Τι νέο υπάρχει?       English version

Αθανάσιος Καλλιμάνης

Καλλιμάνης Αθανάσιος

Καθηγητής

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Βιολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Π.Τ.Θ. 119, 54124 Θεσσαλονίκη

E-mail: kalliman@bio.auth.gr

Τηλ. 2310998255

 

Πανεπιστημιακές σπουδές

 • 1991-1995  Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
 • 1995-1997 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Βιολογία, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. (διπλωματική εργασία με τίτλο «Προσομοίωση σεναρίων παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και επιδράσεις τους σε συνιστώσες της γονιμότητας των εδαφών»)
 • 1999-2003  Διδακτορικό δίπλωμα, Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ., με τίτλο «Οικολογικά μοντέλα προσομοίωσης μεταπληθυσμών σε πολλαπλές κλίμακες χώρου και διαταραχής»  Επιβλέπων: Καθ. Σ.Π. Σγαρδέλης

 

Υποτροφίες

 • Προπτυχιακά: για τα ακαδημαϊκά έτη 1992-1993 και 1993-1994 υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ.
 • Μεταπτυχιακά: για το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ.
 • 2001 υποτροφία αριστείας από την Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

 

Μέλος επιστημονικών ενώσεων

 • Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων
 • Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Βοτανική Εταιρεία
 • Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
 • Ecological Society of America
 • The American Society of Naturalists

 
Επαγγελματική εμπειρία

 

Προϋπηρεσία

 • 2007-2012 Λέκτορας στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (πρώην Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντικός σχεδιασμός με έμφαση στο φυσικό περιβάλλον».
 • 2012-2016 Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών (πρώην Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας), με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία, Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος».
 • 2016-2020 Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία, Δυναμική Βλάστησης και Εφαρμογές»

 

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

 • 1994-1995 «Αποτίμηση των συνεπειών της διαχείρισης των μεσογειακού τύπου οικοσυστημάτων της Βόρειας Ελλάδας, με τη χρήση βιολογικών δεικτών» (Ε.Υ. Γ.Π. Στάμου)
 • 1996-1997 & 1999 «GLOBIS, παγκόσμια κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα των εδαφών» (Ε.Υ. Σ.Π. Σγαρδέλης)
 • 1998 «Δήμητρα 98, αμπέλι» (στο Εθνικό ίδρυμα αγροτικών ερευνών)
 • 1999-2002 «Θεωρητική Οικολογία, κατασκευή στοχαστικών μοντέλων» (Ε.Υ. Σ.Π. Σγαρδέλης)
 • 1999-2001 «ΤΕΧΝΟΙΚΟΡΑΜΑ» (Ε.Υ. Γ.Π. Στάμου)
 • 2001 «Συνεργασία ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 199-2001» (στο ΕΚΒΥ)
 • 2001-2003 «Ανάπτυξη μορφοκλασματικών τεχνικών δειγματοληψίας και μεθόδων στατιστικής ανάλυσης για τις κατανομές των φυσικών δασών» (Ε.Υ. Σ.Π. Σγαρδέλης)
 • 2002-2005 «BIOSCENE, Σενάρια για τη μελέτη της διαχείρισης της βιοποικιλότητας για εγκαταλειμμένες αγροτικές εκτάσεις σε ορεινές περιοχές της Ευρώπης.» (Ε.Υ. Ι.Δ. Παντής).
 • 2003-2005 «Πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων στα μεγάλα θηλαστικά και στα ενδιαιτήματά τους από την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας Οδού στο τμήμα Παναγία-Γρεβενά.» (Ε.Υ. Σ.Π. Σγαρδέλης)
 • 2004-2006 «Πυθαγόρας -Περιβάλλον - Πιθανότητα εξαφάνισης πληθυσμών σε δυναμικά τοπία» (Ε.Υ. Σ.Π. Σγαρδέλης)
 • 2006-2009 «ΠΕΝΕΔ Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αειφορική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών» (Ε.Υ. Ι.Δ. Παντής).
 • 2007-2008 «Δίκτυο Ανατολικής Μεσογείου για την αειφόρο ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών» (Ε.Υ. Ι.Δ. Παντής).
 • 2008-2009 «Εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και τοπίων» (Ε.Υ. Π. Δημόπουλος)
 • 2009-2014 «SCALES, Διασφάλιση της διατήρησης της βιοποικιλότητας καθόλα τα επίπεδα της Διοίκησης και των χωρικών, χρονικών και οικολογικών κλιμάκων» (Ε.Υ. Ι.Δ. Παντής).
 • 2010-2014 «FUMES, Οι δασικές πυρκαγιές σε καθεστώς κλιματικών, κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο και σε άλλες πυρόπληκτες περιοχές του πλανήτη»  (Ε.Υ. N. Κούτσιας).
 • 2010-2014 «BIOSOS,  Σύστημα παρακολούθησης βιοποικιλότητας με  χρήση πολλαπλών πρωτογενών στοιχείων από το διάστημα στο είδος» (Ε.Υ. Π. Δημόπουλος).
 • 2012-2015 «Θαλής - Οι επικονιαστές του Αιγαίου: Ποικιλότητα και απειλές»  (Ε.Υ.  Θ. Πετανίδου).  
 • 2012-2017 «COBWEB, δικτυακό παρατηρητήριο πολιτών» (Ε.Υ. Π. Δημόπουλος).
 • 2014-2016 «Καταγραφή και Χαρτογράφηση Τύπων Οικοτόπων σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000» (Ε.Υ. Π. Δημόπουλος).
 • 2014-2016 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος σε χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Ελλάδας» (Ε.Υ. Π. Δημόπουλος).
 • 2014-2016 «Καραθεοδωρή υποστήριξη βασικής έρευνας» (Ε.Υ. Α. Καλλιμάνης)
 • 2014  «Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας για τα ελάφια του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» (Ε.Υ. Α. Καλλιμάνης)
 • 2017-2018 «Ανάλυση οικολογικών και βιοιατρικών δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών μοντέλων σε περιβάλλον R» (Ε.Υ. Α. Καλλιμάνης)
 • 2017-2019 «Λειτουργικά χαρακτηριστικά και χωρικά πρότυπα εξάπλωσης εισβολικών/ξενικών ειδών σε χερσαία οικοσυστήματα» (Ε.Υ. Α. Καλλιμάνης)
 • 2018-2019 «Ανάλυση πολλαπλών υποθέσεων για τους οικολογικούς μηχανισμούς που διέπουν την εισβολή ξενικών ειδών» (Ε.Υ. Α. Καλλιμάνης)
 • 2019-2021 «Χωρικά πρότυπα μεταβολών της λειτουργικής και φυλογενετικής ποικιλότητας στο χρόνο και οι παράγοντες που τα επηρεάζουν» (Ε.Υ. Α. Καλλιμάνης)
 • 2020-2023 «Χαρτογράφηση λειτουργικής ποικιιλότητας: Πρότυπο επιπτώσεις και απειλές» (Ε.Υ. Α. Καλλιμάνης)

 

Επίβλεψη διδακτορικών:

ολοκληρωμένου

     Τσιάνου Μ. (Τμήμα Δ.Π.Φ.Π.)

υπό εξέλιξη

     Ανδρίκου Χαριτίδου A. 

     Μέμτσας Γ.

 

 

 

Σύνοψη επιστημονικών δημοσιεύσεων

Α. Διατριβές

 • Διπλωματική εργασία «Μελέτη της μεταβολής των βιομετρικών και πληθυσμιακών παραμέτρων της εδαφικής μεσοπανίδας κατά μήκος υψομετρικής διαβάθμισης στο όρος Βέρμιον». Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. 1995
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Προσομοίωση σεναρίων παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και επιδράσεις τους σε συνιστώσες της γονιμότητας των εδαφών.» Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. 1997
 • Διδακτορική Διατριβή «Οικολογικά μοντέλα προσομοίωσης μεταπληθυσμών σε πολλαπλές κλίμακες χώρου και διαταραχής.» Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. 2003

 

Β. Εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές

B1.  K. Ekschmitt, G. Bakonyi, M. Bongers, T. Bongers, S. Boström, H. Dogan, A. Harrison, A. Kallimanis, P. Nagy, A.G. O’Donnell, B. Sohlenius, G.P. Stamou & V. Wolters 1999. “Effects of the nematofauna on microbial energy and matter transformation rates in European grassland soils”. Plant and soil. 212: 45-61.

B2.  Α. S. Kallimanis, M. D. Argyropoulou & S. P. Sgardelis 2002. “Two scale patterns of spatial distribution of oribatid mites (Acari, Cryptostigmata) in a Greek mountain”. Pedobiologia. 46: 513-525.

B3.  A. S. Kallimanis, J. M. Halley & S. P. Sgardelis 2002.  “Accuracy of fractal dimension estimates for small samples of ecological distributions”. Landscape ecology. 17: 281-297.

B4.  J.M. Halley, S. Hartley, A.S. Kallimanis, W.E. Kunin, J.J. Lennon & S.P. Sgardelis 2004. “Uses and Abuses of Fractal Methodology in Ecology”. Ecology Letters. 7: 254-271.

B5.  A.S. Kallimanis, W.E. Kunin, J.M. Halley & S.P. Sgardelis. 2005. “Metapopulation extinction risk under spatially autocorrelated disturbance”. Conservation Biology 19: 534-546.

B6.  M.A. Tsiafouli, A.S. Kallimanis, E. Katana, G.P. Stamou & S.P. Sgardelis 2005. “Responses of soil microarthropods to experimental short-term manipulations of soil moisture”. Applied Soil Ecology. 29: 17-26

B7.  A.S. Kallimanis, W.E. Kunin, J.M. Halley & S.P. Sgardelis 2006. “Patchy disturbance favors longer dispersal distance”. Evolutionary Ecology Research. 8: 529-541

B8.  A.S. Kallimanis, J.M. Halley & S.P. Sgardelis 2006. “Scale dependence of the local-regional diversity relationship: empirical evidence from a woody plant community” Journal of Biological Research 6: 221-226

B9.  A.S. Kallimanis, V. Ragia, S.P. Sgardelis & J.D. Pantis 2007. “Using regression trees to predict alpha diversity based upon geographical and habitat characteristics.” Biodiversity and Conservation 16 (13): 3863-3876

B10.  A.S. Kallimanis, J.M. Halley, D. Vokou & S.P. Sgardelis. 2008. “The scale of analysis determines the spatial pattern of woody species diversity in the Mediterranean environment” Plant Ecology 196 (1): 143-151

B11.  G. Mertzanis, A.S. Kallimanis, N. Kanellopoulos, S.P. Sgardelis, A. Tragos, & I. Aravidis. 2008. “Brown bear (Ursus arctos L.) habitat use patterns in two regions of northern Pindos, Greece - Management implications” Journal of Natural History 42 (5-8): 301-315

B12.  E.G. Drakou, A.S. Kallimanis, S.P. Sgardelis & J. D. Pantis 2008. “Landscape structure and habitat composition in reservoirs lakes and rivers.” Lake and reservoir management 24 (3): 244-260.

B13.  A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, S.P. Sgardelis, & J.D. Pantis. 2008. “Does higher taxon diversity reflect richness of conservation interest species? The case for birds, mammals, amphibians, and reptiles in Greek protected areas” Ecological Indicators 8 (5): 664-671  

B14.  A.S. Kallimanis, A.D. Mazaris, J. Tzanopoulos, J.M. Halley, J.D. Pantis & S.P. Sgardelis 2008. “How does habitat diversity affect the species-area relationship?” Global Ecology and Biogeography 17 (4): 532-538

B15.  T. Petanidou, A.S. Kallimanis, J. Tzanopoulos, S.P. Sgardelis, & J.D. Pantis 2008. “Long-term observation of a pollination network: Fluctuation in species and interactions, relative invariance of network structure and implications for estimates of specialization” Ecology Letters  11 (6): 564-575.

B16.  A.S. Kallimanis, M.A. Tsiafouli, J.D. Pantis, A.D. Mazaris, Y.G. Matsinos, & S.P. Sgardelis 2008. “Arable land and habitat diversity in Natura 2000 sites in Greece” Journal of Biological Research 9: 55-66.

B17.  A.D. Mazaris, J. Tzanopoulos, A.S. Kallimanis, Y.G. Matsinos, S.P. Sgardelis, & J.D. Pantis 2008. “The contribution of common and rare species to plant species richness patterns: the effect of habitat type and size of sampling unit” Biodiversity and Conservation 17 (14): 3567-3577

B18.  A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, S.P. Sgardelis, & J.D. Pantis 2008. "Do long-term changes in sea surface temperature at the breeding areas affect the breeding dates and reproduction performance of Mediterranean loggerhead turtles? Implications for climate change", Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 367 (2): 219-226.

B19.  E. Chaideftou, C.A. Thanos, E. Bergmeier, A. Kallimanis & P. Dimopoulos 2009. "Seed bank composition and above-ground vegetation in response to grazing in sub-Mediterranean oak forests (NW Greece)", Plant Ecology, 201 (1): 255-265.

B20.  A.S. Kallimanis, T. Petanidou, J. Tzanopoulos, J.D. Pantis & S.P. Sgardelis 2009. "Do plant–pollinator interaction networks result from stochastic processes?" Ecological Modeling 220 (5): 684-693.

B21.  E.G. Drakou, D.C. Bobori, A.S. Kallimanis, A.D. Mazaris, S.P. Sgardelis & J. D. Pantis 2009. “Freshwater fish community structured more by dispersal limitation than by environmental heterogeneity.” Ecology of Freshwater Fish 18 (3): 369-379.

B22.  A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, G. Chatzigianidis, K. Papadimitriou, & J.D. Pantis 2009. “Spatiotemporal analysis of an acoustic environment: interactions between landscape features and sounds.” Landscape Ecology 24 (6): 817-831

B23.  K.D. Papadimitriou, A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis & J.D. Pantis 2009. “Cartographic Representation of the Sonic Environment” The Cartographic Journal 46 (2): 126–135

B24.  A.S. Kallimanis 2010. “Temperature dependent sex determination and climate change.” Oikos 119 (1): 197-200

B25.  A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, J. Tzanopoulos, S.P. Sgardelis & J.D. Pantis 2009. “Sea surface temperature variations in core foraging grounds drive nesting trends and phenology of loggerhead turtles in the Mediterranean Sea.” Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 379 (1): 23-27

B26.  A.S. Kallimanis, E. Bergmeier, M. Panitsa, K. Georghiou, P. Delipetrou & P. Dimopoulos 2010. “Biogeographical determinants for total and endemic species richness in a continental archipelago” Biodiversity and Conservation, 19 (5): 1225-1235

B27.  A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, J. Tzanopoulos, S.P. Sgardelis & J.D. Pantis 2010. “Can we predict the number of plant species from the richness of a few common genera, families or orders?” Journal of Applied Ecology, 47 (3): 662–670.

B28.  E. Chaideftou, C.A. Thanos, E. Bergmeier, A. Kallimanis & P. Dimopoulos 2011. “The herb layer restoration potential of the soil seed bank in an overgrazed oak forest” Journal of Biological Research, 15: 47 – 57.

B29.  A.S. Kallimanis, M. Panitsa, E. Bergmeier & P. Dimopoulos 2011. “Examining the relationship between total species richness and single island palaeo- and neo-endemics” Acta Oecologica, 37: 65-70.

B30.  J. Tzanopoulos, Α. Kallimanis, Ι. Βella, L. Labrianidis,  S. Sgardelis & J. Pantis  2011. “Agricultural decline and sustainable development on mountain areas in Greece: sustainability assessment of future scenarios” Land Use Policy, 28 (3): 585-593.

B31.  E.G. Drakou, A.S. Kallimanis, A.D. Mazaris, E. Apostolopoulou & J. D. Pantis 2011.  “Habitat type richness associations with environmental variables: a case study in the Greek Natura 2000 aquatic ecosystems" Biodiversity and Conservation. 20:929–943

B32.  A.D. Papanikolaou, N.M. Fyllas, A.D. Mazaris, P.G. Dimitrakopoulos, A.S. Kallimanis, J.D. Pantis 2011. “Grazing effects on plant functional group diversity in Mediterranean shrublands.” Biodiversity and Conservation 20:2831-2843

Β33.  N.E.P. Votsi, E.G. Drakou, A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis & J. D. Pantis 2012. “Distance-based assessment of open country Quiet Areas in Greece” Landscape and Urban Planning 104: 279-288

B34.  A.S. Kallimanis, A.D. Mazaris, D. Tsakanikas, P. Dimopoulos, J.D. Pantis & S.P. Sgardelis 2012. “Efficient biodiversity monitoring: Which taxonomic level to study?” Ecological Indicators 15 (1): 100-104  

B35.   N. Koutsias, M. Arianoutsou, A.S., Kallimanis, G Mallinis, J.M. Halley & P. Dimopoulos, 2012. “Where did the fires burn in Peloponnisos, Greece the summer of 2007? Evidence for a synergy of fuel and weather” Agricultural and Forest Meteorology 156: 41-53

B36.  E. Chaideftou, E. Bergmeier, A. Kallimanis & P. Dimopoulos 2012. “How does plant species composition change from year to year? A case study from the herbaceous layer of a submediterranean oak woodland” Community Ecology 13: 88-96

B37.  N.E.P. Votsi, A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, M. Zomeni, I.N. Vogiatzakis, S.P. Sgardelis & J.D. Pantis “Road effects on habitat richness of the Greek Natura 2000 network” Nature Conservation 2012. 1: 53-71

Β38.  M.A. Tsianou, A.D. Mazaris,  A.S. Kallimanis, P.S.K. Deligioridi, E.  Apostolopoulou & J.D. Pantis. 2013. "Identifying the criteria underlying the political decision for the prioritization of the Greek Natura 2000 conservation network" Biological Conservation, 166:103-110.

B39.  M. Lazarina, A.S. Kallimanis & S.P. Sgardelis 2013."Does the universality of the species-area relationship apply to smaller scales and across taxonomic groups?" Ecography, 36, (9): 965–970.

B40.  A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, J.D. Pantis & G.C. Hays 2013. “Phenological response of sea turtles to environmental variation across a species' northern range” Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 280 (1751)

B41.  M. Lazarina, V. Sgardeli, A.S. Kallimanis & S.P. Sgardelis 2013. “An effort-based index of beta diversity” Methods in Ecology and Evolution 4(3): 217-225.

B42.  A.S., Kallimanis & N. Koutsias  2013. “Geographical patterns of Corine land cover diversity across Europe: The effect of grain size and thematic resolution” Progress in Physical Geography 37 (2): 161-177

B43. A.D. Mazaris, A.D. Papanikolaou, M. Barbet-Massin, A.S. Kallimanis, F. Jiguet, D.S. Schmeller & J.D. Pantis. 2013. "Evaluating the Connectivity of a Protected Areas' Network under the Prism of Global Change: The Efficiency of the European Natura 2000 Network for Four Birds of Prey". PloS one, 8(3), e59640.

B44. V. Tomaselli, P. Dimopoulos, C. Marangi, A.S. Kallimanis, M. Adamo, C. Tarantino, M. Panitsa, M. Terzi, G. Veronico, F. Lovergine, H. Nagendra, R. Lucas, P. Mairota, C.A. Mücher & P. Blonda. 2013. "Translating land cover/land use classifications to habitat taxonomies for landscape monitoring: a Mediterranean assessment". Landscape Ecology, 28 (5): 905-930

B45. M.A. Tsiafouli, E. Apostolopoulou, A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, E.G. Drakou, & J.D. Pantis. 2013. "Human Activities in Natura 2000 Sites: A Highly Diversified Conservation Network"  Environmental management, 51: 1025–1033.

B46. A.D. Mazaris, M.A. Tsianou, A. Sigkounas, P. Dimopoulos, J.D. Pantis, S.P. Sgardelis, & A.S. Kallimanis. 2013. "Accounting for the capacity of common and rare species to contribute to diversity spatial patterns: Is it a sampling issue or a biological effect?"  Ecological Indicators, 32: 9-13.

B47. T. Petanidou, G. Ståhls, A. Vujić, J.M. Olesen, S. Rojo, A. Thrasyvoulou, S. Sgardelis, A.S. Kallimanis, S. Kokkini & Tscheulin, T. 2013. "Investigating plant–pollinator relationships in the Aegean: the approaches of the project POL-AEGIS (The Pollinators of the Aegean Archipelago: Diversity and Threats)" Journal of Apicultural Research, 52(2): 106-117.

B48. N.E.P. Votsi, A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, E.G. Drakou & J. D. Pantis 2013. "Landscape structure and diseases profile: Associating land use type composition with disease distribution". International Journal Of Environmental Health Research 24(2): 176-187.

Β49.  D.R. Bhusal, A.S. Kallimanis, M.A. Tsiafouli & S.P. Sgardelis. 2014. “Higher taxa vs. functional guilds vs. trophic groups as indicators of soil nematode diversity and community structure”. Ecological Indicators. 41:25-29.

Β50. F. Xystrakis, A. S. Kallimanis, P. Dimopoulos, J. M. Halley & N. Koutsias 2014. “Precipitation dominates fire occurrence in Greece (1900–2010): its dual role in fuel build-up and dryness”.  Natural Hazards Earth System Science. 14:21–32.

Β51. N.E.P. Votsi, A.S. Kallimanis, A.D. Mazaris & J. D. Pantis 2014. “Integrating environmental policies towards a network of protected and quiet areas” Environmental Conservation 41: 321–329

Β52. Τ. Petanidou, A.S. Kallimanis, S.P. Sgardelis, A.D. Mazaris, J.D. Pantis & N. Wasser 2014. “Variable flowering phenology and pollinator use in a community suggest future phenological mismatch” Acta Oecologica. 59: 104-111.

B53. E. Iliadou, A.S. Kallimanis, P. Dimopoulos & M. Panitsa 2014. “Comparing the two Greek Archipelagos plant species diversity and endemism patterns highlight the importance of isolation and precipitation as biodiversity drivers” Journal of Biological Research 21: 16

B54. M. Lazarina, A.S. Kallimanis, J.D. Pantis & S.P. Sgardelis 2014. “Linkning species richness curves from non-contiguous sampling to contiguous nested SAR: an empirical study” ActaOecologica 61: 24-31

Β55. N.E.P. Votsi, A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis & J. D. Pantis 2014. "Natural quiet: An additional feature reflecting green tourism development in conservation areas of Greece." Tourism Management Perspectives. 11: 10-17.

B56. Ε. Karadimou, I. Tsiripidis, A.S. Kallimanis, T. Raus & P. Dimopoulos 2015. “Functional diversity reveals complex assembly processes on sea-born volcanic islands (Santorini archipelago, Greece)” Journal of Vegetation Science 26: 501-512

B57. A.S. Kallimanis, K. Touloumis, J. Tzanopoulos, A.D. Mazaris, E. Apostolopoulou, S. Stefanidou, A.V. Scott, S.G. Potts & J.D. Pantis 2015. “Vegetation coverage change in the EU: patterns inside and outside Natura 2000 protected areas” Biodiversity and Conservation 24: 579-591.

B58. V. Lehsten, M.T. Sykes, A.V. Scott, J. Tzanopoulos, A.S. Kallimanis, A. Mazaris, P.H. Verburg, C.J.E. Schulp, S.G. Potts, & I. Vogiatzakis 2015. “Disentangling the effects of land-use change, climate and CO2 on projected future European habitat types.” Global Ecology and Biogeography. 24: 653-663

B59. M.A. Tsianou, A.S. Kallimanis 2016. “Different species traits produce diverse spatial functional diversity patterns of amphibians” Biodiversity and Conservation 25: 117-132.

B60. M. Lazarina, S.P. Sgardelis, T. Tscheulin, A.S. Kallimanis, J. Devalez, & T. Petanidou 2016. “Bee response to fire regimes in mediterranean pine forests: The role of nesting preference, trophic specialization, and body size.” Basic and Applied Ecology, 17(4): 308-320.

Β61. M.A. Tsianou, N. Koutsias, A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis 2016. “Climate and landscape explain richness patterns depending on the type of species’ distribution data” Acta Oecologica 74: 19-27

B62. S. Zogaris, A. Kallimanis 2016. “Coastal zone habitat-use by birds in Qatar: Insights from a rapid assessment method during spring migration” Tropical Conservation Science 9 (2): 658-676

B63. V. Almpanidou, G. Schofield, A.S. Kallimanis, O. Turkozan, G.C. Hays, A.D. Mazaris 2016. “Using climatic suitability thresholds to identify past, present and future population viability” Ecological Indicators 71: 551-556

Β64. E.K. Karadimou, A.S. Kallimanis, I. Tsiripidis, P. Dimopoulos 2016. “Functional diversity exhibits a diverse relationship with area, even a decreasing one” Scientific Reports 6: 35420.

B65. M. Lazarina, S.P. Sgardelis, T. Tscheulin, J. Devalez, V. Mizerakis, A.S. Kallimanis, S. Papakonstantinou, T. Kyriazis, T. Petanidou 2017. “The effect of fire history in shaping diversity patterns of flower-visiting insects in post-fire Mediterranean pine forests” Biodiversity Conservation 26: 115-131.

B66. N.E.P. Votsi, A.S. Kallimanis J.D. Pantis. 2017. "An environmental index of noise and light pollution at EU by spatial correlation of quiet and unlit areas." Environmental Pollution 221: 459-469.

B67. N.E.P. Votsi, A.S. Kallimanis J.D. Pantis. 2017. " The distribution and importance of Quiet Areas in the EU." Applied Acoustics 127: 207-214.

B68. A.S. Kallimanis, M. Panitsa, P. Dimopoulos 2017. “Quality of non-expert citizen science data collected for habitat type conservation status assessment in Natura 2000 protected areas” Scientific Reports 7: 8873.

Β69. T. Petanidou, A.S. Kallimanis, M. Lazarina, T. Tscheulin, J. Devalez, A. Stefanaki, E. Ηanlidou, A. Vujić, A. Kaloveloni, S.P. Sgardelis 2018. "Climate drives plant–pollinator interactions even along small‐scale climate gradients: the case of the Aegean" Plant Biology 20: 176-173.

Β70. A.S. Kallimanis 2018. "Bioenergy production in Natura 2000 sites, added benefit or threat to biodiversity?" Frontiers in Ecology and the Environment 16: 74-75.

B71. I. Tsiripidis, F. Xystrakis, A.S. Kallimanis, M. Panitsa, P. Dimopoulos 2018. “A bottom-up approach for the quantitative assessment of habitats structures and functions conservation status” Rendiconti Lincei, 29: 267-282.

B72. E.K. Karadimou, A.S. Kallimanis, I. Tsiripidis, T. Raus, E. Bergmeier, P. Dimopoulos 2018. “Functional diversity changes over 100 years of primary succession on a volcanic island: insights into assembly processes” Ecosphere, 9: e02374

B73. M.A. Tsianou, & A.S. Kallimanis (2019). “Trait selection matters! A study on European amphibian functional diversity patterns.” Ecological Research 34: 225-234.

B74. D. Zervas, A. Kallimanis, I. Tsiripidis, P. Dimopoulos, & V. Tsiaoussi (2019). “Exploring the relationships between aquatic macrophyte functional traits and anthropogenic pressures in freshwater lakes.” Acta Oecologica 99:103443.

B75. A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, E. Gissi, C. Pipitone, R. Danovaro, J. Claudet, G. Rilov, F. Badalamenti, V. Stelzenmülleri, L. Thiault, L. Benedetti-Cecchid, P. Goriup, S. Katsanevakis, & S. Fraschetti (2019). "Threats to marine biodiversity in European protected areas." Science of the Total Environment 677:418-426.

B76. A. Mastrogianni, A.S. Kallimanis, I. Tsiripidis, & M. Chytry (2019). “Phylogenetic diversity patterns in forests of a putative refugial area in Greece: a community level analysis.” Forest Ecology and Management 446:226-23.

B77. M. Lazarina, J. Devalez, L. Neokosmidis, S.P. Sgardelis, A.S. Kallimanis, T. Tscheulin, P. Tsalkatis, M. Kourtidou, V. Mizerakis, G. Nakas, P. Palaiologou, K. Kalabokidis, A. Vujic, & T. Petanidou (2019). “Moderate fire severity is best for the diversity of most of the pollinator guilds in Mediterranean pine forests.” Ecology 100: e02615.

B78. T. Vavalidis, S. Zogaris, A.N. Economou, A.S. Kallimanis & D.C. Bobori (2019) “Changes in fish taxonomy affect freshwater biogeographical regionalisations: Insights from Greece” Water, 11: 1743.

B79. M. Lazarina, A. Charalampopoulos, M. Psaralexi, N. Krigas, D.E. Michailidou, A.S. Kallimanis, & S.P. Sgardelis (2019) “Diversity patterns of different life forms of plants along an elevational gradient in Crete, Greece”. Diversity 11: 200.

B80. M. Lazarina, A.S. Kallimanis, P. Dimopoulos, M. Psaralexi, D.E. Michailidou, & S.P. Sgardelis (2019) “Patterns and drivers of species richness and turnover of neo-endemic and palaeo-endemic vascular plants in a Mediterranean hotspot: the case of Crete, Greece.” Journal of Biological Research 26: 12.

B81. M.A. Tsianou, & A.S. Kallimanis (2020). “Geographical patterns and environmental drivers of functional diversity and trait space of amphibians of Europe.” Ecological Research 35: 123-138.

B82. A. Andrikou Charitidou, G. Boutsis, E. Karadimou, & A.S. Kallimanis (2020) “Untangling the positive association of phylogenetic, functional and taxonomic diversity with alien bird species richness” Ecosphere, 11: e03007

Β83. M. Panitsa, E. Iliadou, I. Kokkoris, A.S. Kallimanis, C. Patelodimou, A. Strid, T. Raus, E. Bergmeier, & P. Dimopoulos (2020) “Distribution patterns of ruderal plant diversity in Greece”  Biodiversity Conservation, 29: 869-891

B84. M. Lazarina, M.A. Tsianou, G. Boutsis, A. Andrikou–Charitidou, E. Karadimou, A.S. Kallimanis (2020) “Urbanization and Human Population Favor Species Richness of Alien Birds” Diversity, in press

 

 

Γ. Κεφάλαια σε βιβλία, Πρακτικά συνεδρίων, Βιβλία

Γ1.  Ekschmitt K., Bakonyi G., Bongers M., Bongers T., Bostrom S., Dogan H., Harrison A., Kallimanis A., Nagy P., O’Donnell A.G., Sohlenius B., Stamou G. and Wolters V. In: Terrestrial Ecosystem research in Europe: successes, challenges and policy. (Sutton M.A., Moreno J.M., van der Putten W.H. and Struwe S. Eds). 2000 European Communities, Directorate-General for Research.  pp. 112-114.

Γ2.  Wolters V., Anderson J., Bengtsson J., Gourbiere F., Kallimanis A., Lindberg N., Persson T., Pflug A., Shcroeter D., Sgardelis S., Stamou G., Taylor AR., Tsiafouli M., Van Maanen A. and Wilkinson A. In: Terrestrial Ecosystem research in Europe: successes, challenges and policy. (Sutton M.A., Moreno J.M., van der Putten W.H. and Struwe S. Eds). 2000 European Communities, Directorate-General for Research.  pp. 128-131

Γ3.  A.S. Kallimanis, D. Vokou, J.M. Halley & S.P. Sgardelis. 2004. “The effect of scale on the recorded spatial patterns of woody plant species community in an altitudinal gradient on Mt. Holomontas” In: Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems 10 MEDECOS (M. Arianoutsou & V.P. Papanastasis eds.) 2004. p 18.

Γ4.  A.S. Kallimanis, S.N. Heristanidis, M. Zomeni, S.P. Sgardelis and J.D. Pantis. 2004. BioScene: Scenarios for reconciling biodiversity conservation with declining agricultural use in the Mountains of Europe. In: Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems 10 MEDECOS (M. Arianoutsou & V.P. Papanastasis eds.) 2004. p 119.

Γ5.  G. Mertzanis, G. Korakis, A. Kallimanis, S. Sgardelis & I. Aravidis “Bear Habitat Suitability in Relation to Habitat Types of European Interest in NE Pindos Mountain Range, Greece.” In: Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas 2006 p. 321-326.

Γ6.  Α. Καλλιμάνης, Α. Μαζάρης, Ι. Τζανόπουλος, J. Halley, Ι. Παντής & Σ. Σγαρδέλης «Σχέση μεταξύ της έκτασης, της ποικιλότητας ενδιαιτημάτων και του πλούτου ειδών» Στο: Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (Π. Δημόπουλος, Ι.Δ. Παντής, Δ. Τζανουδάκης & Δ. Βαγενάς επιμέλ. έκδ.) 2008 σελ. 149-160.

Γ7.  Ε. Δράκου, Α. Καλλιμάνης, Σ. Σγαρδέλης & Ι. Παντής «Επίδραση της δομής του τοπίου στην ποικιλότητα και τη σύνθεση της ιχθυοπανίδας σε οικοσυστήματα γλυκών νερών του δικτύου Natura 2000» Στο: Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (Π. Δημόπουλος, Ι.Δ. Παντής, Δ. Τζανουδάκης & Δ. Βαγενάς επιμέλ. έκδ.) 2008 σελ. 222-229.

Γ8.  Γ. Κεχαγιάς & Α. Καλλιμάνης «Δειγματοληψία βιοτικών παραμέτρων» Στο: Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (Π. Δημόπουλος, Ι.Δ. Παντής, Δ. Τζανουδάκης & Δ. Βαγενάς επιμέλ. έκδ.) 2008 σελ. 266-276.

Γ9.  Α. Καλλιμάνης, Σ. Σγαρδέλης & Ι. Παντής «Η χρήση των δέντρων παλινδρόμησης για την πρόβλεψη του αριθμού των ειδών με βάση γεωγραφικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά» Στο: Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (Π. Δημόπουλος, Ι.Δ. Παντής, Δ. Τζανουδάκης & Δ. Βαγενάς επιμέλ. έκδ.) 2008 σελ. 306-320.

Γ10.  Α. Μαζάρης, Α. Καλλιμάνης, Ι. Τζανόπουλος, Σ. Σγαρδέλης & Ι. Παντής «Η ποικιλότητα των ανώτερων ταξινομικών ομάδων ως υποκατάστατο δείκτης της αφθονίας των ειδών»  Στο: Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (Π. Δημόπουλος, Ι.Δ. Παντής, Δ. Τζανουδάκης & Δ. Βαγενάς επιμέλ. έκδ.) 2008 σελ. 360-278.

Γ11.  Ι. Τζανόπουλος, Α. Καλλιμάνης, Σ. Σγαρδέλης & Ι. Παντής «Η ανάλυση σεναρίων και η μελέτη εκτίμησης αειφορικότητας για το σχεδιασμό στρατηγικών διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Στο: Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (Π. Δημόπουλος, Ι.Δ. Παντής, Δ. Τζανουδάκης & Δ. Βαγενάς επιμέλ. έκδ.) 2008 σελ. 536-549.

Γ12.  A.S., Kallimanis, P. Dimopoulos, V. Tomaselli, J. Honrado, R. Lucas, C. Marangi, P. Blonda “Comparing Habitat classification schemes for assessing landscape diversity”, In: GI_Forum 2013. Creating the GISociety (edited by T. Jekel, A. Car, J. Strobl & G. Griesebner) 2013, pp 560-563

Γ13. V. Tomaselli, P. Dimopoulos, C. Marangi, A.S. Kallimanis, M. Adamo, C. Tarantino, M. Panitsa, M. Terzi, G. Veronico, F. Lovergine, H. Nagendra, R. Lucas, P. Mairota, C.A. Mücher, P. Blonda “Comparison of Land Cover/Land Use and Habitat classification systems for Habitat mapping from space: strengths and weaknesses evidenced in Mediterranean sites of Natura 2000 network” In: GI_Forum 2013. Creating the GISociety (edited by T. Jekel, A. Car, J. Strobl & G. Griesebner) 2013, pp 512-515

Γ14. A.D. Papanikolaou, A.S. Kallimanis, K. Henle, V. Lehsten, G. Pe’er, J.D. Pantis, A.D. Mazaris “Climate and land-use change affecting ecological network efficiency: The case of the European grasslands” In: Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation (edited by K. Henle, S.G. Potts, W.E. Kunin, Y.G. Matsinos, J. Similä, J.D. Pantis, V. Grobelnik, L. Penev, J. Settele) 2014, pp 156-160.

Γ15. A.S. Kallimanis, "Comprehending History for Conserving the Commons." (2018) Conservation biology 32, pp 498-499.

Βιβλία

Γ i. Π. Δημόπουλος, Ι. Τσιριπίδης, Φ. Ξυστράκης, Α. Καλλιμάνης, Μ. Πανίτσα (2017) Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης οικοτόπων στην Ελλάδα. Εθνικό κέντρο περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, Αθήνα, 2017.

 

 

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.