Τι νέο υπάρχει?       English version

Χρυσάνθη Αντωνιάδου

Χρυσάνθη Αντωνιάδου's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Βιολογία - Θαλάσσιοι οργανισμοί

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Βιολογία θαλάσσιων ζωικών οργανισμών με έμφαση: στην οικολογία των βενθικών ασπόνδυλων, στη βιοποικιλότητα και δυναμική των βενθικών κοινοτήτων, στην εκτίμηση των αλιευτικών αποθεμάτων ασπόνδυλων ειδών, στην ανάπτυξη εργαλείων βιοπαρακολούθησης του θαλάσσιου οικοσυστήματος και στην εκτίμηση των συνεπειών των ανθρωπογενών επιδράσεων σε αυτό.

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.