Τι νέο υπάρχει?       English version

Μαρία Μουστάκα

Μαρία Μουστάκα's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Υδροβοτανική - Υδροοικολογία

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Πολυφασική ταξινόμηση υδρόβιων μικροοργανισμών (μορφολογία, οικολογία, φυλογένεση) Οικολογία φυτοπλαγκτού λιμνών, ποταμών, παράκτιων θαλασσών Αερομεταφερόμενοι μικροοργανισμοί: μορφολογική και γενετική ποικιλότητα, οικολογία (διασπορά και εποίκηση υδάτινων συστημάτων, διαδοχή) Βιογεωγραφία υδρόβιων μικροοργανισμών Πλαγκτικά τροφικά πλέγματα Ανθίσεις τοξικών κυανοβακτηρίων και ποιότητα νερού Αποκατάσταση λιμνών.
Εκπαίδευση

Σύντομο βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.