Τι νέο υπάρχει?       English version

Βασίλειος Μιχαηλίδης

Βασίλειος Μιχαηλίδης's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Animal physiology.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Mελέτη των κυτταρικών μηχανισμών οι οποίοι σχετίζονται με τον μεταβολισμό ενέργειας σε ιστούς ασπόνδυλων και σπονδυλωτών και που εμπλέκονται στην προσαρμογή των ζώων σε συνθήκες του περιβάλλοντος. Μηχανισμοί καταστολής του μεταβολικού ρυθμού σε ιστούς ασπόνδυλων και σπονδυλωτών κάτω από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες ανοξίας, υπερκαπνίας, θερινής και χειμέριας νάρκης. Επίδραση των αλλαγών του κλίματος και ιδιαίτερα της θερμοκρασίας και της υπερκαπνίας (π.χ. φαινόμενο του θερμοκηπίου) στην φυσιολογία των θαλάσσιων και χερσαίων ασπόνδυλων και σπονδυλωτών. Ίδρυση του Θεματικού δικτύου «KLIMABIO» http://klimabio.web.auth.gr (συντονισμένη δραστηριοποίηση ερευνητών διαφόρων επιστημών και οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην βιολογία των θαλάσσιων οργανισμών).
Εκπαίδευση

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.