Τι νέο υπάρχει?       English version

Εκπαίδευση

1998 Πτυχιούχος Βιολογίας, ΕΚΠΑ

2006 Διδάκτορας Βιολογίας, ΕΚΠΑ

2007-2009 Μεταδιδακτορικός υπότροφος Alexander von Humboldt Foundation, Πανεπιστήμιο Βόννης, Γερμανία

Γλωσσική ευχέρεια σε Ελληνικά και Αγγλικά, βασική κατανόηση Γαλλικών (Certificat, Γαλλικό Ινστιτούτο, Αθήνα) και Γερμανικών (Επίπεδο Β2, Goethe Insitut, Βόννη)

 

Θέσεις

2012-2013 Μεταδιδακτορικός συνεργάτης, Center of the Region Haná for Biotechnological and Agricultural Research, Πανεπιστήμιο Palacky, Olomouc, Τσεχία

2014-2017 Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία (tenure track), Center of the Region Haná for Biotechnological and Agricultural Research, Πανεπιστήμιο Palacky, Olomouc, Τσεχία

2018-2021 Αναπληρωτής Καθηγητής (Docent) κατόπιν υποβολής διατριβής επί υφηγεσία (Habilitation Thesis), Center of the Region Haná for Biotechnological and Agricultural Research, Πανεπιστήμιο Palacky, Olomouc, Τσεχία

2021 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Ερευνητικά Προγράμματα

2019-2021: ERDF project ‘Plants as a tool for sustainable global development’ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827) (Επικεφαλής Προγράμματος: Καθηγητής Ivo Frebort, Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής Jozef Šamaj, Επικεφαλής Κεντρικής Δραστηριότητας: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κόμης; Τσεχία).

2017-2019: Interphase chromosome organization and early meiotic chromosome pairing in Brassicaceae species (GAČR18-20134S Επικεφαλής Προγράμματος: Καθηγητής Martin Lysak (CEITEC, Brno, Τσεχία); Μέλος ερευνητικής ομάδας: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κόμης, Τσεχία).

2016-2018: Revisiting microtubule organization during plant cell division, growth and morphogenesis by superresolution microscopy (GAČR16-24313S; Επικεφαλής Προγράμματος: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κόμης; Τσεχία).

2015-2017: Study of phosphorylation of KATANIN1 and microtubule severing in Arabidopsis (GAČR15-19284S; Επικεφαλής Προγράμματος: Καθηγητής Jozef Šamaj; Μέλος ερευνητικής ομάδας: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κόμης; Τσεχία).

2012-2015: INTERHANA (OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0165) Supporting the involvement of the Haná Center Research Team in international cooperation; (Επικεφαλής Προγράμματος: Καθηγητής Ivo Frebort; Μέλος ερευνητικής ομάδας: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κόμης; Τσεχία).

2011-2015: Stress and signaling in plants using mitogen-activated protein kinases: from basic Arabidopsis research to biotechnology crop applications (GAČR P501/11/1764; Επικεφαλής Προγράμματος: Καθηγητής Jozef Šamaj; Μέλος ερευνητικής ομάδας: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κόμης; Τσεχία).

 

Υποτροφίες, Βραβεία, Διακρίσεις

2019: Βραβείο Διευθυντή CRH για δημοσιεύσεις (Vavrdová T, Šamaj J, Komis G (2019). Phosphorylation of Plant Microtubule-Associated Proteins During Cell Division. Frontiers in Plant Science 10:238; Vavrdová T, Šamajová O, Křenek P, Ovečka M, Floková P, Šnaurová R, Šamaj J, Komis G (2019). Multicolour three dimensional structured illumination microscopy of immunolabeled plant microtubules and associated proteins. Plant Methods 15:22)

2019: Η δημοσίευση (Komis G, Novák D, Ovečka M, Šamajová O, Šamaj J (2018). Advances in imaging plant cell dynamics. Plant Physiology 176:80) ανακηρύχθηκε δημοφιλέστερη δημοσίευση της επιθεώρησης Plant Physiology βάσει του δείκτη Altmetrics (Altmetrics Attention Score; 196) για το έτος 2018. https://plant.altmetric.com/details/29370202

2018: Βραβείο Διευθυντή CRH για δημοσιεύσεις (Komis G, Šamajová O, Ovečka M, Šamaj J (2018). Cellular and Developmental Functions of Mitogen-Activated Protein Kinases. Annual Review of Plant Biology 69; Komis G, Novák D, Ovečka M, Šamajová O, Šamaj J (2018). Advances in imaging plant cell dynamics. Plant Physiology 176:80).

2017: Βραβείο Διευθυντή CRH για δημοσίευση (Komis G*, Luptovčiak I*, Ovečka M*, Samakovli D, Šamajová O, Šamaj J (2017) Katanin Effects on Dynamics of Cortical Microtubules and Mitotic Arrays in Arabidopsis thaliana Revealed by Advanced Live-Cell Imaging. Frontiers in Plant Science 8:866). *συγγραφείς με ισότιμη συνεισφορά.

2016: Βραβείο Διευθυντή CRH για την επιτυχή υποβολή ερευνητικής πρότασης (Revisiting microtubule organization during plant cell division, growth and morphogenesis by superresolution microscopy; GAČR16-24313S).

2015: Βραβείο Διευθυντή CRH για δημοσιεύσεις (Komis G, Luptovčiak I, Doskočilová A, Šamaj J (2015) Biotechnological aspects of cytoskeletal regulation in plants. Biotechnology Advances 33: 1043; Komis G, Šamajová O, Ovečka M, Šamaj J (2015) Superresolution microscopy techniques open new horizons. Trends in Plant Science, 20:834; Komis G, Mistrík M, Šamajová O, Ovečka M, Bártek J, Šamaj J (2015) Super-resolution live imaging of plant cells using structured illumination microscopy. Nature Protocols, 10: 1248).

2015:  Βραβείο Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών του Πανεπιστημίου Palacký για δημοσιεύσεις (Komis G, Luptovčiak I, Doskočilová A, Šamaj J (2015) Biotechnological aspects of cytoskeletal regulation in plants. Biotechnology Advances 33: 1043; Komis G, Šamajová O, Ovečka M, Šamaj J (2015) Superresolution microscopy techniques open new horizons. Trends in Plant Science, 20:834; Komis G, Mistrík M, Šamajová O, Ovečka M, Bártek J, Šamaj J (2015) Super-resolution live imaging of plant cells using structured illumination microscopy. Nature Protocols, 10: 1248).

2014:  Βραβείο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Palacký για την έκδοση επιστημονικού βιβλίου (Komis G and Šamaj J, Eds. (2014) Plant MAP Kinases: Methods and Protocols. Methods in Molecular Biology Series).

2014: Βραβείο Διευθυντή CRH για δημοσίευση (Komis G, Mistrík M, Šamajová O, Doskočilová A, Ovečka M, Illés P, Bártek J, Šamaj J (2014) Dynamics and organization of cortical microtubules as revealed by superresolution structured illumination microscopy. Plant Physiology, 165:129).

2014: Βραβείο Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών του Πανεπιστημίου Palacký για δημοσίευση (Komis G, Mistrík M, Šamajová O, Doskočilová A, Ovečka M, Illés P, Bártek J, Šamaj J (2014) Dynamics and organization of cortical microtubules as revealed by superresolution structured illumination microscopy. Plant Physiology, 165:129).

2013: Βραβείο Διευθυντή CRH για δημοσίευση (Šamajová O*, Komis G*, Šamaj J (2013) Emerging topics in plant MAPK cell biology. Trends in Plant Science 18:140). *συγγραφείς με ισότιμη συνεισφορά.

2010: Η δημοσίευση “Beck M*, Komis G*, Müller J, Mettbach U, Menzel D, Šamaj J. (2010). Arabidopsis homologs of nucleus- and phragmoplast-localized kinase 2 and 3 and mitogen-activated protein kinase 4 are essential for microtubule organization. Plant Cell 22:755” αναγνωρίσθηκε και αξιολογήθηκε από το Faculty of 1000 (https://f1000.com/prime/3147962). *συγγραφείς με ισότιμη συνεισφορά.

2007-2009: Ίδρυμα Alexander von Humboldt, Μεταδιδακτορική υποτροφία (2 έτη) με τίτλο “Integration of MAPK signaling and cytoskeletal remodeling during heat and hyperosmotic stress in plants”.

2000-2002: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ενότητα Κυτταρική Βιολογία (3 έτη).

 

Τεκμηρίωση επιστημονικής δραστηριότητας 

Συνολικά έχω συμμετάσχει στη δημοσίευση 46 επιστημονικών εργασιών πρωτότυπης έρευνας, ή βιβλιογραφικής ανασκόπησης και σε 47 παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Συνολικές αναφορές: 1960, h-index=26, i10-index=40, άθροισμα IF κατά το χρόνο δημοσίευσης= 305.901, μέσος IF κατά το χρόνο δημοσίευσης= 6.650. 

 

Κριτής εργασιών

Protoplasma (Springer, 2 εργασίες), Pesticide Physiology & Biochemistry (Elsevier; 1 εργασία), Plant Signaling and Behavior (Taylor & Francis; 4 εργασίες), Plant Biology (Wiley; 2 εργασίες), Physiologia Plantarum (Wiley; 1 εργασία), Molecular Plant (Elsevier; 2 εργασίες), PLoS One (1 εργασία), Annals of Botany (Oxford Academic Journals; 1 εργασία), Marine Ecology Progress Series (Elsevier; 1 εργασία), Biochimica et Biophysica Acta: Biomembranes (Elsevier; 1 εργασία), Plant Cell Reports (Springer; 1 εργασία), International Journal of Molecular Sciences (MDPI Basel, 12 εργασίες), Agronomy (MDPI Basel, 4 εργασίες), Plant & Cell Physiology (Oxford Academic Journals; 2 εργασίες), Biomolecules (MDPI Basel, 2 εργασίες), Journal of Natural Products (American Chemical Society; 1 εργασία), Annual Review & Research in Biology (1 εργασία), Planta (Springer; 1 εργασία), BMC Journal of Biological Research (Springer Nature; 2 εργασίες), Plant Molecular Biology (Springer; 2 εργασίες), Nature Communications (Springer Nature, 2 εργασίες), Plants (MDPI Basel, 12 εργασίες), Trees-Structure and Function (Springer; 1 εργασία), Frontiers in Plant Science (4 εργασίες), Molecules (MDPI Basel, 3 εργασίες), Plant Science (Elsevier, 1 εργασία), Anatomical Record (Wiley; 1 εργασία), BMC Biology (Springer Nature; 1 εργασία), Cells (MDPI Basel, 4 εργασίες).

 

Δημοσιεύματα

Αντιπροσωπευτικές εργασίες

Beck M*, Komis G*, Müller J, Mettbach U, Menzel D, Šamaj J (2010). Arabidopsis homologs of nucleus- and phragmoplast-localized kinase 2 and 3 and mitogen-activated protein kinase 4 are essential for microtubule organization. Plant Cell 22:755, IF: 9.396 (αριθμός αναφορών: 137). *συγγραφείς με ισότιμη συνεισφορά

Beck M*, Komis G*, Ziemann A, Menzel D, Šamaj J (2011). Mitogen-activated protein kinase 4 is involved in the regulation of mitotic and cytokinetic microtubule transitions in Arabidopsis thaliana. New Phytologist 189:1069. IF: 6.645 (αριθμός αναφορών: 102). *συγγραφείς με ισότιμη συνεισφορά

Komis G*, Illés P, Beck M, Šamaj J* (2011). Microtubules and mitogen-activated protein kinase signalling. Current Opinion in Plant Biology 14:650 (Invited Review), IF: 9.272 (αριθμός αναφορών: 76). *συγγραφείς με ισότιμη συνεισφορά

Komis G, Mistrík M, Šamajová O, Doskočilová A, Ovečka M, Illés P, Bártek J, Šamaj J (2014). Dynamics and organization of cortical microtubules as revealed by superresolution structured illumination microscopy. Plant Physiology, 165:129. IF: 6.841 (αριθμός αναφορών: 39)

Smékalová V*, Luptovčiak I*, Komis G*, Šamajová O, Ovečka M, Doskočilová A, Takáč T, Vadovič P, Novák O, Pechan T, Ziemann A, Košútová P, Šamaj J (2014). Involvement of YODA and MPK6 in Arabidopsis post-embryogenic root development by auxin upregulation and cell division plane orientation. New Phytologist, 203:1175. IF: 7.672 (αριθμός αναφορών: 85). *συγγραφείς με ισότιμη συνεισφορά.

Komis G, Mistrík M, Šamajová O, Ovečka M, Bártek J, Šamaj J (2015). Super-resolution live imaging of plant cells using structured illumination microscopy. Nature Protocols, 10: 1248 IF: 9.646 (αριθμός αναφορών: 64).

Komis G, Šamajová O, Ovečka M, Šamaj J (2015). Superresolution microscopy techniques open new horizons. Trends in Plant Science, 20:834 IF: 10.899 (αριθμός αναφορών: 64).

Komis G*, Luptovčiak I*, Ovečka M*, Samakovli D, Šamajová O, Šamaj J (2017). Katanin Effects on Dynamics of Cortical Microtubules and Mitotic Arrays in Arabidopsis thaliana Revealed by Advanced Live-Cell Imaging. Frontiers in Plant Science 8:866. doi: 10.3389/fpls.2017.00866 IF: 4.291 (αριθμός αναφορών: 38). *συγγραφείς με ισότιμη συνεισφορά

Komis G, Novák D, Ovečka M, Šamajová O, Šamaj J (2018). Advances in imaging plant cell dynamics. Plant Physiology 176:80. IF: 6.456 (αριθμός αναφορών: 42).

Komis G, Šamajová O, Ovečka M, Šamaj J (2018). Cellular and Developmental Functions of Mitogen-Activated Protein Kinases. Annual Review of Plant Biology 69, published online February 2018, doi: 10.1146/annurev-arplant-042817-040314.  IF: 23.654 (αριθμός αναφορών: 43).

Vavrdová T, Křenek P, Ovečka M, Šamajová O, Floková P, Illešová P, Šnaurová R, Šamaj J, Komis G (2020). Complementary Superresolution Visualization of Composite Plant Microtubule Organization and Dynamics. Frontiers in Plant Science, doi: 10.3389/fpls.2020.00693 IF: 4.402 (αριθμός αναφορών: 2).

Samakovli D, Komis G, Šamaj J (2020). Uncovering the Genetic Networks Driving Stomatal Lineage Development. Molecular Plant 13:1355 IF: 13.164 (αριθμός αναφορών: 1).

Samakovli D, Tichá T, Vavrdová T, Ovečka M, Luptovčiak I, Zapletalová V, Kuchařová A, Křenek P, Krasylenko Y, Margaritopoulou T, Roka L, Milioni D, Komis G, Hatzopoulos P, Šamaj J (2020). YODA-HSP90 Module Regulates Phosphorylation-Dependent Inactivation of SPEECHLESS to Control Stomatal Development under Acute Heat Stress in Arabidopsis. Molecular Plant, 13:612 IF: 13.164 (αριθμός αναφορών: 29).

 

Αναλυτικός κατάλογος δημοσιευμάτων διαθέσιμος σε:

https://scholar.google.cz/citations?user=1uV7uc4AAAAJ&hl=en&oi=ao

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=komis+g&filter=dates.2001-2021&sort=date

 

Διδακτικό έργο

Επίβλεψη

Διδακτορικές διατριβές

2016-2020: Tereza Vavrdová, Mgr. στο θέμα: “Cell division plane regulation in plants by MAPK cascades”. Πανεπιστήμιο Palacký, Olomouc, Τσεχία.

2016-2020: Tereza Tichá, Mgr. στο θέμα: “Interaction of HSP90 proteins and MAPK signaling pathway in the regulation of Arabidopsis development”. Πανεπιστήμιο Palacký, Olomouc, Τσεχία.

Πτυχιακές εργασίες (Bachelor theses)

Jana Vinohradská, BSc. στο θέμα: “Phenotypic characterization and microtubule organization in selected MAPK mutants” (ολοκλήρωση 12/2014). Πανεπιστήμιο Palacký, Olomouc, Τσεχία.

Pavla Karniková, BSc. στο θέμα: Organization of microtubules in selected MAPK mutants of Arabidopsis thaliana (ολοκλήρωση 5/2017). Πανεπιστήμιο Palacký, Olomouc, Τσεχία.

Renata Šnaurová, BSc. στο θέμα: “Role of GSK inhibitors on mitotic progression of plants” (ολοκλήρωση 5/2017). Πανεπιστήμιο Palacký, Olomouc, Τσεχία.

Ivana Nárožná, BSc. στο θέμα: “Localization of microtubules and MAPKs by SIM” (ολοκλήρωση 5/2018). Πανεπιστήμιο Palacký, Olomouc, Τσεχία.

Lucie Lhotská, BSc. στο θέμα: “Conditions of image reconstruction for optimal structured illumination imaging of plant cortical microtubules” (ολοκλήρωση 5/2018). Πανεπιστήμιο Palacký, Olomouc, Τσεχία.

Nela Kovářová, BSc. στο θέμα: “Superresolution microscopy imaging of living and fixed plant cells” (ολοκλήρωση 5/2018). Πανεπιστήμιο Palacký, Olomouc, Τσεχία.

Zuzana Korchanová, BSc. στο θέμα: “Effect of inhibitor monastrol on kinesin-5 motor protein activity during mitosis in Arabidopsis thaliana” (ολοκλήρωση 5/2018). Πανεπιστήμιο Palacký, Olomouc, Τσεχία.

Natalie Cihlářová, BSc. στο θέμα: “Superresolution microscopy of plant cytoskeletal proteins” (ολοκλήρωση 5/2019). Πανεπιστήμιο Palacký, Olomouc, Τσεχία.

Anna Yakovlieva, BSc. στο θέμα: “Localization of microtubules and MAP65 proteins in selected MAPK mutants of Arabidopsis thaliana” (ολοκλήρωση 5/2019). Πανεπιστήμιο Palacký, Olomouc, Τσεχία.

Μεταπτυχιακές εργασίες (Master theses)

Pavlína Floková, Mgr. στο θέμα: “Developmental role of Arabidopsis thaliana MAP kinase MPK6” (ολοκλήρωση 8/2016). Πανεπιστήμιο Palacký, Olomouc, Τσεχία.

Renata Šnaurová, Mgr. στο θέμα: “Differential localization of Arabidopsis thaliana MAP65-2 and MAP65-3” (ολοκλήρωση 6/2019). Πανεπιστήμιο Palacký, Olomouc, Τσεχία.

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.