Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάρθα Καλογιάννη - Δημητριάδη

Μάρθα Καλογιάννη - Δημητριάδη's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Φυσιολογία ζωικών κυττάρων και οργανισμών

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Φυσιολογία κυττάρου και οργανισμών. --Βιομάρτυρες οξειδωτικού στρες σε ιστούς σπονδυλωτών και ασπόνδυλων, ενάντια σε νανοσωματίδια, βιουλικά και μικροπλαστικά. --Φυσιολογικές αποκρίσεις που αναφέρονται στην κυτταρική σηματοδότηση, οξειδωτικό στρες, αντλία ανταλλαγής Na+/H+, αδρενεργικούς υποδοχείς, υποδοχείς ιντεγκρίνης, cAMP, ελεύθερες ρίζες, οξείδωση πρωτεϊνών, οξείδωση λιπιδίων, βλάβη DNA, ουβικιτίνη, κασπάσες, γονιδιακή έκφραση, κυτταρική προσκόλληση στην εξωκυτταρική μήτρα. Cell and animal physiology . Study of biomonitoring of pollution on aquatic and terrestrial ecosystems. Biomarkers against nanoparticles, biomaterials and microplastics. Study of the effect of oxidant or/and pollutant conditions on intracellular mechanism of signal transduction on human and animal cells.
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1985-1986 Τομέας Φυσιολογικών Επιστημών, Κτηνιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Davis.

1996-1997 Τομέας Βιολογικών Επιστημών, Holloway College, Λονδίνο

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.