Τι νέο υπάρχει?       English version

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΛΑΖΟΥ

For English http://lazou.webpages.auth.gr/home/

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1980           Πτυχίο Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1984           Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης

Θέμα διατριβής: Μελέτη του ενεργειακού μεταβολισμού και του μεταβολισμού της αδενοσίνης στον καρδιακό μυ του αμφίβιου Rana ridibunda

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1985-1989              Λέκτορας του Τομέα Ζωολογίας, Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ.

1989- 1995             Επίκουρη Καθηγήτρια στον ίδιο τομέα

1992-1993              Επισκέπτρια καθηγήτρια στο Department of Cardiac Medicine, Νational Heart and Lung Institute, University of London                      

1995-2003              Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τομέα Ζωολογίας, Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ

2003-                      Καθηγήτρια του Τομέα Ζωολογίας, Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ

2018-                      Επισκέπτρια Καθηγήτρια School of Biological Sciences, University of Reading, UK

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

 • Διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων:

  Φυσιολογία Ζώων (1985-87)

  Φυσιολογία Ζώων Ι (1987-88, 1989-90, 1991-92, 1993-94, 1995-2010)

  Φυσιολογία Ζώων ΙΙ (1987-88, 1994-2002)

  Ειδικά Θέματα Φυσιολογίας Ζώων (1985-89)

  Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων (1990-92, 1993-2005)

  Αρχές Φυσιολογίας (1989-2007)

 • Επίβλεψη 53 προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών
 • Επίβλεψη φοιτητών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συνεργασίας

Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών 

 • ΠΜΣ Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ-  «Βιολογία καλλιεργούμενων ειδών» της κατεύθυνσης «Υδατοκαλλιέργειες» (1995-99), «Δομή και οργάνωση γονιδιώματος» (1999-2010) και «Εφαρμογές της γενετικής και της βιοτεχνολογίας στη βελτίωση της υγείας» (1999-2010) της κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία».
 • ΠΜΣ για Διδακτορικά Διπλώματα του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,  «Φυσιολογία-Ανοσολογία» (2000-01)
 • Επίβλεψη  14 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών
 • Επίβλεψη 11 διδακτορικών διατριβών
 • Συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές 17 διδακτορικών διατριβών.

 Διδακτικά Βοηθήματα

 • ΛΑΖΟΥ Α. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ. Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 97.
 • Μπέης Ι., Γαϊτανάκη Κ., ΛΑΖΟΥ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΙΙ. Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 172.
 • Μπέης Ι., Γαϊτανάκη Κ., Θεοφιλίδης Γ., Καλογιάννη Μ., ΛΑΖΟΥ Α., Μιχαηλίδης Β. και Παπαδόπουλος Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι. σελ 79 
 • Μπέης Ι., Γαϊτανάκη Κ., Καλογιάννη Μ., ΛΑΖΟΥ Α., Μιχαηλίδης Β. και Παπαδόπουλος Α. ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη 1990, σελ. 320.
 • Θεοφιλίδης Γ. και ΛΑΖΟΥ Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, σελ. 90.
 • ΛΑΖΟΥ Α. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ, Μέρος Β’, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 189.
 • Μπέης Ι., ΛΑΖΟΥ Α. και Γαϊτανάκη Κ. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 59.
 • ΛΑΖΟΥ Α. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι. σελ. 43
 • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι. σελ 133
 • ΛΑΖΟΥ Α. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 2002,   σελ. 238
 • Συμμετοχή στη μετάφραση διεθνών συγγραμάτων- Environmental Physiology of Animals των Willmer et al, Human Physiology: from cells to systems της L. Sherwood, Molecular Cell Biology των Lodish H et al 2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Διευθύντρια Τομέα Ζωολογίας 2002-2003
 • Διεθύντρια Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζώων, 2009-2015, 2018-σήμερα
 • Διευθύντρια του ΠΜΣ "Εφαρμογές στη Βιολογία" 2012-σήμερα
 • Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, αδιαλείπτως από το 1988
 • Μέλος Επιτροπών του ΑΠΘ και του Τμήματος Βιολογίας
 • Μέλος της εισηγητικής επιτροπής ή/και του εκλεκτορικού σώματος σε >30 εκλογές μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ και άλλων Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 • Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (1976-1980, 1981-1983).
 • Επιχορηγήσεις από Wellcome Trust (1983), Boehringer Igelheim Fonds (1986), British Biochemical Society (1993) και  American Society for Biochemistry and Molecular Biology (2000) για ερευνητική μετεκπαίδευση σε εργαστήρια του εξωτερικού και συμμετοχή σε συνέδρια.
 • Fellow of the International Academy of Cardiovascular Sciences

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 • Μετεκπαίδευση στο Cardiothoracic Institute, University of London (1983) και στο Department of Anatomy and Embryology, University College, London, Αγγλία (1986).
 • Επισκέπτρια στο Department of Cardiac Medicine, National Heart and Lung Institute, University of London, Αγγλία (1992-93).
 • Μόνιμη ερευνητική συνεργασία με ερευνητικές ομάδες στο Department of Cardiac Medicine, National Heart and Lung Institute Division, Imperial College of Science, Technology and Medicine, Λονδίνο, Αγγλία (Prof. PH Sugden, Dr A. Clerk), στο INSERM390, Montpellier, Γαλλία (Dr G. Vassort), Institute of Heart Research, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia (Prof. T. Ravingerova), University of Medicine and Pharmacy "Victor Babes" (Prof. Danina Muntean).
 • 2014-2017 Sub-MC member of the COST action BM1203 EU-ROS
 • 2017-2021 Sub-MC member of the COST action CA16225 -Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies-EU cardioprotection
 • 2017-2021 Sub-MC member of the COST action CA16112- Personalized Nutrition in aging society: redox control of major age-related diseases- NutRedOx
 • 2018-2022 Sub-MC member of the COST action CA17129- Catalysing transcriptomics research in cardiovascular disease-CardioRNA
   

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Συγκριτική φυσιολογία ασπονδύλων. 1987-1989, ΕΟΚ
 • Μελέτη του ρόλου της αδενοσίνης στην καρδιά. 1991-93, Επιτροπή Ερευνών, Α.Π.Θ. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • Μελέτη της χειμέριας νάρκης στα ερπετά. 1991-1993, Επιτροπή Ερευνών, Α.Π.Θ.
 • Μέτρηση ελευθέρων ριζών οξυγόνου επί συνδρόμου οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας. 1992, Υπουργείο Υγείας.
 • Intracellular signalling responsible for the stimulation of the mitogen-activated protein kinase cascade by hypertrophic agonists in cardiac myocytes. 1992-93, Wellcome Trust.
 • Regulation of cardiac phosphatidylinositide hydrolysis by hypertensive aortic pressures. 1992-93, British Heart Foundation
 • Μηχανισμοί προστασίας του μυοκαρδίου από τις βλάβες κατά την ισχαιμία-επαναιμάτωση: Ο ρόλος της πρωτεϊνικής κινάσης C. 1996-98, Γ.Γ.Ε.Τ., ΠΕΝΕΔ95. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • Αlpha-1 adrenergic function and dysfunction: Inotropism, arrhythmias and hypertrophy. 1996-99, Ευρωπαϊκή Ενωση, BIOMED2. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • Παραγωγή του αραχιδονικού οξέος και ενεργοποίηση των ρευμάτων καλίου μετά από πουρινεργική διέγερση της καρδιάς σε φυσιολογικούς και μετά από έμφραγμα αρουραίους. 1998-2000, Γ.Γ.Ε.Τ., Πρόγραμμα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας με τη Γαλλία. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • Mechanisms of cardiac preconditioning: involvement of Bcl-2 family proteins. 2000-02, Royal Society of London. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • Ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί κατά την πουρινεργική διέγερση του ρεύματος ασβεστίου στην καρδιά. 2001-03, Γ.Γ.Ε.Τ., Πρόγραμμα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας με τη Γαλλία. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • The regulation of apoptosis in the heart. 2002-06, Ευρωπαϊκή Ενωση, Improving Human Potential. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • Μελέτη του μηχανισμού μεταγωγής μηνυμάτων μέσω των α1-αδρενεργικών υποδοχέων στην καρδιά θηλαστικών. 2004-05, Εμπειρίκειον Ιδρυμα. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στα καρδιομυοκύτταρα από ανάλογα θυρεοειδικών ορμονών. Υπουργείο Παιδείας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ.
 • Μηχανισμοί σηματοδότησης και ενεργοποίηση μεταγραφικών παραγόντων κατά την προσαρμογή της καρδιάς στην ισχαιμία- επαναιμάτωση. 2004-06, Γ.Γ.Ε.Τ., Πρόγραμμα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας με τη Σλοβακία. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • Nuclear hormone receptors: Their role in the assessment of developmental toxicity. Ευρωπαϊκή Ενωση. FP6-SSA
 • Επίδραση του οξειδωτικού στρες στην απόπτωση και τις πρωτεϊνες Bcl-2. Μελέτη στα καρδιομυοκύτταρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα. 2006-2008, Γ.Γ.Ε.Τ., Πρόγραμμα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας με τη Ρουμανία. (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • The role of PPARβ/δ in normal and diabetic heart. Greek Ministry of Education, “HERACLEITUS II” (Eπιστημονική υπεύθυνη)
 • Exploring the cardioprotective action of PPAR agonists in cardiac failure: relevance to MMP inhibition. Greek General Secretariat for Science and Technology. Joint Research and Technology programmes with Hungary (Eπιστημονική υπεύθυνη)
 • Development of Novel Diagnostics and Treatment for Cardiomyopathy and Heart Failure. Greek General Secretariat for Science and Technology, “Cooperation” (Eπιστημονική υπεύθυνη).
 • Ο ρόλος του πυρηνικού υποδοχέα PPARβ/δ στην ομοιόσταση των μιτοχονδρίων των καρδιομυοκυττάρων σε ένα ζωικό πρότυπο καρδιακής ανεπάρκειας. ΓΓΕΤ "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση τους νέους ερευνητές" (Επιστημονική Υπεύθυνη)

  ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

 • Intracellular signalling pathways: the role of protein kinases in cardiac myocytes. 18th Annual Meeting of the Hellenic Society for Biological Sciences, May 1996
 • Stress-activated MAPKs.    XVI World Congress of the International Society for Ηeart Research, May 1998
 • Intracellular signaling via mitogen-activated protein kinases pathways in the heart. Department of Pharmacology, University of Florence, March 2001
 • Signalling via mitogen-activated protein kinases pathways in the heart. «The 1rst Athens Exchange of Cardiological Research Ideas», Department of Pharmacology, Medical School, University of Athens, February 2002.
 • Signal transduction mechanisms in cardiac pathophysiology. Working group seminars of the Hellenic Society of Cardiology, Athens, February 2002.
 • The role of protein kinases in cardiac hypertrophy. 24th Annual Meeting of the Hellenic Society for Biological Sciences, May 2002.     
 • Transcriptional regulation by alpha-1 adrenergic receptors in the heart.  «The 2nd Athens Exchange of Cardiological Research Ideas», Department of Pharmacology, Medical School, University of Athens, January, 2003
 • Signalling for hypertrophy and apoptosis in the heart. «The 3rd Athens Exchange of Cardiological Research Ideas», Department of Pharmacology, Medical School, University of Athens, January 2004. 
 • Oxidative stress and apoptosis in cardiac myocytes: the role of Bcl-2 family proteins. 26th Annual Meeting of the Hellenic Society for Biological Sciences, May 2004
 • Signal transduction mechanisms in the heart. Seminars of the Department of Pharmacology, University of Thessaloniki, June 2004
 • Signaling in cardiac myocyte hypertrophy and apoptosis. Slovak Academy of Sciences, Bratislava, September 2005
 • Oxidative stress and apoptosis in the heart: signaling mechanisms regulating Bcl-2 family proteins. Working group seminars of the Hellenic Society of Cardiology, Thessaloniki, February 2007
 • Signaling in cardiac myocyte apoptosis and survival. Timisoara, Romania, October 2007.
 • Signaling in cardiac pathophysiology: hypertrophy or apoptosis? "Democritos" Research Center, Athens, April 2008
 • Signaling pathways in cardiac myocyte hypertrophy and apoptosis.  Annual Meeting of the International Society for Ηeart Research, Athens 2008
 • Νέοι μοριακοί θεραπευτικοί στόχοι στην καρδιακή υπερτροφία. Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2009 
 • Οξειδωτικό στρες στην καρδιά: Ανταγωνιστικοί προστατευτικοί και προ-αποπτωτικοί μηχανισμοί. Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2010 
 • Peroxisome proliferator-activated receptors as therapeutic targets in cardiac pathologies. 14th Hellenic Symposium of Medicinal Chemistry, Thessaloniki, April 2010
 • Adaptive mechanisms in the diabetic myocardium: an alternative form of endogenous cardioprotection. Seminars of the working groups of the Hellenic Society of Cardiology, Thessaloniki, February 2012
 • Peroxisome proliferator-activated receptors as therapeutic targets in cardiac pathologies. Conference and Advanced Workshop in “Sudden Death and Cardioprotection”, Timisoara Romania, 6-9 September 2012
 • Novel pathways for cardioprotection: the role of nuclear receptor PPARβ/δ in the diabetic myocardium. Dept of Pharmacology, Sch of Medicine, Semmelweis University, Budapest. April 2014
 • In search for new molecular targets for the treatment of diabetic cardiomyopathy: an experimental approach. 41st Panhellenic Congress for Endocrinology and Metabolism. Porto Heli, 14-17 May 2014
 • The cardioprotective role of PPARs: new data using a genetic animal model of cardiac failure. Seminars of the working groups of the Hellenic Society of Cardiology, Ioannina, February 2015
 • Exploring newer cardioprotective strategies: PPARs in perspective. Advances in Cardiovascular Research, 2-5 September 2015, Smolenice Castle, Slovakia
 • Protein kinase signaling in cardioprotection: focus on MSK1. 2nd EUROPEAN SECTION MEETING OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF CARDIOVASCULAR SCIENCES, Belgrade 8-10 October 2015
 • PPARβ/δ signaling in the stressed heart. 1st Olympiad in Cardiovascular Medicine. International Symposium on Experimental & Clinical Cardiovascular Medicine. May 17-19, 2018 – Athens, Greece
 • Cardiac metabolic control and autophagy: the role of PPARβ/δ signaling in the metabolically stressed heart. 4th Congress of the Physiological Sciences of Serbia with International participation. September 19-22, 2018-Nis, Serbia
 • PPARβ/δ at the cross talk between cardiac metabolism and mitochondrial dynamics. Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS). Bologna, 10-13 September 2019
 • Phytochemicals in the combat against cardiac diseases. COST- NutRedOx meeting. Lisbon 1-4 October 2019

 

ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Ελληνική Εταιρία Βιολογικών Επιστημών (Μέλος Δ.Σ.)
 • British Biochemical Society
 • American Physiological Society
 • American Society for Biochemistry and Molecular Biology
 • International Society for Heart Research
 • Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας
 • Ελληνική Εταιρεία Φυσιολογίας (Μέλος Δ.Σ.)

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 • World J of Cardiology
 • Nuclear Receptro research
 • MAP kinases
 • Conditioning Medicine

ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Circulation, American Journal of Physiology, Journal of Physiology, Comparative Biochemistry and Physiology, Cellular Physiology and Biochemistry, British Journal of Pharmacology, Archives of Biochemistry and Biophysics, Hormone and Metabolic Research, Molecular and Cellular Biochemistry, Pharmacological Research, FEBS Journal, International Journal of Biochemistry and Cell Biology, Acta Physiologica, European Journal of Pharmacology, Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, Journal of Cellular and Molecular Medicine, Frontiers in Physiology, Cell and Tissue Research, Conditioning Medicine, Nuclear Receptro Research

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Health Research Board of Ireland, Italian Ministry of Universities, Science and Technology (MIUR), Biotechnology and Biological Sciences Research Council, UK , EPFL

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 • Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (2004-2020)
 • Θεματική Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας "Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση", Θεσσαλονίκη 2009
 • "30 Χρόνια Βιολογία", Εκδηλώσεις του Τμήματος Βιολογίας, 2003
 • "Apoptosis", Ημερίδα της ΕΙΕΝΕΜ, Θεσσαλονίκη 2003

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Sugden P.H. and LAZOU A. (1984). Activities of cathepsins B, D, H and L in rat heart atrial and ventricular  muscle. Cardiovascular Research 18: 483-485.
 • LAZOU A. and Beis I. (1985). Enzymes of adenosine metabolism in Rana ridibunda heart. Purification and some properties of adenosine kinase. Molecular Physiology 8: 131-142.
 • Michaelidis B., LAZOU A. and Beis I. (1985). Purification, catalytic and regulatory properties of pyruvate kinase from the foot of Patella caerulea (L.). Comperative Biochemistry and Physiology 82B: 405-412.
 • LAZOU A. and Beis I. (1986). Studies on the energy metabolism in the isolated, perfused Rana ridibunda heart. Canadian Journal of Zoology 64: 485-489.
 • LAZOU A. and Beis I. (1986). The role of adenosine in the isolated Rana ridibunda heart. Journal of  Comperative Physiology 156: 839-844.
 • LAZOU A. and Beis I. (1987). Effects of adenosine perfusion on the metabolism and contractile activity of Rana ridibunda heart. Comperative Biochemistry and Physiology 86C: 415-419.
 • LAZOU A., Gaitanaki C., Michaelidis B., Papadopoulos A. and Beis I. (1987). Purification, catalytic and regulatory properties of malate dehydrogenase from the foot of Patella careulea (L.). Comperative Biochemistry and Physiology 88B: 1033-1040.
 • LAZOU A. (1989). Adenylate metabolizing enzymes in invertebrate tissues. Comperative Biochemistry and Physiology 92B: 175-180.
 • LAZOU A., Michaelidis B. and Beis I. (1989). Evidence for glycolytic enzyme binding during anaerobiosis of the foot muscle of Patella caerulea (L.). Journal of Comparative Physiology 158: 771-777.
 • Michaelidis B., LAZOU A. and Beis I. (1989). The possible role of glycolytic enzyme binding in the control of glycolysis in Patella caerulea foot muscle during stimulation. Comperative Biochemistry and Physiology 93B: 247-250.
 • Papadopoulos A., Michaelidis B. and LAZOU A. (1990). Tissue specific isoenzymes of D-lactate dehydrogenase from the foot, mantle and hepatopancreas of Patella caerulea (L.). Purification and properties. International Journal of Biochemistry 22: 601-605.
 • Beis A. and LAZOU A. (1990). Removal of artifactual bands associated with the presence of 2-mercaptoethanol in two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis. Analytical Biochemistry 190: 57-59.
 • LAZOU A. (1991). Regulation of phosphofructokinase in the foot muscle of Patella caerulea (L.) during exposure to air. Journal of Experimental Zoology 259: 202-208.
 • Touraki M. and LAZOU A. (1992). Protective effect of adenosine against a calcium paradox in the isolated frog heart. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 70: 115-120.
 • Beis A., LAZOU A. and Kontogianni E. (1992). Changes in plasma membrane protein composition during early development of the frog Rana ridibundaCellular and Molecular Biology 38: 513-523.
 • LAZOU A., Bogoyevitch M.A., Marshall C.J. and Sugden P.H. (1993). Mitogen-activated (MAP) kinase stimulation by phorbol esters and external load in the isolated perfused heart.  Biochem. Soc. Trans. 21: 358S.
 • Bogoyevitch M.A., Glennon P.E., Andersson M.B., LAZOU A., Marshall C.J. and Sugden P.H. (1993). Acidic fibroblast growth factor or endothelin-1 stimulate the MAP kinase cascade in cardiac myocytes.  Biochem. Soc. Trans. 21: 356S
 • Sugden P.H., Bogoyevitch M.A. and LAZOU A. (1993). From hypertension to hypertrophy: molecular and cellular aspects. Current Advances in ACE Inhibition 3. GA MacGregor and PS Sever (eds), Churchill Livingstone, New York, pp 13-22.
 • LAZOU A. and Beis A. (1993). Lithium induces changes in the plasma membrane protein pattern of early amphibian embryos. Biology of the Cell 77: 265-268.
 • Bogoyevitch M.A., Glennon P.E., Andersson M.B., Clerk A., LAZOU A., Marshall C.J., Parker P.J. and Sugden P.H. (1994). Endothelin-1 and fibroblast growth factors stimulate the mitogen-activated protein kinase signalling cascade in cardiac myocytes. The potential role of the cascade in the integration of two signalling pathways leading to myocyte hypertrophy. Journal of Biological Chemistry 269: 1110-1119.
 • LAZOU A., Polydoros I. and Beis I. (1994). The effect of anaerobiosis and anhydrobiosis on the extent of glycolytic enzyme binding in Artemia embryos.Journal of Comperative Physiology 164: 306-311.
 • LAZOU A., Fuller S.J., Bogoyevitch M.A., Orfali K.A. and Sugden P.H. (1994). Characterization of the stimulation of phosphoinositide hydrolysis by α1-adrenergic agonists in adult rat heart. American Journal of Physiology 267: H970-Η978.
 • LAZOU A. and Frosinis A. (1994). Kinetic and regulatory properties of pyruvate kinase from Artemia embryos during incubation under aerobic and anoxic conditions. Comparative Biochemistry and Physiology 109B: 325-332.
 • LAZOUA., BogoyevitchM.A., ClerkA., Fuller S.J., MarshallC.J. andSugdenP.H. (1994). Regulation of the mitogen-activated protein kinase cascade in adult rat heart preparations in vitroCirculationResearch 75: 932-941.
 • Drossos G., LAZOU A., Panagopoulos P. and Westaby S. (1995). Deferoxamine cardioplegia reduces superoxide radical production in human myocardium.Annals of Thoracic Surgery 59:169-172.
 • Clerk A., Bogoyevitch M.A., Fuller S.J., LAZOU A., Parker P. and Sugden P.H. (1995). Expression of protein kinase C isoforms during cardiac ventricular development in rat and man. American Journal of Physiology 269: Η1087-Η1097. 
 • LAZOU A., Sugden P.H. and Clerk A. (1998). Activation of mitogen-activated protein kinases (p38-MAPKs, SAPKs/JNKs and ERKs) by the G-protein-coupled receptor agonist phenylephrine in the perfused rat heart. Biochemical Journal 332: 459-465.
 • LAZOU A., Seraskeris S., Tsiona V. and Drossos G. (2000). Oxidative status and anti-oxidant enzyme activity during calcium paradox in the rat isolated heart. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 27:160-166.
 • Efstathiou A., Seraskeris S., Papakonstantinou C., Aidonopoulos A. and LAZOU A. (2001). Differential effect of preconditioning on post-ischaemic myocardial performance in the absence of substantial infarction and in extensively infarcted rat hearts. European Journal of Cardiothoracic Surgery 19: 493-499.
 • Aggeli I.-K., Gaitanaki C., LAZOU A. and Beis I. (2001). Activation of multiple MAPK pathways (ERKs, JNKs, p38-MAPK) by diverse stimuli in the amphibian heart. Molecular and Cellular Biochemistry 221: 63-69.
 • Seraskeris S., Gaitanaki C. and LAZOU A. (2001). α1D-Adrenoceptors do not contribute to phosphoinositide hydrolysis in adult rat cardiac myocytes.Archives of Biochemistry and Biophysics 392:117-122.
 • Aggeli I.-K.S., Gaitanaki C., LAZOU A. and Beis I. (2001). Stimulation of multiple MAPK pathways by mechanical overload in the perfused amphibian heart.American Journal of Physiology 281: R1689-R1698.
 • Seraskeris S. and LAZOU A. (2002). α1-adrenergic stimulation mediates Ca2+-dependent inositol phosphate formation through the α1B-like adrenoceptor subtype in adult rat cardiac myocytes. Journal of Cellular Biochemistry 84:201-210.
 • Vasara E., Seraskeris S. and LAZOU A. (2002). Activation of α1-adrenoceptors is not essential for the mediation of ischaemic preconditioning in rat heart.Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 29:11-17.
 • Aggeli I.-K.S., Gaitanaki C., LAZOU A. and Beis I. (2002). Hyperosmotic and thermal stresses activate p38-MAPK in the perfused amphibian heart. Journal of Experimental Biology 205: 443-454.
 • LAZOU A., Gaitanaki C., Vaxevanellis S. and Pehtelidou A. (2002). Identification of α1-adrenergic receptors and their involvement in phosphoinositide hydrolysis in the frog heart. Journal of Experimental Zoology 293: 99-105.  
 • Markou T. and LAZOU A. (2002). Phosphorylation and activation of mitogen- and stress- activated protein kinase-1 in adult rat cardiac myocytes by G-protein-coupled receptor agonists requires both extracellular-signal-regulated kinase and p38 mitogen-activated protein kinase. Biochemical Journal 365: 757-763.
 • Aggeli I.-K.S., Gaitanaki C., LAZOU A. and Beis I. (2002). α1- and β-adrenoceptor stimulation differentially activate p38-MAPK and atrial natriuretic peptide production in the perfused amphibian heart. Journal of Experimental Biology 205: 2387-2397.
 • Iliodromitis E.K., Gaitanaki C., LAZOU A., Bofilis E., Karavolias G.K., Beis I. and Kremastinos D.Th. (2002). Dissociation of stress-activated protein kinase (p38-MAPK and JNKs) phosphorylation from the protective effect of preconditioning in vivo. Journal of Molecular and Cellular Cardiology 34: 1019-1028.
 • Tsouka V., Markou T. and LAZOU A. (2002). Differential effect of ischemic and pharmacological preconditioning on PKC isoform translocation in adult rat cardiomyocytes. Cellular Physiology and Biochemistry 12: 315-324
 • Markou T., Vassort G. and LAZOU A. (2003). Regulation of MAPK pathways in response to purinergic stimulation in adult rat cardiac myocytes. Molecular and Cellular Biochemistry 242: 163-171.
 • Vasara E., Katharou I. and LAZOU A. (2003). Myocardial adenosine does not correlate with the protection mediated by ischaemic or pharmacological preconditioning in rat heart. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 230: 350-356.
 • Markou T, Hadzopoulou-Cladaras M and LAZOU A (2004). Phenylephrine induces activation of CREB in adult rat cardiac myocytes through the MSK1 and PKA signaling pathways. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 37: 1001-1011.
 • Bitzikas G, Papakonstantinou C, LAZOU A, Bougioukas G, Toumpouras M, Tripsianis G, Spanos P (2005). The supportive value of pre-bypass L-Glutamate loading in patients undergoing coronary artery bypass grafting. J Cardiovasc Surg 46: 551-7.
 • LAZOU A, Markou T, Zioga M, Vasara E, Efstathiou A, Gaitanaki C (2006). Dopamine mimics the cardioprotective effect of ischemic preconditioning via activation of α1 adrenoceptors in rat heart. Physiological research. 55: 1-8.
 • Iliodromitis E, Gaitanaki C, LAZOU A, Aggeli I-K, Gizas V, Bofilis E, Zoga A, Beis I, Kremastinos D (2006). Differential activation of mitogen-activated protein kinases in ischemic and nitroglycerin-induced preconditioning in rabbits. Basic Res Cardiol 101: 327-335.
 • LAZOU A, Iliodromitis EK, Cieslak D, Voskarides K, Mousikos S , Bofilis E, Kremastinos DT (2006). Ischemic but not mechanical preconditioning attenuates ischemia/reperfusion induced myocardial apoptosis in anaesthetized rabbits: the role of Bcl-2 family proteins and ERK1/2. Apoptosis 11:2197-2204.
 • Anestis A, LAZOU A, Portner HO, Michaelidis B (2007). Behavioural, metabolic and molecular stress responses of marine bivalve Mytilus galloprovinciallis during long-term acclimation at increasing ambient temperature. Am J Physiol. 293: R911-921
 • Cieslak D, LAZOU A (2007). Regulation of BAD protein by PKA, PKCδ and phosphatases in adult cardiac myocytes subjected to oxidative stress. Mol Cells: 24:221-231
 • Iliodromitis EL, LAZOU A, Kremastinos DTh (2007). Ischemic preconditioning: protection against myocardial necrosis and apoptosis. Vascular Risk and Health Management. 3: 629-637
 • Anestis A, Portner HO, LAZOU A, Michaelidis B (2008) Metabolic and molecular stress responses of sublittoral bearded horse mussel Modiolus barbatus to warming sea water. Implications for vertical zonation. J Exp Biol  211: 2889-2898.
 • Markou T, Cieslak D, Gaitanaki C, LAZOU A. (2008). Differential roles of MAPKs and MSK1 signalling pathways in the regulation of c-Jun during phelylephrine- induced cardiac myocyte hypertrophy. Mol Cell Biochem. 322: 103-112.
 • Feidantsis K, Portner H. O., LAZOU A, Kostoglou B, Michaelidis B. (2009). Metabolic and molecular stress responses of marine fish Sparus aurata during exposure to increasing sea water temperature. A correlation with vertical distribution Mar Biol. 156: 797-809
 • Michaelidis Β, Hatzikamari Μ, Antoniou V, Anestis A, LAZOU A (2009) Stress activated protein kinases, JNKs and p38 MAPK, are differentially activated in ganglia and heart of land snail Helix lucorum (L.) during seasonal hibernation and arousal. Comp. Biochem Physiol B.  153: 149-153
 • Markou T,  Dowling A, Kelly T, Cieslak D, LAZOU A (2009). Regulation of Bcl-2 phosphorylation in response to oxidative stress in cardiac myocytes. Free Radic Res   43:809-816
 • Ravingerova T, Adameova A, Kelly T, Antonopoulou E, Pancza D, Ondrejčáková M, Khandelwal VKMČarnická S, LAZOU A (2009). Changes in PPAR gene expression and myocardial tolerance to ischaemia: Relevance to pleiotropic effects of statins. Can J Physiol Pharmacol  87: 1028-1036
 • Iordanidou A, Hadzopoulou-Cladaras M, Lazou A (2010). Non-genomic effects of thyroid hormone in adult cardiac myocytes: relevance to gene expression and cell growth. Mol Cell Biochem 340: 291-3
 • Ravingerová T, Adameová A, Matejíková J, Kelly T, Nemčeková M, Kucharská J, Pecháňová O, Lazou A (2010). Subcellular Mechanisms Of Adaptation In The Diabetic Myocardium: Relevance To Ischemic Preconditioning In The Non-Diseased Heart. Exp Clin Cardiol 15 (4): 68-76
 • Voucharas C, Lazou A, Triposkiadis F, Tsilimingas N (2011). Remote preconditioning in normal and hypertrophic rat hearts. J Cardiothorac Surg. 6:34
 • Markou T, Barlaka E, Bartucci M, LAZOU A (2011). Signal transduction pathways through cytoprotective, apoptotic and hypertrophic stimuli: a comparative study in adult cardiac myocytes.Cell Biochemistry and Function 29: 442-451
 • Markou T, Makridou Z, Galatou E. LAZOU A (2011). Multiple signalling pathways underlie the cardioprotective effect of levosimendan in cardiac myocytes. Eur J Pharmacol 667: 298-305
 • Voucharas C, Tagarakis G, LAZOU A, Triposkiadis F, Tsilimingas N (2011). Experimental Cardiac Hypertrophy Induced by Oral Administration of Mineralocorticoid and Saline in rats. Angiology. 63(6):416-9
 • Feidantsis K, Pörtner HO, Markou T, LAZOU A, Michaelidis B (2012). Involvement of p38 MAPK in the induction of Hsp70 during acute thermal stress in red blood cells of the gilthead sea bream, Sparus aurata. J Exp Zoology 317A: 303-310
 • Ravingerová T, Čarnická S, Nemčeková M, Adameová A, Kelly T, Barlaka E, Galatou E, Megraj Khandelwal VK, LAZOU A (2012). PPAR-alpha activation as a preconditioning-like intervention in rats in vivo confers myocardial protection against acute ischaemia/reperfusion injury: Involvement of PI3K/Akt. Can J Physiol Pharmacol. 90: 1135-1144
 • Anestopoulos I, Kavo A, Tentes I, Kortsaris A, Panayiotidis M, LAZOU A, Pappa A (2013). Silibinin protects H9c2 cardiac cells from oxidative stress and inhibits the phenylephrine-induced hypertrophy: Potential mechanisms. J Nutr Biochem. 24: 586-594
 • Feidantsis K, Antonopoulou E, LAZOU A, Pörtner HO, Michaelidis B. (2013). Seasonal variations of cellular stress response of the gilthead sea bream (Sparus aurata). J Comp Physiol B. 183: 625-639
 • Barlaka E, ...LAZOU A (2013) "“Delayed” cardioprotective effects of WY-14643 are associated with inhibition of MMP-2 and modulation of Bcl-2 family proteins through PPAR-alpha activation in rat hearts subjected to global ischaemia/reperfusion. Can J Physiol Pharmacol 91:608-616
 • Ravingerova T, Carnicka S, Ledvenyiova V, Barlaka E, Galatou E, Chytilova A, Mandikova P, Nemcekova M, Adameova A, Kolar F, LAZOU A. (2013). Upregulation of genes involved in cardiac metabolism enhances myocardial resistance to ischemia/reperfusion in the rat heart. Physiol Res 62: S151-163
 • Mellidis K, Ordodi V, Galatou E, Săndesc D, Bubenek S, Duicu O, Muntean D, LAZOU A (2014). Activation of prosurvival signaling pathways during the memory phase of volatile anesthetic preconditioning in human myocardium: a pilot study. Mol Cell Biochem 388: 195-201
 • Galatou E, Kelly T, LAZOU A. (2014) The PPARβ/δ agonist GW0742 inhibits phenylephrine-induced cardiac myocyte hypertrophy through PPARβ/δ -dependent and PPARβ/δ -independent pathways. Mol Cell Biochem. 395:145-154
 • Ravingerová T, Ledvényiová-Farkašová V, Ferko M, Barteková M, Pecháňová O, Adameová A, Kolář F, LAZOU A (2015). Pleiotropic preconditioning-like cardioprotective effects of hypolipidemic drugs in acute ischemia/reperfusion in normal and hypertensive rats. Can J Physiol Pharmacol 93(7):1-9
 • Vavilis, Theofanis; Delivanoglou, Nikoleta; Aggelidou, Eleni; Stamoula, Eleni; Mellidis, Kyriakos; Kaidoglou, Aikaterini; Cheva, Angeliki; Pourzitaki, Chryssa; Chatzimeletiou, Katerina; Lazou, Antigone, Albani M, Kritis A (2015). Oxygen–Glucose Deprivation (OGD) Modulates the Unfolded Protein Response (UPR) and Inflicts Autophagy in a PC12 Hypoxia Cell Line Model,Cellular and molecular neurobiology,36,5,701-712
 • Barlaka E, Görbe A, Pálóczi J, Gaspar R, Ferdinandy P, LAZOU A (2015). Activation of PPARβ/δ protects cardiac myocytes from oxidative stress-induced apoptosis by suppressing generation of reactive oxygen/nitrogen species and expression of matrix metalloproteinases. Pharmacol Res 95-96: 102-110.
 • Feidantsis, Konstantinos; Apostolidou, Nantia; Galatou, Eleftheria; Lazou, Antigone; ,Study of possible beneficial effect of crocin in an animal model of diabetes,Clinical nutrition ESPEN,13,,e65,2016
 • Ravingerova, T; Farkasova, V; Griecsova, L; Carnicka, S; Murarikova, M; Barlaka, E; Kolar, F; Bartekova, M; Lonek, L; Slezak, J; ,"Remote Preconditioning as a Novel"" Conditioning"" Approach to Repair the Broken Heart: Potential Mechanisms and Clinical Applications",Physiological Research,65,,S55,2016
 • Stamoula E, Vavilis T, Aggelidou E, Kaidoglou A, Cheva A, Mellidis K, LAZOU A, Haitoglou C, Albani M, Kritis A (2015). Low Dose Administration of Glutamate Triggers a Non-Apoptotic, Autophagic Response in PC12 Cells. Cell Physiol Biochem. 37(5):1750-8.
 • Barlaka, Eleftheria; Galatou, Eleftheria; Mellidis, Kyriakos; Ravingerova, Tanya; Lazou, Antigone (2016). Role of Pleiotropic Properties of Peroxisome Proliferator‐Activated Receptors in the Heart: Focus on the Nonmetabolic Effects in Cardiac Protection,Cardiovascular therapeutics,34: 37-48
 • Ravingerová T, Farkašová V, Griecsová L, Muráriková M, Carnická S, Lonek L, Ferko M, Slezak J, Zálešák M, Adameova A, Khandelwal VKM, LAZOU A, Kolar F. (2017). Noninvasive approach to mend the broken heart: Is “remote conditioning” a promising strategy for application in humans? Can J Physiol Pharmacology 95: 1204-1212
 • Slezak, Jan; Kura, Branislav; Babal, Pavel; Barancik, Miroslav; Ferko, Miroslav; Frimmel, Karel; Kalocayova, Barbora; Kukreja, Rakesh C; LAZOU, Antigone; Mezesova, Lucia;Okruhlicova L, Ravingerova T, Singal PK, Szeiffova Bacova B, Viczenczova C, Vrbjar N, Tribulova N. (2017). Potential markers and metabolic processes involved in the mechanism of radiation-induced heart injury. Can J Physiol Pharmacol: 95,10,1190-1203
 • Ravingerova, T; Farkasova, V; Griecsova, L; Murarikova, M; Lonek, L; Neckar, J; Kolar, F; Lazou, A; Zohdi, V; (2017) ,Cardioprotection of the ischemic myocardium induced by preconditioning in the distant organ: the role of peroxisome proliferator-activated receptors,ACTA PHYSIOLOGICA,221:22-24
 • Antonopoulou, Efthimia; Chouri, Eleni; Feidantsis, Konstantinos; Lazou, Antigone; Chatzifotis, Stavros (2017). Effects of partial dietary supplementation of fish meal with soymeal on the stress and apoptosis response in the digestive system of common dentex (Dentex dentex),Journal of Biological Research-Thessaloniki,24:14
 • Andreadou I, Iliodromitis E, LAZOU A, Görbe A, Giricz Z, Schulz R, Ferdinandy P (2017) Effect of hypercholesterolaemia on myocardial function, ischaemia–reperfusion injury and cardioprotection by preconditioning, postconditioning and remote conditioning. Br J Pharmacol 174: 1555-1569
 • Egea J et al (2017) European contribution to the study of ROS: A summary of the findings and prospects for the future from the COST action BM1203 (EU-ROS) (2017). Redox Biology 13: 94-162
 • Feidantsis K, Mellidis K, Galatou E, Sinakos Z, LAZOU A (2018). Treatment with crocin improves cardiac dysfunction by normalizing autophagy and inhibiting apoptosis in STZ-induced diabetic cardiomyopathy. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 28(9):952-961
 • Malliou F, Andreadou I, Gonzalez FJ, LAZOU A, … Konstandi M (2018). The olive constituent oleuropein, as a PPARα agonist, reduces markedly serum triglycerides. J Nutr Biochem. 59:17-28
 • LAZOU A, Ikonomidis I, Bartekova M, Benedek T, Makavos G, Palioura D, Cabrera Fuentes H, Andreadou I. (2020). Chronic inflammatory diseases, myocardial function and cardioprotection. Br J Pharmacol. doi: 10.1111/bph.14975
 • Penna C, Andreadou I, Aragno M, Beauloye C, Bertrand L, LAZOU A, Falcão-Pires I, Bell R, Zuurbier CJ, Pagliaro P, Hausenloy DJ (2020). Effect of hyperglycaemia and diabetes on acute myocardial ischaemia-reperfusion injury and cardioprotection by ischaemic conditioning protocols. Br J Pharmacol.  doi: 10.1111/bph.14993
 • Davidson SM, Adameová A, Barile L, Cabrera-Fuentes HA, Lazou A, Pagliaro P, Stensløkken KO, Garcia-Dorado D. Mitochondrial and mitochondrial-independent pathways of myocardial cell death during ischaemia and reperfusion injury. Journal of Cellular and Molecular Medicine 2020, δεκτή για δημοσίευση
 • Galatou E, Lazou A. Long Noncoding and Circular RNAs as therapeutic targets in myocardial and cerebral ischemia/reperfusion injury. Conditioning Medicine. δεκτή για δημοσίευση

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 • T Ravingerova, V Farkasova, L Griecsova, L Lonek, A Adameova, F Kolar, Lazou A (2018). Attenuation of myocardial ischemic injury by limb preconditioning: potential molecular mechanisms behindJournal of Molecular and Cellular Cardiology 120, 24
 • T Ravingerova, V Farkasova, L Griecsova, M Murarikova, L Lonek, J Neckar, F Kolar, A Lazou, V Zohdi (2017). Cardioprotection of the ischemic myocardium induced by preconditioning in the distant organ: the role of peroxisome proliferator-activated receptors.ACTA PHYSIOLOGICA 221, 22-24
 • F Malliou, I Andreadou, FJ Gonzalez, A Lazou, E Xepapadaki, I Vallianou, G Lambrinidis, E Mikros, M Marselos, L Skaltsounis, M Konstandi (2016). The olive constituent oleuropein markedly reduces serum triglycerides via PPARalpha activation.EUROPEAN HEART JOURNAL 37, 553-553
 • A Apostolopoulos, K Mellidis, E Barlaka, A Moraiti, A Lazou (2016). Subcellular redistribution of mitogen and stress activated kinase 1 (MSK1) contributes to protection against oxidative stress-induced apoptosis in cardiac myocytes. CARDIOVASCULAR RESEARCH 111, S1-S1
 • Barlaka E, Mosialos G, LAZOU A (2015). Implication of the deubiquitinase CYLD in the PPARα-mediated anti-inflammatory effect of statins in cardiac myocytes. 33rd Meeting of the ISHR-ES, July 1-4, 2015, Bordeaux, France. J Mol Cell Cardiol 86: S26
 • Kyriakos Mellidis, Eleftheria Galatou, Eleni Sakellariou, Manolis Mavroidis, Yassemi Capetanaki, Antigone Lazou (2015). Activation of PPARβ/δ ameliorates cardiac inflammation and remodeling in a genetic heart failure model. 33rd Meeting of the ISHR-ES, July 1-4, 2015, Bordeaux, France. J Mol Cell Cardiol 86: S36
 • J Slezak, M Barancik, T Ravingerova, B Kura, A Lazou, R Kukreja, M Fulop, C Vinczencyova, L Okruhlicova (2014) Mechanisms involved in early phase of cardiovascular response after mediastinal region irradiation.Cardiovascular research 103, S23-S23
 • B Kura, Cs Viczenczová, K Frimmel, T Ravingerová, N Tribulová, A Lazou, R Kukreja, M Fulop, J Slezák (2014). Morphological and molecular changes after application of ionizing radiation on the rat myocardium: Acta Physiologica 211
 • T Ravingerova, S Carnicka, V Ledvenyiova, E Barlaka, E Galatou, P Mandikova, A Chytilova, M Nemcekova, F Kolar, A Lazou (2014). Delayed preconditioning-like protection against ischemia/reperfusion injury in the rat heart is associated with PPAR-alpha-mediated changes in metabolic genes and non-metabolic effects.Cardiovascular research 103 (suppl_1), S78-S78
 • Mellidis K, Dokalis N, Barlaka E, LAZOU A (2014). Activation of mitogen and stress- activated kinase 1 during myocardial ischemia/reperfusion modulates autophagy pathways and attenuates cardiac injury. 65th Congress of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, Thessaloniki, Greece 28-30 November 2014.
 • Mellidis K, Galatou E, Sakellariou E, Mavroidis M, Capetanaki Y, LAZOU A (2014). Activation of PPARβ/δ attenuates cardiac tissue damage and inflammation in a heartfailure mouse model. 65th Congress of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, Thessaloniki, Greece 28-30 November 2014.
 • J Slezak, M Barancik, T Ravingerova, B Kura, A Lazou, R Kukreja, M Fulop, C Vinczencyova, L Okruhlicova. The effect of ionizing radiation on morphological and molecular changes of the rat myocardium. Frontiers in Cardiovascular Biology 2014, July 3-6 Barcelona. Cardiovasc res 103 (suppl 1): S126
 • T Ravingerova, S Carnicka, V Ledvenyiova, E Barlaka, E Galatou, P Mandikova, A Chytilova, M Nemcekova, F Kolar, A Lazou. Delayed preconditioning-like protection against ischemia/reperfusion injury in the rat heart is associated with PPAR-alpha-mediated changes in metabolic genes and non-metabolic effects. Frontiers in Cardiovascular Biology 2014, July 3-6 Barcelona. Cardiovasc res 103 (suppl 1): S78
 • Mellidis K, Dokalis N, Barlaka E, LAZOU A (2014). Activation of mitogen and stress activated kinase 1 (MSK1) during oxidative stress modulates apoptotic and autophagy pathways leading to cardioprotection. Frontiers in Cardiovascular Biology 2014, July 3-6 Barcelona. Cardiovasc Res:103(suppl 1): S14
 • Galatou E., LAZOU A. (2013). Activation of PPARbeta/delta modulates autophagy and attenuates cardiac remodelling in diabetic rat heart. XXI ISHR World Congress, 30 June-4 July 2013 San Diego, USA.
 • Barlaka E., LAZOU A (2012). The PPARbeta agonist GW0742 protects cardiac myocytes from oxidative stress through anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-apoptotic mechanisms. Frontiers in Cardiovascular Biology 2012, London. Cardiovasc Res 2012, 93, Suppl 1, S12.
 • Ravingerova T., Carnicka S., Nemcekova M., Pancza D., Adameova A., Kelly T., LAZOU A (2011). PPAR-alpha activation as a preconditioning-like intervention in rats in vivo protects the heart against ischemia/reperfusion injury: involvement of PI3K/Akt. The XXX Annual Meeting of the European Section of the International Society of Heart Research. 26-29 June 2011, Technion IIT Haifa, Israel.
 • Ravingerova T., Carnicka S., Nemcekova M., Adameova A., LAZOU A., (2011). Lifestyle-Related Risk Factors: Modulation of Cardiac Response to Ischemia and Reactivation of Adaptive Mechanisms in the Myocardium. In Booklet of Abstracts from International Symposium on New Approaches in Cardiovascular Disorders, p.23. Ankara, 4- 8 May 2011.
 • Ravingerova T., Adameova A., Matejikova J., Carnicka S., Kucharska J., Kelly T., Nemcekova M., LAZOU A., Kolar F. (2010). Subcellular mechanisms of endogenous protection against myocardial nischemia in healthy and diseased heart. Abstracts of the 6th International Symposium on myocardial cytoprotection: from basic science to clinical perspectives, Pecs, Hungary. In: Experimental and Clinical Cardiology, 15(3): 51-52.
 • Ravingerova T., Adameova A., Carnicka S., Kelly T., Nemcekova M., LAZOU A.(2010). Activation of PPAR-alpha confers protection against myocardial ischemia/reperfusion injury in the rat heart. XXth World Congress of the International Society for Heart Research, May 13–16, 2010, Kyoto, Japan. J Mol Cell Cardiol 48(5): S160
 • Feidantsis K, Markou T, Portner HO, LAZOU A, Michaelidis B (2010). Seasonal variations of p38 MAPK phosphorylation and heat shock protein expression in red blood cells of Sparus aurata. Involvement of p38 MAPK in the induction of hsp70. 27th Congress of the European Society of Comparative Biochemistry and Physiology, 5-9 Sept 2010, Alessandria, Italy. Comp Biochem Physiol A 157: S49-50
 • Galatou Ε, Kelly Τ, LAZOU Α. (2009). Effects and mechanisms of a PPARβ/δ specific ligand on hypertrophy of cardiac myocytes in normal and diabetic rats. Heart Failure Congress, 30 May-2 June 2009, Nice, France
 • Feidantsis K, H.O. Pörtner, A. LAZOU, E. Antonopoulou, Β. Michaelidis (2009).Seasonal variations in metabolism and cellular stress response in the white muscle of the giltehead sea bream (Sparus aurata). 26th Congress of the European Society of Comparative Biochemistry and Physiology, 6-9 Sept 2009, Innsbruck, Austria. Comp Biochem Physiol A: 154 (1), Suppl 1, p. S3
 • Galatou, E; Kelly, T; LAZOU, A (2008). Activation of peroxisome proliferator-activated receptor beta/delta inhibits phenylephrine-induced MAPK and Akt signalling and prevents cardiac hypertrophy. Joint Conference of the 33rd FEBS Congress/11th IUBMB Conference , 28 June-3 July 2008, Athens, Greece. FEBS J 275: 324
 • Ravingerova, T; Adameova, A; Kelly, T, Megraj VK, Zazrivcova M, Pancza D, LAZOU A (2008). Treatment with statins protects rat heart against ischemia/reperfusion injury independent of lipid-lowering effects. XXVIII European Section Meeting of the International Society for Heart Research, 28-31 May 2008, Athens, Greece. J Mol Cell Cardiol 44(4): 787
 • Markou, T; Dowling, AA; LAZOU, A (2008) Differential activation of MAPKs/MSK1 and Akt pathways by cytoprotective, apoptotic and hypertrophic stimuli in cardiomyocytes. XXVIII European Section Meeting of the International Society for Heart Research, 28-31 May 2008, Athens, Greece. J Mol Cell Cardiol 44 (4): 795
 • Markou, T; Makridou, Z; Legakis, Y, LAZOU A. (2008). Levosimendan protects cardiac myocytes from simulated ischemia/reoxygenation through PI-3-K and ERK signaling. XXVIII European Section Meeting of the International Society for Heart Research, 28-31 May 2008, Athens, Greece. J Mol Cell Cardiol 44 (4): 796
 • Feidantsis K., Portner HO, LAZOU A., Kostoglou B., Michaelidis B (2008). Metabolic and molecular stress responses of the gilthead seabream Sparus aurata during long term exposure to increasing temperatures. 25th Congress of the European Society of Comparative Biochemistry and Physiology, 7-11 Sept 2008, Ravenna, Italy. Comp Biochem Physiol A 151(1): S26
 • Markou Τ, Iordanidou Α, Cieslak C, Papadopoulou L, Tsiftsoglou A, LAZOU A (2008). Role of PI-3-K/GSK3 and MAPK signaling in doxorubicin-induced HepG2 apoptosis. Apoptosis World 2008: From mechanisms to applications p. 160, Luxembourg
 • Dowling AA, Markou T, LAZOU A (2008). Expression and phosphorylation of bcl-2 protein in adult rat cardiac myocytes during oxidative stress. Apoptosis World 2008: From mechanisms to applications, Luxembourg
 • Lazou A PPAR beta/delta at the cross talk between cardiac metabolism and mitochondrial function(2019) ACTA PHYSIOLOGICA 227, 18-19
 • T Ravingerova, V Farkasova, L Griecsova, L Lonek, A Adameova, F Kolar, A Lazou (2018) Attenuation of myocardial ischemic injury by limb preconditioning: potential molecular mechanisms behind.Journal of Molecular and Cellular Cardiology 120, 24
 • T Ravingerova, V Farkasova, L Griecsova, M Murarikova, L Lonek, J Neckar, F Kolar, A Lazou, V Zohdi (2017) Cardioprotection of the ischemic myocardium induced by preconditioning in the distant organ: the role of peroxisome proliferator-activated receptors.ACTA PHYSIOLOGICA 221, 22-24
 • F Malliou, I Andreadou, FJ Gonzalez, A Lazou, E Xepapadaki, I Vallianou, G Lambrinidis, E Mikros, M Marselos, L Skaltsounis, M Konstandi (2016). The olive constituent oleuropein markedly reduces serum triglycerides via PPARalpha activation.EUROPEAN HEART JOURNAL 37, 553-553
 • A Apostolopoulos, K Mellidis, E Barlaka, A Moraiti, A Lazou (2016). Subcellular redistribution of mitogen and stress activated kinase 1 (MSK1) contributes to protection against oxidative stress-induced apoptosis in cardiac myocytesCARDIOVASCULAR RESEARCH 111, S1-S1
 • Jan Slezak, Miroslav Barancik, Tatiana Ravingerova, Narcisa Tribulova, Branislav Kura, Antigone Lazou, Rakesh Kukreja, Pawan Singal, Marko Fulop, Csilla Viczenczova, Ludmila Okruhlicova (2016) Radiation induced heart disease. Molecular mechanisms of radiation injury and selected substances with potencial to ameliorate its toxic effect: PO. 053 Acta Physiologica 217, 52-5
 • Tanya Ravingerova, Veronika Farkasova, Lucia Griecsova, Slavka Carnicka, Martina Murarikova, Lubomir Lonek, Frantisek Kolar, Eleftheria Barlaka, Antigone Lazou (2016) Novel approaches to mitigate ischemic injury: potential mechanisms of cardioprotection by ‘remote’preconditioning: PO. 052 Acta Physiologica 217
 • Ravingerova T., Αdameova A., Kelly T., Antonopoulou E, Matejikova J., Kuzelova M., Svec P, Lazou A. (2007). The effect of diabetes mellitus on myocardial resistance to ischemia/reperfusion injury and PPAR expression in the rat heart. Proceedings of the Joint Meeting of the Slovak Physiological Society, The physiological Society and The Federation of European Physiological Societies. Bratislava.
 • Adameova, A; Ravingerova, T; Antonopoulou, E, et al.(2007). Changes in PPAR isoforms expression and protection by simvastatin in the diabetic-hypercholesterolemic rat heart. J Mol Cell Cardiol 42: S202
 •  Ravingerova, T; Adameova, A; Antonopoulou, E, et al.Enhanced tolerance to ischemia in the diabetic rat hearts is abrogated by hypercholesterolemia: The role of PPAR. (2007). J Mol Cell Cardiol 42: S202
 •  Dowling, AA; Cieslak, D; Tsintzou, M, et al.(2005). Regulation of bcl-2 expression and phosphorylation in adult rat cardiac myocytes during oxidative stress (2005). J Mol Cell Cardiol 38(6): 1018
 • Iliodromitis Ε.Κ., Gaitanaki C., LAZOU A., Zoga Α., Steliou I., Beis I. and Kremastinos D.Th. (2002). Stress activated protein kinases and ischemic preconditioning in vivo.Eur Heart J Abstr Suppl 4216.
 • Iliodromitis E.K., Gaitanaki C., LAZOU A., Bofilis E., Zoga A., Beis I. and Kremastinos D.Th. (2001). Activation of mitogen activated protein kinases in various models of preconditioning. J Mol Cell Cardiol 33: A50.
 • Μarkou T. and LAZOU A. (2001). Phosphorylation of mitogen- and stress- activated protein kinase-1 in response to α1- adrenergic stimulation in rat cardiac myocytes. J Mol Cell Cardiol 33: A73
 • Markou T. and LAZOU A. (2000). α1-Αdrenergic stimulation differentially activates the mitogen-activated protein kinase subfamilies in adult rat cardiac myocytes.Abstracts of  the 18th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, p 419.
 • Sugden P.H., LAZOU A., Clerk A., Fuller S.J. and Bogoyevitch M.A. (1994). Regulation of the mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade in adult rat hearts.FASEB J. 8(5): A793
 • LAZOU A., Bogoyevitch M.A., Marshall C.J. and Sugden P.H. (1993). Mitogen-activated (MAP) kinase stimulation by phorbol esters and external load in the isolated perfused heart.  Biochem. Soc. Trans. 21: 358S.
 • Bogoyevitch M.A., Glennon P.E., Andersson M.B., LAZOU A., Marshall C.J. and Sugden P.H. (1993). Acidic fibroblast growth factor or endothelin-1 stimulate the MAP kinase cascade in cardiac myocytes.  Biochem. Soc. Trans. 21: 356S
 • Sugden P.H., LAZOU A., Glennon P.E., Marshall C.J. and Bogoyevitch M.A. (1993). Hypertrophic agonists stimulate mitogen-activated protein kinase in cultured ventricular myocytes from neonatal rat hearts.  Circulation 88(4) Part 2: I-333.
 • Sugden P.H., LAZOU A., Glennon P.E., Andersson M.B., Marshall C.J. and Bogoyevitch M.A. (1993). Stimulation of the mitogen-activated protein kinase cascade by hypertrophic agents in cardiac myocytes.  Abstracts of the Scientific Meeting on the Molecular Biology of the Normal, Failing and Hypertrophied Heart.
 • Sugden P.H., LAZOU A., Glennon P.E., Clerk A., Andersson M.B., Marshall C.J. and Bogoyevitch M.A. (1993). Hypertrophic agents stimulate the mitogen-activated protein kinase cascade in cardiac myocytes.  The Physiologist 36 (5): A-10.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 1. Sugden P.H., Bogoyevitch M.A. and LAZOU A. (1993). From hypertension to hypertrophy: molecular and cellular aspects. Current Advances in ACE Inhibition 3. GA MacGregor and PS Sever (eds), Churchill Livingstone, New York, pp 13-22.
 2. Ravingerová T, Matejíková J, Adameová A, Pecháňová O, Kelly T, Sumbalová Z, Lazou A (2011). Adaptive mechanisms in the diabetic myocardium: an alternative form of endogenous cardioprotection and its loss. Adaptation Biology and Medicine, Volume 6: Cell Adaptations and Challenges, edited by P Wang, C-H Kuo, N Takeda and PK Singal, Narosa Publishing House Ltd.  P.59-75
 3. Ravingerová T, Adameová A, Čarnická S, Kelly T, Nemčeková M, Matejíková J, Lazou A (2011). PPARs and myocardial response to ischemia in normal and diseased heart. In: Genes and Cardiovascular Function. Eds. B. Ostadal, M. Nagano, N.S. Dhalla, Springer, New York, USA, 2011, p. 135-148
 4. Lazou A, Markou T (2012). MSK1. In: Encyclopedia of Signaling Molecules.
 5. Lazou A, Barlaka E (2017) PPARs In: Encyclopedia of Signaling Molecules.

 

 

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.