Τι νέο υπάρχει?       English version

Έφη Χανλίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια,

Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας,                                          

Τομέας Βοτανικής,

Τμήμα Βιολογίας,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Τηλ.:  2310 998273

Fax:   2310 998295

E-mail: chanlidu@bio.auth.gr

 

Σπουδές

Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.

Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

· Δευτερογενείς μεταβολίτες των φυτών και χημειοταξινόμηση

· Xλωρίδα και οικότοποι περιοχών της Ελλάδας

· Xρήσεις των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών – εθνοβοτανική

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

Διδασκαλία μαθημάτων

Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

 B.4.18 Συστηματική Βοτανική

Β.ΠΒ.6.24 Βιογεωγραφία 

Β.ΠΒ.8.7 Ανάλυση και Ποικιλότητα Βλάστησης

Β.ΠΒ.8.5 Εφαρμοσμένη Βοτανική

Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Βοτανική

Επίβλεψη προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

Κουταντώνης Σ. 2004. Εκτίμηση της χλωριδικής βιοποικιλότητας σε καλλιεργούμενες περιοχές του Ν Θεσσαλονίκης (συνεπίβλεψη).

Κάτσαρος Ν. 2004. Ανθρώπινες δραστηριότητες και χλωρίδα στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου: Η χλωρίδα στους παραδοσιακούς οικισμούς (συνεπίβλεψη).

Γούλα Κ. 2005. Αλλαγές στη σύνθεση της αυτοφυούς χλωρίδας των καλλιεργειών της Δ Θεσσαλονίκης από το 1940 (συνεπίβλεψη).

Παγκοζίδου Γ. 2005. Οι κρίσεις των αρωματικών φυτών στον Εθνικό Δρυμό Βίκου-Αώου συνεπίβλεψη).

Φραγκή Τ. 2006. Καταγραφή και xαρτογράφηση της εξάπλωσης των αρωματικών φυτών των γενών Mentha L., Origanum L. και Salvia L. στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 (συνεπίβλεψη).

Φραγκουλίδου T. 2006. Καταγραφή των αρωματικών φυτών Acinos Miller, Calamintha Miller, Micromeria Bentham και Satureja L. στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 (συνεπίβλεψη).

Μαλαμίδου Θ. 2008. Βότανα και αιθέρια έλαια στην αγορά της Θεσσαλονίκης: λεβάντα, δενδρολίβανο, φασκόμηλο, θυμάρι, ρίγανη.

Μιτεντζής Α. 2009. Αναγνώριση των κύριων οικογενειών του Πανεπιστημιακού Πάρκου Α.Π.Θ. και δημιουργία ηλεκτρονικών κλειδών και φωτογραφικού οδηγού.

Τικούδη Π.-Δ. 2009. Μορφολογική ποικιλότητα και “DNA barcoding” στα φυτά των γενών Acinos και Calamintha (συνεπίβλεψη).

Κουρκουτά Ε. 2012. Συλλογή, ταξινόμηση και δημιουργία φωτογραφικού οδηγού των φυτών του Σέιχ-Σου.

Βαρσαμοπούλου Χ. 2013. Μελέτη μοριακών και μορφολογικών χαρακτήρων σε μεικτό πληθυσμό Salvia officinalis και S. ringens (συνεπίβλεψη)

Σεργάκη Χ. 2015. Μορφολογία, εξάπλωση και αιθέρια έλαια αρωματικών φυτών της οικογένειας Lamiaceae στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης (Εθνικό Πάρκο Λευκών Ορέων).

Γρίκος Μ. 2015. Φυτογεωγραφική διαφοροποίηση της ορεινής χλωρίδας της Βόρειας Ελλαδας.

Ράπτης Δ. 2016. Μορφολογία, αιθέρια έλαια και εξάπλωση αυτοφυών αρωματικών φυτών στο όρος Βούρινος.

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδασκαλία μαθημάτων

Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών (ΒΑΦ)»

ΒΑΦ 5.1 Κατάλογος εργασίας φυτών μιας περιοχής

ΒΑΦ 6.2 Προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας

 

Επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

Κοκκίνη Π. 2005. Ανάδειξη της χλωρίδας του Αριστοτελικού μονοπατιού – Όρος Στρατωνικό (GR1270005) (συνεπίβλεψη).

Γούλα Κ. 2008. Ανάδειξη της χλωρίδας της Σκάλας του Βραδέτου και του μονοπατιού Βραδέτο – Μπελόη (Εθνικό Πάρκο Β Πίνδου).

Ζυγούρη M. 2012. Εκτίμηση βιοποικιλότητας σε καλλιέργειες σιτηρών.

Κουτούβελα Ε. 2014. Βιοποικιλότητα στα αγροοικοσυστήματα: Σύνθεση της αυτοφυούς χλωρίδας και αλλαγές στο χρόνο.

Ανδρίκου-Χαριτίδου Α. 2014. Παρακολούθηση φυτικών ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000: Το είδος Ramonda serbica Pancic.

Μποσνάκη Ε. 2014. Φυτεμένα δώματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης¨Καταγραφή και παρακολούθηση της χλωρίδας (συνεπίβλεψη).

Μερτζανίδης Δ. 2015. Bιοποικιλότητα αρωματικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας: Καταγραφή των αιθερίων ελαίων των Origanum, Satureja, Thymbra και Thymus.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α.   Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Με ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1992 – 1996. ECLAIR Agro-industrial research. Biotechnology applications for plant propagation, identification and certification aiming at the production of healthy propagation material and the industrial utilization of certain aromatic plants.

1994 – 1995. Inventory, identification, evaluation and mapping of the habitat types of flora and fauna species in Greece (Directive 92/43/EEC).

1996. LIFE Αναγνώριση και περιγραφή των τόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (οδηγία 92/43 Ε.Ε.).          

1997 – 1998. LIFE Ειδική περιβαλλοντική μελέτη της περιοχής Πίνδου-Ζαγορίου.

Με ενίσχυση του ΥΠΑΙΘ και της Ευρωπαϊκης Ένωσης

2004 – 2007. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι. Αρωματικά φυτά προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας (Δίκτυο NATURA 2000).

2005 – 2007. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. Βιογεωγραφική προσέγγιση των φυτών της οικογένειας Labiatae στην Ελλάδα.

2011 – 2015. ΘΑΛΗΣ. The pollinators of the Aegean Archipelago: Diversity and Threats.

2014 – 2015. ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ. Aromatic biodiversity of Natural Habitats.

Με ενίσχυση του ΥΠΕΚΑ

1999 – 2001. Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης.

2001 – 2002. Πρόγραμμα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού δικτύου τριών διαφορετικών γειτονικών τύπων οικοσυστημάτων στην Αλβανία: Λιμνοθάλασσα Narta, Ποταμού Vjose (Αώου), δασικού οικοσυστήματος νήσων Zverneci και Εθνικού Πάρκου Llogora.

2014 – 2015. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Με ενίσχυση της ΓΓΕΤ

1987 – 1989. Μελέτη της αρωματικής χλωρίδας των περιοχών Ηπείρου και Κρήτης και δυνατότητες αξιοποίησής της.

1991 – 1992. Kαταγραφή και μελέτη των φαρμακευτικών φυτών του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου.

Με ενίσχυση άλλων φορέων

1992 – 1993. Μελέτη αναγνώρισης και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος Δασοκτήματος “Ραδόσι”, Φλώρινα – WWF Ελλάς.

1999 – 2001. Μελέτη αποτύπωσης της χλωρίδας και της βλάστησης της περιοχής Ταϋγέτου και παρουσίασή της υπό μορφή οικοτουριστικού οδηγού - Περιφέρεια Πελοποννήσου.

 

 

Γ. Επιστημονικά δημοσιεύματα

Διδακτορική διατριβή

Χανλίδου, Ε. 1996. Δευτερογενείς μεταβολίτες στη χλωρίδα του Εθνικού Δρυμού Βίκου - Αώου. Χημειοταξινομική προσέγγιση. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παρ. 53, 231 σελ.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Kokkini S., Karagiannakidou V., Hanlidou E. & Vokou D. 1988. Geographical and altitudinal distribution of the Lamiaceae in Greece. Phyton 28: 215-228.

Hanlidou E., Kokkini S., Bosabalidis, A.M. & Bessiere J.-M. 1991. Glandular trichomes and essential oil constituents of Calamintha menthifolia. Plant Systematics and Evolution 177: 17-26.

Hanlidou E., Kokkalou E. & Kokkini S. 1992. Volatile constituents of Achillea grandifolia. Planta Medica 58: 105-107.

Hanlidou E., Kokkini S. & Kokkalou E. 1992. Volatile constituents of Achillea abrotanoides in relation to their infrageneric variation. Biochemical Systematics and Ecology 20: 33-40.

Kokkalou E., Kokkini S. & Hanlidou E. 1992. Volatile constituents of Achillea millefolium in relation to their infraspecific variation. Biochemical Systematics and Ecology 20: 665-670.

Hanlidou E. & Kokkini S. 1997. On the flora of Vikos-Aoos National Park. Willdenowia 27: 81-100.

Hanlidou E., Kokkalou E. & Kokkini S. 1999. Distribution of taxa with alkaloids and/or related compounds in Vikos-Aoos National Park (NW Greece). Nordic Journal of Botany 19: 27-40.

Krigas N., Lagiou E., Hanlidou E. & Kokkini S. 1999. The vascular flora of the Byzantine Walls of Thessaloniki (N Greece). Willdenowia 29: 77-94.

Kokkini S., Hanlidou E., & Karousou R. 2000. Smell and essential oil variation in Labiatae: does it deserve a taxonomist’s appreciation? Botanika Chronika 13:187-199.

Kokkini S., Hanlidou E., Karousou R. & Lanaras T. 2002. Variation of pulegone content in pennyroyal (Mentha pulegium L.) plants growing wild in Greece. Journal of Essential Oil Research 14: 224-227.

Lagoudakis N., Krigas N., Hanlidou E. & Kokkini S. 2002. Plant species with alkaloids in the city of Thessaloniki (N Greece): Distribution and content. Botaniκa Chronika 15: 35-44.

Pateli M., Krigas N., Karousou R., Hanlidou E. & Kokkini S. 2002 Vascular plants in the suburban Thessaloniki (N Greece). I. The industrial park of Sindos. Flora Mediterranea 12: 323-329.

Kokkini S., Karousou R., Hanlidou E., Lanaras T. 2004. Essential oil of Greek (Origanum vulgare subsp. hirtum) and Turkish (Ο. onites) oregano: A tool for their distinction. Journal of Essential Oil Research 16: 334-338.

Hanlidou E., Karousou R., Kleftoyanni V., Kokkini S. 2004. The herbal market of Thessaloniki (N Greece) and its relation to the ethnobotanical tradition. Journal of Ethnopharmacology 91: 281-299.

Kokkini S., Hanlidou E., Karousou R., Lanaras T. 2004. Clinal variation of Mentha pulegium essential oils along the climatic gradient of Greece. Journal of Essential Oil Research 16: 588-593.

Karousou R., Balta M., Hanlidou E., Kokkini S. 2007. “Mints”, smells and traditional uses in Thessaloniki (Greece) and other Mediterranean countries. Journal of Ethnopharmacology 109: 248-257.

Karousou R., Hanlidou  E., Kokkini P., Koufou D. &  Kokkini S. 2008. On the flora of Mount Stratonikon (GR1270005), a NATURA 2000 site of N Greece. Flora Mediterranea 18: 529-550.

Dardioti A. Hanlidou E., Lanaras T. & Kokkini S. 2009. The essential oils of the Greek endemic Satureja horvatii subsp. macrophylla in relation to bioclimate. Chemistry and Biodiversity 7: 1968-1977.

Karousou R., Hanlidou E., Lazari D. 2012. Essential-oil diversity of three Calamintha species from Greece. Chemistry & Biodiversity 9: 1364-1372.

Hanlidou E., Karousou R., Lazari D. 2012. Essential oils of three taxa of the Nepeta argolica Aggregate from Greece. Chemistry & Biodiversity 9: 1559-1566.

Karousou R., Hanlidou E., Lazari D. 2012. Essential oils of Micromeria dalmatica Benth. a Balkan endemic species of Section Pseudomelissa. Chemistry & Biodiversity 9: 2775-2783.

Hanlidou E., Lazari D. 2013. Essential oils of Thymus leucospermus Hartvig, a Greek endemic rich in phenolic monoterpenes. Natural Product Research 27: 1800-1803.

Hanlidou E., Karousou R., Lazari D. 2014. Essential-oil diversity of Salvia tomentosa Mill. in Greece. Chemistry & Biodiversity 11: 1205-1215.

Lázaro, A., Tscheulin, T., Devalez, J., Nakas, G., Stefanaki, A., Hanlidou, E., & Petanidou, T. 2016. Moderation is best: effects of grazing intensity on plant-flower visitor networks in Mediterranean communities. Ecological Applications. doi: 10.1890/15-0202

 

 

Δημοσιεύσεις σε βιβλία

Kokkini S., Iatrou G., Georgiou K., Artelari R., Bazos I., Georgiadis T., Georgiou O., Drossos E., Hanlidou E., Karousou R., Krigas N., Kypriotakis Z., Tzanoudakis D. 1996. Other important plant species. In: Dafis S., Papastergiadou E., Georgiou K., Babalonas D., Georgiadis T., Papageorgiou M., Lazaridou T., Tsiaoussi V. Directive 92/43/EEC The Greek “Habitat” Project NATURA 2000: An overview, pp. 468-484, 803-839. Life contract B4-3200/94/756, Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum – Greek Biotope/Wetland Centre.

Hanlidou E., Karousou R., Kokkini S. 1998. The sage plants in Greece: Morphological variation and its taxonomic implications. In: Tsekos I., Moustakas M. (eds), Progress in Botanical Research. Proceedings of the 1st Balkan Botanical Congress, pp. 65-68. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Lagiou E., Krigas N., Hanlidou E., Kokkini S. 1998. The vascular flora of the walls of Thessaloniki (N Greece). In: Tsekos I., Moustakas M. (eds), Progress in Botanical Research. Proceedings of the 1st Balkan Botanical Congress, pp. 81-84. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Karousou R., Hanlidou E., Kokkini S. 2000. The sage plants of Greece: Distribution and infraspecific variation. In: Kintzios S. (ed.), Medicinal and aromatic plants – Industrial profiles: Salvia, pp. 27-46. Harwood Academic Publishers, Chur.

Kokkini S., Karousou R., Hanlidou E. 2003. Herbs of the Labiatae. In: Cabarello B., Trugo L., Finglas P. (eds.), Encyclopaedia of Food Sciences and Nutrition ΠΠ. Pp. 3082-3090. Academic Press, London.

Χανλίδου Ε. 2009. Prometheum tymphaeum (Quézel & Contandr.) ’t Hart. Στο: Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Καμάρη Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας τ. 2, σελ. 262-263. Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά και τόμους περιλήψεων συνεδρίων

Καρούσου Ρ., Χανλίδου Ε., Κοκκίνη Σ., Βώκου, Δ. 1987. Η “ρίγανη" στην Ελλάδα. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα, 24-26 Οκτωβρίου 1986. σελ. 132 – 133.

Κοκκίνη Σ., Παπαγεωργίου Β., Βώκου Δ., Μπαμπαλώνας Δ., Χανλίδου Ε., Καρούσου Ρ. 1987. Τα φυτά της οικογένειας Lamiaceae στην Ελλάδα. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα, 24 – 26 Οκτωβρίου 1986. σελ. 130-131.

Χανλίδου Ε., Κοκκίνη Σ., Μποζαμπαλίδης Α. 1992. Αδενώδη τριχώματα και αιθέρια έλαια του είδους Calamintha sylvatica Bromf. Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Μυτιλήνη, 27 – 29 Απριλίου 1990. σελ. 186-187.

Δαρδιώτη Α., Καρούσου Ρ., Χανλίδου Ε., Κοκκίνη, Σ. 1994. Satureja montana group: Προσέγγιση της μορφολογικής διαφοροποίησης των ελληνικών πληθυσμών. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Δελφοί, 21 – 23 Οκτωβρίου 1994. σελ. 289-292.

Χανλίδου Ε., Κοκκίνη, Σ. 1995. Φυτογεωγραφική προσέγγιση της χλωρίδας του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου. Πρακτικά 17ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Πάτρα, 27 – 29 Μαΐου 1995. σελ. 452-454.

Χανλίδου Ε., Κοκκίνη, Σ. 1996. Ποικιλότητα της ομάδας Satureja montana (Labiatae) στον Εθνικό Δρυμό Βίκου-Αώου. Πρακτικά 6ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Παραλίμνι Κύπρου, 6 – 11 Απριλίου 1996. σελ 269-272.

Χανλίδου Ε., Κοκκίνη Σ., Κοκκάλου Ε. 1996. Ανίχνευση αλκαλοειδών και σαπωνινών στα φυτά του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου. Πρακτικά 6ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Παραλίμνι Κύπρου, 6 – 11 Απριλίου 1996. σελ. 116-119.

Karousou R., Hanlidou E., Kokkini S. 1997. Sage plants in Greece. Distribution and morphological characters. Proceedings of 19th Panhellenic Meeting H.S.B.S. and 1st Biological Meeting of Balkan Countries, Thessaloniki, 15 – 18 May 1997. pp. 175-176.

Krigas N., Hanlidou E., Kokkini S. 1997. The flora of the archaeological park of Polichni, Thessaloniki. Proceedings of 19th Panhellenic Meeting H.S.B.S. and 1st Biological Meeting of Balkan Countries. Thessaloniki, 15 – 18 May 1997. pp. 247-248.

Καρούσου Ρ., Χανλίδου Ε., Κοκκίνη Σ. 1998. Ποικιλότητα των αιθερίων ελαίων των ειδών φασκόμηλου στην Ελλάδα. Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη, 1 – 4 Οκτωβρίου 1998. σελ. 125-128.

Καρούσου Ρ., Χανλίδου Ε., Κοκκίνη Σ. 2002. Εξάπλωση του υβριδίου Origanum x intercedens και των γονικών του ειδών O. vulgare και O. onites. Πρακτικά 9ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Κεφαλονιά, 9 – 12 Μαΐου 2002. σελ. 152-157.

Hanlidou E., Karousou R., Kokkini S. 2002. An approach of the Satureja generic concept in SE Europe by the use of the essential oil composition. Book of Abstracts 6th International Congress of Systematic Botany and Evolutionary Biology, Patras, 9 – 16 September 2002. p. 294.

Karousou E., Hanlidou E., Kokkini S. 2002. Essential oils of the genus Calamintha in SE Europe. Book of Abstracts 2nd Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Chalkidiki, 29 September – 3 October 2002. p. 103.

Hanlidou E., Karousou R., Kokkini S. 2004. Chemotaxonomy of Satureja s.l. in the Balkan Peninsula – XI OPTIMA Meeting. Book of Abstracts, Beograd, 5 – 11 September 2004. p. 24.

Κοκκίνη Π., Κουρέας Δ., Χανλίδου Ε., Καρούσου Ρ., Κοκκίνη Σ. 2008. Τα φυτά του Όρους Στρατωνικού (GR1270005) στα αριστοτελικά κείμενα. Πρακτικά 10ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5 – 8 Μαϊου 2005 (σε ηλεκτρονική μορφή).

Κουρέας Δ., Χανλίδου Ε., Καρούσου Ρ., Λαναράς Θ., Κοκκίνη Σ. 2008. Εξάπλωση και αιθέρια έλαια του γένους Thymus στις προστατευμένες περιοχές Στρατονικό Όρος (GR1270005) και Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αώου (GR2130001). Πρακτικά 10ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5 – 8 Μαϊου 2005 (σε ηλεκτρονική μορφή).

Γούλα Κ., Κουταντώνης Σ., Κοκκίνη Σ. Χανλίδου Ε. 2008. Φυτοποικιλότητα σε σιταγρούς της περιοχής Θεσσαλονίκης και ενδείξεις μεταβολών της από το 1936. Πρακτικά 10ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5 – 8 Μαϊου 2005 (σε ηλεκτρονική μορφή).

Κάτσαρος Ν., Κοκκίνη Σ., Χανλίδου Ε. 2008. Χλωρίδα των παραδοσιακών οικισμών του Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου. Πρακτικά 10ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5 – 8 Μαϊου 2005 (σε ηλεκτρονική μορφή).

Κοκκίνη Π., Χανλίδου Ε., Καρούσου Ρ., Κοκκίνη Σ. 2007. Το «Αριστοτελικό μονοπάτι» (Όρος Στρατωνικό GR 1270005): Πρόταση για μια διαχρονική περιβαλλοντική διαδρομή. Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Δράσης JEAN MONNET Α.Π.Θ., Βέροια, 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2007 (σε ηλεκτρονική μορφή)..

Γούλα Κ., Χανλίδου Ε. 2007. Ανάδειξη της χλωρίδας της Σκάλας Βραδέτου (Εθνικό Πάρκο Β Πίνδου). Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Δράσης JEAN MONNET Α.Π.Θ., Βέροια, 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2007 (σε ηλεκτρονική μορφή).

Γούλα Κ., Χανλίδου Ε. 2008. Εκτίμηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο Β Πίνδου: Η Σκάλα Βραδέτου. Πρακτικά 30ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 22 – 24 Μαϊου 2008, σελ. 88-89.

Γούλα Κ., Χανλίδου Ε. 2008. Η χλωρίδα του μονοπατιού Βραδέτο-Μπελοη (Εθνικό Πάρκο Β Πίνδου): μια πρόταση για οικοτουριστική προβολή. Τόμος περιλήψεων, 4ο Πανελλήνιο Συνιεδριο Ελληνικής Οικολογικης Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογίκης Εταιρείας και Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας, Βόλος, 9 – 12 Οκτωβρίου 2008. σελ. 88-89.

Γούλα Κ., Χανλίδου Ε. 2009. Ανάδειξη της σχέσης βιοποικιλότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου: Φαρμακευτικά φυτά στη Σκάλα Βραδέτου και το μονοπάτι Βραδέτο-Μπελόη. Πρόγραμμα και Περιλήψεις, 11o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταρείας, Αθήνα, 8 – 11 Οκτωβρίου, 2009. σελ. 61.

Ζυγούρη Κ.Μ., Χανλίδου Ε. 2011. Σύνθεση της αυτοφυούς χλωρίδας των σιταγρών της περιοχής Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα και Περιλήψεις, 12o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταρείας, Ρέθυμνο,  29 Σεπτεμβρίου  –  2 Οκτωβρίου 2011. σελ. 69-70.

Ανδρίκου-Χαριτίδου Α., Χανλίδου Ε. 2013. Καταγραφή των πληθυσμών της Ramonda serbica Pančić στην Ελλάδα. Πρόγραμμα και Περιλήψεις, 13o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταρείας, Θεσσαλονίκη, 3 – 6 Οκτωβρίου 2013. σελ. 31.

Βαρσαμοπούλου Χ., Δρούζας Α.Δ., Χανλίδου Ε. 2013. Διερεύνηση υβριδισμού σε μεικτό πληθυσμό των ειδών Salvia officinalis L. και S. ringens Sm. Πρόγραμμα και Περιλήψεις, 13o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταρείας, Θεσσαλονίκη, 3 – 6 Οκτωβρίου 2013. σελ. 41.

Μποσνάκη Ε., Χανλίδου Ε., Κοκκίνη Σ. 2013. Η χλωρίδα στα φυτεμένα δώματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα και Περιλήψεις, 13o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταρείας, Θεσσαλονίκη, 3 – 6 Οκτωβρίου 2013. σελ. 109.

Στεφανάκη Α., Χανλίδου Ε., Καρούσου Ρ., Κοκκίνη Σ., Χρόνη Α., Νάκας Γ., Devalez J., Βαβίτσας Γ., de Courcy Williams M., Taylor M., Μερτζανίδου Δ., Tscheulin T., Πετανίδου Θ. 2013. Συμβολή στη βοτανική έρευνα του Αιγαίου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος: Οι Επικονιαστές του Αιγαίου, Βιοποικιλότητα και Απειλές. Πρόγραμμα και Περιλήψεις, 13o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταρείας, Θεσσαλονίκη, 3 – 6 Οκτωβρίου 2013. σελ. 132.

Αραμπατζή Α., Καρούσου Ρ., Κουκ Κ.Μ., Χανλίδου Ε., Λαναράς Θ., Κοκκίνη Σ. 2014. Οι ποικίλες οσμές των αυτοφυών φυτών «μέντας» στα φυτογεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Πρακτικά 36ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα, 8 – 10 Μαΐου 2014. σελ. 24-25.

Μερτζανίδης Δ., Χανλίδου Ε., Κουρέας Δ., Καρούσου Ρ., Κοκκίνη Σ. 2014. Η αρωματική ποικιλότητα των φυτών «ρίγανης» και «θυμαριού». Πρακτικά 36ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα, 8 – 10 Μαΐου 2014. σελ. 216-217.

Μερτζανίδης Δ., Κουτούμπ Κ.Τ., Κουρέας Δ, Καρούσου Ρ, Χανλίδου Ε. Λαναράς Θ, Κοκκίνη Σ. 2014. Origanum vulgare subsp. hirtum και O. onites: Εξάπλωση και αιθέρια έλαια αυτοφυών πληθυσμών δύο εμπορικών «ειδών ρίγανης» στην Ελλάδα.Πρόγραμμα-Περιλήψεις, 7ο Πανελλήνιο Συνέδρίο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρίας, 9 – 12 Οκτωβρίου 2014, Μυτιλήνη. σελ. 233.

Ανδρίκου-Χαριτίδου Α., Βλαχονάσιος Κ., Χανλίδου Ε. 2015. Δεδομένα για την οικολογία του είδους Ramonda serbica Pančić. Βιβλίο Περιλήψεων, 14o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταρείας, Πάτρα, 8 – 11 Οκτωβρίου 2015. σελ. 72-73.

Στεφανάκη Α., Χανλίδου Ε., Κοκκίνη Σ., Πετανίδου Θ. 2015. Χλωριδικά δεδομένα από τα νησιά του Αιγαίου. Βιβλίο Περιλήψεων, 14o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταρείας, Πάτρα, 8 – 11 Οκτωβρίου 2015. σελ. 87-88.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.