Τι νέο υπάρχει?       English version

Μαρία Αργυροπούλου

Μαρία Αργυροπούλου's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Invertebrate zoology with emphasis on the ecology of soil fauna.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Ζωολογία ασπονδύλων με έμφαση στην οικολογία της εδαφικής πανίδας. Invertebrate zoology with emphasis on the ecology of soil fauna.

Σύντομο βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.