Τι νέο υπάρχει?       English version

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Κοντογιάννης

Όνομα:  Δημήτριος

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και   Μοριακής Βιολογίας

Διεύθυνση: Γραφείο 712

Τηλ. Γραφείου: 2310998263

Email: dkontoyiannis@bio.auth.gr

ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ

1989-1992  Πτυχίο Bachelor of Science στην Βιοτεχνολογία, Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και αναγνώριση ως συνεργάτης του  Royal College of Science (ARCS) της Μεγ.  Βρετανίας

1994-1999  Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ & Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

1999-2001  Μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Εργαστήριο της Μοριακής Γενετικής, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur

 

III. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

02/2018- σήμερα  Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

02/2018- σήμερα  Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ», Βάρη, Αττική

06/2013-01/2018  Ερευνητής A’ βαθμίδας (Διευθυντής Ερευνών), Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ», Βάρη, Αττική 

03/2006-06/2013  Κύριος Ερευνητής B’ βαθμίδας, Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ», Βάρη, Αττική

11/2000-03/2006  Ερευνητής Γ’ Βαθμίδας,  Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ», Βάρη, Αττική

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

9/2019-σήμερα  Διευθυντής Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

5/2019-σήμερα  Πρόεδρος Επιστημονικού συμβουλίου Ινστιτούτου Βασικής Βιοϊατρικής έρευνας Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ», Βάρη, Αττική

9/2017-σήμερα  Διευθύνων και Επιστημονικός Σύμβουλος της Ελληνικής Υποδομής INFRAFRONTIER-GR/Phenotypos (http://www.infrafrontier.gr/)

2017- σήμερα  Τακτικό μέλος της Γενικής Συνέλευσης ΕΛΙΔΕΚ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 39/31.01.2017, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 512/18.10.2017) 

2013-1/2018    Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Κ.Ε.Β.Ε. «Α.Φλέμιγκ»/Εκπρόσωπος ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του (ΦΕΚ.389/29.05.2015)

2012- σήμερα  Επιστημονικός Διευθυντής του Ελληνικού κόμβου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Διαγονιδιακών Ποντικών (https://www.infrafrontier.eu/infrafrontier-research-infrastructure/organisation/infrafrontier-partners) και του Ελληνικού κόμβου της ευρωπαϊκής υποδομής INFRAFRONTIER, INFRAFRONTIER GR (http://www.infrafrontier.gr/)

2013- σήμερα  Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Πειραματόζωων Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Α.Φλέμιγκ» (https://www.animalfacility.eu/)

2006- σήμερα  Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Διαγένεσης & Κρυοσυντήρησης Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Α.Φλέμιγκ» (https://www.fleming.gr/tggt2/)

2003-2009  Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Κυτταρομετρίας Ε.ΚΕ.Β.Ε.  «Α.Φλέμιγκ» (https://www.fleming.gr/facilities/flow-cytometry)

IV. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, Διδασκαλία

1.1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας

Γ.03.14 Βιολογία Κυττάρου

Γ.ΜΒ.5.5 Ειδικά θέματα Βιολογίας κυττάρου

2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διδασκαλία

2.1 Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή

‘Αλληλεπιδράσεις ανοσολογικών και καρκινικών κυττάρων’ (ΠΜΣ Μοριακή Βιοϊατρική: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ, ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ)

2.2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας

‘Μετα-μεταγραφικοί μηχανισμοί ρύθμισης’ (ΠΜΣ Εφαρμογές στη Βιολογία)

2.3 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

‘Post-transcriptional coordination of cellular responses’ (ΠΜΣ Μεταφραστική ‘Έρευνα στη Βιοϊατρική)

2.4 Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήματα Βιολογίας, Χημείας και Νοσηλευτικής

‘Διαγονιδιακά Συστήματα’ (ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική)

2.5 Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Βιολογίας και Νοσηλευτικής

‘Διαγονιδιακά Συστήματα’ (ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική)

‘Μετα-μεταγραφικός Έλεγχος’ (ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική)

2.6 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή

‘Πειραματικά Πρότυπα Αυτοανοσίας’ (ΠΜΣ Κυτταρικής και Γενετικής Αιτιολογίας, Διαγνωστικής και Θεραπευτικής των Ασθενειών του Ανθρώπου)

3. Συμμετοχή σε Σχολεία Εξειδίκευσης

3.1 7th Summer School in Immunology. 13-17/5/2019. AKS Hinitsa Bay, Porto Heli, Greece. “RNA binding proteins in inflammation and cancer” (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής)

3.2 6th Summer School in Immunology. 22-26/5/2017. AKS Hinitsa Bay, Porto Heli, Greece. “Regulation of Cytokine networks” (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής)

3.3 5th Summer School in Immunology. 18-22/5/2015. AKS Hinitsa Bay, Porto Heli, Greece. “Post-transcriptional networks in inflammation” (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής)

3.4 2nd Inflammation, Cancer & Novel Therapeutics Conference & Summer School. 24-28/9/2012. Ikaros Beach, Crete, Greece. “Post-transcriptional regulators of inflammation and Cancer”

3.5 3rd Summer School in Immunology. 27/6-1/7/2011. Anargyros and Korgialenios School of Spetses Island, Greece. “Post-transcriptional regulation of cytokine gene expression” (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής)

3.6 INFLACARE Summer School. 29/8-1/9/2010. Fodele Beach, Crete, Greece. “Post-transcriptional regulators of inflammation and Cancer”

3.7 2nd Summer School in Immunology. 31/8-4/9/2009. Fiscardo, Kefalonia, Greece. “Post-transcriptional regulation of cytokine gene expression” & “Transgenic systems in Immunology”

3.8 1st Summer School in Immunology. 28/7-1/8.2008. Orthodox Academy of Crete, Chania, Greece. Balancing between immunity and autoimmunity: the role of cytokines, pro- and anti-inflammatory molecules

3.9 Τακτική Συμμετοχή στα Διεθνή Laboratory Animal Science Courses (2008-2011, Βάρη). Θέμα: Διαγονιδιακά Συστήματα

3.10 Διοργάνωση και διδασκαλία του MUGEN Transgenesis and Gene targeted Mutagenesis Course (Aθήνα 10-13/4/2006)

4. Ακαδημαϊκή Εποπτεία   

4.1 Διδακτορικές Διατριβές 

 • Μ. Δημητρίου:  Διδακτορικό Δίπλωμα 2009 από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή (Φορέας Υλοποίησης ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ)
 • Ν. Σγαντζής: Διδακτορικό Δίπλωμα 2009 από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή (Φορέας Υλοποίησης ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ)
 • Σ. Μηλάτος: Διδακτορικό Δίπλωμα 2009 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής (Φορέας Υλοποίησης ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ)
 • Ο. Παπαδάκη:  Διδακτορικό Δίπλωμα 2009 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής (Φορέας Υλοποίησης ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ)
 • Β. Κατσάνου: Διδακτορικό Δίπλωμα 2007 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής (Φορέας Υλοποίησης ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ)
 • Μ.Β. Χατζημικέ Λεβίδη, 2012-σήμερα. ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, Τομέας Μορφολειτουργικός (Φορέας Υλοποίησης ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ)
 • Νίκη Λούρου, 2012-σήμερα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας (Φορέας Υλοποίησης ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ)
 • Μαξίμ Γαβριηλίδης, 2018-σήμερα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας (Φορέας Υλοποίησης ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ και ΑΠΘ)

4.2 Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών 

 • Μ. Δημητρίου. Διπλωματική Εργασία 2005. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Φορέας Υλοποίησης ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ)
 • Ε. Κοντοπούλου.  Διπλωματική Εργασία 2007/8. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Φορέας Υλοποίησης ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ)
 • Μ.Β. Χατζημικέ Λεβίδη. Διπλωματική Εργασία 2012-2013. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Φορέας Υλοποίησης ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ)
 • Β.Α. Ραγκούση. Διπλωματική Εργασία 2012-2013. ΕΚΠΑ, Τμήμα Βιολογίας (Φορέας Υλοποίησης ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ)
 • Ν. Χαλά. Διπλωματική Εργασία 2012-2013. ΕΚΠΑ, Τμήμα Βιολογίας (Φορέας Υλοποίησης ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ)
 • A. Τζούμπα. Διπλωματική Εργασία 2016-2017. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών (Φορέας Υλοποίησης ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ)
 • Θ. Χανής. Διπλωματική Εργασία 2018-2019. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας
 • Ε. Μπηλέβ. Διπλωματική Εργασία 2018-2019. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας
 • Χ. Αρβανίτης. Διπλωματική Εργασία 2018-2019. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας
 • Ν. Μπερή. Διπλωματική Εργασία 2018-2019. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας
 • Γ. Αθανασίου. Διπλωματική Εργασία 2019-2020. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας
 • Π. Ματσάτσος. Διπλωματική Εργασία 2019-2020. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας
 • Ν. Σιδηρόπουλος. Διπλωματική Εργασία 2019-2020. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας
 • Σ. Σταματάκης. Διπλωματική Εργασία 2019-2020. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας
 • Μ. Φακίτσα. Διπλωματική Εργασία 2019-2020. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας

4.3 Επίβλεψη Μεταδιδακτορικών Συνεργατών

 • Α. Γιακουβάκη, PhD. The role of the post-transcriptional regulator HuR in neoplastic transformation and inflammatory modulation of intestinal cancers (2006-2011)
 • Π. Στάμου, PhD. Mechanisms to Attack Steering Effectors of Rheumatoid Syndromes with Innovative Therapy Choices (2009-2011)
 • Ι. Καρακασιλιώτης, PhD.  Functional identification of ribonucleoprotein complexes and post-transcriptional networks during inflammation and cancer (2009-2013)
 • Ν. Σγαντζής, PhD. Understanding inflammation-associated tumorigenesis for the rational design of novel anti-cancer therapeutic strategies (2010-2012)
 • Ε.Χριστοδούλου, PhD. Post-transcriptional regulation of macrophage activation & plasticity (2011-2015)
 • Π. Καφάσλα, PhD. nRNPs and inflammation (2011-2015)
 • Α. Σκλήρης, PhD. Σύζευξη ριβονουκλεοπρωτεϊνικών συμπλόκων με μονοπάτια σηματοδότησης (2012-2015)
 • Σοφία Γαργάνη, PhD. Φαινοτυπική ανάλυση προτύπων παθολογικών μεταβολικών συνδρόμων (2018-σήμερα)
 • Φ. Ιωακειμίδης, PhD. Ο ρόλος της HuR στα επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου και στα κύτταρα της μυελικής σειράς, στις φλεγμονώδεις αποκρίσεις του εντέρου (2018- σήμερα)
 • Μ. Ι. Σαριδάκη, PhD. Φαινοτυπική ανάλυση ζωικών προτύπων φλεγμονωδών αυτοάνοσσων νοσημάτων (2019- σήμερα)

4.4 Εκπαίδευση Ειδικού Λειτουργικού & Κεντρικού Τεχνικού Προσωπικού του ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ

 • Μονάδα Διαγένεσης και κρυοσυντήρησης: Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση κεντρικών στελεχών της μονάδας στους τομείς της εμβρυολογίας μυών Mus Musculus, διαχείρισης εμβρύων και βλαστικών κυττάρων, σχεδιασμό φορέων, πρωτοκόλλων γονιδιακής στόχευσης, μικροέγχυσης κυττάρων και νουκλεϊκών οξέων σε προπυρήνες ζυγοτών ή βλαστοκυστών, μεταφοράς εμβρύων σε ψευδέγκυους θηλυκούς μύες, διαδικασιών γονοτύπισης, διαχείρισης αποικιών στελεχών και διαγονιδιακών μυών και πρωτοκόλλων κρυοσυντήρησης. Λειτουργικοί Υπεύθυνοι μονάδας: Δ. Βασιλάκος, PhD/ΕΛΕ Γ (2014-σήμερα), Φ. Λεπτουργίδου, PhD (2008-2014), Κ. Μποζωνέλος, MSc (2002-σήμερα) και οι τεχνικοί Α. Γιαννακοπoύλου (2000-2014) & P. Παπαδόπουλος(2013-2014)
 • Οίκος Πειραματοζώων:  Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση Κτηνιάτρου/ΕΛΕ Γ’ (Β. Ντάφης DVM. PhD) σε πειραματικά πρότυπα παθολογίας, διαδικασιών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων φαινοτυπικής ανάλυσης (π.χ. ενδοσκοπίας, live imaging) και κεντρικής διαχείρισης της μονάδας
 • Μονάδα Κυτταρομετρίας: Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση ΕΛΕ Β’ (Σ. Γραμμενούδη,PhD) σε πρωτόκολλα κυτταρομετρίας ροής και διαχωρισμού, ανοσοφθορισμό, πρωτόκολλά προετοιμασίας δειγμάτων, συνδυαστικές χρώσεις αντισωμάτων, συνδυασμού χρώσεων (κυτταρικούς υποπληθησμούς, ενδοκυττάριες και διαλυτές πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα), λογισμικών ανάλυσης.  

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • NSRF 2014-2020, European Regional Development Fund, Operational Programme “Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK)”, GSRT Αction (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ), #5032782. Περίοδος 2018-2021. “Development of integrated preclinical drug evaluation platforms for Autoimmune Diseases (HUPLA)”.
 • NSRF 2014-2020, European Regional Development Fund, Operational Programme “Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK)”, Reinforcement of the Research and Innovation Infrastructure, #5002135. Περίοδος 2017-2019. “ΙnfrafrontierGR/Phenotypos: The Greek Research Infrastructure for Molecular and Behavioral Phenotyping of biological model organisms for chronic degenerative diseases”.
 • European Commission Research Directorate, H2020-INFRADEV-2016-2017, #730879, INFRAFRONTIER-2020. Περίοδος 2017-2020. “Towards enduring mouse resources and services advancing research into human health and disease”. 
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ 1. Προτ. #1096- 9435/7-9-2011. Περίοδος 2012-2015. Τίτλος: “Post-transcriptional determination of inflammatory states: coupling ribonomes to signaling adaptors”.
 • European Commission Research Directorate, FP7-CP/CSA Program #312325, INFRAFRONTIER-I3. “Mouse Archives and centre for phenotyping mouse models”. 
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και  Επιχειρησιακό Προγράμμα «Αττική», "Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό Χαρακτηρισμό και την Αρχειοθέτηση Πρότυπων Γενοτύπων Θηλαστικών 
 • European Commission Research Directorate, FP7-PEOPLE-2010-IEF, #274837, Περίοδος 2011-2013. Title: “nRNPs and Inflammation”.
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Υποτροφιών Μποδοσάκη. Περίοδος 2009-2012. Τίτλος:  “Λειτουργική ανίχνευση Ριβονουκλεοπρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων και μετα-μεταγραφικών δικτύων που καθορίζουν την αντίδραση του εντερικού επιθηλίου κατά την καρκινική εξαλλαγή.
 • European Commission Research Directorate, FP7-Integrated Project #223404. Περίοδος 2008-2013. Τίτλος: “Mechanisms to Attack Steering Effectors of Rheumatoid Syndromes with Innovative Therapy Choices-MASTERSWITCH”.
 • European Commission Research Directorate, FP7-Integrated Project #223151. Περίοδος 2009-2013. Τίτλος: “Understanding inflammation-associate tumorigenesis for the rational design of novel anti-cancer therapeutic strategies-  INFLACARE”.
 • Association for International Cancer Research (AICR-UK: 07-0548). Περίοδος: 2007-2010. Τίτλος: “The role of the post-transcriptional regulator HuR in neoplastic transformation and inflammatory modulation of intestinal cancers”.
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ -03ΕΔ264. Περίοδος 2003-2008. Τίτλος: Λειτουργική Ανίχνευση διαγνωστικών και θεραπευτικών γονιδίων για την αντιμετώπιση των καρκινωμάτων του πνεύμονα και του παχέως εντέρου: ρύθμιση των μεταμεταγραφικών μηχανισμών γονιδιακής έκφρασης.
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ -03ΕΔ770. Περίοδος 2003-2008. Τίτλος: Ανίχνευση και γενετική τροποποίηση παθογονικών οδών μεταβίβασης ενδοκυττάριων σημάτων στις ΙΦΝΕ”.
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ -03ΕΔ394. Περίοδος 2003-2008. Τίτλος: Δημιουργία και ανάλυση διαγονιδιακών μοντέλων αναγέννησης, γενετικών ασθενειών και εκφυλισμού του ΚΝΣ.
 • European Commission Research Directorate, Network of Excellence, MUGEN-NoE-005203. Period: 2005-2009. Title: “Functional genomics approaches in animal models to study human immunological disease”.
 • European Commission Research Directorate, Research Training Network, EU-HPRN-CT2002-00255. Period: 2002-2006. Title: “Modulation of Signaling Cascades for the treatment of Cancer, Diabetes and Inflammation.
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Πρόγραμμα EPAN-2004/2006. Τίτλος: “Generation of diagnostic tools and procedures for hepcidin”.
 • Associazone Italiana per la Ricerca sul Cancro. Molecular mechanisms involved in the pathogenesis of Axenfeld-Rieger syndrome in which Pitx2 is mutated 2005-2007.
 • Έσοδα από Υπηρεσίες και Matching Funds

VII. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

 • The Society of Leukocyte Biology – President’s Award for Leukocyte Research (1996).
 • European League against rheumatism-Young Investigator Award (1998)
 • European League against rheumatism- Investigator Award (2002) 

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.