Τι νέο υπάρχει?       English version

Παρασκευή Μαλέα

Παρασκευή Μαλέα's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

OIΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΑΚΡΟΦΥΤΩΝ

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Oικοφυσιολογία θαλάσσιων μακροφυκών και αγγειόσπερμων παράκτιων και μεταβατικών υδάτων. Αλληλεπιδράσεις των οργανισμών αυτών με το περιβάλλον τους, μηχανισμοί αντιμετώπισης των καταπονήσεων, φυσιολογικές και μορφολογικές αντιδράσεις. Μελέτη σε διάφορα επίπεδα οργάνωσης. Ειδικότερα: ● Bιοσυσσώρευση στοιχείων σε θαλάσσια αγγειόσπερμα και μακροφύκη. Παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοσυσσώρευση. Θαλάσσια αγγειόσπερμα και μακροφύκη ως βιολογικοί ενδείκτες. Μορφές στοιχείων σε ιστούς θαλάσσιων μακροφύτων. ● Κινητική της πρόσληψης μετάλλων σε θαλάσσια μακρόφυτα· αλληλεπιδράσεις μετάλλων, μηχανισμοί αποτοξίνωσης και επιπτώσεις. Ενδείκτες καταπόνησης. ●Αποκρίσεις (επίπεδο φυσιολογίας, κυτταρικό, μοριακό) θαλάσσιων μακροφύτων σε συνθήκες καταπόνησης από τοξικές οργανικές χημικές ουσίες, μέταλλα και νανοσωματίδια μετάλλων. Προσδιορισμός βιομαρτύρων. Αξιοποίηση τους σε προγράμματα βιοπαρακολούθησης για την προστασία και διαχείριση παράκτιων περιβαλλόντων. ● Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του θαλάσσιου φυτοβένθους σε συνθήκες καταπόνησης. ● Αύξηση θαλάσσιων αγγειόσπερμων και αγγειόσπερμων μεταβατικών υδάτων σε συνθήκες καταπόνησης.
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Επίσκεψη-Παραμονή στο Netherlands Institute of Ecology, Centre for Estuarine and Coastal Ecology, Yerseke, Ολλανδία. Σκοπός: Επιμόρφωση, βιβλιογραφική ενημέρωση, εκμάθηση τεχνικών (π.χ.Υγρή Χρωματογραφία - HPLC), ερευνητική συνεργασία σε θέματα σχετικά με την Οικοτοξικολογία θαλάσσιων μακροφυκών. Διάρκεια 6 μήνες.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Εκμάθηση τεχνικής μέτρησης μετάλλων με Φασματοσκοπία Ατομικής Απορρόφησης (ΑΑS) σε φούρνο θερμαινόμενου γραφίτη στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.και στη συνέχεια στο Δ.Π.ΘΡΑΚΗΣ εκπαίδευση-εκμάθηση νέας τεχνολογίας.

Σύντομο βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.