Τι νέο υπάρχει?       English version

Ελένη Βουλτσιάδου

Ελένη Βουλτσιάδου's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Θαλάσσια βιολογία

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Θαλάσσια βιοποικιλότητα: συστηματική, ζωογεωγραφία και οικολογία σπόγγων (Porifera) και άλλων Μεσογειακών ασπονδύλων (καρκινοειδών, μαλακίων, ασκιδίων). Δομή και εξάπλωση θαλάσσιων βενθικών βιοκοινοτήτων - Ιδιότυπα βενθικά ενδιαιτήματα, π.χ. υποθαλάσσια σπήλαια. Αλιευτική βιολογία, εκτίμηση αποθεμάτων και καλλιέργεια θαλασσίων ασπονδύλων με χρηστική αξία. Μηχανική οικοσυστημάτων - συμβιωτικές σχέσεις θαλασσίων ασπονδύλων. Συνέπειες ανθρωπογενούς επίδρασης στο θαλάσσιο οικοσύστημα - προστατευόμενες περιοχές. Ιστορία και φιλοσοφία της βιολογίας. Παλαιοεθνοζωολογία. Ζωολογική ορολογία και ονοματολογία.
Εκπαίδευση

Σύντομο βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.