Τι νέο υπάρχει?       English version

Χριστίνα Κοτταρίδη

Χριστίνα Κοτταρίδη's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Μικροβιολογία

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Μελέτη του επιγενώματος των μικροοργανισμών. Διερεύνηση των επιπέδων μεθυλίωσης του γονιδιώματός τους. Μελέτη της αλληλεπίδρασης ιών με τα κύτταρα-ξενιστές, μέσω της αναζήτησης των πιθανών διαταραχών στην έκφραση μικρών μη-κωδικών μορίων RNA. Γονιδιωματική ανάλυση μικροοργανισμών, μικροβιακή εξέλιξη.

1996 Πτυχίο Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

2000 ΜΔΕ "Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική ", τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ

2007 Διδαδκτορική Διατριβή με θέμα "Μοριακή Ταυτοποίηση και Διερεύνηση της Εξέλιξης των ECHO ιών", τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2016 ΜΔΕ "Δημόσια Υγεία με κατεύθυνση Λοιμώδη Νοσήματα", Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.