Τι νέο υπάρχει?       English version

Ευθυμία Αντωνοπούλου

Ευθυμία Αντωνοπούλου's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών με έμφαση στους Ιχθείς (ΦΕΚ Γ’ 769/9-7-2018’)

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Φυσιολογία ζωικών οργανισμών με έμφαση στα ψάρια. Αναπαραγωγική Βιολογία - Φυσιολογία Αναπαραγωγής, Διατροφή και Φυσιολογία Θρέψης, καθώς και Φυσιολογία Καταπόνησης σε φυσικούς πληθυσμούς και εκτρεφόμενα είδη ψαριών από το επίπεδο του ατόμου ως το επίπεδο του πληθυσμού. Μοριακή Φυσιολογία Ζώων με έμφαση στην ενδοκρινολογία ψαριών. Λειτουργική Γονιδιωματική με έμφαση στα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια ψαριών και άλλων ζωικών οργανισμών. Οικοφυσιολογία Ζώων με έμφαση στα ψάρια.

Προπτυχιακές Σπουδές

Πτυχίο Βιολογίας  από το Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης, Σουηδία. B.Sc. (Major in Biology). 

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ινστιτούτο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης, Σουηδία. Θέμα διδακτορικής διατριβής: “Feedback control of reproduction in Atlantic salmon, Salmo salar, male parr”.  Επιβλ. Καθ.: Καθηγητής Bertil Borg. 

Σύντομο βιογραφικό: 

Η Ευθυμία (Έφη) Αντωνοπούλου αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Στοκχόλμης στη Σουηδία κι έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Μέρος της διδακτορικής διατριβής εκπονήθηκε στο εργαστήριο αναπαραγωγικής φυσιολογίας στην Εθνική Υπηρεσία Θαλάσσιας Αλιεία - National Marine Fisheries Service, Σιάτλ, ΗΠΑ. Η διατριβή της αφορούσε τον τομέα της αναπαραγωγικής φυσιολογίας και συγκεκριμένα τους μηχανισμούς ελέγχου της πρώιμης εφηβείας σε αρσενικά άτομα σολομού, με διερεύνηση των μηχανισμών ανάδρασης (συμπεριλαμβανομένης της αρωματοποίησης) από τις αρσενικές γονάδες στην υπόφυση. Στη συνέχεια ακολούθησε μεταδιδακτορική έρευνα αρχικά στο Πανεπιστήμιο της Ρεν (Γαλλία) όπου και ασχολήθηκε με τη μοριακή ταυτοποίηση του γονιδίου του υποδοχέα της λεκιθογεννίνης και τους μηχανισμούς ελέγχου του (Marie-Curie Training and Mobility of Researchers). Eν συνεχεία ακολούθησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην Νέα Πέραμο Καβάλας όπου ασχολήθηκε με την μοριακή ανάλυση των PPARs σε ψάρια και το μεταγραφικό έλεγχο του μεταβολισμού των λιπιδίων σε είδη ιχθυοκαλλιέργειας. Το 2003 εξελέγη στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο οποίο υπηρετεί μέχρι σήμερα. Το 2009 εξελέγη στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας και από το 2018 είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο ίδιο τμήμα. Υπηρετεί το γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Ζωικών οργανισμών με έμφαση στα ψάρια», το οποίο θεραπεύεται με έρευνα που επικεντρώνεται στους παρακάτω άξονες και πεδία: αναπαραγωγή, ενδοκρινολογία, διατροφή και φυσιολογία θρέψης, φυσιολογία καταπόνησης, λειτουργική γονιδιωματική με έμφαση στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης ψαριών και στους εναλλακτικούς τρόπους εκτροφής ψαριών με καινοτόμους και φιλικούς προς το περιβάλλον μεθόδους.

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.