Τι νέο υπάρχει?       English version

Ηλίας Καππάς

Ηλίας Καππάς's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Μοριακή φυλογένεση ζωικών οργανισμών και Βιοπληροφορική

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Συγκριτική γονιδιωματική, φυλογενωμική, μοριακή συστηματική, μοριακή οικολογία, γενετική δομή και φυλογεωγραφία υδρόβιων οργανισμών και οργανισμών υφάλμυρων/υπεράλμυρων υδατοσυλλογών, πρότυπα και μηχανισμοί εξέλιξης σε μοριακό επίπεδο, βάσεις δεδομένων ακραιόφιλων (αλόφιλων) οργανισμών (http://halodom.bio.auth.gr/).
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Μεταδιδακτορικό (2003-2009): Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης & Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.