Τι νέο υπάρχει?       English version

Ηλίας Καππάς

Ηλίας Καππάς's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Μοριακή φυλογένεση ζωικών οργανισμών και Βιοπληροφορική

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Συγκριτική γονιδιωματική, φυλογενωμική, μοριακή συστηματική, μοριακή οικολογία, γενετική δομή και φυλογεωγραφία υδρόβιων οργανισμών και οργανισμών υφάλμυρων/υπεράλμυρων υδατοσυλλογών, πρότυπα και μηχανισμοί εξέλιξης σε μοριακό επίπεδο, βάσεις δεδομένων ακραιόφιλων (αλόφιλων) οργανισμών.
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Μεταδιδακτορικό (2003-2009): Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης & Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.