Τι νέο υπάρχει?       English version

Κωνσταντίνος Βλαχονάσιος

Κωνσταντίνος Βλαχονάσιος's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Μοριακή Φυσιολογία Φυτών

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Επιγενετικοί μηχανισμοί στην ανάπτυξη των φυτών και στις αποκρίσεις τους σε αβιοτικές καταπονήσεις. Μοριακή ταυτοποίηση Ελληνικών αυτοφυών φυτών. Φυσιολογία φυτών - Δευτερογενείς μεταβολίτες (Ελιά, Λεβάντα) Φαινομική Φυτών Βιοτεχνολογία Φυτών με έμφαση στη κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια τροφίμων.
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1999- 2002 Mεταδιδάκτορας Ερευνητής. Department of Biochemistry and Molecular Biology, MSU, USA. Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: The role of transcriptional adaptor proteins in the cold acclimation of Arabidopsis thaliana. ΕΥ: Καθηγητές Steven J. Triezenberg και Michael F. Thomashow.

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.