Τι νέο υπάρχει?       English version

Μαρία Μουστάκα

Μαρία Μουστάκα's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Υδροβοτανική - Υδροοικολογία

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Πολυφασική ταξινόμηση υδρόβιων μικροοργανισμών (μορφολογία, οικολογία, φυλογένεση) Οικολογία φυτοπλαγκτού λιμνών, ποταμών, παράκτιων θαλασσών Αερομεταφερόμενοι μικροοργανισμοί: μορφολογική και γενετική ποικιλότητα, οικολογία (διασπορά και εποίκηση υδάτινων συστημάτων, διαδοχή) Βιογεωγραφία υδρόβιων μικροοργανισμών Πλαγκτικά τροφικά πλέγματα Ανθίσεις τοξικών κυανοβακτηρίων και ποιότητα νερού Αποκατάσταση λιμνών.
Εκπαίδευση

Σύντομο βιογραφικό: 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.