Τι νέο υπάρχει?       English version

Κωνσταντίνος Στεργίου

Κωνσταντίνος Στεργίου's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Ιχθυολογία - Αλιευτική Βιολογία

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Βιολογία και οικολογία ψαριών. Τάσεις και πρότυπα στην αύξηση, διατροφή και αναπαραγωγή των ψαριών της Μεσογείου (συλλογή και ανάλυση στοιχείων, θαλασσινών και εσωτερικών νερών) – στρατηγικές ζωής, Κλιματικές αλλαγές. Περιγραφή της ελληνικής αλιείας και αλιευτικής παραγωγής – αλιευτική οικολογία, Τάσεις και πρότυπα και ποσοτικοποίηση ελληνικής αλιείας και αλιευτικής παραγωγής. Επιλεκτικότητα (μεγέθους και ειδών) αλιευτικών εργαλείων (στατικών και συρόμενων) – τυπολογία αλιείας. Επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια οικοσυστήματα (ελληνικά, Μεσόγειος, παγκόσμιος ωκεανός) και διαχείριση θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Φιλοσοφία, πολιτική και ηθική της επιστήμης, επιστημονομετρία.
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

(18-29/9) Ειδική εκπαιδευτική ομάδα εργασίας (workshop): ‘Statistical treatment and interpretation of marine community data’, Αθήνα. Οργανωτής: Πρόγραμμα για την παρακολούθηση της ρύπανσης και της έρευνας στη Μεσόγειο (MEDPOL Φάση ΙΙ˙ FAO/IOC/UNEP). Υπεύθυνος: Ε. Παπαθανασίου, Ερευνητής Α’, ΕΛΚΕΘΕ.

 

1990 (25/3-7/4) Συμμετοχή στο ‘NATO Advanced Science Institute: Operation research and management on fishing’, Povoa de Varzim, Πορτογαλία. Οργανωτής: University of Minho, Πορτογαλία.

 

1992 (21/6-18/7) Συμμετοχή σε ‘θερινό σχολείο’ (summer school) με θέμα: ‘Long time series analysis and interpretation in terrestrial, marine and freshwater ecosystems’, Cornell University, Ithaca, ΗΠΑ. Οργανωτής: Dr J. Steele, Woods Hole Oceanographic Institute, και Dr T. Powell, University of California, Davis, ΗΠΑ.

Σύντομο βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.