Τι νέο υπάρχει?       English version

Αθανάσιος Τσίκληρας

Αθανάσιος Τσίκληρας's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Βιολογία ιχθύων (Fish Biology)

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Αssessing the exploitation level and the status of marine fisheries resources, reconstructing fisheries data, evaluating trophic interactions between fisheries and aquaculture, reviewing the reproductive biology (time of spawning, maturity, fecundity) of Mediterranean marine fishes, and examining the effect of sea warming and climatic oscillation on Mediterranean fish stocks.
Εκπαίδευση

Σύντομο βιογραφικό: 

Athanassios Tsikliras teaches undergraduate zoology and fish biology courses and, since 2014, coordinates the postgraduate course on Fisheries Biology and Management. He has worked for Fisheries Research Institute of Kavala (1999-2002), Aristotle University of Thessaloniki (2003-2008), University of Thessaly (2009-2012) and since 2013 serves as a full-time faculty member at the School of Biology. His research focuses on fish biology and fisheries, stock assessment and management of Mediterranean fisheries, the effect of climate on marine populations, and ecosystem management. He has participated in 39 research projects and coordinated 10 of them, including one H2020. He served as a national expert in the Marine Strategy Coordination Group (2012-2015), as a reserve board member of Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (2010-2013) and, co-chaired the ICES Working Group on Small Pelagic Fishes, their Ecosystems and Climate Impact (2016-2019). He serves as an associate editor in 3 journals and member of the editorial board in other 6. He has (co)authored over 85 peer-reviewed journal articles, 2 books, 18 book chapters and over 180 other items. His work has received over 2900 citations (h-index=27).

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.