Τι νέο υπάρχει?       English version

Μαρία Λαζαρίδου

Μαρία Λαζαρίδου's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Ζωολογία

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Oικοφυσιολογία γαστεροπόδων • Oικολογική ποιότητα ρεόντων υδάτων • Βιολογία βενθικών μακροασπονδύλων • Ποιότητα ποτάμιων ενδιαιτημάτων • Τυπολογία, τυποχαρακτηριστικές συνθήκες και Ανάλυση Πιέσεων–Επιπτώσεων στα ποτάμια.
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1984-85 Παν/μια Edinburgh και Manchester, Aγγλία, μεταδιδακτορική έρευνα στην "Xρονοβιολογία των γαστεροπόδων"

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.