOUZI V.S. 2001. Patterns and propensities in Greek fishing effort and catches. Αλιευτικά Νέα 243: 138-143.
Θ.31. ΜΑΜΟΥΡΗΣ Ζ., Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Κ. ΜΟΥΤΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & Κ. ΤΡΑΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ. 2002. Διαχείριση των αποθεμάτων του μπαρμπουνιού και της κουτσομούρας στις Ελληνικές θάλασσες με βάση γενετικές και αλιευτικές έρευνες. Αλιευτικά Νέα 253: 38-47.
Θ.32. STERGIOU K.I. 2004. FishBase: The Global Information System on fishes. Αλιευτικά Νέα 276: 141-144.
Θ.33. ΚΑΡΑΧΛΕ Π.Κ., Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2004. FishBase: Ο ηλεκτρονικός θαυμαστός κόσμος των ψαριών. Αλιευτικά Νέα 276: 34-37.
Θ.34. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι., Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ & Π.Κ. ΚΑΡΑΧΛΕ. 2004. FishBase και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Αλιευτικά Νέα 281: 70-71.
Θ.35. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Δ.Χ. & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2004. Η FishBase πάει δημοτικο. Αλιευτικά Νέα 282: 59-64.
Θ.36. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι., Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ & Α. ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ 2005. Η 6η ετήσια συνάντηση του FishBase Consortium. Αλιευτικά Νέα 292: 58.
Θ.37. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. & Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2005. Το 3ο «Mini» Συμπόσιο της FishBase. Αλιευτικά Νέα 292: 60-62.
Θ.38. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Δ.Χ. & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2005. Daniel Pauly και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αλιευτικά Νέα 294: 43-45.
Θ.39. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 2005. FishBase: τα ψάρια στο διαδίκτυο. Μεσοπέλαγα 36: 4.
Θ.40. ΚΑΡΑΧΛΕ Π.Κ., Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2006. FishBase και συνεργάτες. Αλιευτικά Νέα 298: 34-35.
Θ.41. STERGIOU K.I. 2005. Maxwell Dunbar, capelin, FishBase and the 5th FBC: the circle is complete. Fishbytes 11(2): 4.
Θ.42. STERGIOU K.I. 2005. Profile: Maxwell J. Dunbar (1914 -1995). Fishbytes 11(3): 7.
Θ.43. STERGIOU K.I. & D.C. BOBORI. 2005. Daniel Pauly receives Honorary Doctorate from the Aristotle University of Thessaloniki. Fishbytes 11(4): 7.
Θ.44. STERGIOU K.I. & D.C. BOBORI. 2005. The 6th FishBase Consortium meeting and 3rd Mini FishBase Symposium. Fishbytes 11(4): 6-7.
Θ.45. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε., Α. ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2006. FishBase και αναπαραγωγή των ψαριών. Αλιευτικά Νέα 294: 52-53.
Θ.46. ΑΡΜΕΝΗΣ Γ., Δ.Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ & Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 2006. Αφήστε τα ψάρια να γεννήσουν και να γεράσουν για να πιάνουμε περισσότερα !!! Αλιευτικά Νέα 299: 24-29.

Δ. Διδακτικά εγχειρίδια-βοηθήματα
1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ K.I. 1989. Εισαγωγή στην αλιευτική οικολογία. 65 σελ. Σημειώσεις που γράφτηκαν για το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που οργανώθηκε από την "Εταιρία Οικολογίας και Ανάπτυξης" και το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς. (Ένα μεγάλο μέρος των σημειώσεων αυτών έχει εκδοθεί με τη μορφή των άρθρων Θ.6, Θ.7, Θ.13 και Θ.14 στον ελληνικό περιοδικό τύπο). (Αποδεικτικό 14).
2. ΣΤΕΡΓΙΟΥ K.I. 1997. Ιχθυολογία (Αλιευτική Βιολογία: αύξηση και θνησιμότητα). 1η έκδοση, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 93 σελ.
3. ΣΤΕΡΓΙΟΥ K.I. 1999. Ιχθυολογία (Αλιευτική Βιολογία: αύξηση και θνησιμότητα). 2η έκδοση, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 106 σελ.
4. ΣΤΕΡΓΙΟΥ K. I., Α. ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ & Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ. 2005. Τα ψάρια στο διαδίκτυο - Oδηγός για την εκμάθηση και τη διδασκαλία της ιχθυολογίας με τη χρήση του συστήματος πληροφοριών FishBase. 1η έκδοση, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, 47 σελ. (διαθέσιμο στο διαδίκτυο www.fishbase.org.ph). Μετάφραση του "Fish on Line" των D. Pauly, R. Froese & M.L. Palomares.
5. ΣΤΕΡΓΙΟΥ K.I. 2006. Fishbase: Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων (επιστημονική εγκυκλοπαίδεια) για τα ψάρια. σελ. 28-72. Στο: Σημειώσεις για το μάθημα "Βάσεις Δεδομένων". 1η έκδοση. ΑΠΘ, Τμήμα Εκδόσεων 2006-2007

Ε. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
6. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.Ι. 2006. Ψάρια. Σημειώσεις για το μάθημα "Μορφολογία και Συστηματική Χορδωτών", 1η έκδοση, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Απρίλιος 2006, με μορφή CD, 84 σελ.
7. PAULY D., R. FROESE & M.L. PALOMARES & Κ.Ι. STERGIOU. 2009. Fish On Line: A guide to learning and teaching ichthyology using the FishBase Information System (version 2). 58 pp. FishBase Publications. September 2009, Available online at www.fishbase.org.

 

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.