Τι νέο υπάρχει?       English version

Κωνσταντίνος Στεργίου

Κωνσταντίνος Στεργίου's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Ιχθυολογία - Αλιευτική Βιολογία

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Βιολογία και οικολογία ψαριών. Τάσεις και πρότυπα στην αύξηση, διατροφή και αναπαραγωγή των ψαριών της Μεσογείου (συλλογή και ανάλυση στοιχείων, θαλασσινών και εσωτερικών νερών) – στρατηγικές ζωής, Κλιματικές αλλαγές. Περιγραφή της ελληνικής αλιείας και αλιευτικής παραγωγής – αλιευτική οικολογία, Τάσεις και πρότυπα και ποσοτικοποίηση ελληνικής αλιείας και αλιευτικής παραγωγής. Επιλεκτικότητα (μεγέθους και ειδών) αλιευτικών εργαλείων (στατικών και συρόμενων) – τυπολογία αλιείας. Επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια οικοσυστήματα (ελληνικά, Μεσόγειος, παγκόσμιος ωκεανός) και διαχείριση θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Φιλοσοφία, πολιτική και ηθική της επιστήμης, επιστημονομετρία.
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

(18-29/9) Ειδική εκπαιδευτική ομάδα εργασίας (workshop): ‘Statistical treatment and interpretation of marine community data’, Αθήνα. Οργανωτής: Πρόγραμμα για την παρακολούθηση της ρύπανσης και της έρευνας στη Μεσόγειο (MEDPOL Φάση ΙΙ˙ FAO/IOC/UNEP). Υπεύθυνος: Ε. Παπαθανασίου, Ερευνητής Α’, ΕΛΚΕΘΕ.

 

1990 (25/3-7/4) Συμμετοχή στο ‘NATO Advanced Science Institute: Operation research and management on fishing’, Povoa de Varzim, Πορτογαλία. Οργανωτής: University of Minho, Πορτογαλία.

 

1992 (21/6-18/7) Συμμετοχή σε ‘θερινό σχολείο’ (summer school) με θέμα: ‘Long time series analysis and interpretation in terrestrial, marine and freshwater ecosystems’, Cornell University, Ithaca, ΗΠΑ. Οργανωτής: Dr J. Steele, Woods Hole Oceanographic Institute, και Dr T. Powell, University of California, Davis, ΗΠΑ.

Σύντομο βιογραφικό: 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.