Τι νέο υπάρχει?       English version

Ευθυμία Αντωνοπούλου

Ευθυμία Αντωνοπούλου's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών με έμφαση στους Ιχθείς (ΦΕΚ Γ’ 769/9-7-2018’)

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Φυσιολογία ζωικών οργανισμών με έμφαση στα ψάρια. Αναπαραγωγική Βιολογία - Φυσιολογία Αναπαραγωγής, Διατροφή και Φυσιολογία Θρέψης, καθώς και Φυσιολογία Καταπόνησης σεφυσικούς πληθυσμούς και εκτρεφόμενα είδη ψαριών από το επίπεδο του ατόμου ως το επίπεδο του πληθυσμού. Μοριακή Φυσιολογία Ζώων με έμφαση στην ενδοκρινολογία ψαριών. Λειτουργική Γονιδιωματική με έμφαση στα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια ψαριών και άλλων ζωικών οργανισμών. Οικοφυσιολογία Ζώων με έμφαση στα ψάρια.

Προπτυχιακές Σπουδές

1992     Πτυχίο Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης, Σουηδία. B.Sc. (Major in Biology). 

Διδακτορικό Δίπλωμα

1998     Ινστιτούτο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης, Σουηδία.

“Feedback control of reproduction in Atlantic salmon, Salmo salar, male parr”.  Επιβλ. Καθ.: Καθ. B. Borg. 

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.