Τι νέο υπάρχει?       English version
O κατάλογος είναι ενδεικτικός και ενδέχεται να μην είναι πλήρης.
2009
Θεοδωρόπουλος, Κ., Ελευθεριάδου Ε., Τσιριπίδης Ι., & Σαμαράς Δ. (2009).  Haberlea rhodopensis Friv. - Τρωτό (VU). (Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ., & Καμάρη Γ., Ed.).Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). 71 - 73.
Κοκκίνη, Σ., & Καρούσου Ρ. (2009).  Sideritis euboea Heldr. Κινδυνεύον (ΕΝ). (Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης Θ., & Καμάρη Γ., Ed.).Βιβλίο ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. 2, 305 - 306.
Κρίγκας, Ν.. (2009).  Campanula samothracica (Degen) Greuter , Burdet subsp. samothracica, Τρωτό (VU). (Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης Θ., & Καμάρη Γ., Ed.).Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D). 195 - 196.
Κρίγκας, Ν.. (2009).  Dianthus arpadianus Ade , Bornm., Κινδυνεύον (ΕΝ). (Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης Θ., & Καμάρη Γ., Ed.).Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D). 361 - 362.
Κοκκίνη, Σ., & Καρούσου Ρ. (2009).  Sideritis euboea Heldr. Κινδυνεύον (ΕΝ). (Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης Θ., & Καμάρη Γ., Ed.).Βιβλίο ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. 2, 305 - 306.
Raus, T.., & Κρίγκας Ν.. (2009).  Dianthus ingoldbyi Turrill, Κινδυνεύον (ΕΝ). (Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης Θ., & Καμάρη Γ., Ed.).Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D). 366 - 367.
Chintiroglou, C.., & Antoniadou C. (2009).  Ecology of temperate port communities.. (Nairne, G., Ed.).Aquatic Ecosystem Research Trends. 263 - 276.
Ελευθεριάδου, Ε., Τσιριπίδης Ι., & Θεοδωρόπουλος Κ. (2009).  Soldanella rhodopaea F.K. Meyer - Σχεδόν Απειλούμενο (NT). (Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ., & Καμάρη Γ., Ed.).Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). 315 - 316.
Chintiroglou, C.., & Antoniadou C. (2009).  Ecology of temperate port communities.. (Nairne, G., Ed.).Aquatic Ecosystem Research Trends. 263 - 276.
Γιουλάτος, Δ. (2009).  Spermophilus citellus. (Λεγάκις, Α., & Μαραγκού Π., Ed.).Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. 403 - 405.
2008

Σελίδες

 

O κατάλογος είναι ενδεικτικός και ενδέχεται να μην είναι πλήρης.

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.