Τι νέο υπάρχει?       English version

Χρυσούλα Πυρινή

Χρυσούλα Πυρινή's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Βιολογία-Συστηματική Βοτανική-Ανάλυση Βλάστησης 1365/28-5-2014 τ.B΄

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Ταξινόμηση, χωρολογία και οικολογία τραχαιοφύτων, οικολογία και συνχωρολογία φυτοκοινωνιών, διαχείριση-διατήρηση των φυσικών υδάτινων και χερσαίων οικοσυστημάτων, χλωρίδα και τύποι οικοτόπων περιοχών προστατευόμενων ή με ιδιαίτερο βιολογικό ενδιαφέρον, συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης και της παρακολούθησης των τύπων ενδιαιτημάτων της ΕΕ.
  • Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές

             Πτυχίο Βιολογίας

1996    Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών

             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

             Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιολογία (ΜΔΕ)

             με έμφαση στην Περιβαλλοντική Βιολογία

2002    Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών

             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

             Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ)

2012    Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών

             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.