Τι νέο υπάρχει?       English version

Ανδρέας Δρούζας

Ανδρέας Δρούζας's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Συστηματική και εξέλιξη αυτοφυών αγγειοφύτων

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Ταξινόμηση, μελέτη φυλογενετικών σχέσεων και εξέλιξη φυτικών ειδών με μοριακούς δείκτες. Γενετική ποικιλότητα, φυλογεωγραφία, ταυτοποίηση (barcoding & metabarcoding), υβριδισμός, μεταπαγετώδης πορεία και παγετώδη καταφύγια φυτικών ειδών.
Εκπαίδευση

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.