Τι νέο υπάρχει?       English version

Μαρία Μουστάκα

Μαρία Μουστάκα's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Υδροβοτανική - Υδροοικολογία

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Βιοποικιλότητα μικοοργανισμών από το γονίδιο στο οικοσύστημα (μορφολογική, ταξινομική, φυλογενετική και λειτουργική βακτηρίων, αρχαίων, μικροφυκών, πρωτοζώων, μυκήτων). Οικολογία μικροοργανισμών νερού και αέρα με έμφαση στην οικολογία φυτοπλαγκτού λιμνών, ποταμών, παράκτιων θαλασσών και ανοιχτής θάλασσας. Βιογεωγραφία μικροοργανισμών. Πελαγικά τροφικά πλέγματα από τα βακτήρια στους ιχθύς. Επιβλαβείς ανθίσεις μικροφυκών και κυανοβακτηρίων και επιπτώσεις στην υγεία του οικοσυστήματος και του ανθρώπου. Εργαλεία και στόχοι οικολογικής αποκατάστασης. Βιοτεχνολογικές εφαρμογές κυανοβακτηρίων και μικροφυκών για παραγωγή βιοκαυσίμων, βιοενέργειας και προϊόντων διατροφής υψηλής αξίας. Ποιότητα νερού και αέρα με μετρικές μικροοργανισμών και υπηρεσίες στην αξιολόγηση της ποιότητας. Αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην βιοποικιλότητα και λειτουργίες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Αξιολόγηση των επιπτώσεων του νέου περιβαλλοντικού πλαισίου για τη μείωση των εκπομπών από τη ναυσιπλοϊα στην Ευρώπη και ανάπτυξη περισσότερο αποτελεσματικών στρατηγικών και δράσεων για τη μείωση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Εκπαίδευση

Σύντομο βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.